Byla 2S-1821-590/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vidas Stankevičius, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus UAB „Senamiesčio ūkis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 29 d. nutarties civilinėje byloje pagal kreditoriaus UAB „Senamiesčio ūkis” pareiškimą skolininkui S. S. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Kreditorius UAB „Senamiesčio ūkis“ CPK XXIII skyriuje nustatyta tvarka kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš skolininko S. S. 1 745,64 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Teismas 2014-05-29 išdavė teismo įsakymą, kuriuo tenkino kreditoriaus reikalavimus. UAB „Senamiesčio ūkis“ taip pat prašė priteisti 242 Lt išlaidų už advokato pagalbą.

3Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-05-29 nutartimi kreditoriaus UAB „Senamiesčio ūkis“ prašymą priteisti išlaidas už teisines paslaugas tenkino iš dalies: priteisė UAB „Senamiesčio ūkis“ iš skolininko S. S. 50 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, įvertinęs bylos sudėtingumą (pareiškimas išnagrinėtas CPK XXIII skyriuje nustatyta tvarka, nebuvo sprendžiami nauji teisės taikymo klausimai), pareiškimo turinį (teismui pateiktas šabloninis pareiškimas, kurio surašymas neužima daug laiko), pareikšto reikalavimo dydį, taip pat tai, kad ginčo dalykas, susijęs su kreditoriaus vykdoma veikla, advokato A. Š. darbo ir laiko sąnaudas, teisinių paslaugų pobūdį, taip pat teikiamų paslaugų pastovumą ir jų pobūdį, atsižvelgęs į Lietuvos advokatūros 2004-03-26 nutarimu ir teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintus rekomenduojamus maksimalius advokato užmokesčio už teikiamą teisinę pagalbą civilinėse byloje dydžius, kreditoriui iš skolininko priteistiną išlaidų advokato pagalbai apmokėti sumą sumažino nuo 242 Lt iki 50 Lt.

4Atskiruoju skundu kreditorius UAB „Senamiesčio ūkis“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-05-29 nutartį ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimą išspręsti iš esmės – priimti naują nutartį, t. y. priteisti 242 Lt UAB „Senamiesčio ūkis“ naudai iš skolininko S. S. už advokato suteiktas paslaugas. Nurodo, kad reikalauta suma už advokato pagalbą buvo ne didesnė nei nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“. Už pareiškimą išduoti teismo įsakymą rekomenduojamas priteistinas maksimalus užmokesčio dydis yra – 0,5. UAB „Senamiesčio ūkis“ advokatui už pareiškimą išduoti teismo įsakymą sumokėjo 242 Lt. Taigi, šiuo atveju nebuvo viršyti rekomenduojami priteistini maksimalūs užmokesčio dydžiai.

5Atskirasis skundas atmetamas.

6Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

7Byloje nustatyta, kad kreditorius UAB „Senamiesčio ūkis“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo, prašydamas priteisti iš skolininko S. S. 1745,64 Lt skolos, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo. Kreditorius taip pat prašė priteisti iš skolininko 242 Lt advokato pagalbai už pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo parengimą. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-05-29 nutartimi kreditoriaus prašymą dėl išlaidų už teisines paslaugas priteisimo tenkino iš dalies, prašomas priteisti išlaidas už teisines paslaugas sumažino ir priteisė iš skolininko kreditoriaus naudai 50 Lt dydžio išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Kreditorius UAB „Senamiesčio ūkis“, nesutikdamas su minėta 2014-05-29 nutartimi, pateikė atskirąjį skundą.

8Atskirajame skunde kreditorius nurodo, jog reikalauta suma už advokato pagalbą buvo ne didesnė nei nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“, nes už pareiškimą išduoti teismo įsakymą rekomenduojamas priteistinas maksimalus užmokesčio dydis yra – 0,5, o UAB „Senamiesčio ūkis“ advokatui už pareiškimą išduoti teismo įsakymą sumokėjo – 242 Lt, t. y. šiuo atveju nebuvo viršyti rekomenduojami priteistini maksimalūs užmokesčio dydžiai. Kreditoriaus vertinimu, 242 Lt suma laikytina protinga ir proporcinga suteiktų advokato paslaugų apimčiai.

9Pažymėtina, jog pagal CPK 98 str. 2 d. šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismas, spręsdamas dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti, vadovaujasi ne tik nurodytais CPK 98 straipsnyje įtvirtintais kriterijais, tačiau ir sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, siekiant, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-533/2008). Pažymėtina ir tai, kad konkretų atlygintinų išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydį nustato teismas ir būtent jo diskrecijai priklauso klausimo dėl priteistinų išlaidų pagrįstumo išsprendimas. Taigi, spręsdamas klausimą dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti priteisimo iš skolininko, teismas privalo vadovautis ne tik Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo (toliau – Rekomendacijos), bet ir teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, taip pat vertinti ir atsižvelgti į kitus kriterijus, svarbius teisingam klausimo dėl išlaidų už teisines paslaugas priteisimo išsprendimui. Nagrinėjamu atveju, nors kreditoriaus UAB „Senamiesčio ūkis“ prašomų priteisti išlaidų už teisinę pagalbą suma neviršija Rekomendacijose nustatyto maksimalaus dydžio, tačiau atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, pareiškimo turinį, pareikšto reikalavimo dydį, advokato darbo ir laiko sąnaudas, teikiamų paslaugų pobūdį, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog 242 Lt sumos, skirtos bylinėjimosi išlaidų atlyginimui, priteisimas iš skolininko pažeistų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, priteisus tokio dydžio bylinėjimosi išlaidas, kokių prašo kreditorius, taip pat būtų pažeistas ir šalių lygiateisiškumo principas.

10Esant nurodytiems motyvams, darytina išvada, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo 2014-05-29 nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl naikinti ją atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

12Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai