Byla e2A-403-459/2019
Dėl baudos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondos Andrulienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Albinos Pupeikienės ir Alvydo Žerlausko,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų D. G. ir D. G. apeliacinį skundą dėl Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2018 m. rugsėjo 14 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų D. G. ir D. G. ieškinį atsakovams A. Š. ir D. Š. dėl nuostolių atlyginimo ir baudos priteisimo ir atsakovų A. Š. ir D. Š. priešieškinį ieškovui D. G. dėl baudos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovai D. G. ir D. G. kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydami priteisti iš atsakovų A. Š. ir D. Š. 2 534,09 Eur atsakovų turto pagerinimo išlaidų, 1 645,91 Eur nuostolių, susijusių su preliminariosios sutarties nutraukimu, 3 000 Eur baudą, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinį grindė tokiomis aplinkybėmis, kad 2015-08-26 šalys sudarė preliminariąją sutartį, kurios pagrindu atsakovai įsipareigojo parduoti ieškovams žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), su 67 procentų baigtumo gyvenamuoju namu, unikalus Nr. ( - ), ir ūkiniu pastatu, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Preliminariąja sutartimi sutarta turto kaina 31 000 Eur, iš kurių ieškovai pardavėjams sumokėjo 3 000 Eur avansą. Šalys pagrindinę turto pirkimo–pardavimo sutartį įsipareigojo sudaryti iki 2017-10-15. Po preliminariosios sutarties sudarymo ieškovai pardavė jiems nuosavybės teise priklausantį butą ir 2016 m. pavasarį faktiškai įsikėlė į gyvenamąjį namą, kuriame su atsakovų leidimu deklaravo gyvenamąją vietą ir pradėjo gyvenamojo namo įrengimo darbus: įrengė elektros, vandens ir šilumos inžinerinius tinklus, žemės sklype įrengė nuotekų valymo įrenginį, atliko apdailos bei kitus darbus. Preliminariosios sutarties sudarymo metu parduodamas turtas neturėjo vizualių trūkumų.

72.

8Preliminariosios sutarties 3.6 punktu atsakovai garantavo, kad gyvenamojo namo statybos darbai yra atlikti laikantis visų teisės aktų reikalavimų pagal 2012-11-12 statybos leidimą Nr. ( - ), taip pat kad gyvenamasis namas statomas be esminių nukrypimų nuo statinio projekto. Tačiau 2016 m. pabaigoje pradėjo ryškėti esminiai gyvenamojo namo statybos defektai – skilo gyvenamojo namo pamatas, įgriuvo gyvenamojo namo grindys, įskilo langas, 2017 m. pradžioje pradėjo žemyn leistis kita gyvenamojo namo pamato pusė. Ieškovai iš gretimų sklypų savininkų sužinojo, kad dar iki preliminariosios sutarties sudarymo gyvenamojo namo sienos jau buvo griuvusios ir atsakovai griuvimo vietoje pastatė priestatą. Ieškovų įsitikinimu, apie parduodamo gyvenamojo namo netinkamai atliktus statybos darbus atsakovams buvo žinoma iki preliminariosios sutarties sudarymo ir šis faktas nuo ieškovų buvo nuslėptas. 2017 m. vasarą ieškovai kreipėsi į UAB „Pastatų diagnostika ir statyba“, kuri, sudariusi gyvenamojo namo išorinių konstrukcijų techninės būklės ir jų konstrukcijų apžiūros aktą, konstatavo, kad gyvenamojo namo pamatai, sąramos ir perdangos plokštės, drenažinės membranos įrengimo darbai, fasado apšiltinamojo sluoksnio armavimo darbai atlikti pažeidžiant statybos norminius reikalavimus, pažeistos vidinės sienos. Apie šiuos trūkumus, sudarant preliminariąją sutartį, ieškovai nebuvo informuoti, juolab trūkumai išryškėjo tik praėjus daugiau nei pusei metų po preliminariosios sutarties sudarymo.

93.

10UAB „Pastatų diagnostika ir statyba“ sudarė lokalinę sąmatą, kurioje apskaičiavo, kad nustatytų trūkumų šalinimas kainuotų 14 341,38 Eur, t. y. beveik pusę planuoto sandorio sumos. Ieškovai 2017-09-13 raštu kreipėsi į atsakovus klausdami, ar šie sutinka savo lėšomis atlikti gyvenamojo namo statybos trūkumų / defektų šalinimo darbus arba kompensuoti jų šalinimo išlaidas sumažinant turto pirkimo–pardavimo kainą. Ieškovai atsakymo į paklausimą negavo, 2017-09-29 vykusio susitikimo su atsakovais metu jokio kompromiso nerado. Ieškovai 2017-10-04 nusiuntė atsakovams pranešimą dėl preliminariosios sutarties nutraukimo dėl atsakovų kaltės ir pareikalavo atsakovų grąžinti 3 000 Eur avansą, sumokėti 3 000 Eur baudą ir atlyginti 6 605,42 Eur nuostolių (susidedančių iš namo pagerinimo išlaidų, turto vertinimo išlaidų, apžiūros akto sudarymo išlaidų, teisinės pagalbos išlaidų). 2017-10-05 atsakovai atsiuntė ieškovams kvietimą atvykti į notarų biurą sudaryti pagrindinę sutartį. Ieškovai 2017-10-12 išsiuntė notarei ir atsakovų atstovei pranešimą, kad preliminarioji sutartis yra nutraukta dėl atsakovų kaltės ir kad sandoris dėl to nebus sudaromas. 2017-10-17 teiktame atsakyme atsakovų atstovas nurodė, kad sutinka, jog nesudarant pagrindinės sutarties ieškovams privalo būti sugrąžintas ieškovų sumokėtas 3 000 Eur avansas, tačiau su kitais ieškovų reikalavimais nesutiko. Teigė, kad ieškovai prisiėmė gyvenamojo namo pagerinimo ir kitų išlaidų riziką, nesuderinę išlaidų dydžio su atsakovais. Ieškovams 2017-10-18 buvo grąžintas avansas. 2017-11-23, dalyvaujant antstoliui, prieš tai demontavus visą įrangą, kurią buvo techniškai įmanoma demontuoti, nepadarant žalos pačiam namui (kuro katilą, šviestuvus, praustuvą, vonią, vandens šildytuvą ir pan.), ginčo turtas atsakovams grąžintas, perdavimo akte užfiksuojant, kad paliekama ieškovų įrengta nuotekų valymo sistema ir elektros įvadas. 2017-12-11 ieškovai iš atsakovų gavo raštą, kuriuo buvo reikalaujama sumokėti 3 000 Eur baudą pagal preliminariąją sutartį. Pažymėjo, kad atsakovai, manydami, kad preliminarioji sutartis nutraukta dėl ieškovų kaltės, vadovaudamiesi sutarties 4.2 punktu, galėjo įskaityti 3 000 Eur avansą kaip baudą ir negrąžinti ieškovams avanso, tačiau to nepadarė.

114.

12Atsakovai A. Š. ir D. Š. su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad sutarties 4.2 punktu šalys sutarė, kad būsimajam pirkėjui nevykdant sutartyje prisiimtų įsipareigojimų ir (arba) atsisakant sudaryti pagrindinę sutartį (o tai ieškovai ir padarė, apie tai pranešę 2017-10-04 raštu, atsakovų gautu 2017-10-09), preliminarioji sutartis nutraukiama, o šalys grąžina viena kitai viską, ką gavo pagal šią sutartį (pirkėjai – nekilnojamąjį turtą, pardavėjai – avansą), o pirkėjas privalo sumokėti 3 000 Eur netesybas (baudą), kurios yra įskaitomos į pirkėjo sumokėtą avansinį mokėjimą, ir atlyginti visus kitus nuostolius. Atsakovai pažymėjo, kad jie pagrindinės nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties sudaryti neatsisakė, tą patvirtina jų 2017-10-05 (dar iki gaunant 2017-10-04 ieškovų D. G. ir D. G. pranešimą apie sutarties nutraukimą) siųstas pranešimas dėl pagrindinės sutarties 2017-10-13 9.30 val. ( - ) 3-ajame notarų biure sudarymo, tačiau atsakovai 2017-10-13 gavo ieškovų atstovės ruoštą 2017-10-12 atsakymą dėl preliminariosios sutarties nutraukimo dėl pardavėjų kaltės. Atsakovų nuomone, ieškovai (būsimi pirkėjai) atsisakydami sudaryti pagrindinę nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį dėl to, jog perleidžiamas nekilnojamasis daiktas yra netinkamos kokybės, neįvykdė preliminariosios sutarties, dėl to bauda turėtų būti išieškota iš ieškovų atsakovams. Atsakovai nesutiko su ieškovų teiginiais, kad preliminariosios sutarties 3.6 punkte pareikšta garantija dėl gyvenamojo namo tinkamos statybos darbų kokybės buvo nepagrįsta ar kad faktas apie nekokybiškai atliktus gyvenamojo namo statybos darbus ieškovams buvo žinomas ir iki preliminariosios sutarties sudarymo. Pažymėjo, kad ieškovai sutarties 3.11 punktu patvirtino, kad apžiūrėjo parduodamus daiktus, daiktų būklė bei kokybė atitiko jų kaip pirkėjų reikalavimus ir šalių sutartą daiktų kainą. Ieškovams buvo suteiktos visos galimybės apžiūrėti norimą įsigyti nekilnojamąjį turtą, siekiant nustatyti jo kokybę. Be kita ko, patys ieškovai ieškinyje nurodė, kad trūkumai išryškėjo tik praėjus daugiau nei pusei metų po preliminariosios sutarties sudarymo. Ši aplinkybė įrodo, jog iki to momento nei ieškovai, nei atsakovai nežinojo apie namo trūkumus. Ieškinyje taip pat nepagrįstai teigiama, kad atsakovai neva neginčijo, kad preliminarioji sutartis buvo nutraukta dėl atsakovų kaltės. Pažymėjo, kad 2017-10-17 pateiktame atsakovų atstovo atsakyme į ieškovų 2017-10-04 pranešimą dėl preliminariosios sutarties nutraukimo buvo nurodyta, jog būtina išsiaiškinti kaltės dėl preliminariosios sutarties neįvykdymo klausimą – ar iš viso yra kaltė, jei yra – kas kaltas. Pažymėjo, kad atsakovai A. Š. ir D. Š. gera valia įvykdė savo prievolę ir grąžino jų gautą avansą ieškovui D. G., nors turėjo teisę minėtą avansą įskaityti į ieškovų D. G. ir D. G. jiems mokėtiną baudą, tačiau to nepadarė, kadangi tarp šalių vyko derybos dėl bent dalies name atliktų pagerinimų palikimo atsakovams, ir bent dalies šių pagerinimų išlaidų kompensavimo. Nepavykus deryboms dėl taikaus ginčo išsprendimo, buvo pateiktas reikalavimas sumokėti baudą. Atsakovai pažymėjo, kad, pareiškus reikalavimą atlyginti nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą. Ieškovai ieškiniu prašydami priteisti 3 000 Eur baudą ir 4 180 Eur nuostolių turėtų apsispręsti, kokios piniginės sumos prašo – ar didesnės, apimančios mažesnę, ar abiejų kartu – ir baudos, ir nuostolių, o galbūt ieškovai teikia alternatyvų reikalavimą (arba bauda, arba nuostoliai). Be to, 2017-10-04 pretenzijoje ieškovai nurodė, jog patyrė 6 605,42 Eur sumos žalą, o ieškinyje – 4 180 Eur sumos, nors teisinių išlaidų apmokėjimo sąnaudos padidėjo 322,66 Eur. Atsakovų manymu, tai iš dalies rodo ieškovų pretenzijos nepagrįstumą. Ieškovai teigdami, kad jiems įsikėlus į ginčo turtą buvo leista pagerinti jiems nepriklausantį nekilnojamąjį turtą, turėtų minėtas aplinkybes pagrįsti. Atsakovų teigimu, ieškovai atlikdami gyvenamojo namo pagerinimo darbus veikė savo rizika. Atsakovams visiškai nereikalingas ieškovų įrengtas buitinių nuotekų valymo įrenginys už 1 070 Eur, todėl jie nesutinka atlyginti nei paties įrenginio, nei jo montavimo išlaidų. Atsakovai taip pat nesutinka atlyginti kitų ieškovų patirtų išlaidų, kadangi jos nebuvo būtinos ir atsirado dėl pačių ieškovų kaltės. Atkreipė dėmesį į tai, kad turto vertinimas buvo užsakytas ir atliktas ieškovų iniciatyva 2015-07-28, nors preliminarioji sutartis sudaryta 2015-08-29, tam nebuvo jokios – nei įstatymo nustatytos, nei sutartinės – prievolės. Už UAB „Pastatų statyba ir diagnostika“ atliktą gyvenamojo namo būklės įvertinimą ir apžiūros aktą bei lokalinės sąmatos sudarymą ieškovai 2017-08-02 sumokėjo 665,50 Eur, siekdami nustatyti, kokia pinigine suma jie norės prašyti sumažinti turto pardavimo kainą, faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo surašymo sąnaudas – 150,00 Eur – ieškovai patyrė taip pat savo iniciatyva, nors ginčo dėl to, kad jie gali iš namo pasiimti jų atliktus pagerinimus, nebuvo. Taip pat nėra duomenų, patvirtinančių teisinės pagalbos išlaidų apmokėjimą, be to, teisinės pagalbos išlaidos viršija maksimalius rekomenduojamus dydžius.

135.

14Atsakovai A. Š. ir D. Š. pateikė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš ieškovo D. G. 3 000 Eur baudą (netesybas) už preliminariosios sutarties neįvykdymą, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas bei visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovai neginčija, kad ieškovams buvo duoti namo raktai ir leidimas jame gyventi. Tačiau nesutinka, kad ieškovams buvo duotas leidimas vykdyti statybos darbus, kadangi ieškovai turto dar nebuvo nusipirkę.

15II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

166.

17Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmai 2018 m. rugsėjo 14 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, priešieškinį tenkino visiškai, priteisė iš ieškovo D. G. solidariai atsakovams A. Š. ir D. Š. 465,91 Eur netesybų, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos 465,91 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2018-03-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir kiekvienam po 994,26 Eur bylinėjimosi išlaidų. 2018 m. rugsėjo 25 d. papildomu sprendimu priteisė iš atsakovų A. Š. ir D. Š. ieškovams D. G. ir D. G. po 166,05 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teismo motyvai:

186.1.

19Nurodė, kad ieškovai, 2015-08-26 sudarydami preliminariąją nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį, kaip apdairūs, rūpestingi, atidūs asmenys, apžiūrėję planuojamą įsigyti turtą, žinojo, kokios jo kokybinės savybės, kaip jis atrodo, ir perkamo turto kokybė juos tenkino. Ieškovas teismo posėdžio metu patvirtino, kad iki preliminariosios sutarties sudarymo apžiūrėdamas gyvenamąjį namą matė kai kuriuos trūkumus, tačiau manė, kad juos lengvai sutvarkys. Be kita ko, ieškovų pakviestas liudytojas R. M., kuris atliko ginčo turto apžiūrą ir surašė aktą, teismo posėdžio metu nurodė, kad visi trūkumai buvo matomi plika akimi, kad juos pamatytum nereikėjo nieko ardyti, atkasti ir pan., t. y. jie nebuvo kaip nors paslėpti.

206.2.

21Nurodė, kad įvertinus byloje nustatytas aplinkybes nėra pagrindo teigti, kad parduodamas turtas neatitiko preliminariojoje pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytų sąlygų. Ieškovai iš esmės neįrodė, kad atsakovai nuo jų nuslėpė preliminariojoje sutartyje nurodyto turto galimus trūkumus. Ieškovai, nebūdami statybos srities specialistai, prieš pirkdami pakankamai nepigų nekilnojamąjį turtą, turėjo visas galimybes dar iki sutarties pasirašymo pasitelkti specialistus, kad jie įvertintų perkamo būsto būklę. Aplinkybė, kad gyvenamojo namo kokybė neatitiko ieškovų lūkesčių, nesudaro pagrindo laikyti ieškovų atsisakymą sudaryti sutartį pagrįstu.

226.3.

23Nurodė, kad atsakovų veiksmai, kuriais jie susitarė su notaru dėl pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo laiko, patvirtina jų siekį ir pasirengimą sudaryti pagrindinę pirkimo–pardavimo sutartį. Duomenų, kad atsakovai esant ikisutartiniams santykiams elgėsi nesąžiningai, byloje nėra.

246.4.

25Nurodė, kad ieškovai pagrindinę sutartį atsisakė pasirašyti be teisėto pagrindo, todėl jų reikalavimai priteisti 1 645,91 Eur nuostolių, susijusių su preliminariosios sutarties nutraukimu, ir 3 000,00 Eur baudą atmestini kaip nepagrįsti.

266.5.

27Nurodė, kad pagrindinė nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis nesudaryta dėl ieškovų kaltės, todėl yra pagrindas iš jų priteisti sutartyje nustatytas 3 000 Eur netesybas atsakovams. Aplinkybė, kad atsakovai prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonę (3 000,00 Eur avansinį mokėjimą) ieškovams po preliminariosios sutarties nutraukimo gražino, užuot atlikę sutartyje numatytą įskaitymą, neeliminuoja ieškovų pareigos minėtas netesybas mokėti.

286.6.

29Nurodė, kad pasirašius preliminariąją pirkimo–pardavimo sutartį atsakovai ieškovams leido neatlygintinai naudotis minėtu turtu, todėl padarė išvadą, kad tarp šalių buvo susiklostę panaudos teisiniai santykiai. Nurodė, kad ginčo dėl atsakovams priklausančio nekilnojamojo turto pagerinimo fakto ar išlaidų dydžio nėra. A. Š. ieškovams gyvenamajame name leido įsivesti elektrą ir ieškovui D. G. deklaruoti gyvenamąją vietą. Ieškovas D. G. paaiškino, kad gyvenamajame name atsakovas A. Š. jau buvo nutiesęs vandens nuleidimo vamzdžius, jis pats ieškovui nurodė vietą, kur turėtų būti įrengta nuotekų valymo sistema. Ieškovai pagerinimo darbus vykdė ilgą laiko tarpą (daugiau nei dvejus metus), o atsakovai šių darbų vykdymo metu prieštaravimų dėl šių darbų atlikimo nereiškė. Esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas pripažinti, kad tokiais konkliudentiniais veiksmais (pasyvumu) atsakovai iš esmės išreiškė leidimą ieškovams vykdyti pagerinimo darbus. Tokią išvadą suponuoja ir tas faktas, kad ieškovai ketino ginčo turtą iš atsakovų įsigyti nuosavybėn. Ieškovai turėjo tikslą ateityje įsigyjamą turtą pagerinti (įsirengti) pagal savo poreikius, todėl yra pagrindas teigti, kad atsakovai, tikėdamiesi turtą ateityje parduoti ieškovams, davė leidimą atlikti šio turto pagerinimo darbus. Be kita ko, atsakovai ir jų įgaliotojų atstovė, leisdama šeimai apsigyventi gyvenamajame name be jokių patogumų, turėjo žinoti ir be abejo žinojo, kad namas bus pritaikytas bent minimaliems poreikiams tenkinti. Esant nurodytoms aplinkybėms, savo sąskaita pagerinę svetimą turtą, ieškovai turi teisę į jo atliktų pagerinimo išlaidų, sudarančių 2 534,09 Eur, atlyginimą.

30III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

317.

32Ieškovai D. G. ir D. G. (toliau – ir apeliantai) pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2018 m. rugsėjo 14 d. sprendimo dalį, kuria tenkintas priešieškinis ir priteista atsakovams iš ieškovo 3 000 Eur bauda, panaikinti ir priimti naują sprendimą – priešieškinį atmesti; sprendimo dalį, kuria atmestas ieškovų reikalavimas dėl 3 000 Eur baudos ir 1 645,91 Eur nuostolių priteisimo, panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

337.1.

34Nurodo, kad pardavėjas atsako už daiktų trūkumus, jeigu pirkėjas įrodo, kad jie atsirado iki daiktų perdavimo arba dėl priežasčių, atsiradusių iki daiktų perdavimo.

357.2.

36Nurodo, kad atsakovas vykdė statybą ūkio būdu, tačiau trūkumai išryškėjo net oficialiai nepabaigus gyvenamojo namo statybos, nors mechaninis atsparumas ir pastovumas turi būti užtikrinti per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo laikotarpį.

377.3.

38Nurodo, kad ieškovai, sudarydami preliminariąją sutartį, pagrįstai tikėjosi, kad gyvenamasis namas atitinka Statybos įstatyme ir statybos techniniuose reglamentuose keliamus reikalavimus ir bus tinkamas naudoti tiek patiems ieškovams, tiek jų vaikams (ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo laikotarpį). Tai yra laikytina įprastu reikalavimu Civilinio kodekso 6.327, 6.333 straipsnių kontekste.

397.4.

40Nurodo, kad skundžiamo sprendimo dalis, kuria atmestas ieškovų reikalavimas dėl baudos ir nuostolių priteisimo ir kuria tenkintas atsakovų priešieškinis dėl baudos priteisimo, pažeidžia materialines teisės normas ir jų taikymo praktiką.

417.5.

42Nurodo, kad atsakovų padaryti pažeidimai, kurie buvo gyvenamojo namo neleistinų deformacijų atsiradimo priežastis, buvo akcentuojami tiek ieškovų procesiniuose dokumentuose, tiek baigiamosiose kalbose, tačiau pirmosios instancijos teismas neįvertino šių argumentų ir visiškai jų neaptarė skundžiamame sprendime.

437.6.

44Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas iškreipė liudytojo parodymus, nurodydamas, kad liudytojas R. M. neva teigė, kad esminė trūkių atsiradimo priežastis yra nekokybiškai įrengti pamatai, kas buvo matyti plika akimi. Tačiau liudytojas teigė visiškai priešingai.

458.

46Atsakovai A. Š. ir D. Š. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašo Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2018 m. rugsėjo 14 d. sprendimą ir 2018 m. rugsėjo 25 d. papildomą sprendimą palikti nepakeistus, o ieškovų apeliacinį skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

478.1.

48Nurodo, kad apeliantai turėjo teisę ir galimybę apžiūrėti nebaigtos statybos namą dar prieš sudarant preliminariąją sutartį, taip pat turėjo galimybę atlikti turto būklės įvertinimą, pasisamdę statybos ekspertus, susipažinti su visa statybų dokumentacija. Apeliantams buvo žinoma apie pastato statymą ūkio būdu, kai statybos techninė priežiūra nėra privaloma. Taigi, apeliantai, sudarydami preliminariąją sutartį, neišnaudoję visų galimybių įvertinti statinio būklę, veikė savo rizika.

498.2.

50Nurodo, kad apeliantai neatliko (patys ar pasitelkę kitus asmenis) turto būklės įvertinimo ir tai padarė tik bandydami išvengti pagrindinės pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo, argumentuodami, jog nebaigto statyti namo kokybė neva neatitinka apeliantų lūkesčių.

518.3.

52Nurodo, kad šioje byloje nenagrinėjami klausimai dėl netinkamos kokybės daikto pardavimo ir iš to išplaukiančių pasekmių (LR CK 6.334 str.), nes šalys nesudarė pagrindinės pirkimo–pardavimo sutarties. Šioje byloje nagrinėjamas klausimas – dėl kurios iš šalių kaltės buvo nesudaryta pagrindinė pirkimo–pardavimo sutartis.

538.4.

54Nurodo, kad apeliantai tiesiog neturėjo pakankamai lėšų įvykdyti pagrindinę sutartį – sumokėti už perleidžiamą nekilnojamąjį turtą sutartą kainą – 31 000 Eur (įskaičiavus sumokėtą 3 000 Eur avansą).

558.5.

56Nurodo, kad žemės sklypas įgytas 2004-04-21 ir, jei jame jau buvo pamatai, tai jie turėjo pakankamai laiko tinkamai „sugulti“.

578.6.

58Nurodo, kad apeliantų argumentai, kad jie nesudarė pagrindinės pirkimo–pardavimo sutarties dėl neva didelių statinio trūkumų, kurių neaptiko, nors ir galėjo aptikti prieš sudarant preliminariąją sutartį, neatleidžia apeliantų nuo pareigos vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

598.7.

60Nurodo, kad byloje nėra įrodymų, jog namo trūkumai buvo paslėpti ar atsirado būtent dėl atsakovų A. ir D. Š. veiksmų (pagal jau minėtas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, šias aplinkybes privalo įrodyti būsimieji pirkėjai – ieškovai), todėl apeliantų atsisakymas sudaryti pagrindinę sutartį yra nepagrįstas.

61Teisėjų kolegija

konstatuoja:

62IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

63Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

649.

65Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

6610.

67Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliaciniai skundai nagrinėjami rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, apeliacinio skundo bei atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentus, mano, jog nenustatyta būtinybė skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

6811.

69Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria teismas priešieškinį tenkino visiškai, o ieškinį tenkino iš dalies, pagrįstumo ir teisėtumo.

70Dėl apeliacinio skundo dalyko

7112.

72Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas D. G. ir atsakovai A. Š. ir D. Š., atstovaujami įgaliotosios atstovės A. Š., 2015-08-26 sudarė preliminariąją sutartį, kurios pagrindu atsakovai (pardavėjai) įsipareigojo ieškovui (pirkėjui) parduoti žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), su 67 procentų baigtumo gyvenamuoju namu, unikalus Nr. ( - ), ir ūkiniu pastatu, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), už 31 000 Eur iki 2017-10-15. Ieškovas sutarties 2.5.1 ir 2.5.2 punktuose nustatyta tvarka įsipareigojo sumokėti 3 000 Eur avansą, kuris, sudarius pagrindinę sutartį, bus įskaitytas į pirkimo–pardavimo sutartyje numatytą nekilnojamojo turto kainą. Likusią kainos dalį ieškovas 2.5.3 punktu įsipareigojo sumokėti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pagrindinės pirkimo–pardavimo sutarties ir daiktų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo. Preliminarios sutarties 4.1 punktu šalys susitarė, kad jeigu pirkimo–pardavimo sutartis nepasirašoma dėl pardavėjo kaltės, pardavėjas grąžina gautą avansą pirkėjui ir sumoka avanso dydžio baudą bei atlygina kitus nuostolius. Jeigu pirkimo–pardavimo sutartis nepasirašoma dėl pirkėjo kaltės, tada jis sumoka avanso dydžio baudą, kuri išskaitoma iš avanso, ir atlygina visus kitus nuostolius (4.2 punktas). Ieškovai sutartą 3 000 Eur avansinį mokėjimą 2015-08-27 mokėjimo nurodymu Nr. 1, 2018-08-24 mokėjimo nurodymu Nr. 15 ir 2016-08-24 mokėjimo nurodymu Nr. 16 pervedė į atsakovės D. Š. sąskaitą banke. Ieškovas D. G. prieš preliminariosios sutarties sudarymą 2015-07-28 buvo užsakęs ginčo turto vertinimą UAB „OBER-HAUS“. Už šią paslaugą pagal 2015-08-03 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) ir tos pačios dienos pinigų priėmimo kvitą Nr. ( - ) sumokėjo 175 Eur. Netrukus po preliminariosios sutarties sudarymo ieškovai apsigyveno nebaigtame statyti gyvenamajame name, adresu ( - ). Ieškovas D. G. 2016-06-14 jame deklaravo savo gyvenamąją vietą. Ieškovai įsikėlę į ginčo turtą mokėjo žemės, komunalinius, sodo ir kitus mokesčius, atliko gyvenamojo namo gerinimo darbus. Ieškovų užsakymu UAB „Pastatų diagnostika ir statyba“ atliko gyvenamojo namo, adresu ( - ), būklės įvertinimą ir 2017-08-02 surašė apžiūros aktą, kuriame konstatavo, kad gyvenamasis namas pastatytas nesilaikant statybos techniniuose reglamentuose, statybos taisyklėse ir kituose norminiuose teisės aktuose keliamų reikalavimų. UAB „Pastatų diagnostika ir statyba“ 2017-08-28 sudarytoje sąmatoje apskaičiavo, kad nustatytų defektų ištaisymo orientacinė kaina 14 341,38 Eur. Ieškovai 2017-09-13 kreipėsi į atsakovus su pretenzija prašydami pašalinti apžiūros akte nustatytus defektus arba atitinkamai sumažinti nekilnojamojo turto kainą. Nesulaukę atsakymo į pretenziją 2017-10-04 pranešimu informavo atsakovus apie sutarties nutraukimą dėl atsakovų kaltės ir pareikalavo grąžinti avansą, sumokėti baudą bei atlyginti patirtus nuostolius. Atsakovai 2017-10-05 pareiškimu pakvietė ieškovus 2017-10-15 9.30 val. į 3-ąjį notaro biurą sudaryti pagrindinės nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties. Ieškovai atsakydami į kvietimą informavo, kad sutartis yra nutraukta dėl atsakovų kaltės, ir atvykti į notaro biurą atsisakė. 2017-10-18 atsakovas A. Š. grąžino ieškovui sumokėtą avansą. 2017-11-23 priėmimo–perdavimo aktu ginčo nekilnojamasis turtas su dalimi jame atliktų pagerinimų, t. y. elektros įvadu, pakeistu plastikiniu langu ir nuotekų valymo sistema, grąžintas atsakovams. Minėtos aplinkybės užfiksuotos 2017-11-28 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. 2017-12-11 raštu atsakovai kreipėsi į ieškovą reikalaudami sumokėti 3 000 Eur baudą dėl to, kad būsimasis pirkėjas atsisakė vykdyti savo įsipareigojimus, kviečiamas neatvyko į notaro biurą sudaryti pagrindinės pirkimo–pardavimo sutarties.

7313.

74Ieškovai pateikė ieškinį prašydami priteisti iš atsakovų 2 534,09 Eur atsakovų turto pagerinimo išlaidų, 1 645,91 Eur nuostolių, susijusių su preliminariosios sutarties nutraukimu, 3 000 Eur baudą, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovai pateikė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš ieškovo 3 000 Eur baudą (netesybas) už preliminariosios sutarties neįvykdymą, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas bei visas bylinėjimosi išlaidas. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino iš dalies, priešieškinį tenkino visiškai, priteisė iš ieškovo solidariai atsakovams 465,91 Eur netesybų, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos 465,91 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2018-03-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir kiekvienam po 994,26 Eur bylinėjimosi išlaidų. 2018 m. rugsėjo 25 d. papildomu sprendimu priteisė iš atsakovų ieškovams po 166,05 Eur bylinėjimosi išlaidų.

7514.

76Apeliantai nesutikdami su priimta pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi pateikė apeliacinį skundą, kuriame nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė materialinės teisės normas, kuriomis reglamentuojami parduodamo daikto kokybiniai kriterijai ir pardavėjo suteikiama įstatymo nustatyta garantija, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos ir netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus.

7715.

78Apeliantai nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nėra pagrindo teigti, kad parduodamas turtas neatitiko preliminariojoje pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytų sąlygų, kad ieškovai iš esmės neįrodė, jog atsakovai nuo jų nuslėpė preliminariojoje sutartyje nurodyto turto galimus trūkumus. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ieškovai nebūdami statybos srities specialistai, prieš pirkdami pakankamai nepigų nekilnojamąjį turtą, turėjo visas galimybes dar iki sutarties pasirašymo pasitelkti specialistus, kad jie įvertintų perkamo būsto būklę, o aplinkybė, kad gyvenamojo namo kokybė neatitiko ieškovų lūkesčių, nesudaro pagrindo laikyti ieškovų atsisakymą sudaryti sutartį pagrįstu.

79Dėl preliminariosios sutarties nutraukimo

8016.

81CK 6.165 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad preliminarioji sutartis yra šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Pagal kasacinio teismo praktiką, preliminarioji sutartis – tai ikisutartinių santykių stadijoje sudaromas organizacinio pobūdžio susitarimas dėl kitos sutarties sudarymo ateityje; tai nėra susitarimas dėl konkrečių veiksmų (turinčių tam tikrą vertę savaime arba tokių, kuriais perduodama tam tikra vertybė) atlikimo; vienas iš esminių preliminariosios sutarties bruožų yra tas, kad jos negalima reikalauti įvykdyti natūra, tačiau jos pažeidimo (nepagrįsto vengimo ar atsisakymo sudaryti pagrindinę sutartį) atveju kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; 2010 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010; kt.). Taigi preliminariosios sutarties objektas yra ne turtas, veiksmų rezultatas ar pan., dėl kurių įgijimo susitaria sutarties šalys, bet kitos sutarties sudarymas ateityje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2011; kt.).

8217.

83Preliminariajai sutarčiai netaikytinos bendrosios sutarčių nutraukimą dėl esminio sutarties pažeidimo reglamentuojančios teisės normos, įtvirtintos CK 6.217 straipsnyje. Ši teisės norma taikytina tais atvejais, kai yra sudaryta pagrindinė sutartis. Kadangi preliminariosios sutarties objektas yra kitos – pagrindinės – sutarties sudarymas, tai preliminariosios sutarties šalies pareiškimas apie preliminariosios sutarties nutraukimą laikytinas atsisakymu sudaryti pagrindinę sutartį (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. sausio 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-73-687/2016 23 ir 24 punktus).

8418.

85Sprendžiant dėl preliminariosios sutarties šalies atsisakymo (vengimo) sudaryti pagrindinę sutartį padarinių, t. y. civilinės atsakomybės netesybų arba nuostolių forma, reikia nustatyti, buvo pagrįstas atsisakymas (vengimas) sudaryti pagrindinę sutartį ar ne (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2011; kt.).

8619.

87Taigi, nagrinėjamoje byloje sprendžiant, ar ieškovai turi teisę reikalauti 1 645,91 Eur nuostolių, susijusių su preliminariosios sutarties nutraukimu, ir 3 000 Eur baudos pagal preliminariąją sutartį, būtina vertinti, ar ieškovai pagrįstai atsisakė sudaryti pagrindinę sutartį. Ieškovai įrodinėja, kad turėjo pagrindą atsisakyti sudaryti pagrindinę sutartį (nutraukti preliminariąją sutartį), nes gyvenamasis namas turėjo trūkumų.

88Dėl parduodamo daikto kokybės

8920.

90Bendrieji parduodamam daiktui keliami reikalavimai išdėstyti CK 6.327 straipsnio 1 dalyje, kurioje nurodyta, kad pardavėjas privalo perduoti daiktus, atitinkančius sutartyje nustatytus kokybės, kiekio ir kitus kriterijus, o jeigu sutartyje nėra nurodymų, – įprastus reikalavimus. Nuostatos dėl pirkimo–pardavimo sutartimi perduodamų daiktų kokybės detalizuotos CK 6.333 straipsnyje. Pardavėjas privalo perduoti pirkėjui daiktus, kurių kokybė atitinka pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas ir daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus. Jei kokybės reikalavimai neaptarti sutartyje ir jų negalima nustatyti iš kitų su sutarties sudarymu susijusių aplinkybių, daiktų kokybė nustatoma vadovaujantis CK 6.333 straipsnio 4 dalyje nurodytais objektyviaisiais kriterijais – tikslais, kuriems parduodami daiktai turi būti naudojami (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-530/2010; 2011 m. gruodžio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-531/2011).

9121.

92Pardavėjo atsakomybė už parduodamo daikto kokybę nėra absoliuti. Įstatymas nedraudžia parduoti netinkamos kokybės daiktų, bet daiktų trūkumai turi būti aptarti. Jeigu jie aptarti, tai laikoma, kad šalys susitarė dėl atitinkamos daikto kokybės ir ji yra pirkėjui priimtina, kad šis sudarytų sutartį. Pardavėjo pareiga garantuoti parduodamo daikto kokybę neapima tų atvejų, kai daikto trūkumai pirkėjui buvo žinomi arba tokie akivaizdūs, kad kiekvienas atidus pirkėjas juos būtų pastebėjęs be jokio specialaus tyrimo (CK 6.327 straipsnio 2 dalis, 6.333 straipsnio 2 dalis). Taikant šią nuostatą svarbu nustatyti, ar daikto trūkumai normaliomis aplinkybėmis buvo tokie akivaizdūs ir pastebimi, kad rūpestingas ir atidus pirkėjas juos turėjo pastebėti.

9322.

94Pirkėjas, kuriam parduotas netinkamos kokybės daiktas, turintis neaptartų trūkumų, gali pasinaudoti įstatyme nurodytais pažeistų teisių gynybos būdais. CK 6.334 straipsnio 1 dalyje nustatyti keli alternatyvūs pirkėjo teisių gynimo būdai (pvz., kad pardavėjas neatlygintai pašalintų daikto trūkumus ar kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina). Pagal CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punktą pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas ir kai kitų teisės gynimo būdų apginti jo teisėms, įskaitant ir nuostolių atlyginimą, nepakanka. Ar netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis, nustatytina taikant CK 6.217 straipsnio 2 dalyje nurodytus vertinamuosius kriterijus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-133/2010; kt.)

9523.

96Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pardavėjas privalo garantuoti parduodamo daikto kokybę ir sudarydamas preliminariąją pirkimo–pardavimo sutartį. Įstatymas nedetalizuoja, kokios pasekmės kyla, kai pardavėjas, sudarydamas preliminariąją sutartį, pažeidžia šią pareigą, nenustato alternatyvių pirkėjo teisių gynimo būdų paaiškėjus daikto trūkumams po preliminariosios sutarties sudarymo kaip pagrindinės pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo atveju (pvz., kad pardavėjas neatlygintai pašalintų daikto trūkumus ar kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina). Įstatyme taip pat nedetalizuojama, kas sudaro pagrindą atsisakyti sudaryti pagrindinę sutartį (CK 6.165 straipsnio 4 dalis). Tai, ar pagrįstai atsisakyta sudaryti pagrindinę sutartį, yra vertinamoji sąvoka, priklausanti nuo konkrečių bylos aplinkybių.

9724.

98Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad preliminariosios pirkimo–pardavimo sutarties galima atsisakyti ir dėl neesminių daikto trūkumų, svarbu, kad šie trūkumai buvo paslėpti (nežinomi pirkėjui sudarant preliminariąją sutartį) ir pirkėjas, apie tuos trūkumus žinodamas, arba nebūtų sudaręs preliminariosios sutarties, arba nebūtų sutikęs už daiktą tiek mokėti. Sudarius preliminariąją sutartį ir paaiškėjus paslėptiems trūkumams, kiekvienu atveju vertinama, ar pirkėjas turėjo pagrindą atsisakyti sudaryti pagrindinę sutartį, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes.

9925.

100Nagrinėjamoje byloje ieškovai pateikė 2017-08-02 UAB „Pastatų diagnostika ir statyba“ gyvenamojo namo „( - )“ sodų bendrijoje, ( - ), pastato išorinių konstrukcijų techninės būklės ir jų konstrukcijų apžiūros aktą, kuriame įvardyti gyvenamojo namo trūkumai. Apžiūros akte buvo konstatuota, kad: 1) gyvenamojo namo pamatai yra sumontuoti pažeidžiant statybos norminius reikalavimus: pamatiniai blokai nesurišti, nėra viršutinio armuoto betono monolitinio žiedo, dėl to galbūt atsirado konstrukcijų vertikalių ir horizontalių įtrūkimų; medžiagos, panaudotos pamatams, netinka tokio tipo pamatų įrengimui; išorinės laikančiosios konstrukcijos sumontuotos pažeidžiant reikalavimus; pagrindai po pamatų konstrukcijomis įrengti nekokybiškai, nesilaikant keliamų reikalavimų; pamatų įrengimas neatitinka projektinių sprendinių; užfiksuotas dvigubai didesnis konstrukcijos ašių nuokrypių poslinkis; pamatiniai blokai galbūt panaudoti iš demontuotų statinių; 2) sąramos ir perdangos plokštės sumontuotos pažeidžiant statybos norminius reikalavimus: rūsio perdangos sumontuotos pažeidžiant reikalavimus, sąramose užfiksuota mikroįtrūkių; rūsio perdangos plokštės suskilinėjusios, pažeistos; 3) drenažinės membranos įrengimo darbai atlikti pažeidžiant statybos norminius reikalavimus: požeminės pamatų dalies apsauginė drenažinė membrana sumontuota nesilaikant reikalavimų (atvirkščiai) ir su daug trūkumų; galimai nėra įrengta pamatų teptinė hidroizoliacija, dėl to vanduo patenka į rūsio patalpas; 4) fasado šiltinamojo sluoksnio armavimo darbai atlikti pažeidžiat statybos norminius reikalavimus: fasado šiltinamojo sluoksnio apsauginis armuotas sluoksnis atšokęs, nukritęs; ties angokraščių kampais nėra įrengtas papildomas armuojantis sluoksnis, dėl to ties angokraščiais atsiranda įtrūkių; neužsandarinti šalčio tiltai; neužsandarintos vietos yra iki 10 mm pločio; tarp fasado šiltinamojo sluoksnio ir cokolinės dalies nėra sumontuotas apsauginis cokolinis profilis, nėra kampinių-nuolašinių profiliukų, dėl to vanduo bėga ant rūsio sienų ir sienos yra suskilinėjusios, ištrupėjusios; 5) vidinės sienos yra pažeistos: vidaus patalpose ant sienų pastebimi vertikalūs ir horizontalūs įtrūkimai; virš langų nesumontuotos sąramos; kamino silikatinių plytų mūras nesurištas, dėl to atsiradę vertikalių ir horizontalių įtrūkimų; dėl pastato deformacijų suskilinėję stiklo paketai; konstatuoti kiti trūkumai.

10126.

102Teisėjų kolegijos vertinimu, šie trūkumai negalėjo būti ieškovams žinomi iki preliminariosios sutarties sudarymo, jie tapo akivaizdūs tik po kurio laiko, ieškovams sudarius preliminariąją sutartį ir jau apsigyvenus ginčo name. Ieškovai neturėdami specialaus išsilavinimo negalėjo pastebėti ir numatyti šiuos trūkumus atsirasiant be jokio specialaus tyrimo, t. y. yra pagrindas konstatuoti, kad egzistavo paslėpti trūkumai.

10327.

104Pažymėtina, kad preliminariosios sutarties 3.6 punkte buvo įtvirtinta atsakovų garantija, kad gyvenamojo namo statybos darbai yra atlikti laikantis teisės norminių aktų, reglamentuojančių šių darbų atlikimą, reikalavimų pagal 2012-12-20 statybos leidimą Nr. ( - ); gyvenamasis namas statomas be esminių nukrypimų nuo statinio projekto, taigi ieškovai pagrįstai tikėjosi, kad gyvenamasis namas atitinka Statybos įstatyme ir statybos techniniuose reglamentuose keliamus reikalavimus ir bus tinkamas naudoti, priešingu atveju ieškovai, apie anksčiau minėtus trūkumus žinodami, arba nebūtų sudarę preliminariosios sutarties, arba nebūtų sutikę už daiktą tiek mokėti.

10528.

106UAB „Pastatų diagnostika ir statyba“ specialistų nustatyti faktai, išdėstyti apžiūros akte, leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad gyvenamasis namas yra su esminiais trūkumais, kurių nepašalinus nėra galima tolesnė jo eksploatacija ir statybos užbaigimas. Apie šiuos trūkumus, sudarant preliminariąją sutartį, ieškovai nebuvo informuoti, o trūkumai nebuvo akivaizdūs ir galimi nustatyti be specialių tyrimų – jie išryškėjo tik praėjus metams po preliminariosios sutarties sudarymo.

10729.

108Sutiktina ir su apeliacinio skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino liudytojo R. M. parodymus, nurodydamas, kad liudytojas neva teigė, kad esminė trūkių atsiradimo priežastis yra nekokybiškai įrengti pamatai, kas buvo matyti plika akimi. Tačiau teisėjų kolegijai išklausius 2018-05-11 teismo posėdžio garso įrašą, nustatyta, kad liudytojas paliudijo, jog „apžiūros dienai buvo matomi trūkumai, kurie iškilo nesilaikant statybos technologijų. 2015 m. nematydamas vizualiai trūkumų žmogus negali pasakyti, ar jie yra, net specialistas negali to pasakyti. Esminė trūkinėjimo priežastis – nekokybiškai įrengti pamatai, įtrūkusios sąramos, kas yra pavojinga; nestabili betono danga, konstrukcijos nestabilios – juda. Pastatas neatitinka STR reikalavimų. Statant statinį reikalinga samdytis statinio darbų vadovą. Nurodyta esamų defektų trūkumų pašalinimo kaina paskaičiuota tai daliai, kas buvo prašoma įvertinti, skaičiavimas atliktas remiantis įkainiais, tačiau nereiškia, kad tokiais įkainiais darbai ir bus atlikti, suma gali didėti dvigubai“.

10930.

110Apibendrindamas apžiūros aktą, liudytojas nurodė, kad pagrindinė gyvenamojo namo trūkumų priežastis yra monolitinės pagalvės nebuvimas, pagrindo sutankinimo nebuvimas, drenažo nebuvimas ar nefunkcionavimas, dėl to namo konstrukcijos neturi stabilumo ir pleišėja. Akivaizdu, kad be papildomų tyrimų ieškovai negalėjo ir neturėjo žinoti, kad gyvenamasis namas – priešingai nei nurodyta projekte – neturi monolitinės pagalvės, kad pagrindas nesutankintas, kad drenažas nepadarytas ar nefunkcionuoja – tai akivaizdžiai yra paslėpti trūkumai. Todėl teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo išvada, kad trūkumai buvo matomi plika akimi ir kad ieškovai iš esmės neįrodė, jog atsakovai nuo jų nuslėpė preliminariojoje sutartyje nurodyto turto galimus trūkumus, laikytina visiškai nepagrįsta.

11131.

112Pažymėtina, ir tai, kad, ieškovams pranešus apie preliminariosios sutarties nutraukimą dėl atsakovų kaltės, atsakovai 2017-10-19 mokėjimo pavedimu grąžino ieškovams 3 000 Eur sumokėtą avansą, kas leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad atsakovai pripažino savo kaltę, kadangi priešingu atveju turėjo galimybę vadovaujantis preliminariosios sutarties 4.2 punktu ir nesudarius pagrindinės sutarties dėl ieškovų kaltės įskaityti 3 000 Eur baudą į jau sumokėtą avansą.

11332.

114Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad yra pagrindas konstatuoti, jog pardavėjai pažeidė pareigą garantuoti daikto kokybę, nes ieškovai patikimais įrodymais įrodė paslėptus daikto trūkumus. Kadangi nagrinėjamoje byloje ieškovai įrodė, kad ginčo namas turi paslėptų trūkumų, tai yra pagrindas pripažinti, kad ieškovai, remdamiesi jais, pagrįstai atsisakė sudaryti pagrindinę sutartį. Pažymėtina, kad ieškovai ne iš karto nutraukė preliminariąją sutartį, sužinoję gyvenamojo namo trūkumų remonto išlaidas bandė derėtis su atsakovais, t. y. rinkosi alternatyvius pirkėjų teisių gynimo būdus, kad pardavėjai neatlygintinai pašalintų daikto trūkumus ar kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina, tačiau atsakovai į tokius ieškovų siūlymus nereagavo.

11533.

116Pripažinus, kad ieškovai pagrįstai atsisakė sudaryti pagrindinę sutartį, pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas priešieškinį atmetant, o ieškovų reikalavimą dėl 3 000 Eur netesybų priteisimo tenkinant.

11734.

118Ieškovai, be atsakovų turto pagerinimo išlaidų, ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų 1 645,91 Eur nuostolių, susijusių su preliminariosios sutarties nutraukimu, 3 000 Eur baudą, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas.

11935.

120Pažymėtina, kad, vadovaujantis CK 6.258 straipsnio 2 dalimi, kai pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, netesybos įskaitomos į nuostolius. Analogiškai (kaip neleidžiantis šalims nustatyti baudinių netesybų) aiškinamas ir CK 6.73 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas netesybų ir nuostolių santykis (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-07-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1079/2014, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-05-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-230/2013). Netesybų įskaitymo į nuostolius esmė yra ta, kad, kreditoriui reikalaujant netesybų ir nuostolių bei pagrindus savo reikalavimą, jam priteisiama didesnioji priklausanti suma, kuri apima mažesniąją. Todėl priteisus 3 000 Eur sumos netesybas (baudą), ieškiniu prašomi priteisti 1 645,91 Eur nuostoliai, susiję su preliminariosios sutarties nutraukimu, atskirai nebepriteistini, jie įskaitomi į netesybas.

121Dėl procesinių palūkanų

12236.

123Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d. nustatyta, jog terminą įvykdyti praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Pagal LR CK 6. 37 straipsnio 2 dalį skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl iš atsakovų ieškovams priteistina 5 procentai metinių palūkanų už priteistą 5 534,09 Eur (3 000 Eur bauda + 2 534,09 Eur atsakovų turto pagerinimo išlaidos) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2018-03-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

124Dėl bylos procesinės baigties

12537.

126Teisėjų kolegija, įvertinusi nustatytas aplinkybes, bylos rašytinių įrodymų visumą, šalių procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė materialinės teisės normas, reglamentuojančias parduodamo daikto kokybinius kriterijus ir pardavėjo suteikiamą įstatymo nustatytą garantiją, taip pat nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos, netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus, liudytojų parodymus, todėl yra pagrindas apeliacinį skundą tenkinti iš dalies ir pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeisti – ieškinį tenkinti iš dalies priteisiant ieškovams iš atsakovų 3 000 Eur baudą ir 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o priešieškinį atmesti (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Kitą sprendimo dalį, kuria patenkintas ieškovų reikalavimas dėl atliktų atsakovų turto pagerinimo išlaidų, sudarančių 2 534,09 Eur atlyginimo, palikti nepakeistą.

127Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

12838.

129Apeliacinį skundą tenkinus iš dalies, atitinkamai perskaičiuotinos ir priteistos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 5 dalis).

13039.

131Nagrinėjamu atveju, patenkinus ieškovų apeliacinį skundą iš dalies, patenkintų ieškinio reikalavimų dalis sudaro 77 procentus. Atitinkamai ieškovų netenkintų ieškinio reikalavimų dalis sudaro 23 procentus. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teisme ieškovai turėjo 2 582,40 Eur išlaidų, iš jų 162 Eur žyminis mokestis ir 2 420,40 Eur atstovavimo išlaidos. Atsakovai pirmosios instancijos teisme turėjo 2 568 Eur išlaidų, iš jų 68 Eur žyminis mokestis ir 2 500 Eur atstovavimo išlaidos. Taigi ieškovams iš atsakovų priteistina 1 988,45 Eur (2 582,40 Eur x 77 proc.), o atsakovams iš ieškovų – 590,64 Eur (2 568 x 23 proc.), atlikus tarpusavio įskaitymą, ieškovams iš atsakovų priteistina 1 397,81 Eur (1 988,45 – 590,64), t. y. iš kiekvieno atsakovo po 698,90 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme.

132Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

13340.

134Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju, patenkinus ieškovų apeliacinį skundą iš dalies, patenkintų apeliacinio skundo reikalavimų dalis sudaro 65 procentus. Atitinkamai ieškovų netenkintų apeliacinio skundo reikalavimų dalis sudaro 35 procentus.

13541.

136Ieškovai pateikdami apeliacinį skundą sumokėjo 172 Eur žyminį mokestį už apeliacinį skundą ir patyrė 625,17 Eur išlaidų, susijusių su apeliacinio skundo surašymu, iš viso 797,17 Eur. Atsakovai pateikė duomenis, jog patyrė 300 Eur išlaidų už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, apeliacinį skundą patenkinus iš dalies (65 proc.), ieškovams iš atsakovų priteistina 518,16 Eur (797,17 Eur x 65 proc.) bylinėjimosi išlaidų, o atsakovams iš ieškovų priteistina 105 Eur (300 Eur x 35 proc.) bylinėjimosi išlaidų, atlikus tarpusavio įskaitymą, ieškovams iš atsakovų priteistina 413,16 Eur (518,16 – 105), t. y. iš kiekvieno atsakovo po 206,60 Eur, bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

137Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

138Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2018 m. rugsėjo 14 d. sprendimą pakeisti ir sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

139„Ieškinį tenkinti iš dalies. Priešieškinį atmesti.

140Priteisti solidariai ieškovams D. G., a. k. ( - ) ir D. G., a. k. ( - ) iš atsakovų A. Š., a. k. ( - ) ir D. Š., a. k. ( - ) 3 000 Eur netesybų, 2 534,09 Eur atsakovų turto pagerinimo išlaidų, 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo priteistos 5 534,09 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2018-03-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir kiekvienam po 698,90 Eur bylinėjimosi išlaidų.“

141Priteisti ieškovams D. G., a. k. ( - ) ir D. G., a. k. ( - ) iš atsakovų A. Š., a. k. ( - ) ir D. Š., a. k. ( - ) po 206,60 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovai D. G. ir D. G. kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydami priteisti... 7. 2.... 8. Preliminariosios sutarties 3.6 punktu atsakovai garantavo, kad gyvenamojo namo... 9. 3.... 10. UAB „Pastatų diagnostika ir statyba“ sudarė lokalinę sąmatą, kurioje... 11. 4.... 12. Atsakovai A. Š. ir D. Š. su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti kaip... 13. 5.... 14. Atsakovai A. Š. ir D. Š. pateikė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti... 15. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 16. 6.... 17. Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmai 2018 m. rugsėjo 14 d. sprendimu... 18. 6.1.... 19. Nurodė, kad ieškovai, 2015-08-26 sudarydami preliminariąją nekilnojamojo... 20. 6.2.... 21. Nurodė, kad įvertinus byloje nustatytas aplinkybes nėra pagrindo teigti, kad... 22. 6.3.... 23. Nurodė, kad atsakovų veiksmai, kuriais jie susitarė su notaru dėl... 24. 6.4.... 25. Nurodė, kad ieškovai pagrindinę sutartį atsisakė pasirašyti be teisėto... 26. 6.5.... 27. Nurodė, kad pagrindinė nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis... 28. 6.6.... 29. Nurodė, kad pasirašius preliminariąją pirkimo–pardavimo sutartį... 30. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 31. 7.... 32. Ieškovai D. G. ir D. G. (toliau – ir apeliantai) pateikė apeliacinį... 33. 7.1.... 34. Nurodo, kad pardavėjas atsako už daiktų trūkumus, jeigu pirkėjas įrodo,... 35. 7.2.... 36. Nurodo, kad atsakovas vykdė statybą ūkio būdu, tačiau trūkumai... 37. 7.3.... 38. Nurodo, kad ieškovai, sudarydami preliminariąją sutartį, pagrįstai... 39. 7.4.... 40. Nurodo, kad skundžiamo sprendimo dalis, kuria atmestas ieškovų reikalavimas... 41. 7.5.... 42. Nurodo, kad atsakovų padaryti pažeidimai, kurie buvo gyvenamojo namo... 43. 7.6.... 44. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas iškreipė liudytojo parodymus,... 45. 8.... 46. Atsakovai A. Š. ir D. Š. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo... 47. 8.1.... 48. Nurodo, kad apeliantai turėjo teisę ir galimybę apžiūrėti nebaigtos... 49. 8.2.... 50. Nurodo, kad apeliantai neatliko (patys ar pasitelkę kitus asmenis) turto... 51. 8.3.... 52. Nurodo, kad šioje byloje nenagrinėjami klausimai dėl netinkamos kokybės... 53. 8.4.... 54. Nurodo, kad apeliantai tiesiog neturėjo pakankamai lėšų įvykdyti... 55. 8.5.... 56. Nurodo, kad žemės sklypas įgytas 2004-04-21 ir, jei jame jau buvo pamatai,... 57. 8.6.... 58. Nurodo, kad apeliantų argumentai, kad jie nesudarė pagrindinės... 59. 8.7.... 60. Nurodo, kad byloje nėra įrodymų, jog namo trūkumai buvo paslėpti ar... 61. Teisėjų kolegija... 62. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 63. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 64. 9.... 65. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktiniai... 66. 10.... 67. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliaciniai... 68. 11.... 69. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo... 70. Dėl apeliacinio skundo dalyko... 71. 12.... 72. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas D. G. ir atsakovai A. Š. ir D.... 73. 13.... 74. Ieškovai pateikė ieškinį prašydami priteisti iš atsakovų 2 534,09 Eur... 75. 14.... 76. Apeliantai nesutikdami su priimta pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi... 77. 15.... 78. Apeliantai nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nėra... 79. Dėl preliminariosios sutarties nutraukimo... 80. 16.... 81. CK 6.165 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad preliminarioji sutartis yra šalių... 82. 17.... 83. Preliminariajai sutarčiai netaikytinos bendrosios sutarčių nutraukimą dėl... 84. 18.... 85. Sprendžiant dėl preliminariosios sutarties šalies atsisakymo (vengimo)... 86. 19.... 87. Taigi, nagrinėjamoje byloje sprendžiant, ar ieškovai turi teisę reikalauti... 88. Dėl parduodamo daikto kokybės... 89. 20.... 90. Bendrieji parduodamam daiktui keliami reikalavimai išdėstyti CK 6.327... 91. 21.... 92. Pardavėjo atsakomybė už parduodamo daikto kokybę nėra absoliuti.... 93. 22.... 94. Pirkėjas, kuriam parduotas netinkamos kokybės daiktas, turintis neaptartų... 95. 23.... 96. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pardavėjas privalo garantuoti parduodamo... 97. 24.... 98. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad preliminariosios pirkimo–pardavimo... 99. 25.... 100. Nagrinėjamoje byloje ieškovai pateikė 2017-08-02 UAB „Pastatų diagnostika... 101. 26.... 102. Teisėjų kolegijos vertinimu, šie trūkumai negalėjo būti ieškovams... 103. 27.... 104. Pažymėtina, kad preliminariosios sutarties 3.6 punkte buvo įtvirtinta... 105. 28.... 106. UAB „Pastatų diagnostika ir statyba“ specialistų nustatyti faktai,... 107. 29.... 108. Sutiktina ir su apeliacinio skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas... 109. 30.... 110. Apibendrindamas apžiūros aktą, liudytojas nurodė, kad pagrindinė... 111. 31.... 112. Pažymėtina, ir tai, kad, ieškovams pranešus apie preliminariosios sutarties... 113. 32.... 114. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad yra... 115. 33.... 116. Pripažinus, kad ieškovai pagrįstai atsisakė sudaryti pagrindinę sutartį,... 117. 34.... 118. Ieškovai, be atsakovų turto pagerinimo išlaidų, ieškiniu prašė priteisti... 119. 35.... 120. Pažymėtina, kad, vadovaujantis CK 6.258 straipsnio 2 dalimi, kai... 121. Dėl procesinių palūkanų ... 122. 36.... 123. Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d. nustatyta, jog terminą įvykdyti... 124. Dėl bylos procesinės baigties... 125. 37.... 126. Teisėjų kolegija, įvertinusi nustatytas aplinkybes, bylos rašytinių... 127. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 128. 38.... 129. Apeliacinį skundą tenkinus iš dalies, atitinkamai perskaičiuotinos ir... 130. 39.... 131. Nagrinėjamu atveju, patenkinus ieškovų apeliacinį skundą iš dalies,... 132. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 133. 40.... 134. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 135. 41.... 136. Ieškovai pateikdami apeliacinį skundą sumokėjo 172 Eur žyminį mokestį... 137. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325–331... 138. Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2018 m. rugsėjo 14 d. sprendimą... 139. „Ieškinį tenkinti iš dalies. Priešieškinį atmesti.... 140. Priteisti solidariai ieškovams D. G., a. k. ( - ) ir D. G., a. k. ( - ) iš... 141. Priteisti ieškovams D. G., a. k. ( - ) ir D. G., a. k. ( - ) iš atsakovų A....