Byla e2-458-236/2018
Dėl viešojo pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis, jų panaikinimo ir viešojo pirkimo nutraukimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. gruodžio 15 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ ieškinį atsakovei Plungės „Ryto“ pagrindinei mokyklai dėl viešojo pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis, jų panaikinimo ir viešojo pirkimo nutraukimo,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė VšĮ „Kretingos maistas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei Plungės „Ryto“ pagrindinei mokyklai, prašydama pripažinti, kad viešojo pirkimo „Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos mokinių (vaikų) nemokamo maitinimo paslaugų pirkimas“, pirkimo Nr. 354788 (toliau – ir Pirkimas) sąlygų visuma neužtikrina sąžiningos tiekėjų konkurencijos (Pirkimo sąlygų 78, 80 punktai, Pirkimo sąlygų 2 priedo „Pasiūlymas“ 2 lentelė); pripažinti neteisėta Pirkimo sąlygų 76 punkte keliamą sąlygą; pripažinti neteisėtu pasiūlymo formoje numatytą reikalavimą nurodyti „administravimo išlaidų“ įkainį; nutraukti Pirkimo procedūras; priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Pirkimą ir uždrausti atsakovei sudaryti Pirkimo sutartį iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje. Nurodė, kad ieškinys yra preliminariai pagrįstas, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju atitiktų viešąjį interesą, kadangi neegzistuoja aplinkybės, reikalaujančios itin sparčiai užbaigti Pirkimo procedūras. Net ir esant poreikiui itin skubiai įsigyti Pirkimo objektą, jis gali būti įgyvendintas bylos nagrinėjimo laikotarpiui sudarant laikiną sutartį su tiekėju.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. gruodžio 15 d. nutartimi ieškovės prašymą atmetė.
 2. Teismas nustatė, kad atsakovė reaguoja į ieškovės pateiktas pretenzijas, jas nagrinėja, taip pat patikslino keletą Pirkimo sąlygų. Tačiau ieškovė nėra pateikusi pasiūlymo Pirkime, jos galimybė atlikti Pirkimo objekto paslaugas visa apimtimi ir atitikti perkančiosios organizacijos reikalaujamas sąlygas nėra įvertinta, todėl šioje bylos nagrinėjimo stadijoje, nesant duomenų apie neteisėtus perkančiosios organizacijos Pirkimo procedūrų vykdymo veiksmus, neteisėtą Pirkimo sutarties sudarymą, teismo vertinimu, pirmiausia turi būti užtikrintas operatyvus maitinimo paslaugų pirkimas Plungės „Ryto“ pagrindinei mokyklai.
 3. Teismas pažymėjo, kad ieškovė savo privatų interesą Pirkime galėtų apginti pasinaudodama kitu teisių gynimo būdu, pavyzdžiui reikalaudama atlyginti galimai padarytą žalą, kurią sukėlė pažeidimai Pirkime, jei tokie pažeidimai, teismui išnagrinėjus bylą, būtų nustatyti.
 4. Konstatavęs Pirkimo objekto reikšmingumą tokiai visuomenės daliai, kaip mokiniai (vaikai), jų nemokamo maitinimo paslaugų pirkimą (pirkimas vykdomos mokslo metais) ir įvertinus tai, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymu iš esmės siekiama užtikrinti privatų ieškovės interesą ginčyti šį Pirkimą, teismas padarė išvadą, jog byloje vyrauja viešasis interesas, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų šalių lygiateisiškumą ir interesų pusiausvyrą, būtų neefektyvus ir neproporcingas.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Ieškovė VšĮ „Kretingos maistas“ atskiruoju skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. gruodžio 15 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti byloje ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Ginčyti Pirkimo sąlygas gali visi Pirkimu suinteresuoti tiekėjai, o tiekėjų suinteresuotumas nepriklauso išimtinai nuo aplinkybės ar jis yra pateikęs pasiūlymą Pirkime. Nepaisant to, ieškovė jau pateikė pasiūlymą Pirkime.
  2. Aplinkybė, jog atsakovė patikslino dalį Pirkimo sąlygų, savaime nereiškia, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nėra tikslingas. Dalis ginčijamų sąlygų atsakovės visgi nebuvo patikslintos / pakeistos, todėl ieškovė ir pateikė teismui ieškinį.
  3. Ieškovės interesų apsauga teikiant ieškinį dėl žalos atlyginimo nėra lygiavertė ieškinio patenkinimui bei iš esmės nėra įmanoma, kadangi ji ginčija Pirkimo sąlygas, o ne perkančiosios organizacijos sprendimus atmesti jos pasiūlymą.
  4. Sustabdžius Pirkimo procedūras iki bus priimtas galutinis teismo sprendimas, viešasis interesas gali būti apsaugotas sudarant laikiną maitinimo paslaugų sutartį.
  5. Ieškovės pateiktas ieškinys laikytinas preliminariai pagrįstu. O nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, tačiau teismui priėmus ieškovei palankų sprendimą kiltų reali grėsmė ieškinio reikalavimų tenkinimui. Tuo tarpu atsakovei jokia žala dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nebūtų padaryta.
 2. Atsakovė Plungės „Ryto“ pagrindinė mokykla atsiliepime su pateiktu atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:
  1. Ieškovės ieškinys nelaikytinas preliminariai pagrįstu. Priešingai, jis turi esminių trūkumų, dėl kurių negali būti nagrinėjamas. Pavyzdžiui, ieškinio reikalavimas pripažinti, kad Pirkimo sąlygų visuma neužtikrina sąžiningos tiekėjų konkurencijos, nėra konkretus ir pakankamai aiškus, todėl negalėtų būti tenkinamas, o prašymas pripažinti neteisėtu pasiūlymo formoje numatytą reikalavimą nurodyti administravimo išlaidų įkainį dubliuoja prieš tai minėtą reikalavimą. Dalis ieškinyje ginčijamų sąlygų nebuvo ginčijamos pateiktose pretenzijose, o dalis argumentų nurodyti neturint pakankamai informacijos apie Pirkimą.
  2. Nemokamo maitinimo mokiniams teikimas neabejotinai laikytinas viešuoju interesu. Pirkimas apima šešias mokyklas, todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo nutartyje padaryta išvada, kad šiuo konkrečiu atveju turi būti ginamas interesas užtikrinti nepertraukiamą paslaugų teikimą.

4Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

5Dėl naujų įrodymų ir rašytinių paaiškinimų priėmimo

 1. CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.
 2. Ieškovė VšĮ „Kretingos maistas“ kartu su atskiruoju skundu pateikė apeliacinės instancijos teismui naują įrodymą – audito sekos išrašą, kuriuo grindžia skunde nurodytą aplinkybę, jog šiuo metu yra pateikusi pasiūlymą Pirkime. Taip pat su 2018 m. sausio 16 d. paaiškinimais ir prašymu ji pateikė teismui įrodymus – 2017 m. gruodžio 28 d. papildomą susitarimą prie 2014 m. gruodžio 23 Plungės rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugų viešojo pirkimo sutarties Nr. BT6-01-441, pakartotinį prašymą pirmosios instancijos teismu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. sausio 12 d. nutartį, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pranešimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo išrinkimo. Šiais įrodymais ji siekia paneigti aplinkybę, kad egzistuoja neatidėliotina būtinybė išrinkti pirkimo laimėtoją ir sudaryti su juo galutinę sutartį, kadangi paslaugos laikinai yra teikiamos.
 3. Atsiliepdama į ieškovės atskirąjį skundą atsakovė taip pat pateikė teismui naujus įrodymus – J. G. konfidencialumo pasižadėjimą, Č. K. konfidencialumo pasižadėjimą, Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimą ir 2017 m. lapkričio 10 d. įsakymą Nr. D-966, Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 7 d. ir 2017 m. spalio 19 d. įsakymus, VšĮ „Kretingos maistas“ ir UAB „Grūstė“ pasiūlymus, 2017 m. gruodžio 28 d. papildomą susitarimą prie 2014 m. gruodžio 23 d. Plungės rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugų viešojo pirkimo sutarties Nr. BT6-01-441 ir komisijos 2012 m. gruodžio 21 d. posėdžio protokolą.
 4. Įvertinęs minėtų įrodymų sąsajas su šioje byloje nagrinėjamu laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu bei aplinkybę, kad didžioji šių įrodymų dalis yra pateikta bylą nagrinėjančiam pirmosios instancijos teismui ir apeliacinės instancijos teismas gali su jai susipažinti tokiu būdu, teismas į bylą priima tik 2017 m. gruodžio 28 d. papildomą susitarimą dėl paslaugų sutarties pratęsimo (CPK 180 str., 314 str.). Visus kitus įrodymus priimti atsisakoma.

6Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

 1. Laikinosios apsaugos priemonės dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali būti taikomos, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Viešųjų pirkimų bylose teismas motyvuota nutartimi gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones – viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą arba įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties (CPK 4237 str. 2 d. 1 p., 2 p.), vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu (CPK 4237 str. 1 d.). Atitinkamai, teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 str. 1 d.).
 2. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė Plungės „Ryto“ pagrindinė mokykla vykdo viešąjį pirkimą „Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos mokinių (vaikų) nemokamo maitinimo paslaugų pirkimas“, pirkimo Nr. 354788. Paslaugos perkamos šešioms Plungės rajono švietimo įstaigoms (Pirkimo sąlygų 11 p.). Pirkimo sutartis bus sudaroma trijų metų laikotarpiui (Preliminarios pirkimo sutarties 33 p.).
 3. Ieškovė, nesutikdama su perkančiosios organizacijos paskelbtomis Pirkimo sąlygomis, teikė atsakovei pretenzijas. Į dalį jų atsakovė atsižvelgė ir patikslino Pirkimo sąlygas, tačiau kitoje dalyje pretenzijas atmetė. Ieškovė pateikė teismui ieškinį, kuriame taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Pirkimą ir uždrausti atsakovei sudaryti Pirkimo sutartį iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje. Teismas prašymo netenkino, todėl ji pateikė atskirąjį skundą.
 4. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas konstatavo ieškinį esant preliminariai pagrįstu, tačiau atmetė ieškovės prašymą dėl to, kad sprendė viešąjį interesą Pirkimo objektu šiuo atveju esant svarbesniu nei viešąjį interesą užtikrinti tiekėjų sąžiningą varžymąsi. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo argumentus, tokiam pirmosios instancijos teismo sprendimui pritaria.
 5. Teismas viešųjų pirkimų bylose, vertindamas antrąją laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygą – ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo negalimumą ar pasunkėjimą, be kita ko turi vadovautis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu (CPK 4237 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą akcentavo, kad viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-175-415/2016; 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Vadinasi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar/ir paslaugų, reikalingų visuomenei, įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014).
 6. Kaip jau minėta, atsakovės perkamos paslaugos skirtos net šešioms Plungės rajono švietimo įstaigoms. Pirkimo objektas – mokinių nemokamo maitinimo paslaugos. Iš bylos duomenų matyti, kad iki šiol aptariamose švietimo įstaigose nemokamo mokinių maitinimo paslaugas teikė ieškovė, pagal jos ir Plungės rajono savivaldybės administracijos 2014 m. gruodžio 23 d. pasirašytą viešojo pirkimo sutartį Nr. BT6-01-411. Minėtos sutarties terminas atskirojo skundo nagrinėjimo metu jau yra pasibaigęs, todėl pagrįsta teigti, kad viešasis interesas mokiniams laiku bei tinkamai gauti nemokamo maitinimo paslaugas yra pažeidžiamas. Šios aplinkybės nepanaikina ir apeliantės pateiktas naujas įrodymas apie sudarytą papildomą susitarimą dėl paslaugų teikimo. Kaip matyti iš papildomo susitarimo 1 punkto, jis galioja tik iki 2018 m. kovo 30 d., tuo tarpu nutarties dėl atskirojo skundo paskelbimo dieną byla pirmosios instancijos teisme dar net nėra paskirta nagrinėti teismo posėdyje, vyksta pasiruošimas bylos nagrinėjimui. Todėl akivaizdu, jog egzistuojant galimybei apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą, įsiteisėjusio sprendimo byloje iki 2018 m. kovo 30 d. gali ir nebūti. Žinoma, egzistuoja galimybė pasirašyti ir dar vieną susitarimą dėl paslaugų pratęsimo, tačiau tokia perkančiosios organizacijos praktika nebūtų laikoma pagrįsta, kadangi viešųjų pirkimų būdu įsigyjamoms prekėms, paslaugoms ar darbams skirtos lėšos turi būti naudojamos racionaliai (VPĮ 17 str. 2 d. 1 p.). Dėl šių priežasčių laikytina pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad šiuo konkrečiu atveju byloje gintinas visuomenės interesas Pirkimo objektu.
 7. Atskirajame skunde ieškovė taip pat kvestionuoja skundžiamoje nutartyje teismo nurodytas aplinkybes, jog ieškovė net nėra pateikusi pasiūlymo Pirkime, o atsakovė su ja bendradarbiauja, reaguoja į pateiktas pretenzijas. Nors sutiktina su ieškovės argumentu, kad norint pateikti ieškinį teismui dėl viešojo pirkimo sąlygų ginčijimo, nėra būtina būti tiekėju, pateikusiu jame pasiūlymą, o perkančiosios organizacijos reagavimas į pretenzijas nepanaikina grėsmės teismo sprendimo realiam įvykdymui, pažymėtina, kad šios aplinkybės nebuvo esminės sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas nustatė saugotiną viešąjį interesą ir dėl šios priežasties nutarė laikinųjų apsaugos priemonių netaikyti. Pritartina ieškovės argumentui, kad galimybė pateikti ieškinį dėl žalos atlyginimo nelaikytina lygiaverte priemone šio ieškinio reikalavimų realiam patenkinimui, tačiau tai šiuo atveju taip pat neturi esminės reikšmės nagrinėjamo klausimo išsprendimui.
 8. Jokios reikšmės nagrinėjimo klausimo išsprendimui taip pat neturi ir atsakovės atsiliepime į atskirąjį skundą nurodyta visa eilė argumentų, susijusių su ieškinio preliminariu nepagrįstumu. Pažymėtina, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje ieškovė neprivalo įrodyti, o teismas – iš esmės įvertinti – ieškinio pagrįstumo, kadangi reikalavimų pagrįstumas nustatomas tik išnagrinėjus bylą iš esmės. Atsakovės nurodytos aplinkybės dėl negalėjimo ginčyti Pirkimo sąlygas įvairiais pagrindais bus išnagrinėtos ir dėl jų pasisakyta pirmosios instancijos teismui priėmus sprendimą, tačiau jos nėra vertinamos sprendžiant tarpinį procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą.
 9. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamą nutartį panaikinti, apeliantė nenurodė ir teismas nenustatė. Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 320, 338 str.).

7Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

8Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. gruodžio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai