Byla e2-2054-204/2016
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Bagdonienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „4finance“ ieškinį atsakovui N. M. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 434,43 Eur skolos, 290,63 Eur palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas ir nurodo, kad 2013-08-26 tarp ieškovės UAB „4finance“, valdančios sistemą Vivus.lt, ir atsakovo N. M. pagal Vivus.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, kuria ieškovė paskolino atsakovui 101,37 Eur. Remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 2.10 p., atsakovas 2013-08-27 pateikė prašymą papildomai 202,73 Eur kredito sumai, 2013-08-27 pasipildė 130,33 Eur suma. Paskolos terminas - 6 mėnesiai.

3Atsakovas nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl ieškovė 2013-11-23 vienašališkai nutraukė Vartojimo kredito sutartį, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 19 straipsniu. Ieškovė nurodo, kad savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir pervedė atsakovui 434,43 Eur, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė.

4Taip pat nurodo, kad atsakovas privalo sumokėti paskaičiuotas palūkanas, kurios susideda iš dviejų sumų: fiksuota palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino – 88,64 Eur, skaičiuota laikotarpiu nuo 2013-08-26 iki 2013-11-23 (paskolos sutartyje nustatyta metinė palūkanų norma 94,93 proc.), bei palūkanas, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus kredito ir palūkanų mokėjimo terminą – 201,99 Eur, jos skaičiuotos laikotarpiu nuo 2013-11-24 iki 2014-02-16 (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 149,30 proc.), iš viso 290,63 Eur.

5Kadangi ieškinio suma neviršija vieno tūkstančio penkių šimtų eurų, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 441 str.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2012-08-27 tarp ieškovės UAB „4finance“, valdančios sistemą Vivus.lt, ir atsakovo N. M. pagal Vivus.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, kuria ieškovė paskolino atsakovui 101,37 Eur. Remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 2.10 p., atsakovas 2013-08-27 pateikė prašymą papildomai 202,73 Eur kredito sumai, 2013-08-27 pasipildė 130,33 Eur suma. Paskolos terminas - 6 mėnesiai.

8Atsakovas nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl ieškovė 2013-11-23 vienašališkai nutraukė Vartojimo kredito sutartį, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 19 straipsniu. Ieškovė nurodo, kad savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir pervedė atsakovui 434,43 Eur, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė.

9Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d., 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Atsakovas prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, todėl iš jo ieškovės naudai priteistina 434,43 Eur skola (CK 6.63 str. 1 d. 1 p. ir 2 p., 6.256 str. 2 d.).

10Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo paskaičiuotas palūkanas, kurios susideda iš dviejų sumų: fiksuota palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino – 88,64 Eur, skaičiuota laikotarpiu nuo 2013-08-26 iki 2013-11-23 (paskolos sutartyje nustatyta metinė palūkanų norma 94,93 proc.), bei palūkanas, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus kredito ir palūkanų mokėjimo terminą – 201,99 Eur, skaičiuotas laikotarpiu nuo 2013-11-24 iki 2014-02-16 (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 149,30 proc.), iš viso 290,63 Eur.

11Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje numatyta, bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovės prašomos priteisti palūkanos laikytinos neprotingai didelėmis. Šiuo atveju palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, į skolos ir palūkanų dydį bei jų susidarymo laikotarpį, ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti sutartimi nustatytas palūkanas, todėl apskaičiuotos palūkanos mažintinos dviem trečdaliais - iki 96,86 Eur.

12Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

13Iš atsakovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai – 15 Eur žyminio mokesčio ieškovei (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 2 d.).

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str., 441 str.,

Nutarė

15Ieškinį patenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo N. M., asmens kodas ( - ) 434,43 Eur skolos, 96,86 Eur palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 531,29 Eur sumą nuo 2016-07-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „4finance“, juridinio asmens kodas 301881644.

17Kitą ieškinio dalį atmesti.

18Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai