Byla 2S-2102-485/2011
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Algirdo Remeikos, kolegijos teisėjų Ramūno Mitkaus ir Albino Čeplinsko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės UAB „Lemora“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. liepos 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-15297-657/2011 pagal ieškovės UAB „Eratransa“ ieškinį atsakovei UAB „Lemora“ dėl skolos priteisimo.

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 15 231,89 Lt skolą, 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Taip pat ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – reikalavimo sumai areštuoti atsakovei priklausančias pinigines lėšas.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. liepos 26 d. nutartimi prašymą tenkino iš dalies – reikalavimo sumai areštavo atsakovės nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, uždraudžiant juo disponuoti, o jo esant nepakankamai – pinigines lėšas, uždraudžiant lėšomis disponuoti, išskyrus atsiskaityti su ieškove. Teismas nurodė, kad ieškinio suma yra didelė, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas.

5Atsakovė atskiruoju skundu prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. liepos 26 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

6Atsakovė nurodo, jog atsakovė yra ekonomiškai stiprus objektas, kuris sėkmingai vykdo savo ūkinę – komercinę veiklą. Argumentas, kad ieškinio suma yra didelė ir tai kelia grėsmę ieškovės interesams yra akivaizdžiai nepakankamas ir visiškai neįrodo, jog teismui nesiėmus papildomų laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Atsakovės teigimu, ji turi didelės vertės nekilnojamojo turto, kurio vertė siekia 8 687 249, o viso jos turimo turto vertė siekia 9 mln. Lt, todėl ieškinio suma įmonei nėra didelė.

7Ieškovė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą spręsti teismo nuožiūra.

8Atskirasis skundas tenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatyta.

10Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kaip įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra grėsmė, jog, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui gali lemti įvairios aplinkybės, tarp kurių paminėtina ir didelė ieškinio suma. Reikalavimų dydis objektyviai gali padidinti būsimo sprendimo neįvykdymo riziką, tačiau reikšminga laikytina ir ta aplinkybė, kad didelė reikalavimo suma nėra besąlyginis pagrindas visais atvejais taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Tada, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jo turto vertę, pajamas, turimus įsipareigojimus, nėra didelė, tai yra, kai jis paneigia objektyvios grėsmės būsimam sprendimui įvykdyti egzistavimą dėl didelės reikalavimo sumos, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Šių nuostatų laikomasi Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-397/2005, 2006 m. vasario 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-105/2006, 2007 m. lapkričio 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-782/2007 ir kt.). Be to, teismų praktikoje taip pat yra suformuotos taisyklės, kad vien tik aplinkybė, jog įmonės turtinė būklė šiuo metu yra gera, nėra pagrindas atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi bylos nagrinėjimo metu atsakovo turtinė būklė gali pasikeisti ir tenkinus ieškinį sprendimo įvykdymas nebūtų užtikrintas (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-250/2008; 2008 m. liepos 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-555/2008). Įstatymas įpareigoja teismą įvertinti byloje esančius įrodymus pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu (CPK 185 str.). Šia įrodymų vertinimo taisykle yra grindžiamas ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumas, įvertinant galimą grėsmę būsimo sprendimo įvykdymui ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumą siekiamiems tikslams.

11Kaip matyti iš bylos duomenų, skundžiama nutartimi ieškovės reikalavimo įvykdymo užtikrinimui, pirmosios instancijos teismas areštavo atsakovės turto už 15 231,89 Lt. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, kad tokia ieškinio suma konkrečiai atsakovei laikytina pakankamai didele ir padidina būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Tačiau tuo pačiu kolegija pažymi, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones, pirmosios instancijos teismui nebuvo žinoma atsakovės turtinė padėtis, todėl teismas pripažino, jog tikėtina, kad pakankamai didelė ieškinio suma gali padidinti būsimo, galimai ieškovei palankaus, teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Iš atsakovės prie atskirojo skundo pateiktų 2011 m. gegužės 31 d. balanso duomenų matyti, kad įmonės turtas sudaro 32 097 845 Lt (iš jų ilgalaikis turtas sudarė 9 375 360Lt, o trumpalaikis turtas – 22 722 485 Lt). Įmonės nuosavas kapitalas siekė 8 137 560 Lt. Įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 23 960 285 Lt (b. l. 37-38). Ataskaitinių metų veiklos grynasis pelnas sudarė 1 537 560 Lt (b. l. 39). Balansinės turto vertės ir finansinių įsipareigojimų santykis leidžia daryti išvadas apie atsakovės tikrąją turtinę padėtį (objektyvų finansinį pajėgumą). Nors kaip matyti iš atsakovės balanso, skolos yra pakankamai didelės, tačiau atsakovės per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai tesudaro tik mažąją dalį visų mokėtinų skolų, t.y 15 258 684 Lt, likusių įsipareigojimų mokėjimų terminai sueis tik po vienerių metų. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, tokie atsakovės pateikti įrodymai apie jos finansinę būklę paneigia objektyvios grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti egzistavimą dėl didelės reikalavimo sumos. Atsakovės finansinės atskaitomybės (balanso) duomenys, leidžia kolegijai daryti išvadą, kad 15 231,89 Lt ieškinio suma, lyginant su atsakovės turimo turto verte, negali būti laikytina didele, dėl ko būtų būtina atsakovės atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

12Remiantis išdėstytais motyvais, atskirasis skundas tenkintinas, Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. liepos 26 d. nutartis panaikintina ir klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išspręstinas iš esmės – prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmestinas (CPK 337 str. 2 p.).

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

14atskirąjį skundą tenkinti.

15Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. liepos 26 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išspręsti iš esmės – ieškovės UAB „Eratransa“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovės UAB „Lemora“ atžvilgiu atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai