Byla 2-1458-840/2015
Dėl kreditavimo sutarties dalies pripažinimo negaliojančia, kreditavimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu ab initio, įpareigojimo vykdyti kreditavimo sutartį ir dėl baudinių palūkanų sumažinimo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana Kvaselytė, sekretoriaujant Editai Juršienei, dalyvaujant atsakovo AB DNB banko atstovei advokato padėjėjai Viktorijai Varnaitei, nedalyvaujant ieškovui M. M. ir trečiajam asmeniui D. M.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. M. patikslintą ieškinį atsakovui AB DNB bankui ir trečiajam asmeniui D. M. dėl kreditavimo sutarties dalies pripažinimo negaliojančia, kreditavimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu ab initio, įpareigojimo vykdyti kreditavimo sutartį ir dėl baudinių palūkanų sumažinimo.

3Išnagrinėjęs bylą, teismas n u s t a t ė:

4Ieškovas M. M. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu prašydamas (t. 1, b.l. 141-148):

5- pripažinti vienašališką atsakovo AB DNB banko 2008-09-30 kreditavimo sutarties Nr. K-0500-2008-29 (su vėlesniu pakeitimu), sudarytos atsakovo AB DNB banko (tuo metu – AB DnB NORD banko*) ir ieškovo M. M. su sutuoktine – trečiuoju asmeniu – D. M., nutraukimą neteisėtu ab initio ir jį panaikinti bei įpareigoti atsakovą vykdyti kreditavimo sutartį;

6- panaikinti atsakovo AB DNB banko ir ieškovo M. M. su sutuoktine – trečiuoju asmeniu – D. M. sudarytos 2008-09-30 kreditavimo sutarties Nr. K-0500-2008-29 Bendrosios dalies 41 punktą, reglamentuojantį sutarties vienašalį nutraukimą, kaip nesąžiningą ir neteisėtą;

7- pakeisti atsakovo AB DNB banko ir ieškovo M. M. su sutuoktine – trečiuoju asmeniu – D. M. sudarytos 2008-09-30 kreditavimo sutarties Nr. K-0500-2008-29 (su vėlesniu pakeitimu) Bendrosios dalies 37 punktą – sumažinti 0,08 proc. dydžio delspinigius iki 0,01 proc. dydžio.

8Į teismo posėdį ieškovas M. M. neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai (t. 2, b.l. 37), neatvykimo priežastys teismui nepraneštos, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą ieškovas nepateikė, patikslinto ieškinio neatsiėmė ir jo neatsisakė.

9Atsakovo AB DNB banko atstovė advokato padėjėja Viktorija Varnaitė teismo posėdžio metu su ieškovo M. M. patikslintu ieškiniu visiškai nesutiko ir prašė jį atmesti.

10Trečiasis asmuo D. M. į teismo posėdį taip pat neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką jai pranešta tinkamai (t. 2, b.l. 36), neatvykimo priežastys teismui nepraneštos, trečiasis asmuo prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė, taip pat per teismo nustatytą laiką nepateikė atsiliepimo į patikslintą ieškinį.

11Ieškovas M. M. savo reikalavimus grindžia šiais argumentais:

12- ieškovas M. M. su sutuoktine – trečiuoju asmeniu – D. M. ir atsakovas AB DNB bankas 2008-09-30 sudarė kreditavimo sutartį Nr. K-0500-2008-29 gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), remontui. Kredito suma – 17377,20 Eur, – kuri sutarties šalių 2010-03-20 susitarimu Nr. K-0500-2008-29/1 prie kreditavimo sutarties padidinta dar 325,50 Eur. Galutinis kredito grąžinimo terminas – 2042-08-26. Kredito sutarties įvykdymo užtikrinimui buvo įkeistas nekilnojamasis turtas: 0,1500 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )); gyvenamasis namas (unikalus Nr. ( - )); viralinė (unikalus Nr. ( - )); malkinė (unikalus Nr. ( - )); malkinė (unikalus Nr. ( - )); tvartas (unikalus Nr. ( - )); daržinė (unikalus Nr. ( - )); ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - )) ir kiti kiemo statiniai (inžinieriniai) (unikalus Nr. ( - )), esantys ( - ) (t. 1, b.l. 30-54). Iš notaro M. S. pranešimo (t. 1, b.l. 55), antstolio Dariaus Jonaičio pranešimo (t. 1, b.l. 56) ir tinklalapyje www.evarzytines.lt skelbiamos informacijos (t. 1, b.l. 57-60) sužinojo, kad atsakovo AB DNB banko reikalavimu vykdomas išieškojimas iš nurodyto įkeisto nekilnojamojo turto. Tam, kad toks išieškojimas būtų pradėtas, atsakovas AB DNB bankas turėjo nutraukti kreditavimo sutartį ir tinkamai jį – ieškovą M. M. – apie tai informuoti, o tam, kad nutraukti kreditavimo sutartį, atsakovas AB DNB bankas prieš tai turėjo jam nustatyti protingą terminą kreditavimo sutarties vykdymo pažeidimams ištaisyti. Tačiau atsakovas AB DNB bankas taip nepasielgė ir kreditavimo sutartį nutraukė vienašališkai;

13- šalių 2008-09-30 sudarytos kreditavimo sutarties Nr. K-0500-2008-29 Bendrosios dalies 41 punkte nurodyta, kad, esant sutarties nutraukimo pagrindams, bankas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį prieš 10 dienų išsiųsdamas kredito gavėjui raštišką pranešimą nutraukti sutartį, tačiau nagrinėjamu atveju atsakovas AB DNB bankas to nepadarė, t.y. jis – ieškovas M. M. – nebuvo informuotas apie atsakovo AB DNB banko ketinimą nutraukti kreditavimo sutartį ir jam net nebuvo suteikta laiko kreditavimo sutarties vykdymo pažeidimams ištaisyti. Akivaizdu, kad atsakovas AB DNB bankas pats nesilaikė kreditavimo sutarties sąlygų – jas pažeidė, taip pat pažeidė ir Lietuvos Respublikos CK 6.218 str. nuostatas, – todėl vienašališkas nurodytos kreditavimo sutarties nutraukimas yra neteisėtas, laikytinas negaliojančiu ab initio (nuo pat nutraukimo momento), todėl panaikintinas, o atsakovas AB DNB bankas įpareigotinas vykdyti kreditavimo sutartį;

14- kadangi jo – ieškovo M. M. – su sutuoktine – trečiuoju asmeniu – D. M. ir atsakovo AB DNB banko 2008-09-30 sudaryta kreditavimo sutartis Nr. K-0500-2008-29 yra vartojimo sutartis, t.y. visiškai atitinka vartojimo sutarties sampratą: pelno siekianti kredito įstaiga – atsakovas – suteikė fiziniams asmenims – ieškovui ir trečiajam asmeniui – kreditą šeimos/ namų ūkio reikmėms – gyvenamojo namo remontui (Lietuvos Respublikos CK 6.2281 str.), teismui ex officio privalu vertinti ginčo šalių sudarytos kreditavimo sutarties sąlygų sąžiningumą pagal Lietuvos Respublikos CK 6.2284 str. kriterijus;

15- šalių 2008-09-30 sudarytos kreditavimo sutarties Nr. K-0500-2008-29 Bendrosios dalies 41 punktas (bankas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti sutartį prieš 10 dienų išsiųsdamas kredito gavėjui raštišką pranešimą nutraukti sutartį ir (arba) pareikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią kredito sumą su visomis priskaičiuotomis palūkanomis ir kitomis mokėtinomis sumomis, jeigu kredito gavėjas laiku negrąžina kredito ar jo dalies, nesumoka palūkanų ar kitų pagal sutartį mokėtinų sumų. Sutarties nutraukimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo pranešimo išsiuntimo kredito gavėjui dienos) neatitinka protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijų (Lietuvos Respublikos CK 1.5 str., 6.2284 str.), yra primestas verslininko – stipresnės teisinių santykių pusės – atsakovo AB DNB banko, – kurio nuostatų sutarties sudarymo metu nebuvo galima tinkamai įvertinti ir dėl kurio net nebuvo galima derėtis: vienašalis sutarties nutraukimas numatytas tik kredito davėjui, tačiau kredito gavėjas tokios teisės neturi; visa sutartis vienašališkai nutraukiama nesumokėjus tik kelių mokėtinų sumų; 10 dienų sutarties nutraukimo terminas skaičiuojamas nuo pranešimo išsiuntimo dienos, nepriklausomai nuo to, ar pranešimas pasieks adresatą;

16- atsakovo AB DNB banko vienašalis 2008-09-30 kreditavimo sutarties Nr. K-0500-2008-29 nutraukimas yra neteisėtas ir pagal Lietuvos Respublikos CK 6.217 str., nes nagrinėjamu atveju negalima laikyti, kad jis – ieškovas M. M. su sutuoktine – trečiuoju asmeniu – D. M., nesumokėdami atsakovui AB DNB bankui sutartu laiku (pagal grafiką) dalies mokėtinų sumų iš esmės pažeidė sutartinę prievolę, dėl ko atsakovas AB DNB bankas galėjo nutraukti kreditavimo sutartį. Atsakovui AB DNB bankui 2008-2011 m. buvo sumokėta 20507,03 Lt (5939,25 Eur**), o 2011-2013 m. – 4486,00 Lt (1299,24 Eur) ir 1055,00 Eur (t. 1, b.l. 12-29, 61-102), t.y. iš viso atsakovui sumokėta 8293,49 Eur, kas sudaro pusę suteikto kredito – 17702,70 Eur, – nors visas kreditas grąžintinas tik 2042 m.;

17- šalių 2008-09-30 sudarytos kreditavimo sutarties Nr. K-0500-2008-29 Bendrosios dalies 37 punkte nurodyta, kad kredito gavėjas privalo bankui nuo visų nesumokėtų sumų mokėtina 0,08 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną dieną. Šios palūkanos skirtos padengti atsakovo AB DNB banko nuostolius dėl kreditavimo sutarties nevykdymo. Ši baudinė kas metus mokėti suma akivaizdžiai neatitinka sutartinės civilinės atsakomybės, kaip patirtų nuostolių kompensavimo, prasmės, nes jis – ieškovas M. M. su sutuoktine – trečiuoju asmeniu – D. M. yra atsakovui AB DNB bankui įkeitę nekilnojamąjį turtą, todėl atsakovas bet kuriuo atveju atgaus paskolintus pinigus, taip pat ir dėl kreditavimo sutarties vykdymo patirtas išlaidas. Priverstinio skolos išieškojimo atveju atsakovo AB DNB banko nuostolius gali sudaryti tik korespondencijos išlaidos, išlaidos notarui už vykdomųjų dokumentų išdavimą ir išlaidos teisininkams, tačiau tokios išlaidos negali sudaryti 0,08 proc. nuo visos likusios negrąžintos kredito sumos už kiekvieną dieną. Akivaizdu, kad tokie vienašališkai atsakovo AB DNB banko kreditavimo sutartyje nustatyti delspinigiai yra baudiniai, o ne kompensaciniai, nesąžiningi, todėl mažinti iki 0,01 proc.

18Atsakovo AB DNB banko atsikirtimai į patikslintą ieškinį grindžiami šiais argumentais, išdėstytais atsiliepime į ieškinį (t. 1, b.l. 156-162) ir išsakytais atsakovo atstovės advokato padėjėjos Viktorijos Varnaitės teismo posėdžio metu:

19- Asmenų sudaryta sutartis turi jiems įstatymo galią (Lietuvos Respublikos CK 6.189 str., 6.38 str., 6.59 str.). Tiek pagal įstatymą, tiek pagal sutartį, tiek pagal Lietuvos teismų praktiką atsakovas AB DNB bankas (kredito davėjas) turi teisę nutraukti kreditavimo sutartį su jos nevykdančiu klientu (kredito gavėju), nes kredito įstaigos pareiga susigrąžinti skolintas lėšas yra susijusi su visos finansų sistemos stabilumu. Vartotojo statusas neatleidžia kliento (kredito gavėjo) nuo pareigos vykdyti kreditavimo sutartį sutartyje nurodytomis sąlygomis;

20- ieškovas M. M. klaidina teismą ir nenurodo jam nepalankių faktinių aplinkybių;

21- atsakovas AB DNB bankas 2008-09-30 sudarė su ieškovu M. M. ir jo sutuoktine – trečiuoju asmeniu – D. M. kreditavimo sutartį Nr. K-0500-2008-29 ir suteikė 17377,20 Eur dydžio kreditą gyvenamojo namo, esančio ( - ), remontui. Kredito sutarties įvykdymo užtikrinimui hipoteka buvo įkeistas nekilnojamasis turtas: žemės sklypas, gyvenamasis namas, viralinė, dvi malkinės, tvartas, daržinė, ūkinio pastatas ir kiti kiemo statiniai, esantys ( - ) Ieškovas M. M. ir trečiasis asmuo D. M. įsipareigojo kreditavimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus vykdyti tinkamai – pagal kreditavimo sutarties sąlygas ir sutartyje nustatytu laiku mokėti atsakovui AB DNB bankui kredito ir palūkanų įmokas (Kreditavimo sutarties Bendrųjų sąlygų 9-19 p., Specialiųjų sąlygų 2.1-2.2 p., 3-5 p., 7 p., 10 p.). Tokios nuostatos yra įtvirtintos ir įstatyme – Lietuvos Respublikos CK 6.872-6.874 str., 6.881 str. Ieškovas M. M. su sutuoktine D. M. nuo 2012 m. netinkamai vykdė kreditavimo sutartį, t.y. vėluodavo mokėti mėnesines kredito ir palūkanų įmokas, dėl ko atsakovas AB DNB bankas ne kartą raštu ragino ieškovą su sutuoktine sumokėti skolą ir įspėjo apie gręsiantį kreditavimo sutarties nutraukimą, jei įsiskolinimas nebus sumokėtas. Įsiskolinimas vis didėjo. 2012-03-12 pradelstų įmokų sumą – 419,95 Eur, 2012-10-03 – 527,83 Eur, 2013-07-08 – 895,54 Eur. Atsakovo AB DNB banko raginimai-įspėjimai – 2012-03-12, 2012-10-03 ir 2013-07-08 raštai – buvo įteikti ieškovui M. M. pasirašytinai, ką patvirtina AB Lietuvos pašto įteikimo pažymos (t. 1, b.l. 123-124, 164-169). Ieškovui M. M. su sutuoktine – trečiuoju asmeniu – D. M. nesumokėjus įsiskolinimo, atsakovas AB DNB bankas visiškai teisėtai vienašališkai 2013-08-19 nutraukė su ieškovu M. M. ir jo sutuoktine – trečiuoju asmeniu – D. M. sudarytą 2008-09-30 kreditavimo sutartį Nr. K-0500-2008-29 dėl bendraskolių (kredito gavėjų) kaltės, nes kredito gavėjai iš esmės pažeidė kreditavimo sutartį – ilgą laiką ir sistemingai nemokėjo sutartyje nustatytais terminais sutartyje nustatytų kredito ir palūkanų įmokų, o, esant įsiskolinimui, per atsakovo AB DNB banko raštu nustatytus papildomus terminus skolai padengti, prievolės neįvykdė (Lietuvos Respublikos CK 6.217-6.218 str., 6.881 str., 6.209 str., Kreditavimo sutarties Bendrųjų sąlygų 41 p., 44.1 p.). Kredito įstaigos teisė nutraukti kreditavimo sutartį, kai klientas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, yra įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 31 str. 7 d. 4 p. Vienašališkai nutraukęs 2008-09-30 kreditavimo sutartį Nr. K-0500-2008-29, atsakovas AB DNB bankas įstatymų nustatyta tvarka kreipėsi į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo. 2014-02-18 notaras M. S. išdavė atsakovui vykdomąjį įrašą dėl 16696,14 Eur skolos išieškojimo iš ieškovo M. M. ir jo sutuoktinės – trečiojo asmens – D. M. pagal nurodytą kreditavimo sutartį (t. 1, b.l. 125-126, 170-171). Šiuo metu antstolis Darius Jonaitis vykdo priverstinį išieškojimą iš ieškovo M. M. ir jo sutuoktinės – trečiojo asmens – D. M. atsakovui AB DNB bankui hipoteka įkeisto nekilnojamojo turto, apie ką ieškovui M. M. senai žinoma –M. M. su sutuoktine D. M. dalyvavo Kaišiadorių rajono apylinkės teisme nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-42-753/2015 pagal atsakovo AB DNB banko skundą dėl antstolio Dariaus Jonaičio veiksmų – dėl iš varžytinių parduodamo nekilnojamojo turto vertinimo (t. 1, 127-132, 172-177);

22- ieškovo M. M. reikalavimas dėl 2008-09-30 kreditavimo sutarties Nr. K-0500-2008-29 Bendrųjų sąlygų 37 punkto pakeitimo, t.y. sutartyje nurodytų ir sutarties šalių sutartų 0,08 proc. dydžio delspinigių sumažinimo iki 0,01 proc. dydžio, taip pat yra visiškai nepagrįstas. Netesybų mažinimas iš esmės yra kreditavimo sutarties keitimas, o nagrinėjamu atveju kreditavimo sutartis jau nutraukta. Sutartyje nurodytas 0,08 proc. dydžio delspinigių dydis atitinka susiklosčiusią praktiką ir nėra aiškiai per didelis, o ieškovas M. M. su sutuoktine – trečiuoju asmeniu – D. M. kreditavimo sutarties nevykdė – pažeidė prievolę (Lietuvos Respublikos CK 6.73 str.).

23Paklausus, atsakovo AB DNB banko atstovė advokato padėjėja Viktorija Varnaitė teismo posėdžio metu atsakė, kad nei ieškovas M. M., nei trečiasis asmuo D. M. į atsakovą AB DNB banką dėl 2008-09-30 kreditavimo sutarties Nr. K-0500-2008-29 sąlygų pakeitimų nesikreipė – nei dėl mokėtinų kredito ir palūkanų dydžių, nei dėl mokėjimų terminų. Atsakovui vienašališkai nutraukus kreditavimo sutartį, nei ieškovas M. M., nei trečiasis asmuo D. M. atsakovui AB DNB bankui pinigų – suteikto kredito ir sutartų palūkanų – nemokėjo.

24Be to, atsakovo AB DNB banko atstovė advokato padėjėja Viktorija Varnaitė teismo posėdžio metu, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 95 str., prašė teismo skirti ieškovui M. M. baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, t.y. dėl visiškai nepagrįsto ieškinio pareiškimo – dėl prieš dvejus metus nutrauktos kreditavimo sutarties nutraukimo nuginčijimo, kai jau yra išduotas vykdomasis įrašas dėl skolos pagal nutrauktą kreditavimo sutartį išieškojimo ir jau yra vykdomas priverstinis išieškojimas iš atsakovui AB DNB bankui hipoteka įkeisto nekilnojamojo turto, – siekiant skolos išieškojimo užvilkinimo, pusę baudos dydžio skiriant atsakovui.

25Ieškinys atmestinas.

26Bylos nagrinėjimo teisme metu nustatyta, kad ieškovas M. M. su sutuoktine – trečiuoju asmeniu – D. M. ir atsakovas AB DNB bankas 2008-09-30 sudarė kreditavimo sutartį Nr. K-0500-2008-29, kuria ieškovui ir trečiajam asmeniui atsakovas suteikė 17377,20 Eur dydžio kreditą gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), remontui. Sutarties šalių 2010-03-20 susitarimu Nr. K-0500-2008-29/1 prie kreditavimo sutarties atsakovo suteikto kredito suma padidinta 325,50 Eur. Kreditas grąžinamas dalimis pagal sutarties šalių sutartą grafiką – kas mėnesį mokamomis įmokomis. Kredito grąžinimo terminas – 2042-08-26. Kredito sutarties įvykdymo užtikrinimui įkeistas nekilnojamasis turtas: 0,1500 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )); gyvenamasis namas (unikalus Nr. ( - )); viralinė (unikalus Nr. ( - )); malkinė (unikalus Nr. ( - )); malkinė (unikalus Nr. ( - )); tvartas (unikalus Nr. ( - )); daržinė (unikalus Nr. ( - )); ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - )) ir kiti kiemo statiniai (inžinieriniai) (unikalus Nr. ( - )), esantys ( - ) (t. 1, b.l. 30-54). Ieškovui M. M. ir trečiajam asmeniui D. M. vėluojant mokėti kreditavimo sutartimi sutartas įmokas sutartu laiku, atsakovas AB DNB bankas, tris kartus raštu – 2012-03-12, 2012-10-03 ir 2013-07-08 raštais – ragino ieškovą su sutuoktine sumokėti skolą ir įspėjo apie gręsiantį kreditavimo sutarties nutraukimą, jei įsiskolinimas nebus sumokėtas. Ieškovo ir trečiojo asmens įsiskolinimas atsakovui vis didėjo. 2012-03-12 pradelstų įmokų sumą – 419,95 Eur, 2012-10-03 – 527,83 Eur, 2013-07-08 – 895,54 Eur. Nurodyti atsakovo AB DNB banko raginimai-įspėjimai buvo įteikti ieškovui M. M. asmeniškai. Ieškovui M. M. ir trečiajam asmeniui D. M. nesumokėjus įsiskolinimo atsakovui, atsakovas AB DNB bankas 2013-08-19 vienašališkai nutraukė su ieškovu M. M. ir jo sutuoktine – trečiuoju asmeniu – D. M. sudarytą 2008-09-30 kreditavimo sutartį Nr. K-0500-2008-29, t.y. kreditavimo sutartį nutraukė po 30 dienų nuo paskutinio raginimo-įspėjimo įteikimo ieškovui (t. 1, b.l. 123-124, 164-169). Visos šios aplinkybės paneigia ieškovo M. M. teiginius, kad: jis apie nurodytos kreditavimo sutarties vienašališką nutraukimą sužinojo tik iš notaro M. S. ir antstolio Dariaus Jonaičio pranešimų (t. 1, b.l. 55-56) bei tinklalapyje www.evarzytines.lt skelbiamos informacijos (t. 1, b.l. 57-60) apie atsakovo AB DNB banko reikalavimu vykdomą išieškojimą iš atsakovui įkeisto ieškovo ir trečiojo asmens nekilnojamojo turto; atsakovas AB DNB bankas neinformavo jo apie galimą vienašališką kreditavimo sutarties nutraukimą ir nenustatė jam protingo laiko kreditavimo sutarties vykdymo pažeidimams ištaisyti.

27Taip pat nustatyta, kad, vienašališkai nutraukęs 2008-09-30 kreditavimo sutartį Nr. K-0500-2008-29, atsakovas AB DNB bankas įstatymų nustatyta tvarka kreipėsi į notarą ir 2014-02-18 notaras M. S. išdavė atsakovui vykdomąjį įrašą dėl 16696,14 Eur skolos išieškojimo iš ieškovo M. M. ir jo sutuoktinės – trečiojo asmens – D. M. pagal nurodytą kreditavimo sutartį (t. 1, b.l. 125-126, 170-171). Šiuo metu antstolis Darius Jonaitis vykdo priverstinį išieškojimą iš ieškovo M. M. ir jo sutuoktinės – trečiojo asmens – D. M. atsakovui AB DNB bankui hipoteka įkeisto nekilnojamojo turto (t. 1, 127-132, 172-177, atskirojo skundo dėl laikinųjų apsaugos priemonių tomas, b.l. 124-127).

28Dėl kreditavimo sutarties sąlygų ir nutraukimo

29Ginčo, kad nurodyta 2008-09-30 kreditavimo sutartis Nr. K-0500-2008-29 buvo vykdoma, tarp šalių nėra. Esminis ginčas – kaip ji buvo vykdoma, – tinkamai ar ne ir ar atsakovas AB DNB bankas turėjo teisę vienašališkai nutraukti nurodytą kreditavimo sutartį.

30Atkreiptinas dėmesys į tai, kad civiliniams teisiniams santykiams taikytini civilinių teisinių santykių atsiradimo metu galiojantys teisės aktai, t.y. teisiniam ginčui išspręsti gali būti taikomos ir teisės normos, kurios bylos nagrinėjimo metu jau yra netekusios galios, tačiau kurios galiojo teisinių santykių tarp ginčo šalių atsiradimo metu.

31Tai, kad ieškovo M. M. ir trečiojo asmens D. M. mokėjimai atsakovui AB DNB bankui buvo nereguliarūs, t.y. mokama ne visada sutartu laiku ir ne visą mokėtiną sumą, patvirtina ir ieškovo teismui pateikti rašytiniai įrodymai (t. 1, b.l. 12-29, 61-102).

32Įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus rašytinius įrodymus – teismui pateiktą ieškovo M. M. – su sutuoktine – trečiuoju asmeniu – D. M. ir atsakovo AB DNB banko 2008-09-30 sudarytą kreditavimo sutartį Nr. K-0500-2008-29 (su vėlesniu papildymu) (t. 1, b.l. 30-54), – teismas sutinka su ieškovu M. M., jog nurodyta kreditavimo sutartis (su vėlesniu papildymu) iš esmės yra vartojimo sutartis, t.y. visiškai atitinka vartojimo sutarties sampratą: finansine veikla užsiimanti kredito įstaiga/ verslininkas – atsakovas – suteikė fiziniams asmenims – ieškovui ir trečiajam asmeniui – kreditą šeimos/ namų ūkio reikmėms – sutuoktinių gyvenamojo namo remontui (iki 2014-06-13 – Lietuvos Respublikos CK 1.39 str., nuo 2014-06-13 – Lietuvos Respublikos CK 6.2281 str.), sudaryta pagal iš anksto atsakovo AB DNB banko parengtas individualiai neaptartas standartines sąlygas. Tokiu atveju teismui privalu nurodytos vartojimo sutarties sąlygas ex officio vertinti pagal įstatyme įtvirtintus vartojimo sutarčių nesąžiningumo kriterijus (iki 2014-06-13 – Lietuvos Respublikos CK 6.188 str., nuo 2014-06-13 –Lietuvos Respublikos CK 6.2284 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-02-22 nutartis Nr. 3K-3-141/2006, 2008-02-29 nutartis Nr. 3K-3-211/2008 ir kt.).

33Tiek iki 2014-06-13 galiojusiame Lietuvos Respublikos CK 6.188 str., tiek ir nuo 2014-06-13 galiojančiame Lietuvos Respublikos CK 6.2284 str. įtvirtinta, kad bet kuri vartojimo sutarties sąlyga, kuri nebuvo sutarties šalių aptarta individualiai ir kuria dėl sąžiningumo reikalavimo pažeidimo iš esmės pažeidžiama sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyra vartotojo nenaudai, gali būti laikoma nesąžininga. Pagal Lietuvos teismų praktiką, aiškinančią vartojimo sutarčių nesąžiningumo kriterijų taikymą kreditavimo sutartims, kreditavimo sutarties nutraukimą reglamentuojančios kreditavimo sutarties sąlygos ta apimtimi, kuria jos suteikia kredito davėjui teisę, jei kredito gavėjas sutartyje nustatytais terminais negrąžina bankui bent vienos kredito dalies, nutraukti kreditavimo sutartį ir reikalauti iki sutarties nutraukimo termino suėjimo sugrąžinti visą paimtą kreditą, palūkanas, delspinigius bei kitus sutartyje numatytus mokėjimus, prieštarauja bendriesiems sąžiningumo reikalavimams ir iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojo (kredito gavėjo) nenaudai, todėl pripažintinos negaliojančiomis ab initio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-06-15 nutartis Nr. 3K-7-272/2011 ir kt.).

34Ieškovas M. M. prašo teismo pripažinti 2008-09-30 sudarytos kreditavimo sutarties Nr. K-0500-2008-29 (su vėlesniu papildymu) Bendrosios dalies 41 punktą (bankas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti sutartį prieš 10 dienų išsiųsdamas kredito gavėjui raštišką pranešimą nutraukti sutartį ir (arba) pareikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią kredito sumą su visomis priskaičiuotomis palūkanomis ir kitomis mokėtinomis sumomis, jeigu kredito gavėjas laiku negrąžina kredito ar jo dalies, nesumoka palūkanų ar kitų pagal sutartį mokėtinų sumų. Sutarties nutraukimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo pranešimo išsiuntimo kredito gavėjui dienos), reglamentuojantį sutarties vienašalį nutraukimą, kaip nesąžiningą ir neteisėtą.

35Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nurodytos sutarties Bendrosios dalies 41 punkto tekstas yra toks: „esant sutarties nutraukimo pagrindams Bankas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą prieš 10 dienų išsiųsdamas Kredito gavėjui raštišką pranešimą nutraukti Sutartį. Sutarties nutraukimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo pranešimo išsiuntimo Kredito gavėjui dienos. Iki Sutarties nutraukimo termino suėjimo Bankas turi teisę vienašališkai atšaukti Sutarties nutraukimą“ (t. 1, b.l. 38). Ieškovo M. M. nurodytos nuostatos, jog „bankas turi teisę nutraukti sutartį ir (arba) pareikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią kredito sumą su visomis priskaičiuotomis palūkanomis ir kitomis mokėtinomis sumomis, jeigu kredito gavėjas laiku negrąžina kredito ar jo dalies, nesumoka palūkanų ar kitų pagal sutartį mokėtinų sumų“ yra įtvirtintos kreditavimo sutarties Bendrosios dalies 42 ir 44.1 punktuose (t. 1, b.l. 38).

36Atsižvelgus į aukščiau nurodytą susiklosčiusią Lietuvos teismų praktiką, nurodytos 2008-09-30 kreditavimo sutarties Nr. K-0500-2008-29 (su vėlesniu papildymu) Bendrosios dalies 44.1 punktas – vienas iš sutarties nutraukimo pagrindų, – jog „Kredito gavėjas Sutartyje nustatytais terminais negrąžina Bankui bent vienos kredito dalies ir/arba nemoka palūkanų, papildomų palūkanų, delspinigių, baudų bei kitų Sutartyje numatytų mokėjimų“, pripažintinas negaliojančiu ab initio, nuo sutarties sudarymo momento, tačiau nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti nurodytos kreditavimo sutarties Bendrosios dalies 41 punkto negaliojančiu ab initio, nes konstatavus, kad kreditavimo sutarties sąlyga, suteikianti kredito davėjui teisę, jei kredito gavėjas sutartyje nustatytais terminais negrąžina bankui bent vienos kredito dalies ir/arba nemoka palūkanų, papildomų palūkanų, delspinigių, baudų bei kitų sutartyje numatytų mokėjimų, nutraukti kreditavimo sutartį, yra nesąžininga vartotojo atžvilgiu ir negalioja, taikytinos sutarties nutraukimą reglamentuojančios įstatymo, o ne sutarties nuostatos. Tokiu atveju teismas nevertina ir nepasisako dėl tų kreditavimo sutarties sąlygų, reglamentuojančių kreditavimo sutarties nutraukimą, kuriomis nesivadovauja ir kurių pripažinimas negaliojančiomis nagrinėjamu atveju nesukels jokių teisinių pasekmių.

37Pažymėtina ir tai, kad pagal bylos nagrinėjimo teisme metu nustatytas aplinkybes atsakovas AB DNB bankas, nutraukdamas 2008-09-30 kreditavimo sutartį Nr. K-0500-2008-29 (su vėlesniu papildymu), nesivadovavo šios sutarties Bendrosios dalies 41 punktu, ką patikslintame ieškinyje pripažino ir pats ieškovas M. M..

38Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str., 6.200 str. ir 6.256 str. prievolės (sutartys) turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis.

39Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.217 str. šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, ar ne, turi būti atsižvelgiama į tai: ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato; ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminės reikšmės; ar prievolė neįvykdyta tyčia ar dėl didelio neatsargumo; ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje; ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė sutartį, patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-06-26 nutartis Nr. 3K-7-297/2012, 2015-07-15 nutartis Nr. e3K-420-969/2015 ir kt.).

40Bylos nagrinėjimo teisme metu nustatyta, kad atsakovas AB DNB bankas, tris kartus raštu – 2012-03-12, 2012-10-03 ir 2013-07-08 raštais – ragino ieškovą M. M. ir trečiąjį asmenį – sutuoktinę – D. M. sumokėti įsiskolinimą ir įspėjo apie gręsiantį kreditavimo sutarties nutraukimą, jei įsiskolinimas nebus sumokėtas. Ieškovo ir trečiojo asmens įsiskolinimas atsakovui vis didėjo. 2012-03-12 pradelstų įmokų sumą – 419,95 Eur, 2012-10-03 – 527,83 Eur, 2013-07-08 – 895,54 Eur. Nurodyti atsakovo AB DNB banko raginimai-įspėjimai buvo įteikti ieškovui M. M. asmeniškai. Ieškovui M. M. ir trečiajam asmeniui D. M. nesumokėjus įsiskolinimo atsakovui, atsakovas AB DNB bankas 2013-08-19 vienašališkai nutraukė su ieškovu M. M. ir jo sutuoktine – trečiuoju asmeniu – D. M. sudarytą 2008-09-30 kreditavimo sutartį Nr. K-0500-2008-29, t.y. kreditavimo sutartį nutraukė po 30 dienų nuo paskutinio raginimo-įspėjimo įteikimo ieškovui (t. 1, b.l. 123-124, 164-169).

41Atsižvelgus į tai, konstatuotina, kad ieškovas M. M. su sutuoktine – trečiuoju asmeniu – D. M. pažeidė 2008-09-30 kreditavimo sutartį Nr. K-0500-2008-29 (su vėlesniu papildymu) ir šis pažeidimas yra esminis, nes kredito davėjas daugiau kaip metus negavo to, ko tikėjosi iš sutarties dėl ne nuo kredito davėjo priklausančių priežasčių, kredito gavėjai į kredito davėją dėl kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo nesikreipė: nei dėl mokėtinų sumų dydžių, nei dėl mokėtinų sumų mokėjimų terminų, priežasčių, dėl kurių nesilaikė kreditavimo sutartyje sutartų kredito grąžinimo sąlygų, kredito gavėjai nenurodė.

42Pagal Lietuvos teismų praktiką, jei kredito gavėjas sistemingai nevykdo kreditavimo sutarties ir nemoka kredito įstaigai kreditavimo sutartimi numatytų įmokų, kredito davėjas turi teisę nutraukti sutartį, nes finansų sistemos stabilumas yra viešasis interesas, o griežtas paskolos sąlygų laikymasis, atsižvelgiant į kreditavimo verslo specifiką, turi esminę reikšmę. Sistemingas prievoles pažeidžiantis kredito gavėjų elgesys duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus tinkamai vykdoma ateityje. Šiame kontekste galima daryti išvadą, kad kredito davėjas, kaip licencijuota kredito įstaiga, kurios viena iš verslo sričių – paskolų/ kreditų teikimas už palūkanas (Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 3 str. 1 d. 2 p.), negavo to, ko siekė – paskolos/ kredito ir palūkanų grąžinimo laiku. Finansų sektorius, kurio reikšmingą dalį Lietuvoje sudaro bankų sektorius, priskirtinas prie vieno jautriausių sektorių, o situacija jame gali turėti didelės įtakos šalies ekonomikai, gyventojų ir ūkio subjektų pasitikėjimui šalies finansų sistema, šios sistemos tvarumui, todėl būtina užtikrinti tinkamų ir laiku įgyvendinamų finansų sistemos stabilumo stiprinimo priemonių panaudojimo galimybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-02-20 nutartis Nr. 3K-3-58/2012 ir kt.).

43Taip pat konstatuotina, kad atsakovas AB DNB bankas ne kartą ieškovui M. M. ir trečiajam asmeniui D. M. suteikė laiko ištaisyti kreditavimo sutarties vykdymo trūkumus ir ne kartą tinkamai pranešė apie galimą kreditavimo sutarties nutraukimą.

44Atsižvelgus į tai, darytina išvada, kad vienašalis atsakovo AB DNB banko 2008-09-30 kreditavimo sutarties Nr. K-0500-2008-29 (su vėlesniu pakeitimu) nutraukimas yra pagrįstas ir teisėtas.

45Ieškovas M. M. prašo teismo pakeisti 2008-09-30 kreditavimo sutarties Nr. K-0500-2008-29 (su vėlesniu pakeitimu) Bendrosios dalies 37 punktą – sumažinti 0,08 proc. dydžio delspinigius iki 0,01 proc. dydžio.

46Pažymėtina, kad dėl šios kreditavimo sutarties sąlygos pakeitimo į atsakovą AB DNB banką nesikreipė nei ieškovas M. M., nei trečiasis asmuo D. M.. Šią sutarties sąlygą kredito gavėjai ginčija po daugiau kaip dviejų metų nuo kreditavimo sutarties nutraukimo ir kai jau yra nukreiptas skolos atsakovui išieškojimas į kredito gavėjų hipoteka įkeistą nekilnojamąjį turtą.

47Kreditavimo sutartyje numatytos netesybos yra šalių suderinta valia sutarta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-29 nutartis Nr. 3K-3-478/2010 ir kt.).

48Duomenų, kad nurodyta kreditavimo sutartis buvo sudaryta ne laisva kredito gavėjų valia, kad sutarties sąlygą dėl delspinigių atsakovas AB DNB bankas slėpė, o ieškovas M. M. ir trečiasis asmuo D. M. jos nesuprato ar pan., nėra. Nagrinėjamu atveju nenustatyti jokie kredito gavėjų valios trūkumai, sutinkant su kredito davėjo pateikta kreditavimo sutarties delspinigių mokėjimo sąlyga, todėl šią sutarties sąlygą privalu vykdyti.

49Suprantama, šią nurodytos kreditavimo sutarties sąlygą būtina įvertinta pagal sąžiningumo/ nesąžiningumo kriterijus.

50Netesybų dydis yra siejamas su kredito davėjo nuostoliais, t.y. jei netesybos aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.73 str.).

51Nagrinėjamu atveju pagal 2014-02-18 notaro M. S. išduotą atsakovui AB DNB bankui vykdomąjį įrašą (t. 1, b.l. 125-126, 170-171) ieškovo M. M. ir jo sutuoktinės – trečiojo asmens – D. M. įsiskolinimas pagal nurodytą 2008-09-30 kreditavimo sutartį Nr. K-0500-2008-29 (su vėlesniu papildymu) yra: 16105,23 Eur negrąžinto kredito, 570,37 Eur palūkanų ir 20,54 Eur delspinigių, t.y. kredito gavėjų įvykdyta prievolės dalis, palyginus ją su kredito suma – 17702,70 Eur, – yra labai nedidelė. Ieškovo M. M. teiginys, kad pagal nurodytą kreditavimo sutartį atsakovui AB DNB bankui yra sumokėta pusė suteikto kredito sumos, yra visiškai nepagrįstas. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad kreditas buvo suteiktas daugiau kaip trisdešimčiai metų – iki 2042 m. Atsakovo AB DNB banko nuostolius rodo vien tik tai, kad atsakovas, ilgą laiką neatgavęs suteikto kredito, negali panaudoti pinigų savo veikloje ir gauti pelno. Atsižvelgus į tai, konstatuotina, kad nėra jokio pagrindo sumažinti kreditavimo sutartimi sutarto 0,08 proc. dydžio delspinigių iki 0,01 proc. dydžio. Vien tai, kad kredito gavėjai yra fiziniai asmenys ir kreditą gavo būsto remontui, negali būti besąlyginis pagrindas mažinti netesybas.

52Atsižvelgus į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, ieškovo M. M. patikslintas ieškinį dėl 2008-09-30 kreditavimo sutarties Nr. K-0500-2008-29 (su vėlesniu papildymu) dalies pripažinimo negaliojančia, dėl šios kreditavimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu ab initio, dėl įpareigojimo atsakovą AB DNB banką vykdyti nurodytą kreditavimo sutartį ir dėl šios sutarties baudinių palūkanų sumažinimo atmestinas.

53Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis

54Atsakovo AB DNB banko atstovė advokato padėjėja Viktorija Varnaitė teismo posėdžio metu, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 95 str., prašė teismo skirti ieškovui M. M. baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ir pusę baudos dydžio skirti atsakovui.

55Lietuvos teismų praktikoje aiškiai nepagrįsto ieškinio pareiškimas, piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis konstatuojamas tada, kai ieškinys pateikiamas ne siekiant apginti pažeistą teisę, o sukelti priešingai šaliai nepatogumų, rūpesčių. Paduodančio nepagrįstą ieškinį asmens nesąžiningumas reiškia asmens suvokimą, jog ieškinys iš tiesų yra nepagrįstas, jis neturi teisės reikalauti ginti jo teises, kadangi jos realiai nebuvo pažeistos. Šiuo atveju esminę reikšmę turi subjektinė asmens suvokimo pusė, t. y. būtina nustatyti, kad ieškovas suvokė ar turėjo suvokti, jog ieškinys yra nepagrįstas, o reikalavimas neteisėtas.

56Nagrinėjamu atveju ieškovo M. M. kreipimasis į teismą dėl 2008-09-30 kreditavimo sutarties Nr. K-0500-2008-29 dalies pripažinimo negaliojančia, kreditavimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu ab initio, įpareigojimo atsakovą AB DNB banką vykdyti kreditavimo sutartį ir dėl baudinių palūkanų sumažinimo negali būti laikomas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis, nes ieškovas realizavo savo konstitucinę teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos būdamas visiškai įsitikinęs savo teisių pažeidimu ir siekdamas naudos sau ir savo sutuoktinei – trečiajam asmeniui – D. M..

57Dėl bylinėjimosi išlaidų

58Atmetus ieškinį, iš ieškovo M. M. priteistinos visos bylinėjimosi išlaidos: atsakovui AB DNB bankui – 28,00 Eur žyminio mokesčio, sumokėto už atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, ir 968, 00 Eur išlaidų teisinei pagalbai (t. 1, b.l. 136-137, 178, t. 2, b.l. 7, 9-13, 38-40), – ir valstybei – 15,14 Eur pašto išlaidų (t. 1, b.l. 2, t. 2, b.l. 2, atskirojo skundo dėl laikinųjų apsaugos priemonių tomas, b.l. 130) (Lietuvos Respublikos CPK 88 str. 1 d. 3 ir 7 p., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d.).

59Teismas, atsižvelgdamas į šios civilinės bylos sudėtingumą, bylos nagrinėjimo eigą, parengiamųjų ir teismo posėdžių kiekį, šalių ir/ ar jų atstovų dalyvavimą parengiamuosiuose ir teismo posėdžiuose, taip pat į atsakovo AB DNB banko atstovų būveinę (Vilnius), atstovavimo kokybę: parengtų procesinių dokumentų kiekį, apimtis ir kokybę, aktyvumą proceso metu, daro išvadą, kad atsakovo pateiktų išlaidų, susijusių su advokato ir advokato padėjėjo pagalba, dydis neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose rekomenduojamų dydžių, yra pagrįstas ir nemažintinas.

60Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 265-270 straipsniais, teismas

Nutarė

61Ieškovo M. M. patikslintą ieškinį atmesti.

62Priteisti iš M. M. AB DNB bankui 996,00 Eur (devynis šimtus devyniasdešimt šešis eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

63Priteisti iš M. M. valstybei 15,14 Eur (penkiolika eurų 14 ct) bylinėjimosi išlaidų.

64Šis sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. M.... 3. Išnagrinėjęs bylą, teismas n u s t a t ė:... 4. Ieškovas M. M. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu prašydamas (t.... 5. - pripažinti vienašališką atsakovo AB DNB banko 2008-09-30 kreditavimo... 6. - panaikinti atsakovo AB DNB banko ir ieškovo M. M. su sutuoktine –... 7. - pakeisti atsakovo AB DNB banko ir ieškovo M. M. su sutuoktine – trečiuoju... 8. Į teismo posėdį ieškovas M. M. neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir... 9. Atsakovo AB DNB banko atstovė advokato padėjėja Viktorija Varnaitė teismo... 10. Trečiasis asmuo D. M. į teismo posėdį taip pat neatvyko, apie teismo... 11. Ieškovas M. M. savo reikalavimus grindžia šiais argumentais:... 12. - ieškovas M. M. su sutuoktine – trečiuoju asmeniu – D. M. ir atsakovas... 13. - šalių 2008-09-30 sudarytos kreditavimo sutarties Nr. K-0500-2008-29... 14. - kadangi jo – ieškovo M. M. – su sutuoktine – trečiuoju asmeniu – D.... 15. - šalių 2008-09-30 sudarytos kreditavimo sutarties Nr. K-0500-2008-29... 16. - atsakovo AB DNB banko vienašalis 2008-09-30 kreditavimo sutarties Nr.... 17. - šalių 2008-09-30 sudarytos kreditavimo sutarties Nr. K-0500-2008-29... 18. Atsakovo AB DNB banko atsikirtimai į patikslintą ieškinį grindžiami šiais... 19. - Asmenų sudaryta sutartis turi jiems įstatymo galią (Lietuvos Respublikos... 20. - ieškovas M. M. klaidina teismą ir nenurodo jam nepalankių faktinių... 21. - atsakovas AB DNB bankas 2008-09-30 sudarė su ieškovu M. M. ir jo sutuoktine... 22. - ieškovo M. M. reikalavimas dėl 2008-09-30 kreditavimo sutarties Nr.... 23. Paklausus, atsakovo AB DNB banko atstovė advokato padėjėja Viktorija... 24. Be to, atsakovo AB DNB banko atstovė advokato padėjėja Viktorija Varnaitė... 25. Ieškinys atmestinas.... 26. Bylos nagrinėjimo teisme metu nustatyta, kad ieškovas M. M. su sutuoktine –... 27. Taip pat nustatyta, kad, vienašališkai nutraukęs 2008-09-30 kreditavimo... 28. Dėl kreditavimo sutarties sąlygų ir nutraukimo... 29. Ginčo, kad nurodyta 2008-09-30 kreditavimo sutartis Nr. K-0500-2008-29 buvo... 30. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad civiliniams teisiniams santykiams taikytini... 31. Tai, kad ieškovo M. M. ir trečiojo asmens D. M. mokėjimai atsakovui AB DNB... 32. Įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus rašytinius įrodymus –... 33. Tiek iki 2014-06-13 galiojusiame Lietuvos Respublikos CK 6.188 str., tiek ir... 34. Ieškovas M. M. prašo teismo pripažinti 2008-09-30 sudarytos kreditavimo... 35. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nurodytos sutarties Bendrosios dalies 41... 36. Atsižvelgus į aukščiau nurodytą susiklosčiusią Lietuvos teismų... 37. Pažymėtina ir tai, kad pagal bylos nagrinėjimo teisme metu nustatytas... 38. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str., 6.200 str. ir 6.256 str. prievolės... 39. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.217 str. šalis gali nutraukti sutartį, jeigu... 40. Bylos nagrinėjimo teisme metu nustatyta, kad atsakovas AB DNB bankas, tris... 41. Atsižvelgus į tai, konstatuotina, kad ieškovas M. M. su sutuoktine –... 42. Pagal Lietuvos teismų praktiką, jei kredito gavėjas sistemingai nevykdo... 43. Taip pat konstatuotina, kad atsakovas AB DNB bankas ne kartą ieškovui M. M.... 44. Atsižvelgus į tai, darytina išvada, kad vienašalis atsakovo AB DNB banko... 45. Ieškovas M. M. prašo teismo pakeisti 2008-09-30 kreditavimo sutarties Nr.... 46. Pažymėtina, kad dėl šios kreditavimo sutarties sąlygos pakeitimo į... 47. Kreditavimo sutartyje numatytos netesybos yra šalių suderinta valia sutarta... 48. Duomenų, kad nurodyta kreditavimo sutartis buvo sudaryta ne laisva kredito... 49. Suprantama, šią nurodytos kreditavimo sutarties sąlygą būtina įvertinta... 50. Netesybų dydis yra siejamas su kredito davėjo nuostoliais, t.y. jei netesybos... 51. Nagrinėjamu atveju pagal 2014-02-18 notaro M. S. išduotą atsakovui AB DNB... 52. Atsižvelgus į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, ieškovo M. M.... 53. Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis... 54. Atsakovo AB DNB banko atstovė advokato padėjėja Viktorija Varnaitė teismo... 55. Lietuvos teismų praktikoje aiškiai nepagrįsto ieškinio pareiškimas,... 56. Nagrinėjamu atveju ieškovo M. M. kreipimasis į teismą dėl 2008-09-30... 57. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 58. Atmetus ieškinį, iš ieškovo M. M. priteistinos visos bylinėjimosi... 59. Teismas, atsižvelgdamas į šios civilinės bylos sudėtingumą, bylos... 60. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 265-270 straipsniais, teismas... 61. Ieškovo M. M. patikslintą ieškinį atmesti.... 62. Priteisti iš M. M. AB DNB bankui 996,00 Eur (devynis šimtus devyniasdešimt... 63. Priteisti iš M. M. valstybei 15,14 Eur (penkiolika eurų 14 ct) bylinėjimosi... 64. Šis sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui,...