Byla 2S-2048-619/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Andrutė Kalinauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Senovė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarties, priimtos civilinėje pagal ieškovo UAB „Senovė“ ieškinį atsakovui SĮ „Gydomoji gamyba“ dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas UAB „Senovė“ ieškiniu teismo prašė priteisti iš atsakovo SĮ „Gydomoji gamyba“ 109 450,14 Lt skolos, 1992,90 Lt delspinigių, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriuo prašė areštuoti 111 443,05 Lt dydžio pinigų sumai atsakovo pinigines lėšas, kilnojamąjį turtą, priklausantį atsakovui ir esantį pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, o jų nesant- atsakovo nekilnojamąjį turtą ieškovo reikalavimų užtikrinimui.

3Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi prašymą tenkino, ieškovo UAB „Senovė“ reikalavimams užtikrinti taikė laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo SĮ „Gydomoji gamyba“ 111 443,05 Lt sumai nekilnojamojo turto, kilnojamojo turto, esančio pas atsakovą ir/arba trečiuosius asmenis, areštą, uždraudžiant jį perleisti kitiems asmenims. Nesant ar nepakankant reikalavimams užtikrinti atsakovo nekilnojamojo turto, areštavo turtines teises arba pinigines lėšas, esančias atsakovo atsiskaitomosiose sąskaitose kredito įstaigose ir/arba pas kitus trečiuosius asmenis, leidžiant atsakovui atlikti operacijas su atsiskaitomosiose sąskaitose ir/arba pas trečiuosius asmenis esančiomis lėšomis, atsiskaitant su ieškovu, išmokant įmonės darbuotojams darbo užmokestį ir mokant mokesčius valstybei.

4Atsakovas pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 31 nutarties, su kuriuo teismas sutiko ir 2012 m. rugsėjo 19 d. nutartimi teismas panaikino laikinąsias apsaugos priemones. Teismas, įvertindamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, konstatavo, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos jų tikslui, sukeliančios įmonei didelę žalą, bei atsižvelgdamas į tai, kad atsakovui pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis reikalavimai kitose bylose nėra reiškiami, manė esant tikslingu panaikinti teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nes nėra pagrindo manyti, kad teismo sprendimo įvykdymas jas panaikinus gali pasunkėti.

5Ieškovas UAB „Senovė“ pateikė teismui atskirąjį skundą (b.l. 70-73) dėl Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarties, kuriuo prašo teismo panaikinti minėtą nutartį. Nurodo, kad atskiruoju skundu atsakovo pateikti įrodymai nepatvirtina jo argumentų, kad laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia jo interesus, o areštavus pinigines lėšas bus suvaržyta įmonės veikla, negavus banko garantijos nebus gauta įmonei licencija, kas reikš įmonės pabaigą. Apelianto manymu, teismas turėjo ne naikinti nutartį, o ją keisti, leidžiant disponuoti tam tikromis lėšomis, kurių disponavimo būtinumą atsakovas turėjo pagrįsti. Teismo išvada, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės neproporcingos jų tikslui, sukeliančios žalą įmonei yra nepagrįsta. Atsakovas neatsiskaito galimai ne dėl lėšų stokos, o dėl įmonės valdymo problemų.

6Atsakovas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą (b.l. 80-82), kuriame su skundu nesutinka. Teismo išvada, kad laikinosios apsaugos priemonės nėra proporcingos siekiamam tikslui, sukelia įmonei žalą yra pagrįsta. Atsižvelgus į tai, kad atsakovas neturi jokio turto nekilnojamojo, lėšų atsiskaitomosiose sąskaitose areštas, leidžiant iš jų atlikti mokėjimus valstybei bei mokėti darbo užmokestį darbuotojams, iš esmės reiškia įmonės veiklos sutrikdymą, kas reikštų įmonės pabaigą, o tai prieštarautų laikinųjų apsaugos priemonių paskirčiai.

7Apeliacinis procesas pagal ieškovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarties, nutrauktinas.

8Iš Lietuvos Respublikos informacinės teismų sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nutartimi buvo patvirtinta taikos sutartis tarp ieškovo UAB „Senovė“ ir SĮ „Gydomoji gamyba“. Teismo nutartis yra įsiteisėjusi. Nustatyta, kad patvirtintos taikos sutarties 6 p. ieškovas pareiškia, kad jis atsisako savo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Šalys prašo panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemonės nuo nutarties dėl taikos sutarties patvirtinimo priėmimo dienos.

9Apeliacinio nagrinėjimo objektu gali būti neįsiteisėjęs pirmosios instancijos teismo sprendimas – tiek galutinis, diek dalinis (CPK 260 str. - 261 str.), taip pat neįsiteisėjusi pirmosios instancijos teismo nutartis. Vilniaus m. 1 apylinkės teismui 2012 m. gruodžio 19 d. nutartimi patvirtinus taikos sutartį joje numatytomis šalių aptartomis sąlygomis bei tokiai nutarčiai įsiteisėjus, procesinis ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnyko, t.y. nebeliko skundžiamos nutarties dalyko. Tokiu būdu apelianto paduoto atskirojo skundo nagrinėjimas tapo teisiškai neaktualus.

10Susiklosčius išdėstytoms faktinėms aplinkybėms bei remiantis panašiose teisinėse situacijose formuojama teismų praktika, apeliacinis procesas, pradėtas pagal pateiktą teismui ieškovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarties nutrauktinas nelikus apeliacijos objekto (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d. ir 3 str. 6 d., 338 str., Lietuvos apeliacinio teismo 2008-02-28 nutartis c.b. Nr. 2-133/2008; 2009-07-16 nutartis c. b. Nr. 2-857/2009; 2009-07-30 nutartis c.b. 2-989/2009; 2009-11-05 nutartis c.b. 2-1228/2009 ir kt ).

11Vadovaudamasi CPK 315 str. 2 d. 3 p. ir 5 d., 338 str.,

Nutarė

12apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovo UAB „Senovė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarties, nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai