Byla B2-1217-436/2014
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Evekas“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, AB SEB bankas

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Evekas“ vadovo V. M. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Evekas“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, AB SEB bankas, ir

Nustatė

2UAB „Evekas“ vadovas kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo iškelti UAB „Evekas“ restruktūrizavimo bylą. Pareiškime nurodo, kad UAB „Evekas“ yra viena didžiausių tarptautinio krovinių gabenimo ir ekspedicijos paslaugas teikiančių įmonių Lietuvoje, savo veiklą pradėjusi vykdyti nuo 1997 metų vasaros. Dėl skolų kreditoriams, areštuotų sąskaitų, sutrikdyta įmonės veikla, todėl šiai dienai įmonė turi finansinių sunkumų. Bendrovė nėra nutraukusi ūkinės – komercinės veiklos, įmonėje dirba 153 darbuotojai, bendrovė gauna pajamas, patiria išlaidas, yra sudariusi ilgalaikes sutartis su užsakovais, kurias vykdo. 2013 m. lapkričio 27 d. įvyko visuotinis bendrovės akcininkų susirinkimas, kuriame buvo patvirtinti restruktūrizavimo plano metmenys. Planuojamas bendrovės restruktūrizavimo laikotarpis – 4 metai. Bendrovė siekia išvengti bankroto ir toliau veikti savo ūkio srityje. Tos pačios dienos akcininkų susirinkime buvo pritarta restruktūrizavimo administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“ kandidatūrai.

3Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 6 d. nutartimi į civilinės bylos nagrinėjimą, trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, įtrauktas AB SEB bankas. AB SEB bankas savo paaiškinimuose teismui nurodo, kad šiai dienai UAB „Evekas“ yra nemoki bendrovė, restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės yra nepakankamos jos mokumui atkurti, todėl nėra pagrindo kelti restruktūrizavimo bylą. UAB „Evekas“ balansinė turto vertė yra 29.758.636 Lt, tuo tarpu mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekia 28.037.354,51 Lt, iš kurių net 11.739.966,27 Lt yra pradelsti. Taip pat UAB „Evekas“ nepagrįstai į balansą įtraukė pagal lizingo sutartis valdomą ir naudojamą turtą, kuris priklauso AB SEB bankui. Visos lizingo sutartys yra nutrauktos, ginčas tarp AB SEB banko ir atsakovės yra išspręstas iki galo, todėl atsakovė neturi teisės lizinguojamo turto apskaityti savo įmonės balanse, todėl atėmus iš 29.758.636 Lt turto lizinguojamo turto, kurį privalo grąžinti bankui, vertę - 7.839.272 Lt, UAB „Evekas“ turtas sudarytų 21.919.364 Lt. Atsakovė į restruktūrizavimo plano metmenis yra įtraukusi įvairias turto įvertinimo sumas, tačiau jokių įrodymų, pagrindžiančių tikrąją turto vertę nepateikė. Tai reiškia, kad reali turto vertė yra ženkliai mažesnė. AB SEB banko manymu pradelstų įsipareigojimų suma kreditoriams taip pat yra didesnė, nei nurodo ieškovas. Taip pat atkreipia teismo dėmesį, kad į kreditorių sąrašą ieškovas nėra įtraukęs ir ginčytinų teismuose kreditorių pareikštų reikalavimų, todėl bendrovės pradelstų įsipareigojimų suma greičiausiai yra daug didesnė.

4Ieškovo UAB „Evekas“ generalinis direktorius V. M. atsiliepime į trečiojo asmens paaiškinimus nurodo, kad lizinguojamas turtas negalėjo būti neįtrauktas į įmonės balansą, kadangi ginčas su trečiuoju asmeniu sudarinėjant balansą nebuvo išspręstas. Pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegija 2014 m. sausio 6 d. nutartimi priėmė UAB „Evekas“ prašymą atnaujinti procesą išnagrinėtoje civilinėje byloje dėl lizingo sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtomis. Nors trečiojo asmens naudai ir būtų priimtas palankus teismo sprendimas, UAB „Evekas“ įmonės finansinė padėtis tik pagerėtų, bet nepablogėtų, kadangi atitinkamai sumažėtų ir įsipareigojimai AB SEB bankui. Taip pat nurodo, kad pateikiant teismui ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo turi būti pateikiami tik pagrindiniai perspektyvos bruožai, kurie konkretizuojami įmonės restruktūrizavimo plane, kur skirtingai nei plano metmenyse, turi būti numatomos išsamios įgyvendinimo priemonės.

5Uždarajai akcinei bendrovei „Evekas“ restruktūrizavimo bylą atsisakytina iškelti.

6Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) tikslas yra sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalis), o pačiu įmonės restruktūrizavimo procesu siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones (ĮRĮ 2 straipsnio 3 dalis).

7ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas ir nebuvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnio ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimai. Restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė: 1) turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius mėnesius; 2) nėra nutraukusi veiklos; 3) nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai (ĮRĮ 4 straipsnis).

8Teismas, įvertinęs byloje pateiktus dokumentus sprendžia, kad nėra pagrindo UAB „Evekas“ kelti restruktūrizavimo bylą. UAB „Evekas“, kurios pagrindinė veiklos sritis – tarptautinio krovinių gabenimo ir ekspedicijos paslaugų teikimas, juridinių asmenų registre įregistruota 1997 metais (1 t., b. l. 9). Pagal byloje pateikto UAB „Evekas“ 2012 metų balanso duomenis (1 t., b. l. 21–25) įmonės turto buvo apskaityta 30.185.349 Lt sumai, tame skaičiuje ilgalaikis turtas sudarė 23.095.506 Lt, trumpalaikis turtas – 7.089.843 Lt. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 28.420.716 Lt, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 4.045.333 Lt. 2012 metais įmonės grynasis pelnas siekė 22.448 Lt. 2013 m. spalio 31 d. balanso duomenimis UAB „Evekas“ turto iš viso apskaityta 29.758.636 Lt (1 t., b. l. 60–62), iš kurio ilgalaikis įmonės turtas sudarė 21.859.552 Lt, trumpalaikis – 7.899.084 Lt. Įmonės pagrindinį ilgalaikį turtą sudaro žemė (11.300.000 Lt), transporto priemonės (10.443.699 Lt). Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 14.851.614 Lt, iš kurių ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis yra 11.848.048 Lt. 2013 m. spalio 31 d. įmonė patyrė 43.351 Lt dydžio nuostolius. Tai pačiai dienai UAB „Evekas“ pradelstų įsipareigojimų kreditoriams turėjo 11.739.966,27 Lt (1 t., b. l. 74). Bendrovės pajamos 2009–2010 metais žymiai sumažėjo. Tokį pajamų mažėjimą lėmė pervežamų krovinių skaičiaus mažėjimas. 2010 metais bendrovės pajamos sumažėjo 14 %, taip pat sumažėjo ir turimų transporto priemonių skaičius. 2011 metais pardavimo pajamos išaugo 25.5 %. Pajamų augimui įtakos turėjo išaugę turimų transporto priemonių panaudojimo efektyvumas bei padidėjusios pervežimo paslaugų kainos (1 t., b. l. 83–84).

9Teismas pažymi, kad įstatymų leidėjo numatytas įmonių restruktūrizavimo procesas nėra savitikslis. ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas šio įstatymo tikslas siejamas su priemonėmis ir būdais išvengti bankroto tik tokioms įmonėms, kurių finansiniai sunkumai nėra įsisenėję, sąlygoti laikino pobūdžio priežasčių, todėl galėtų būti pašalinti restruktūrizavimo procese taikomomis priemonėmis. Teismų praktikoje pažymima, kad restruktūrizavimu siekiama išsaugoti įmonę ne kaip formalų ūkinį vienetą, o kaip tokį, kuris plėtoja ar gali plėtoti atitinkamą veiklą. Todėl sprendžiant ar yra pagrindas iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą būtina įvertinti, ar restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės yra realios, galinčios per įstatyme apibrėžtą restruktūrizavimo proceso laikotarpį atkurti įmonės mokumą, normalią veiklą, sumažinti įsiskolinimus ir išsaugoti įmonės konkurencingumą. Be to, restruktūrizavimo bylose svarbu nustatyti, ar įmonės finansiniai sunkumai yra nuolatinio ar laikino pobūdžio. Finansinių sunkumų laikinumas – vertinamoji sąvoka, kurią nulemia tai, ar įmonė yra pajėgi pakeisti situaciją taip, kad per ne ilgesni nei maksimalų 4 metų restruktūrizavimo proceso terminą įsiskolinimai būtų sumažinti, pertvarkyti ir dėl to netrikdytų įmonės normalios ūkinės komercinės veiklos ir jos perspektyvų. Restruktūrizavimo proceso taikymas tokioms įmonėms, kurių finansiniai sunkumai yra nuolatinio pobūdžio, neatitiktų ĮRĮ paskirties ir tikslo. Nustačius, kad įmonės finansiniai sunkumai yra nebe laikino pobūdžio, konstatuotina, jog nėra būtinos materialiosios sąlygos restruktūrizuoti tokią įmonę (Žr. pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-496/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010), Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-496/2009). Įmonės laikinais finansiniais sunkumais negali būti pripažinti sunkumai, kurie tęsiasi keletą metų (Žr. pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-519/2005, 2006 m. vasario 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-69/2006).

10Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2013 m. gegužės 15 d. išnagrinėjusi civilinėje byloje Nr. 2A-1663/2013 ieškovo AB „SEB lizingas“ apeliacinį skundą panaikino Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 17 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-3343-160/2012 pagal ieškovo akcinės bendrovės „SEB lizingas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Evekas“ dėl piniginės skolos priteisimo ir transporto priemonių išreikalavimo bei pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Evekas“ priešieškinį ieškovui akcinei bendrovei „SEB lizingas“ dėl lizingo sutarčių nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir lizingo sutarčių pakeitimo ir priėmė naują sprendimą, kuriuo ieškovo AB „SEB lizingas“ ieškinį tenkino, o atsakovės UAB „Evekas“ priešieškinį atmetė. Priteisė ieškovui AB „SEB lizingas“ iš atsakovo UAB „Evekas“ 1.959.885,32 Lt skolos, 325.412,86 Lt delspinigių, 6 proc. metinių procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Įpareigojo atsakovą UAB „Evekas“ perduoti ieškovui AB „SEB lizingas“ turtą, perduotą pagal finansinio lizingo sutartis Nr. K2005-110098 (2005-11-25), Nr. K2005- 120115 (2005-12-28), Nr. K2006-020083 (2006-02-15), Nr. K2006-020084 (2006-02-15), Nr. K2006-050042 (2006-05-15), Nr. K2006-080034 (2006-08- 25), Nr. K2006-080101 (2066-08-25), Nr. K2006-090146 (2006-09-27), Nr. K2006-12065 (2007-01-25), Nr. K2007-010051 (2007-01-25), Nr. K2007- 080017 (2007-08-02), Nr. K2007-090078 (2007-09-12), Nr. K2008-020181 (2008-03-12), Nr. K2008-040144 (2008-04-24), išperkamosios nuomos sutartį Nr. K2007-010069 (2007-01-25). Taip pat priteisė iš UAB „Evekas“ bylinėjimosi išlaidas (2 t. b. l. 40–49). Šis teismo sprendimas Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-623/2013 yra paliktas galioti (2 t. b. l. 50–62). Ieškovo atstovas savo papildomuose paaiškinimuose nurodo, kad šioje civilinėje byloje Nr. 3K-3-623/2013 pagal UAB „Evekas“ prašymą yra atnaujintas procesas, o tai, jo vertinimu, reiškia, jog dėl vienašališko lizingo sutarčių nutraukimo ginčas dar nėra išspręstas iki galo, todėl AB SEB banko argumentai yra nepagrįsti. Teismas nesutinka su šiais ieškovo argumentais ir atkreipia dėmesį, kad iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, jog Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija priėmė kasatoriaus UAB „Evekas“ prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 3K-3-623/2013, tačiau tai nereiškia, kad procesas jau yra atnaujintas. Taip pat nėra duomenų, jog priėmus prašymą atnaujinti procesą būtų sustabdytas prieš tai minėto Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gegužės 15 d. sprendimo vykdymas. Kaip jau buvo minėta, UAB „Evekas“ didžiąją dalį materialaus ilgalaikio turto sudaro transporto priemonės, kurios pagal šiuo metu įsiteisėjusį Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gegužės 15 d. sprendimą turi būti grąžintos AB SEB lizingo teisių perėmėjui AB SEB bankui.

11Iš pateiktų duomenų matyti, kad įmonė jau keletą metų dirba nuostolingai. Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytas ilgalaikis materialusis turtas, tarp kurio yra apskaitytas ir turtas, kuris pagal Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gegužės 15 d. sprendimą turi būti grąžintas AB SEB bankui (1 t., b. l. 107–112), tačiau pagal preliminarų verslo planą restruktūrizavimo laikotarpiui UAB „Evekas“ planuoja visą šį turtą toliau naudoti įmonės veikloje (21 t., b. l. 114). Teismo vertinimu, esant įsiteisėjusiam prieš tai minėtam teismo sprendimui ir UAB „Evekas“ grąžinus trečiajam asmeniui AB SEB bankui lizinguojamą turtą, nustatyti, ar realiai galės būti įvykdytas metmenyse nurodytas restruktūrizavimo planas, negalima, kadangi akivaizdžiai pasikeistų tiek restruktūrizavimo plano metmenys, tiek įmonės balanso duomenys, tiek kreditorių ir jų finansinių reikalavimų dydžiai ir jų tenkinimo eiliškumas. Atsižvelgdamas į tai teismas pripažįsta pagrįstais trečiojo asmens argumentus, kad restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės nėra pakankamos siekiant pagrįsti restruktūrizavimo proceso realumą, kadangi jų įgyvendinimas grindžiamas išimtinai tik prielaidomis, nesant jokių įrodymų apie tai, kad toks planas realiai bus įgyvendintas. Tuo pačiu nurodytos aplinkybės neleidžia teismui spęsti, kad atsakovė yra laikinų finansinių sunkumų turinti įmonė ir, kad jos patiriamų finansinių sunkumų pobūdis leidžia juos išspręsti restruktūrizavimo plano metmenyse numatytomis priemonėmis.

12Vadovaujantis ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 1 punktu, teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų. Kaip jau teismas nustatė, įmonės finansiniai sunkumai nėra laikino pobūdžio. Tai patvirtina pradelstos skolos kreditoriams, iš kurių net 11 mln. Lt atsakovė yra skolinga vienam iš didžiausių kreditorių AB SEB bankui. Įsiteisėjusiame Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gegužės 15 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2A-1663/2013 yra konstatuota, kad paskutinę įmoką AB SEB lizingui pagal finansinio lizingo ir išperkamosios nuomos sutartis UAB „Evekas“ yra sumokėjusi 2009 m. rugpjūčio 14 d. Tai reiškia, kad UAB „Evekas“ įsiskolinimas AB SEB lizingui yra tęstinis ir susidaręs per ilgą laiką. Taigi, įvertinus visas šias aplinkybes, darytina išvada, jog atsakovė UAB „Evekas“ turi ilgalaikių finansinių sunkumų. Aplinkybę, kad UAB „Evekas“ nuo 2009 metų turi ilgalaikių finansinių sunkumų patvirtina ir tai, jog 2010 metais teisme buvo nagrinėjamas kreditoriaus UAB AS 24 Lietuva pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Evekas“ (c.b. Nr. B2-1738-485/2010). Šios nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad restruktūrizavimo procesas negali būti pradėtas, kadangi UAB „Evekas“ finansiniai sunkumai nėra trumpalaikiai (ĮRĮ 4 str. 1 p.).

13Teismas taip pat pažymi, kad restruktūrizavimo procesas iš esmės remiasi įmonės kreditorių, suinteresuotų įmonės veiklos išsaugojimu, pagalba (ĮRĮ 2 straipsnio 3 dalis). Pagrindinis vaidmuo vertinant restruktūrizavimo plano ekonominį pagrįstumą ir naudingumą kreditoriams bei tikslingumą siekti išsaugoti laikinų finansinių sunkumų turintį subjektą kaip veikiantį rinkos dalyvį tenka įmonės kreditoriams. Pagal LR ĮRĮ 14 straipsnio 36 dalį restruktūrizavimo plano projektui turi pritarti kreditorių susirinkimas. Kreditorių susirinkimas pritaria restruktūrizavimo plano projektui, jeigu už tai balsuoja kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos Šiuo aspektu reikšminga tai, kad vienas iš didžiausių atsakovės įmonės kreditorių yra AB SEB bankas, kuriam iš pradelstų 11.739.966,27 Lt (2 t. b. l. 103) atsakovės įmonės įsiskolinimas sudaro 11.303.004,69 Lt (2 t., b.l. 92). Trečiasis asmuo AB SEB bankas nurodo, jog atsakovės UAB „Evekas“ įsiskolinimas kreditoriui turėtų būti dar didesnis - 18.479.829,55 Lt. Taigi, absoliučiai didžiausias atsakovės kreditorius yra SEB bankas, kuriam pagal įsiteisėjusį Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gegužės 15 d. sprendimą UAB „Evekas“ balanse apskaitomą turtą privalo grąžinti kreditoriui, prieštarauja restruktūrizavimo proceso taikymui. Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad restruktūrizavimo proceso pradėjimas neturint pagrindinio bendrovės kreditoriaus paramos būtų iš esmės formalus ir pasmerktas žlugti ((ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punktas), (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 11 d. nutartis, priimta c.b. Nr. 2-970/2011)).

14Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus ir vadovaudamasis ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalimi, 6 dalimi, 4 straipsniu, 1 straipsnio 2 dalimi, teismas

Nutarė

15Atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą UAB „Evekas“ (juridinio asmens kodas 134976941).

16Panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. gruodžio 6 d. nutartimi, kuria buvo nutarta areštuoti UAB „Evekas“ (juridinio asmens kodas 134976941, adresas Taikos pr. 157, LT-52119 Kaunas, a. s. Nr. ( - ), esanti AB „Swedbank“, banko kodas 73000) nuosavybės teise priklausantį turtą, taip pat turtą, kurį UAB „Evekas“ valdo ir naudoja pagal lizingo sutartis, turtines teises ir pinigines lėšas, esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant juo disponuoti bei leidžiant mokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei apmokėti visas kitas einamąsias įmokas, taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

17Panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. gruodžio 6 d. nutartimi taikytus apribojimus dėl mokėjimų ir įmokų, įskaitant ir privalomąsias įmokas, visomis valiutomis iš UAB „Evekas“ bendrovės kasos ir atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“, banko kodas 73000.

18Atnaujinti UAB „Evekas“ turto realizavimą ir (ar) išieškojimą.

19Nutarties kopiją išsiųsti ieškovui V. M. ( - ), atsakovei UAB „Evekas“ (Taikos pr. 157, LR-52119 Kaunas), trečiojo asmens AB SEB banko atstovui advokato Irmanto Norkaus ir partnerių kontorai „Raidla Lejins & Norcous“ (Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius), Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos, Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Antstolių rūmams.

20Įsiteisėjusios nutarties kopiją išsiųsti Centrinės hipotekos įstaigai.

21Nutartis per 7 kalendorines dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas,... 2. UAB „Evekas“ vadovas kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo... 3. Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 6 d. nutartimi į civilinės bylos... 4. Ieškovo UAB „Evekas“ generalinis direktorius V. M. atsiliepime į... 5. Uždarajai akcinei bendrovei „Evekas“ restruktūrizavimo bylą atsisakytina... 6. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) tikslas yra sudaryti... 7. ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad įmonės restruktūrizavimo byla... 8. Teismas, įvertinęs byloje pateiktus dokumentus sprendžia, kad nėra pagrindo... 9. Teismas pažymi, kad įstatymų leidėjo numatytas įmonių restruktūrizavimo... 10. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų... 11. Iš pateiktų duomenų matyti, kad įmonė jau keletą metų dirba... 12. Vadovaujantis ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 1 punktu, teismas priima nutartį... 13. Teismas taip pat pažymi, kad restruktūrizavimo procesas iš esmės remiasi... 14. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus ir vadovaudamasis ĮRĮ 7 straipsnio... 15. Atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą UAB „Evekas“ (juridinio asmens... 16. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. gruodžio 6 d. nutartimi, kuria buvo... 17. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. gruodžio 6 d. nutartimi taikytus... 18. Atnaujinti UAB „Evekas“ turto realizavimą ir (ar) išieškojimą.... 19. Nutarties kopiją išsiųsti ieškovui V. M. ( - ), atsakovei UAB „Evekas“... 20. Įsiteisėjusios nutarties kopiją išsiųsti Centrinės hipotekos įstaigai.... 21. Nutartis per 7 kalendorines dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti...