Byla e2-2219-494/2018
Dėl įsiskolinimo už suteiktą šilumos energiją priteisimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėja Dalia Zeniauskaitė,

2sekretoriaujant Gitanai Jasilionienei

3dalyvaujant ieškovui S. G., jo atstovui advokatui Laurynui Samoškai,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį atsakovui S. G. dėl įsiskolinimo už suteiktą šilumos energiją priteisimo.

5Teismas

Nustatė

61. ieškovas AB „Kauno energija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui S. G. dėl 2 051,27 Eur skolos už suteiktą šilumos energiją laikotarpiu nuo 2002-04-02 iki 2016-09-01, 75,03 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 101,14 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

7Ieškinyje nurodė, kad ieškovas teikia šilumos energiją butui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - ), kuris nuo 2002-04-02 asmeninės nuosavybės teise priklauso atsakovui S. G.. Nesant tarp ieškovo ir atsakovo raštu sudarytos šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties pagal individualiai aptartas sąlygas, ieškovas šilumos energiją nurodytam butui tiekia pagal kompetentingos valstybės institucijos patvirtintą šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašą. Atsakovas yra neatsiskaitęs už ieškovo laikotarpiu nuo 2002-04-02 iki 2016-09-01 suteiktą šilumos energiją. Bendra atsakovo skola sudaro 2 051,27 Eur, iš kurių 1 970,32 Eur už šildymą, 80,95 Eur už šilumos tiekimo sistemų aptarnavimą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ 2 straipsnio 1 dalį, iš atsakovo ieškovo naudai prašoma priteisti 75,03 Eur dydžio delspinigius, paskaičiuotus už laikotarpį nuo 2016-04-01 iki 2016-10-01. Bendra atsakovo skola ieškovui yra 2 126,30 Eur.

82. Vilniaus rajono apylinkės teismas, atsakovui S. G. nepateikus atsiliepimo į ieškinį, 2017-01-13 sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. e2-396-494/2017 patenkino ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį ir iš atsakovo S. G. ieškovui priteisė 2 126,30 Eur įsiskolinimo, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 101,14 Eur bylinėjimosi išlaidų.

93. Atsakovas S. G. pateikė teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017-01-13 sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. e2-396-494/2017 ir atnaujinti bylos nagrinėjimą. Atnaujinus bylos nagrinėjimą taikyti ieškinio senatį ir ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį atsakovui atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

10Nurodė, kad byloje nurodytu atsakovo gyvenamosios vietos adresu ( - ), siųsti teismo procesiniai dokumentai, atsakovui nebuvo įteikti, nebuvo paliktas ir joks pranešimas apie pašto korespondencijos saugojimą pašto skyriuje, todėl atsakovui nebuvo tinkamai pranešta apie teisme pareikštą AB „Kauno energija“ ieškinį ir jo pagrindu pradėtą teisminį procesą. Nurodė, kad atsakovo dalyvavimas byloje būtų turėjęs įtakos priimto sprendimo pagrįstumui ir teisėtumui, nes būdamas informuotas apie ieškovo pareikštus reikalavimus ir turtėdamas galimybę dalyvauti bylos nagrinėjime, ieškovas būtų rėmęsis ieškinio senatimi ir šiuo pagrindu grindęs atsikirtimus. Kadangi byla teisme iškelta 2016-11-09, vadovaujantis CK 1.125 straipsnio 1 dalimi, yra pagrindas taikyti ieškinio senatį ir šiuo pagrindu ieškovo reikalavimus už laikotarpį nuo 2002-04-02 iki 2006-11-09 atmesti. Iš to seka, kad ir išvestiniai ieškinio reikalavimai dėl delspinigių mokėjimo už įsiskolinimą nurodytu laikotarpiu būtų atmestini dėl ieškinio senaties taikymo. Tad atsakovui turėjus realią galimybę dalyvauti procese ir reikalauti ieškinio senaties taikymo, teismas būtų atlikęs ne formalų, o visapusišką įrodymų vertinimą.

114. Vilniaus apygardos teismas 2018-01-11 nutartimi patenkino pareiškėjo S. G. pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ir atnaujino civilinės bylos nagrinėjimą iš esmės, kadangi nustatė, jog byloje negalėjo būti priimtas sprendimas už akių ir atsakovo pateikti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui.

125. Teismo posėdžio metu atsakovas palaikė pareiškime nurodytas aplinkybes, prašė panaikinti 2017-01-13 teismo sprendimą už akių. Parodė, kad butas ( - ) jam priklauso nuosavybės teise nuo 2002-04-02. Kai jis nusipirko minėtą butą, jame nebuvo šildymo įrenginių, jie buvo atjungti, todėl atsakovas įsirengė dujinį šildymą. Jis kvietė AB „Kauno energija“ atstovus, kad jie įvertintų jo prisijungimą. Atstovai buvo atvykę, įvertino, tačiau jokio akto nepateikė; į jo prašymus AB „Kauno energija“ neatsakė. Atsakovas pripažįsta, kad neturėjo leidimų dėl autonominio šildymo įrengimo ir kad tokį šildymą įsirengė savavališkai. Už dujas jis moka, moka ir už kitas komunalines paslaugas. Parodė, kad jis visada tame bute gyveno, bet jokių sąskaitų iš AB „Kauno energija“ nėra gavęs ir todėl jis tą įvertino, kad iš jo neprašo nieko mokėti. Mano, kad kadangi su AB „Kauno energija“ jis nebuvo sudaręs jokių sutarčių, užsisakęs jokių paslaugų, todėl ir neturėjo nieko mokėti. Taip pat atsakovas pažymi, kad ieškovo reikalavimams yra suėjęs ieškinio senaties terminas. Taip pat ieškovas nepateikė skolą pagrindžiančių įrodymų. Reikalaujamos sumos jis nėra sumokėjęs. Prašo taikyti 10 metų ieškinio senaties terminą nuo 2002-04-02 iki 2016-09-01 ir ieškinį visiškai atmesti.

13Atsakovo atstovas advokatas Laurynas Samoška parodė, kad ieškovas prašo priteisti įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2002-04-02, tačiau nepateikia jokių įrodymų, kadangi neturi galimybės pateikti žiniaraščių už prašomą laikotarpį; nepateikia jokių įrodymų, kad atsakovui buvo siųstos sąskaitos už suteiktas paslaugas. Be to, turi būti taikoma senatis, kadangi ieškovas neprašė atnaujinti terminą ieškinio senačiai, todėl ieškinys turi būti atmestas.

14Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, iš jo gautas pranešimas dėl nedalyvavimo teismo posėdyje; jame prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant, atsakovo S. G. argumentus atmesti kaip visiškai nepagrįstus ir ieškinį tenkinti visiškai.

15Ieškinys tenkintinas iš dalies.

16Dėl prievolės atsiskaityti

176. Šilumos energijos pirkimo–pardavimo teisinius santykius reglamentuoja Civilinio kodekso normos dėl energijos pirkimo–pardavimo sutarčių (CK 6.383–6.391 straipsniai), šilumos energijos pirkimą–pardavimą reglamentuojančios teisės normos – Šilumos ūkio įstatymas, bei jį detalizuojantys poįstatyminiai teisės aktai – Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297 bei Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-09-07 įsakymu Nr. 1-173.

187. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs nuoseklią teisminę praktiką, kurioje pažymėta, kad pagal bendrąją taisyklę šilumos pirkimo-pardavimo santykių šalys yra šilumos tiekėjas ir atitinkamai pastato šeimininkas – šilumos vartotojas ar pastato butų, kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas. Toks teisinis reglamentavimas leidžia daryti išvadą, kad, nepaisant to, kas naudojasi pastatu ar patalpomis, kuriems teikiama šilumos energija, šilumos pirkimo-pardavimo teisinių santykių dalyvis yra pastato patalpų savininkas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008-01-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2008).

198. Bylos duomenimis nustatyta, jog butas, unikalus Nr. ( - ), esantis adresu

20( - ), asmeninės nuosavybės teise pagal 2002-04-02 pirkimo-pardavimo sutartį priklauso atsakovui S. G.. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centro duomenimis bute įvestas vietinis centrinis šildymas. Nesant tarp ieškovo AB „Kauno energija“ ir atsakovo S. G. raštu sudarytos šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties pagal individualiai aptartas sąlygas, ieškovas šilumos energiją nurodytai patalpai teikia pagal kompetentingos valstybės institucijos patvirtintą Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašą. Remiantis CK 1.71 straipsnio ir 6.384 straipsnio nuostatomis, šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutartis gali būti sudaryta konkliudientiniais veiksmais. Teismų praktikoje laikomasi vieningos pozicijos dėl šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutarties konkliudientiniais veiksmais: „nesudarius rašytinės sutarties su šilumos tiekėju <...> laikytina, kad šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta konkliudientiniais veiksmais pagal standartines sąlygas tarp šilumos tiekėjo ir buto, į kurį tiekiama šiluma, savininko <...> nuo pastato šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo datos iki šalys sudarys šilumos pirkimo-pardavimo sutartį pagal individualiai aptartas sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009-07-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2009).

219. Remiantis išdėstytu, darytina išvada, kad nesant sudarytos individualios rašytinės šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutarties, tokia sutartis laikoma sudaryta konkliudientiniais (nuo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklo) veiksmais ir kad šiluma tiekiama pagal šilumos tiekėjo ir savininko konkliudientiniais veiksmais (pagal standartines sąlygas) sudarytą sutartį, prievolė atsiskaityti už patiektą energiją tenka patalpų savininkui, t. y. S. G..

2210. Atsakovo tvirtinimas, jog įsigijus butą, šilumos įrenginiai jau buvo atjungti, neatleidžia jo nuo pareigos įteisinti tokį atjungimą nustatyta tvarka, be to pats atsakovas teismo posėdžio metu pripažino faktą, jog neturėjo reikiamų leidimų dėl autonominio šildymo įrengimo ir kad autonominį šildymą įrengė savavališkai.

2311. Pagal egzistuojantį atsijungimo nuo centralizuoto šilumos ir karšto vandens tiekimo teisinį reglamentavimą – neteisėtai atsijungęs vartotojas yra laikomas buitiniu šilumos vartotoju, kuriam tenka prievolė mokėti už šilumą ir karštą vandenį (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys, priimtos civilinėse bylose: Nr. 3K-3-4/2012, Nr. 3K-3-335/2012, Nr. 3K-3-385/2012, Nr. 3K-3-259/2012, Nr. 3K-3-277/2012 ir kt.). Iš nurodyto seka, kad atsakovui nepateikus įrodymų, pagrindžiančių jo teisėtą atsijungimą nuo šildymo sistemos, jam liko pareiga atsiskaityti už tiekiamą šilumos energiją.

2412. Atsakovo argumentai, kad AB „Kauno energija“ jam nesiuntė jokių sąskaitų už šilumos energiją, ir tą jis vertino, kad iš jo neprašoma mokėti mokesčių, atmestini kaip nepagrįsti. Atsakovo pateikiami dokumentai įrodo, kad raštus ir sąskaitas atsakovas gavo (pvz., 2002-05-28 Pareiškimas AB „Kauno energijai“: „prašau sąskaitų už buto šildymą nesiųsti, nes jos bus neapmokėtos <...>“; 2004-09-15 AB „Kauno energija“ užregistruotas atsakovo prašymas: „prašau paaiškinti, kuo remdamasi AB „Kauno energija“ siunčia sąskaitas už šildymą ir reikalauja jas apmokėti <...> noriu pranešti, kad ir toliau jūsų siunčiamas sąskaitas už šildymą traktuosiu kaip niekines“).

2513. Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.38, 6.59, 6.158, 6.200, 6.256 straipsniai). Atsižvelgiant į tai, kad butui, esančiam adresu ( - ), šilumos energiją ieškovas suteikė, o atsakovas nesumokėjo už suteiktą šilumos energiją, darytina išvada, kad atsakovas prievolės neįvykdė, todėl vadovaujantis minėtu reglamentavimu, pateiktais rašytiniais įrodymais apie įsiskolinimą už nuo 2002-04-02 iki 2016-09-01 suteiktą šilumos energiją, bendra atsakovo skola sudaro 2 051,27 Eur, iš kurių: 1 970,32 Eur už šildymą ir 80,95 Eur už šilumos tiekimo sistemų aptarnavimą.

26Dėl ieškinio senaties taikymo

2714. Savo pareiškime atsakovas prašo taikyti ieškinio senatį, nurodydamas, kad CK 1.125 straipsnio 1 dalis nustato bendrąjį ieškinio senaties terminą, kuris yra dešimt metų. Šiuo pagrindu, atsižvelgiant į tai, kad byla teisme iškelta 2016-11-07,prašo ieškovo reikalavimus už laikotarpį nuo 2002-04-02 iki 2006-11-09 atmesti.

2815. Ieškinio senatis - įstatyme nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 straipsnis). Per ieškinio senaties terminą valstybė garantuoja asmeniui, kad pažeista jo teisė bus ginama teismo, ieškinio senaties terminui pasibaigus, asmens subjektinė teisė neišnyksta, jo reikalavimą skolininkas gali patenkinti gera valia, tačiau prieš skolininko valią valstybės prievartos priemonėmis tokia teisė nėra ginama. Ieškinio senaties nustatymas inter alia reiškia, kad įstatymų leidėjas suteikia prioritetą ne pažeistos asmens teisės gynimui, o kitoms, visuomenės požiūriu svarbesnėms, vertybėms. Teisės doktrinoje ir praktikoje pripažįstama, kad ieškinio senaties institutu įstatymų leidėjas visų pirma siekia užtikrinti civilinių santykių stabilumą ir apibrėžtumą. Civilinių teisinių santykių dalyviams garantuojama, kad, suėjus įstatymo nustatytam terminui, jų subjektinės teisės teismine tvarka negalės būti nuginčytos ir jiems nebus paskirta tam tikra pareiga. Jeigu suinteresuotasis asmuo, žinodamas arba turėdamas žinoti apie savo teisės pažeidimą, per visą ieškinio senaties terminą nesikreipė į teismą su ieškiniu, kad apgintų pažeistą teisę arba įstatymo saugomą interesą, priešinga teisinio santykio šalis gali pagrįstai tikėtis, jog jis arba atsisako savo teisės arba nemano, kad ši yra pažeista. Ieškinio senaties nustatymu siekiama paskatinti civilinių santykių dalyvius kontroliuoti prievolių vykdymą ir operatyviau ginti pažeistas teises. Be to, ieškinio senatis sudaro realias galimybes apginti pažeistas teises, nes užkerta kelią situacijoms, kai dėl pernelyg ilgo laiko nuo tikro ar tariamo teisės pažeidimo iki kreipimosi teisminės gynybos, faktinių bylos aplinkybių nustatymas ir teisingas ginčo išsprendimas tampa sunkiai įmanomas.

2916. Bendrasis ieškinio senaties terminas, taikomas visais atvejais, kai įstatyme nenustatyta kitaip, yra dešimt metų (CK 1.125 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiais Teismas yra išaiškinęs, kad ieškinio senaties termino trukmė įstatyme yra diferencijuojama pagal gintinos vertybės pobūdį, reikšmę, civilinių santykių dinamiškumo laipsnį ir kitus požymius nustatant atitinkamą viešojo intereso saugoti civilinės apyvartos stabilumą ir viešojo intereso suteikti efektyvią civilinių teisinių santykių dalyvių subjektinių teisių gynybą balansą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-4/2011).

3017. Nagrinėjamo ginčo teisiniams santykiams, kurie kildinami iš CK XXIII skyriaus septintojo skirsnio (energijos pirkimo-pardavimo sutartims) reguliuojamų teisinių santykių, kurių pažeidimas lemia ne palūkanų ar kitų periodinių išmokų išieškojimą, bet skolos už pateiktą prekę priteisimą, taikytinas CK 1.125 straipsnio 1 dalyje numatytas bendras dešimt metų ieškinio senaties terminas. Kadangi mokestis už šilumos energiją negali būti išreikštas konkrečia pinigų suma, nes jis kinta priklausomai nuo metų laiko sezono, suvartotos energijos kiekio ir šilumos energijos tiekimo metu galiojančių mokesčių tarifų. Be to, nors įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai nustato mokesčių mokėjimo už energiją tvarką, bet tai nepatvirtina šių mokesčių periodiškumo. Tokią praktiką formuoja aukštesnės instancijos teismai (pvz. žr. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1665-450/2015, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-140/2009).

3118. Atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą bei susiformavusią teismų praktiką, reikalavimams dėl atsiskaitymų už suvartotą elektros energijos tiekimą turi būti taikomas sutrumpintas dešimties metų ieškinio senaties terminas, numatytas CK 1.125 straipsnio 1 dalyje.

3219. Minėta, ieškovas pareiškė reikalavimą dėl įsiskolinimo už laikotarpį nuo 2002-04-02 iki 2016-09-01. Kadangi byla teisme iškelta 2016-11-07, todėl atsižvelgiant į aukščiau aptartą teisinį reglamentavimą bei teismų praktiką, yra pagrindas taikyti ieškinio senatį ir šiuo pagrindu ieškovo reikalavimus už laikotarpį nuo 2002-04-02 iki 2006-11-07 atmesti.

3320. Iš teismui pateikto buto, esančio ( - ), apyvartos žiniaraščio, kuriuo ieškovas grindžia savo reikalavimus, matyti, kad nuo 2006-11-01 skola už šildymą sudaro 708,26 Eur, o šilumos tiekimo sistemų aptarnavimo mokestis nuo 2006-11-01 nebuvo skaičiuotas, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinas 708,26 Eur įsiskolinimas (CK 1.125 straipsnio 9 dalis).

34Dėl prievolės mokėti delspinigius

3521. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.63 straipsnio, 2 dalis, 6.71 straipsnis, 6.256 straipsnio 2 dalis).

3622. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo delspinigius už 6 mėnesius, skaičiuojant nuo 2016-04-01 iki 2016-10-01, po 0,02 proc. už kiekvieną dieną nuo priteistos sumos (1995-01-26 įstatymas Nr. I-775 „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ (2013-10-10 redakcija); LR Vyriausybės 1995-01-25 nutarimas Nr. 124 (1996-10-04 nutarimo Nr. 1161 redakcija); CK 6.71 straipsnis). Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas nustato, kad ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas. Ieškovas pasirinko 6 mėnesių laikotarpį delspinigiams prisiteisti, jos reikalavimas teisėtas, todėl tenkintinas.

3723. Ieškovui už laikotarpį nuo 2016-04-01 iki 2016-10-01, skaičiuojant nuo 708,26 Eur skolos sumos iš atsakovo priteistina 25,99 Eur (708,26 Eur x 0,02 proc. x 183 d.) delspinigių.

38Dėl prievolės mokėti procesines palūkanas

3924. Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (734,25 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-11-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

40Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

4125. Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

4226. Pagal bendrą taisyklę, ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

4327. Ieškovas šioje byloje prašo priteisti 101,14 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro: 48,00 Eur žyminis mokestis už ieškinį, 51,43 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti bei 1,71 Eur išlaidos informacijos paieškai viešose registruose. Atsakovas S. G. patyrė 1 250,00 Eur išlaidų advokato pagalbai.

4428. Nagrinėjamu atveju, ieškinį tenkinus iš dalies, t. y. 34,53 proc. ((708,26 Eur + 25,99 Eur) x 100 / (2051,27 Eur + 75,03 Eur)), iš atsakovo ieškovui priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai – 34,92 Eur (101,14 Eur x 34,53 proc. / 100 proc.). Iš ieškovo atsakovo naudai priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai atmestų reikalavimų daliai – 805,88 Eur (1250,00 Eur x 64,47 proc. / 100 proc.)(CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 ir 10 punktai, 93 straipsnio 2 dalis, 98 straipsnis).

4529. Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi išlaidų – procesinių dokumentų įteikimo suma yra mažesnė, nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, šios išlaidos nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

46Vadovaudamasis LR CPK 185 str., 259 str., 265 str., 270 str., teismas

Nutarė

47Panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017-01-13 priimtą sprendimą už akių pagal ieškovo AB „Kauno energija“ (į. k. 235014830) ieškinį atsakovui S. G. (a. k. ( - ) dėl skolos už suteiktą šilumos energiją priteisimo.

48Ieškinį tenkinti iš dalies.

49Priteisti iš atsakovo S. G. (a. k. ( - ) ieškovo AB „Kauno energija“ (į. k. 235014830) naudai 708,26 Eur skolos už suteiktą šilumos energiją, 25,99 Eur delspinigių, viso 734,25 Eur (septynis šimtus trisdešimt keturis eurus 25 ct) įsiskolinimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2016-11-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

50Priteisti iš atsakovo S. G. (a. k. ( - ) ieškovo AB „Kauno energija“ (į. k. 235014830) naudai 34,92 Eur (trisdešimt keturis eurus 92 ct) bylinėjimosi išlaidų.

51Priteisti iš ieškovo AB „Kauno energija“ (į. k. 235014830) atsakovo S. G. (a. k. ( - ) naudai 805,88 Eur (aštuoni šimtai penkis eurus 88 ct) bylinėjimosi išlaidų.

52Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

53Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėja Dalia... 2. sekretoriaujant Gitanai Jasilionienei... 3. dalyvaujant ieškovui S. G., jo atstovui advokatui Laurynui Samoškai,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB... 5. Teismas... 6. 1. ieškovas AB „Kauno energija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 7. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas teikia šilumos energiją butui, unikalus Nr.... 8. 2. Vilniaus rajono apylinkės teismas, atsakovui S. G. nepateikus atsiliepimo... 9. 3. Atsakovas S. G. pateikė teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių... 10. Nurodė, kad byloje nurodytu atsakovo gyvenamosios vietos adresu ( - ), siųsti... 11. 4. Vilniaus apygardos teismas 2018-01-11 nutartimi patenkino pareiškėjo S. G.... 12. 5. Teismo posėdžio metu atsakovas palaikė pareiškime nurodytas aplinkybes,... 13. Atsakovo atstovas advokatas Laurynas Samoška parodė, kad ieškovas prašo... 14. Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, iš jo gautas pranešimas dėl... 15. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 16. Dėl prievolės atsiskaityti... 17. 6. Šilumos energijos pirkimo–pardavimo teisinius santykius reglamentuoja... 18. 7. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs nuoseklią teisminę... 19. 8. Bylos duomenimis nustatyta, jog butas, unikalus Nr. ( - ), esantis adresu... 20. ( - ), asmeninės nuosavybės teise pagal 2002-04-02 pirkimo-pardavimo sutartį... 21. 9. Remiantis išdėstytu, darytina išvada, kad nesant sudarytos individualios... 22. 10. Atsakovo tvirtinimas, jog įsigijus butą, šilumos įrenginiai jau buvo... 23. 11. Pagal egzistuojantį atsijungimo nuo centralizuoto šilumos ir karšto... 24. 12. Atsakovo argumentai, kad AB „Kauno energija“ jam nesiuntė jokių... 25. 13. Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei... 26. Dėl ieškinio senaties taikymo... 27. 14. Savo pareiškime atsakovas prašo taikyti ieškinio senatį, nurodydamas,... 28. 15. Ieškinio senatis - įstatyme nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį... 29. 16. Bendrasis ieškinio senaties terminas, taikomas visais atvejais, kai... 30. 17. Nagrinėjamo ginčo teisiniams santykiams, kurie kildinami iš CK XXIII... 31. 18. Atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą bei susiformavusią teismų... 32. 19. Minėta, ieškovas pareiškė reikalavimą dėl įsiskolinimo už... 33. 20. Iš teismui pateikto buto, esančio ( - ), apyvartos žiniaraščio, kuriuo... 34. Dėl prievolės mokėti delspinigius... 35. 21. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 36. 22. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo delspinigius už 6 mėnesius,... 37. 23. Ieškovui už laikotarpį nuo 2016-04-01 iki 2016-10-01, skaičiuojant nuo... 38. Dėl prievolės mokėti procesines palūkanas... 39. 24. Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis... 40. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 41. 25. Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, jog šaliai, kurios... 42. 26. Pagal bendrą taisyklę, ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi... 43. 27. Ieškovas šioje byloje prašo priteisti 101,14 Eur bylinėjimosi... 44. 28. Nagrinėjamu atveju, ieškinį tenkinus iš dalies, t. y. 34,53 proc.... 45. 29. Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi išlaidų –... 46. Vadovaudamasis LR CPK 185 str., 259 str., 265 str., 270 str., teismas... 47. Panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017-01-13 priimtą sprendimą už... 48. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 49. Priteisti iš atsakovo S. G. (a. k. ( - ) ieškovo AB „Kauno energija“ (į.... 50. Priteisti iš atsakovo S. G. (a. k. ( - ) ieškovo AB „Kauno energija“ (į.... 51. Priteisti iš ieškovo AB „Kauno energija“ (į. k. 235014830) atsakovo S.... 52. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 53. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...