Byla e2-13496-861/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė,

2Sekretoriaujant Jolitai Aleksejūnaitei,

3dalyvaujant atsakovo atstovui advokato padėjėjui Pauliui Grigaliūnui,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Aderosa‘‘ ieškinį atsakovui UAB ,,AV3‘‘dėl skolos priteisimo,

Nustatė

5ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 413,73 Eur skolos, 1802,87 Eur netesybų, 163,60 Eur delspinigių, 52,71 Eur palūkanų bei 6 proc. procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad tarp MB ,,Srautaservis‘‘ ir UAB ,,AV3‘‘ susiklostė paslaugos suteikimo ir priėmimo santykiai, kurių pagrindu atsakovas įsipareigojo atsiskaityti už suteiktas paslaugas, jam buvo išrašytos PVM sąskaitos – faktūros, o vėliau šalys sudarė Tarpusavio suderinimo aktą, nurodė, kad atsakovas yra skolingas 2496,86 Eur. 2015-09-10 ieškovas su UAB ,,Srautaservis‘‘ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 000219, kurios pagrindu buvo perleista reikalavimo teisė į pagal PVM Sąskaitą – faktūrą Serija SS Nr. 140115/57 ir Tarpusavio suderinimo aktu atsiradusią prievolę. Ieškovas atsakovui išsiuntė pranešimą dėl reikalavimo teisės perleidimo ir skolos grąžinimo, taip pat pranešimą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau atsakovas su ieškovu neatsiskaitė. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovas neįvykdė savo įsipareigojimų, nesumokėjo už suteiktas paslaugas, pažeidė ieškovo teisę atgauti pinigus už nuomą (el. b. l. 1-3).

6Atsakovas atsiliepimu į ieškinį su juo nesutiko ir prašė ieškinį atmesti. Pažymėjo, jog ieškovas nepateikė eilės dokumentų, nepaaiškino menamos skolos susidarymo aplinkybių, mini Tarpusavio suderinimo aktą, kurio nepateikia, niekur nėra minima ir ieškiniu reikalaujama priteisti suma, be to, ieškinyje nėra nurodoma, kokiu pagrindu reikalaujama delspinigių, palūkanų, baudos priteisimo, pateikta palūkanų apskaičiavimo lentelė nesuprantama, nepateiktas delspinigių apskaičiavimas, prašoma dvigubų netesybų (delspinigių ir palūkanų už tą patį laikotarpį), taip pat dar ir netesybų, tačiau, kokių konkrečiai, nėra aišku. Atsakovas nurodė, kad PVM sąskaita – faktūra atsakovo yra nepasirašyta, joje nurodyta vienokia suma, o prašoma kitokia ir nepaaiškinama, kodėl, be to, atsakovas minėtą sąskaitą – faktūrą ieškovui grąžino 2014-02-07 pranešimu, kurį pateikė teismui (el. b. l. 50-52).

72016-04-07 parengiamojo teismo posėdžio metu teismas išaiškino ieškovo atstovui įrodinėjimo pareigą, nurodė atkreipti dėmesį į atsakovo reikalaujamų pateikti į bylą dokumentų reikalingumą palaikant ieškinį.

8Į 2016-05-05 teismo posėdį ieškovo atstovas neatvyko, iki posėdžio jokių papildomų įrodymų ar prašymų į bylą nepateikė.

92016-05-05 teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko, nurodė, jog ieškinys nepagrįstas, neaiškus, iš atsakovo atimta galimybė gintis, nes neaišku, kaip ieškovas skaičiuoja ieškiniu prašomas priteisti sumas, nurodo, kad skola už nuomą, nors šalių nuomos santykiai niekada nesiejo.

10Ieškinys atmestinas.

11Byloje nustatyta, jog ieškovas pagal 2015-09-10 Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 000219 perėmė iš MB ,,Srautaservis‘‘ reikalavimą į UAB ,,AV3‘‘, pranešimą apie reikalavimo perleidimą atsakovas gavo 2015-10-01, ką patvirtina Lietuvos pašto pažyma. Tarp MB ,,Srautaservis‘‘ ir atsakovo 2013-10-30 buvo sudaryta Paslaugų teikimo sutartis Nr. 131030_PTS, kurios Priede Nr.1 buvo sutarta dėl tam tikrų darbų specifikacijos, paslaugų kainos ir jų atlikimo terminų. Paslaugų teikimo sutartis Nr. 131030_PTS ir Priedas Nr. 1 yra pasirašyti MB ,,Srautaservis‘‘ ir atsakovo. Prie ieškinio pateikta Paslaugų teikimo sutarties Nr. 131030_PTS Priedas Nr. 2, t.y. Dalinis paslaugų teikimo perdavimo – priėmimo aktas, kuriame nurodoma, jog yra suteikta paslaugų už 3428,54 Lt, šis priedas nėra pasirašytas atsakovo. 2014-01-15 MB ,,Srautaservis‘‘ išrašė atsakovui PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 140115/57, kuria nurodoma apmokėti 3428,54 Lt iki 2014-01-31, PVM sąskaita – faktūra atsakovo nėra pasirašyta. 2015-09-21 ieškovas surašė atsakovui pranešimą, kuriuo nurodė, jog atsakovas yra skolingas 2378,43 Eur (413,73 Eur skolos, 1700,16 Eur bauda, 148,94 Eur delspinigių, 40,60 Eur palūkanų, 75 Eur skolos išieškojimo išlaidų). 2014-02-07 pranešimu atsakovas grąžino MB ,,Srautaservis‘‘ PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 140115/57.

12Nagrinėjamoje byloje ieškovas reikalavimo teisę grindžia 2015-09-10 Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 000219 su MB ,,Srautaservis‘‘. Atsakovas UAB ,,AV3‘‘ paaiškino ir pateikė į bylą Lietuvos pašto pažymą, kad pranešimą apie reikalavimo perleidimą gavo 2015-10-01; dėl to byloje iš esmės ginčo nėra. CK 6.109 straipsnio 1 dalis numato, jog reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, arba nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Reikalavimo perleidimo sutarties 1.1 punkte įtvirtinta, jog MB ,,Srautaservis‘‘ perleidžia ieškovui reikalavimo teisę į UAB ,,AV3‘ 413,73 Eur sumoje bei prideda tai patvirtinančius dokumentus – 2013-11-12 Mokėjimo nurodymą Nr. 2652 pagal paslaugų teikimo sutartį Nr. 131030PTS; 2014-03-05 Pretenziją Nr. 001 dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo; 2014-01-15 PVM sąskaitą – faktūrą serija SS Nr. 140115/57; 2013-10-30 Paslaugų teikimo sutartį Nr. 131030_PTS; paslaugų specifikaciją priedą Nr. 1 prie paslaugų teikimo sutarties Nr. 131030_PTS; dalinį paslaugų teikimo perdavimo-priėmimo aktą Nr. 2 prie paslaugų teikimo sutarties Nr. 131030_PTS. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, jog ieškovas įrodė reikalavimo perėmimą iš MB „Srautaservis“, tačiau pažymi, kad nei viename iš prie Reikalavimo perleidimo sutarties pridėtų dokumentų nėra nurodyta ieškovo reikalaujama 413,73 Eur suma.

13Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. CK 6.213 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo.

14Nagrinėjamoje byloje ieškovui pareiškus ieškinį, atsakovo atstovas atsiliepimu bei teismas parengiamojo teismo posėdžio metu išsakė abejones dėl ieškiniu prašomų sumų pagrįstumo, nurodė, jog nepakanka įrodymų jų pagrįsti, nėra aiškūs nurodyto įsiskolinimo, netesybų, delspinigių paskaičiavimai bei kilmė, tačiau ieškovo atstovas jokių papildomų, paaiškinančių reikalaujamas priteisti sumas neteikė, teismo posėdyje nedalyvavo. Kaip jau minėta, pagrindinė reikalavimo suma, t.y. 413,73 Eur, nėra pagrįsta jokiais rašytiniais įrodymais, nei viename iš ieškovo atstovo teismui pateiktų dokumentų tokia suma nėra nurodyta, jos paskaičiavimų nėra, o ieškinyje minimas Tarpusavio suderinimo aktas 2496,86 Eur sumai teismui nepateiktas. Ieškovo prašomos priteisti sumos – 1802,87 Eur netesybų, 163,60 Eur delspinigių, 52,71 Eur palūkanų – ne tik, kad nėra niekuo pagrįstos, bet netgi nėra paaiškinta, iš kur jos atsirado. Į bylą pateikta palūkanų apskaičiavimo lentelė nesuprantama, jos paskaičiavimo data yra nurodyta 2016-03-01 ir ieškinys teismui pateiktas 2016-03-01, tačiau palūkanų skaičiavimo dienų skaičius nurodytas nuo 2014-01-26 iki 2016-03-29, vadinasi beveik mėnuo po to, kai teismas jau priėmė nagrinėti ieškinį. Be to, kaip palūkanų skaičiavimo pagrindas yra nurodyta 2014-01-15 PVM sąskaita – faktūra, kurioje ją apmokėti prašoma iki 2014-01-31, tačiau palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo 2014-01-26. Nei delspinigių apskaičiavimas, nei fiksuotų palūkanų apskaičiavimas ieškiniu nėra nurodytas, teismo posėdyje nedalyvavus ieškovo atstovui, nebuvo paaiškintas. Teismas sutinka su atsakovo atstovo nuomone, jog byloje prašoma dvigubų netesybų - delspinigių ir palūkanų už tą patį laikotarpį, taip pat dar papildomai ir 1802,87 Eur netesybų, tačiau, kokių konkrečiai ir kaip jos paskaičiuotos, nėra aišku.

15Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Teismas, vertindamas šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Spręsdamas ginčą, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai šalims paskirstyta įrodinėjimo pareiga, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie leistini, patikimi, reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011). Teismo procesiniame sprendime neturi būti pasisakoma dėl absoliučiai kiekvieno byloje esančio rašytinio įrodymo, o glausta forma nurodomi ir teisiškai įvertinami tie, kuriais grindžiamas teismo priimamas sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2012). Taigi, teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar byloje pakanka įrodymų, patvirtinančių šalių įrodinėjamas aplinkybes. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas civilinio proceso tvarka konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo; įstatymo nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą dėl tam tikrų aplinkybių buvimo tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Civiliniame procese vadovaujamasi pirmiau nurodyta įrodymų pakankamumo taisykle, todėl teismas išvadą dėl faktų buvimo gali daryti ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008).

16Nagrinėjamu atveju atsakovas neginčija, jog buvo sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis tarp pradinio kreditoriaus ir ieškovo, tačiau, atsakovas nesutinka su ieškovo teigimu, kad atsakovas neatsiskaitė su ieškovu ir liko skolingas ieškovui. Pažymėtina, jog atsakovas su ieškiniu nesutiko, nurodė, jog PVM sąskaita – faktūra buvo grąžinta nepasirašyta, nes tarp šalių kilo ginčas dėl paslaugų atlikimo, be to, nurodė, jog nei viena iš ieškiniu reikalaujamų sumų nėra aiški, pagrįsta ir įrodyta į bylą teikiamais dokumentais. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad ieškiniu reikalaujama priteisti suma niekur nėra nurodyta, teismui neaišku, kaip ją ieškovas apskaičiavo, teismui nėra pateiktas Tarpusavio suderinimo aktas 2496,86 Eur sumai, nėra nurodyti kitų reikalaujamų sumų apskaičiavimai, ieškinyje nurodoma aplinkybė apie ieškovo teisę atgauti pinigus už nuomą, nors, kaip paaiškino atsakovas, šalių jokie nuomos santykiai niekada nesiejo. Taip pat teismas atkreipia dėmesį, kad iš ieškovo pateikto palūkanų paskaičiavimo matyti, jog palūkanos apskaičiuotos neteisingai, nepagrįstai.

17Pažymėtina, jog ieškovo į bylą pateikta PVM sąskaita - faktūra yra nepasirašyta atsakovo, atsakovas nurodo, kad kilus ginčui dėl paslaugų, ši PVM sąskaita – faktūra buvo grąžinta, dėl to buvo pateikti paaiškinimai, atsakovas šiuos argumentus pagrindė į bylą pateikdamas 2014-02-07 pranešimą, kuriuo pradiniam kreditoriui pranešama, jog atsakovas negali priimti darbų, prašo ištaisyti trūkumus ir grąžina PVM sąskaitą – faktūrą. Ieškovo nurodyta PVM sąskaita faktūra galėtų būti tam tikros sumos įsiskolinimą patvirtinantis įrodymas, jeigu tai būtų neginčijamas dokumentas, tačiau nagrinėjamu atveju dėl minėtos PVM sąskaitos faktūros byloje kilo ginčas. Teismas įvertina tą aplinkybę, jog ginčo sąskaita pradiniam kreditoriui buvo grąžinta su paaiškinimu dėl atliktų darbų trūkumų, ieškovas byloje jokių paaiškinimų dėl šios aplinkybės neteikė. Vadovaujantis CPK 12, 178 straipsniuose reglamentuojama įrodinėjimo pareigos paskirstymo tvarka, bylai reikšmingas aplinkybes privalo įrodyti tas proceso dalyvis, kuris šiomis aplinkybėmis remiasi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. vasario 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-36/2013).

18Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismui nėra aišku, kokių sumų ieškovas reikalauja, kodėl minėtų sumų paskaičiavimai paties ieškovo pateiktuose rašytiniuose įrodymuose neteisingi arba jų iš viso nėra. Visiškai neaišku, už kokį laikotarpį ieškovas skaičiuoja delspinigius, iš kur susidaro 413,73 Eur skola, kokia 1802,87 Eur netesybų kilmė, todėl akivaizdu, kad iš ieškovo pateiktų įrodymų ir jo reikalavimų ieškinyje nėra aišku, kaip ieškovas skaičiavo susidariusią skolą ir kitas reikalaujamas sumas. Teismas pažymi, kad išaiškinus ieškovo atstovui pareigą įrodinėti, atstovas į teismo posėdį neatvyko. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog ieškovo ieškinys yra visiškai nepagrįstas ir atsakovo skola neįrodyta.

19Apibendrinant visa tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog ieškovas ieškinio nepagrindė tinkamais įrodymais (CPK 178 str.), ieškinio reikalavimai yra netikslūs ir neįrodyti, todėl ieškovo ieškinys atmestinas.

20Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi reikšmės teisingam bylos išsprendimui.

21Ieškovas taip pat prašė teismo priteisti procesines palūkanas. CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys atmestinas, iš atsakovo 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo nepriteistinos (CK 6.210 str. 1 d.).

22CPK 93 str. l d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų. Atsakovas UAB ,,AV3‘‘ nurodė, jog patyrė 280 Eur bylinėjimosi išlaidų, pateikė apmokėjimo dokumentus, todėl iš ieškovo atsakovo naudai priteisiama 280 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidos.

23Kadangi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (1,1 Eur), nėra didesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ IK-355 nustatyta minimali 2,90 EUR suma, pašto išlaidos nepriteisiamos.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

25Ieškinį atmesti.

26Priteisti iš ieškovo UAB ,,Aderosa‘‘, į. k. 303109506, atsakovo UAB ,,AV3‘‘, į. k. 302340944, naudai 280 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė,... 2. Sekretoriaujant Jolitai Aleksejūnaitei,... 3. dalyvaujant atsakovo atstovui advokato padėjėjui Pauliui Grigaliūnui,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš... 6. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį su juo nesutiko ir prašė ieškinį... 7. 2016-04-07 parengiamojo teismo posėdžio metu teismas išaiškino ieškovo... 8. Į 2016-05-05 teismo posėdį ieškovo atstovas neatvyko, iki posėdžio jokių... 9. 2016-05-05 teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko,... 10. Ieškinys atmestinas.... 11. Byloje nustatyta, jog ieškovas pagal 2015-09-10 Reikalavimo perleidimo... 12. Nagrinėjamoje byloje ieškovas reikalavimo teisę grindžia 2015-09-10... 13. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje... 14. Nagrinėjamoje byloje ieškovui pareiškus ieškinį, atsakovo atstovas... 15. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 176... 16. Nagrinėjamu atveju atsakovas neginčija, jog buvo sudaryta Reikalavimo... 17. Pažymėtina, jog ieškovo į bylą pateikta PVM sąskaita - faktūra yra... 18. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismui nėra aišku, kokių sumų... 19. Apibendrinant visa tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog ieškovas... 20. Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi... 21. Ieškovas taip pat prašė teismo priteisti procesines palūkanas. CK 6.37 str.... 22. CPK 93 str. l d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 23. Kadangi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (1,1 Eur),... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270... 25. Ieškinį atmesti.... 26. Priteisti iš ieškovo UAB ,,Aderosa‘‘, į. k. 303109506, atsakovo UAB... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...