Byla e2-10467-894/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, sekretoriaujant Rasai Ganienei, dalyvaujant atsakovo UAB „( - )“ atstovei D. P., trečiojo asmens „( - )“ atstovui advokatui Sauliui Dambrauskui, nedalyvaujant ieškovui AB „( - )“, trečiajam asmeniui UAB „( - )“, žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „( - )“, ieškinį atsakovui UAB „( - )“, tretiesiems asmenims UAB „( - )“, „( - )“, dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 1963,50 Eur turtinės žalos atlyginimo, 98,44 Eur palūkanų, 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas 2015-03-24 Kauno apylinkės teismui pateiktame ieškinyje nurodė, kad 2013-06-24 vandeniu užpiltos ir sugadintos patalpos Nr. 1-80 ir 1-81, esančios adresu „( - )“, Kaune, ir jose buvęs turtas. Įvykio metu sugadintos patalpos ir turtas ieškovės buvo apdraustas Verslo turto draudimu. Įvykis pripažintas draudžiamuoju. Apskaičiuojant nuostolį ir mokant draudimo išmoką ieškovė vadovavosi Verslo turto draudimo taisyklių Nr. 68-1 (2012-12-19 redakcija galioja nuo 2013-02-02) 43 r 43.2. p., kuriuose nustatyta, kad kai pastatai dėl draudžiamojo įvykio buvo sugadinti, nuostoliu laikoma šių pastatų ar jų dalies remonto kaina. Pagal Taisyklių 55 p. draudimo išmoka už sunaikintą turtą apskaičiuojama nuostolio dydžio.

4Remiantis draudėjos pateiktais dokumentais bei turto sunaikinimo sugadinimo akto papildomais lapais, sugadinto turto (patalpų ir įrengimų) remonto (atkūrimo) kaina yra 8687,28 Lt. Vadovaudamasi draudimo sutartimi, pranešimu-apskaičiavimu, Turto sunaikinimo, sugadinimo akto papildomais lapais „Duomenys apie sunaikintą sugadintą turtą bei jo liekanas“, UAB „Dalista“ pateiktais remonto darbų sąmata, atliktų darbų aktu Nr. 13-10/31-1, PVM sąskaita-faktūra Serija DLS Nr. 1102, ieškovė apskaičiavo 6779,57 Lt (8687,28 Lt [remonto ir apdailos darbų kaina pagal UAB „Dalista“ pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą Serija DLS Nr. 1102]- 1507,71 Lt [išskaičiuotas PVM]-400 Lt besąlyginė išskaita]) dydžio draudimo išmoką bei ją išmokėjo draudėjui.

5Nurodo, kad apdraustų patalpų užliejimo židinys buvo antrajame pastato aukšte, patalpose Nr. 2-70 ir 2-71 trūkusi vandentiekio žarnelė. Šios patalpos 2006-11-08 valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartimi Nr. 6-970-(4.3), sudaryta tarp atsakovės ir trečiojo asmens Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo agrocheminių tyrimų laboratorijos yra išnuomotos atsakovei. Minėtos sutarties 9.3 p. nustatyta, kad patalpų vidaus inžinerinių tinklų priežiūrą ir einamąjį remontą atlieka atsakovė. Atsakovė pagal šią sutartį atsako už nuostolius, atsiradusius dėl neatliktų priežiūros ar remonto darbų kilus avarijai nuomojamų patalpų vidaus inžineriniuose tinkluose. Ieškovė 2014-02-25 ragino atsakovę per 15 d. sumokėti 1963,50 Eur turtinę žalą, bet atsakovė žalos neatlygino (3-6 b.l.).

6Atsakovas pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad CK 6.266 str. pagrindu nuomininkui deliktinė atsakomybė kilti negali, o atsakovė viešame registre nėra nurodyta, kaip pastato inžinerinių tinklų, sistemų ir/ar įrenginių ar ginčo patalpų savininkė. Nurodo, kad UAB „( - )“ yra patalpų, kurios yra virš užlietų patalpų naudotoja nuomos sutarties pagrindu. Ji nėra patalpų ir pastato inžinerinių sistemų, tinklų ir/ar įrenginių valdytoja. Atsakovei, kaip patalpų nuomininkei negali būti taikoma atsakomybė be kaltės delikto pagrindu. Vandentiekio sistema, kurioje kilo avarija ir įvyko patalpų užliejimas vandeniu neatskirta nuo bendros pastato vandentiekio sistemos, todėl negali būti laikoma atskira pastato inžinerine sistema, negali būti valdoma kelių valdytojų. UAB „( - )“ yra netinkamas atsakovas. Nurodė, kad ieškinyje nenurodyta, kokius neteisėtus veiksmus, sąlygojusius nuomos sutarties pažeidimą bei nuostolių atsiradimą atliko atsakovė. Nurodo, kad pagal nuomos sutartį nuomininkas atsako tik tuomet, jei avarija įvyksta „dėl neatliktų remonto ir priežiūros darbų“. Nurodo, kad ieškovė neįrodė reikalaujamos priteisti išmokos dydžio pagrįstumo. Laiko, kad nepagrįstas prašymas priteisti kompensuojamąsias palūkanas, kadangi tarp šalių nėra susiklostę sutartiniai teisiniai santykiai. Prašo taikyti 6 mėnesių ieškinio senaties terminą reikalavimui dėl kompensacinių palūkanų priteisimo (67-71 b.l.).

7Tretysis asmuo UAB „( - )“ 2015-04-13 pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka (42 b.l.).

8Tretysis asmuo „( - )“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad jis yra patalpų Nr. 1-80, 1-81 ir patalpų 2-70, 2-71, esančių adresu „( - )“ Kaunas, valdytoja (turtą valdo patikėjimo teise). Patalpos Nr. 1-80, 1-81 išnuomotos UAB „( - )“. Patalpos 2-70, 2-71 išnuomotos atsakovui UAB „( - )“. Nurodo, kad apie ginčo draudiminį įvykio aplinkybes, žalos dydį ir jos atsiradimo priežastis duomenų neturi. Nurodo, kad nėra teisinio pagrindo priteisti ieškovo prašomas 98,44 Eur kompensacines palūkanas. Dėl ieškinio reikalavimų pagrįstumo prašo spręsti teismo nuožiūra (44-46 b.l.).

9Ieškinys tenkintinas.

10Nustatyta, kad UAB „( - )“ pagal 2010-04-16 valstybės materialiojo turto nuomos sutartį Nr. 13-54-(3.43) iš „( - )“ buvo išsinuomojusi negyvenamąsias patalpas, esančias adresu „( - )“, Kaunas, kadastrinių matavimų byloje pažymėtas indeksais 1-80 ir 1-81 (11-14 b.l.). UAB „( - )“ ir „( - )“ buvo sudarę verslo turto draudimo sutartį serija LD Nr. 99371777, pagal kurią, nuo 2013-06-13 00:00 val. iki 2014-02-26 24:00 val. patalpoms ir įrengimams, esantiems adresu „( - )“, Kaunas, pažymėtoms indeksais 1-82/1-80/1-81 galiojo draudiminė apsauga nuo vandens (8-10 b.l.). 2013-06-26 ieškovas gavo UAB „( - )“ pranešimą, kad 2013-06-24 atvykus į darbą įmonės darbuotojams pastebėta, kad yra aplietos įmonės nuomojamos patalpos ir baldai. Avarijos šaltiniu nurodyta II aukšte UAB „( - )“ patalpose trūkusi vandentiekio žarnelė (15-16 b.l.). 2013-06-26 Turto sunaikinimo, sugadinimo akte nurodoma, kad sugadintos lubos (22,98 m2), sienos (34,86 m2), grindys (22,98 m2), 1 vnt. durų (17-18 b.l.). AB „Lietuvos draudimas“ 2013-11-14 sumokėjo UAB „( - )“ draudimo išmoką - 6 779,57 Lt (24 b.l.).

11Nustatyta, kad 2006-11-08 valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartimi Nr. 6-970-(4.3) „( - )“ išnuomojo UAB „( - )“ 30,35 m2 ploto negyvenamąsias patalpas, esančias adresu „( - )“, Kaunas, kab. Nr. 2-71, 2-70 (27-30 b.l.). 2010-01-09 susitarimu Dėl 2006-11-08 valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr. 6-970-(4.3) tęsimo, minėta patalpų nuomos sutartis pratęsta tomis pačiomis sąlygomis (31 b.l.). 2012-11-30 susitarimu Nr. 13-13- (3.43) Dėl 2006-11-08 valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr. 6-970-(4.3) pratęsimo patalpų nuomos sutarties terminas pratęstas iki 2013-11-28, bet ne ilgiau, kaip iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą perėjimo kitam asmeniui ir ne ilgesniam kaip 10 m. laikotarpiui (32 b.l.). Duomenų, kad UAB „( - )“ išnuomotos patalpos iki 2013-06-24 (žalą sukėlusios avarijos dienos) būtų perleistos kitam asmeniui nėra. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas laiko, jog atsakovas draudiminio įvykio (žalą sukėlusio patalpų užpylimo) metu turėjo patalpų, esančių adresu „( - )“, Kaunas, kab. Nr. 2-71, 2-70, nuomininko teises ir pareigas, nustatytas aukščiau nurodytoje nuomos sutartyje ir jos prieduose. 2006-11-08 valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr. 6-970-(4.3) (toliau ir – Nuomos sutartis), kuria atsakovei išnuomotos ginčo patalpos 9.3 p. nustatyta, jog nuomininkas įsipareigoja savo lėšomis kas 3-5 m. atlikti nuomojamų negyvenamųjų patalpų ir vidaus inžinerinių tinklų einamojo remonto (radiatorių pakeitimą arba prakiurusių vamzdynų remontą, susidėvėjusių apdailos elementų sutvarkymą, išbyrėjusio tinko taisymą, sienų, langų, durų, grindų dažymą, kai jie nekeičiami ir pan.) darbus. Už avarijos, įvykusios nuomojamų patalpų vidaus inžineriniuose tinkluose, dėl neatliktų priežiūros ir remonto darbų padarytus nuostolius atlygina nuomininkas. Teismo posėdyje atsakovo atstovė paaiškino, kad trečiojo asmens UAB „( - )“ patalpų užliejimo priežastimi įvardijama trūkusi žarnelė buvo atsakovo nuomotose patalpose esančio santechnikos įrenginio (praustuvo) dalis (2015-06-18 teismo posėdžio garso įrašas nuo 04:17 min.). Vertintina, kad trūkusi santechnikos įrenginio (praustuvo) žarnelė priskirtina prie atskirųjų statinio vandentiekio inžinerinių sistemų (Statybos įstatymo 2 str. 63 d.). Todėl, teismo nuomone, atsakovas pagal Nuomos sutarties 9.3 p. turėjo pareigą prižiūrėti ir remontuoti minėtas vandentiekio inžinerines sistemas, užkirsdamas kelią vandentiekio avarijai.

12Tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad žala atsirado UAB „( - )“ nuomotas patalpas užliejus iš patalpų Nr. 2-71, 2-70, esančių adresu „( - )“, Kaune, t.y., nėra ginčo dėl to, kad užliejimo židinys buvo patalpose Nr. 2-71, 2-70. Konstatuotina, kad pavojingas, gadinantis UAB „( - )“ turtą poveikis atsirado dėl patalpų Nr. 2-71, 2-70, esančių adresu „( - )“, Kaune, trūkumų, o ne iš kitų šaltinių. Atsakovė UAB „( - )“ taip pat neginčijo, kad avarijos metu ji buvo patalpų Nr. 2-71, 2-70, esančių adresu „( - )“ Kaune, nuomininkė. Teismas sprendžia, kad patalpų Nr. 2-71, 2-70, esančių adresu „( - )“, Kaune, nuomos sutartimi jos buvo perduotos UAB „( - )“ laikinai valdyti ir naudoti (CK 6.530 str. 1 d.). Būdama nuomojamų patalpų valdytoja, atsakovė turėjo pareigą tinkamai rūpintis valdomu turtu, jį prižiūrėti ir juo naudodamasi nepažeisti kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Atsakovė privalėjo laikyti išsinuomotą daiktą tvarkingą, savo lėšomis daryti einamąjį jo remontą (CK 6.493 str. 1 d.). Aplinkybė, kad atsakovo nuomos pagrindu valdytose patalpose įvyko atskirosios vandentiekio sistemos gedimas, lėmė, jog buvo sugadintas UAB „( - )“ turtas.

13Žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 straipsnio 1 dalyje nustatytos aplinkybės, t.y. kad žala atsirado dėl force majeure (nenugalimos jėgos) arba nukentėjusiojo tyčios ar didelio neatsargumo (CK 6.266 str. 1 d.). Nurodytoje teisės normoje nustatyta deliktinė civilinė atsakomybė be kaltės, t.y. atsakomybei atsirasti pakanka, kad būtų nustatytos trys civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, padaryta žala ir priežastinis ryšys tarp veiksmų ir žalos. Statinių savininko (valdytojo) deliktinei civilinei atsakomybei atsirasti kaltė, kaip civilinės atsakomybės sąlyga, nenustatinėjama (CK 6.248 str. 1 d., 6.266 str. 1 d.). Kaltė šiuo atveju yra formaliai pašalinta iš civilinės atsakomybės sąlygų. Veiksmų neteisėtumas nesiejamas su daikto valdytojo veikimu ar neveikimu, jo rūpestingumo klausimas nekeliamas, užtenka objektyvaus daikto su trūkumais valdymo fakto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2009). Atsakovė atsiliepime patvirtino aplinkybę, jog UAB „( - )“ yra patalpų, kurios yra virš užlietų patalpų naudotoja nuomos sutarties pagrindu (68 b.l.). Nagrinėjamu atveju, atsakovo UAB „( - )“ neteisėti veiksmai turi būti suprantami, kaip viršuje esančių patalpų valdytojo nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2008; 2014 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2014). Atsakovė, tinkamai nesirūpinusi ir neprižiūrėjusi valdomo turto, yra atsakinga už padarytą žalą.

14Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011).

15Prašomos priteisti žalos dydį ieškovas įrodinėja 2013-06-26 UAB „( - )“ pranešimu-apskaičiavimu, kuriame nurodyta, kad 2013-06-24 yra aplietos įmonės nuomojamos patalpos, padaryta žala patalpų vidaus apdailai ir baldams (15-16 b.l.); 2013-06-26 Turto sunaikinimo, sugadinimo aktu, kuriame nurodoma, kad sugadintos lubos (22,98 m2), sienos (34,86 m2), grindys (22,98 m2), 1 vnt. durų (17-18 b.l.); UAB „Dalista“ sudaryta remonto darbų sąmata bendrai 8 270,74 Lt sumai (19 b.l.); 2013-10-31 pasirašytais atliktų darbų aktu Nr. 13-10/31-1 bendrai 8 687,28 Lt sumai (20 b.l.) bei 2013-10-31 PVM sąskaita faktūra Serija DLS Nr. 11028, išrašyta 8 687,28 Lt sumai (21 b.l.); SEB vietinio mokėjimo nurodymu, kuriuo AB „( - )“ 2013-11-14 sumokėjo UAB „( - )“ draudimo išmoką - 6 779,57 Lt (24 b.l.). Į bylą taip pat pateiktas 2013-11-11 draudimo išmokos paskaičiavimas (Žalos bylos Nr. 1374272), kuriame pateikiamos pastato draudimo suma (394 000 Lt), nuostolio suma (8 687,28 Lt (pagal sąskaitą faktūrą DLS Nr. 11028)), draudimo išmokos mažinimo suma (PVM 1 507,71 Lt), išskaita (400,00 Lt) bei draudimo išmokos suma - 6 779,57 Lt. Ieškovas nurodė, kad apskaičiuojant nuostolį ir mokant draudimo išmoką AB „( - )“ vadovavosi Verslo turto draudimo taisyklėmis Nr. 68-1 (2012-12-19 redakcija galioja nuo 2013-02-02) (3 b.l.). Pagal minėtų taisyklių (http://www.ld.lt/sites/default/files/Verslo%20turto%20draudimo%20taisykl%C4%97s.pdf) 43.1 p. ir 43.2 p. nustatyta, kad kai pastatai, buvo apdrausti atkūrimo verte ir dėl draudžiamojo įvykio buvo sugadinti, pastatų nuostoliu laikoma šių pastatų (ar jų dalies) remonto kaina. Verslo turto draudimo taisyklių 55 p. nustatyta, kad draudimo išmoka už sugadintą, sunaikintą turtą apskaičiuojama nuostolio dydžio. Įvertinęs aptartus ieškovo pateiktus įrodymus, teismas laiko nepagrįstais atsakovo argumentus, kad iš ieškovo pateiktų dokumentų nėra aišku, kuo remiantis paskaičiuota draudimo išmoka. Ieškovas pateikė įrodymus, patvirtinančius UAB „( - )“ aplietų patalpų remonto išlaidų dydį bei draudimo išmokos dydį. Pažymėtina, kad atsakovas nepateikė jokių juos paneigiančių įrodymų. Teismas, įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, daro išvadą, jog ieškovo prašomos priteisti žalos dydis yra įrodytas. Kartu teismas sprendžia, kad reikalavimas priteisti 1 963,50 Eur turtinės žalos atlyginimą yra pagrįstas ir įrodytas, todėl tenkintinas.

16Po bylos iškėlimo momento iki visiško teismo sprendimo įvykdymo pradedamos skaičiuoti procesinės palūkanos nuo teismo priteistos sumos (CK 6.37 str. 2 d.). Procesinių palūkanų dydžiai nustatyti Civilinio kodekso 6.210 straipsnyje. Vadovaujantis nurodytomis įstatymo normomis, iš atsakovo ieškovui priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2015-03-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str.).

17Dėl kompensuojamųjų palūkanų priteisimo

18Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 98,44 Eur kompensacinių palūkanų. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad civilinėje teisėje yra išskiriamos dvejopo pobūdžio palūkanos: palūkanos, atliekančios mokėjimo (t. y. užmokesčio už pinigų skolinimąsi) funkciją, ir palūkanos, atliekančios kompensavimo (minimalių nuostolių negautų pajamų pavidalu atlyginimo) funkciją. Nagrinėjamos bylos atveju aktualios kompensuojamosios palūkanos, reglamentuojamos CK 6.210 straipsnyje, nustatančiame kompensuojamųjų palūkanų dydžius, CK 6.261 straipsnyje, įtvirtinančiame minimalių kreditoriaus nuostolių, patiriamų dėl negalėjimo naudotis pinigais, prezumpciją ir teisę reikalauti didesnių nuostolių, jeigu jie buvo patirti. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Nurodytas palūkanas įstatymų leidėjas pripažįsta minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kuriuos visais atvejais privalo atlyginti skolininkas. Palūkanos kompensuoja kreditoriaus patirtus nuostolius per tą laikotarpį, kai jis negalėjo naudotis jam priklausančiomis piniginėmis lėšomis. Išimtys, kad už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą palūkanos nemokamos, gali būti nustatytos įstatymuose arba sutartyje. Pagal kasacinio teismo praktiką tam, kad būtų galima taikyti CK 6.210 straipsnį, turi būti visos trys sąlygos: 1) neįvykdyta prievolė turi būti piniginė; 2) turi būti praleistas piniginės prievolės įvykdymo terminas; 3) įstatyme ar sutartyje neturi būti nustatyta, kad palūkanos šiuo atveju nemokamos.

19Kasacinis teismas yra suformavęs praktiką, pagal kurią kompensuojamosios palūkanos gali būti priteisiamos ir tais atvejais, kai piniginė prievolė atsiranda dėl delikto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-41/2012). 2014-02-25 ieškovas atsakovui nusiuntė pretenziją Nr. R000(1438675), ragindamas per 18 d., t.y. – iki 2014-03-15 apmokėti 6 779,57 Lt draudėjui sumokėtą išmoką (33 b.l.). Nagrinėjamu atveju atsiradusi piniginė prievolė neapibrėžta konkrečiu terminu, todėl pagal CK 6.53 str. 2 d. tampa privalomai vykdytina tik po pareikalavimo ją vykdyti. Ieškovas prievolę pareikalavo įvykdyti iki 2014-03-15. Atsakovui nustatytu terminu minėtos piniginės prievolės neįvykdžius, ikiteisminės kompensuojamosios palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo 2014-03-16 iki ieškinio pareiškimo (2015-03-24) ir sudaro 119,68 Eur (nuo 1 963,50 Eur x 6 proc.)/365 d.) x 374 d.)).

20Teismas sprendžia, kad yra pagrindas priteisti ieškovui prašomas 98,44 Eur kompensuojamąsias palūkanas nuo priteisto žalos atlyginimo, nes atsakovo neįvykdyta prievolė ieškovui yra piniginė, atsakovas yra praleidęs ieškovo nustatytą piniginės prievolės įvykdymo terminą ir įstatyme nenustatyta, kad palūkanos šiuo atveju nemokamos (CK 6.37 str. 1 d., 6.210 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156-687/2015).

21Aukščiau minėta, kad ieškovas įgijo teisę reikalauti kompensacinių palūkanų priteisimo nuo 2014-03-16. CK 1.125 str. 9 d. nustatyta, jog reikalavimams dėl palūkanų išieškojimo yra taikomas sutrumpintas penkerių metų ieškinio senaties terminas. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atsakovės prašymas taikyti 6 mėnesių ieškinio senaties terminą reikalavimui dėl kompensacinių palūkanų priteisimo atmestinas, kaip nepagrįstas.

22Dėl kitų šalių argumentų, kaip dėl teisiškai nereikšmingų ginčo išsprendimui, teismas nepasisako.

23Dėl bylinėjimosi išlaidų

24Ieškovas sumokėjo 46,00 Eur žyminio mokesčio (34 b.l.). Ieškinį patenkinus, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos, t.y. – 46,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 79 str., 93 str.).

25Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. Įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo pakeitimo“ Nr. 1R-298/1K-290).

Nutarė

26ieškinį tenkinti.

27Priteisti ieškovui AB „( - )“, į.k. ( - ), buveinės adresas ( - ), iš atsakovo UAB „( - )“, į.k. ( - ), buveinės adresas ( - ), 1 963,50 Eur (vienas tūkstantis devyni šimtai šešiasdešimt trys eurai 50 ct) žalos atlyginimo, 98,44 Eur (devyniasdešimt aštuonis eurus 44 ct) palūkanų, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2015-03-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 46,00 Eur (keturiasdešimt šeši eurai) bylinėjimosi išlaidų.

28Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, sekretoriaujant Rasai... 2. Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 1963,50 Eur turtinės žalos... 3. Ieškovas 2015-03-24 Kauno apylinkės teismui pateiktame ieškinyje nurodė,... 4. Remiantis draudėjos pateiktais dokumentais bei turto sunaikinimo sugadinimo... 5. Nurodo, kad apdraustų patalpų užliejimo židinys buvo antrajame pastato... 6. Atsakovas pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad... 7. Tretysis asmuo UAB „( - )“ 2015-04-13 pateikė atsiliepimą, kuriame... 8. Tretysis asmuo „( - )“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad jis yra... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Nustatyta, kad UAB „( - )“ pagal 2010-04-16 valstybės materialiojo turto... 11. Nustatyta, kad 2006-11-08 valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos... 12. Tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad žala atsirado UAB „( - )“ nuomotas... 13. Žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių... 14. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai,... 15. Prašomos priteisti žalos dydį ieškovas įrodinėja 2013-06-26 UAB „( -... 16. Po bylos iškėlimo momento iki visiško teismo sprendimo įvykdymo pradedamos... 17. Dėl kompensuojamųjų palūkanų priteisimo... 18. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 98,44 Eur kompensacinių palūkanų.... 19. Kasacinis teismas yra suformavęs praktiką, pagal kurią kompensuojamosios... 20. Teismas sprendžia, kad yra pagrindas priteisti ieškovui prašomas 98,44 Eur... 21. Aukščiau minėta, kad ieškovas įgijo teisę reikalauti kompensacinių... 22. Dėl kitų šalių argumentų, kaip dėl teisiškai nereikšmingų ginčo... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 24. Ieškovas sumokėjo 46,00 Eur žyminio mokesčio (34 b.l.). Ieškinį... 25. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei... 26. ieškinį tenkinti.... 27. Priteisti ieškovui AB „( - )“, į.k. ( - ), buveinės adresas ( - ), iš... 28. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...