Byla 2A-59/2012
Dėl nuostolių priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Milašienės, Vyto Miliaus, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios L. K. individualios įmonės „Talka“ bankroto administratoriaus apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 6 d. sprendimo, kuriuo atmestas ieškovo ieškinys, civilinėje byloje Nr. 2-2044-259/2010 pagal ieškovo bankrutuojančios L. K. individualios įmonės „Talka“ bankroto administratoriaus ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei finansų maklerio įmonei „Orion Securities“ dėl nuostolių priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovo bankrutuojančios L. K. IĮ „Talka“ bankroto administratorius patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB FMĮ „Orion Securities“ 16 170,24 Lt skolą ir 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad 2007 m. lapkričio 3 d. tarp šalių buvo sudaryta Investicinių paslaugų teikimo sutartis, pagal kurią atsakovas įsipareigojo teikti ieškovui investicines paslaugas, numatytas 1.4. punkte, o ieškovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais atsiskaityti už suteiktas investicines paslaugas. Sutarties 2.1. punktas numatė, kad atsakovas (tarpininkas) gali atlikti operacijas su ieškovo (kliento) finansinėmis priemonėmis pagal atskirą kliento pavedimą, kuriame nurodyti visi privalomi pavedimo rekvizitai ir kuris pateikiamas sutartyje nustatyta tvarka. 2008 m. spalio 6 d. ieškovas Vilniaus vertybinių popierių biržoje įsigijo 384 vienetus AB „Lifosa“ akcijų, kurių vienos kaina buvo 40,80 Lt, o visų 384 vienetų kaina buvo 15 686 Lt. Šių vertybinių popierių įsigijimo tikslas buvo pelno siekimas, nes jų vertė įvairiais laikotarpiais kito ir ieškovas laukė, kada bus didžiausia jų pardavimo kaina, siekdamas jas pelningai parduoti. Iki 2009 m. sausio 9 d. šie vertybiniai popieriai buvo ieškovo nuosavybė, pagal įmonės balansą priskirti įmonės finansiniam turtui. Tačiau 2009 m. sausio 9 d. atsakovas be ieškovo sutikimo bei pavedimo, pažeisdamas sutarties 2.1. punkto reikalavimus, šiuos ieškovui priklausančius vertybinius popierius pardavė už 8 514,10 Lt, lėšas pasilikdamas sau. Atsakovas neturėjo teisės atlikti vertybinių popierių pardavimo operacijos, kadangi akcijos buvo ieškovo nuosavybė, o pagal sutarties 2.1. punktą tarpininkas gali atlikti operacijas su kliento finansinėmis priemonėmis tik pagal atskirą kliento pavedimą, kuriame nurodyti visi privalomi pavedimo rekvizitai ir kuris pateikiamas sutartyje nustatyta tvarka. Ieškovas nebuvo pateikęs atsakovui pavedimo parduoti šias akcijas. Atsakovas tai atliko savavališkai, padarydamas ieškovui 15 686 Lt nuostolį, nes už tokią sumą ieškovas akcijas buvo įgijęs. Šiuo metu AB „Lifosa“ akcijų kaina yra dar didesnė (2010 m. balandžio 1 d. paskutinė pirkimo kaina buvo 42,11 Lt). Jeigu atsakovas savavališkai bei pažeisdamas sutarties 2.1. punkto reikalavimus šių akcijų be jų savininko žinios nebūtų pardavęs, ieškovas būtų turėjęs dar 484,24 Lt (384 vienetai x 42,11 Lt – 15 686 Lt = 484,24 Lt) papildomų pajamų.

5Atsakovas UAB FMĮ „Orion Securities“ su ieškiniu nesutiko.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno apygardos teismas 2010 m. spalio 6 d. sprendimu ieškovo bankrutuojančios L. K. IĮ „Talka“ bankroto administratoriaus ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad 2007 m. lapkričio 3 d. tarp šalių buvo sudaryta Investicinių paslaugų teikimo sutartis. Prie šios sutarties šalys pasirašė priedą Nr. 6 ir tokiu būdu susitarė dėl investicinių paslaugų teikimo patikėjimo teisės pagrindais. Ieškovas 2008 m. spalio 6 d. elektronine forma pateikė kliento pavedimą Nr. 1046137 dėl AB „Lifosa“ 1 500 vienetų vertybinių popierių pirkimo už 40,80 Lt už vienetą. Vykdydamas šį pavedimą, 2008 m. spalio 9 d. atsakovas Vertybinių popierių biržoje sudarė sandorius dėl 384 vienetų AB „Lifosa“ vertybinių popierių pirkimo už 15 686 Lt sumą. 2009 m. sausio 9 d. atsakovas šiuos vertybinius popierius pardavė už 8 514,10 Lt. Teismas konstatavo, kad tarp bylos šalių buvo susiklostę pavedimo teisiniai santykiai. Vykdant sutartį ir jos priedus, atsakovas ieškovo pavedimu ir jo vardu 2008 m. spalio 9 d. Vertybinių popierių biržoje sudarė sandorius dėl 384 vienetų AB „Lifosa“ vertybinių popierių pirkimo už 15 686 Lt sumą. Teismas nusprendė, kad šie vertybiniai popieriai po jų nupirkimo priklausė ieškovui, nes buvo įgyti jo vardu ir pagal minėtą pavedimo sutartį. Byloje nustatyta, kad už įsigyjamus vertybinius popierius sumokėjo atsakovas. Tai atitiko šalių valią, nes pasirašydamos priedą Nr. 5 prie sutarties šalys susitarė dėl lėšų skolinimo. Šio priedo 1.3. punktu atsakovas įsipareigojo paskolinti klientui (ieškovui) lėšas, reikalingas ieškovo atliekamai operacijai su finansinėmis priemonėmis įvykdyti, tuo atveju, kai tarpininkas (atsakovas) yra susijęs su ta vykdoma operacija, o ieškovas įsipareigojo susitarime nustatyta tvarka ir terminais atsakovui gražinti šio paskolintas lėšas, sumokėti palūkanas ir savo įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui įkeisti ieškovui priklausančias finansines priemones - 384 vienetus AB „Lifosa“ vertybinių popierių. Taip pat šio priedo 1.4 punktu šalys susitarė, kad tuo atveju, kai ieškovo pateikto pavedimo atlikti operaciją su finansinėmis priemonėmis vykdymui ieškovo vardu atidarytoje lėšų sąskaitoje nėra pakankamai operacijos atlikimui reikalingų lėšų, tarpininkas (atsakovas) šiame susitarime nustatytomis sąlygomis automatiškai paskolina operacijos atlikimui reikalingų pinigų sumą. Kadangi Vertybinių popierių biržai už įsigytus vertybinius popierius mokėtina suma buvo 15 686 Lt, tai neprieštaravo susitarimo 2.2. punktui, kuriuo atsakovas įsipareigojo ieškovui paskolinti iki 20 000 Lt. Priedo 3.1. punktu šalys susitarė, jog paskolos terminas negali būti ilgesnis nei 89 dienos. Tuo atveju, jei 89 dieną po faktinio lėšų paskolinimo paskola nėra grąžinama, ieškovas suteikia teisę atsakovui parduoti už suteiktas paskolos lėšas įsigytas finansines priemones ir nurašyti paskolos sumą nuo lėšų, gautų pardavus atitinkamas finansines priemones, arba juos perimti savo nuosavybėn. Per 89 dienas (iki 2009 m. sausio 9 d.), ieškovas 15 686 Lt sumos atsakovui nesumokėjo, todėl atsakovas 2009 m. sausio 14 d. 384 vienetus AB „Lifosa“ vertybinių popierių pagrįstai pardavė už 8 514,10 Lt. Teismo įsitikinimu, sprendžiant ginčą nėra pagrindo aiškintis, ar atsakovas pats dėl parduotų vertybinių popierių patyrė žalą, nes tai nėra bylos nagrinėjimo dalykas. Teismas konstatavo, kad atsakovas atliko ieškovo vardu visus veiksmus, susijusius su jo pavedimu pagal byloje pateiktas sutartis ir jos priedus, o ieškovas pažeidė prievolę per 89 dienas grąžinti atsakovui lėšas už nupirktus vertybinius popierius. Atsakovo veiksmai atitiko šalių suderintą valią ir buvo teisėti, o pagrindo teigti, kad ieškovui šiais veiksmais buvo padarytas prašomas priteisti nuostolis ir negautas pelnas, nėra.

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7Ieškovo bankrutuojančios L. K. IĮ „Talka“ bankroto administratorius apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti visiškai. Skunde pažymima, kad teismas neteisingai išaiškino ir pritaikė materialinės teisės normas. Teismas neteisingai taikė ir išaiškino 2007 m. lapkričio 3 d. tarp šalių sudarytos Investicinių paslaugų teikimo sutarties ir jos priedų nuostatas. 2007 m. lapkričio 3 d. Investicinių paslaugų teikimo sutarties 2.1. punktas numatė, kad tarpininkas UAB FMĮ „Orion Securities” gali atlikti operacijas su kliento L. K. IĮ „Talka“ finansinėmis priemonėmis pagal atskirą kliento pavedimą, kuriame yra nurodyti visi privalomi pavedimo rekvizitai ir kuris pateikiamas sutartyje nustatyta tvarka. L. K. IĮ „Talka“ 2008 m. spalio 9 d. už paskolintas atsakovo lėšas Vilniaus vertybinių popierių biržoje įsigijo 384 vienetus AB „Lifosa“ akcijų, kurių vienos akcijos kaina buvo 40,80 Lt, o visų 384 vienetų - 15 686 Lt. Pagal Investicinių paslaugų teikimo sutarties priedo Nr. 5 3.1 punkto nuostatas tarpininko suteiktą paskolą klientas įsipareigoja grąžinti ne vėliau kaip 89 dieną po faktinio lėšų paskolinimo. Šiuo atveju atsakovo suteikta 15 686 Lt paskola vėliausiai turėjo būti grąžinta iki 2009 m. sausio 9 d. Investicinių paslaugų sutarties 5 priedo 3.1. punkte numatyta, kad klientas suteikia teisę tarpininkui nurašyti paskolos sumą nuo lėšų, gautų pardavus atitinkamas finansines priemones, sumos. Kadangi pagal šią Investicinių paslaugų sutartį minėtu laikotarpiu buvo vykdomos ir kitos finansinės operacijos, todėl ieškovo L. K. IĮ „Talka“ sąskaitoje tiek 2008 m. spalio 9 d., tiek kitomis dienomis buvo pakankamai lėšų šią paskolą nurašyti. Tą patvirtina atsakovo kartu su atsiliepimu į ieškinį pateikti išrašai iš L. K. IĮ „Talka“ pinigų sąskaitos. Tačiau atsakovas per 89 dienų laikotarpį nuo ieškovo sąskaitos pinigų nenurašė, o jau vėliau, kai sąskaitoje nebuvo lėšų, akcijas pardavė be ieškovo sutikimo. Tokiu būdu, atsakovas UAB FMĮ „Orion Securities” tinkamai nevykdė sutartinių įsipareigojimų ir tokiais veiksmais ieškovui padarė 16 170,24 Lt nuostolį.

8Atsakovas UAB FMĮ „Orion Securities“ atsiliepime prašo teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime pažymima, kad tiek pavedimo atlikimo, tiek atsiskaitymo už įsigytus vertybinius popierius laikotarpiu (2008 m. spalio 9 - 12 d.), ieškovas mokėjimo sąskaitoje turėjo neigiamą balansą ir negalėjo sumokėti už įsigytus 384 vienetus AB „Lifosa“ vertybinių popierių 15 686 Lt. UAB FMĮ „Orion Securities” su L. K. IĮ „Talka“ taip pat yra pasirašę priedą Nr. 5 prie Investicinių paslaugų teikimo sutarties ir tokiu būdu susitarė dėl lėšų skolinimo. Šio priedo Nr. 5 1.4 punktu ieškovas sutiko, kad tuo atveju, kai jo pateikto pavedimo atlikti operaciją su Finansinėmis priemonėmis vykdymui ieškovo vardu atidarytoje sąskaitoje nėra pakankamai lėšų operacijos atlikimui, tarpininkas (atsakovas) susitarime nustatytomis sąlygomis automatiškai paskolina operacijos atlikimui reikalingą pinigų sumą. Tuo atveju, jei 89 dieną po faktinio lėšų paskolinimo paskola nėra grąžinama, ieškovas suteikia teisę atsakovui parduoti už suteiktas paskolos lėšas įsigytas finansines priemones ir nurašyti paskolos sumą nuo lėšų, gautų pardavus atitinkamas finansines priemones, arba jas perimti savo nuosavybėn. Per 89 dienas (iki 2009 m. sausio 9 d.) ieškovas nesumokėjo reikiamos 15 686 Lt sumos, todėl atsakovas 2009 m. sausio 14 d. 384 vienetus AB „Lifosa“ vertybinių popierių pardavė už 8 514,10 Lt, patirdamas 7 171,90 Lt žalą.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, jo teisiniai argumentai ir išvados

10CPK 320 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. CPK įtvirtintai ribotai apeliacijai būdinga tai, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje tiriama, ar pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamai įrodymų savo išvadoms pagrįsti, ar tuos įrodymus tinkamai ištyrė bei įvertino, ar nepažeidė įrodinėjimo taisyklių. Apeliacinis procesas nėra proceso pirmojoje instancijoje pakartojimas iš naujo, tai - pirmosios instancijos teismo sprendimų kontrolės forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 29 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-607/2007, 2005 m. lapkričio 9 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-426/2005).

11Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnį teismui pavesta vykdyti teisingumą, todėl jo veikla turi užtikrinti, kad nebūtų priimti nepagrįsti ir neteisėti sprendimai. Teismo procesinė veikla reglamentuota civilinio proceso įstatymuose. Civilinės bylos tinkamas išnagrinėjimas, taigi ir civilinio ginčo teisingas išsprendimas visų pirma priklauso nuo to, kaip tiksliai teismas nustatys ir kvalifikuos šalių materialinius teisinius santykius. Tikrųjų bylos faktinių aplinkybių nustatymas teismui tampa išeities tašku, leidžiančiu atsakyti į klausimą, buvo ar nebuvo pažeistos ieškovo teisės ir ar jas pažeidė atsakovas. Šie tikslai pasiekiami įrodinėjimo procese. Įstatymas įrodinėjimo tikslą apibrėžia kaip teismo įsitikinimą, pagrįstą byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis).

12Iš bylos duomenų matyti, kad 2007 m. lapkričio 3 d. UAB FMĮ „Orion securities“ (Tarpininkas) ir L. K. IĮ „Talka“ (Klientas) sudarė Investicinių paslaugų teikimo sutartį. Pagal šią sutartį Tarpininkas teikia klientui Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka investicines paslaugas, nurodytas sutarties 1.4 punkte, o Klientas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais atsiskaito už suteiktas investicines paslaugas bei vykdo kitus šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus (1.1 punktas). Tarp 1.4 punkte nurodytų paslaugų numatytas ir paskolų, kuriomis siekiama suteikti klientui galimybę vykdyti operacijas su Finansinėmis priemonėmis suteikimas (pažymėta, kad ši Investicinė paslauga Klientui teikiama tik tuo atveju, jeigu šalys yra sudariusios Sutarties priede Nr. 5 nurodytą susitarimą) (1.4.5 punktas). Tarpininkas gali atlikti operacijas su Kliento Finansinėmis priemonėmis pagal atskirą Kliento arba jungtinį tų pačių sąlygų kelių skirtingų Klientų pavedimą, kuriame yra nurodyti visi privalomi pavedimo rekvizitai ir kuris yra pateikiamas sutartyje nustatyta tvarka (2.1 punktas). Prie sutarties yra numatyti 8 priedai (11-15; 84-92 b. l., 1 t.). Sutarties 5 priede – Susitarime dėl piniginių lėšų skolinimo (19, 100-101 b. l., 1 t.) nurodyta, kad šis susitarimas nustato Tarpininko investicinės paslaugos – paskolos, kuria siekiama suteikti galimybę Klientui vykdyti operacijas su Finansinėmis priemonėmis, kai Tarpininkas yra susijęs su ta operacija, teikimo tvarka, prievolių įvykdymo užtikrinimą bei kitas su tuo susijusias šalių tarpusavio teises ir pareigas (1.1. punktas). Susitarimu Tarpininkas įsipareigoja paskolinti Klientui lėšas, reikalingas Kliento atliekamai operacijai su Finansinėmis priemonėmis įvykdyti, tuo atveju, kai Tarpininkas yra susijęs su ta vykdoma operacija („Paskola“), o Klientas įsipareigoja šiame Susitarime nustatyta tvarka ir terminais grąžinti paskolintas pinigines lėšas, sumokėti palūkanas ir savo įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui įkeisti Tarpininkui Klientui priklausančias Finansines priemones (1.3 punktas). Klientas sutinka, kad tuo atveju, kai jo pateikto pavedimo atlikti operaciją su Finansinėmis priemonėmis vykdymui Kliento vardu atidarytoje piniginių lėšų sąskaitoje nėra pakankamai operacijos atlikimui reikalingų piniginių lėšų, Tarpininkas šiame Susitarime nustatytomis sąlygomis automatiškai paskolintų operacijos atlikimui reikalingą piniginių lėšų sumą (1.4 punktas). Tarpininkas šio Susitarimo 1.4 straipsnyje nustatytu atveju įsipareigoja paskolinti Klientui iki 20 000 Lt (2.2 punktas). Tarpininko suteiktą Paskolą Klientas įsipareigoja grąžinti ne vėliau kaip piniginių lėšų, gautų pardavus Finansines priemones, kurių įsigijimui buvo suteikta Paskola, gavimo dieną, tačiau bet kokiu atveju ne vėliau kaip 89 dieną po faktinio piniginių lėšų paskolinimo. Klientas suteikia teisę Tarpininkui nurašyti Paskolos sumą nuo piniginių lėšų, gautų pardavus atitinkamas Finansines priemones, sumos. Tuo atveju, jeigu 89 dieną po faktinio piniginių lėšų paskolinimo Paskola nėra grąžinama, Klientas suteikia teisę Tarpininkui parduoti už suteiktos Paskolos lėšas įsigytas Finansines priemones ir nurašyti Paskolos sumą nuo piniginių lėšų, gautų pardavus atitinkamas Finansines priemones, arba jas perimti savo nuosavybėn (3.1 punktas) (19 b. l., 1 t.). Sutarties priedu Nr. 6 – Susitarimu dėl investicinių paslaugų teikimo patikėjimo teisės pagrindais Tarpininkas (patikėtinis) įsipareigoja patikėjimo teisės pagrindais Kliento (patikėtojo) pavedimu sudaryti sandorį, nurodytą šio Susitarimo 1.5 straipsnyje, savo vardu, bet Kliento Finansinėmis priemonėmis ir/ar piniginėmis lėšomis, nurodant, kad veikia turto patikėjimo teisės pagrindais, o Klientas įsipareigoja visas tokio sandorio pagrindu atsiradusias teises ir pareigas priimti (1.4 punktas). Investicinės paslaugos patikėjimo teisės pagrindais Klientui teikiamos šiems sandoriams: Finansinių priemonių pardavimo su būsimu atpirkimu (Repo) sandoriai; investicinių fondų investicinių vienetų įsigijimo/pardavimo sandoriai; išvestinių Finansinių priemonių įsigijimo/pardavimo sandoriai (1.5 punktas) (20; 102 b. l., 1 t.).

13Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, Klientas L. K. IĮ „Talka“ išdavė UAB FMĮ „Orion securities“ pavedimą pirkti akcijas (108 b. l., 1 t.). 2008 m. spalio 6 d. kliento L. K. IĮ „Talka“ vardu buvo nupirkti AB ,,Lifosa“ 384 vertybiniai popieriai už 15 686 Lt sumą (23, 24 b. l., 1 t.), o 2009 m. sausio 9 d. UAB FMĮ „Orion securities“ pardavė 384 AB ,,Lifosa“ vertybinius popierius už 8 514,10 Lt (25 b. l., 1 t.).

14Teisėjų kolegija, ištyrusi bylos medžiagą bei apelianto skundo argumentus, yra įsitikinusi, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju teisingai aiškino faktines bylos aplinkybes, tinkamai taikė teisės normas bei sutarčių sąlygas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą. Pagal sutarties ir jos priedų sąlygas vertybiniai popieriai po jų nupirkimo priklausė ieškovui L. K. IĮ „Talka“, nes buvo įgyti jo vardu įgyvendinant gautą pavedimą. Byloje nėra ginčo, kad už įsigyjamus vertybinius popierius sumokėjo atsakovas UAB FMĮ „Orion securities“, tokiu būdu skolindamas pinigus ieškovui L. K. IĮ „Talka“. Per 89 dienas, t. y. iki 2009 m. sausio 9 d. ieškovas L. K. IĮ „Talka“ pagal sutarties ir priedų sąlygas reikiamos 15 686 Lt sumos atsakovui UAB FMĮ „Orion securities“ nesumokėjo, todėl šis pardavė 384 vienetus vertybinių popierių už 8 514,10 Lt (25; 124 b. l., 1 t.). Teisėjų kolegijos įsitikinimu, atsakovo UAB FMĮ „Orion securities“ veiksmai parduodant vertybinius popierius atitiko šalių sudarytos sutarties sąlygas. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto teiginiais, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai išaiškino ir pritaikė materialinės teisės normas. Pirmosios instancijos teismo atliktas Investicinių paslaugų teikimo sutarties ir jos priedų nuostatų aiškinimas taip pat yra teisingas.

15Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika dėl sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklių, reglamentuotų CK 6.193–6.195 straipsniuose, suformuota ir išdėstyta civilinėse bylose priimtose nutartyse (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2004; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2005; 2006 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007; 2008 m. balandžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-201/2008; kt.) Aiškinant sutartį, pirmiausia nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai (CK 6.193 straipsnio 1 dalis), derinant šį subjektyvų sutarties aiškinimo principą su jos teksto lingvistine analize. Kai šalys skirtingai aiškina savo ketinimus pagal sutartį ir kai neįmanoma jų nustatyti taikant subjektyvų (šalių tikrųjų ketinimų) sutarties aiškinimo būdą, prioritetas teiktinas pažodiniam sutarties teksto aiškinimui, kaip objektyviausiai atspindinčiam tikrąją šalių valią dėl prisiimtų įsipareigojimų turinio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-290/2007).

16Teisėjų kolegija, įvertinusi ginčo šalių sudarytos sutarties ir priedų sąlygas, nesutinka su apelianto teikiamu aplinkybių aiškinimu, kad pagal Investicinių paslaugų teikimo sutartį aptariamu laikotarpiu vykdant ir kitas finansines operacijas ieškovo L. K. IĮ „Talka“ sąskaitoje tiek 2008 m. spalio 9 d., tiek kitomis dienomis buvo pakankamai lėšų šią paskolą nurašyti, todėl esą atsakovas tai galėjo padaryti neparduodamas akcijų. Dar kartą pažymėtina, kad atsakovas UAB FMĮ „Orion securities“, realizuodamas vertybinius popierius, tinkamai laikėsi sutarties sąlygų. Byloje nėra ginčo dėl to, kad pats ieškovas per 89 dienų terminą nepervedė atsakovui UAB FMĮ „Orion securities“ pinigų už nupirktas akcijas, t. y. negrąžino suteiktos paskolos. Gi pagal sutarties priedo Nr. 5 3.1 punkto nuostatas (19 b. l., 1 t.) matyti, kad jeigu 89 dieną po faktinio piniginių lėšų paskolinimo paskola nėra grąžinama, Klientas suteikia teisę Tarpininkui parduoti už suteiktos paskolos lėšas įsigytas Finansines priemones ir nurašyti paskolos sumą nuo piniginių lėšų, gautų pardavus atitinkamas Finansines priemones, t. y. pinigai galėjo būti nurašomi ne nuo bet kokios kliento sąskaitos, o tik nuo lėšų, gautų pardavus atitinkamus AB „Lifosa“ vertybinius popierius. Taip šiuo atveju ir buvo padaryta, nes pagal šalių sutarties ir priedų sąlygas UAB FMĮ „Orion securities“ neturėjo teisės nusirašyti pinigus iš bet kurios L. K. IĮ „Talka“ sąskaitos. Pagal sutarties sąlygas UAB FMĮ „Orion securities“ taip pat galėjo AB „Lifosa“ vertybinius popierius perimti savo nuosavybėn (3.1 punktas), tačiau tokia teise nepasinaudojo. Lėšų nurašymas galėjo būti atliktas tik pardavus vertybinius popierius, įsigytus už atsakovo paskolą. Tuo atveju, jeigu pati L. K. IĮ „Talka“ netinkamai vykdė savo įsipareigojimus, atsakovas UAB FMĮ „Orion securities“, pardavęs vertybinius popierius, galėjo iš šių lėšų nurašyti atitinkamas sumas pagal sutartį ir be ieškovo L. K. IĮ „Talka“ sutikimo. Taigi nurodyti motyvai bei sudarytos sutarties ir priedų aiškinimas neleidžia sutikti su apelianto teiginiais, kad atsakovas UAB FMĮ „Orion Securities” tinkamai nevykdė sutartinių įsipareigojimų ir tokiais veiksmais ieškovui esą padarė 16 170,24 Lt nuostolį.

17Remiantis tuo, kas išdėstyta, ieškovo apeliacinis skundas atmestinas, nes jo argumentai nesudaro pagrindo keisti arba naikinti ginčijamą teismo sprendimą. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis byloje Nr. Nr. 3K-3-52/2011; ir kt.). Šiuo atveju teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo nustatytoms bylos aplinkybėms ir jų įvertinimui.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai