Byla e2-818-381/2016
Dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kotras“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 14 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei „Kotras“ iškelta bankroto byla, civilinėje byloje Nr. eB2-1180-343/2016 pagal pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kotras“ dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius (toliau – VSDFV Alytaus skyrius arba pareiškėjas) kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kotras“ (toliau – UAB „Kotras“ arba atsakovė) iškėlimo. Pareiškime VSDFV Alytaus skyrius nurodė, kad atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondui 2015 m. gruodžio 1 d. duomenimis buvo 2 625,64 Eur, iš jų 2 496,89 Eur valstybinio socialinio ir sveikatos draudimo įmokų ir 128,75 Eur delspinigių. Atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondui susidarė nuo 2011 m. balandžio mėnesio, įmonėje valstybiniu socialiniu ir sveikatos draudimu apdraustų darbuotojų nėra. Antstolė A. K. 2015 m. lapkričio 27 d. grąžino VSDFV Alytaus skyriui jai perduotus vykdyti 2011 m. lapkričio 7 d. sprendimą Nr. AD7-899 dėl 5501,87 Lt (1593,45 Eur) skolos, 2014 m. sausio 3 d. sprendimą Nr. D50-6 dėl 1861,11 Lt (539,01 Eur) skolos, 2014 m. sausio 21 d. sprendimą Nr. D50-412 dėl 399,80 Lt (115,79 Eur) skolos, 2014 m. vasario 25 d. sprendimą Nr. D50-1427 dėl 432,78 Lt (125,34 Eur) skolos ir 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimą Nr. D50-10214 dėl 818,68 Lt (237,11 Eur) skolos išieškojimo iš atsakovės UAB „Kotras“ be įvykdymo, nes nustatė, jog atsakovė neturi turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimus. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovė UAB „Kotras“ negali vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytų privalomųjų mokėjimų, negali išmokėti kreditoriams skolų pagal prisiimtus įsipareigojimus, todėl jai keltina bankroto byla.

5I. P. instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2016 m. sausio 14 d. nutartimi iškėlė UAB „Kotras“ bankroto bylą, paskyrė įmonės bankroto administratoriumi G. G..

7Teismas nustatė, kad VSDFV Alytaus skyrius yra ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka pranešęs atsakovei apie savo ketinimus kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau atsakovė įsiskolinimo Valstybinio socialinio draudimo fondui iki šiol nesumokėjo.

8Teismas, atsižvelgęs į tai, kad atsakovė UAB „Kotras“ nepateikė teismui dokumentų, nurodytų ĮBĮ 9 straipsnyje, padarė išvadą, jog tokiais savo veiksmais atsakovė sutinka, jog yra nemoki ir dėl to jai keltina bankroto byla.

9Teismas, įvertinęs byloje esančius dokumentus, sprendė, kad atsakovė UAB „Kotras“ pripažintina nemokia, todėl jai iškeltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu.

10Teismas sprendė, kad administruoti atsakovės UAB „Kotras“ bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius G. G., kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

11III. Atskirojo skundo argumentai

12Atsakovė UAB „Kotras“ atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 14 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjo VSDFV Alytaus skyriaus pareiškimą atsakovei UAB „Kotras“ dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo atmesti. Atsakovės UAB „Kotras“ atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Pareiškėjas VSDFV Alytaus skyrius pateikė pirmosios instancijos teismui tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka buvo pranešęs atsakovei apie savo ketinimus kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos UAB „Kotras“ iškėlimo. Atsakovė UAB „Kotras“ nebuvo gavusi jokių pareiškėjo pranešimų apie ketinimą įmonei iškelti bankroto bylą, todėl bankroto byla UAB „Kotras“ negalėjo būti iškelta.

142. Atsakovė UAB „Kotras“ nepateikė pirmosios instancijos teismui dokumentų, nurodytų ĮBĮ 9 straipsnyje, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovė yra nemoki bei jai keltina bankroto byla. Atsakovė apie jos atžvilgiu inicijuotą teisminį procesą dėl bankroto bylos UAB „Kotras“ iškėlimo sužinojo tik iš bankroto administratoriaus, todėl iki sužinojimo buvo pažeista jos teisė būti išklausytai.

153. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad pareiškėjas VSDFV Alytaus skyrius, kreipdamasis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovė yra nemoki.

164. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, nenustatė atsakovės UAB „Kotras“ pradelstų įsipareigojimų ir turimo turto vertės santykio (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Pareiškėjas VSDFV Alytaus skyrius nepateikė įrodymų, kad atsakovės pradelstos skolos viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

175. Bankroto byla atsakovei negalėjo būti iškelta ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies pagrindu, kadangi esant ĮBĮ 35 straipsnyje reglamentuotai kreditorių reikalavimų tenkinimo eilei ir tvarkai, privalomojo valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų nesumokėjimas negali būti tapatinamas su darbo santykiais.

186. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad pareiškėjas VSDFV Alytaus skyrius nesiėmė visų įmanomų priemonių siekiant išieškoti atsakovės skolą.

19Pareiškėjas VSDFV Alytaus skyrius atsiliepime į atsakovės UAB „Kotras“ atskirąjį skundą prašė atskirąjį skundą atmesti. Pareiškėjo atsiliepimas į atsakovės atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

201. Nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad pareiškėjas VSDFV Alytaus skyrius pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka yra pranešęs atsakovei apie savo ketinimus kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. Tokios informacijos pareiškėjas teismui neteikė ir negalėjo teikti, nes paduodamas teismui prašymą iškelti UAB „Kotras“ bankroto bylą, vadovavosi ĮBĮ 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta išimtimi, leidžiančia nesilaikyti išankstinės neteisminės ginčo dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos, jeigu įmonė neturi turto ir pajamų, iš kurių galėjo būti išieškomos skolos, ir dėl šios priežasties antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus.

212. Atskirojo skundo argumentai, kad pareiškėjas nepateikė pirmosios instancijos teismui dokumentų, įrodančių, jog atsakovė yra nemoki, taip pat nepagrįsti. Prie pareiškimo iškelti bankroto bylą, be skolos dydį įrodančių dokumentų, pareiškėjas pateikė antstolio surašytus išieškojimo negalimumo aktus, kurie įrodo, kad atsakovė neturi ilgalaikio turto ir piniginių lėšų, iš kurių būtų galima išieškoti skolą. Paskutinis atsakovės įmonės darbuotojas yra atleistas 2014 m. kovo 31 d., kas patvirtina, jog įmonė beveik du metus nevykdo veiklos ir neturi pajamų.

223. Atskirojo skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nenustatė, ar atsakovės įmonės skolos viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, taip pat nepagrįsti. Atsakovės įmonė paskutinį kartą balansą VĮ Registrų centrui teikė už 2011 metus, todėl vertinant dabartinę tikrąją atsakovės įmonės finansinę ir turtinę padėtį bei susidariusios skolos santykį su į balansą įmonės įrašyto turto verte, gauti duomenys nebūtų patikimi. Be to, atsakovė, siekdama paneigti pareiškime dėl bankroto bylos jai iškėlimo nurodytas aplinkybes, turėjo teismui pateikti įrodymus, pagrindžiančius gerą jos turtinę padėtį ir įmonės gebėjimą tęsti veiklą, tačiau tokių įrodymų nepateikė nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui.

234. Nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad pareiškėjas VSDFV Alytaus skyrius nesiėmė visų įmanomų priemonių siekiant išieškoti atsakovės skolą. VSDFV Alytaus skyrius nuosekliai vykdė skolos išieškojimo iš atsakovės procedūrą, pradžioje ragindamas atsakovę susimokėti skolą, o tik vėliau perduodamas sprendimus antstoliui priverstiniam vykdymui, ir tik antstoliui grąžinus sprendimus su išieškojimo negalimumo aktais, kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo.

24IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Atskirasis skundas netenkintinas.

26CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

27Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas iškėlė UAB „Kotras“ bankroto bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pagrindo peržengti atskirajame skunde nustatytų ribų nėra.

28Dėl naujų įrodymų, pateiktų apeliacinės instancijos teismui, priėmimo

29Atsakovė UAB „Kotras“ su atskiruoju skundu pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui naujus rašytinius įrodymus – 2016 m. sausio 27 d. elektroninės draudėjų (darbdavių) aptarnavimo sistemos pranešimus, kuriuose pateikiama užfiksuota tos dienos draudėjo būsena.

30Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamoje bankroto byloje vyraujantį viešąjį interesą, atsakovės pateiktus dokumentus priima ir vertina bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 314 straipsnis).

31Dėl ikiteisminės ginčo sprendimo ne teisme tvarkos laikymosi bankroto bylos iškėlimo metu.

32ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje numatyta išankstinė neteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka skirta tam, kad būtų išvengta bankroto bylos iškėlimo savininkui, jeigu pastarasis gali atsiskaityti su apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo pareiškusiu kreditoriumi. Kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį (ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalis). Tuo atveju, kai vienu iš nurodytų būdų pranešimo įteikti nepavyksta, kreditorius (kreditoriai) turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo. Šia norma įstatymų leidėjas nustatė alternatyvius pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įteikimo būdus. Tam, kad pranešimas būtų laikomas įteiktu, nepavykus pranešti vienu iš nurodytų būdų, pakanka, kad praeitų penkios dienos nuo pranešimo išsiuntimo įmonės buveinės adresu. Kreditoriaus pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad, jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. Įsipareigojimams įvykdyti turi būti nustatytas ne trumpesnis kaip 30 dienų laikotarpis. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2010), Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gegužės 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-911-381/2015).

33ĮBĮ 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta išankstinės neteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, nustatytos ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje, išimtis, pagal kurią tuo atveju, jeigu yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 5 punkte, t. y. įmonė neturi turto ar pajamų, iš kurių galėjo būti išieškomos skolos, ir dėl šios priežasties antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus, bei kreditorius (kreditoriai) ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo vykdomųjų dokumentų grąžinimo dienos kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, pateikiant pareiškimą teismui šio straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos netaikomos. Tokiu atveju kreditoriui, norinčiam pasinaudoti ĮBĮ 6 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta išimtimi, būtina atitikti (įgyvendinti) dvi sąlygas: pirma, skolininkas turi neturėti turto ar pajamų, iš kurių galėjo būti išieškomos skolos, ir dėl šios priežasties antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus; antra, kreditorius (kreditoriai) turi ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo vykdomųjų dokumentų grąžinimo dienos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 6 straipsnio 3 dalis). Kreditoriui atitikus (įgyvendinus) ĮBĮ 6 straipsnio 3 dalyje numatytas sąlygas, papildomai informuoti skolininką apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos jam iškėlimo ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, nebūtina (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. Nr. e2-1526-943/2015).

34Bylos duomenimis nustatyta, kad VSDFV Alytaus skyriaus 2011 m. lapkričio 7 d. sprendimu nutarta iš UAB „Kotras“ priverstine tvarka išieškoti 5 501,87 Lt (1 593,45 Eur) įmokų, 2014 m. sausio 3 d. sprendimu – 1 861,11 Lt (539 Eur) įmokų, 2014 m. sausio 21 d. sprendimu – 399,80 Lt (115,80 Eur) įmokų, 2014 m. vasario 25 d. sprendimu – 432,78 Lt (125,34 Eur) įmokų, 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimu – 818,68 Lt (237,10 Eur) įmokų. Visi priimti VSDFV Alytaus skyriaus sprendimai buvo perduoti vykdyti antstolei A. K., kuri, patikrinusi sprendimų įvykdymo galimybes, 2015 m. lapkričio 24 d. išieškojimo negalimumo aktuose nustatė, kad UAB „Kotras“ turto ir lėšų, į kuriuos galima būtų nukreipti išieškojimą, neturi. Tos pačios dienos patvarkymais antstolė A. K., vadovaudamasi CPK 632 straipsnio 1 dalies 1 punktu, užbaigė vykdyti vykdomąsias bylas ir vykdomuosius dokumentus grąžino išieškotojui (pareiškėjui) VSDFV Alytaus skyriui.

35Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad kreditorius VSDFV Alytaus skyrius pareiškimą teismui dėl bankroto bylos atsakovei UAB „Kotras“ iškėlimo pateikė vadovaudamasis ĮBĮ 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. per vieną mėnesį nuo vykdomųjų dokumentų, išduotų pagal VSDFV Alytaus skyriaus 2011 m. lapkričio 7 d., 2014 m. sausio 3 d., 2014 m. sausio 21 d., 2014 m. vasario 25 d. ir 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimus, grąžinimo kreditoriui (2015 m. gruodžio 15 d.). Minėti vykdomieji dokumentai buvo grąžinti su išieškojimo negalimumo aktais, kuriuose buvo nustatyta, kad atsakovė UAB „Kotras“ neturi turto ar pajamų, iš kurių galėjo būti išieškotos skolos. Taigi, priešingai, nei teigia apeliantė, nagrinėjamu atveju pareiškėjo VSDFV Alytaus skyriaus kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos atsakovei UAB „Kotras“ iškėlimo atitiko ĮBĮ 6 straipsnio 3 dalyje numatytos išimties būtinąsias sąlygas, todėl papildomai informuoti skolininkę apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos jai iškėlimo ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, pareiškėjas neprivalėjo.

36Be to, bylos duomenys patvirtina, kad kreditorius VSDFV Alytaus skyrius, prieš kreipdamasis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos atsakovei UAB „Kotras“ iškėlimo, 2015 m. gruodžio 7 d. išsiuntė atsakovei jos buveinės registracijos adresu pareiškimo dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo ir jo priedų nuorašus, kas patvirtina, jog atsakovė tinkamai įvykdė ĮBĮ 6 straipsnio 4 punkte nustatytą pareigą.

37Dėl teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo

38Apeliantė atskirajame skunde taip pat nurodo, kad ji nebuvo tinkamai informuota apie civilinės bylos, kurioje buvo sprendžiamas klausimas dėl bankroto bylos UAB „Kotras“ iškėlimo, nagrinėjimą ir tokiu būdu jai buvo užkirsta galimybė išdėstyti savo poziciją teisme bei pateikti teismui reikalaujamus įmonės finansinius dokumentus. Su tokais apeliantės argumentais apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka.

39Pažymėtina, kad pagal CK 2.49 straipsnio 3 dalį visas susirašinėjimas su juridiniu asmeniu laikomas tinkamu, kai jis vyksta juridinio asmens buveinės adresu, taip pat atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalį, jeigu juridinis asmuo aiškiai nenurodė kitaip. Taigi, juridiniams asmenims visi procesiniai dokumentai įteikiami juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai pats asmuo nurodo kitą adresą (CPK 122 straipsnio 2 dalis, ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalis). Pareiga pranešti apie atsakovo buveinės vietos pakeitimą ar kitą galimą procesinių dokumentų įteikimo adresą tenka būtent atsakovui (CK 2.49 straipsnio 2-3 dalys, 2.62, 2.66 straipsniai, CPK 122 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų, kad atsakovė UAB „Kotras“ kreditoriui VSDFV Alytaus skyriui arba pirmosios instancijos teismui būtų nurodžiusi kitą procesinių dokumentų jai įteikimo adresą. Priešingai, kaip matyti iš atsakovės pateikto atskirojo skundo, jame atsakovė nurodo tą patį buveinės registracijos adresą (Vytauto g. 15-6, Seirijų mst., Lazdijų r.), kuriuo jai buvo siųsti kreditoriaus VSDFV Alytaus skyriaus pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo bei pirmosios instancijos teismo procesiniai dokumentai, su įpareigojimu pateikti bankrutuojančios įmonės finansinius dokumentus. Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismui nepavykus įteikti atsakovei procesinių dokumentų jos buveinės registracijos adresu, procesiniai dokumentai pakartotinai buvo siunčiami atsakovės buveinės registracijos adresu bei praėjus dešimčiai dienų nuo jų išsiuntimo buvo laikomi įteiktais (CPK 123 straipsnio 4 dalis). Kaip matyti iš bylos duomenų, atsakovės UAB „Kotras“ vadovas yra K. L. Respublikos pilietis X. H., gyvenantis K. L. Respublikoje, Yiquan jie, Fuian Nr. 285, kas patvirtina, jog pirmosios instancijos teismas realiai neturėjo galimybės pasinaudoti alternatyva ir pabandyti procesinius dokumentus įteikti įmonės vadovui, be tokio reikalavimo nenumato ir teisės aktai.

40Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nustatytų faktinių aplinkybių kontekste nėra pagrindo išvadai, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai informavo atsakovę apie jos atžvilgiu pradėtą bankroto bylos teisminį nagrinėjimą. Be to, atsakovės argumentai, kad tinkamai neinformavus jos apie pradėtą teisminį procesą jai buvo apribota galimybė pateikti teismui reikalaujamus įmonės finansinius dokumentus, yra visiškai nepagrįsta, kadangi nurodytus dokumentus atsakovė turėjo galimybę pateikti pirmosios instancijos teismui kartu su atskiruoju skundu, taip pat apeliacinės instancijos teismui iki bylos išnagrinėjimo iš esmės, tačiau tokia galimybe taip ir nepasinaudojo.

41Dėl bankroto bylos UAB „Kotras“ iškėlimo

42Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje numatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę.

43Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pareiškėjos VSDFV Alytaus skyriaus pateiktus bei teismo iniciatyva išreikalautus dokumentus, padarė išvadą, kad atsakovei keltina bankroto byla IBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu, kadangi įmonė yra nemoki. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovei nepateikus teismo reikalaujamų įmonės finansinių dokumentų, taip pat neturint registruoto nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, transportų priemonių, piniginių lėšų, iš kurių galima būtų atsiskaityti su kreditoriumi, laikytina, jog įmonė nebegali įvykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams bei atstatyti mokumo.

44Apeliacinės instancijos teismas, iš esmės sutikdamas su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis, pirmiausia pažymi, kad nepaisant to, kad bankroto bylos turi viešąjį interesą, sprendžiant pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, yra taikomas ir civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis). Atitinkamų duomenų, įrodančių, kad įmonė vykdo veiklą bei jos finansinė padėtis neatitinka nemokios įmonės būsenos, nepateikimas pirmosios instancijos ar apeliacinės instancijos teismui, leidžia tokią įmonę pripažinti nemokia paties teismo iniciatyva surinktų duomenų pagrindu (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1526-943/2015, 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis c. b. Nr. 2-2635/2013). Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismui priėmus VSDFV Alytaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei UAB „KOTRAS“ iškėlimo, atsakovės vadovas buvo įpareigotas pateikti teismui įmonės ūkinės ir finansinės būklės duomenis, t. y. įmonės kreditorių ir debitorių sąrašus, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio ataskaitų rinkinius, duomenis apie įmonės turimą materialųjį turtą ir jo pradinę ir likutinę vertę, informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka (ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalies 4 punktas). Atsakovė kartu su atskiruoju skundu pateikė apeliacinės instancijos teismui 2016 m. sausio 27 d. elektroninės draudėjų (darbdavių) aptarnavimo sistemos pranešimus, kuriuose pateikiama užfiksuota tos dienos draudėjo būsena. Kitų pirmosios instancijos teismo reikalaujamų duomenų, kurie galėtų paneigti pirmosios instancijos teismo išvadas dėl įmonės (ne)mokumo, atsakovė nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju atsakovei nepateikus reikalaujamų įmonės ūkinės ir finansinės būklės duomenų, pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas UAB „Kotras“ nemokumą, pagrįstai vadovavosi pareiškėjo VSDFV Alytaus skyriaus ir teismo iniciatyva išreikalautais duomenimis, patvirtinančiais atsakovės turimą turtą ir jos finansinius įsipareigojimus. Sutiktina su pareiškėjo VSDFV Alytaus skyriaus atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą nurodytais argumentais, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas neturėjo vadovautis atsakovės balanso duomenimis už 2011 metus, kadangi jie neatitinka įmonės tikrosios finansinės būsenos bei nėra patikimi.

45Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atskirojo skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl atsakovės mokumo, nenustatė, ar atsakovės įmonės skolos viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, yra nepagrįsti. Kaip matyti iš atsakovės UAB „Kotras“ balanso, pateikto už 2011 metus, atsakovės veikla buvo nuostolinga (-26 592 Lt/ 7 701,57 Eur), įmonės turtą sudarė vien trumpalaikis 441 545 Lt (127 880 Eur) vertės turtas, kuris per penkerius metus galėjo nuvertėti, todėl nesant byloje duomenų apie atsakovės įmonės kreditorių ir debitorių sąrašus, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio ataskaitų rinkinius, taip pat apie įmonės turimą materialųjį turtą ir jo pradinę ir likutinę vertę, nėra pagrindo išvadai, jog 2011 metų įmonės balanso duomenys atitinka dabartinę atsakovės UAB „Kotras“ finansinę būklę bei paneigia pirmosios instancijos teismo išvadas dėl įmonės nemokumo.

46Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovės įmonės nemokumo fakto taip pat nepaneigia atskirojo skundo argumentai, kad kreditorius VSDFV Alytaus skyrius nesiėmė visų įmanomų priemonių siekiant išieškoti atsakovės skolą. Bylos duomenys patvirtina, kad VSDFV Alytaus skyrius nuosekliai vykdė skolos išieškojimo iš atsakovės procedūrą, pradžioje ragindamas atsakovę susimokėti skolą, o tik vėliau perduodamas sprendimus antstoliui priverstiniam vykdymui. Sprendimą kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo kreditorius VSDFV Alytaus skyrius priėmė tik po to, kai gavo antstolės A. K. išieškojimo negalimumo aktus ir patvarkymus dėl vykdomųjų bylų užbaigimo, t. y. atsiradus ĮBĮ 6 straipsnio 3 dalyje nustatytam pagrindui. Todėl, esant situacijai, kai atsakovė neturi jokio turto ir lėšų, į kuriuos galima būtų nukreipti išieškojimą, laikytini nelogiškais ir nepagrįstais atsakovės argumentai, kad kreditorius VSDFV Alytaus skyrius neveikė pakankamai aktyviai bandydamas šias skolas išieškoti.

47Nustačius, kad atsakovė UAB „Kotras“ neatsiskaito su kreditoriais, nemoka privalomųjų mokėjimų valstybės bei savivaldybės biudžetams, neteikia laiku finansinės atskaitomybės dokumentų institucijoms, kurioms privalo jas teikti, nekilnojamojo turto, transporto priemonių ir piniginių lėšų neturi, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad UAB „Kotras“ yra nemoki ir negali vykdyti savo finansinių įsipareigojimų, todėl jai keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu.

48Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinis instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, skundžiama nutartimi teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, patvirtinančias atsakovės nemokumą, tinkamai taikė teisės normas bei pagrįstai konstatavo, kad atsakovei UAB „Kotras“ keltina bankroto byla dėl nemokumo (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 straipsnio 8 dalis). Todėl pirmosios instancijos teismo priimta nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas, kaip nepagrįstas.

49Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

50Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius... 5. I. P. instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2016 m. sausio 14 d. nutartimi iškėlė UAB... 7. Teismas nustatė, kad VSDFV Alytaus skyrius yra ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje... 8. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad atsakovė UAB „Kotras“ nepateikė... 9. Teismas, įvertinęs byloje esančius dokumentus, sprendė, kad atsakovė UAB... 10. Teismas sprendė, kad administruoti atsakovės UAB „Kotras“ bankroto... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. Atsakovė UAB „Kotras“ atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos... 13. 1. Pareiškėjas VSDFV Alytaus skyrius pateikė pirmosios instancijos teismui... 14. 2. Atsakovė UAB „Kotras“ nepateikė pirmosios instancijos teismui... 15. 3. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad pareiškėjas VSDFV... 16. 4. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos... 17. 5. Bankroto byla atsakovei negalėjo būti iškelta ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies... 18. 6. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad pareiškėjas VSDFV... 19. Pareiškėjas VSDFV Alytaus skyrius atsiliepime į atsakovės UAB „Kotras“... 20. 1. Nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad pareiškėjas VSDFV Alytaus... 21. 2. Atskirojo skundo argumentai, kad pareiškėjas nepateikė pirmosios... 22. 3. Atskirojo skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nenustatė,... 23. 4. Nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad pareiškėjas VSDFV Alytaus... 24. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 25. Atskirasis skundas netenkintinas.... 26. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 27. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos... 28. Dėl naujų įrodymų, pateiktų apeliacinės instancijos teismui, priėmimo... 29. Atsakovė UAB „Kotras“ su atskiruoju skundu pateikė Lietuvos apeliaciniam... 30. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamoje bankroto... 31. Dėl ikiteisminės ginčo sprendimo ne teisme tvarkos laikymosi bankroto bylos... 32. ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje numatyta išankstinė neteisminė ginčo... 33. ĮBĮ 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta išankstinės neteisminės ginčo... 34. Bylos duomenimis nustatyta, kad VSDFV Alytaus skyriaus 2011 m. lapkričio 7 d.... 35. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad kreditorius VSDFV Alytaus skyrius... 36. Be to, bylos duomenys patvirtina, kad kreditorius VSDFV Alytaus skyrius, prieš... 37. Dėl teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo... 38. Apeliantė atskirajame skunde taip pat nurodo, kad ji nebuvo tinkamai... 39. Pažymėtina, kad pagal CK 2.49 straipsnio 3 dalį visas susirašinėjimas su... 40. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nustatytų faktinių aplinkybių... 41. Dėl bankroto bylos UAB „Kotras“ iškėlimo ... 42. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7... 43. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pareiškėjos... 44. Apeliacinės instancijos teismas, iš esmės sutikdamas su tokiomis pirmosios... 45. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atskirojo skundo argumentai, kad... 46. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovės įmonės nemokumo fakto... 47. Nustačius, kad atsakovė UAB „Kotras“ neatsiskaito su kreditoriais, nemoka... 48. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinis instancijos teismas... 49. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 50. Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 14 d. nutartį palikti nepakeistą....