Byla 2-753-965/2015
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erika Tamošaitienė, sekretoriaujant Rasai Laurinėnienei, dalyvaujant atsakovams A. C. ir O. C.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB banko ieškinį atsakovams A. C. ir O. C. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3ieškovas AB SEB bankas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų A. C. ir O. C. 13131,02 Eur skolos, kurią sudaro 5067,91 Eur negrąžintas kreditas, 1974,78 Eur priskaičiuotos palūkanos, 6088,33 Eur delspinigiai, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinyje nurodyta, kad 2008-05-15 tarp ieškovo AB SEB banko ir atsakovo A. C., esant jo sutuoktinės atsakovės O. C. sutikimui, buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, pagal kurią atsakovams buvo suteiktas 7249 Eur kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2013-05-14. Atsakovai nuo 2010-02-17 prievolių ieškovui tinkamai nevykdo, todėl ieškovas siuntė kelis įspėjimo raštus dėl sutarties sąlygų nevykdymo. Atsakovai šių reikalavimų nevykdė, vengia vykdyti savo prievoles bankui. Nors prievolės įvykdymo terminas baigėsi 2013-05-14, tačiau atsakovai iki šiol bankui negrąžino prašomų priteisti sumų.

5Atsiliepime į ieškinį atsakovas A. C. ieškinį pripažįsta iš dalies, pripažįsta negrąžinto kredito skolą bei priskaičiuotas palūkanas, nesutinka su priskaičiuotų delspinigių suma. Prašo juos sumažinti iki 0,01 proc., nes jų suma nepagrįstai didelė.

6Ieškovo atstovė į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą bylą nagrinėti jai nedalyvaujant, prašė ieškinį tenkinti visiškai.

7Atsakovai A. C. ir O. C. teismo posėdžio metu raštu pripažino ieškinio reikalavimus dėl negrąžinto kredito sumos ir palūkanų priteisimo, pasirašė LR Teisingumo ministro patvirtintoje ieškinio pripažinimo formoje. Atsakovai prašė sumažinti priskaičiuotus delspinigius iki 0,01 proc. už kiekvieną pradelstą dieną. Nurodė, kad turi nepilnametį vaiką, atsakovė niekur nedirba, atsakovo pajamos yra apie 579 Eur (2000 Lt) per mėnesį.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Byloje nustatyta, kad 2008-05-15 tarp ieškovo AB SEB banko ir atsakovo A. C., esant jo sutuoktinės atsakovės O. C. sutikimui, buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, pagal kurią atsakovams buvo suteiktas 7249 Eur kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2013-05-14.

10Ieškovas kreipėsi į teismą dėl 5067,91 Eur negrąžinto kredito, 1974,78 Eur priskaičiuotų palūkanų ir 6088,33 Eur delspinigių priteisimo solidariai iš atsakovų. Dėl negrąžinto kredito ir priskaičiuotų palūkanų priteisimo

11Pagal ieškovo AB SEB banko ir atsakovo A. C., esant jo sutuoktinės atsakovės O. C. sutikimui, 2008-05-15 sudarytą vartojimo kredito sutartį atsakovams buvo suteiktas 7249 Eur kreditas. Kredito sugrąžinimo terminas 2013-05-14. Už naudojimąsi kreditu kredito gavėjai – atsakovai įsipareigojo bankui mokėti kredito sutarties specialiosios dalies 2.4. nustatyto dydžio palūkanas. Bylos duomenimis, nuo 2010 m. atsakovai tinkamai nevykdė pareigos mokėti grąžintiną kreditą bei palūkanas, todėl atsakovai ieškovui liko nesumokėję iš viso 5067,91 Eur negrąžinto kredito, 1974,78 Eur priskaičiuotų palūkanų.

12Teismo posėdyje atsakovai pripažino, kad sutartiniai įsipareigojimai ieškovui AB SEB bankui neįvykdyti tinkamai, taip pat pripažino nurodyto dydžio 5067,91 Eur negrąžinto kredito, 1974,78 Eur priskaičiuotų palūkanų skolą.

13Tarp šalių sudarytos sutarties pagrindu atsirado prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.1 – 6.4 straipsniai). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai, tačiau atsakovai negrąžino panaudoto kredito, nemokėjo kiekvieną mėnesį pagal sutartį apskaičiuotų įmokų, todėl laikytina, kad atsakovai pažeidė prievolę (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Pagal LR CPK 6.874 straipsnio 1 dalį paskolos gavėjui laiku negrąžinus paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui LR CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų LR CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato, ko kita. Sutartinės prievolės turi būti vykdomos tinkamai, sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnis).

14Esant tokioms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad ieškovo AB SEB banko ieškinio reikalavimas dėl negrąžinto kredito ir palūkanų atsakovams įrodytas ir pagrįstas, todėl iš atsakovų A. C. ir O. C. ieškovo naudai solidariai priteistina 5067,91 Eur negrąžinto kredito, 1974,78 Eur priskaičiuotų palūkanų suma, taip pat prašomos 5 proc. dydžio procesinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-08-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.201. straipsnio 2 dalis). Dėl delspinigių priteisimo

15Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl atsakovų pareigos mokėti ieškovo nurodytas netesybas (delspinigius): ieškovas teigia, kad atsakovė laiku negrąžino 5067,91 Eur kredito, 1974,78 Eur palūkanų ir turi mokėti 6088,33 Eur delspinigių. Atsakovai teigia, kad prašoma priteisti delspinigių suma yra nepagrįstai didelė.

16Pagal ieškovo AB SEB banko ir atsakovo A. C., esant jo sutuoktinės atsakovės O. C. sutikimui, 2008-05-15 sudarytą vartojimo kredito sutartį numatyta, jog už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną mokėtini 0,1 procentų dydžio delspinigiai.

17Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių įvykdymo užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Taigi šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės. Tokiais atvejais teismas turi teisę mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2010). Tai ypač svarbu, kai delspinigių dydis yra nustatytas vartojimo sutartyje. Kasacinio teismo praktikoje yra pabrėžiama, kad siekiant apginti silpnesniosios sutarties šalies – vartotojo – teises ir teisėtus interesus, sutarties laisvės principas gali būti ribojamas, nes vartotojas yra priverstas priimti jam siūlomas sutarties sąlygas. Dėl šių priežasčių vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, interesai turi būti ginami teismo iniciatyva, nes šios kategorijos bylose teismas yra aktyvus, atsižvelgiant į tai, kad vartotojų teisių apsauga ir gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui bet ir didelei visuomenės daliai ar net visai visuomenei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008, 2009-12-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-541/2009).

18Vartojimo sutartimi yra laikoma sutartis dėl prekių ir paslaugų įsigijimo, kurią fizinis asmuo (vartotojas) su prekių ar paslaugų pardavėju (tiekėju) sudaro su vartotojo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, t. y. vartotojo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti (CK 6.2281 str.). Atsižvelgiant į šioje byloje nustatytas faktines aplinkybes, kad vartojimo kredito sutartis buvo sudaryta tarp banko ir fizinių asmenų, kredito paskirtis buto remontui, ginčo sutartis pripažintina vartojimo kredito sutartimi. Ieškovas šių aplinkybių neginčijo ir jas paneigiančių įrodymų nepateikė (CPK 178 straipsnis).

19Vartojimo sutartys dažniausiai (kaip buvo ir nagrinėjamu atveju) sudaromos prisijungimo būdu, taikant standartines sutarčių sąlygas, kurios nėra individualiai aptariamos, todėl vartotojas yra priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties. Nurodytos aplinkybės lemia, kad sutartiniuose santykiuose su vartotojais negali būti remiamasi vien sutarčių laisvės principu – būtinos teisės normos, saugančios silpnesniąją šalį ir įpareigojančios pardavėją ar paslaugų teikėją atsižvelgti į vartotojo interesus.

20Šioje byloje svarbi aplinkybė yra ta, kad buvo sudaryta vartojimo kreditavimo sutartis, atsakovai pagal CK 6.2281 str. 2 d. yra silpnesnioji šalis, todėl sudaryta sutartis vertintina taip pat pagal CK 6.2284 str. reikalavimus, t. y. ar sutarties sąlyga dėl delspinigių dydžio nesuteikia kitai šaliai perdėto pranašumo. Nagrinėjamu atveju skolos dydis 5067,91 Eur negrąžinto kredito, 1974,78 Eur palūkanų, tuo tarpu prašomos netesybos sudaro 6088,33 Eur. Kreditavimo sutartyje nustatyti delspinigiai 0,1 proc. nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną prilygsta net 36 proc. dydžio metinių palūkanų normai. Atsakovai prašo delspinigių sumą mažinti iki 0,01 proc.

21Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną; jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos. Jeigu netesybų dydis yra nustatytas įstatyme, o sutartis yra vartojimo sutartis, tai šalys savo susitarimu negali bloginti vartotojo padėties, t. y. nustatyti vartotojui didesnes netesybas negu nustatyta įstatyme. Taigi ginčo kredito sutartyje nustatyti 0,1 proc. dydžio delspinigiai neatitinka įstatymo reikalavimų, todėl tokio dydžio delspinigiai pripažintini nepagrįstai dideli, neatitinkantys šalių interesų pusiausvyros, protingumo, sąžiningumo bei teisingumo principų (CK 1.5 str.), suteikia perdėtą pranašumą ieškovui. Visgi pažymėtina, kad delspinigiai turėtų padengti ieškovo bent minimalius nuostolius, todėl atsakovų prašoma delspinigių suma (0,01 proc.) vertintina kaip nepagrįsta ir neatitinkanti šalių interesų pusiausvyros bei jų teisėtų lūkesčių, nes tokiu atveju perkeliama ieškovui skolos išieškojimo našta yra didesnė nei atsakovų patiriamos neigiamos pasekmės dėl skolinių įsipareigojimų nevykdymo sutartyje nustatytu terminu. Atsižvelgiant į tai, prašomos priteisti netesybos mažintinos iki 0,05 proc. nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną (CK 6.2284 str. 1 d. 5 p.). Teismo nuomone, tokia delspinigių suma nėra per didelė ir atitinka protingumo, sąžiningumo, teisingumo principus bei abiejų šalių lūkesčius, be to, paprastai teismai, atsižvelgdami į konkrečios bylos aplinkybes, 0,05 proc. pripažįsta tinkamu netesybų dydžiu.

22Ieškovas pateiktoje ataskaitoje apie delspinigių dydžio paskaičiavimą nurodė, jog delspinigius skaičiuoja nuo 2010-07-03 iki 2014-06-30, atsakovai sutartinių įsipareigojimų pagal Vartojimo kredito sutartį nevykdo nuo 2010 metų. Nors atsakovai teismo posėdyje neprašė reikalavimams dėl delspinigių priteisimo taikyti ieškinio senatį, tačiau teismas, atsižvelgdamas į tai, kad nagrinėjama byla yra dėl vartojimo teisinių santykių, o tokio pobūdžio bylose teismo vaidmuo yra aktyvus, į tai, kad atsakovai atstovo byloje neturėjo, be to, siekdamas išlaikyti pusiausvyrą tarp ieškovo banko ir silpnesniosios sandorio šalies – vartotojų, mano, kad delspinigių skaičiavimas už tokį ilgą laikotarpį negali būti pateisinamas dėl pačio ieškovo neveikimo, t. y. delsimo kreiptis į teismą dėl skolos išieškojimo, kuomet jau nuo 2010 metų buvo aišku, kad atsakovai netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus. Be to, prievolės įvykdymo terminas atsakovas suėjo 2013-05-14, tačiau ieškovas į teismą kreipėsi tik daugiau nei po metų, t. y. 2014-08-11. Todėl laikytina, jog protingumo, sąžiningumo, teisingumo principus bei abiejų šalių lūkesčius atitiktų delspinigių suma, paskaičiuota už 6 mėnesius, taikant sutrumpintą senaties terminą reikalavimams dėl delspinigių pareikšti.

23Atsižvelgiant į tai, pagal ieškovo pateiktą skolos ir delspinigių apskaičiavimo ataskaitą, ieškovui iš atsakovų priteistini 616,92 Eur delspinigiai, paskaičiuoti už 6 mėnesius (nuo 2014-01-01 iki 2014-06-30) po 0,05 proc. nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

24Priteista netesybų suma, iš viso 616,92 Eur, nėra per maža ir atitinka protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus bei šalių interesų pusiausvyrą ir ši suma nėra per didelė ar per maža nuo sumos, kurios atsakovai laiku nesumokėjo – 5067,91 Eur negrąžinto kredito, 1974,78 Eur palūkanų.

25Pažymėtina, kad tuo atveju, kai pareiškiamas reikalavimas mažinti netesybas ar kyla netesybų mažinimo teismo iniciatyva klausimas, kreditorius turi pareigą pagrįsti sutartų netesybų dydį įrodinėdamas nuostolius, t. y. kreditorius turėtų įrodinėti tikėtinus nuostolius tam, kad pagrįstų protingą netesybų dydį. Taigi, kilus sutartinių netesybų mažinimo klausimui, kreditorius, grįsdamas teiginius dėl sutartyje įtvirtintų netesybų dydžio tinkamumo, nebegali remtis kompensuojamuoju sutartinių netesybų pobūdžiu ir jų, kaip minimalių nuostolių, kurių nereikia įrodinėti, institutu.

26Nagrinėjamu atveju ieškovas nenurodė, kad dėl netinkamo prisiimtų prievolių vykdymo būtų patyręs nuostolių, reikalavimo atlyginti nuostolius nereiškė, prašė tik netesybų (kurios laikomos iš anksto nustatytais galimais kreditoriaus nuostoliais, kurių dydžio jam nereikia įrodinėti). Teismo nuomone, ieškovas, siekdamas pagrįsti, kad jo prašomos priteisti netesybos yra protingo dydžio, galėjo pateikti įrodymus, pagrindžiančius jo nuostolius dėl neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos prievolės, tačiau tokių duomenų byloje nėra pateikta (CPK 179 str.). Be to, ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad dėl atsakovų prievolės neįvykdymo ieškovas būtų patyręs didesnius nuostolius nei teismo priteista delspinigių suma. Dėl bylinėjimosi išlaidų

27Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, kad teismo sprendimu tenkinami 7659,61 Eur dydžio ieškovo reikalavimai, jam iš atsakovų priteistina 172 Eur žyminio mokesčio. Šalys iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė teismui kitų savo patirtas bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių dokumentų, todėl bylinėjimosi išlaidos joms neatlygintinos (CPK 98 str.).

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 259, 263–270 straipsniais, teismas

Nutarė

29ieškinį tenkinti iš dalies.

30Priteisti iš atsakovų A. C. ir O. C. solidariai ieškovo AB SEB banko naudai 5067,91 Eur negrąžinto kredito skolos, 1974,78 Eur palūkanų, 616,92 Eur delspinigių, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą 7659,61 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-08-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

31Priteisti iš atsakovų A. C. ir O. C. ieškovo AB SEB banko naudai po 86 Eur bylinėjimosi išlaidų.

32Kitą ieškinio dalį atmesti.

33Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erika Tamošaitienė,... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. ieškovas AB SEB bankas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 4. Ieškinyje nurodyta, kad 2008-05-15 tarp ieškovo AB SEB banko ir atsakovo A.... 5. Atsiliepime į ieškinį atsakovas A. C. ieškinį pripažįsta iš dalies,... 6. Ieškovo atstovė į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą bylą... 7. Atsakovai A. C. ir O. C. teismo posėdžio metu raštu pripažino ieškinio... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Byloje nustatyta, kad 2008-05-15 tarp ieškovo AB SEB banko ir atsakovo A. C.,... 10. Ieškovas kreipėsi į teismą dėl 5067,91 Eur negrąžinto kredito, 1974,78... 11. Pagal ieškovo AB SEB banko ir atsakovo A. C., esant jo sutuoktinės atsakovės... 12. Teismo posėdyje atsakovai pripažino, kad sutartiniai įsipareigojimai... 13. Tarp šalių sudarytos sutarties pagrindu atsirado prievoliniai teisiniai... 14. Esant tokioms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad ieškovo AB SEB banko... 15. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl atsakovų pareigos mokėti ieškovo... 16. Pagal ieškovo AB SEB banko ir atsakovo A. C., esant jo sutuoktinės atsakovės... 17. Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo... 18. Vartojimo sutartimi yra laikoma sutartis dėl prekių ir paslaugų įsigijimo,... 19. Vartojimo sutartys dažniausiai (kaip buvo ir nagrinėjamu atveju) sudaromos... 20. Šioje byloje svarbi aplinkybė yra ta, kad buvo sudaryta vartojimo kreditavimo... 21. Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad pavėluoto... 22. Ieškovas pateiktoje ataskaitoje apie delspinigių dydžio paskaičiavimą... 23. Atsižvelgiant į tai, pagal ieškovo pateiktą skolos ir delspinigių... 24. Priteista netesybų suma, iš viso 616,92 Eur, nėra per maža ir atitinka... 25. Pažymėtina, kad tuo atveju, kai pareiškiamas reikalavimas mažinti netesybas... 26. Nagrinėjamu atveju ieškovas nenurodė, kad dėl netinkamo prisiimtų... 27. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 259,... 29. ieškinį tenkinti iš dalies.... 30. Priteisti iš atsakovų A. C. ir O. C. solidariai ieškovo AB SEB banko naudai... 31. Priteisti iš atsakovų A. C. ir O. C. ieškovo AB SEB banko naudai po 86 Eur... 32. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 33. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo apeliaciniu skundu gali būti...