Byla e2-1536-553/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Veikmės statyba“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 9 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Veikmės statyba“ pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Saulės sonata“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Veikmės statyba“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos UAB „Saulės sonata“ iškėlimo.

72.

8Pareiškime dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo ieškovė nurodė, kad UAB „Saulės sonata” ir UAB „Veikmės statyba” 2016 m. kovo 7 d. sudarė statybos rangos darbų sutartį Nr. MSR 07.03.2016/SS-VS-07-03-2016, pagal kurią atsakovė nėra sumokėjusi ieškovei iš viso 863 162,79 Eur: skola pagal 2018 m. rugpjūčio 31 d. taikos sutartį, patvirtintą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2SP-33585-631/2018, – 397 720,28 Eur, neapmokėta ieškovės 2019 m. vasario 14 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. VEIKS0005315 – 33 169,92 Eur, sulaikytų sumų nesumokėjimas – 400 000 Eur, ieškovės sąskaita palūkanoms Nr. VEIKS0005448 – 16 951,71 Eur; ieškovės sąskaita delspinigiams Nr. VEIKS0005524 – 15 320,88 Eur.

93.

10Taip pat ieškovė ir atsakovė 2017 m. kovo 24 d. sudarė rangos sutartį Nr. SR 24.03 2017/SS-VS-24-03-2017, pagal kurią atsakovės skola ieškovei yra 12 162,44 Eur. Iš viso atsakovė nėra sumokėjusi ieškovei 875 325,23 Eur skolos.

114.

12Pagal atsakovės balansą už 2018 m. matyti, kad 2018 m. skolininkė turėjo iš viso 16 452 515 Eur turto ir 1 644 173 Eur mokėtinų sumų ir įsipareigojimų, taip pat 5 254 368 Eur nuostolių (kurie didėjo, lyginant su 2017 m.). Visas atsakovės turtas yra įkeistas, todėl 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinyje nurodomos 6 832 753 Eur atsargos, kurias sudaro neparduotas nekilnojamasis turtas, nėra laikytinas likvidžiu. Skolininkės turto ir pelno (nuostolių) situacija leidžia teigti, kad iš viso turint 16 452 515 Eur turto (iš kurio bent 6 832 753 Eur yra įkeista hipoteka), 13 330 894 Eur skolų, taip pat 5 254 368 Eur nuostolių, UAB „Saulės sonata“ laikytina nemokia bendrove, pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalį, kadangi jos įsipareigojimai ir skolos viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės.

135.

14Atsakovė UAB „Saulės sonata“ atsiliepimu į pareiškimą prašė teismo jį atmesti ir atsisakyti iškelti bankroto bylą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė nurodė, kad ieškovė į teismą kreipėsi visiškai nepagrįstai, nurodė neteisingas faktines aplinkybes tiek dėl pradelstų mokėjimų dydžio ieškovei, tiek dėl finansinės atsakovės padėties. Pareiškime nurodyta atsakovės skola 875 325,23 Eur ieškovei neatitinka faktinės tikrovės, kadangi į šią sumą įtraukti sulaikyti pinigai, dėl kurių šalys nėra pasirašiusios papildomo susitarimo, kas reiškia mokėjimus, kuriems terminai nėra suėję, arba dėl baudinių netesybų, kurios nėra teismo priteistos ir kurių atsakovė nepripažįsta.

156.

162019 m. rugsėjo 9 d. pateiktuose paaiškinimuose ieškovė papildomai nurodė, kad paaiškinimų pateikimo dienai atsakovė su ieškove nėra atsiskaičiusi pagal 2016 m. kovo 7 d. statybos rangos darbų sutartį Nr. MSR 07.03.2016/SS-VS-07-03-2016 iš viso 1 075 325,23 Eur: skola pagal 2018 m. rugpjūčio 31 d. taikos sutartį, patvirtintą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2SP-33585-631/2018, – 397 720,28 Eur, neapmokėta ieškovės 2019 m. vasario 14 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. VEIKS0005315 – 33 169,92 Eur, sulaikytų sumų nesumokėjimas – 600 000 Eur, ieškovės sąskaita palūkanoms Nr. VEIKS0005448 – 16 951,71 Eur; ieškovės sąskaita delspinigiams Nr. VEIKS0005524 – 15 320,88 Eur.

177.

18Skolininkės pateiktos turto vertinimo ataskaitos nėra objektyvios – UAB „Ober Haus“ vertinimo pažymoje (2015 m.) nurodyta, kad yra vertinta valstybinės žemės sklypo dalies nuomos teisė. Tačiau valstybinės žemės nuomos teisė nėra ir negali būti nei turto vertinimo, nei savarankišku civilinių teisinių santykių objektu, todėl nėra pagrindo sutikti su minėtoje vertinimo ataskaitoje nustatyta valstybinės žemės sklypo dalies nuomos teisės verte, kuri nurodyta 4 200 000 Eur.

198.

20Skolininkės pateiktos turto vertinimo bendrovės UAB „Dzūkas“ turto vertinimo ataskaitos abejotinos. Ieškovės pasirinktas antstolis nustatė, jog nuo 2018 m. rugpjūčio 20 d. iki 2019 m. liepos 11 d. buvo įvykdyti sandoriai ( - ), pastate, mažesne nei UAB „Dzūkas“ pateikto turto vertinimo išvadoje kaina. Fiksuoti ir kiti nesuprantami skolininkės sprendimai, sudarant sutartis dėl jos patalpų (jų dalių) pardavimo.

21II.

22Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

239.

24Kauno apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 9 d. nutartimi atsisakė iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Saulės sonata“.

2510.

26Teismas, remdamasis UAB „Saulės sonata“ balanso, sudaryto 2019 m. liepos 19 d., duomenimis, nustatė, kad į įmonės balansą įrašyto turto vertė viso sudaro 15 507 431 Eur, iš jo ilgalaikis turtas – 5 600 219 Eur (nematerialus turtas – 117 519 Eur, materialus turtas – 5 479 695 Eur, kitas ilgalaikis turtas – 6 005 Eur), trumpalaikis turtas – 9 901 752 Eur (atsargos – 6 253 512 Eur, per vienus metus gautinos sumos – 3 606 047 Eur, pinigai ir pinigų ekvivalentai – 42 193 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamas – 5 459 Eur). Iš įmonės vadovo pateikto įmonės kreditorių sąrašo, sudaryto 2019 m. rugpjūčio 1 d., nustatyta, kad pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro viso 428 873,81 Eur. 2019 m. birželio 30 d. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis įmonės grynasis ataskaitinio laikotarpio (2019 m.) nuostolis sudaro 638 005 Eur.

2711.

28Teismas, patikrinęs Teismų informacinės sistemos Liteko duomenis, nustatė, kad tik vienam iš atsakovės debitorių UAB „Kortas“ yra iškelta bankroto byla, o UAB „Šebsta“ iškelta restruktūrizavimo byla, tačiau jų įsiskolinimo bendra suma yra 263 360 Eur. Bendra atsakovės debitorių mokėtina suma yra 3 169 006,09 Eur (neįtraukiant atsakovės debitorinių reikalavimų, dėl kurių sprendžiami ginčai teisme), palyginus sudaro nedidelę dalį visų atsakovės debitorių mokėtinų sumų, be to, kitiems atsakovės debitoriams nėra iškelta bankroto bylų, todėl, teismo vertinimu, nėra pagrindo spręsti, jog skolų išieškojimas iš debitorių būtų apsunkintas ar neįmanomas.

2912.

30Viešai skelbiamais duomenimis teismas nustatė, kad UAB „Saulės sonata“ deklaruotų mokesčių nepriemoka Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) yra 980 Eur, Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – VSDF) biudžetui įsiskolinimo nėra, įmonėje yra 7 apdraustieji.

3113.

32Teismas, atsižvelgdamas į visus aukščiau nustatytus duomenis, sprendė, kad atsakovės UAB „Saulės sonata“ pradelstų įsipareigojimų suma pagal sąrašą kreditoriams sudaro 1 269 232,97 Eur (įskaitant visą atsakovės nurodomą skolą ieškovei – 1 238 079,44 Eur), t. y. ši suma neviršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės (7 753 715,50 Eur (15 507 431 Eur : 2)), todėl nėra pagrindo konstatuoti, jog įmonė yra nemoki. Byloje nėra duomenų apie kitų įmonės kreditorių kreipimąsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ar duomenų, besąlygiškai patvirtinančių, kad atsakovė negali atsiskaityti su kreditoriais ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

3314.

34Teismas, įvertinęs atsakovės atsiliepime nurodytas aplinkybes, pateiktus rašytinius įrodymus ir nustatęs, kad nėra sąlygų konstatuoti UAB „Saulės sonata“ nemokumą, sprendė, jog prioritetas turėtų būti teikiamas įmonės veiklos išsaugojimui, todėl atsisakė atsakovei iškelti bankroto bylą (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1-2 punktai).

3515.

36Teismas pažymėjo, kad dėl atsakovės mokėtinų sumų, su kuriomis atsakovė nesutinka ir kurios nėra priteistos, ieškovė gali kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos civiliniame proceso kodekse (toliau – CPK) nustatyta bendra tvarka.

37III.

38Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3916.

40Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Veikmės statyba“ prašė Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 9 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – iškelti atsakovei UAB „Saulės sonata“ bankroto bylą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentas:

4116.1.

42Vertintinas ne apeliantės pareikšto reikalavimo dydis atsakovės valdomo turto kontekste, tačiau bendrai atsakovės turimo turto ir turimų įsipareigojimų santykis, kuris šiuo atveju rodo, jog įmonė yra nemoki. Atsakovės turimi įsipareigojimai apeliantei laiko perspektyvoje tik didės. Skolininkės finansinė padėtis pastaruoju laikotarpiu, lyginant su ankstesniais, prastėja.

4316.2.

44Teismas nurodė, kad skolininkė turi 15 507 431 Eur turto, tačiau iš šios sumos yra atimtina žemės nuomos teisės vertė, kadangi ji negali būti laikoma atitinkamu turtiniu vienetu ar įkainojama, todėl neturėtų būti įtraukta į turto vertę. Nepaminėdamas šio aspekto skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas iš esmės neteisingai nurodė atsakovės tikrąją turto vertę.

4516.3.

46Teismas nevertino informacijos apie tikrąją skolininkės turto vertę ir kainą, kuria šis turtas pardavinėjamas. Nuo 2018 m. rugpjūčio 20 d. iki 2019 m. liepos 11 d. parduodama savo turtą (butus ( - )), atsakovė juos pardavinėja už mažesnę kainą, nei yra nurodoma jos turto vertinimo dokumentacijoje (nustatyta kad parduota 11 butų, kurių vertė deklaruota 1 746 894 Eur, tačiau pardavimo kaina 1 172 709 Eur, t. y. 574 185 Eur). Apeliantės pasirinktas antstolis nustatė (2019 m. rugpjūčio 29 d. patvarkymas vykdomojoje byloje Nr. 0042/19/01055), jog buvo įvykdyti sandoriai mažesne, nei UAB „Dzūkas“ pateikto turto vertinimo ataskaitoje kaina.

4716.4.

48Fiksuoti ir kiti nesuprantami atsakovės sprendimai, sudarant sutartis dėl skolininkės patalpų (jų dalių) pardavimo (antstolio 2019 m. rugsėjo 3 d. patvarkymas vykdomojoje byloje Nr. 0190/19/01160/INF). 2019 m. rugpjūčio 20 d. pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 2-8353 atsakovė pardavė 75/10000 dalis pastato, požeminės automobilių saugyklos, esančios adresu: ( - ), už 13 000 Eur. Šią sutartį pasirašė atsakovės vadovas A. O., kuris laikotarpiu nuo 2019 m. rugpjūčio 12 d. iki 2019 m. rugpjūčio 30 d. atostogavo. Turtą įgijo Rusijos Federacijos pilietė. 2019 m. liepos 17 d. notaro pranešimas Nr. 1029121613 apie sudarytą 83,12 kv. m. ploto negyvenamosios patalpos – Poilsio patalpos, esančios adresu: ( - ), patvirtina pirkimo-pardavimo sutartį, tačiau jokių duomenų apie sudarytą sandorį apeliantė neturi, kadangi notaras nėra pateikęs registrams pirkimo-pardavimo sutarties.

4916.5.

50Atsakovės turto ir pelno (nuostolių) situacija leidžia teigti, kad iš viso atsakovė turi 16 452 515 Eur turto (iš kurio 6 832 753 Eur yra įkeista hipoteka, taigi į kurį pirmumo teisę turi tik hipotekos kreditorius) bei 13 330 894 Eur skolų, taip pat 5 254 368 Eur nuostolių. Tai reiškia, kad apeliantė negalės tikėtis, kad reikalavimo sumokėti atitinkamai 1 238 079,44 Eur skolą įvykdymas yra įmanomas.

5116.6.

52Kauno apygardos teismas 2019 m. liepos 26 d. nutartimi įpareigojo UAB „Saulės sonata“ vadovą per penkias dienas nuo šios nutarties kopijos gavimo dienos pateikti teismui atsakovės finansinės atskaitomybės dokumentus. Atsakovė pateikė prašymą dėl informacijos pripažinimo nevieša, kuriame nurodė, jog dalis teismo nurodytų dokumentų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.116 straipsnio nuostatomis bei UAB „Saulės sonata“ direktoriaus 2015 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. 15/1, pripažintini komercine paslaptimi, kaip turinti potencialią komercinę vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys, taip pat ir pareiškėja UAB „Veikmės statyba”, todėl prašė teismo pripažinti šią bylos informaciją nevieša. Kauno apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi byloje atmetė skolininkės prašymą dėl dalies informacijos pripažinimo nevieša. Atsakovei dėl šios nutarties pateikus atskirąjį skundą, jo išnagrinėjimo apeliacinėje instancijoje Kauno apygardos teismas nelaukė ir atsisakė kelti bankroto bylą. Tokiu būdu apeliantė neturėjo realios galimybės nustatyti kokias turtines teises ir turtinius įsipareigojimus turi skolininkė, taip pat jai nebuvo aiškus atsakovės kreditorių / debitorių sąrašas, kuris yra svarbus nustatant, ar skolininkės kreditoriai ir debitoriai nėra laikytini susijusiais su skolininke asmenimis. Tokia informacija iš esmės pakeistų skundžiamosios nutarties motyvus ir rezoliuciją.

5316.7.

54Pirmosios instancijos teismui skundžiamos nutarties motyvuojamojoje dalyje nepasisakius apie apeliantės pateiktus įrodymus dėl skolininkės turtinės padėties, vertinant bylą išimtinai pagal skolininkės pateiktus dokumentus, teismas ne tik, kad neištyrė visų į bylą pateiktų įrodymų, tačiau skundžiamos nutarties motyvuojamojoje dalyje nepasisakydamas apie tuos įrodymus, kurie nebuvo vertinti, padarė proceso teisės pažeidimą (motyvuoti sprendimą).

5517.

56Atsakovė UAB „Saulės sonata“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė jį atmesti, pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

5717.1.

58Ieškovas pernelyg laisvai interpretuoja atsakovės galimą įsiskolinimo dydį, kadangi dalis apeliantės nurodomų sumų nėra patvirtintos įsiteisėjusiais teismų sprendimais ir atsakovė jų nepripažįsta. Šiuo metu pagal išduotą vykdomąjį dokumentą yra pradėtas vykdymas tik dėl 397 720,28 Eur skolos ir tai yra beveik 4 kartus mažesnė skola, nei nurodo apeliantė. Atsakovė yra pateikusi prašymą išdėstyti susidariusį įsiskolinimą ir pirmąją įmoką buvo pasirengusi atlikti dar 2019 m. rugsėjo 30 d., tačiau apeliantė į šį prašymą neatsakė, t. y. nepateikė jokios pozicijos dėl galimo įsiskolinimo išdėstymo, ir tai tik patvirtina, kad bankroto byla yra inicijuojama, kaip paslėptas skolos išieškojimo būdas.

5917.2.

60Apeliantės nurodomi duomenys iš vykdomosios bylos Nr. 0042/19/01055 negali būti laikomi patikimais, kadangi antstolis A. B. minėtą vykdomąją bylą pradėjo, pažeisdamas CPK 590 straipsnio 2-4 dalyse bei CPK 651 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies 2 punkte įtvirtintus reikalavimus, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. rugsėjo 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-31387-1098/2019 panaikino antstolio 2019 m. liepos 31 d. patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S-19-42-7356 bei atitinkamai panaikino kitus vykdomojoje byloje Nr. 0042/19/01055 priimtus patvarkymus, o būtent – 2019 m. rugpjūčio 1 d. patvarkymą dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo Nr. S-19-42-7444, 2019 m. rugpjūčio 1 d. sudarytą UAB „Saulės sonata“ turto aprašą Nr. eB2-1913-480/2019, 2019 m. rugpjūčio 7 d. patvarkymą dėl informacijos pateikimo Nr. S-19-42-7672. Minėta vykdomoji byla yra nutraukta.

6117.3.

62Apeliantė į bylą pateikė UAB „Dzūkas“ konsultacinio pobūdžio pažymą, kurioje nurodyta, kad ši pažyma negali būti laikoma turto vertinimo ataskaita, atitinkančia Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytus formos ir turinio reikalavimus, tačiau kuria apeliantė remiasi ir skunde, bandydama įtikinti teismą, kad atsakovė sudarinėja sandorius mažesne kaina, nei nurodyta minėtoje konsultacinėje pažymoje. Atsakovei nėra žinoma, kaip, kokiu būdu ir kokiomis aplinkybėmis apeliantė organizavo turto, kuris jai nepriklauso ir į kurį ji legaliai patekti negalėjo, vertinimą, todėl tokios pažymos akivaizdžiai neatspindi ir negali atspindėti realios konkretaus turto rinkos vertės.

6317.4.

64Net ir palyginus skunde pateiktus duomenis dėl parduodamo turto vertės ir faktiškai sudarytų sandorių, akivaizdu, kad didžioji dalis skunde nurodyto nekilnojamojo turto yra parduota už labai panašią kainą, o dalis – netgi už didesnę kainą, nei nurodoma apeliantės pateiktoje konsultacinėje pažymoje. Išimtį sudaro tik komercinės paskirties patalpos, kurios buvo parduotos neįrengtos, cokoliniame aukšte (rūsyje), o apeliantės nurodytoje konsultacinėje pažymoje šie faktoriai galimai nebuvo įvertinti.

6517.5.

66Dėl teisinės sandorių registracijos viešuosiuose registruose yra atsakingas notaras (notaro darbuotojai), ir galbūt įvyko kažkokia žmogiškoji klaida, kodėl jie nebuvo registruoti viešajame registre. Šios aplinkybės visiškai neturi jokios teisinės reikšmės, vertinant atsakovės (ne)mokumą.

67IV.

68Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6918.

70Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis).

7119.

72Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta bendrovei iškelti bankroto bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų bei pagrindo peržengti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nustatytas bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

73Dėl naujų įrodymų priėmimo

7420.

75Atsakovė kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė apeliacinės instancijos teismui naujus įrodymus – Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2YT-31387-1098/2019, 2019 m. spalio 1 d. Suvestinę apie įsipareigojimų valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui įvykdymą, Atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymą, 2019 m. rugsėjo 16 d. ir 2019 m. rugsėjo 25 d. pretenzijas dėl garantinių darbų.

7621.

77Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamoje byloje vyraujantį viešąjį interesą, atsakovės ir naujai pateiktus dokumentus priima ir vertina bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 314 straipsnis).

78Dėl atskirojo skundo argumentų

7922.

80Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų (gresiantis nemokumas). Visais atvejais klausimas dėl bankroto bylos įmonei (ne)iškėlimo turi būti sprendžiamas ne formaliai, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes.

8123.

82Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės (ne)mokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai ir jų santykis su įmonės turto verte. Sprendžiant įmonės (ne)mokumo klausimą, turi būti vadovaujamasi į balansą įrašyto turto verte (o ne įrašyta turto verte), taigi į balansą įrašytas turtas turi realiai egzistuoti, turi būti nustatyta reali jo vertė. Be to, sprendžiant įmonės (ne)mokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Taigi tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę. Teismų praktikoje pažymima, kad įmonės sudarytas balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima nustatyti įmonės mokumo būklę, jei kiti byloje esantys įrodymai paneigia balanse įrašytų duomenų teisingumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1397-180/2018). Sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1482-241/2018).

8324.

84Iš paskutinio pirmosios instancijos teismui pateikto 2019 m. liepos 19 d. duomenimis sudaryto balanso nustatyta, kad UAB „Saulės sonata“ priklausančio turto vertė yra 15 507 431 Eur, ilgalaikis turtas sudaro – 5 600 219 Eur (nematerialus turtas – 117 519 Eur, materialus turtas – 5 479 695 Eur, kitas ilgalaikis turtas – 2 261 Eur), trumpalaikis turtas – 9 901 752 Eur (atsargos – 6 253 513 Eur, per vienerius metus gautinos sumos – 3 606 047 Eur, pinigai ir pinigų ekvivalentai – 42 193 Eur). Byloje kilo ginčas dėl apeliantei priklausančio turto realios vertės. Apeliantė skunde tvirtina, kad iš 15 507 431 Eur turto atimtina ieškovės turima 4 200 000 Eur vertės žemės sklypo nuomos teisė, kurios vertę patvirtina byloje esanti UAB „OBE-HAUS“ 2015 m. spalio 26 d. Turto vertės nustatymo pažyma. Iš į bylą pateiktos UAB „Saulės sonata“ turimo materialaus turto sąrašo, sudaryto 2019 m. liepos 26 d. duomenimis, matyti, kad apeliantės akcentuojamos žemės nuomos teisės vertė į atsakovės 2019 m. liepos 19 d. balanse nurodytą atsakovės turto vertę nėra įtraukta. Todėl apeliantės argumentai, kad pirmosios instancijos teismas turėjo šia žemės sklypo nuomos teisės verte mažinti atsakovei priklausančio turto vertę yra nepagrįsta.

8525.

86Atskirajame skunde taip pat teigiama, kad nuo 2018 m. rugpjūčio 20 d. iki 2019 m. liepos 11 d. parduodama savo turtą (11 butų ( - )) atsakovė juos pardavinėjo už mažesnę kainą nei yra nurodoma turto vertinimo dokumentacijoje (nustatyta kad parduota 11 butų, kurių vertė deklaruota 1 746 894 Eur, tačiau pardavimo kaina 1 172 709 Eur, t. y. 574 185 Eur mažiau). Apeliantės pasirinktas antstolis nustatė, jog buvo įvykdyti sandoriai mažesne, nei UAB „Dzūkas“ pateikto turto vertinimo ataskaitoje kaina, todėl esą pirmosios instancijos teismas, neatsižvelgdamas į šią aplinkybę, neteisingai nurodė atsakovės tikrąją turto vertę. Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. rugsėjo 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-31387-1098/2019 neteisėtais pripažino visus antstolio A. B. vykdomojoje byloje Nr. 0042/19/01055 atliktus veiksmus ir panaikino visus neteisėtai priimtus patvarkymus: 2019 m. liepos 31 d. patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S-19-42-7356, 2019 m. rugpjūčio 1 d. patvarkymą dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo Nr. S-19-42-7444, 2019 m. rugpjūčio 1 d. UAB „Saulės sonata“ turto aprašą Nr. eB2-1913-480/2019 ir 2019 m. rugpjūčio 7 d. patvarkymą dėl informacijos pateikimo Nr. S-19-42-7672. Šios aplinkybės patvirtina, kad 2019 m. rugpjūčio 29 d. patvarkymas, kuriuo šioje byloje remiasi apeliantė, taip pat buvo priimtas vykdomojoje byloje Nr. 0042/19/01055 to paties antstolio, todėl apeliacinis teismas šio ieškovės pateikto dokumento nevertina patikimu įrodymu. Kita vertus, atsakovė UAB „Saulės sonata“ atsiliepime į atskirąjį skundą neneigia fakto, kad butus, (esančius adresu: ( - )) pardavė 574 185 Eur mažesne kaina, nei nurodyta jų vertė į bylą pateikto turto vertinimo ataskaitoje, todėl šia suma mažintina atsakovei priklausančio turto vertė, nurodyta 2019 m. liepos 19 d. balanse. Tačiau pažymėtina, kad nors ieškovė tokiu būdu siekia sudaryti įspūdį atsakovę nurodžius neteisingą 2019 m. liepos 19 d. balanse turimo turto vertę, tačiau pirma, atsakovės nekilnojamojo turto sandoriai sudaryti laikotarpiu po 2019 m. liepos 19 d. balanso teismui pateikimo 2019 m. rugpjūčio 2 d. Antra, vien ta aplinkybė, kad nekilnojamasis turtas parduotas mažesne kaina, nei turto vertinimo ataskaitoje nurodyta jo vertė, nereiškia, kad šio turto vertė neteisinga. Trečia, dalis atsakovei priklausančio turto parduota netgi didesne kaina, nei nustatyta jo vertė ir, ketvirta, 574 185 Eur skirtumas tarp turto vertinimo ataskaitoje nurodytos turto vertės 1 746 894 Eur ir 1 172 709 Eur negali būti vertinimas kaip neteisingos turto vertės ataskaitoje nurodymas.

8726.

88Tuo tarpu kiti apeliantės argumentai apie tariamai atsakovės atlikus neaiškius sandorius, kad 2019 m. rugpjūčio 20 d. pirkimo-padavimo sutartis dėl požeminės automobilių saugyklos pardavimo buvo pasirašyta tuo metu atostogavusio bendrovės direktoriaus ir minėtas turtas parduotas Rusijos Federacijos pilietei, taip pat aplinkybė, kad sandoris apie sudarytą negyvenamosios patalpos pardavimą notaro neišviešintas, neturi reikšmės sprendžiant klausimą dėl UAB „Saulės sonata“ nemokumo.

8927.

90Teismų praktikoje vertinant trumpalaikio turto sudėtį, preziumuojama, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išieškoti ir grąžinti įmonei aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-432-798/2018). Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, o apeliantė ir neginčijo, bendra atsakovės debitorių mokėtina suma yra 3 169 006,09 Eur, neįtraukiant 263 360 Eur atsakovės debitorinių reikalavimų, dėl kurių sprendžiami ginčai teisme. Atsižvelgdamas į šias ir aukščiau nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad atsakovei šiuo metu priklausančio turto vertė yra 14 669 886 Eur (15 507 431 Eur – 574 185 Eur – 263 360 Eur).

9128.

92Sprendžiant dėl bendrovės mokumo, būtina nustatyti jos pradelstų kreditorinių įsipareigojimų dydį. 2019 m. liepos 19 d. balanse nurodyta, kad atsakovės mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sudaro 16 137 093 Eur. Iš paskutinio pirmosios instancijos teismui pateikto 2019 m. liepos 26 d. duomenimis įsipareigojimų tiekėjams sąrašo matyti, kad bendrovės šiuo metu pradelsti įsipareigojimai, palyginus su skundžiamos nutarties priėmimo momentu, padidėjo ir teismui neturint duomenų apie jų padengimą, šiuo metu sudaro 911 604,52 Eur. Pažymėtina, jog ginčijami reikalavimai paprastai neįskaitomi į kreditorinių ar debitorinių įsipareigojimų bendrą sumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1433/2010, 2016 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1146-381/2016 ir kt.), todėl atsakovei sutinkant tik su ieškovei pradelsta 397 720,28 Eur suma, o dėl likusios įsiskolinimo dalies prieštaraujant, ji neįtraukiama į atsakovės pradelstus kreditorinius įsipareigojimus kaip ginčytina suma.

9329.

94Byloje esančių įrodymų pagrindu nustatytos aplinkybės leidžia spręsti, kad ieškovės turimo turto vertė yra 14 669 886 Eur, o pradelsti bendrovės įsipareigojimai kreditoriams siekia 911 604,52 Eur. Šios aplinkybės pagrįstai leidžia spręsti, kad atsakovė neatitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje apibrėžtos nemokumo būsenos, nes jos pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės į jos balansą įrašyto turto vertės. Pažymėtina, kad netgi ir įtraukus visą ieškovės reikalaujamą 1 075 325,23 Eur įsiskolinimo sumą į atsakovės pradelstus įsipareigojimus, nebūtų pagrindo konstatuoti UAB „Saulės sonata“ nemokumo.

9530.

96Atskirajame skunde ieškovė taip pat teigia, kad ji neturėjo realios galimybės nustatyti, kokias turtines teises ir turtinius įsipareigojimus turi skolininkė, nes pirmosios instancijos teismas, 2019 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi atsisakęs pripažinti specialiu spaudu dėl konfidencialumo „Konfidencialu“ pažymėtus atsakovės UAB „Saulės sonata“ pridedamus dokumentus neviešais, netenkinęs prašymo nesudaryti prieigos nei pareiškėjai UAB „Veikmės statyba“, nei bet kokiems tretiesiems fiziniams ar juridiniams asmenims ir nesulaukęs apeliacinio teismo sprendimo dėl šios nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, atsisakė iškelti atsakovei bankroto bylą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovės nurodytos aplinkybės, kad ji neturėjo galimybės susipažinti su atsakovės turtinėmis teisėmis ir įsipareigojimais, nesudaro pagrindo spręsti, kad dėl to byla buvo išnagrinėta neteisingai. Net ir tuo atveju, jei ieškovė būtų susipažinusi su visa atsakovės pateikta medžiaga, priešingai nei nurodo ieškovė, tai iš esmės nekeistų sprendimo rezultato, nes klausimai dėl atsakovės turimų turtinių teisių ir įsipareigojimų kaip tik ir buvo išspręsti skundžiamoje nutartyje.

9731.

98Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, patvirtinančias atsakovės mokumą, bei iš esmės tinkamai taikė teisės normas (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1-2 punktai), todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą procesinį sprendimą. Tuo tarpu atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista.

99Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

10032.

101Atsakovė UAB „Saulės sonata“ pateikė prašymą dėl 540 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, priteisimo, kurias pagrindžia prie prašymo pridėti rašytiniai įrodymai (sąskaita-teisinių paslaugų išklotinė ir mokėjimo nurodymas). CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio. Atsakovės apeliacinės instancijos teisme patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti neviršija nurodytose rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių ir yra priteisiamos iš apeliantės.

102Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

103Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

104Priteisti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Saulės sonata“ naudai iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Veikmės statyba“ 540 Eur (penkis šimtus keturiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Veikmės statyba“... 7. 2.... 8. Pareiškime dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo ieškovė nurodė, kad UAB... 9. 3.... 10. Taip pat ieškovė ir atsakovė 2017 m. kovo 24 d. sudarė rangos sutartį Nr.... 11. 4.... 12. Pagal atsakovės balansą už 2018 m. matyti, kad 2018 m. skolininkė turėjo... 13. 5.... 14. Atsakovė UAB „Saulės sonata“ atsiliepimu į pareiškimą prašė teismo... 15. 6.... 16. 2019 m. rugsėjo 9 d. pateiktuose paaiškinimuose ieškovė papildomai nurodė,... 17. 7.... 18. Skolininkės pateiktos turto vertinimo ataskaitos nėra objektyvios – UAB... 19. 8.... 20. Skolininkės pateiktos turto vertinimo bendrovės UAB „Dzūkas“ turto... 21. II.... 22. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 23. 9.... 24. Kauno apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 9 d. nutartimi atsisakė iškelti... 25. 10.... 26. Teismas, remdamasis UAB „Saulės sonata“ balanso, sudaryto 2019 m. liepos... 27. 11.... 28. Teismas, patikrinęs Teismų informacinės sistemos Liteko duomenis, nustatė,... 29. 12.... 30. Viešai skelbiamais duomenimis teismas nustatė, kad UAB „Saulės sonata“... 31. 13.... 32. Teismas, atsižvelgdamas į visus aukščiau nustatytus duomenis, sprendė, kad... 33. 14.... 34. Teismas, įvertinęs atsakovės atsiliepime nurodytas aplinkybes, pateiktus... 35. 15.... 36. Teismas pažymėjo, kad dėl atsakovės mokėtinų sumų, su kuriomis atsakovė... 37. III.... 38. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 39. 16.... 40. Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Veikmės statyba“ prašė Kauno apygardos... 41. 16.1.... 42. Vertintinas ne apeliantės pareikšto reikalavimo dydis atsakovės valdomo... 43. 16.2.... 44. Teismas nurodė, kad skolininkė turi 15 507 431 Eur turto, tačiau iš šios... 45. 16.3.... 46. Teismas nevertino informacijos apie tikrąją skolininkės turto vertę ir... 47. 16.4.... 48. Fiksuoti ir kiti nesuprantami atsakovės sprendimai, sudarant sutartis dėl... 49. 16.5.... 50. Atsakovės turto ir pelno (nuostolių) situacija leidžia teigti, kad iš viso... 51. 16.6.... 52. Kauno apygardos teismas 2019 m. liepos 26 d. nutartimi įpareigojo UAB... 53. 16.7.... 54. Pirmosios instancijos teismui skundžiamos nutarties motyvuojamojoje dalyje... 55. 17.... 56. Atsakovė UAB „Saulės sonata“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė... 57. 17.1.... 58. Ieškovas pernelyg laisvai interpretuoja atsakovės galimą įsiskolinimo... 59. 17.2.... 60. Apeliantės nurodomi duomenys iš vykdomosios bylos Nr. 0042/19/01055 negali... 61. 17.3.... 62. Apeliantė į bylą pateikė UAB „Dzūkas“ konsultacinio pobūdžio... 63. 17.4.... 64. Net ir palyginus skunde pateiktus duomenis dėl parduodamo turto vertės ir... 65. 17.5.... 66. Dėl teisinės sandorių registracijos viešuosiuose registruose yra atsakingas... 67. IV.... 68. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 69. 18.... 70. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 71. 19.... 72. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 73. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 74. 20.... 75. Atsakovė kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė apeliacinės... 76. 21.... 77. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 78. Dėl atskirojo skundo argumentų... 79. 22.... 80. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7... 81. 23.... 82. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena,... 83. 24.... 84. Iš paskutinio pirmosios instancijos teismui pateikto 2019 m. liepos 19 d.... 85. 25.... 86. Atskirajame skunde taip pat teigiama, kad nuo 2018 m. rugpjūčio 20 d. iki... 87. 26.... 88. Tuo tarpu kiti apeliantės argumentai apie tariamai atsakovės atlikus... 89. 27.... 90. Teismų praktikoje vertinant trumpalaikio turto sudėtį, preziumuojama, kad... 91. 28.... 92. Sprendžiant dėl bendrovės mokumo, būtina nustatyti jos pradelstų... 93. 29.... 94. Byloje esančių įrodymų pagrindu nustatytos aplinkybės leidžia spręsti,... 95. 30.... 96. Atskirajame skunde ieškovė taip pat teigia, kad ji neturėjo realios... 97. 31.... 98. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 99. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 100. 32.... 101. Atsakovė UAB „Saulės sonata“ pateikė prašymą dėl 540 Eur... 102. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 103. Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 9 d. nutartį palikti nepakeistą.... 104. Priteisti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Saulės sonata“...