Byla 3K-3-531/2011
Dėl sutarties nutraukimo ir skolos priteisimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Česlovo Jokūbausko, Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Juozo Šerkšno, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Mega Property“ kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 31 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB NTA „Realus pasiūlymas“ ieškinį atsakovui UAB „Mega Property“ dėl sutarties nutraukimo ir skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje keliamas esminį pirkimo–pardavimo sutarties pažeidimo nustatymą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo klausimas.

5Ieškovas prašė nutraukti 2008 m. sausio 8 d. su atsakovu sudarytą Platinimo susitarimą Nr. 5 ir priteisti iš atsakovo 39 960 Lt skolos. Ieškovas nurodė, kad prašoma nutraukti sutartimi atsakovas įsipareigojo perduoti ieškovui prekes, t. y. silikonines užklijuojamas plėveles ,,Akkufresh“, skirtas akumuliatoriaus baterijos įkrovimo gebai padidinti, o ieškovas – už gautas prekes nustatyta tvarka ir terminais atsiskaityti. Ieškovas gavo iš atsakovo 5000 vnt. prekių, už kurias sumokėjo atsakovui 11 600 eurų (39 960 Lt). Vėliau paaiškėjo, kad prekės yra netinkamos kokybės. Ieškovas kreipėsi į atsakovą, reikalaudamas nutraukti sudarytą susitarimą, atsiimti netinkamos kokybės prekes ir grąžinti sumokėtus pinigus, tačiau atsakovas šių reikalavimų nepatenkino.

6II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė

7Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2010 m. vasario 11 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: priteisė ieškovui iš atsakovo 39 960 Lt skolos ir 1199 Lt bylinėjimosi išlaidų.

8Teismas nustatė, kad 2008 m. sausio 8 d. šalys sudarė Platinimo susitarimą Nr. 5, pagal kurį atsakovas ieškovui suteikė ir garantavo išskirtinę teisę siūlyti ir parduoti gaminius „Akkufresh“ (silikonines užklijuojamas plėveles, skirtas akumuliatoriaus baterijos įkrovimo gebai padidinti) Lenkijos teritorijoje, o ieškovas įsipareigojo pirkti ir perparduoti gaminius Lenkijos teritorijoje susitarime nustatytomis sąlygomis ir terminais. Susitarimo 4 punkte buvo nustatyta, kad susitarimas įsigalioja ieškovui visiškai atsiskaičius už pirmuosius 5000 vnt. gaminių ne vėliau kaip per 14 dienų nuo šio susitarimo pasirašymo dienos. Atsakovas pardavė ieškovui 5000 vnt. gaminių už 46 905 Lt, o ieškovas priėmė gaminius ir atsakovui sumokėjo tik dalį sumos, t. y. 39 960 Lt.

9Teismas padarė išvadą, kad atsakovo parduoti gaminiai neatitiko kokybės reikalavimų. Teismo nuomone, tai įrodo Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos priimti oficialūs dokumentai. Valstybinė ne maisto produktų inspekcija patikrino prekės ,,Akkufresh“ atitiktį nurodytiems ir privalomiems rodikliams ir 2009 m. kovo 2 d. patikrinimo akte konstatavo, kad atsakovo tiekiamas produktas neatitinka jam keliamų reikalavimų: atsakovas neįrodė, jog produktas turi nurodytas savybes, nepateikė produkto saugą bei atitiktį ES direktyvoms patvirtinančių dokumentų (lipduko pakuotė paženklinta CE ženklu), teikė tą patį produktą, nurodydamas skirtingas jo savybes, t. y. klaidino vartotoją ir neįvykdė pareigos tiekti į rinką saugius ir tinkamus naudoti pagal paskirtį produktus. Teismas nustatė, kad ant atsakovo ieškovui parduotų gaminių pakuočių buvo nurodyta, jog užklijuoti ant mobiliojo telefono baterijos silikoniniai lipdukai pagerina baterijos veikimo savybes, t. y. 300 proc. pailgina baterijos veikimo ir 200 proc. – budėjimo režimo laiką, tačiau vėliau paaiškėjo, kad prekės neturi šių savybių. Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos 2009 m. kovo 2 d. sprendimu laikinai uždraudė atsakovui tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produktą, kol bus atlikti produkto saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė bei valstybinė produktų saugos ekspertizė. 2009 m. gegužės 4 d. atsakovui vėl leista tiekti ir siūlyti tiekti į rinką produktą ,,Akkufresh“ su ant pakuotės pateikta tokia informacija: ,,200 % Battery life, 47 % standby time, Battery tuning“.

10Teismas sprendė, kad Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos dokumentai visiškai įrodo, jog atsakovo ieškovui parduoti gaminiai neatitiko kokybės reikalavimų (CPK 197 straipsnio 2 dalis). Teismo nuomone, tokią išvadą patvirtina ir ta aplinkybė, kad vėliau atsakovas gaminius pradėjo pakuoti į kitas pakuotes, ant kurių nurodyta, jog gaminiai pailgina baterijos veikimo laiką tik 200 proc., o budėjimo laiką – tik 47 proc. Atsakovo byloje pateiktą produkcijos bandymo ataskaitą teismas vertino kritiškai, nes ji neatitiko rašytiniams įrodymams keliamų reikalavimų (CPK 176–179 straipsniai). Teismas, remdamasis nustatytomis aplinkybėmis, CK 6.333 straipsniu, 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punktu, sprendė, kad netinkamos kokybės gaminio pardavimas yra esminis šalių pasirašyto susitarimo pažeidimas, todėl ieškovo reikalavimas priteisti skolą tenkintinas.

11Teismas konstatavo, kad negali būti tenkinamas ieškovo reikalavimas nutraukti šalių sudarytą platinimo susitarimą, nes pagal šio 4 punktą jis įsigalioja ieškovui visiškai atsiskaičius su atsakovu už pirmuosius 5000 vnt. prekių, tačiau ieškovas sumokėjo tik dalį sumos, t. y. 39 960 Lt, todėl susitarimas neįsigaliojo (CPK 176–179 straipsniai).

12Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m. liepos 23 d. nutartimi Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. vasario 11 d. sprendimą paliko nepakeistą.

13Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m. gruodžio 28 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 23 d. nutartį panaikino ir bylą perdavė iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui. Teisėjų kolegija nurodė, kad, neįsigaliojus šalių sudarytai distribucijos sutarčiai, distribucijos santykius reglamentuojančios teisės normos netaikytinos, o vienkartinis prekių – 5000 vnt. silikoninių lipdukų ,,Akkufresh“ su pakuote – įsigijimas pagal 2008 m. sausio 8 d. PVM sąskaitą–faktūrą ir 2008 m. sausio 15 d. prekių perdavimo–priėmimo aktą atitinka pirkimo–pardavimo sutarties požymius (CK 6.305 straipsnis). Bylą nagrinėję teismai ginčui spręsti pagrįstai taikė pirkimo–pardavimo sutartinius santykius reglamentuojančias teisės normas, taip pat pagrįstai pripažino, jog parduoti daiktai turėjo trūkumų. Kita vertus, teisėjų kolegija konstatavo, kad teismai, spręsdami ginčą dėl parduotų daiktų trūkumų, netinkamai taikė esminio sutarties pažeidimo nustatymą bei sutarties nutraukimo padarinius (restituciją) reglamentuojančias teisės normas ir neišsiaiškino visų bylai reikšmingų aplinkybių: kokią įtaką ieškovo interesams turėjo sutarties pažeidimas, t. y. ar ieškovas pardavė prekes, ar patyrė neigiamų turtinių praradimų ir pan., taip pat kokią dalį prekių turi ieškovas, kokiu būdu – natūra ar pinigais – taikytina restitucija.

14Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi bylą pagal atsakovo UAB „Mega property“ apeliacinį skundą, 2011 m. gegužės 31 d. nutartimi Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. vasario 11 d. sprendimą pakeitė ir išdėstė taip: ieškinį patenkino iš dalies – priteisė ieškovui iš atsakovo 37 162,80 Lt skolos ir įpareigojo ieškovą grąžinti atsakovui 4650 vienetų silikoninių užklijuojamų plėvelių „Akkufresh“; paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

15Apeliacinės instancijos teismas sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovo parduoti gaminiai neatitiko kokybės reikalavimų; tai patvirtina Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos oficialūs dokumentai, nustatę, jog atsakovo tiekiamas produktas neatitinka jam keliamų reikalavimų, o atsakovas neįrodė, kad produktas turi jo nurodytas savybes. Teisėjų kolegija atmetė atsakovo argumentus, kad produktai buvo skirti realizuoti Lenkijoje, o byloje nenustatyta, jog lipdukų ženklinimas neatitiko Lenkijoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių reikalavimų. Kadangi 2008 m. sausio 8 d. Platinimo susitarimą šalys sudarė Lietuvos Respublikos teritorijoje, tai, teisėjų kolegijos vertinimu, jam turi būti taikomi Lietuvos teisės aktų reikalavimai: tiek daiktų kokybei ir ženklinimui, tiek kainos nustatymui ir pan. Be to, bylos duomenimis, atsakovas klaidino dėl deklaruojamų produkto turimų savybių, jo saugumą bei atitiktį ES direktyvoms patvirtinančių dokumentų (įskaitant ir Lenkijos valstybę) bei teikė tą patį produktą deklaruodamas skirtingas jo savybes, t. y. klaidino vartotoją bei neįvykdė pareigos tiekti į rinką saugius ir tinkamus naudoti pagal paskirtį produktus, už tai jam skirta administracinė nuobauda, taip pat nuspręsta laikinai uždrausti tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produktą, kol bus atlikti produkto saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, valstybinė produktų saugos ekspertizė. Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad ieškovas įrodė parduotų daiktų trūkumų faktą, o atsakovas nepateikė tai paneigiančių įrodymų (CK 6.327 straipsnio 1 dalis, CPK 178 straipsnis).

16Teisėjų kolegija nepripažino esminiu įrodinėjimo taisyklių pažeidimu aplinkybės, kad pirmosios instancijos teismas atskirai neargumentavo atsakovo pateikto įrodymo – bandymo ataskaitos – trūkumų. Teisėjų kolegija nurodė, kad bandymo atskaita nepasirašyta, todėl nėra rašytinis įrodymas CPK 197 straipsnio prasme, be to, joje nėra išvadų apie tiriamo gaminio poveikį baterijos darbo tarnavimo laikui pailginti 300 proc., o budėjimo laikui – 200 proc.

17Kita vertus, teisėjų kolegija sprendė, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė esminio sutarties pažeidimo nustatymą bei sutarties nutraukimo padarinius (restituciją) reglamentuojančias teisės normas. Bylos duomenimis, ieškovas faktiškai įsigijo 5000 vnt. silikoninių užklijuojamų plėvelių „Akkufresh“, už kurias sumokėjo 39 960 Lt; 350 vnt. jis realizavo, o kita dalis (4650 vnt.) ieškovui buvo grąžinta ir liko nerealizuota, nes neatitiko įstatymų nustatytų reikalavimų bei ant pakuotės nurodytų savybių. Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad ieškovas patyrė turtinius praradimus (CK 6.217 straipsnio 2 dalis); pripažino teisėtu vienašališką sutarties nutraukimą ir, nustačiusi, kad dalis prekių (350 vnt.) ieškovo buvo realizuota, į tai atsižvelgė taikydama restituciją natūra: įpareigojo ieškovą grąžinti atsakovui 4650 vnt. silikoninių užklijuojamų plėvelių „Akkufresh“, o ieškovui iš atsakovo pirmosios instancijos teismo sprendimu priteistą 39 960 Lt skolą, atsižvelgiant į gražintos produkcijos kiekį ir sumokėtos sumos dydį, sumažino iki 37 162,80 Lt.

18III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai

19Kasaciniu skundu atsakovas UAB „Mega Property“ prašo Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 31 d. nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Kasacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

201. Teismai netinkamai nustatė atsakovo civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygas, dėl to neatskleidė bylos esmės ir pažeidė atsakovo teises ir interesus. Pardavėjo atsakomybės pagal CK 6.334 straipsnį sąlyga – jo neteisėti veiksmai. Tai reiškia, kad turėjo būti nustatytas netinkamos kokybės daikto pardavimo pirkėjui faktas, tačiau byloje nėra jokių įrodymų apie tai, kad atsakovo ieškovui parduoti lipdukai yra netinkamos kokybės. Teismai, konstatuodami netinkamos prekių kokybės faktą, turėjo vadovautis CK 6.333 straipsnio 4 dalimi, pagal kurią, daiktų kokybės sutartyje neaptarus, pardavėjas privalo perduoti pirkėjui tokios kokybės daiktus, kad juos būtų galima naudoti tam, kam jie paprastai naudojami. Kasacinio teismo praktikoje pasisakyta, kad pagal CK 6.334 straipsnio 4 dalį daikto kokybę galima apibūdinti kaip jo tinkamumą panaudoti pagal paskirtį; netinkama daikto kokybė savaime nereiškia, kad jis negali būti naudojamas pagal paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Artrema“ v. UAB ,,SDG“, bylos Nr. 3K-3-149/2009). Teismai silikoninių lipdukų „Akkufresh“ kokybės trūkumų faktą konstatavo iš esmės remdamiesi vien tik Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos priimtais dokumentais, tačiau šie negali būti laikomi rašytiniais įrodymais, patvirtinančiais ieškovo iš kasatoriaus įsigytų lipdukų netinkamą kokybę, nes juose užfiksuota ne lipdukų kokybės, o jų pakuotės ženklinimo neatitiktis teisės aktų nustatytiems reikalavimams (inspekcijos patikrinimo objektas buvo ne lipdukų kokybė, o jų pakuotės atitiktis Lietuvos teisės aktuose nustatytoms prekių ženklinimo taisyklėms). Be to, iš Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos 2009 m. kovo 2 d. sprendimo Nr. 7VS-09-1305-50 matyti, kad buvo tiriama ne iš ieškovo, bet iš kasatoriaus paimtos lipdukų partijos pakuotė, kurioje buvo kitokie, nei ieškovui parduoti lipdukai (ant lipdukų, paimtų iš kasatoriaus, pakuotės buvo nurodyta, jog jie pailgina baterijos darbo laiką 200 proc., o budėjimo laiką – 47 proc., o ant ieškovui parduotų – atitinkamai 300 ir 200 proc.). Dėl to nei Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos patikrinimo aktas, nei pirmiau nurodytas šios institucijos sprendimas negali būti laikomi patvirtinančiais ieškovo iš kasatoriaus įsigytos produkcijos netinkamą kokybę. Taigi ieškovas neįrodė, kad jam parduoti lipdukai buvo netinkamos kokybės, be to, nepateikė įrodymų ir apie tai, jog šių lipdukų negalima naudoti pagal paskirtį, kuriai jie įprastai naudojami, t. y. baterijos darbo ir budėjimo laikui pailginti. Dėl to teismams nebuvo pagrindo konstatuoti kasatoriaus neteisėtų veiksmų – netinkamos kokybės prekių pardavimo – ir taikyti atsakomybę, nustatytą CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punkte.

212. Apeliacinės instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovas, įsigijęs neva netinkamos kokybės prekes, ne tik dėl to nepatyrė nuostolių, bet juos pardavęs Lenkijos bendrovei „Lech-Net S.C“ uždirbo pelno. Kasatorius teismui yra pateikęs išankstiniam apmokėjimui ieškovo šiai Lenkijos bendrovei išrašytą sąskaitą Nr. 2008-1, pagal kurią ieškovas pardavė 5000 vnt. iš kasatoriaus įsigytų silikoninių lipdukų „Akkufresh“, tačiau apeliacinės instancijos teismas šios sąskaitos nevertino. Pagal ją ieškovas iš sandorio gavo 15 000 eurų (51 792 Lt), taigi 11 832 Lt pelno. Tai akivaizdžiai patvirtina, kad, nepaisant ieškovo deklaruotų prekių kokybės trūkumų, jis pardavęs prekes uždirbo pelno. Tokiomis aplinkybėmis nėra pagrindo kasatoriaus civilinei atsakomybei kilti.

223. Apeliacinės instancijos teismas netyrė, kokio pobūdžio santykiai susiklostė tarp ieškovo ir Lenkijos bendrovės „Lech-Net S.C.“. Iš sąskaitos išankstiniam apmokėjimui Nr. 2008-1 matyti, kad 5000 vnt. lipdukų šiai bendrovei buvo perduota 2008 metų sausio mėnesį. Ši grąžino ieškovui 4650 vnt. lipdukų tik 2009 kovo mėnesį. Neaišku, kodėl lipdukai buvo grąžinti praėjus tiek daug laiko. Be to, ieškovas nepateikė jokių įrodymų apie tai, kad jam būtų reiškiamos Lenkijos bendrovės pretenzijos dėl netinkamos šių lipdukų kokybės, kad bendrovė būtų reikalavusi grąžinti sumokėtus pinigus ir pan. Nenustačius šių aplinkybių, nėra pagrindo išvadai apie priežastinį ryšį tarp ieškovo nurodomų patirtų nuostolių ir neva neteisėtų kasatoriaus veiksmų – netinkamos kokybės lipdukų pardavimo. Apeliacinės instancijos teismas šių aplinkybių netyrė, nesiaiškino, ar lipdukai ieškovui nebuvo grąžinti dėl ieškovo kaltės ir pan., taip pat neįvertino fakto, kad ieškovas nėra grąžinęs Lenkijos bendrovei pinigų, gautų pardavus lipdukus „Akkufresh“ (šią aplinkybę patvirtina ieškovo direktoriaus paaiškinimai teismo posėdžio metu), ir nėra duomenų apie ketinimą tai padaryti. Kol ieškovas nėra grąžinęs už parduotus lipdukus gautų pinigų, tol nėra pagrindo teigti, kad jis patyrė nuostolių.

234. Apeliacinės instancijos teismas neatsižvelgė į priežastis, dėl kurių ši byla kasacinio teismo 2010 m. gruodžio 28 d. nutartimi buvo grąžinta iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui. Kasacinis teismas nurodė, kad byloje neįvertintos visos reikšmingos faktinės aplinkybės pagal CK 6.217 straipsnio 2 dalyje įtvirtintus kriterijus, inter alia nesiaiškinta, kokią įtaką ieškovo interesams turėjo sutarties pažeidimas: ar ieškovas pardavė prekes, ar patyrė neigiamų turtinių praradimų ir pan. Apeliacinės instancijos teismas nesiaiškino, kokie buvo tikrieji ieškovo ketinimai sudarant su atsakovu lipdukų „Akkufresh“ platinimo sutartį, juolab kad sutartyje nenurodyta konkrečių reikalavimų lipdukų kokybei, ar griežtas sutarties sąlygų laikymasis ieškovui turėjo esminę reikšmę, ar ieškovas didžiąja dalimi negavo to, ką tikėjosi gauti iš sutarties, sudarytos su užsakovu, ir pan. Teismas rėmėsi tik tuo, kad Lenkijos bendrovė „Lech-Net S.C.“ grąžino ieškovui 4650 vnt. lipdukų, tačiau šią aplinkybę patvirtina tik ieškovo pateiktas prekių grąžinimo važtaraštis, kuris nėra patikimas įrodymas (jo surašymo data 2009 m. kovo 10 d., tačiau teismui jis pateiktas tik 2011 m. gegužės mėnesį pakartotinai nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, nors galėjo ir turėjo būti pateiktas bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu). Taigi apeliacinės instancijos teismas ieškovo turtinių praradimų faktą nustatė remdamasis tik paties ieškovo pavėluotai pateiktais abejotinos įrodomosios galios dokumentais. Darytina išvada, kad apeliacinės instancijos teismas, konstatuodamas, jog kasatorius iš esmės pažeidė su ieškovu sudarytą sutartį, tik formaliai įvertino faktines susidariusios situacijos aplinkybes, tačiau neatsižvelgė ir visapusiškai netyrė visų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nustatytų esminiam sutarties pažeidimui konstatuoti reikiamų pagrindų.

245. Teismai, kvalifikuodami ieškovo reikalavimą pagal CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punktą, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, pagal kurią nurodyta norma gali būti taikoma kaip kraštutinė pirkėjo interesų gynimo priemonė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Ruukki Lietuva“ v. UAB ,,Laugina“, bylos Nr. 3K-3-182/2009; 2010 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Vakarų laivų gamykla“ v. UAB „Mechanika“, bylos Nr. 3K-3-19/2010). Bylą nagrinėjantis teismas, įvertindamas pirkėjo reikalaujamo teisių gynimo būdo pasirinkimo pagrįstumą, turi atsižvelgti į visas konkrečias teisiškai reikšmingas aplinkybes ir siekti, kad teisių gynimo būdas būtų proporcingas prievolių pažeidimo mastui ir nesukeltų pažeidimui neadekvačių teisinių padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Artrema“ v. UAB ,,SDG“, bylos Nr. 3K-3-149/2009). Šiuo atveju nekyla šalių ginčo, kad lipdukai „Akkufresh“ iš esmės gali būti naudojami pagal paskirtį, t. y. baterijos darbo ir budėjimo laikui pailginti; ieškovas tik siekia įrodyti, jog šių lipdukų veikimo trukmė yra trumpesnė nei nurodyta ant jų pakuočių, tačiau tai neatima iš jo galimybės apskritai naudoti iš kasatoriaus įsigytas prekes.

25Teisėjų kolegija

konstatuoja:

26IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

27Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m. gruodžio 28 d. nutartimi (bylos Nr. 3K-3-569/2010) grąžino šią civilinę bylą nagrinėti iš naujo apeliacinės instancijos teismui, nurodžiusi, kad nagrinėjami šalių teisiniai santykiai teismų buvo tinkamai kvalifikuoti kaip pirkimo–pardavimo, taip pat pagrįstai nustatyta, jog parduoti daiktai (silikoniniai lipdukai „Akkufresh“) turėjo trūkumų, tačiau teismai netinkamai taikė esminį sutarties pažeidimą bei sutarties nutraukimo padarinius – restituciją – reglamentuojančias teisės normas. Šie klausimai sudarė pakartotinio bylos nagrinėjimo dalyką apeliacinės instancijos teisme (CPK 362 straipsnio 2 dalis), jais apibrėžiamos bylos nagrinėjimo ribos ir kasaciniame teisme, todėl kasacinio teismo teisėjų kolegija analizuoja tik tuos kasacinio skundo argumentus, kurie susiję su nurodytais teisės klausimais (CPK 353 straipsnio 1 dalis).

28Dėl esminio sutarties pažeidimo

29Šalių santykiai dėl 5000 vnt. lipdukų įsigijimo kvalifikuoti kaip pirkimo–pardavimo santykiai, taigi analizuojant, ar netinkamos kokybės prekių pardavimas vertintinas kaip esminis sutarties pažeidimas, be bendrųjų esminį sutarties pažeidimą reglamentuojančių teisės normų, taikytinos pirkimo–pardavimo instituto teisės normos.

30Bendrieji parduodamam daiktui keliami reikalavimai išdėstyti CK 6.327 straipsnio 1 dalyje, kurioje nurodyta, kad pardavėjas privalo perduoti daiktus, atitinkančius sutartyje numatytus kokybės, kiekio ir kitus kriterijus, o jeigu sutartyje nėra nurodymų – įprastus reikalavimus. Nuostatos dėl pirkimo–pardavimo sutartimi perduodamų daiktų kokybės detalizuotos CK 6.333 straipsnyje; pagal šio straipsnio 1 dalį pardavėjas privalo perduoti daiktus, kurių kokybė atitinka pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas ir daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus, bei atsako už daiktų trūkumus, jeigu pirkėjas įrodo, kad jie atsirado iki daiktų perdavimo arba dėl priežasčių, atsiradusių iki daiktų perdavimo. CK 6.333 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta pardavėjo pareiga garantuoti pirkėjui, kad daiktai atitinka sutarties sąlygas ir sudarant sutartį nėra paslėptų daikto trūkumų, dėl kurių daiktų nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam pirkėjas juos ketino naudoti, arba dėl kurių daiktų naudingumas sumažėtų taip, kad pirkėjas, apie tuos trūkumus žinodamas, arba apskritai nebūtų tų daiktų pirkęs, arba nebūtų už juos tiek mokėjęs. Taigi pardavėjas atsako už bet kokius daikto trūkumus, jeigu šie atsirado prieš perduodant daiktus arba juos lėmė priežastys, atsiradusios iki daiktų perdavimo.

31Kasatorius teigia, kad šalys nebuvo susitarusios dėl kokių nors ypatingų reikalavimų parduodamoms prekėms (silikoniniams lipdukams „Akkufresh“), todėl taikytini įprastai tokiems daiktams keliami reikalavimai. Kadangi byloje nenustatyta tokių trūkumų, dėl kurių parduotų daiktų apskritai nebūtų galima naudoti pagal paskirtį, tai nėra pagrindo konstatuoti, jog kasatorius iš esmės pažeidė sutartį. Šie argumentai grindžiami netinkamu parduodamų daiktų kokybės nustatymą reglamentuojančių normų aiškinimu, todėl negali būti pripažinti pagrįstais. CK 6.333 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios daiktų kokybę, aiškintinos atsižvelgiant į jų prasmę ir paskirtį. Daiktui keliami reikalavimai gali būti tiesiogiai nustatyti ir apibūdinti sutartyje, tačiau apie parduodamiems daiktams keliamus reikalavimus galima spręsti ir iš kitokių aplinkybių, pvz., iš daiktams taikomų standartų, iš pardavėjo pateikiamos daiktų reklamos, kurioje nurodomos konkrečios daiktų savybės, taip pat iš jo siūlomų daiktų pavyzdžių, modelių, prekių aprašymų, katalogų ir pan. Taigi aplinkybė, dėl kokios kokybės daiktų susitarta pirkimo–pardavimo sutartyje, gali būti nustatoma ne tik tiesiogiai iš sutarties sąlygų, bet ir išsiaiškinus sutarties sudarymo aplinkybes, šalių elgesį iki sutarties sudarymo ir pan., jei tai leidžia nustatyti šalių suderintą valią dėl pirkimo–pardavimo sutartimi perduodamo daikto kokybės. Jei kokybės reikalavimai neaptarti sutartyje ir jų negalima nustatyti iš kitų su sutarties sudarymu susijusių aplinkybių, daiktų kokybė nustatoma vadovaujantis CK 6.333 straipsnio 4 dalyje nurodytais objektyviais kriterijais – tikslais, kuriems parduodami daiktai turi būti naudojami. CK 6.333 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad tais atvejais kai daiktų kokybė sutartyje neaptarta, pardavėjas privalo perduoti pirkėjui tokios kokybės daiktus, kad juos būtų galima naudoti tam, kam jie paprastai naudojami; tačiau jeigu sutarties sudarymo metu pirkėjas pranešė pardavėjui apie konkretų tikslą, kuriam jis perka daiktus, tai pardavėjas privalo perduoti pirkėjui tokios kokybės daiktus, kad jie tiktų tam konkrečiam tikslui. Nagrinėjamoje byloje susiklosčiusių šalių pirkimo–pardavimo santykių turinys analizuotinas vadovaujantis pirmiau nurodytomis parduodamų daiktų kokybę nustatančiomis teisės normomis.

32Byloje nustatyta, kad ieškovas su kasatoriumi sudarė 5000 vnt. silikoninių lipdukų „Akkufresh“ pirkimo–pardavimo sutartį, ketindamas prekes platinti toliau kitiems pirkėjams. Iš to, kad šalys iš pradžių buvo sudariusios distribucijos sutartį, kuriai neįsigaliojus faktiškai jos pagrindu susiklostę šalių santykiai buvo kvalifikuoti kaip pirkimo–pardavimo teisiniai santykiai, akivaizdu, jog pirkėjo (ieškovo) sutarties sudarymo tikslas – prekių perpardavimas kitiems pirkėjams –pardavėjui (kasatoriui) turėjo būti ir buvo žinomas. Taigi perduodami daiktai turėjo atitikti reikalavimus, keliamus daiktams, kurių pirkėjas tiesiogiai nenaudos, o juos perparduos (CK 6.334 straipsnio 4 dalis). Tokiu atveju vienas iš esminių sutarties elementų yra ne tik tinkama prekių kokybė, bet ir teisingas prekių savybių užfiksavimas dokumentuose, taip pat jų pakuotėse. Šalys pirkimo–pardavimo sutartį sudarė dėl prekių, parengtų parduoti pakuotėse, ant kurių buvo nurodytos konkrečios prekių savybės; atsižvelgiant į šią aplinkybę ir į tai, kad pardavėjas buvo informuotas apie tikslą, kuriam ieškovas įsigijo prekes, t. y. ketinimą jas parduoti kitiems pirkėjams, pakuotėse nurodyti duomenys vertintini kaip informacija apie perduodamų daiktų kokybę, dėl kurios šalys, sudarydamos pirkimo–pardavimo sutartį, susitarė. Minėta, kad susitarimas dėl daiktų kokybės gali būti nustatytas atsižvelgiant ne tik į sutartyje, bet ir į kituose susijusiuose šaltiniuose užfiksuotus duomenis, jeigu iš šalių veiksmų ir kitų reikšmingų aplinkybių galima padaryti išvadą, jog šalys, sudarydamos pirkimo–pardavimo sutartį, išreiškė valią būtent dėl tokiu būdu užfiksuotos (apibrėžtos) kokybės daiktų perdavimo. Dėl to atmestinas kasatoriaus teiginys, kad jis ir ieškovas nebuvo susitarę dėl konkrečios parduodamų daiktų kokybės ir kad parduotų daiktų kokybės atitiktis turėjo būti nustatyta atsižvelgiant tik į tai, ar juos galima naudoti tam, kam jie paprastai naudojami.

33Teismai nustatė, kad ant ieškovo įsigytų silikoninių lipdukų „Akkufresh“ pakuočių buvo nurodyta tokia informacija: lipdukai pailgina baterijos darbo laiką iki 300 proc., budėjimo laiką – iki 200 proc.; pakuotė buvo pažymėta žymeniu CE, reiškiančiu atitiktį Europos Sąjungos direktyvose nustatytiems kokybės bei saugos standartams. Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos 2009 m. kovo 2 d. patikrinimo akte Nr. 7VS-09-2313-33 konstatavo, kad kasatorius neįrodė, jog produktas turi tas savybes, kurios deklaruojamos, nepateikė produkto saugą bei atitiktį ES direktyvoms patvirtinančių dokumentų; 2009 m. kovo 2 d. sprendimu Nr. 7VS-09-1305-50 nusprendė laikinai uždrausti tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produktą, kol bus atlikti produkto saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, valstybinė produktų saugos ekspertizė. Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos 2009 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. 7VS-09-1305-92 kasatoriui leista tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti silikoninius lipdukus „Akkufresh“ su ant pakuotės pateikta informacija, kad lipdukai baterijos darbo laiką pailgina iki 200 proc., o budėjimo režimą – iki 47 proc. Taigi byloje nustatyta, kad žymenį CE kasatorius naudojo nepateikęs jo naudojimą pateisinančių dokumentų, be to, lipdukų pakuotėse nurodyti duomenys apie lipdukų savybes neatitiko tikrovės. Pažymėtina, kad tiek žymuo CE, tiek duomenys apie lipdukų atliekamas funkcijas – tai informacija apie šių prekių savybes, patvirtinančias jų kokybę, dėl kurios pirkimo–pardavimo sutartimi buvo susitarta. Šios informacijos neatitiktis tikrovei reiškia pirkimo–pardavimo sutarties pažeidimą (netinkamos kokybės prekių perdavimą) nepriklausomai nuo to, kurioje šalyje pirkėjas ketino parduoti įsigytas prekes, nes pirkėjas įsigijo prekes, neatitinkančias tos kokybės, dėl kurios buvo susitaręs pirkimo–pardavimo sutartyje. Be to, prekių žymėjimas žymeniu CE („Europos atitiktis“, pranc. „Conformité européenne“) reiškia gamintojo patvirtinimą, kad jo pagamintas produktas atitinka esminius Europos Sąjungos direktyvų, kuriose numatytas žymens CE naudojimas, reikalavimus gamintojui, ir kad atliktos visos privalomos atitikties įvertinimo procedūros bei užtikrintas minimalus reikiamas produkto saugumas, taigi šio žymens naudojimo reikalavimai turi vienodą teisinę galią tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje, kaip Europos Sąjungos narėse.

34Kasatorius nepagrįstai nurodo, kad Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos dokumentai yra netinkami įrodymai, nes buvo tikrinama tik prekių ženklinimo atitiktis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams, o ne jų kokybė. Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos atlikto patikrinimo duomenys patvirtina, kad kasatoriaus ieškovui parduoti silikoniniai lipdukai „Akkufresh“ neturėjo tų savybių, kurios buvo nurodytos jų pakuotėse, be to, kasatorius nepateikė jų pakuotėse nurodytą kokybę patvirtinančių sertifikatų, ir tai įrodo, kad prekės neatitiko tų reikalavimų, kurių, atsižvelgdamas į pakuotėse esančius duomenis, pagrįstai tikėjosi pirkėjas. Kasacinio teismo teisėjų kolegija nepasisako dėl kasacinio skundo teiginio, kad Valstybinė ne maisto produktų inspekcija tyrė ne tuos lipdukus, kuriuos kasatorius pardavė ieškovui, nes jais keliamas fakto klausimas, nesudarantis kasacinio nagrinėjimo dalyko (CPK 353 straipsnio 1 dalis). Tokių aplinkybių byloje nenustatyta.

35Pagal CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punktą tais atvejais, kai parduotas daiktas neatitinka kokybės reikalavimų ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jo trūkumų, tai nusipirkęs netinkamos kokybės daiktą pirkėjas turi teisę pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas. Kasatorius teisingai nurodo, kad šis pirkėjo teisių gynimo būdas yra išimtinis, todėl jam taikyti turi būti nustatytas pakankamas faktinis ir teisinis pagrindas. Tokios pozicijos laikomasi kasacinio teismo formuojamoje nurodytos normos taikymo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Mersenas“ v. UAB „Lapo“, bylos Nr. 3K-3-288/2011; kt.). Ar sutarties pažeidimas dėl perduoto daikto neatitikties kokybės reikalavimams yra esminis, turi būti sprendžiama pagal CK 6.217 straipsnyje nustatytus kriterijus. CK 6.217 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Pagal CK 6.217 straipsnio 2 dalį, nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis ar ne, turi būti atsižvelgiama, be kita ko, į tai, ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija šioje byloje priimtoje 2010 m. gruodžio 28 d. nutartyje nurodė, kad, siekiant išsiaiškinti, ar pažeidimas buvo esminis, reikia nustatyti visas reikšmingas aplinkybes pagal CK 6.217 straipsnio 2 dalyje įtvirtintus kriterijus, inter alia kokią įtaką ieškovo interesams turėjo sutarties pažeidimas: ar ieškovas pardavė prekes, ar patyrė neigiamų turtinių praradimų ir pan. Kasacinio teismo teisėjų kolegija, remdamasi kasacinio teismo praktika dėl CK 6.217 straipsnio nuostatų aiškinimo, nurodytoje nutartyje taip pat pažymėjo, kad kuo didesnis atotrūkis tarp sutarties neįvykdymo ir pažadėto vykdymo, tuo didesnė tikimybė, kad sutarties neįvykdymas esant ginčui bus pripažintas esminiu; kiekvienu atveju, sutarties pažeidimą pripažįstant esminiu, turi būti įvertinta, ar nukentėjusios šalies interesai dėl tokio pažeidimo buvo iš esmės suvaržyti, nes esminį sutarties pažeidimą nulemia tai, ar nukentėjusi šalis didžiąja dalimi negavo to, ką pagal sutartį per visą jos terminą pagrįstai tikėjosi gauti, taip pat ar nukentėjusios šalies teisėti, pagrįsti lūkesčiai dėl numatytų sutarties vykdymo rezultatų lieka neįgyvendinti vien dėl sutartį pažeidusio kontrahento veiksmų, ar dėl kitų priežasčių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2004 m. birželio 29 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje J. Z. v. UAB „Baldras“, bylos Nr. 3K-P-346/2004; kt.).

36Byloje nustatyta parduotų prekių pakuotėse nurodytos kokybės neatitiktis tikrovei pripažintina esmine, tai patvirtina konstatuoti faktai, kad žymuo CE buvo naudojamas neteisėtai, be to, deklaruotos prekių savybės gerokai skiriasi nuo tikrųjų: lipdukai pailgina baterijos veikimo laiką 200 proc. vietoje nurodytų 300 proc., t. y. trečdaliu trumpiau, o budėjimo laiką – 47 proc. vietoje 200 proc., t. y. daugiau kaip keturis kartus trumpiau. Toks deklaruotų ir iš tikrųjų turimų savybių skirtumas laikytinas reikšmingu. Be to, apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 28 d. nutartyje išdėstytais išaiškinimais, nustatė, kad ieškovas įsigytus lipdukus pardavė Lenkijos bendrovei „Lech-Net S.C.“, tačiau ši juos grąžino ieškovui (4650 vnt.), nes jie neatitiko įstatymų reikalavimų, taigi beveik visi ieškovo įsigyti lipdukai (4650 iš 5000 vnt.) liko nerealizuoti. Šios aplinkybės patvirtina, kad ieškovo įsigytų prekių kokybės neatitiktis deklaruotajai buvo žymi ir nulėmė tai, kad ieškovas iš emės negavo to, ko tikėjosi iš su kasatoriumi sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties, nes įsigijo prekes, neatitikusias nurodytų jų savybių, ir negalėjo jų realizuoti. Toks netinkamos kokybės daiktų pardavimas atitinka CK 6.217 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytą kriterijų ir vertintinas kaip esminis sutarties pažeidimas, sudarantis pagrindą vienašališkai atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties ir pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą (CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

37Kasacinio teismo teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą kasatoriaus argumentą, kad apeliacinės instancijos teismas neturėjo remtis pavėluotai ieškovo pateiktu įrodymu – važtaraščiu, patvirtinančiu prekių grąžinimą iš Lenkijos bendrovės „Lech-Net S.C.“. Šis įrodymas pateiktas teismui po to, kai, kasaciniam teismui grąžinus šią bylą nagrinėti iš naujo, apeliacinės instancijos teisme kilo būtinybė išsiaiškinti kasacinio teismo nurodytas svarbias aplinkybes, todėl jo pateikimas atitinka CPK 314 straipsnyje nustatytas sąlygas, taigi apeliacinės instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo atsisakyti jį priimti ir teisėtai jį tyrė bei vertino kartu su kitais byloje esančiais įrodymais.

38Dėl restitucijos taikymo

39Nutraukus sutartį, vadovaujantis CK 6.222 straipsnio 1 dalimi, taikoma restitucija; pagal bendrąją restitucijos taisyklę šalis gali reikalauti grąžinti jai viską, ką ji yra perdavusi kitai šaliai vykdydama sutartį, jeigu ji tuo pat metu grąžina kitai šaliai visa tai, ką buvo iš pastarosios gavusi. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m. gruodžio 28 d. nutartyje nurodė, kad teisingam restitucijos taikymui nagrinėjamoje byloje turi būti nustatyta, kokią dalį prekių turi ieškovas, kokiu būdu – natūra ar pinigais – taikytina restitucija. Apeliacinės instancijos teismas, iš naujo nagrinėdamas šią bylą ir pripažinęs teisėtu vienašalį pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimą, išsiaiškino kasacinio teismo nurodytas restitucijos klausimui spręsti svarbias bylos aplinkybes ir nustatė, kad ieškovas iš įsigytų 5000 vnt. prekių, už kurias kasatoriui sumokėjo 39 960 Lt, realizavo tik 350 vnt., o kita dalis (4650 vnt.) liko nerealizuota ir buvo jam grąžinta. Remdamasis šiomis apinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas įpareigojo ieškovą grąžinti kasatoriui 4650 vnt. prekių, o ieškovui iš kasatoriaus priteistą 39 960 Lt skolą, atsižvelgdamas į grąžintinos produkcijos kiekį, atitinkamai sumažino iki 37 162,80 Lt. Taigi apeliacinės instancijos teismas restitucijos taikymo klausimą išsprendė atsižvelgdamas į kasacinio teismo išdėstytus išaiškinimus: nustatęs reikšmingas bylos aplinkybes ir tinkamai pritaikęs restituciją reglamentuojančias teisės normas. Kasacinio teismo teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą kasacinio skundo argumentą, kad apeliacinės instancijos teismas turėjo įvertinti tai, jog ieškovas nėra grąžinęs Lenkijos bendrovei „Lech-Net S.C“ už parduotus lipdukus iš jos gautų pinigų. Ieškovo ir Lenkijos bendrovės atsiskaitymo už grąžintus lipdukus santykiai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Šiai bylai reikšminga aplinkybė yra ta, kad Lenkijos bendrovė grąžino ieškovui iš jo įsigytus 4650 vnt. lipdukų, kurių nerealizavo. Ieškovo ir Lenkijos bendrovės sutartinių įsipareigojimų vykdymas nesusijęs su kasatoriaus teisėmis ir pareigomis ir atitinkamai – su nagrinėjamoje byloje sprendžiamu ieškovo ir kasatoriaus ginču, todėl teisėjų kolegija pirmiau nurodyto kasacinio skundo argumento neanalizuoja.

40Kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas tinkamai taikė esminį sutarties pažeidimą reglamentuojančias teisės normas, atsižvelgė į kasacinio teismo šioje byloje nurodytus išaiškinimus ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti kasacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

41Dėl bylinėjimosi išlaidų

42Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2011 m. liepos 19 d. nutartimi, priimant UAB „Mega Property“ kasacinį skundą, kasatoriui buvo atidėtas dalies žyminio mokesčio – 835,88 Lt – sumokėjimas iki byla bus išnagrinėta kasacine tvarka. Išnagrinėjus bylą ir atmetus kasacinį skundą, ši žyminio mokesčio suma priteistina iš kasatoriaus valstybei (CPK 80 straipsnio 4 dalis, 84 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis). Be to, valstybei iš kasatoriaus priteistinas išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, ir kitų būtinų ir pagrįstų išlaidų, patirtų kasaciniame teisme, atlyginimas – iš viso 18,65 Lt (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3, 9 punktai).

43Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

44Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

45Priteisti valstybei iš atsakovo UAB „Mega Property“ (juridinio asmens kodas 124211462) 854,53 Lt (aštuonis šimtus penkiasdešimt keturis litus 53 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

46Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje keliamas esminį pirkimo–pardavimo sutarties pažeidimo nustatymą... 5. Ieškovas prašė nutraukti 2008 m. sausio 8 d. su atsakovu sudarytą Platinimo... 6. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2010 m. vasario 11 d. sprendimu... 8. Teismas nustatė, kad 2008 m. sausio 8 d. šalys sudarė Platinimo susitarimą... 9. Teismas padarė išvadą, kad atsakovo parduoti gaminiai neatitiko kokybės... 10. Teismas sprendė, kad Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos dokumentai... 11. Teismas konstatavo, kad negali būti tenkinamas ieškovo reikalavimas nutraukti... 12. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m.... 13. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 14. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 15. Apeliacinės instancijos teismas sutiko su pirmosios instancijos teismo... 16. Teisėjų kolegija nepripažino esminiu įrodinėjimo taisyklių pažeidimu... 17. Kita vertus, teisėjų kolegija sprendė, kad pirmosios instancijos teismas... 18. III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai... 19. Kasaciniu skundu atsakovas UAB „Mega Property“ prašo Vilniaus apygardos... 20. 1. Teismai netinkamai nustatė atsakovo civilinės atsakomybės atsiradimo... 21. 2. Apeliacinės instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovas,... 22. 3. Apeliacinės instancijos teismas netyrė, kokio pobūdžio santykiai... 23. 4. Apeliacinės instancijos teismas neatsižvelgė į priežastis, dėl kurių... 24. 5. Teismai, kvalifikuodami ieškovo reikalavimą pagal CK 6.334 straipsnio 1... 25. Teisėjų kolegija... 26. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 27. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 28. Dėl esminio sutarties pažeidimo... 29. Šalių santykiai dėl 5000 vnt. lipdukų įsigijimo kvalifikuoti kaip... 30. Bendrieji parduodamam daiktui keliami reikalavimai išdėstyti CK 6.327... 31. Kasatorius teigia, kad šalys nebuvo susitarusios dėl kokių nors ypatingų... 32. Byloje nustatyta, kad ieškovas su kasatoriumi sudarė 5000 vnt. silikoninių... 33. Teismai nustatė, kad ant ieškovo įsigytų silikoninių lipdukų... 34. Kasatorius nepagrįstai nurodo, kad Valstybinės ne maisto produktų... 35. Pagal CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punktą tais atvejais, kai parduotas... 36. Byloje nustatyta parduotų prekių pakuotėse nurodytos kokybės neatitiktis... 37. Kasacinio teismo teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą kasatoriaus... 38. Dėl restitucijos taikymo... 39. Nutraukus sutartį, vadovaujantis CK 6.222 straipsnio 1 dalimi, taikoma... 40. Kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinės instancijos... 41. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 42. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos... 43. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 44. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m.... 45. Priteisti valstybei iš atsakovo UAB „Mega Property“ (juridinio asmens... 46. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...