Byla 2A-987-567/2013
Dėl sutartinių netesybų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa Švedienė, sekretoriaujant Ingai Grišutinienei, dalyvaujant ieškovui A. S. ir jo atstovei advokatei R. L., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 10 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-3604-465/2012 pagal ieškovo A. S. ieškinį atsakovui UAB „Baltic House“ dėl sutartinių netesybų priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas A. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 1480 Lt delspinigių, 5 % dydžio metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2011-05-24 su atsakovu UAB „Baltic House“ sudarė įtempiamųjų lubų montavimo sutartį, pagal kurią atsakovas įsipareigojo iki 2011-06-04 pagaminti ir sumontuoti ieškovui įtempiamąsias lubas, o ieškovas įsipareigojo atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Su atsakovu buvo sutarta, jog virtuvės lubos bus dekoruotos drugelių piešiniais su šešėliu, kurie galutinai suderintame piešinio makete buvo aiškiai matyti, o spalvos buvo vientisos ir ryškios. Darbai buvo atlikti 2011-06-15, t.y. praleidus sutartyje numatytą terminą, be to, nekokybiškai, todėl atsakovas, gavęs ieškojo pretenziją, 2011-07-27 vienašališku pareiškimu įsipareigojo darbų trūkumus savo lėšomis pašalinti. Ieškovas tvirtina, kad po minėto pareiškimo atsakovas jokių konkrečių veiksmų nesiėmė, ir tik 2011-09-08 tarp šalių buvo sudarytas papildomas susitarimas prie 2011-05-24 sutarties, kuriuo šalys galutinai susitarė dėl montuojamų lubų defektų pašalinimo ir galutinio darbų atlikimo termino. 2011-09-16 darbai buvo atlikti ir tarp šalių pasirašytas darbų priėmimo – perdavimo aktas. Kadangi darbai faktiškai buvo atlikti ne 2011-06-04, o 2011-09-16 ieškovas pateikė atsakovui pretenziją dėl 2080 Lt delspinigių. Ieškovas nurodo, kad už atliktus darbus yra skolingas atsakovui 600 Lt, o iš atsakovo reikalaujami delspinigiai sudaro 2080 Lt, todėl priešpriešiniai įsipareigojimai turėtų būti įskaityti (LR CK 6.71 str., 6.130 str., 6.205 str.).

5Atsakovas UAB „Baltic House“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-05-10 sprendimu nusprendė ieškinį tenkinti iš dalies; priteisti iš atsakovo UAB „Baltic House“ 416 Lt delspinigių, 5 % metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-01-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 440 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo A. S. naudai, likusią ieškinio dalį atmesti. Teismas nustatė, kad 2011-05-24 ieškovas su atsakovu UAB „Baltic House“ sudarė įtempiamųjų lubų montavimo sutartį, pagal kurią atsakovas įsipareigojo iki 2011-06-04 pagaminti ir sumontuoti ieškovui įtempiamąsias lubas, o ieškovas įsipareigojo atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (b.l. 6). Minėtos sutarties 13 p. numatė, kad vykdytojas, dėl jo kaltės pavėlavęs atlikti sutartyje numatytus darbus, įsipareigoja mokėti užsakovui 20 Lt dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Lubos buvo sumontuotos 2011-06-15, tačiau nekokybiškai (b.l. 7). 2011-06-28 ieškovas pateikė atsakovui pretenziją dėl atliktų darbų trūkumų ir jų pašalinimo, todėl atsakovas įsipareigojo lubas perdaryti neatlygintinai (b.l. 8-13). 2011-09-08 tarp šalių buvo sudarytas papildomas susitarimas prie 2011-05-24 įtempiamųjų lubų montavimo sutarties, kuriuo atsakovas įsipareigojo pagaminti ieškovui įtempiamas virtuvės kambario lubas ir 2011-09-16 jas sumontuoti (b.l. 14). 2011-09-16 ieškovas su atsakovu pasirašė darbų priėmimo – perdavimo aktą, kuriame nurodė, kad atsakovas montavimo darbus atliko tinkamai ir laiku (b.l. 15). Ieškovo – darbų užsakovo ir atsakovo – rangovo, įsipareigojimai apibrėžti jų sudaryta sutartimi (b.l.6). Teismas nurodė, kad šios sutarties rangovas verčiasi tam tikru verslu ir sutartimi įsipareigoja fizinio asmens – ieškovo (vartotojo) užsakymu atlikti įtempiamų lubų gaminimo ir montavimo darbus jo bute, tenkinant vartotojo buitinius ar asmeninius poreikius, todėl šiam ginčui spręsti, be CK šeštosios knygos skyriaus „Ranga“ bendrųjų nuostatų, taikytinos Vartojimo rangos santykius reguliuojančios normos. Darbų rezultato metu priėmimo metu arba jo naudojimo metu nustačius darbų rezultato trūkumus, užsakovas turi per šio CK 6.666 str. nustatytus terminus savo pasirinkimu pareikšti vieną iš šio kodekso 6.665 str. numatytų reikalavimų arba reikalauti pakartotinai ir neatlygintinai atlikti darbus arba atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas. Ieškovas, vadovaudamasis sutarties 13 p., prašo priteisti sutartyje numatyto dydžio delspinigius už pavėluotą darbų atlikimą už laikotarpį nuo 2011-06-04 iki 2011-09-16, o tai už 104 dienas sudarytų 2080 Lt. Netesybų teisinė prigimtis yra dvejopa: jos yra prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas, nes skatina skolininką įvykdyti prievolę; jos yra sutartinės civilinės atsakomybės forma. Teismas pažymėjo, jog LR CK 6.71 - 6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, baudinės netesybos nenumatytos. Netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita, todėl CK 6.73 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. CK 6.258 straipsnio 3 dalyje pakartota iš esmės ta pati nuostata. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad teismas, vertindamas sutartimi sulygtų netesybų dydį, turi teisę mažinti prašomas priteisti netesybas, taikydamas 6.73 str. 2 dalį, jei nustatomi šios normos taikymo pagrindai. Tokiu būdu teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Vartojimo kredito sutartyje yra nustatyta, jog atsakovas įsipareigoja mokėti ieškovui po 20 Lt už kiekvieną uždelstą dieną, o tai sudaro 0,77 procentus metinių palūkanų. Tokio dydžio netesybos yra aiškiai per didelės ir neprotingos bei neproporcingos. Teismas, atsižvelgdamas į CK 1.5 str. įtvirtintus teisingumo, protingumo sąžiningumo principus, komercinių bankų vidutinę palūkanų normą, į tai, kad sudaryta vartojimo sutartis, kurioje atsakovas – vartotojas, taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, sumažino delspinigius iki 0,2 proc. už kiekvieną uždelstą dieną iki bendros 413 Lt sumos (LR CK 1.5 str. 4 d., 6.37 str., 6.71 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.258 str., 6.678 str.).

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Ieškovas A. S. pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-05-10 sprendimą, kaip nepagrįstą ir neteisėtą, bei priimti naują sprendimą -tenkinti ieškovo ieškinį dėl sutartinių netesybų priteisimo visoje apimtyje. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė vartojimo rangos teisiniai santykiai, tačiau netinkamai nustatė atsakovo ir ieškovo teisinę padėtį, nurodydamas, kad ieškovas yra rangovas, atsakovas – vartotojas. Tai lėmė netinkamą ir neteisingą faktinį bylos aplinkybių nustatymą bei teismo sprendimo nepagrįstumą, būtent tai, kad teismas, klaidingai konstatuodamas, jog atsakovas yra vartotojas, nepagrįstai ir neteisėtai gindamas atsakovo, kaip vartotojo, o ne kaip rangovo teises ir teisėtus interesus, sumažino sutarties šalių sulygtas sutartines netesybas bei pažeidė nuostatas, reglamentuojančias sutarčių laisvės principą. Tarp šalių pasirašytos sutarties 13 p. numatyta, kad, jeigu vykdytojas dėl jo kaltės pavėluos atlikti sutartyje numatytus darbus, jis įsipareigoja mokėti užsakovui 20 Lt dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Šia nuostata šalys sutarė dėl netesybų dydžio 20 Lt už kiekvieną uždelstą dieną. Tiek įstatyme, tiek sutartyje įtvirtinta atsakovo kaip rangovo pareiga tinkamai vykdyti sutartį, o netinkamas sutarties vykdymas įpareigoja atsakovą kaip rangovą atsisakyti įstatymų sutarties nustatyta tvarka - sumokėti sutartines netesybas, kurios laikomos minimaliais ieškovo nuostoliais ir kurių vartotojui nereikia įrodinėti. Teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą, pažeidė procesinės teisės normas, t.y. sprendimas buvo priimtas, pažeidžiant šalių lygiateisiškumo, rungimosi ir dispozityvumo principus bei peržengiant ieškovo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teises bei teisėtus interesus. Teismas visiškai nevertino tos aplinkybės, kad ieškovas yra vartotojas, o atsakovas yra rangovas. Tiek įstatymas, tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika garantuoja ir užtikrina didesnę vartotojų, kaip silpnesnės vartojimo sutarties šalių, teisių apsaugą. Teismas, priimdamas sprendimą, pažeidė nuostatas, reglamentuojančias sutarčių laisvės principą. Apeliantas pažymėjo, jog vartojimo rangos sutartis tarp ieškovo ir atsakovo buvo pasirašyta prisijungimo būdu. Atsakovas tiek ikiteisminio ginčo metu, tiek bylos nagrinėjimo metu neginčijo nei sutartinių netesybų fakto, nei sutartinių netesybų dydžio. Tai reiškia, kad sutiko su netesybomis. Teismas pažeidė teisės normas, reglamentuojančias netesybas, netesybų prigimtį, netesybų mažinimo principus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažįstami minimaliais nuostoliais. Netesybos padeda kompensuoti kreditoriaus interesus ir jam nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, t.y. netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją. Tai, kad teismas nevertino sutartinių netesybų sumažinimo pagrįstumo, lėmė, kad nei atsakovas, nei ieškovas neginčijo sutartinių netesybų dydžio, nebuvo pateikę prašymo, įrodymų bei argumentų. Teismas savo iniciatyva sumažindamas sutarties netesybas, pažeidė šalių lygiateisiškumo, sutarčių laisvės principą bei nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos. Teismas, priimdamas sprendimą, nepasisakė dėl vieno iš ieškovo argumentų, būtent dėl ieškovo skolos atsakovui įskaitymo, t.y. teismas neištyrė byloje esančių įrodymų ir argumentų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010, LR CK 1.5 str., 6.73 str., 6.189 str., 6.251 str., 6.258 str., 6.672 str.; CPK 2 str., 7 str., 8 str., 12 str., 13 str., 177 str. - 179 str., 185 str., 313 str., 320 str., 328 str.).

10Atsakovas UAB „Baltic House“ atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacinis skundas tenkintinas. Pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas dėl netinkamai taikytų materialinės ir procesinės teisės normų. Šiuo atveju byla nėra grąžinama iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, nes apeliacinės instancijos teismas pagal byloje esančius įrodymus gali pakeisti sprendimą, ieškinį patenkinant visiškai, siekdamas užtikrinti proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principus (LR CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

13Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „S. C. Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007;2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008).

14Netesybų dydis turi būti vertinamas, atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Pažymėtina, kad Lietuvos teismų praktikoje nėra nustatytas vienas konkretus dydis, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008). Atitinkamai negali būti ir vieno iš anksto nustatyto konkretaus dydžio, kuris reikštų protingas netesybas visiems galimiems atvejams ir iki kurio netesybos turi būti mažinamos.

15Civiliniame kodekse nustatyta netesybų mažinimo teisė (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis), todėl negalima leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Netesybų mažinimo atveju taikytinas netesybų santykio su nuostoliais kriterijus. Priklausomai nuo konkrečios bylos faktų ir ištirtų netesybų mažinimo aplinkybių, skirtinguose teisiniuose santykiuose įstatymams ir teisės principams neprieštaraujančiu netesybų dydžiu gali būti pripažinti įvairūs netesybų dydžiai. Už sutartinės prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kreditorius gali reikalauti taikyti skolininkui dviejų formų sutartinę civilinę atsakomybę: netesybų išieškojimą ir (ar) nuostolių atlyginimą (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kad sutartinės netesybos yra civilinės atsakomybės forma, teismas, įgyvendindamas diskrecijos teisę mažinti neprotingai dideles netesybas, turi atsižvelgti į civilinės atsakomybės kompensacinę prigimtį ir tikslus (visiškai ir teisingai kompensuoti kreditoriaus nuostolius), be to, nesumažinti netesybų tiek, kad būtų paneigtas sutarties laisvės principas.

16Siekiant apginti silpnesniosios sutarties šalies - vartotojo - teises ir teisėtus interesus, sutarties laisvės principas gali būti ribojamas, nes vartotojas yra priverstas priimti jam siūlomas sutarties sąlygas. Dėl šių priežasčių vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, interesai turi būti ginami teismo iniciatyva, nes šios kategorijos bylose teismas yra aktyvus, atsižvelgiant į tai, kad vartotojų teisių apsauga ir gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-28 nutartis Nr. 3K-3-536/2008).

17Teismas, spręsdamas kilusį ginčą dėl vartojimo sandorio vykdymo, yra aktyvus ir turi pats savo iniciatyva ginti vartotojo interesus. Šiuo atveju ieškovas pareiškė ieškinį, susijusį su vartotojo teisėmis, ir ginčas kyla iš vartojimo rangos sandorio. Nagrinėjamu atveju ieškovas yra vartotojas, o atsakovas yra rangovas, kurio paslaugų teikimas yra atsakovo profesinė veikla (verslas). Tai, kad teismas turi pareigą savo iniciatyva ginti vartotoją, kaip silpnesniąją sutarties šalį, nereiškia teismo procesinės pareigos ginti vartojimo rangos sutarties šalį – rangovą, kuri, vykdydamas profesinę veiklą ir siekdamas versle pelno, yra stipresnė vartojimo teisinių santykių šalis. Nagrinėjamu atveju atsakovas, kaip rangovas, nepateikė atsiliepimo į ieškinį ir neatvyko į teismo posėdį, bei neteikė prašymo mažinti sutartinių netesybų. Tai reiškia, kad šalies, kuri nėra vartotojas, bet yra rangovas, interesai nėra ginami teismo iniciatyva, nes ieškovas, kaip vartotojas, sudarydamas 2011-05-24 su atsakovu UAB „Baltic House“ įtempiamųjų lubų montavimo sutartį, pagal kurią atsakovas įsipareigojo iki 2011-06-04 pagaminti ir sumontuoti ieškovui įtempiamąsias lubas, o ieškovas įsipareigojo atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti, sudarė šią sutartį prisijungimo būdu ir pats atsakovas šioje sutartyje nurodė netesybų dydį tuo atveju, jei rangovas, kaip vykdytojas, dėl jo kaltės pavėluos atlikti sutartyje numatytus darbus, įsipareigodamas mokėti ieškovui, kaip užsakovui, 20 Lt dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Byloje nustatyta, kad atsakovas 2011-07-27 vienašališku pareiškimu įsipareigojo darbų trūkumus savo lėšomis pašalinti (b.l. 13), o 2011-09-08 tarp šalių buvo sudarytas papildomas susitarimas prie 2011-05-24 sutarties, kuriuo šalys galutinai susitarė dėl montuojamų lubų defektų pašalinimo ir galutinio darbų atlikimo termino (b.l. 14).

18Kadangi darbai faktiškai buvo atlikti ne 2011-06-04, o 2011-09-16, atsakovas pagal šalių sudarytą sutartį įgijo prievolę sumokėti ieškovui 2080 Lt delspinigių (104 d. x 20 Lt). Visa sutarties kaina buvo 2600 Lt, ieškovas yra sumokėjęs atsakovui 2000 Lt, todėl ieškovo skola atsakovui yra 600 Lt. Teismas, atsižvelgdamas į ieškovo reikalavimą, esant šalių priešpriešiniams įsipareigojimams, įskaito ieškovo skolą į atsakovo netesybas, tokiu būdu sumažinant delspinigių dydį iki 1480 Lt sumos. Teismas taiko įskaitymą ieškovo reikalavimu, nes yra nustatytos visos įskaitymo sąlygas:

191) prievolės šalys turi viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas yra ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas;

202) šalių reikalavimai pagal sutartį yra priešpriešiniai, t. y. šalys turi reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui;

213) šie šalių reikalavimai yra vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas yra toks pat (šalys viena kitai turi sumokėti pinigus);

224) abu reikalavimai yra galiojantys ir yra vykdytini, bei apibrėžti. Nagrinėjamu atveju įskaitymas atliekamas nepriklausomai nuo to, ar sutinka kita prievolės šalis, t. y. atsakovas, su tokiu prievolės pasibaigimo būdu, nes, gavęs ieškinį ir teismo pranešimą dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo (b.l. 25), atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį ir neginčijo tokio prievolės pasibaigimo būdo ir įskaitymo pagrįstumo Ieškovas pareiškė reikalavimus priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 5 % dydžio metines palūkanas t.y. procesines palūkanas. Šie ieškovo reikalavimai yra pagrįsti, nes pagrindas priteisti šias palūkanas yra asmeninė atsakovo, kaip skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, dėl to ieškovas turėjo kreiptis į teismą (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.71 str., 6.130 str., 6.200 str., CK 6.210 str. 1 d., 6.205 str.).

23Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo apeliacinis skundas yra tenkinamas, ieškinį patenkinant visiškai, atsakovas neturi teisės gauti turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Ieškovui priteisiamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos pirmosios instancijos teisme dėl 70 Lt žyminio mokesčio (b.l. 4) už ieškinį, 1500 Lt bylinėjimosi išlaidas už advokato teisines paslaugas (b.l. 37-39) ir apeliacinės instancijos teisme dėl 50 Lt žyminio mokesčio (b.l. 54) už apeliacinį skundą, 300 Lt bylinėjimosi išlaidas (b.l. 71-73) už advokato teisines paslaugas iš atsakovo, nes sprendimas keičiamas ieškovo naudai pagal jo apeliacinį skundą. Bylinėjimosi išlaidų už advokato teisines paslaugas dydis nėra mažinamas, nes atitinka Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalų dydį (LR CPK 80 str. 88 str., 93 str., 98 str.).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 3 p., teismas

Nutarė

25Pakeisti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 10 d. sprendimą ir sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

26„Ieškinį patenkinti visiškai.

27Priteisti iš atsakovo UAB „Baltic House“ 1480 Lt delspinigių, 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. sausio 20 d. iki teismo sprendimo įvykdymo ir 70 Lt žyminio mokesčio už ieškinį ir 1500 Lt bylinėjimosi išlaidas už advokato teisines paslaugas ieškovo A. S. naudai.“

28Priteisti iš atsakovo UAB „Baltic House“ 50 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą ir 300 Lt bylinėjimosi išlaidas už advokato teisines paslaugas ieškovo A. S. naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas A. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš... 5. Atsakovas UAB „Baltic House“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-05-10 sprendimu nusprendė ieškinį... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 9. Ieškovas A. S. pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus... 10. Atsakovas UAB „Baltic House“ atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 12. Apeliacinis skundas tenkintinas. Pirmosios instancijos teismo sprendimas... 13. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas,... 14. Netesybų dydis turi būti vertinamas, atsižvelgiant į kiekvienos... 15. Civiliniame kodekse nustatyta netesybų mažinimo teisė (CK 6.73 straipsnio 2... 16. Siekiant apginti silpnesniosios sutarties šalies - vartotojo - teises ir... 17. Teismas, spręsdamas kilusį ginčą dėl vartojimo sandorio vykdymo, yra... 18. Kadangi darbai faktiškai buvo atlikti ne 2011-06-04, o 2011-09-16, atsakovas... 19. 1) prievolės šalys turi viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y.... 20. 2) šalių reikalavimai pagal sutartį yra priešpriešiniai, t. y. šalys turi... 21. 3) šie šalių reikalavimai yra vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių... 22. 4) abu reikalavimai yra galiojantys ir yra vykdytini, bei apibrėžti.... 23. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo apeliacinis skundas yra tenkinamas,... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 3 p., teismas... 25. Pakeisti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 10 d. sprendimą... 26. „Ieškinį patenkinti visiškai.... 27. Priteisti iš atsakovo UAB „Baltic House“ 1480 Lt delspinigių, 5 % dydžio... 28. Priteisti iš atsakovo UAB „Baltic House“ 50 Lt žyminio mokesčio už...