Byla 2-1483-835/2012
Dėl skolos, delspinigių ir procesinių palūkanų priteisimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Audra Dudzinskienė, sekretoriaujant Rasai Vaitkevičienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Ryšių statyba“ atstovui advokato padėjėjui G. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Ryšių statyba“ ieškinį atsakovei UAB „Skirnuva” dėl skolos, delspinigių ir procesinių palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė prašo teismo priteisti iš atsakovės 18920,11 Lt skolą, 3405,62 Lt delspinigius, 8,06 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovės atstovas ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti. Nurodė, kad 2010-03-02 ieškovė su atsakove pasirašė Statybos rangos sutartį Nr.10/016, pagal kurią ieškovė įsipareigojo atlikti Alytaus pramoninio parko įkūrimo statybos darbus pagal parengtą pramoninio įkūrimo Alytuje projektą, o atsakovė įsipareigojo atsiskaityti už atliktus darbus sutartyje numatyta tvarka. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė, atsakovė darbus priėmė, pretenzijų nepareiškė, pasirašė darbų perdavimo-priėmimo aktus. Ieškovė išrašė PVM sąskaitas-faktūras 140459,13 Lt sumai. Atsakovė 2011-04-13 buvo skolinga 140459,13 Lt. 2011-04-13 tarp ieškovės, atsakovės ir UAB „Kelda“ buvo pasirašytas papildomas susitarimas prie Sutarties Nr.10/016-11/054, pagal kurį UAB „Kelda“ perėmė atsakovės pareigą atsiskaityti už visus būsimus atnaujintus Alytaus pramoninio parko įkūrimo darbus, atliekamus po šio susitarimo pasirašymo. Po šio pasirašymo atsakovė dalį skolos 86969,17 Lt sumokėjo ir liko skolinga 53489,96 Lt. Ieškovė 2011 m. balandžio mėnesį atliko darbų už 105889,29 Lt, kuriuos apmokėjo UAB „Kelda“ ir dar apmokėjo dalį - 34569,85 Lt atsakovės skolos. Taigi galutinė atsakovės skola yra 18920,11 Lt. Pagal sutarties 9.1. punktą atsakovė, pradelsusi apmokėjimo terminą, įsipareigojo mokėti 0,1 dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. Todėl atsakovė ieškovei yra skolinga 3405,62 Lt delspinigius. Kadangi abi šalys yra verslininkai, numatytas delspinigių dydis yra viena iš sutarties aptartų sąlygų, todėl negali būti ginčijamas. Pagrindinis reikalavimas kildinamas dėl skolos išieškojimo, kuriam taikomas dešimties metų ieškinio senaties terminas. Taip pat atsakovė turi atlyginti ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas bei 8,06 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko. Gautas prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Atsiliepime atsakovė su ieškiniu dalinai sutiko ir pripažino, kad ieškovei yra skolinga 18920,11 Lt, likusioje dalyje su ieškinio reikalavimais ir bylinėjimosi išlaidų dydžiu nesutiko.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2010-03-02 tarp ieškovės ir atsakovės pasirašyta Statybos rangos sutartis Nr.10/016 (toliau – Sutartis) (b. l. 7-13). Šios Sutarties pagrindu atsakovei ieškovė atliko darbų pagal PVM sąskaitas-faktūras Nr. 0001794, Nr. 0001874, Nr. 0001902, Nr. 0001943 – 175679,09 Lt sumai (b. l. 21-30). Atsakovė pagal pateiktas sąskaitas dalį skolos sumokėjo ir liko skolinga ieškovei 140459,13 Lt. Pagal 2011-04-13 tarp ieškovės, atsakovės ir UAB „Kelda“ pasirašytą papildomą susitarimą prie Sutarties Nr.10/016-11/054, UAB „Kelda“ perėmė atsakovės pareigą atsiskaityti už visus būsimus darbus, atliekamus po šio susitarimo pasirašymo. Ieškovė 2011 m. balandžio mėnesį atliko darbų už kuriuos apmokėjo UAB „Kelda“ ir dar apmokėjo dalį atsakovės skolos. Galutinė atsakovės skola yra 18920,11 Lt. Su skolos dydžiu atsakovė sutinka, todėl dėl skolos fakto ir dydžio teismas plačiau nepasisako. Esant nurodytoms aplinkybėms iš atsakovės priteistina 18920,11 Lt skola ieškovei.

7Atsiliepime į ieškinį atsakovė nesutiko su delspinigių priteisimu, jų dydžiu, prašė teismo sumažinti nuo 0,1 proc. iki protingo dydžio, taip pat prašė sumažinti bylinėjimosi išlaidų dydį.

8Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau-CK) 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70 str., 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Aptariant sutartines netesybas, svarbu pažymėti tai, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartį civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartį civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartį civilinėje byloje UAB „S. C. Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Taigi šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma.

9Pagal Sutarties 9.1. punktą atsakovė, pradelsusi apmokėjimo terminą, įsipareigojo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną, t.y. 18920,11 Lt x 0,1 proc. dydžio delspinigiai x 180 dienų – 3405,62 Lt. Kadangi abi šalys yra verslininkai, numatytas delspinigių dydis yra viena iš sutarties aptartų sąlygų, todėl negali būti ginčijamas. Atsakovė praleido terminą piniginei prievolei įvykdyti, todėl iš jos priteistina 8,06 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.).

10Ieškinį patenkinus iš atsakovės ieškovei priteistinas žyminis mokestis, sumokėtas už ieškinį, ir išlaidos už advokato pagalbą bei išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą valstybei. Ieškovė prašo priteisti 3670,89 Lt už advokato teisinę pagalbą (b. l. 78-80). Šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba, priteisiamos atsižvelgiant į Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius, konkrečios bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau-CPK) 98 str. 2 d.). Teismų praktikoje pripažįstama, kad ne visos faktiškai sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o dėl kitos dalies išlaidų nepriteisia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008). Ginčo suma didelė (22325,73 Lt), nors nagrinėjama byla nesudėtinga, tačiau ieškovės atstovas advokato padėjėjas dalyvavo teismo posėdyje, byla pareikalavo didelių jo darbo laiko sąnaudų, tai patvirtina 2012-05-15 pažyma, PVM sąskaita faktūra Nr. GB12/0114 (b. l. 79-81). Išlaidos atitinka Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus, todėl yra pagrindas priteisti visas ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas (b. l. 1, 51) (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 6 p., 98 str.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263-268 straipsniais, 270 straipsniu,

Nutarė

12ieškinį tenkinti visiškai.

13Priteisti iš atsakovės ieškovei 18920,11 Lt skolą, 3405,62 Lt delspinigius, 8,06 procento dydžio metines palūkanas už priteistą 22325,73 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2012-03-22, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 670,00 Lt žyminį mokestį ir 3670,89 Lt išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti.

14Priteisti iš atsakovės valstybei 13,68 Lt išlaidas už procesinių dokumentų įteikimą. Šios išlaidas sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660. Mokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Alytaus rajono apylinkės teismo Civilinių bylų raštinę (206 kab.).

15Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai