Byla 2A-142-241/2019
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Godos Ambrasaitės-Balynienės, Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Astos Radzevičienės,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės viešosios įstaigos Rokiškio psichikos sveikatos centro apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2018 m. kovo 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-272-208/2018 pagal ieškovės Panevėžio teritorinės ligonių kasos ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Rokiškio psichikos sveikatos centrui dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė Panevėžio teritorinė ligonių kasa (toliau – ir Panevėžio TLK) kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centro privalomojo sveikatos draudimo fondui (toliau – PSDF) padarytą 115 444,03 Eur žalą ir įstatymo numatytas palūkanas.

82.

9Nurodė, kad atsakovė yra asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga, su kuria ieškovė kasmet sudaro asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutartis. Ginčui aktualiu laikotarpiu buvo sudarytos dvi – 2014 m. kovo 26 d. bei 2015 m. kovo 31 d., sutartys, kuriomis atsakovė įsipareigojo sutartyse numatytomis sąlygomis teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, o ieškovė įsipareigojo įstaigai apmokėti šių paslaugų išlaidas iš PSDF biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka. Šių sutarčių 2.1 punktu atsakovė įsipareigojo turėti licencijas, suteikiančias teisę teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

103.

11Panevėžio TLK specialistai 2015 m. balandžio 14 d. – gegužės 29 d. neplanine tvarka patikrino, kaip atsakovė užtikrina pirminės psichikos sveikatos priežiūros ir ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros, dienos stacionaro psichiatrijos paslaugų tinkamumą ir prieinamumą ir įgyvendina LR Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimą Nr. 370. Po patikrinimo 2015 m. rugpjūčio 31 d. surašyta ekspertizės pažyma Nr. EP-82, kurioje nustatyta, kad atsakovė, teikdama paslaugas, pažeidė LR sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatas, LR sveikatos sistemos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies nuostatas, Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių, patvirtintų SAM 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo“, 25, 50.3 ir 50.4 punktų sąlygas, pagal kurias VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centras gali teikti tik tas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos licencijoje ir tik licencijoje nurodytais adresais bei licencijoje nurodyta veikla būtų vykdoma patalpose, atitinkančiose teisės aktų reikalavimus. Pažeista 2014 m. kovo 26 d. bei 2015 m. kovo 31 d. sutarčių 2.17 punkto nuostata, kad sveikatos priežiūros įstaiga turi ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu informuoti TLK apie įstaigos licencijos galiojimo sustabdymą, panaikinimą ar atnaujinimą.

124.

13Atsakovė pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas pagal išduotą licenciją turėjo teisę teikti tik adresu Vytauto g. 35 B, Rokiškis (toliau – ir Vytauto g. 35 B). 2014 m. sausio 31 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-8 „Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį“, laikinai, kol bus vykdomas projektas „Psichikos dienos stacionaro (centro) prie VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centro įkūrimas“, nuo 2014 m. sausio 31 d. atsakovei buvo perduotos patalpos Juodupės g. 1 A, Rokiškis (toliau – ir Juodupės g. 1 A), kuriose buvo pradėtos teikti pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos, nes patalpos Vytauto g. 35 B buvo remontuojamos. Pagal naują veiklos adresą licencija nepatikslinta, tačiau paslaugos teiktos; teisė teikti paslaugas šiuo adresu (Juodupės g. 1 A) atsakovei suteikta tik 2015 m. birželio 17 d. VASPVT įsakymu Nr. TI-955. Todėl atsakovė nuo 2014 m. sausio 31 d. iki 2015 m. birželio 17 d. teikė pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos – pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas ne licencijoje nurodytu adresu, todėl paslaugos buvo teikiamos neteisėtai; atsakovė neteisėtai gavo lėšas iš PSDF biudžeto už prisirašiusius prie atsakovės gyventojus nuo 2014 m. vasario 1 d. iki 2015 m. balandžio 30 d. dėl savo nerūpestingumo, todėl turi atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą.

14II.

15Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

165.

17Panevėžio apygardos teismas 2018 m. kovo 21 d. sprendimu ieškinį tenkino; priteisė iš atsakovės ieškovei 115 444,30 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą bei 2 454 Eur žyminio mokesčio ir 13,26 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei.

186.

19Teismas nustatė, kad ieškovė ir atsakovė 2014 m. kovo 26 d. sudarė sutartį „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis“ Nr. 10-234 bei analogišką 2015 m. kovo 31 d. sutartį Nr. 10-311. Panevėžio TLK specialistai neplanine tvarka patikrino, kaip VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centras užtikrina pirminės psichikos sveikatos priežiūros ir ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros, dienos stacionaro psichiatrijos paslaugų prieinamumą, tinkamumą ir įgyvendina LR Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto asmens sveikatos priežiūros paslaugų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ 2 punkto reikalavimus. 2015 m. rugpjūčio 31 d. neplaninio patikrinimo ekspertizės pažymoje Nr. EP-82 konstatuota, kad įstaiga nuo 2014 m. sausio 31 d. persikėlė į naujas patalpas adresu Juodupės g. 1 A ir jose pradėjo teikti pirmines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, kad atsakovė, neturėdama teisės teikti pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų adresu Juodupės g. 1 A, nuo 2014 m. sausio 31 d. iki 2015 m. birželio 16 d. jas teikė neteisėtai, pažeisdama LR sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies, LR sveikatos sistemos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies nuostatų reikalavimus, LR sveikatos apsaugos ministerijos 2007 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-156 25, 50.3 ir 50.4 punktų sąlygas. Dėl įstaigos neteisėtos veiklos, mokėjimo suma už prisirašiusius gyventojus prie įstaigos nuo 2014 m. vasario 1 d. iki 2015 m. balandžio 30 d. buvo vertinama kaip žala PSDF biudžetui, sudaranti 115 444,03 Eur.

207.

21Teismas nurodė, kad nėra ginčo, jog atsakovė turėjo licenciją asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, tačiau tuo veiklos adresu, kuriuo teikė dalį paslaugų, licencijos neturėjo.

228.

23Vadovaudamasis LR sveikatos draudimo įstatymo 4, 31, 33–34 straipsnių nuostatomis, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, spręsdamas dėl PSDF biudžeto lėšų atlyginimo, teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju taikoma sutartinė atsakomybė (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.245 straipsnio 3 dalis). Teismo vertinimu, žala biudžetui padaryta atsakovės iš esmės neteisėtais veiksmais, kurie pasireiškė pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimu ginčo metu patalpose Juodupės g. 1 A, Rokiškyje, kuriose turima licencija nesuteikė teisės teikti tokių paslaugų.

249.

25Teismas nurodė, kad sutartys su TLK dėl privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšų panaudojimo sudaromos su gydymo įstaigomis, turinčiomis licencijas teikti sveikatos priežiūros paslaugas. Iš sveikatos biudžeto lėšų turi būti apmokamos tik tos sveikatos priežiūros paslaugos, kurios apibrėžtos išduotoje licencijoje ir ta apimtimi, kiek leidžia išduota licencija.

2610.

27Teismas nustatė, kad atsakovė nuo 2000 m. gruodžio 11 d. turėjo galiojančią licenciją Nr. 1790 sveikatos priežiūros paslaugoms teikti tik Vytauto g. 35, Rokiškyje. Įvertinęs Akreditavimo tarnybos 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymą Nr. TI-1832, kuriame nurodyta, kad atsakovei nesuteikta teisė teikti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos – pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, adresu Juodupės g. 1 A, nes patalpos neatitiko reikalavimų, nebuvo išduotas higienos pasas-leidimas, teismas padarė išvadą, kad sutarčių su TLK sudarymo metu nebuvo susitarta dėl Juodupės g. 1 A, Rokiškyje teikiamų paslaugų apmokėjimo, atsakovė, teikdama paslaugas ne licencijoje nurodytu adresu, jų apmokėjimo negalėjo gauti. Teismas nustatė, kad atsakovė tik dėl savo nerūpestingumo pakankamai ilgą laiką nepatikslino licencijos. Teisė teikti paslaugas adresu Juodupės g. 1 A, patikslinus licenciją, atsakovei suteikta tik 2015 m. birželio 17 d. VASPVT įsakymu Nr. TI-955, jau po to, kai buvo baigtas patalpų Vytauto g. 35 B pritaikymas stacionarinėms sveikatos priežiūros paslaugoms.

2811.

29Teismas atmetė atsakovės argumentą, kad už suteiktas paslaugas turi būti mokama iš sveikatos draudimo biudžeto lėšų, nes Akreditavimo tarnyba, nesuteikdama teisės teikti sveikatos priežiūros paslaugų Juodupės g. 1 A ir žinodama, kad faktiškai veikla ten vykdoma, licencijos nesustabdė. Teismas nustatė, kad sustabdyti galiojančios licencijos patalpoms Vytauto g. 35 B nebuvo pagrindo, o adresu Juodupės g. 1 A teikti sveikatos priežiūros paslaugas neleista, buvo pareikalauta jas nutraukti dėl to, kad nepateiktas higienos pasas-leidimas. Atsakovės pateiktas Panevėžio visuomenės sveikatos centro 2014 m. birželio 11 d. patikrinimo aktas Nr. HR-59 liudija, kad iki 2014 m. rugsėjo mėn. patalpos buvo netinkamos sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.

3012.

31Spręsdamas dėl žalos dydžio, teismas nustatė, jog patalpos Vytauto g. 35 B nuo 2014 m. sausio 31 d. iki 2014 m. gruodžio 4 d. buvo remontuojamos, todėl 87 344,81 Eur žalos dydis už šį laikotarpį yra nustatytas tinkamai, nes ambulatorinės medicinos paslaugos Vytauto g. 35 B nebuvo teikiamos visai; sveikatos priežiūros ambulatorinių paslaugų teikimas ne licencijoje nurodytu adresu neatitinka sveikatos draudimo biudžeto lėšų naudojimo reikalavimų.

3213.

33Teismas, nesutikdamas su atsakovės argumentais dėl paslaugų teikimo abiem adresais ir atitinkamai žalos dydžio nepagrįstumo, nurodė, kad pagal byloje pateiktus duomenis nenustatyta, kad ambulatorinės paslaugos 2015 m. sausio mėn.– birželio 16 d. buvo teikiamos ir Vytauto g. 35 B. Teismas įvertino, kad aplinkybė, jog atsakovė už 2015 m. gegužės mėn. – birželio 16 d. suteiktas paslaugas negavusi apmokėjimo iš biudžeto pretenzijų nereiškė, bet priešingai, pripažinusi daromą pažeidimą, gavo naują higienos pasą-leidimą, kreipėsi į Akreditavimo tarnybą ir patikslino licenciją Nr. 1790 dėl leidimo teikti paslaugas patalpose Juodupės g. 1 A, Rokiškyje, pagrindžia, kad žalos biudžetui dydis už laikotarpį nuo 2015 m. sausio mėn. iki balandžio mėn. imtinai yra pagrįstas, nes ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos buvo teiktos adresu Juodupės g. 1 A, o adresu Vytauto g. 35 B buvo teikiamos tik stacionaro paslaugos.

34III.

35Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3614.

37Atsakovė VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centras apeliaciniame skunde prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2018 m. kovo 21 d. sprendimą ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, arba panaikinus sprendimą priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti; priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

3814.1.

39Sprendimas naikintinas esant absoliučiam sprendimo negaliojimo pagrindui ir neatskleidus bylos esmės. Atsakovė yra viešoji įstaiga, jos steigėjas ir savininkas Rokiškio rajono savivaldybė, kurios teises įgyvendina Rokiškio rajono savivaldybės taryba (toliau – ir Taryba), todėl atsakovei neturint turto, teismo priimtas sprendimas neabejotinai palies steigėjo teises ir pareigas, todėl jo neįtraukimas į bylos nagrinėjimą yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas, numatytas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 329 straipsnio 2 dalies 2 punkte.

4014.2.

41Priteisdamas visą žalą teismas nepagrįstai netaikė CK 6.253 straipsnio nuostatų. Atsakovė dėl būtinojo reikalingumo kurį laiką paslaugas privalėjo teikti Juodupės g. 1A, Rokiškyje, nes Tarybos sprendimu atsakovės veikla buvo laikinai perkelta į kitas patalpas, toks veiklos perkėlimas įvyko dėl savivaldybės sprendimų, todėl jeigu ir padaryta žala, ji padaryta dėl valstybės veiksmų (CK 6.253 straipsnio 1, 3 dalys).

4214.3.

43Egzistuoja pagrindas pagal CK 6.251 straipsnio nuostatas mažinti priteistą žalos atlyginimą, atsižvelgiant ir į tai, kad priteisus visą prašomą žalą sunkių pasekmių atsirastų ne tik atsakovei, bei ir gyventojams, nes atlyginusi žalą atsakovė nebegalės realiai teikti sveikatinimo paslaugų. Dėl formalaus pažeidimo negali būti pažeidžiamas viešasis interesas asmenims gauti tinkamas atsakovės teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas.

4414.4.

45Teismas nepagrįstai nurodė, kad žala biudžetui padaryta neteisėtais veiksmais, pasireiškusiais pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros teikimu ginčo metu adresu Juodupės g. 1 A, kuriuo turima licencija nesuteikė teisės teikti tokių paslaugų. Biudžetas nepatyrė realios žalos, nes: 1) atsakovė suteikė pacientams realias paslaugas; 2) suteiktos paslaugos kokybiškos; 3) pretenzijų dėl suteiktų paslaugų, jų apimties atsakovei nepareikšta; 4) suteiktos paslaugos, kurios buvo nustatytos ieškovės ir atsakovės sutartyje; 5) už atsakovės suteiktas paslaugas ieškovė buvo įsipareigojusi atsiskaityti; 6) atsakovė teikė paslaugas, turėdama galiojančią licenciją, kuri nebuvo panaikinta ar sustabdyta; 7) paslaugos suteiktos įstaigoje, turėjusioje leidimą-higienos pasą (Juodupės g. 1A). Vien ta aplinkybė, kad atsakovė tam tikru laiku neturėjo patikslintos licencijos teikti paslaugas konkrečiu adresu, nereiškia, kad pačios paslaugos teiktos neteisėtai ir padaryta žala biudžetui, gavus atlyginimą už suteiktas paslaugas. Paslaugos teiktos licencijos tikslinimo metu (tikslinimo terminas nenustatytas) negali būti laikomos neteisėtai teiktomis paslaugomis. Jei ir padarytas pažeidimas, jis nėra esminis.

4614.5.

472014 m. gruodžio 4 d. patikslinta apeliantės licencija ir suteikta teisė papildomai teikti psichiatrijos dienos stacionaro paslaugas Vytauto g. 35 B, taigi visos patalpos atitiko sveikatos priežiūros įstaigai keliamus reikalavimus. Atsakovė nuosekliai teigė, kad pirminės psichinės sveikatos priežiūros paslaugos, už kurias ieškovė prašė priteisti žalos atlyginimą, po remonto buvo teikiamos abejose vietose – Juodupės g. 1 A ir Vytauto g. 35 B. Kokia apimtimi paslaugos teiktos vienu ir kitu adresu, teismas nenustatinėjo, ieškovė negalėjo nurodyti, kuri dalis paslaugų, už kurias prašo priteisti žalos atlyginimą, teikta Juodupės g. 1 A, kuri – Vytauto g. 35 B, nors žalos reikalaujama už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 31 d. iki 2015 m. birželio 17 d. Teismas nepagrįstai priteisė žalos atlyginimą ir už teisėtai teiktas paslaugas.

4814.6.

49Atsakovei nebuvo sustabdytas licencijos teikti sveikatos priežiūros paslaugas galiojimas, licencija nebuvo panaikinta; pacientams teiktos licencijoje numatytos paslaugos. Akreditavimo tarnyba nėra atlikusi apeliantės patikrinimo ir nėra konstatavusi pažeidimų, kuriais remiasi ieškovė, ieškinio pagrindu nurodydama aplinkybę, kad apeliantė teikė paslaugas ne licencijoje nurodytoje vietoje. Planinis apeliantės patikrinimas buvo atliekamas ir tuo metu, kai teiktos paslaugos Juodupės g. 1 A, ką patvirtina Akreditavimo tarnybos 2014 m. spalio 17 d. raštas.

5014.7.

51Atsakovė yra ne pelno siekianti įstaiga, todėl netaikytinos verslo santykius reglamentuojančios teisės normos, nustatančios verslininko atsakomybės ypatumus. Tarp ieškovės ir atsakovės sudarytose sutartyse nėra nurodyta, kur yra teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, už kurias ieškovė turi atsiskaityti su atsakove. Sudarydamos sutartį šalys nesusitarė ir neakcentavo, kad sveikatos priežiūros paslaugos būtų vykdomos išimtinai tose patalpose, kurios yra nurodytos licencijoje. Todėl jei dalis paslaugų teikta ne tose patalpose, kurios nurodytos licencijoje, toks pažeidimas negali būti laikomas esminiu, padariusiu biudžetui žalos. Teismas nepagrįstai nurodė, kad apeliantė pažeidė sutarties 2.16 punktą, nes apeliantės licencijos galiojimas nebuvo panaikintas, sustabdytas, o licencijos patikslinimas 2014 m. gruodžio 4 d. nesukėlė jokių neigiamų pasekmių, apie patikslinimą pranešta tinkamai. Apeliantė tinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus, teikiamos paslaugos atitiko bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, pretenzijų dėl kiekio ar kokybės negauta.

5214.8.

53Teismas neįvertino aplinkybės, kad atsakovė, laikinai perkeldama veiklą į kitas patalpas, atlikinėjo turimos licencijos patikslinimo procedūras, VASPVT žinojo, kad apeliantės veikla vykdoma kitose patalpose, ir apeliantė tuo metu vykdė licencijos tikslinimo procedūrą. Sveikatos priežiūros įstatyme nėra numatyta, kad įstaigos negali teikti sveikatos priežiūros paslaugų, jeigu jos teikiamos ne licencijoje nurodytoje vietoje. Reikalaujama tik turėti licenciją. Todėl paslaugų teikimas patalpose, nenurodytose licencijoje, tačiau atitinkančiose visus reikalavimus, licencijos tikslinimo metu, nėra laikytinas esminiu pažeidimu, todėl žala biudžetui nėra padaryta.

5415.

55Ieškovė Panevėžio TLK atsiliepime į apeliacinį skundą prašo Panevėžio apygardos teismo 2018 m. kovo 21 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

5615.1.

57Apeliantė nuo 2014 m. sausio 31 d. iki 2015 m. birželio 16 d. pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros medicinos – pirmines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas Juodupės g. 1 A teikė neteisėtai, nes neturėjo įstatymų nustatyta tvarka išduotos (patikslintos) licencijos, ir teikti paslaugas galėjo tik licencijoje nurodytu adresu – Vytauto g. 35 B. Apeliantė yra sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis juridinis asmuo, kuriam keliami aukštesni išprusimo reikalavimai, sveikatos paslaugų teikimo veiklą reglamentuojantys teisės aktai jai yra / turi būti žinomi.

5815.2.

59Už neteisėtai (neturint licencijos) teiktas paslaugas Juodupės g. 1 A apeliantė privalo atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą. Duomenų, kad nuo 2014 m. gruodžio 4 d. iki 2015 m. birželio 16 d. apeliantė sveikatos priežiūros paslaugas teikė dviem adresais: Juodupės g. 1 A ir Vytauto g. 35 B, Rokiškyje – ieškovė neturi. Yra visos sąlygos apeliantės civilinei atsakomybei atsirasti.

6015.3.

61TLK sudaromos sutartys su sveikatos priežiūros įstaigomis yra administracinės sutartys, šalys negali derėtis ar kitaip sulygti kitokių sąlygų, nei teisės aktuose įtvirtinti reikalavimai, TLK dalyvauja sutartyje kaip viešosios teisės subjektas, tačiau kita sutarties šalis (sveikatos priežiūros įstaiga) savarankiškai priima sprendimą sudaryti ar ne sudaryti administracinę sutartį.

6215.4.

63Ieškovė pateikė visus įrodymus, patvirtinančius ieškinio reikalavimą ir apeliantės padarytus pažeidimus.

6415.5.

65Apeliantė nepagrįstai nurodo, kad jos steigėjo neįtraukimas į bylos nagrinėjimą yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas. Patikrinimo rezultatų svarstyme Panevėžio TLK sudarytoje ekspertizės komisijoje steigėjo atstovas dalyvavo. Steigėjas žinojo, kad yra sprendžiami su jo teisėmis ir pareigomis susiję klausimai, todėl nėra pagrindo taikyti absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindą.

6615.6.

67Teismas pagrįstai nustatė, kad žala kildinama iš sutartinės atsakomybės; apeliantė pažeidė sutarties sąlygą – teisės aktų nustatyta tvarka turėti licenciją, suteikiančią teisę teikti sutartyje apibrėžtas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Teismas tinkamai įvertino, kad VASPVT 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. TI-1832, apeliantei nesuteikta teisė teikti pirminių ambulatorinių sveikatos priežiūros medicinos – pirminių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų adresu Juodupės g. 1 A, nes patalpos neatitiko reikalavimų, nebuvo išduotas higienos pasas. Sutarties su TLK sudarymo metu nebuvo sutarta dėl paslaugų teikimo Juodupės g. 1 A ir šiose patalpose suteiktų paslaugų išlaidų apmokėjimo. Apeliantė tik dėl savo nerūpestingumo pakankamai ilgą laiką nepatikslino licencijos.

6815.7.

69Teismas pagrįstai konstatavo, kad patalpos Vytauto g. 35 B nuo 2014 m. sausio 31 d. iki 2014 m. gruodžio 4 d. buvo remontuojamos, todėl žalos PSDF biudžetui dydis (87 344,81 Eur) už šį laikotarpį nustatytas tinkamai, nes pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros medicinos – pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos šiuo adresu išvis nebuvo teikiamos. Paslaugų teikimas ne licencijoje nurodytu adresu neatitinka PSDF biudžeto lėšų naudojimo reikalavimų.

7015.8.

71Apeliantė nepagrįstai nurodo, kad paslaugas 2015 m. sausio–birželio mėnesiais teikė Vytauto g. 35 B. Ieškovei sustabdžius apmokėjimą už 2015 m. gegužės 1 d. – 2015 m. birželio 15 d. laikotarpį, atsakovė pretenzijų nereiškė, o ėmėsi veiksmų licencijai patikslinti. Teismas teisingai nustatė, jog pagrįstas žalos dydis už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. balandžio 30 d., nes pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros medicinos – pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos buvo teiktos adresu Juodupės g. 1 A, o stacionarinės – Vytauto g. 35 B, Rokiškyje.

72Teisėjų kolegija

konstatuoja:

73IV.

74Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7516.

76Pagal CPK 301 straipsnio 1 dalį apeliacijos dalykas – neįsiteisėjęs pirmosios instancijos teismo sprendimas. Šio proceso metu patikrinamas pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas, nagrinėjant tiek teisės, tiek fakto klausimus, tačiau tai nėra bylos nagrinėjimas iš naujo. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

77Dėl sprendimo absoliutaus negaliojimo pagrindo

7817.

79Pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktą, sprendimas turi būti naikinamas dėl absoliutaus negaliojimo pagrindo, jei teismas sprendime nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų materialiųjų teisių ir pareigų. Skundžiamo teismo sprendimo neteisėtumas minėtu pagrindu argumentuojamas tuo, kad apeliantė yra viešoji įstaiga, jos steigėjas ir savininkas Rokiškio rajono savivaldybė, kurios teises įgyvendina Rokiškio rajono savivaldybės taryba, todėl sprendimas neabejotinai palies steigėjo teises ir pareigas, tačiau jis nebuvo įtrauktas į bylos nagrinėjimą. Šiems apeliantės argumentams pritarti teisėjų kolegija nemato pagrindo.

8018.

81Kasacinis teismas, aiškindamas CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatą, yra nurodęs, kad absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas yra ne visais atvejais, kai teismas neįtraukia į procesą visų teisinį suinteresuotumą turinčių asmenų, o tik tais, kai tai susiję su įstatymo nurodytomis pasekmėmis – sprendimu turi būti nuspręsta ir dėl tokių asmenų teisių ir pareigų. Tai reiškia, kad aukštesnės instancijos teismas gali panaikinti žemesnės instancijos teismo sprendimą CPK 329 straipsnio 2 dalyje 2 punkte nustatytu pagrindu tik nustatęs ir įvardijęs, kaip konkrečiai teismo sprendimu buvo paveikta neįtraukto į procesą asmens teisinė padėtis ir kokias įstatymo nustatytas teisines pasekmes teismo sprendimas šiam asmeniui sukėlė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2008; 2009 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-391/2009; 2015 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-695-219/2015, kt.). Taigi, vien tik galimo teisinio suinteresuotumo ginčo baigtimi turėjimas pats savaime nelemia išvados, kad byloje priimtu sprendimu yra nuspręsta dėl konkretaus asmens materialiųjų teisių ir pareigų.

8219.

83Priešingai nei nurodo apeliantė, tai, kad jos steigėja nebuvo įtraukta į bylą trečiuoju asmeniu, nagrinėjamu atveju nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą teismo sprendimą. Skundžiamame sprendime jokie įpareigojimai Rokiškio rajono savivaldybei nėra nustatyti, taigi dėl šio asmens teisių ar pareigų skundžiamu sprendimu nėra nuspręsta. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovė apeliaciniame skunde nurodydama tokį argumentą, nedetalizavo, kokią konkrečią įtaką steigėjos teisėms ir pareigoms turi priimtas sprendimas, deklaratyviai teigdama, kad pastaroji neteks įnešto turto ir kaip savivaldos institucija neužtikrins pirminių sveikatos paslaugų teikimo, nes atsakovė privalės nutraukti savo veiklą. Be to, teisėjų kolegija sutinka su ieškovės atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentais, kad apeliantė bylos nagrinėjimo metu prašymo įtraukti steigėją į bylą trečiuoju asmeniu nepareiškė, o pačiai steigėjai neabejotinai buvo žinoma apie teismo procesą, todėl turėdama teisinį suinteresuotumą ginčo baigtimi, galėjo pati prašyti ją įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, tačiau šia savo teise nusprendė nesinaudoti. Taigi, nagrinėjamu atveju neegzistuoja CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytas absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas.

84Dėl faktinių bylos aplinkybių ir šalių santykių kvalifikavimo

8520.

86Kasacinis teismas yra nurodęs, kad tarp teritorinių ligonių kasų, kaip subjekto, vykdančio privalomąjį sveikatos draudimą, ir sveikatos priežiūros įstaigų susiformuoja mišraus pobūdžio teisiniai santykiai (tiek viešojo, tiek sutartinio pobūdžio), nes teritorinė ligonių kasa ne tik administruoja Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skirtus asignavimus, bet ir atlieka teikiamų paslaugų kiekio ir kokybės bei su tuo susijusios sveikatos priežiūros įstaigų veiklos kontrolės funkcijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320/2010). Pagal kasacinio teismo išaiškinimus nepriklausomai nuo teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų santykių mišraus pobūdžio, tiek Sveikatos draudimo įstatymas (27, 39 straipsniai), tiek ir šalių sutartis įpareigoja jas vykdyti pagal sutartį prisiimtus įsipareigojimus, o jų neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius, taikoma sutartinė civilinė atsakomybė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-262/2012; 2019 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-34-611/2019).

8721.

88Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centras yra asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga, su kuria ieškovė Panevėžio TLK kasmet sudaro asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutartis. Nagrinėjamam ginčui aktualios šalių sudarytos sutartys: 2014 m. kovo 26 d. sutartis Nr. 10-234 bei 2015 m. kovo 31 d. sutartis Nr. 10-311. Reikalavimą atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą ieškovė grindė Panevėžio TLK specialistų 2015 m. balandžio 14 d. – gegužės 29 d. atliktu neplaniniu VŠĮ Rokiškio psichikos sveikatos centro patikrinimu bei neplaninio patikrinimo 2015 m. rugpjūčio 31 d. ekspertizės pažymoje padarytomis išvadomis.

8922.

90Pirmosios instancijos teismas įvertinęs teisinį reglamentavimą, teismų praktiką, faktines bylos aplinkybes teisingai nurodė, kad sprendžiant dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų atlyginimo taikoma sutartinė civilinė atsakomybė (CK 6.245 straipsnio 3 dalis). Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad teritorinių ligonių kasų teisė reikalauti atlyginti žalą reglamentuojama ir Sveikatos draudimo įstatymo 33 straipsnio 9 punkte, pagal kurį, vadovaudamosi Civiliniu kodeksu ir kitais įstatymais, jos reikalauja iš sveikatos priežiūros įstaigų atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą.

9123.

92CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad kiekvienas asmuo, vykdydamas sutartį, turi elgtis teisėtai, t. y. tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutartinės prievolės neįvykdžiusiai šaliai kyla sutartinė civilinė atsakomybė – ji privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Sutartinei civilinei atsakomybei taikyti turi būti nustatytos šios sąlygos: atsakovo neteisėti veiksmai, pasireiškiantys sutartinės prievolės nevykdymu ar netinkamu vykdymu; dėl to atsiradę nuostoliai ir priežastinis jų ryšys (CK 6.246–6.249, 6.256 straipsniai). Pagal CK 6.248 straipsnio 1 dalį skolininko kaltė preziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

9324.

94Byloje nustatyta, kad 2014 m. kovo 26 d. ir 2015 m. kovo 31 d. šalys sudarė asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutartis (atitinkamai Nr. 10-234 ir Nr. 10-311), kuriomis atsakovė įsipareigojo sutartyse numatytomis sąlygomis teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, o ieškovė įsipareigojo įstaigai apmokėti šių paslaugų išlaidas iš PSDF biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka. Šių sutarčių 2.1 punktu atsakovė įsipareigojo turėti licencijas, suteikiančias teisę teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas; 2.16 punktu – ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu informuoti TLK apie įstaigos licencijos galiojimo sustabdymą, panaikinimą ar atnaujinimą. Panevėžio TLK 2015 m. balandžio 14 d. – 2015 m. gegužės 29 d. atliko neplaninį VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centro patikrinimą. Šio patikrinimo 2015 m. rugpjūčio 31 d. ekspertizės pažymoje nurodyta, kad atsakovė, teikdama paslaugas, pažeidė LR sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatas, LR sveikatos sistemos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies nuostatas, Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių, patvirtintų LR sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo“ 25, 50.3 ir 50.4 punktų sąlygas ir PSDF biudžetui padarė 115 444,03 Eur žalą.

95Dėl atsakovės veiksmų (ne) teisėtumo

9625.

97Neteisėti veiksmai kaip civilinės atsakomybės pagrindas pagal CK 6.246 straipsnį yra įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos neįvykdymas arba įstatymu ar sutartimi draudžiamų veiksmų atlikimas arba bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas. Neteisėti veiksmai – tai veikimas arba neveikimas, bet abiem atvejais jie turi būti neteisėti – prieštarauti teisės aktų (įstatymų, kitų norminių aktų) nuostatoms ar teisei (pažeidžiama bendro pobūdžio pareiga elgtis atidžiai ir rūpestingai). Vadovaujantis CK 6.205 straipsniu, neteisėti veiksmai gali pasireikšti bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymu, netinkamu įvykdymu, įvykdymo termino praleidimu. Neveikimas yra tada, kai asmeniui nustatyta pareiga ką nors atlikti, ką nors daryti, kokiu nors būdu elgtis ar dar kitoks nurodymas būti aktyviam, bet asmuo tos pareigos nevykdo. Neteisėti veiksmai, kaip civilinės atsakomybės pagrindas, nustatomi pagal tai, ar asmuo turėjo teisinę pareigą ir ar objektyviai šią pareigą įvykdė.

9826.

99Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovė nuo 2014 m. sausio 31 d. iki 2015 m. birželio 16 d. pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros medicinos – pirmines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas patalpose Juodupės g. 1 A, Rokiškio m. teikė neteisėtai, nes neturėjo įstatymų nustatyta tvarka išduotos licencijos, todėl sprendė, kad tokiais veiksmais atsakovė padarė žalą, kurią sudaro už neteisėtai teiktas paslaugas nuo 2015 m. sausio mėn. iki balandžio mėn. imtinai gautų PSDF biudžeto lėšų dydis – 115 44,03 Eur.

10027.

101Nesutikdama su pirmosios instancijos teismo išvadomis apeliantė, be kita ko, nurodo, kad teikė paslaugas, turėdama galiojančią licenciją, kuri nebuvo panaikinta ar sustabdyta; paslaugos suteiktos įstaigoje, turėjusioje leidimą-higienos pasą (Juodupės g. 1 A). Pasak apeliantės, vien ta aplinkybė, kad tam tikru laiku ji neturėjo patikslintos licencijos teikti paslaugas konkrečiu veiklos adresu, nereiškia, kad pačios paslaugos teiktos neteisėtai ir PSDF biudžetui padaryta žala, gavus atlyginimą už suteiktas paslaugas. Apeliantės teigia, paslaugos teiktos licencijos tikslinimo metu (tikslinimo terminas nenustatytas) negali būti laikomos neteisėtai teiktomis paslaugomis. Šie apeliantės argumentai, teisėjų kolegijos vertinimu, neatitinka teisinio reglamentavimo bei faktinių bylos aplinkybių.

10228.

103Pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5 straipsnio 1 dalį įmonės, įstaigos gali teikti sveikatos priežiūros paslaugas tik gavusios licenciją ir įregistruotos Valstybiniame sveikatos priežiūros įstaigų registre. Pagal Sveikatos sistemos įstatymo 16 straipsnio 2 dalį įmonės ir įstaigos teisę verstis sveikatos priežiūros veikla įgyja tik Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka gavusios licencijas. Pagal minėto straipsnio 5 dalį fizinių asmenų, įmonių, įstaigų vykdoma sveikatos priežiūros ar farmacinė veikla neturint licencijos ar leidimo yra neteisėta. Sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtintos ir esminės sąlygos sutartims dėl privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšų sudaryti, apibrėžiančios reikalavimus asmens sveikatos priežiūros įstaigoms – teritorinės ligonių kasos sudaro sutartis su valstybės, savivaldybių ir kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, turinčiomis licenciją atitinkamai sveikatos priežiūrai. Pagal ginčui aktualių bylos šalių sudarytų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarčių 2.1 punktą, atsakovė įsipareigojo turėti licencijas, suteikiančias teisę teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, nurodytas sutarties 1 priede. Taigi galiojantis teisinis reglamentavimas bei tarp šalių sudarytos sutartys numato privalomą licencijos turėjimą teikiant sveikatos priežiūros paslaugas.

10429.

105Licencijų išdavimo tvarką ir reikalavimus licencijai gauti nustato LR Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintos Sveikatos priežiūros licencijavimo taisyklės (Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5 straipsnio 3 dalis).

10630.

107Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 patvirtintos Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijas išduodančios institucijos įgaliojimus, reikalingus dokumentus licencijai gauti ir ją patikslinti, jų nagrinėjimo tvarką ir terminus, licencijuojamos veiklos sąlygas, įskaitant licencijos turėtojų teises ir pareigas, licencijos išdavimo, atsisakymo išduoti, licencijos patikslinimo, licencijos dublikato išdavimo, licencijos sustabdymo, panaikinimo ir galiojimo atnaujinimo atvejus ir tvarką, licencijos sąlygų laikymosi priežiūros tvarką, licencijų registravimą ir licencijos formą bei rekvizitus (Taisyklių 1 punktas). Pagal Taisyklių 60.3 punktą, licencijoje nurodomi licencijos turėtojo rekvizitai (įstaigos pavadinimas, kodas, buveinė ir veiklos adresai); Taisyklių 50 punkte reglamentuotos licencijų turėtojo pareigos, tarp jų: užsiimti licencijoje nurodyta veikla tik licencijoje nurodytais adresais, jei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitaip (Taisyklių 50.3 punktas); užtikrinti, kad licencijoje nurodyta veikla būtų vykdoma patalpose, atitinkančiose teisės aktų reikalavimus (Taisyklių 50.4 punktas). Pagal Taisyklių 25 punktą licencija turi būti tikslinama, kai pasikeičia arba siekiama pakeisti bet kokius licencijoje nurodytus duomenis.

10831.

109Byloje nustatyta, kad atsakovei VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centrui 2000 m. gruodžio 11 d. išduota įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija Nr. 1790 užsiimti sveikatos priežiūros veikla ir nuo 2006 m. lapkričio 7 d. teikti pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas Vytauto g. 35 B, Rokiškyje (t. 1, b. l. 46); nuo 2014 m. gruodžio 4 d., adresu Vytauto g. 35 B, Rokiškio m., teikti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos – pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas bei bendrąją asmens sveikatos priežiūros – psichiatrijos dienos stacionaro paslaugą (t. 1, b. l. 47); nuo 2015 m. birželio 17 d. adresu Vytauto g. 35 B, Rokiškio m., teikti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos – pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas bei bendrąją asmens sveikatos priežiūros – psichiatrijos dienos stacionaro paslaugą bei adresu Juodupės g. 1 A, Rokiškio m., teikti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos – pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas bei slaugos – psichikos sveikatos slaugos paslaugas (t. 1, b. l. 48). Taigi, teisę teikti pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas bei psichikos sveikatos slaugos paslaugas patalpose Juodupės g. 1 A, atsakovė įgijo tik nuo 2015 m. birželio 17 d.

11032.

1112014 m. sausio 31 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-8 „Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį“, laikinai, kol bus vykdomas projektas „Psichikos dienos stacionaro (centro) prie VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centro įkūrimas“, nuo 2014 m. sausio 31 d. atsakovei suteiktos naudojimui patalpos Juodupės g. 1 A, Rokiškyje (t. 1, b. l. 49). Teisė teikti sveikatos priežiūros paslaugas šiose patalpose, patikslinus licenciją, atsakovei suteikta tik 2015 m. birželio 17 d. (nutarties 31 punktas). Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovė nuo 2014 m. sausio 31 d. iki 2015 m. birželio 16 d. teikdama pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros medicinos – pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas Juodupės g. 1 A, patalpose be licencijos jas teikė neturėdama tam teisinio pagrindo. Aplinkybė, kad nurodytai veiklai vykdyti Vytauto g. 35 B patalpose atsakovė turėjo licenciją, nesudaro pagrindo priešingam atsakovės veiksmų vertinimui. Apeliantės nurodomos aplinkybės dėl licencijos tikslinimo paslaugų teikimo metu taip pat nepaneigia jos veiksmų neteisėtumo, juolab, kad pagal minėtų Taisyklių 181 punktą sprendimas išduoti ar patikslinti licenciją priimamas ne vėliau kaip atitinkamos paraiškos registravimo dieną, jeigu yra pateikti visi reikiami ir tinkamai įforminti dokumentai. Bylos medžiaga liudija, kad paslaugų teikimo vietos pasikeitimas nebuvo atsakovei netikėtas, sprendimas nuo 2014 m. sausio 31 d. suteikti naudojimui patalpas Juodupės g. 1 A, priimtas pagal pačios atsakovės 2014 m. sausio 17 d. prašymą (t. 2, b. l. 27), tačiau dėl licencijos teikti sveikatos priežiūros paslaugas šiose patalpose, pateikdama visus reikiamus ir tinkamai įformintus dokumentus, kreipėsi tik po to, kai negavo paslaugų, suteiktų šiose patalpose 2015 m. gegužės – birželio mėnesiais, apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų.

11233.

113Nagrinėjamu atveju atsakovės neteisėti veiksmai pasireiškė aptartu pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimu 2014 m. sausio 31 d. – 2015 m. birželio 16 d. patalpose Juodupės g. 1 A, Rokiškyje, kuriose teikti šias paslaugas turima licencija nesuteikė teisės. Atsakovės apeliacinio skundo argumentai šių pirmosios instancijos teismo išvadų nepaneigė.

114Dėl žalos ir jos dydžio

11534.

116CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Taikant civilinę atsakomybę atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję priežastiniu ryšiu su neteisėtais skolininko veiksmais (CK 6.247 straipsnis). CK 6.251 straipsnio 1 dalis įtvirtina visišką nuostolių atlyginimo principą, kurio esmė – siekis grąžinti nukentėjusį asmenį į padėtį, kurioje jis būtų buvęs, jei nebūtų buvę atsakovo žalingų veiksmų. Civilinė atsakomybė atlieka ne baudinę, bet kompensacinę funkciją žalą patyrusiam asmeniui, todėl nustatant žalos dydį siekiama kompensuoti tik tiek, kiek būtina, kad nukentėjęs asmuo būtų grąžintas į tą padėtį, kurioje jis būtų buvęs, jei nebūtų buvę padaryta žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-266-611/2018, 52 punktas). Sutartinės atsakomybės kontekste „grąžinimas į tą padėtį, kurioje nukentėjęs asmuo būtų, jeigu nebūtų padaryta žalos“ paprastai reiškia lūkesčio intereso gynimą. Kaip yra nurodęs kasacinis teismas, tai reiškia, kad šalis tikisi atsidurti tokioje padėtyje, kurioje ji būtų, jei būtų tinkamai įvykdyta sutartis, todėl taikant sutartinę atsakomybę siekiama užtikrinti, kad nukentėjusioji šalis tokioje padėtyje ir atsidurtų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 25 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-210-969/2018, 17 punktas).

11735.

118Žala kaip civilinės atsakomybės sąlyga ir jos dydis nėra preziumuojami (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314-378/2017, 50 punktas). Tuo atveju, kai šalis negali tiksliai įrodyti nuostolių dydžio, jų dydį nustato teismas (CK 6.249 straipsnio 1 dalis). Kasacinis teismas, aiškindamas šią teisės normą, yra nurodęs, kad kai šalys nesutaria dėl nuostolių dydžio, konkretų jų dydį nustato teismas, įvertinęs abiejų šalių pateiktus įrodymus. Ši nuostata negali būti aiškinama kaip įpareigojanti teismą visais atvejais savo iniciatyva rinkti įrodymus priteistinų nuostolių dydžiui nustatyti. Teismas, taikydamas CK 6.249 straipsnio 1 dalį, turi paisyti rungimosi civiliniame procese principo (CPK 12 straipsnis). Pateikti nuostolių dydį patvirtinančius ar paneigiančius įrodymus yra ginčo šalių pareiga (CPK 12, 178 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. lapkričio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2008; 2010 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-118/2010; 2018 m. birželio 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-242-611/2018, 46 punktas).

11936.

120Pirmosios instancijos teismas pagrįsta ieškovės nuostolių suma laikė atsakovei pervestas PSDF biudžeto lėšas 115 444,03 Eur sumai: 87 344,81 Eur už nuo 2014 m. sausio 31 d. iki 2014 m. gruodžio 4 d. bei 28 099,22 Eur už 2015 m. sausio – 2015 m. balandžio mėnesiais atsakovės teiktas sveikatos priežiūros paslaugas patalpose Juodupės g. 1 A neturint licencijos. 87 344,81 Eur žalos dydį patvirtinančia aplinkybe teismas pripažino tai, kad patalpos Vytauto g. 35 B nuo 2014 m. sausio 31 d. iki 2014 m. gruodžio 4 d. buvo remontuojamos, ginčo dėl to nėra, taigi pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros medicinos – pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos šiuo adresu išvis nebuvo teikiamos, o paslaugų teikimas ne licencijoje nurodytu adresu (Juodupės g. 1 A) neatitinka PSDF biudžeto lėšų naudojimo reikalavimų. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, 28 099,22 Eur žalą pagrindžia tai, kad ieškovei sustabdžius apmokėjimą už 2015 m. gegužės 1 d. – 2015 m. birželio 15 d. laikotarpį, atsakovė pretenzijų nereiškė, o ėmėsi veiksmų licencijai patikslinti.

12137.

122Pagal bylos duomenis, patirtą žalą bei jos dydį ieškovė įrodinėjo remdamasi Panevėžio TLK specialistų 2015 m. balandžio 14 d. – gegužės 29 d. atliktu neplaniniu atsakovės veiklos patikrinimu bei po patikrinimo 2015 m. rugpjūčio 31 d. surašyta ekspertizės pažyma Nr. EP-82, kurioje nurodytas žalos PSDF biudžetui dydis – 115 444,03 Eur, t. y. atsakovei faktiškai sumokėta paslaugų išlaidų apmokėjimo pinigų suma. Ieškovė taip pat pateikė teismui atsakovės apmokėjimui už suteiktas paslaugas teiktas sąskaitas faktūras ir mokėjimo nurodymus, Valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo įskaitos aktus, TLK įsiskolinimo sveikatos priežiūros įstaigai užskaitos aktus.

12338.

124Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teritorinių ligonių kasų atliekamų sveikatos priežiūros įstaigų veiklos patikrinimų pagrindu priimami teisės taikymo aktai nėra priskiriami oficialiesiems rašytiniams įrodymams pagal CPK 197 straipsnio 2 dalį, kai nagrinėjamas ginčas tarp teritorinės ligonių kasos ir sveikatos priežiūros įstaigos dėl reikalavimo sveikatos priežiūros įstaigai atlyginti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytą žalą, nes šiuo atveju patikrinimu nustatyti teisės pažeidimų faktiniai ir teisiniai pagrindai yra nagrinėjamo ginčo dalyko sudėtinė dalis. Tačiau, kita vertus, viešojo administravimo subjekto įgaliojimus turinčios teritorinės ligonių kasos atliktų patikrinimų pagrindu priimami teisės taikymo aktai, kuriais konstatuojamas PSDF biudžeto lėšų įgijimas be teisėto pagrindo fiksuojant faktinius pažeidimus, bylose dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytos žalos atlyginimo turi būti paneigiami šalies, kuri ginčija juos buvus, iniciatyva teikiant įrodymus. Remiantis bendrosiomis CPK įtvirtintomis įrodinėjimo taisyklėmis, šalis, neigianti buvus pažeidimą, teikia įrodymus, kuriais grindžia tokius savo argumentus, todėl šalis, veikianti kaip kontrolės funkcijas atlikęs subjektas ir kartu kaip įstatymo įpareigotas reikalauti PSDF biudžetui padarytos žalos atlyginimo subjektas, įgyja pareigą visomis CPK leistinomis įrodinėjimo priemonėmis įrodinėti tokį kitos šalies ginčijamą pažeidimą buvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320/2010).

12539.

126Atsakovė, nesutikdama su ieškinio reikalavimais, atsiliepime į ieškinį teigė, jog ieškovė neįrodė, kad atsakovė padarė PSDF biudžetui žalos. Tokią poziciją atsakovė grindė žalos padarymo fakto nebuvimu, motyvuodama tuo, kad ieškovė apmokėjo atsakovės realiai suteiktas paslaugas, kurios numatytos sutartyje ir dėl kurių apmokėjimo šalys buvo sutarusios bei kurių teikti kita gydymo įstaiga Rokiškyje negalėjo. Byloje esančio atsakovės skundo Teritorinės ligonių kasos taikinimo komisijai dėl Panevėžio TLK sprendimo bei ekspertizės pažymos apie VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centro patikrinimą (t. 1, b. l. 76–78) turinys liudija, kad nesutikdama su prašoma atlyginti žala, atsakovė nurodė, jog nebuvo vertintas PSDF biudžetui padarytos žalos realumas (paslaugos pacientams buvo suteiktos), realūs nuostoliai PSDF biudžetui neįrodyti, tik pateikti formalūs, realių nuostolių neįrodantys skaičiai. Skunde taip pat nurodyta, kad atsakovė, pateikusi apmokėti paslaugas, nepatikslinusi licencijoje adreso ir paslaugas suteikusi kitu adresu, negavo daugiau apmokėjimo, nei buvo suplanuota sutartyse.

12740.

128Kaip matyti iš skundžiamo sprendimo turinio, pirmosios instancijos teismas iš esmės netyrė ir neanalizavo aplinkybių, reikšmingų žalai PSDF biudžetui ir jos dydžiui nustatyti, o priteisdamas ieškovei iš PSDF biudžeto atsakovei išmokėtas lėšas už neteisėtai (neturint licencijos Juodupės g. 1 A) suteiktas paslaugas apsiribojo pateiktų atsakovei sumokėtų lėšų (paskaičiavimų) įvertinimu, tačiau iš esmės nei žalos fakto, nei jos realaus dydžio netyrė, nesiaiškino, kokioje padėtyje būtų buvusi ieškovė, jei nebūtų buvę atsakovės neteisėtų veiksmų (neveikimo).

12941.

130Atsakovė apeliaciniame skunde taip pat argumentuoja, kad PSDF biudžetas nepatyrė realios žalos, nes: 1) atsakovė suteikė pacientams realias paslaugas; 2) suteiktos paslaugos kokybiškos; 3) pretenzijų dėl suteiktų paslaugų, jų apimties atsakovei nepareikšta; 4) suteiktos paslaugos, kurios buvo nustatytos ieškovės ir atsakovės sutartyje; 5) už atsakovės suteiktas paslaugas ieškovė buvo įsipareigojusi atsiskaityti; 6) atsakovė teikė paslaugas, turėdama galiojančią licenciją, kuri nebuvo panaikinta ar sustabdyta; 7) paslaugos suteiktos įstaigoje, turėjusioje leidimą-higienos pasą (Juodupės g. 1 A). Apeliantės teigimu, vien ta aplinkybė, kad atsakovė tam tikru laiku neturėjo patikslintos licencijos teikti paslaugas konkrečiu adresu, nereiškia, kad dėl to PSDF biudžetui padaryta žalos, gavus atlyginimą už suteiktas paslaugas. Šiuos argumentus, gindamasi nuo ieškinio, atsakovė buvo nurodžiusi ir pirmosios instancijos teisme.

13142.

132Kasacinis teismas, aiškindamas CPK 179 straipsnio nuostatas, yra nurodęs, kad tiek dispozityviose, tiek nedispozityviose bylose teismas kontroliuoja įrodinėjimo procesą, yra atsakingas už tinkamą įrodinėjimo pareigos paskirstymą ir įrodinėjimo dalyko nustatymą, gali reikalauti paaiškinimų iš dalyvaujančių byloje asmenų, nurodyti jiems aplinkybes, kurias būtina nustatyti siekiant teisingai išnagrinėti bylą, pasiūlyti dalyvaujantiems byloje asmenims pateikti papildomus įrodymus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-399-701/2015). Taip pat yra konstatuota, jog rungimosi civiliniame procese principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Vis dėlto ši principinė taisyklė nereiškia, kad teismas yra tik pasyvus įrodinėjimo proceso dalyvis, įstatymas įtvirtina teismo galimybę siūlyti šalims teikti papildomus įrodymus, kai jų nepakanka, įstatymo nustatytais atvejais teismas gali įrodymus rinkti savo iniciatyva (CPK 179 straipsnis). Ginčuose dėl žalos atlyginimo, kai įrodinėjimo dalykas yra žalos dydis, teismas turi įgyvendinti diskrecijos teisę dalyvauti įrodinėjimo procese atsižvelgdamas į tai, kad nenustačius tikrojo žalos dydžio negali būti teisingai išspręstas šalių ginčas. Sprendimą dėl žalos atlyginimo teismas turi priimti tik tada, kai žalos dydis nustatytas, t. y. pasiekiamas įstatyme įtvirtintas įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas patikimais, laikantis įrodinėjimo taisyklių ištirtais įrodymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-220-916/2015).

13343.

134Teisėjų kolegijos vertinimu, byloje kilęs ginčas dėl vienos iš civilinės atsakomybės sąlygų – atsakovės neteisėtais veiksmais padarytos žalos pirmosios instancijos teisme nebuvo tinkamai išnagrinėtas. Pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo ir nevertino atsakovės atsikirtimų į ieškinį šiuo aspektu argumentų (nutarties 41 punktas), nesiūlė šalims teikti papildomus įrodymus bei nerinko jų savo iniciatyva ir dėl to, teisėjų kolegijos vertinimu, galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Pirmosios instancijos teismas, neištyręs ir neįvertinęs visų bylai reikšmingų įrodymų, remdamasis iš esmės tik didesnės įrodomosios galios neturinčios Panevėžio TLK ekspertizės pažymos išvadomis, kurios padarytos neįvertinus patirtos žalos realumo, nepagrįstai konstatavo, kad ieškovės patirta žala iš esmės yra lygi ekspertizės pažymoje nurodytai sumai. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovė turi pareigą prisiimti atsakomybę už savo neteisėtais veiksmais ar neveikimu sukeltas pasekmes, tačiau žalos faktas ir jos dydis turi būti nustatomas toks, kuris kompensuotų patirtus realius turtinius praradimus, tačiau nesuteiktų pasipelnymo galimybės ir nesukurtų piniginio laimėjimo galimybės ieškovės naudai atsakovės sąskaita.

135Dėl procesinės bylos baigties ir bylinėjimosi išlaidų

13644.

137Apeliacinės instancijos teismas gali nustatyti ir įvertinti neištirtas bylos faktines aplinkybes, tačiau tai priklauso nuo neatskleistų faktinių aplinkybių apimties ir pobūdžio. CPK 327 straipsnis reglamentuoja bylos perdavimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo atvejus. Be kitų šiame proceso įstatymo straipsnyje įtvirtintų atvejų, pagrindas perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo egzistuoja, jeigu neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009; 2016 m. kovo 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-201-687/2016, 28 punktas).

13845.

139Šiuo atveju teisėjų kolegija sprendžia, jog byloje neatskleidus visų aplinkybių dėl žalos realumo ir jos pagrįstumo, nėra galimas teisingas reikalavimo dėl žalos atlyginimo pagrįstumo išsprendimas, todėl atsižvelgus į neištirtų aplinkybių pobūdį, įrodymų gavimo galimybes, spręstina, jog nurodytų aplinkybių aiškinimasis ir vertinimas reikštų bylos žalos nustatymo dalyje nagrinėjimą apeliacinės instancijos teisme iš naujo, o tai neatitiktų apeliacijos esmės ir paskirties, todėl byla perduotina pirmosios instancijos teismui realios žalos ir jos dydžio nustatymo klausimui nagrinėti iš naujo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Bylą nagrinėdamas iš naujo, pirmosios instancijos teismas turėtų įvertinti ir atsakovės argumentus dėl jos atleidimo nuo civilinės atsakomybės CK 6.251 ir 6.253 straipsnių pagrindais.

14046.

141Esant tokiai procesinei bylos baigčiai teisėjų kolegija dėl kitų apeliacinio skundo bei atsiliepimo į jį argumentų nepasisako.

14247.

143Kadangi byla perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas paliktinas spręsti šiam teismui.

144Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

145panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2018 m. kovo 21 d. sprendimą ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė Panevėžio teritorinė ligonių kasa (toliau – ir Panevėžio TLK)... 8. 2.... 9. Nurodė, kad atsakovė yra asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti... 10. 3.... 11. Panevėžio TLK specialistai 2015 m. balandžio 14 d. – gegužės 29 d.... 12. 4.... 13. Atsakovė pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. 5.... 17. Panevėžio apygardos teismas 2018 m. kovo 21 d. sprendimu ieškinį tenkino;... 18. 6.... 19. Teismas nustatė, kad ieškovė ir atsakovė 2014 m. kovo 26 d. sudarė... 20. 7.... 21. Teismas nurodė, kad nėra ginčo, jog atsakovė turėjo licenciją asmens... 22. 8.... 23. Vadovaudamasis LR sveikatos draudimo įstatymo 4, 31, 33–34 straipsnių... 24. 9.... 25. Teismas nurodė, kad sutartys su TLK dėl privalomojo sveikatos draudimo... 26. 10.... 27. Teismas nustatė, kad atsakovė nuo 2000 m. gruodžio 11 d. turėjo... 28. 11.... 29. Teismas atmetė atsakovės argumentą, kad už suteiktas paslaugas turi būti... 30. 12.... 31. Spręsdamas dėl žalos dydžio, teismas nustatė, jog patalpos Vytauto g. 35 B... 32. 13.... 33. Teismas, nesutikdamas su atsakovės argumentais dėl paslaugų teikimo abiem... 34. III.... 35. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 36. 14.... 37. Atsakovė VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centras apeliaciniame skunde... 38. 14.1.... 39. Sprendimas naikintinas esant absoliučiam sprendimo negaliojimo pagrindui ir... 40. 14.2.... 41. Priteisdamas visą žalą teismas nepagrįstai netaikė CK 6.253 straipsnio... 42. 14.3.... 43. Egzistuoja pagrindas pagal CK 6.251 straipsnio nuostatas mažinti priteistą... 44. 14.4.... 45. Teismas nepagrįstai nurodė, kad žala biudžetui padaryta neteisėtais... 46. 14.5.... 47. 2014 m. gruodžio 4 d. patikslinta apeliantės licencija ir suteikta teisė... 48. 14.6.... 49. Atsakovei nebuvo sustabdytas licencijos teikti sveikatos priežiūros paslaugas... 50. 14.7.... 51. Atsakovė yra ne pelno siekianti įstaiga, todėl netaikytinos verslo santykius... 52. 14.8.... 53. Teismas neįvertino aplinkybės, kad atsakovė, laikinai perkeldama veiklą į... 54. 15.... 55. Ieškovė Panevėžio TLK atsiliepime į apeliacinį skundą prašo Panevėžio... 56. 15.1.... 57. Apeliantė nuo 2014 m. sausio 31 d. iki 2015 m. birželio 16 d. pirmines... 58. 15.2.... 59. Už neteisėtai (neturint licencijos) teiktas paslaugas Juodupės g. 1 A... 60. 15.3.... 61. TLK sudaromos sutartys su sveikatos priežiūros įstaigomis yra... 62. 15.4.... 63. Ieškovė pateikė visus įrodymus, patvirtinančius ieškinio reikalavimą ir... 64. 15.5.... 65. Apeliantė nepagrįstai nurodo, kad jos steigėjo neįtraukimas į bylos... 66. 15.6.... 67. Teismas pagrįstai nustatė, kad žala kildinama iš sutartinės atsakomybės;... 68. 15.7.... 69. Teismas pagrįstai konstatavo, kad patalpos Vytauto g. 35 B nuo 2014 m. sausio... 70. 15.8.... 71. Apeliantė nepagrįstai nurodo, kad paslaugas 2015 m. sausio–birželio... 72. Teisėjų kolegija... 73. IV.... 74. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 75. 16.... 76. Pagal CPK 301 straipsnio 1 dalį apeliacijos dalykas – neįsiteisėjęs... 77. Dėl sprendimo absoliutaus negaliojimo pagrindo ... 78. 17.... 79. Pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktą, sprendimas turi būti naikinamas... 80. 18.... 81. Kasacinis teismas, aiškindamas CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatą,... 82. 19.... 83. Priešingai nei nurodo apeliantė, tai, kad jos steigėja nebuvo įtraukta į... 84. Dėl faktinių bylos aplinkybių ir šalių santykių kvalifikavimo... 85. 20.... 86. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad tarp teritorinių ligonių kasų, kaip... 87. 21.... 88. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos... 89. 22.... 90. Pirmosios instancijos teismas įvertinęs teisinį reglamentavimą, teismų... 91. 23.... 92. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad kiekvienas asmuo,... 93. 24.... 94. Byloje nustatyta, kad 2014 m. kovo 26 d. ir 2015 m. kovo 31 d. šalys sudarė... 95. Dėl atsakovės veiksmų (ne) teisėtumo... 96. 25.... 97. Neteisėti veiksmai kaip civilinės atsakomybės pagrindas pagal CK 6.246... 98. 26.... 99. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovė nuo 2014 m. sausio 31 d.... 100. 27.... 101. Nesutikdama su pirmosios instancijos teismo išvadomis apeliantė, be kita ko,... 102. 28.... 103. Pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5 straipsnio 1 dalį įmonės,... 104. 29.... 105. Licencijų išdavimo tvarką ir reikalavimus licencijai gauti nustato LR... 106. 30.... 107. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr.... 108. 31.... 109. Byloje nustatyta, kad atsakovei VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centrui... 110. 32.... 111. 2014 m. sausio 31 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-8... 112. 33.... 113. Nagrinėjamu atveju atsakovės neteisėti veiksmai pasireiškė aptartu... 114. Dėl žalos ir jos dydžio... 115. 34.... 116. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad žala yra asmens turto netekimas... 117. 35.... 118. Žala kaip civilinės atsakomybės sąlyga ir jos dydis nėra preziumuojami... 119. 36.... 120. Pirmosios instancijos teismas pagrįsta ieškovės nuostolių suma laikė... 121. 37.... 122. Pagal bylos duomenis, patirtą žalą bei jos dydį ieškovė įrodinėjo... 123. 38.... 124. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teritorinių ligonių kasų atliekamų... 125. 39.... 126. Atsakovė, nesutikdama su ieškinio reikalavimais, atsiliepime į ieškinį... 127. 40.... 128. Kaip matyti iš skundžiamo sprendimo turinio, pirmosios instancijos teismas... 129. 41.... 130. Atsakovė apeliaciniame skunde taip pat argumentuoja, kad PSDF biudžetas... 131. 42.... 132. Kasacinis teismas, aiškindamas CPK 179 straipsnio nuostatas, yra nurodęs, kad... 133. 43.... 134. Teisėjų kolegijos vertinimu, byloje kilęs ginčas dėl vienos iš civilinės... 135. Dėl procesinės bylos baigties ir bylinėjimosi išlaidų... 136. 44.... 137. Apeliacinės instancijos teismas gali nustatyti ir įvertinti neištirtas bylos... 138. 45.... 139. Šiuo atveju teisėjų kolegija sprendžia, jog byloje neatskleidus visų... 140. 46.... 141. Esant tokiai procesinei bylos baigčiai teisėjų kolegija dėl kitų... 142. 47.... 143. Kadangi byla perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo... 144. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 145. panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2018 m. kovo 21 d. sprendimą ir bylą...