Byla e2A-1783-773/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „V Projektai“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. gegužės 5 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Compensa TU S. A. Vienna Insurance Group ieškinį atsakovui UAB „V Projektai“, tretiesiems asmenims E. V. Ž., ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrijai, UAB „Kauno vandenys“ dėl žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Compensa TU S. A. Vienna Insurance Group ieškiniu kreipėsi į Kauno apylinkės teismą ir prašė priteisti iš atsakovo UAB „V Projektai“ 323,80 euro (1118,02 Lt) kompensaciją už padarytą žalą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas Compensa TU S. A. Vienna Insurance Group nurodė, kad 2014 m. kovo 4 d. daugiabutyje, esančiame ( - ), iš atsakovui UAB „V Projektai“ priklausančio buto Nr. 4 išsiliejus vandeniui buvo padaryta žala žemiau esančiam trečiojo asmens E. V. Ž. butui. E. V. Ž. buvo apdraudęs savo butą pas ieškovą Compensa TU S. A. Vienna Insurance Group, todėl pastarajam kilo pareiga atlyginti minėtu įvykiu padarytą žalą. Ieškovas Compensa TU S. A. Vienna Insurance Group išmokėjo nukentėjusiam trečiajam asmeniui E. V. Ž. 323,80 euro draudimo išmoką žalai atlyginti, todėl CK 6.1015 straipsnio pagrindu įgijo teisę reikalauti išmokėtos draudimo sumos iš atsakingo už padarytą žalą asmens – atsakovo UAB „V Projektai“, kuris yra buto, iš kurio padarydamas žalą žemiau esančiam E. V. Ž. butui išsiliejo vanduo, savininkas (CK 6.263, 6.266 straipsniai).

5Atsakovas UAB „V Projektai“ atsiliepimu į ieškinį (b. l. 19, 20) su ieškiniu nesutiko. Atsakovas UAB „V Projektai“ nurodė, kad 2014 m. vasario 28 d. buvo nustatytas vandens prasisunkimas į E. V. Ž. priklausančias patalpas, esančias ( - ), iš atsakovui UAB „V Projektai“ priklausančio buto. Daugiabutį ( - ) eksploatuojančios ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininkas S. V., į kurį kreipėsi E. V. Ž. dėl sienų drėkimo, siekdamas nustatyti sienų drėkimo priežastį, 2014 m. vasario 28 d. apie 9.00 val. iškvietė UAB „Dabingė“ darbuotojus, kurie nustatė, jog drėgmė į sieną patenka per atsakovui UAB „V Projektai“ priklausančiose patalpose įrengto vandens skaitiklio sujungimo antgalį, kurį paveržus 1/5 – 1/4 apsisukimo, vanduo nustojo varvėti, ir nurodė, kad galima vandens tekėjimo priežastis – keičiant vandens skaitiklį nebuvo pilnai užveržta vandens skaitiklio jungtis. Atsakovo teigimu, paminėtos aplinkybės patvirtina, kad žala E. V. Ž. patalpoms buvo padaryta ne dėl atsakovo UAB „V Projektai“, bet dėl UAB „Kauno vandenys“ darbuotojų, keitusių vandens skaitiklį, kaltės.

6Trečiasis asmuo ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrija atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko (b. l. 37-38), nurodė, kad 2014 m. vasario 28 d. buvo nustatytas vandens prasisunkimas į E. V. Ž. priklausančias patalpas, esančias ( - ), iš atsakovei priklausančio buto. Tretysis asmuo pažymėjo, kad bendrijos pirmininkas S. V., į kurį kreipėsi E. V. Ž. dėl sienų drėkinimo, siekdamas nustatyti jam priklausančiose patalpose, esančiose, ( - ), drėkinimo priežastį 2014 m. vasario 28 d. 9.00 val. iškvietė UAB „Dabingė“ darbuotojus, kurie nustatė, jog drėgmė (vanduo) į sieną patenka per atsakovei priklausančiose patalpose įrengto vandens skaitiklio sujungimo antgalį, kurį paveržus 1/5-1/4 apsisukimo vanduo nustojo varvėti, todėl vandens drėkimo galima priežastis – keičiant vandens skaitiklį nebuvo pilnai užveržta skaitiklio jungtis. Tretysis asmuo pažymėjo, kad UAB „Kauno vandenys“ nustatė, jog skaitiklio plomba nepažeista, o tai reiškia, kad joks fizinis poveikis vandens skaitikliui nebuvo daromas nuo jo įrengimo (pakeitimo) momento atsakovei priklausančiose patalpose, todėl žalą, padarytą patalpoms turėtų atlyginti UAB „Kauno vandenys“, nes ji atsirado dėl šios įmonės darbuotojų kaltės.

7Trečiasis asmuo UAB „Kauno vandenys“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė, tačiau jo atstovas V. P. teismo posėdžio metu paaiškino, kad į bylą įtrauktas trečiuoju asmeniu nepagrįstai, nes jei skaitiklis pradeda bėgti dėl netinkamo jo priveržimo, jis bėga iš karto. Trečiojo asmens atstovas nurodė, kad UAB „Kauno vandenys“ nėra atsakingi už atsiradusią žalą.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Kauno apylinkės teismas 2015 m. gegužės 5 d. sprendimu ieškinį patenkino: teismas priteisė iš atsakovo UAB „V Projektai“ ieškovui Compensa TU S.A.Vienna Insurance Group 323,80 euro žalos atlyginimui, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos 323,80 eurų sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014 m. spalio 7 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 62,81 euro bylinėjimosi išlaidų. Teismas taip pat priteisė iš atsakovo UAB „V Projektai“ valstybei 5,16 euro išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Teismas nurodė, kad iš byloje esančių įrodymų nustatyta, jog trečiajam asmeniui E. V. Ž. nuosavybės teise priklauso administracinės patalpos, esančios ( - ), o atsakovui UAB „V Projektai“ priklauso butas, esantis ( - ), kuris yra virš E. V. Ž. priklausančių patalpų. Teismas nustatė, kad 2014 m. kovo 1 d. trečiasis asmuo E. V. Ž. kreipėsi į draudimo bendrovę Compensa TU S. A. Vienna Insurance Group su pranešimu apie turto sugadinimą, nes buvo apdraudęs minėtas savo patalpas kompleksinio draudimo sutartimi. Ieškovas Compensa TU S. A. Vienna Insurance Group atliko žalos paskaičiavimą ir 2014 m. balandžio 1 d. mokėjimo pavedimu išmokėjo E. V. Ž. 323,80 eurų išmoką. Ieškovas Compensa TU S. A. Vienna Insurance Group 2014 m. balandžio 8 d. pretenzija dėl žalos atlyginimo regreso tvarka kreipėsi į atsakovą UAB „V Projektai“, tačiau atsakovas į pretenziją neatsakė. Teismas nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra konstatuota, kad sprendžiant civilinės atsakomybės klausimą turto sugadinimo atveju, kai nustatoma, kad butas užpilamas vandeniu iš viršuje esančių patalpų, būtina nustatyti tris civilinės atsakomybės sąlygas: žalą, neteisėtus atsakovo veiksmus ir priežastinį ryšį tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos; atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių; dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti; jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2014; 2008 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2008). Teismas nurodė, kad atsakovas UAB „V Projektai“ neneigė fakto, jog 2014 m. vasario 28 d. buvo nustatytas vandens prasisunkimas į E. V. Ž. priklausančias patalpas iš atsakovui UAB „V Projektai“ priklausančio buto ir nėra ginčo, jog atsakovo UAB „V Projektai“ butas yra virš trečiojo asmens E. V. Ž. administracinių patalpų. Teismas pažymėjo, kad liudytojas R. D. patvirtino, jog patalpos, esančios ( - ), jam atliekant apžiūrą, buvo aplietos, išbrinkę ant sienų esantys dažai; šią aplinkybę patvirtina ir 2014 m. balandžio 28 d. UAB „Dabingė“ apžiūros ir defektų pašalinimo aktas. Teismas įvertino atsakovo UAB „V Projektai“ nurodytas aplinkybes, kad užliejimas buvo dėl to, kad UAB „Kauno vandenys“ keitė vandens skaitiklį ir skaitiklis buvo pakeistas nekokybiškai, tačiau atsižvelgė, jog atsakovas negalėjo pateikti vandens skaitiklio keitimo aktų, nurodydamas, kad jie nėra išlikę. Teismas atkreipė dėmesį, kad kitų įrodymų, kurie paneigtų ieškovo pateiktus įrodymus dėl vandens prasiskverbimo židinio atsakovui UAB „V Projektai“ priklausančiame bute, atsakovas UAB „V Projektai“ nepateikė, neprašė teismo skirti ekspertizės buto užliejimo priežasčiai nustatyti, neginčijo nustatytos ir prašomos priteisti žalos dydžio, nepateikė jokių kitų rašytinių įrodymų, iš kurių teismas galėtų spręsti, kad UAB „Kauno vandenys“ pakeitė skaitiklį nekokybiškai. Teismas pažymėjo, kad ieškovas pateikė UAB „Kauno vandenys“ 2014 m. liepos 29 d. raštą Nr. (04-06.70)8-1940 ir AB „Kauno energija“ 2014 m. rugsėjo 8 d. raštą Nr. 20-5163, kuriuose nurodyta, kad ( - ), esančiuose butuose vandens skaitiklių remonto, keitimo ar bet kokių kitų darbų nebuvo vykdyta. Teismas nurodė, kad, įvertinus byloje esančius įrodymus, nenustačius kitų E. V. Ž. patalpų užliejimo šaltinių, yra pagrindas daryti išvadą, kad trečiajam asmeniui E. V. Ž. priklausančios patalpos buvo užpiltos iš atsakovui UAB „V Projektai“ priklausančio buto. Teismas pripažino, kad byloje yra nustatyti atsakovo UAB „V Projektai“ neteisėti veiksmai, kurie pasireiškė patalpų savininko nesugebėjimu naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žala kitiems asmenims. CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu draudimo sutartis nenumato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens, todėl ieškovui Compensa TU S. A. Vienna Insurance Group iš atsakovo UAB „V Projektai“ priteistina prašoma žalos atlyginimo suma, taip pat priteistinos 6 procentų metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014 m. spalio 7 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37, 6.123, 6.210 straipsniai) bei 62,81 euro bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straipsnis); valstybei iš atsakovo UAB „V Projektai“ priteistina 5,16 euro išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 straipsnis).

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

11Atsakovas UAB „V Projektai“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. gegužės 5 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškovo Compensa TU S. A. Vienna Insurance Group ieškinį atmesti. Atsakovas nurodo, kad CK 6.248 straipsnio nuostatos įpareigoja ieškovą Compensa TU S. A. Vienna Insurance Group įrodyti, jog būtent atsakovas UAB „V Projektai“ savo veiksmais nulėmė žalos atsiradimą, tačiau šioje byloje nėra nustatyta, kad atsakovas tyčia, dėl neatsargumo, netinkamai naudodamas jam priklausančius prietaisus, pavyzdžiui, indaplovę, skalbimo mašiną, praustuvą ir panašiai ir iš šių prietaisų išsiliejus dideliam kiekiui vandens, kuris prasisunkė į žemiau esančias trečiojo asmens E. V. Ž. patalpas. Atsakovo nuomone, pagal byloje surinktus įrodymus konstatuotina, kad trečiajam asmeniui E. V. Ž. priklausančios patalpos buvo užlietos iš prie bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo vandentiekio stovo netinkamai pritvirtinto vandens skaitiklio, kuris žymi bendrosios dalinės nuosavybės ir konkrečių patalpų savininkų asmeninės nuosavybės ribas (CK 4.82 straipsnis). Atsakovas pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. gegužės 29 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2008 išaiškinimus, priėmė teismo sprendimą prieštaraujantį šiai nutarčiai, nes ieškinį tenkino, nors žalą padarė ne atsakovo naudojamas turtas, o turtas priklausantis UAB „Kauno vandenys“. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad iš pateiktų fotonuotraukų matyti, kad vandens prasisunkimo vieta yra ties bendro vandentiekio stovu, ir tai visiškai patvirtina UAB „Dabingė“ darbuotojų išvadą, kad vanduo į sieną patenka per atsakovei priklausančiose patalpose įrengto vandens skaitiklio sujungimo antgalį, ir kad galima vandens prasiskverbimo priežastis – keičiant vandens skaitiklį nebuvo visiškai užveržta vandens skaitiklio jungtis, per kurią, tikėtina dėl kartkartėmis atliekamų hidraulinių bandymų ar krintančio slėgio, pradėjo sunkis vanduo (UAB „Dabingė“ 2014 m. balandžio 28 d. apžiūros ir defektų pašalinimo aktas b. l. 21). Atsakovas pažymėjo, kad kito vandens prasisunkimo į trečiajam asmeniui E. V. Ž. priklausančias patalpas iš atsakovui „V Projektai“ priklausančių patalpų šaltinio ar priežasties nebuvo nustatyta, todėl laikytina, kad žala buvo padaryta iš UAB „Kauno vandenys“ nuosavybe esančio vandens skaitiklio ir galimai dėl UAB „Kauno vandenys“ darbuotojų kaltės.

12Ieškovas Compensa TU S. A. Vienna Insurance Group atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 89-94) prašo Kauno apylinkės teismo 2015 m. gegužės 5 d. sprendimą palikti nepakeistą. Ieškovas Compensa TU S. A. Vienna Insurance Group nurodo, kad atsakovas UAB „V Projektai“ neįrodė, jog UAB „Kauno vandenys“ veiksmai galėjo prisidėti prie žalos atsiradimo, todėl atsakovo UAB „V Projektai“ teiginiai apie UAB „Kauno vandenys“ atliktų darbų kokybę ir įtaką įvykusiai vandentiekio avarijai neturi jokio faktinio ir teisinio pagrindo. Ieškovas Compensa TU S. A. Vienna Insurance Group nurodo, kad tuo atveju, kai dėl statinio vandentiekio avarijos yra padaroma žala kitų asmenų turtui, taikytina CK 6.266 straipsnio norma, nustatanti, kad žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas, jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės, t. y. nenugalima jėga, nukentėjusio tyčia ar didelis neatsargumas; taigi, objekto savininkas žalą privalo atlyginti net ir nesant jo kaltės. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo buto, o ne iš kitų šaltinių; dėl kokių priežasčių užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti; jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2008). Šiuo atveju atsakovas UAB „V Projektai“ net neginčija aplinkybės, kad iš jo nuosavybės teise valdomų patalpų išsiliejo vanduo, o ieškovas Compensa TU S. A. Vienna Insurance Group pateikė įrodymus, kad žalos šaltinis yra UAB „V Projektai“ nuosavybė, bet ne kiti šaltiniai.

13Trečiasis asmuo UAB „Kauno vandenys“ atsiliepimu į apeliacinį skundą iš esmės pakartodamas pirmosios instancijos teismo sprendime nurodytus argumentus, prašo atsakovo UAB „V Projektai“ apeliacinį skundą atmesti, teismo sprendimą palikti nepakeistą. Pažymėjo, kad UAB „Kauno vandenys“ 2014 m. liepos 29 d. rašte „Dėl informacijos pateikimo“ nurodyta, kad UAB „Kauno vandenys“ jokių darbų ( - ), neatliko, todėl atsakovas neįrodė, kad UAB „Kauno vandenys“ būtų prisidėjusi prie žalos atsiradimo.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacinis skundas atmestinas.

16CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Aptariamu atveju absoliučių skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl apeliacinės instancijos teismas apeliaciniame skunde nustatytose ribose toliau tikrina skundžiamo teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą.

17CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens, o pagal CK 6.1015 straipsnio 2 dalies nuostatas, reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius. Byloje esantis draudimo polisas Nr.19053/9000159 patvirtina, kad trečiasis asmuo E. V. Ž. buvo apdraudęs jam priklausančias administracines patalpas, esančias ( - ), pas ieškovą Compensa TU S. A. Vienna Insurance Group, o iš 2014 m. balandžio 1 d. mokėjimo nurodymo matyti, kad įvykus ginčo draudiminiam įvykiui (užliejus vandeniu apdraustas E. V. Ž. administracines patalpas), ieškovas Compensa TU S. A. Vienna Insurance Group išmokėjo E. V. Ž. 1118,02 Lt (t. y. 323,80 euro) draudimo išmoką. Atsižvelgdamas į paminėtas teisės normas ir nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad šiuo atveju ieškovui Compensa TU S. A. Vienna Insurance Group, kaip išmokėjusiam draudimo išmoką draudikui, perėjo teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens ir, vadovaudamasis CK 6.1015 straipsnio 2 dalimi, pagrįstai dėl šios teisės įgyvendinimo sprendė pagal CK numatytas civilinės deliktinės atsakomybės taisykles.

18CK 6.266 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo šio kodekso 6.270 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės, t. y. žala atsirado dėl nenugalimos jėgos arba nukentėjusiojo asmens tyčios ar didelio neatsargumo. Teismų praktikoje pripažįstama, kad minėta teisės norma turi būti taikoma ir tais atvejais, kai pastate žemiau esančioms patalpoms padaroma žala vandens užliejimu iš aukščiau esančių asmeninės nuosavybės teise valdomų patalpų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-554/2007; 2009 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-123/2009; 2014 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2014). Teismų praktikoje taip pat laikomasi nuostatos, kad turto sugadinimo atveju (kai įtariama, kad patalpos užpilamos vandeniu iš viršuje esančių patalpų) atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių; dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti; jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2008; 2014 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2014).

19Apeliacinės instancijos teismas nustatė, jog atsakovas UAB „V Projektai“ pripažįsta aplinkybę, kad jam nuosavybės teise priklausantis butas, esantis ( - ), yra virš trečiajam asmeniui E. V. Ž. priklausančių patalpų, esančių ( - ), ir kad 2014 m. vasario 28 d. buvo nustatytas vandens prasisunkimas į E. V. Ž. patalpas iš atsakovo UAB „V Projektai“ buto pusės (iš viršaus). Be to, aplinkybę, kad E. V. Ž. patalpos buvo užlietos vandeniu iš viršuje esančių atsakovo UAB „V Projektai“ patalpų, patvirtina ir ieškovo Compensa TU S. A. Vienna Insurance Group darbuotojų 2014 m. kovo 12 d. atliktos E. V. Ž. patalpų apžiūros metu padarytos fotonuotraukos. Minėtų duomenų pakanka, kad būtų galima konstatuoti, jog iš trečiojo asmens E. V. Ž. reikalavimo teisę į žalos atlyginimą perėmęs ieškovas Compensa TU S. A. Vienna Insurance Group įrodė aplinkybę, kad E. V. Ž. patalpų užpylimo židinys buvo viršuje esantis atsakovo UAB „V Projektai“ butas, o ne kiti šaltiniai. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, jog atsakovas UAB „V Projektai“ šiuo atveju yra už vandens užliejimu E. V. Ž. patalpoms padarytą žalą atsakingas asmuo, todėl privalo ją atlyginti, t. y. sumokėti ieškovui Compensa TU S. A. Vienna Insurance Group pastarojo E. V. Ž. išmokėtos draudimo išmokos dydžio sumą.

20Atsakovas UAB „V Projektai“ apeliaciniame skunde remiasi CK 6.248 straipsniu ir įrodinėja, kad šiuo atveju dėl vandens išsiliejimo turi būti nustatyta jo kaltė, bet to nebuvo padaryta. Su tokia pozicija apeliacinės instancijos teismas nesutinka, nes, kaip matyti iš prieš tai šioje nutartyje nurodytų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo taisyklių, šios kategorijos bylose yra taikoma CK 6.266 straipsnyje numatyta griežtoji atsakomybė, t. y. atsakomybė be kaltės. Tuo tarpu atsakovas UAB „V Projektai“, norėdamas paneigti savo civilinę teisinę atsakomybę, pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį turėjo pareigą įrodyti, kad buvo šio kodekso 6.270 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės, t. y. žala atsirado dėl nenugalimos jėgos arba nukentėjusiojo asmens E. V. Ž. tyčios ar didelio neatsargumo, tačiau to civilinėje byloje neįrodinėjo (CPK 178 straipsnis).

21Atsakovas UAB „V Projektai“ apeliaciniame skunde nurodė, kad vandens išsiliejimo į E. V. Ž. patalpas šaltinis buvo netinkamai UAB „Kauno vandenys“ darbuotojų atsakovo UAB „V Projektai“ bute prie visų namo ( - ) patalpų savininkų bendrąja daline nuosavybe esančio vandentiekio vamzdyno pritvirtintas vandens skaitiklis, nuosavybės teise priklausantis UAB „Kauno vandenys“, todėl turėtų būti sprendžiamas ne atsakovo UAB „V Projektai“, o UAB „Kauno vandenys“ atsakomybės už padarytą žalą klausimas. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, tinkamai vykdydamas CPK 159 straipsnio 1 dalies nuostatas, teismo posėdžio pirmininką įpareigojančias rūpindamasis tinkamu, nepertraukiamu ir kuo greitesniu bylos išnagrinėjimu, kad būtų nustatytos esminės bylos aplinkybės, bylos nagrinėjimo metu teismo posėdžiuose išsamiai aiškinosi faktines bylos aplinkybes dėl vandens išsiliejimo į E. V. Ž. patalpas vietos (šaltinio) ir priežasties, įvertino byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atsakovas UAB „V Projektai“, kaip statinių savininkas, nepateikė įrodymų, kad trečiojo asmens turto sugadinimas atsirado ne dėl atsakovo neteisėtų veiksmų netinkamai valdant bute esančius įrenginius, netinkamai prižiūrint ir eksploatuojant vandens tiekimo sistemą, bet dėl UAB „Kauno vandenys“ nekokybiško skaitiklio ar netinkamai atliktų darbų. Pažymėtina, kad iš 2015 m. balandžio 15 d. teismo posėdyje apklausto liudytojo R. D. parodymų matyti, kad vandens prasiskverbimas vyko atsakovui UAB „V Projektai“ nuosavybės teise priklausančiame bute, esančiame ( - ), šiame bute atsakovo įrengtoje dėžutėje, prie kurios prieigą turi tik atsakovo atstovai, todėl atsakovas yra atsakingas už tokio vandens įrenginio priežiūrą, juolab, kad kaip nurodė liudytojas, varvėjimas buvo nedidelis ir reikėjo tik paveržti esančią jungtį (2015 m. balandžio 15 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 13 min.). Atsižvelgiant į šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas laiko, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. gegužės 29 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2008 pateiktus teisės išaiškinimus, nes žala buvo padaryta dėl atsakovo UAB „V Projektai“ nuosavybės teisėmis valdomame bute esančios vandens sistemos netinkamos priežiūros, kurią turėjo atlikti pats atsakovas.

22Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, kad atsakovas UAB „V Projektai“ nepateikė įrodymų, kurie paneigtų ieškovo pateiktus įrodymus dėl vandens prasiskverbimo židinio jam priklausančiame bute, atsakovas taip pat neprašė teismo skirti ekspertizę buto užliejimo priežasčiai nustatyti, neginčijo nustatytos ir prašomos priteisti žalos dydžio, tuo tarpu ieškovas pateikė UAB „Kauno vandenys“ ir AB „Kauno energija“ 2014 m. liepos 29 d. ir 2014 m. rugsėjo 8 d. raštus, kuriuose nurodyta, kad nei UAB „Kauno vandenys“, nei AB „Kauno energija“ bute, esančiame ( - ), jokių skaitiklio remonto ar keitimo darbų neatliko. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovą UAB „V Projektai“ teismo procese atstovavo profesionalus teisininkas advokatas E. P. S., todėl atsakovas turėjo visas galimybes tinkamai realizuoti savo procesines teises ir įvykdyti įrodinėjimo pareigas (CPK 42 straipsnio 1 dalis, 178 straipsnis).

23Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atsakovo UAB „V Projektai“ argumentai dėl vandens skaitiklio nepriklausymo jam nuosavybės teise nepašalina jo, kaip statinio savininko atsakomybės, nes atsakovo UAB „V Projektai“ bute esantis vandens skaitiklis, nepaisant to, kad jis galimai yra sujungtas su namo patalpų savininkų bendrąja daline nuosavybe esančiu vandentiekio vamzdynu, yra įrengtas išimtinai atsakovo UAB „V Projektai“ buto aptarnavimui, t. y. būtent šiame bute suvartojamam vandens kiekiui apskaičiuoti, todėl minėtas vandens skaitiklis, kaip susijęs tik su atsakovo butu, ir jame esantis, patenka į atsakovo UAB „V Projektai“ atsakomybės ribas. Pažymėtina, kad pagal CK 6.266 straipsnio nuostatas tretiesiems asmenims, kuriems padaryta žala, atsako būtent buto, iš kurio žala buvo padaryta, savininkas (valdytojas), nepaisant konkrečios žalos kilimo priežasties; jeigu buto, iš kurio padaryta žala, savininkas mano, kad konkreti žalos priežastis yra susijusi su pagal atitinkamus sutartinius santykius jo butą aptarnaujančių subjektų (pvz., vandens tiekėjo, technines sistemas prižiūrinčių įmonių ir pan.) netinkamais veiksmais, tai turi teisę iš šių subjektų reikalauti atitinkamų nuostolių (pvz., tretiesiems asmenims išmokėto žalos atlyginimo sumos) atlyginimo, bet tai negali pašalinti buto savininko atsakomybės prieš trečiuosius asmenis pagal CK 6.266 straipsnį.

24Atsižvelgiant į padarytas teisines išvadas ir nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

25Vadovaudamasis CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsnio 6 dalimi, teismas

Nutarė

26Apeliacinį skundą atmesti.

27Kauno apylinkės teismo 2015 m. gegužės 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

28Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis... 2. Teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Compensa TU S. A. Vienna Insurance Group ieškiniu kreipėsi į Kauno... 5. Atsakovas UAB „V Projektai“ atsiliepimu į ieškinį (b. l. 19, 20) su... 6. Trečiasis asmuo ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrija atsiliepimu į... 7. Trečiasis asmuo UAB „Kauno vandenys“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė,... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Kauno apylinkės teismas 2015 m. gegužės 5 d. sprendimu ieškinį patenkino:... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 11. Atsakovas UAB „V Projektai“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno... 12. Ieškovas Compensa TU S. A. Vienna Insurance Group atsiliepimu į apeliacinį... 13. Trečiasis asmuo UAB „Kauno vandenys“ atsiliepimu į apeliacinį skundą... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Apeliacinis skundas atmestinas.... 16. CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas... 17. CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu draudimo sutartis nenustato... 18. CK 6.266 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad žalą, padarytą dėl pastatų,... 19. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, jog atsakovas UAB „V Projektai“... 20. Atsakovas UAB „V Projektai“ apeliaciniame skunde remiasi CK 6.248... 21. Atsakovas UAB „V Projektai“ apeliaciniame skunde nurodė, kad vandens... 22. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, kad atsakovas UAB „V... 23. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atsakovo UAB „V Projektai“... 24. Atsižvelgiant į padarytas teisines išvadas ir nustatytas aplinkybes,... 25. Vadovaudamasis CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsnio 6 dalimi,... 26. Apeliacinį skundą atmesti.... 27. Kauno apylinkės teismo 2015 m. gegužės 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 28. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....