Byla 2A-1519/2014
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės ir Dalios Višinskienės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Ergolain projektai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 3 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4465-565/25014 pagal ieškovo UAB „Ergolain projektai“ ieškinį atsakovui Gamtos tyrimų centrui, tretieji asmenys UAB „Labochema LT“, UAB „Šiaulių gildija“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo,

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Ergolain projektai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Gamtos tyrimų centrui, prašydamas: 1) pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo Gamtos tyrimų centras sprendimą atmesti UAB „Labochema LT“ ir UAB „Šiaulių gilija“ pasiūlymo, sudaryti pasiūlymų eilę ir laimėtoju pripažinti UAB „Labochema LT“ ir UAB „Šiaulių gilija“ pasiūlymą; 2) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, jog dalyvavo atsakovo vykdytame viešajame pirkime atviro konkurso būdu „Jungtinio gamtos tyrimo centro mokslinių laboratorijų sekcijos, Akademijos g. 2, Vilnius, baldų įsigijimas“ (toliau – Konkursas, Pirkimas), pirkimo Nr.167123. Atsakovas 2014 m. kovo 31 d. pranešimu informavo, kad ieškovo pasiūlymas atitinka Konkurso sąlygų reikalavimus, sudaryta pasiūlymų eilė, UAB „Labochema LT“ pasiūlymas pripažintas laimėtoju, ieškovo pasiūlymas įrašytas antroje vietoje.

6Pažymėjo, kad susipažinęs su viešojo pirkimo laimėtojo nekonfidencialia pasiūlymo medžiaga, nustatė, jog kartu su pasiūlymu nebuvo pateikti sertifikatai ir kiti dokumentai, patvirtinantys, siūlomų baldų atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytų normų reikalavimams (siūlomi baldai yra sertifikuoti, pagaminti laikantis techninėje specifikacijoje nurodytų normų reikalavimų; baldų gobelenas ir vyriai atitinka techninėje specifikacijoje nurodytų normų reikalavimus), todėl perkančioji organizacija negalėjo pripažinti jo atitikimo Konkurso sąlygų techninės specifikacijos reikalavimams ir skelbti laimėtoju.

7Atsakovas Gamtos tyrimų centras su pareikštu ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad pagal Pirkimo sąlygų 29.9 punktą pasiūlymas turėjo būti pateikiamas kartu su užpildyta pasiūlymo forma, kurioje turėjo būti siūlomų prekių techninė specifikacija pateikta užpildant Pirkimo sąlygų priedą Nr. 2 techninės specifikacijos grafą „Tiekėjo siūlomos prekės techninės charakteristikos“ įrašais apie siūlomas konkrečias reikšmes. Pažymėjo, kad tarp reikalaujamų pateikti su pasiūlymu nebuvo numatyta pateikti kitų dokumentų siūlomų prekių atitikimą įrodančius standartus normas ir/ar sertifikatus. Pabrėžė, kad perkančioji organizacija atsakydama į tiekėjų paklausimus, išaiškino, kad nors siūlomi baldai turi būti pagaminti pagal nurodytus reikalavimus, t. y. atitikti standartus, tačiau teikiant pasiūlymą nėra reikalaujama kartu pateikti sertifikatų ar jų kopijų,

8Trečiasis asmuo „Labochema LT“ su pareikštu ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad pagal atsakovo Konkurso sąlygas nebuvo reikalaujama sertifikatus ir kitus dokumentus, patvirtinančius, siūlomų baldų atitikimą Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytų normų reikalavimams.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 3 d. sprendimu ieškovo UAB „Ergolain projektai“ ieškinį atsakovui Gamtos tyrimų centras, tretiesiems asmenims UAB „Labochema LT“, UAB „Šiaulių gildija“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo atmetė; priteisė iš ieškovo UAB „Ergolain“ trečiajam asmeniui UAB „Labochema LT“ 3500 Lt bylinėjimosi išlaidas.

11Teismas, pripažinęs, kad pagal atsakovo vykdyto viešojo pirkimo Konkurso sąlygų 29 punkto tarp pateiktinų dokumentų nėra nurodyti sertifikatai ir kiti dokumentai, įrodantys techninėje specifikacijoje išvardintų baldų sertifikavimą pagal nurodytų normų reikalavimus, baldų gaminimą laikantis techninėje specifikacijoje nurodytų normų reikalavimų, taip pat vyrių ir gobeleno atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, atmetė kaip nepagrįstus ieškovo argumentus dėl būtinumo pateikti sertifikatus ar kitus dokumentus.

12Teismas pažymėjo, kad techninės specifikacijos lentelės ir pasiūlymo atitinkamos lentelės 5 skilties reikalavimas prie kiekvieno siūlomo baldo specifikacijos pateikti nuorodas į kartu pateikiamus dokumentus Nr./psl. nereiškia, kad privalo būti pridedamas sertifikatas ar kitas dokumentas, patvirtinantis baldų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Perkančioji organizacija, atsakydama į tiekėjų prašymą, paaiškino, kad teikiant pasiūlymą nėra reikalaujama pateikti sertifikatų ar kitų dokumentų kopijų. Apie siūlomų baldų atitikimą Konkurso sąlygų techniniams reikalavimams perkančioji organizacija sprendžia pagal tiekėjų patvirtinimą, viešai skelbiamą informaciją apie tiekėjo baldų sertifikavimą. Pagal Sutarties projekto II skirsnio Bendrųjų reikalavimų 6.16 punktą tiekėjas įsipareigoja pateikti techninėje specifikacijoje nurodytus sertifikatus ir kitą dokumentaciją. Įvertinus tai, kad didžioji dalis – 92 procentai, siūlomų baldų nestandartiniai, turėjo būti specialiai gaminami pagal konkurso reikalavimus, sertifikatai dėl jų atitikimo techninėje specifikacijoje nurodytomis normoms ir negalėjo būti pateikti su pasiūlymu.

13Teismas konstatavo, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų dėl trečiojo asmens siūlomų baldų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimų.

14III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

15Ieškovas UAB „Ergolain projektai“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 3 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują – ieškovo UAB „Ergolain projektai“ ieškinį tenkinti visiškai, priteisti iš atsakovo Gamtos tyrimų centras patirtas bylinėjimosi išlaidas.

16Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

 1. Teismas, nurodydamas, kad tiekėjo pasiūlyme deklaravimas apie siūlomų prekių sertifikavimą yra pakankamas patvirtinimas, netinkamai aiškino ir taikė VPĮ 25 straipsnio 7 dalies reikalavimus bei Atitikties įvertinimo įstatymo reikalavimus. Nors Konkurso sąlygose nebuvo nurodytas reikalavimas pateikti techninės specifikacijos reikalavimus patvirtinančius dokumentus, tačiau pagal imperatyvias įstatymų nuostata siūlomų prekių sertifikavimo faktą privalu įrodinėti pateikiant atitikties vertinimo įstaigų dokumentus – sertifikatus;
 2. Teismas, neatsižvelgęs į perkančiosios organizacijos paaiškinimo dėl Konkurso sąlygų turinį, kad su pasiūlymu nereikia teikti LST EN14727, LST13150, LST EN14056 sertifikatų kopijų siūlomiems pagaminti baldams, nepagrįstai sprendė, jog tiekėjas turėjo tik patvirtinti siūlomų prekių – tiek pagamintų sertifikuotų, tiek siūlomų pagaminti, atitikimą Konkurso sąlygose numatytiems techniniams reikalavimams;
 3. Teismas neteisingai sprendė, kad pagal Konkurso sąlygas pateikti kitus reikalaujamus dokumentus bei nuorodas į kartu pateikiamus dokumentus, nurodant Nr./psl. reiškia ne pareigą įrodinėti techninės specifikacijos savybes, o pareigą pateikti nuorodas tik į baldų brėžinius;
 4. Teismas netinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas dėl pasiūlymų vertinimo, neužtikrino VPĮ 3 str. 1 d. įtvirtintų skaidrumo, lygiateisiškumo ir sprendimų peržiūros veiksmingumo principų laikymosi, kadangi trečiojo asmens pasiūlymo atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams vertino formaliai pagal pateiktas deklaracijas, jog atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. Trečiasis asmuo pasiūlyme nepateikė jokių įrodymų apie reikalaujamų baldų sertifikavimą, nenurodė jokių nuorodų ar kitų duomenų, kurie objektyviai įrodytų reikalaujamų baldų sertifikavimą;
 5. Teismo priimtas sprendimas neatitinka teisėtumo ir pagrįstumo reikalavimų (CPK 263 str.1 d.), kadangi pagal teismo išvadas iš esmės nėra aišku, ar iš viso nereikia pagrįsti atitikties techniniams reikalavimams, ar tokią atitiktį pakanka nustatyti pagal viešai prieinamus duomenis;
 6. Teismas nesilaikė CPK 185 str. reikalavimų, kadangi padaryta išvada neatitinka objektyvaus ir visapusiško įrydymų ištyrimo. Byloje nėra duomenų apie tai, kad perkančioji organizacija vertindama trečiojo asmens pasiūlymą rėmėsi viešai prieinama informacija apie siūlomų prekių sertifikavimą. Iš perkančiosios organizacijos viešo pirkimo komisijos 2014 m. kovo 25 d. protokolo Nr. VPP-1-9 turinio matyti, kad pasiūlymai buvo vertinami tik pagal pirkimo dokumentus, nepasitelkiant jokių kituose šaltiniuose viešai prieinamos informacijos;
 7. Nepagrįstos teismo išvados, kad ieškovas neįrodė trečiojo asmens pasiūlymo neatitikties techninės specifikacijos reikalavimams. Trečiasis asmuo nebuvo pateikęs jokių atitikties baldų sertifikavimo reikalavimui įrodymų, ieškovas negalėjo įrodinėti priešingai. Perkančiajai organizacijai tenka pareiga objektyviai ir skaidriai pagal duomenis vertinti pasiūlymus. Tuo atveju, jeigu pasiūlymai vertinami neturint jokių įrodymų, ieškovui negali būti perkeliama pareiga įrodinėti hipotetinių aplinkybių, kad tokie įrodymai neegzistuoja, o pakako tik įrodyti tai, kad su pasiūlymu trečiasis asmuo nepateikė jokių objektyvių įrodymų apie siūlomų baldų sertifikavimą pagal nurodytus sertifikatus.

17Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Gamtos tyrimų centras nesutinka su apeliaciniu skundu, prašo atmesti kaip nepagrįstą ir teismo sprendimą palikti nepakeistą, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 30 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, padarė teisingas išvadas dėl reikalavimo nepateikti siūlomų pagaminti baldų sertifikatus, patvirtinančius atitikimą techninei specifikacijai, o pagal Pirkimo sąlygų 29 punktą nėra reikalavimo pateikti sertifikatus ar kitus dokumentus, įrodančius techninėje specifikacijoje išvardintų baldų sertifikavimą pagal nurodytų normų reikalavimus. Ieškovas, pridėdamas prie procesinių dokumentų viešai skelbiamą informaciją, pripažino trečiojo asmens gaminamų baldų atitikimą LST EN 13150:2002 standarto reikalavimams. Viešai skelbiama informacija, kuria rėmėsi teismas darydamas išvadas, egzistavo tiekėjų pasiūlymo apteikimo metu, yra objektyvi, patikima ir patvirtina trečiojo asmens siūlomų baldų atitikimą reikalaujamiems standartams. Trečiasis asmuo įrodė siūlomų baldų atitiktį techninėms specifikacijoms, kadangi su pasiūlymu pateiktoje techninėje specifikacijos normoje nurodė siūlomų baldų savybes ir technines charakteristikas, brėžinius. Perkančioji organizacija pasiūlymus vertino griežtai laikydamasi VPĮ nuostatų, taikė visiems tiekėjams vienodus kriterijus, laimėtoju pripažino tiekėjo pasiūlymą pagal visas viešojo prikimo procedūras, o teismas skundžiamu sprendimu pagrįstai sprendė, kad neįrodytas trečiojo asmens neatitikimas Pirkimo dokumentų reikalavimams. Atsižvelgiant į tai, kad pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Jungtinio gamtos tyrimo centro (JGTC) įkūrimas“, kuris finansuojamas pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“ Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, galiojančios laikinosios apsaugos priemonės kelia grėsmę bendram projekto įgyvendinimui, nuostolių atsiradimui.

18Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Labochema LT“ nesutinka su apeliaciniu skundu, prašo atmesti kaip nepagrįstą ir teismo sprendimą palikti nepakeistą, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 30 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, priteisti 3500 Lt bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Nurodo, kad teismas teisingai sprendė dėl pagal Pirkimo sąlygų 29 punktą pateiktinų dokumentų, t.y. kad nėra nurodyti sertifikatai ir kiti dokumentai, įrodantys techninėje specifikacijoje išvardintų baldų sertifikavimą pagal nurodytų normų reikalavimus, baldų pagaminimą laikantis specifikacijoje nurodytų reikalavimų, o nurodyto punkto reikalavimas pateikti kitus reikalaujamus dokumentus, nurodant nuorodą į pasiūlymo lentelės katu pateikiamo dokumento Nr./psl., neįrodo reikalavimo kartu su pasiūlymu pateikti siūlomų baldų atitikimą techninei specifikacijai įrodančius dokumentus. Perkančioji organizacija teikėjų – tiek ieškovo, tiek trečiojo asmens, pasiūlymus vertino pagal lygiaverčius dokumentus, t. y. patvirtinimus (deklaracijas) apie siūlomų gaminti prekių atitikimą nurodytiems reikalavimams. Apeliacinio skundo argumentai nepagrindžia priežasčių, dėl kurių perkančioji organizacija skirtingai nuo pateiktų patvirtinimu (deklaracijų) turėjo vertinti pasiūlymų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Trečiasis asmuo su pasiūlymu pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodė siūlomų baldų savybes, technines charakteristikas, jų brėžinius ir vizualizacijas, taigi įrodinėjo atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, gaminamų (standartinių) baldų sertifikavimo faktas buvo patvirtintas pasiūlyme, kuris objektyviai patikrintas viešai internete skelbiama informacija.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str.).

21Apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas neteisingai aiškino materialinės teisės normas dėl Konkurso sąlygų techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančių pasiūlymų pagrindimo (VPĮ 25 str. 7 d.), teikėjų pasiūlymo vertinimo (VPĮ 39 str.), taip pat pažeidė įrodymų vertinimo taisykles (CPK 185 str.), reikalavimus teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui (CPK 263 str. 1d.).

22Dėl Konkurso sąlygų reikalavimų techninei specifikacijai pagrįsti

23Nagrinėjamu atveju atsakovas, įgyvendinamas projektą „Jungtinio gamtos tyrimo centro (JGTC) įkūrimas“, kuris finansuojamas pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“, vykdė viešąjį pirkimą, objektas – baldai, jų pristatymas ir surinkimas/sumontavimas (Konkurso sąlygų 11 p.), pagal Techninės specifikacijos reikalavimus (Konkurso sąlygų 12 p.). Byloje pirmiausia kilo ginčas dėl Konkurso sąlygų techninėje specifikacijoje numatytų reikalavimų siūlomoms sertifikuotoms ir pagaminti pagal nurodytus norminius reikalavimus prekėms pagrįsti būtinų dokumentų aiškinimo. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs viešojo pirkimo dokumentus, padarė išvadą, kad tarp privalomų pateikti dokumentų nebuvo nurodyta nei sertifikatų, nei kitų dokumentų, įrodančių techninėje specifikacijoje išvardintų baldų sertifikavimą pagal atitinkam normų reikalavimus, baldų gaminimą laikantis techninėje specifikacijoje nurodytų normų reikalavimų, o tam pagrįsti teikėja pasiūlyme turėjo patvirtinti siūlomų prekių atitikimą Konkurso sąlygoms. Ieškovo įsitikinimu, nepaisant Konkurso sąlygų turinio, pagal Atitikties įvertinimo įstatymo reikalavimus techninei specifikacijai pagrįsti turėjo būti pateiktas sertifikatas arba kitas atitinkantis dokumentas.

24Pagal VPĮ 25 str. 1 d. perkamų prekių savybės apibūdinamos pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje. To paties straipsnio 3 dalyje nurodyta techninės specifikacijos parengimo būdai. Paprastai tiekėjai, įrodydami, kad jų siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos paskelbtos techninės specifikacijos reikalavimus, jos prašomi (tai turi būti nurodyta pirkimo dokumentuose) pateikia arba kompetentingos institucijos oficialų dokumentą (bandymo protokolą, sertifikatą, pažymą, liudijimą ir pan.), arba gamintojo techninius dokumentus (VPĮ 25 str. 7 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011). Kitaip tariant, perkančioji organizacija Konkurso sąlygose turi nurodyti reikalaujamus pateikti techninės specifikacijos atitiktį patvirtinančius dokumentus.

25Pagal ginčo Konkurso sąlygas tiekėjų pasiūlymų atitikimas techniniams reikalavimams turėjo būti pateikiamas užpildant pasiūlymo 2 priedo lentelės tuščią grafą „Tiekėjo siūlomos prekės techninės charakteristikos" (Konkurso sąlygų 29.7 p.), kartu pateikiant Techninės specifikacijos dalyje „II. BALDŲ APRAŠAS“ nurodytus baldų detalius gamybos techninius brėžinius ir vizualizacijas kėdėms su siūlomų baldų aprašymais (Konkurso sąlygų 29.8 p.). Kaip matyti iš pirkimo dokumentų turinio analizės, tiesioginio reikalavimo teikti sertifikavimo faktą patvirtinančius dokumentus nebuvo. Be to, perkančioji organizacija, paaiškindama Konkurso sąlygas pažymėjo pagal suformuluotą tiekėjo užklausimą, nurodė, kad teikiant pasiūlymą nėra reikalaujama pateikti techninės specifikacijos siūlomų pagaminti laboratorinių baldų aprašyme minimų – LST EN 14727, LST EN 13150, LST EN 140 56 – norminių reikalavimų atitikimą patvirtinančių sertifikatų ar jų kopijų. Pažymėtina, kad nė vienam iš tiekėjų nekilo klausimų dėl pagamintų sertifikuotų baldų techninės specifikacijos patvirtinimo pagal perkančiosios organizacijos parengtas Konkurso sąlygas.

26Ieškovo nurodoma, kad imperatyvaus pobūdžio pareiga sertifikavimo faktui patvirtinti yra nurodyta Atitikties įvertinimo įstatyme. Aplinkybė, kad pirkimo dokumentuose tiesiogiai nebuvo nurodytas iš tiesiogiai imperatyvių teisės normų kylantis reikalavimas, neatleidžia konkurso dalyvių nuo jo vykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2011). Tokia teisės aiškinimo praktika aktuali sprendžiant klausimus, susijusius su pareiga pateikti patvirtinančius įrodymus dėl teisės verstis atitinkama veikla. Minėto įstatymo nuostatos apibrėžia produktų, procesų, paslaugų, vadybos sistemų, fizinių asmenų kvalifikacijos atitikties įvertinimo reglamentavimo pagrindus, atitikties įvertinimo subjektus, šių subjektų funkcijas, akreditavimo pažymėjimų galiojimo sustabdymo, akreditavimo pažymėjimų galiojimo sustabdymo panaikinimo ir akreditavimo pažymėjimų galiojimo panaikinimo procedūras, paskelbtųjų įstaigų įgaliojimų sustabdymo ir atšaukimo pagrindus (Atitikties įvertinimo įstatymo 1 str. 1d.). Teisėjų kolegijos vertinimu, minėto įstatymo nuostatos yra bendro pobūdžio, jose nėra įtvirtintų reikalavimų, aktualių nagrinėjamo ginčo atveju.

27Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs Pirkimo dokumentus, t. y. Konkurso sąlygų 29 punkto nuostatas, padarė teisingas ir pagrįstas išvadas dėl techninę specifikaciją patvirtinančių dokumentų pateikimo. Ieškovo apeliacinio skundo argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo padarytų išvadų (CPK 177 str., 178 str., 185 str.).

28Dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygų reikalavimams

29Pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktą perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą tuo atveju, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Ieškovo nuomone, teismas netinkamai, formaliai įvertino trečiojo asmens pasiūlymo atitikimą ginčo Konkurso sąlygų techninės specifikacijos reikalavimams bei nepagrįstai sprendė, jog buvo įrodytas siūlomų sertifikuotų prekių atitikimas techninėje specifikacijoje nustatytiems. Įvertinusi aukščiau nustatytas nurodytas aplinkybes ir padarytas išvadas dėl Konkurso sąlygų reikalavimų techninei specifikacijai pagrįsti, teisėjų kolegija sprendžia, kad nesant ginčo dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo kitiems Konkurso sąlygų reikalavimams, perkančioji organizacija neturėjo pagrindo konstatuoti trečiojo asmens pasiūlymo neatitikimo Konkurso sąlygoms ir atmesti, todėl pagrįstai pripažino viešo pirkimo laimėtoju. Ieškovo apeliaciniame skunde keliamos abejonės dėl teikėjų pasiūlymų formalaus vertinimo nepaneigia pirmosios instancijos teismo padarytų išvadų pagrįstumo ir teisėtumo.

30Dėl įrodymų vertinimo taisyklių

31Apeliaciniame skunde ieškovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino įrodymus, pažeidė CPK 185 straipsnio reikalavimus, įrodinėjimo naštą dėl trečiojo asmens neatitikimo Konkurso sąlygų techninei specifikacijai iš esmės perkėlė ieškovui. Teisėjų kolegija su šiais apelianto argumentais nesutinka ir pažymi, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011;). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 15 d. nutarti, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-428/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011 ir kt.).

32Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas priimtas netinkamai įvertinus bylos įrodymus, pažeidus įrodymų vertinimo taisykles. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, negalima teigti, jog bylos įrodymai pirmosios instancijos teismo įvertinti netinkamai, pažeidžiant teisės normos, kas sudarytų objektyvų procesinį pagrindą priimti kitokį sprendimą. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagal įstatymo reikalavimus, tinkamai tyrė ir teisingai įvertino įrodymus.

33Dėl reikalavimo teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui

34Pagal CPK 263 straipsnio reikalavimus teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, t. y. priimtas tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitikti materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo sprendimo turinys atitinka CPK 270 str. 4 d. reikalavimus (glaustai išdėstytos nustatytos aplinkybes, apibendrintas pateiktų įrodymų vertinimas, teismo motyvai pagrįsti teisės normomis, atsakyta į visus ieškinio reikalavimus). Ieškovo apeliacinio skundo subjektyvus vertinimas pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadų nenuoseklumu, nėra pagrindas apeliacinės instancijos teismui svarstyti galimą procesinių teisės normų pažeidimo.

35Dėl laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo

36Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 30 d. nutartimi patenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir sustabdė atviro konkurso „Jungtinio gamtos tyrimų centro mokslinių laboratorijų sekcijos, Akademijos g. 2, Vilnius, baldų įsigijimas“, procedūras iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

37Apeliacinės instancijos teismui atmetus ieškovo apeliacinį skundą, teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikintinos (CPK 150 str. 2 d., 331 str. 6 d.).

38Dėl kitų apeliacinių skundo argumentų

39Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis priimta, civilinėje byloje Nr.3K-3-252/2010 ir kt.). Teisėjų kolegija pažymi, jog kiti atsakovo apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

40Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

41Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ieškovo ieškinį, tinkamai įvertino bylos aplinkybes, teisingai taikė ir aiškino teisės normas. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo apeliaciniame skunde nurodytais argumentais naikinti skundžiamo teismo sprendimo, todėl apeliacinis skundas atmestinas ir Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 3 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 263 str., 326 str. 1 d. 1 p., 329 str., 330 str.).

42Dėl bylinėjimosi išlaidų

43Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, išsprendžia šalių bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą (CPK 98 str. 1 d.).

44Atsižvelgiant į tai, jog apeliacinis skundas atmestas, ieškovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme neatlyginamos, todėl prašymas atmestinas (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str., 98 str., 302 str.).

45Trečiasis asmuo prašo priteisti 3500 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas, patirtas dėl nagrinėjamo ginčo, t. y. išlaidas apeliacinės instancijos teisme (atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimas). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) 8.2., 8.11, 11 punktuose įtvirtintus maksimalius dydžius, įvertinusi sprendžiamų klausimų sudėtingumą ir naujumą, aplinkybę, jog atsiliepimo į apeliacinį skundą motyvai iš esmės atitinka atsiliepimo į ieškinį motyvus, apeliacinis skundas išnagrinėtas rašytinio proceso tvarka, sprendžia, kad prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme suma mažintina iki 1036 Lt (300 EUR) ir priteistina trečiajam asmeniui iš ieškovo 1036 Lt (300 EUR) išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti atlyginimo (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

46Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

47Palikti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 3 d. sprendimą nepakeistą.

48Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 30 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

49Priteisti iš ieškovo UAB „.Ergolain projektai“ (juridinio asmens kodas: 126125058, buveinės adresas: Antakalnio g.134-7, Vilnius.) trečiojo asmens UAB „Labochema LT“ (juridinio asmens kodas :300670772, buveinės adresas: Vilkpėdės g. 22, Vilnius) naudai 1036 Lt (vieną tūkstantį trisdešimt šešis litus) (300 EUR) bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Ergolain projektai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 5. Nurodė, jog dalyvavo atsakovo vykdytame viešajame pirkime atviro konkurso... 6. Pažymėjo, kad susipažinęs su viešojo pirkimo laimėtojo nekonfidencialia... 7. Atsakovas Gamtos tyrimų centras su pareikštu ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad... 8. Trečiasis asmuo „Labochema LT“ su pareikštu ieškiniu nesutiko. Nurodė,... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 3 d. sprendimu ieškovo UAB... 11. Teismas, pripažinęs, kad pagal atsakovo vykdyto viešojo pirkimo Konkurso... 12. Teismas pažymėjo, kad techninės specifikacijos lentelės ir pasiūlymo... 13. Teismas konstatavo, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų dėl trečiojo... 14. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 15. Ieškovas UAB „Ergolain projektai“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus... 16. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
  17. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Gamtos tyrimų centras nesutinka... 18. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Labochema LT“... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 21. Apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas neteisingai aiškino materialinės... 22. Dėl Konkurso sąlygų reikalavimų techninei specifikacijai pagrįsti... 23. Nagrinėjamu atveju atsakovas, įgyvendinamas projektą „Jungtinio gamtos... 24. Pagal VPĮ 25 str. 1 d. perkamų prekių savybės apibūdinamos pirkimo... 25. Pagal ginčo Konkurso sąlygas tiekėjų pasiūlymų atitikimas techniniams... 26. Ieškovo nurodoma, kad imperatyvaus pobūdžio pareiga sertifikavimo faktui... 27. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs Pirkimo... 28. Dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygų reikalavimams... 29. Pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktą perkančioji organizacija atmeta... 30. Dėl įrodymų vertinimo taisyklių ... 31. Apeliaciniame skunde ieškovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 32. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad nepagrįsti apeliacinio... 33. Dėl reikalavimo teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui ... 34. Pagal CPK 263 straipsnio reikalavimus teismo sprendimas turi būti teisėtas ir... 35. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo... 36. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 30 d. nutartimi patenkino... 37. Apeliacinės instancijos teismui atmetus ieškovo apeliacinį skundą, teismo... 38. Dėl kitų apeliacinių skundo argumentų... 39. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 40. Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo... 41. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas... 42. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 43. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 44. Atsižvelgiant į tai, jog apeliacinis skundas atmestas, ieškovo prašomos... 45. Trečiasis asmuo prašo priteisti 3500 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas,... 46. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 47. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 3 d. sprendimą nepakeistą.... 48. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 30 d. nutartimi... 49. Priteisti iš ieškovo UAB „.Ergolain projektai“ (juridinio asmens kodas:...