Byla e2-4806-465/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Margarita Ambrazaitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB DNB banko ieškinį atsakovui J. S. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 7502,73 EUR negrąžintą kreditą, 787,33 EUR palūkanas, 1213,66 EUR delspinigius, 9,37 procentų palūkanas, skaičiuojamas nuo 7502,73 EUR nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų patvirtintos kopijos ir teismo pranešimai įteikti Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka (paskelbiant specialiame internetiniame tinklapyje). Per teismo nustatyta 14 dienų laikotarpį atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl sutinkamai su CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui teismas priima sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp ieškovo AB DNB banko ir atsakovo J. S. 2008-11-28 buvo sudaryta Kreditavimo sutartis Nr. 2400-2008-54914, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 7819,74 vartojimo kreditą, skirtą vartotojo reikmėms. Pagal Sutartį šalys susitarė dėl 9,37 procentų metinės palūkanų normos, 11,33 procento bendros vartojimo kredito kainos metinės normos, 0,08 procento delspinigių. Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma 10038,87 EUR, kredito grąžinimo terminas – 2013-10-31. Sutartimi atsakovas įsipareigojo grąžinti bankui paimtą kreditą dalimis, mokėti palūkanas pagal kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiką bei mokėti kitus sutartyje numatytus mokėjimus (sutarties Bendrosios dalies 6 punktas). Kaip nurodo ieškovas, atsakovas nevykdė paimto kredito dalinių grąžinimų kredito sutartyje numatytomis dalimis ir terminais, nuo 2009-04-01 vartojimo kredito, nuo 2009-03-31 palūkanų už naudojimąsi vartojimo kreditu nemokėjo, todėl 2016-12-06 paskaičiavimu atsakovo pradelsta negrąžinta vartojimo kredito dalis sudaro 7502,73 EUR, nesumokėtų palūkanų suma – 787,33 EUR, nesumokėtų delspinigių suma – 1213,65 EUR.

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 straipsnį, kredito gavėjas (atsakovas) privalo grąžinti kreditoriui (ieškovui) gautą sumą ir mokėti palūkanas. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti kredito gavėjui fiziniam asmeniui (vartotojui) kreditą atidėto apmokėjimo, taip pat mokėjimo išdėstymo (apmokėjimo dalimis) būdu; arba kreditus, įskaitant einamosios sąskaitos kreditą, bendrosios vienkartinės sumos kreditą ir daiktui ar paslaugai pirkti teikiamą kreditą (CK 6.886 str. 1 d.). CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškovu, todėl iš jo priteistina 7502,73 EUR negrąžinto kredito, 787,33 EUR mokėjimo palūkanų ieškovo naudai (CPK 178 str.).

9Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Vartojimo kredito sutarties 27 punkte šalys numatė, kad už laiku negrąžintą kreditą, nesumokėtas palūkanas, įmokas, kredito gavėjas įsipareigoja kiekvieną pradelstą dieną mokėti bankui 0,08 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos. Ieškovas atsakovui už termino įvykdyti prievolę praleidimą už 183 dienas paskaičiavo 1098,40 EUR delspinigius už negrąžintą kreditą ir 115,26 EUR delspinigius už palūkanas.

10Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, 6.258 straipsnio 3 dalį teismas gali sumažinti netesybas, jeigu jos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Pagal formuojamą teismų praktiką, teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 straipsnio ir 6.258 straipsnio nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007, 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007).

11Nagrinėjamu atveju tarp šalių sudaryta vartojimo kredito sutartis. Pažymėtina, kad vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, interesai turi būti ginami teismo iniciatyva ir nesant konkretaus šio asmens pareikšto reikalavimo, nes tokios kategorijos bylose teismas yra aktyvus. Vartotojų teisių apsauga ir gynimas vertinami kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai ar net visai visuomenei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008, 2009 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-541/2009). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog ieškovo prašomos netesybos yra aiškiai per didelės. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Pažymėtina, jog, nors ieškovas su atsakovais vartojimo kredito sutartį sudarė dar prieš minėto įstatymo įsigaliojimą, tačiau Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje numatytas maksimalus delspinigių už pradelstus mokėjimus dydis - 0,05 procento už kiekvieną pradelstą dieną, vertintinas kaip orientacinis, bylojantis apie įstatymų leidėjo valią riboti kompensuojamųjų palūkanų ir delspinigių dydį sandorių sudarytų su vartotojais atvejais (Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-351-302/2014). Teismas, atsižvelgdamas į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį, buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, taip pat ir į negrąžintos sumos dydį, sprendžia, kad 758,54 EUR (686,50 EUR už negrąžintą kreditą ir 72,04 EUR už nesumokėtas palūkanas) dydžio delspinigiai yra pakankami kompensuoti ieškovo patirtus nuostolius, tuo pačiu, neleidžiantys nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovų) sąskaita. Taigi ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo iš atsakovo tenkintinas iš dalies, priteisiant ieškovui 758,54 EUR dydžio delspinigius.

12CK 6.872 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Pagal sutartį atsakovas įsipareigojo mokėti 9,37 procentų dydžio metines palūkanas (Sutarties specialiosios dalies 5 punktas). Minėtos palūkanos atlieka mokėjimo (atlyginimo už naudojimąsi suteiktu kreditu) funkciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 9,37 procentų dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą 7502,73 EUR dydžio kredito sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme (2016-12-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Sutarties bendrosios dalies 34 punktas), yra pagrįstas ir tenkintinas.

13Sutinkamai su CK 6.37 straipsnio 2 dalimi skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl pagal 6.210 straipsnio 1 dalį, iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-12-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi - jei ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovams - proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Šioje byloje ieškovas sumokėjo 214,00 EUR žyminio mokesčio. Ieškovui, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (teismas patenkino 95,21 proc.), iš atsakovo priteistina 204,00 EUR žyminio mokesčio (CPK 93 str. 2 d.). Dėl kitų patirtų bylinėjimosi išlaidų, ieškovas įrodymų teismui nepateikė.

15Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo nepriteistinos, kadangi neviršija 3,00 EUR dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

16Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 142, 153, 279, 285, 286, 287 straipsniais

Nutarė

17ieškinį patenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovo J. S., asmens kodas ( - ) 7502,73 (septynis tūkstančius penkis šimtus du eurus 73) negrąžintą kreditą, 787,33 EUR (septynis šimtus aštuoniasdešimt septynis eurus 33 ct) palūkanas, 758,54 EUR (septynis šimtus penkiasdešimt aštuonis eurus 54 ct) delspinigius, 9,37 procentų dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą kreditą (7502,73 EUR), skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme (2016-12-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už visą priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-12-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo AB DNB banko, juridinio asmens kodas 112029270, naudai.

19Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

20Išaiškinti, kad per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

21Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

22Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Margarita Ambrazaitienė, rašytinio... 2. Teismas... 3. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo... 4. Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų patvirtintos kopijos ir teismo... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp ieškovo AB DNB... 8. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 straipsnį,... 9. Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos - tai įstatymų, sutarties ar... 10. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, 6.258 straipsnio 3 dalį teismas gali... 11. Nagrinėjamu atveju tarp šalių sudaryta vartojimo kredito sutartis.... 12. CK 6.872 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanų už naudojimąsi... 13. Sutinkamai su CK 6.37 straipsnio 2 dalimi skolininkas privalo mokėti... 14. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi - jei ieškinys patenkintas iš... 15. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo... 16. Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 142, 153, 279, 285, 286, 287 straipsniais... 17. ieškinį patenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovo J. S., asmens kodas ( - ) 7502,73 (septynis... 19. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Išaiškinti, kad per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi... 21. Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.... 22. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti...