Byla e2-13426-820/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Deimantei Šinkūnaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui E. M., atsakovui A. V. ir jo atstovui advokatui V. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Morkūnas Legal Bureau ieškinį atsakovui A. V.` dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka

51.

6Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio dalykas):

71.1.

8Priteisti iš atsakovo 6 715,50 EUR skolos.

91.2.

10Priteisti 5 procentų dydžio procesines palūkanas.

111.3.

12Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

132.

14Ieškovas nurodė, jog už tarp šalių sudaryto Susitarimo dėl teisinių paslaugų teikimo (toliau tekste – Sutartis) pagrindu išrašė atsakovui 2018 m. lapkričio 5 d. PVM sąskaitą faktūrą serija Nr. MLB180058, kurios atsakovas sutartu terminu neapmokėjo. Ieškovas nurodo, jog atsakovas yra skolingas ieškovui 6 715,50 EUR sumą. Taip pat ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Šiais faktiniais pagrindais ieškovas prašė patenkinti ieškinį.

15II.

16Preliminarus sprendimas

173.

18Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. kovo 1 d. Preliminariu sprendimu nusprendė: patenkinti ieškinį. Priteisti ieškovui APB „Morkūnas Legal Bureau“ iš atsakovo A. V. skolą už suteiktas teisines paslaugas – 6 715,50 EUR. Priteisti ieškovui APB „Morkūnas Legal Bureau“ iš atsakovo A. V. 5 % dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 6 715,50 EUR nuo ieškinio priėmimo (2019 m. kovo 1 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Priteisti ieškovui APB „Morkūnas Legal Bureau“ iš atsakovo A. V. bylinėjimosi išlaidas – 76 EUR.

19III.

20Atsakovo prieštaravimo argumentų santrauka

214.

22Atsakovas A. V. pateikė prieštaravimus, kuriuose su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

235.

24Atsakovas nurodė, jog kreipėsi į ieškovo atstovą dėl politinės situacijos sureguliavimo, kai buvo galimai neteisėtai atleisti savivaldybės, kurios meru buvo atsakovas, darbuotojai. Kreiptasi į ieškovą buvo dėl to, jog ieškovas buvo nagrinėjęs panašią situaciją kitoje – Raseinių savivaldybėje. Atsakovas kreipėsi į ieškovą tarpininkaudamas atleistiems asmenims, kurie ir sudarė atstovavimo sutartis, pagal kurias buvo atliekamos atstovavimo paslaugos ir tie asmenys tiesiogiai atsiskaitė su ieškovu.

256.

26Ginčo Sutartis buvo pasirašyta ieškovo iniciatyva, jog apsaugoti atsakovą nuo galimų neteisingų interpretacijų ieškovui ir atsakovui bendraujant kaip fiziniams asmenims. Atsakovui kilus įtarimams, jog ieškovas galimai siekia pasinaudoti jų santykiais tikslais, kurie atsakovui nepriimtini, atsakovas nustojo bendrauti su ieškovu.

277.

28Ieškovas atsakovui nėra suteikęs jokių teisinių paslaugų, atsakovas jų nėra gavęs ir priėmęs, todėl neturi pareigos apmokėti ieškovo išrašytą sąskaitą.

298.

30Atsakovui ieškovo nurodomų teisinių pareigų, kaip merui, nereikėjo, nes savivaldybėje yra visas teisės skyrius, kuris galėjo teikti konsultacijas miesto merui.

319.

32Atsakovas nesumokėjo avanso, kaip numatyta Sutarties 9 a punkte, todėl Sutartis neįsigaliojo. Jokių pavedimų ar prašymų atsakovas nepateikė, todėl ieškovas jokių paslaugų suteikti negalėjo.

3310.

34Be to, ieškovo nurodomas konsultavimas dėl apkaltos yra nepagrįstas, nes pagal nurodomą laiką turėjo trukti 23 dienas.

3511.

36Sutartyje nėra nurodyta kokias paslaugas turėjo teikti ieškovas, nėra paslaugų įkainių, todėl nėra sulygta dėl paslaugų apimties ir kainų.

3712.

38Tokia Sutartis pažeidžia vartotojo teises ir ginčas vertintinas, kaip0 ginčas tarp vartotojo ir verslininko, kurioje atsakovas yra silpnesnioji šalis.

39IV.

40Ieškovo atsiliepimo argumentų santrauka

4113.

42Ieškovas pateikė atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus dėl ieškinio reikalavimų ir preliminaraus sprendimo, kuriame nesutiko su ieškiniu ir prašė panaikinti preliminarų sprendimą ir atmesti ieškinį.

4314.

44Nurodė, jog pats atsakovas kreipėsi į ieškovą dėl politinės situacijos suvaldymo, kilus krizei ieškovo valdomoje savivaldybėje. Su ieškovu sutartis pasirašė ir atleisti darbuotojai, kurie pilnai atsikaitė už jiems suteiktas paslaugas. Paslaugų kaina visose sutartyse buvo vienoda – 150 EUR už vieną darbo valandą be PVM.

4515.

46Atsakovui ne tik buvo teikiamos žodinės konsultacijos, bet ir teikiami dokumentų projektai, kuriuos panaudojo atsakovas.

4716.

48Atsakovo teiginiai dėl ieškovo domėjimosi kitais klausimais, neatitinka tikrovės.

4917.

50Su atsakovu buvo tariamasi dėl atsikaitymo, išnaudojus visas galimybes, buvo kreiptasi į teismą. Teismas konstatuoja :

5118.

52Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

5319.

54Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009 ir kt.).

5520.

56Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.

5721.

582016 m. gruodžio 19 d. ieškovas ir atsakovas pasirašė Susitarimą dėl teisinių paslaugų teikimo (1 t., p. 5-8). Ieškovo teigimu, Sutartis sudaryta dėl atsakovo interesų atstovavimo, atsakovo teigimu, jis tarpininkavo dėl ieškovo atstovavimo dviejų atleistų savivaldybės darbuotojų. Byloje nėra ginčo, jog Sutartis sudaryta su atsakovu, kaip fiziniu asmeniu.

5922.

60Byloje nėra ginčo, jog visos bylos su atleistais savivaldybės darbuotojais ir atsakovui galimai teigtų paslaugos, baigėsi apie 2017 m. gegužės mėnesį.

6123.

622018 m. lapkričio 05 d. ieškovas išrašė atsakovui sąskaitą dėl 6 715,50 EUR apmokėjimo (1 t., p. 3), kurioje nurodyta: „už suteiktas teisines paslaugas, suteiktų paslaugų aprašymas priede“. Šią sąskaitą 2018 m. lapkričio 05 d. ieškovas elektroniniu paštu išsiuntė atsakovui (1 t., p. 9).

6324.

642018 m. lapkričio 05 d. priede prie sąskaitos (1 t., p. 4) nurodyti trejopo pobūdžio darbai: apkaltos procedūra (6 pozicijos, 46 valandos), pareiškimas STT dėl galimo tarybos narių piktnaudžiavimo (1 pozicija, 1,5 val.), skolos išieškojimo galimybių analizė (1,5 val.).

6525.

66Byloje ginčas kilo iš advokato su klientu (fiziniu asmeniu) sudarytų teisinių paslaugų sutarčių vykdymo. Klientas su advokatu dėl teisinių paslaugų susitaria pasirašydami sutartį (teisinių paslaugų sutarčių sudarymo metu galiojusio Advokatūros įstatymo 48 straipsnio 1 dalis). Tokio pobūdžio sutartis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje kvalifikuojama kaip pavedimo sutartis (CK 6.756–6.765 straipsniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje P. S. v. Z. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-73/2009; 2014 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. J. v. J. N., bylos Nr. 3K-3-473/2014). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pavedimo sutartis pagal savo pobūdį yra sutartis dėl atstovavimo, kurios pagrindu įgaliotinis įgaliotojo (atstovaujamojo) vardu su trečiaisiais asmenimis atlieka teisinius veiksmus, todėl jai taikomos ir CK normos, reglamentuojančios atstovavimą (CK 2.132–2.151 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. G. v. L. S., bylos Nr. 3K-3-461/2010, 2014 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. J. v. J. N., bylos Nr. 3K-3-473/2014). Kliento su advokatu sudarytoms pavedimo (teisinių paslaugų) sutartims taikomos ir bendrosios atlygintinų paslaugų sutarties (galiojusi CK 6.716 straipsnio 4 dalis) nuostatos: kai klientas yra fizinis asmuo vartotojas, paslaugų sutarčiai mutatis mutandis taikomos šio kodekso 6.188, 6.350–6.370 straipsnių taisyklės. Šiuo metu galiojančiose CK 6.716 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatyta, kad vartojimo paslaugų sutarčiai taikomos šio kodekso normos, reglamentuojančios vartojimo sutartis, o atskirų rūšių atlygintinoms paslaugoms kiti įstatymai gali nustatyti papildomus reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-149-706/2015. Teismų praktika. 2015, 43, p. 140-154). Taigi tarp ieškovo ir atsakovo sudaryta Sutartis kvalifikuotina, kaip vartojimo paslaugų Sutartis, kurioje atsakovas yra silpnesnioji šalis – vartotojas.

6726.

68Byloje nėra ginčo, jog ieškovas pateikė atsakovui tipinę Sutartį, kurios pagrindu teikia paslaugas savo klientams ir Sutarties sąlygos individualiai nebuvo aptariamos.

6927.

70Kai advokatas savo nuožiūra sudaro su klientu tipinę sutartį, t. y. sutartį su sąlygomis, dėl kurių nebuvo atskirai derėtasi, šių sutarties sąlygų (ne)sąžiningumą teismas turi vertinti ex officio, net ir tais atvejais, kai klientas (vartotojas) nereiškia tokio reikalavimo (ESTT 2000 m. birželio 27 d. sprendimo Océano Grupo Editorial ir Salvat Editores sujungtose bylose C-240/98 ir C-244/98, Rink. p. I-04941, 26, 29 ir 32 punktai). Vartojimo sutarties sąlygų nesąžiningumas turėtų būti vertinamas atsižvelgiant į prekių ar paslaugų, dėl kurių buvo sudaryta konkreti sutartis, pobūdį ir remiantis sutarties sudarymo metu egzistavusiomis visomis sutarties sudarymo aplinkybėmis (prejudicinio sprendimo 33 punktas, 2013 m. kovo 14 d. sprendimo Aziz, C-415/11, dar nepaskelbto Rinkinyje, 71 punktas ir jame cituojama ESTT praktika). Nacionalinis teismas, be kita ko, turi įvertinti, ar sutarties sąlygos yra aiškios ir suprantamos, kaip to reikalaujama pagal Direktyvos 93/13/EB 5 straipsnio 1 sakinį (prejudicinio sprendimo 34 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-149-706/2015. Teismų praktika. 2015, 43, p. 140-154). Taigi, esant ieškovo pateiktai tipinei Sutarčiai, teismas turi vertinti sutarties sąlygų (ne)sąžiningumą ex officio, net ir tais atvejais, kai klientas (vartotojas) nereiškia tokio reikalavimo, todėl teismas nagrinėja Sutartį šiuo aspektu.

7128.

72Kai su vartotoju sudaromos tipinės, standartinės, individualiomis sąlygomis nesuderėtos sutartys, kai jų sąlygas parengia ir jas pasiūlo kita sutarties šalis – verslininkas, teismui aiškinant jų turinį nesąžiningų sutarties sąlygų nustatymo teisminės kontrolės tikslu, be kita ko, taikytina contra proferentem taisyklė (CK 6.193 straipsnio 4 dalis), atsižvelgiant į tai, kad vartotojas, būdamas silpnesnioji sutarties šalis, dėl informacijos, patirties, specialiųjų žinių stokos ir panašių aplinkybių turi ribotas galimybes, sudarydamas sutartį, tinkamai įgyvendinti savo interesų apsaugą ir daryti įtaką sutarties sąlygų turiniui, todėl verslininkas per sutarties sąlygas gali įgyti nepateisinamą pranašumą prieš vartotoją. Šalių individualiai neaptartos vartojimo sutarčių sąlygos laikomos nesąžiningomis pagal CK 6.188 straipsnio 2 dalyje (galiojančio CK 6.2284 straipsnio 2 dalyje) išdėstytus kriterijus: jeigu jos iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus. Tikrindamas vartojimo sutarčių sąlygas nesąžiningumo aspektu teismas turi įvertinti, ar neiškreipta vartojimo sutarties šalių interesų pusiausvyra vartotojo nenaudai. CK 6.188 straipsnio 6 dalyje (galiojančio CK 6.2284 straipsnio 6 dalyje) nustatyta, kad bet kuri vartojimo sutarties rašytinė sąlyga turi būti išreikšta aiškiai ir suprantamai. Aiškindamas šios teisės normos turinį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad vienas vartojimo sutarties sąlygų atitikties bendriesiems sąžiningumo kriterijams aspektų – vertinimas, ar jos yra skaidrios, t. y. ar sutarties sąlygos yra aiškios ir suprantamos vartotojui ir ar verslininkas pateikė vartotojui visą sutarčiai sudaryti reikšmingą informaciją; neskaidrios sutarties sąlygos negali būti laikomos sąžiningomis, nes vartotojas, kuris nesupranta sutarties sąlygų ar neturi visos apsispręsti reikšmingos informacijos, negali priimti tinkamo sprendimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. P. v. UAB „Pabradė“, bylos Nr. 3K-3-296/2012). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, spręsdamas dėl verslininko pareigos suteikti informaciją ir užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, išaiškino, kad sutarties sąlygų aiškumas ir suprantamumas vertinamas pagal konkrečias bylos aplinkybes, apibūdinančias vartotojo sugebėjimus suprasti tikrąjį sutarties sąlygų turinį, bei atsižvelgiant į vidutiniškai informuoto, protingai apdairaus ir atidaus vartotojo supratimo standartą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. D. v. UAB DK „PZU Lietuva“, bylos Nr. 3K-3-689/2006; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-149-706/2015. Teismų praktika. 2015, 43, p. 140-154). Taigi, sutarties sąlygų aiškumas ir suprantamumas vertinamas pagal konkrečias bylos aplinkybes, apibūdinančias vartotojo sugebėjimus suprasti tikrąjį sutarties sąlygų turinį, bei atsižvelgiant į vidutiniškai informuoto, protingai apdairaus ir atidaus vartotojo supratimo standartą, nes vartotojas, kuris nesupranta sutarties sąlygų ar neturi visos apsispręsti reikšmingos informacijos, negali priimti tinkamo sprendimo.

7329.

74Lietuvos advokatų etikos kodekso 10 straipsnio 5 dalis nustato, jog advokatas susitaria su klientu dėl pavedimo apimties, atlyginimo ir kitų esminių advokato paslaugų sąlygų bei sudaro sutartį Lietuvos Respublikos advokatūros įstatyme nustatyta tvarka. Advokatas gali su klientu susitarti dėl atlyginimo, išreikšto pinigine išraiška, kuris priklauso nuo pasiekto rezultato (pactum de quota litis), laikydamasis Lietuvos Respublikos advokatūros įstatyme įtvirtintų reikalavimų. Taigi, advokatas sutartyje turi susitarti dėl pavedimo apimties.

7530.

76Lietuvos advokatų etikos kodekso 10 straipsnio 6 dalis nustato, jog advokatas privalo iki sutarties su klientu pasirašymo atskleisti klientui visas sutarties sąlygas ir informuoti klientą apie atlyginimo už teikiamas teisines paslaugas dydį, jo apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką, galimas kitas atlygintinas advokato teikiamų teisinių paslaugų išlaidas.

7731.

78Sutarties įžanginėje dalyje nurodyta, jog ieškovo teikiamos „Teisinės paslaugos: klientų interesų atstovavimas ir visų su tuo susijusių teisinių paslaugų teikimas“. Šalys sutarė dėl atsiskaitymo įkainio 150 EUR už vieną darbo valandą be PVM. Sutarties 1 punkto a papunktyje nurodyta, jog atsakovas paveda ieškovui atstovauti atsakovo interesus teikiant minėtas Teisines paslaugas.

7932.

80CK 6.2884 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad bet kuri vartojimo sutarties sąlyga turi būti išreikšta aiškiai ir suprantamai. Šio reikalavimo neatitinkančios sąlygos laikomos nesąžiningomis. Kai kyla abejonių dėl vartojimo sutarties sąlygų turinio, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai.

8133.

82Advokatūros 48 straipsnio 1 dalis nustato, jog klientas su advokatu, advokatais ar advokatų profesine bendrija dėl teisinių paslaugų susitaria pasirašydami sutartį. Taigi, teisinių paslaugų apimtis turi būti nustatyta sutartyje. Advokatūros 49 straipsnio 1 dalis nustato, jog atlikdamas pavedimus pagal susitarimą ar paskyrimą, advokatas pateikia sutartį dėl teisinių paslaugų ar šios sutarties išrašą. Taigi, advokatas, atlikdamas pavedimus, remiasi sutartimi ir advokatai veiksmai kyla iš sutarties. Advokatūros 50 straipsnio 1 dalis nustato, jog advokatui už pagal sutartį teikiamas teisines paslaugas klientai moka šalių sutartą užmokestį. Sistemiškai aiškinant šias teisės normas darytina išvada, jog kliento ir advokato paslaugų apimtis turi būti nurodyta sutartyje bei advokatas turi teisę reikalauti užmokėti už paslaugas, kurios buvo suteiktos šalių sudarytoje sutartyje.

8334.

84Minėta, jog pagal įstatymą sutarties sąlyga turi būti išreikšta aiškiai ir suprantamai vartotojui. Iš Sutarties 1 a) punkto matyti, jog klientas paveda advokatui atstovauti jo interesus teikiant teisines paslaugas. Teisinės paslaugos apibrėžtos Sutarties įžanginėje dalyje, kur nustatyta, jog Teisinės paslaugos yra klientų interesų atstovavimas ir visų su tuo susijusių teisinių paslaugų teikimas. Sutartyje nurodytas Susitarimo tikslas: atstovauti kliento interesus ir jį konsultuoti teisiniais klausimais, siekiant klientui naudingiausio rezultato. Iš minėtų Sutarties sąlygų matyti, jog Sutartyje nėra aiškiai ir suprantamai apibrėžta dėl kokių paslaugų Sutarties šalys susitarė. Iš Sutarties teksto akivaizdu, jog šalys tarėsi dėl atsakovo interesų atstovavimo, tačiau iš tokių Sutarties sąlygų neįmanoma nustatyti nei kur, nei kokia apimtimi šalys susitarė dėl atsakovo interesų atstovavimo. Papildomu susitarimų ar atsakovo prašymų, iš kurių būtų galima matyti kuriuose santykiuose ir kokia apimtimi atsakovas prašytų ieškovą atstovauti atsakovo interesus, byloje nėra. Ieškovo pateiktos tipinės Sutarties nuostatos nėra išreikštos aiškiai ir suprantamai ne tik atsakovui, vertintinam kaip vidutiniškai informuotam, protingai apdairiam ir atidžiam vartotojo standartui, bet ir jokiam asmeniui, nes, kaip minėta iš Sutarties neįmanoma nustatyti nei paslaugų apimties, nei turinio, nei atstovavimo srities. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Sutarties įžanginės dalies sąlygos: „Teisinės paslaugos: Klientų interesų atstovavimas ir visų su tuo susijusių teisinių paslaugų teikimas“ bei Sutarties 1 a) punktas „Klientas paveda Atstovui atstovauti jo interesus teikiant Teisines paslaugas Susitarimo galiojimo laikotarpiu, o Atstovas įsipareigoja veikti kaip Kliento teisės patarėjas bei, nepažeisdamas įstatymų, siekti Susitarimo tikslo“, laikytini nesąžiningomis Sutarties sąlygomis, kurios pripažintinos negaliojančiomis (CK 6.2884 str. 1 ir 6 d.).

8535.

86Ieškovo teigimu atsakovui suteiktas paslaugas patvirtina priedas prie Sutarties (1 t., p. 4) ir parengti dokumentai (1 t., p. 39-50), kuriais atsakovas pasinaudojo. Su šiais ieškovo teiginiais nesutiktina. Minėta, jog Sutartis buvo sudaryta tarp ieškovo (verslininko) ir atsakovo fizinio asmens. Kadangi Sutartis buvo sudaryta tarp ieškovo ir atsakovo, kaip fizinio asmens, todėl ieškovas galėtų reikalauti dėl paslaugų suteiktų atsakovui asmeniškai, sumokėjimo. Iš ieškovo pateikto priedo prie Sutarties (1 t., p. 4), matyti kokias galimai paslaugas galėjo suteikti ieškovas atsakovui, tačiau iš šių 8 paslaugų matyti, jog tik viena paslauga - dėl skolos išieškojimo, galėtų būti vertinama, kaip teikta atsakovui asmeniškai. Priešingai, teikimas dėl tarybos narių įgaliojimų netekimo procedūros pradėjimo (1 t., p. 47-50) buvo rengtas ne atsakovo, ne mero, bet neįvardintų tarybos narių interesais ir vardu. Kiti patikti dokumentai nenurodo, kieno užsakymu ir interesais buvo rengti, todėl negalima teigti, jog šie darbai buvo atlikti atsakovo prašymu. Be to, šie dokumentai galėjo būti rengiami atsakovo, kaip miesto mero interesais, tačiau, kaip minėta, Sutartis buvo sudaryta ne tarp ieškovo ir atsakovo, kaip mero, bet atsakovo, kaip fizinio asmens ir jo, fizinio asmens interesais. Kartu pažymėtina, jog byloje nėra įrodymų, jog atsakovas savo darbų rezultatą perdavė atsakovui. Aplinkybė, jog atsakovas skaitė vienokį ar kitokį pranešimą spaudai, ar kreipėsi į specialiąsias tarnybas, neįrodo, jog kreipimaisi buvo parengti ir perduoti ieškovo atsakovui, o ne kitam asmeniui. Taigi, šios aplinkybės laikytinos neįrodytomis (CPK 178 str.).

8736.

88Dėl ieškovo nurodomų darbų – dėl skolos išieškojimo iš atsakovo skolininko. Ieškovas savo teiginius grindžia 2017 m. spalio 31 d. raštu (1 t., p. 39). Byloje nėra įrodymų, jog atsakovas būtų pavedęs ieškovui atlikti skolos išieškojimo paslaugas. Byloje nėra duomenų, jog minėtą raštą surašė ieškovas ir pagal rašto turinį akivaizdu, jog tokiam raštui surašyti profesionaliam teisininkui nereikėtų 1,5 valandos. Pažymėtina, jog atsakovo iš trečiojo asmens reikalaujama skola yra vykdoma vykdomojo proceso nustatyta tvarka, išieškant skolą per antstolį, todėl sutiktina su atsakovo teiginiais, jog jokių papildomų veiksmų atsakovas negalėjo imtis ir iš ieškovo neprašė. Pažymėtina, jog iš šio dokumento siuntimo voko (1 t., p. 40) matyti, jog siuntėjas yra pats atsakovas, t. y. ieškovas šiuo atveju neveikė kaip atsakovo atstovas, bet veikė pats atsakovas. Byloje nesant įrodymų, jog šias paslaugas atsakovas užsakė, kad ieškovas atsakovui suteikė, šioje dalyje ieškovo reikalavimas atmestinas, kaip neįrodytas (CPK 178 str.).

8937.

90Apibendrinant darytinos išvados, jog byloje neįrodyta, kad ieškovo nurodomas paslaugas atsakovas užsakė, kad ieškovas atliko ir perdavė paslaugas atsakovui, todėl reikalavimai laikytini nepagrįsti ir Preliminarus sprendimas naikintinas bei ieškinys atmestinas (CPK 430 str. 6 d. 2 p.).

9138.

92sprendime minėta Sutarties dalis dėl paslaugų apimties laikytina nesąžininga vartojimo sutarties sąlyga ir pripažintinos negaliojančiomis Sutarties sąlygomis,

9339.

94Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės bylos išsprendimui, todėl dėl jų teismas plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90).

95Dėl bylinėjimosi išlaidų

9640.

97Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str.).

9841.

99Atsakovas patyrė išlaidas advokato pagalbai apmokėti: 217,80 EUR (1 t., p. 62-65). Įvertinus patenkintų ir atmestų reikalavimų proporciją, atsakovui iš ieškovo priteistina 217,80 EUR bylinėjimosi išlaidų.

10042.

101Teismas patyrė 1,86 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios paskirstomos CPK 96 straipsnio nustatyta tvarka.

10243.

103Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka. Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274, 430 straipsniais,

Nutarė

104Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 1 d. Preliminarų sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-11316-820/2019 (dabartinis bylos Nr. e2-13426-820/2019). Pripažinti nesąžiningomis ir negaliojančiomis 2016 m. gruodžio 19 d. Susitarimo dėl teisinių paslaugų teikimo Nr. 16/054 sąlygas: pirma, įžanginės dalies sąlygą – „Teisinės paslaugos: Klientų interesų atstovavimas ir visų su tuo susijusių teisinių paslaugų teikimas“ bei Sutarties 1 a) punktas „Klientas paveda Atstovui atstovauti jo interesus teikiant Teisines paslaugas Susitarimo galiojimo laikotarpiu, o Atstovas įsipareigoja veikti kaip Kliento teisės patarėjas bei, nepažeisdamas įstatymų, siekti Susitarimo tikslo“. Atmesti ieškinį. Priteisti atsakovui A. V. (a. k. ( - ) iš ieškovo Advokatų profesinės bendrijos „Morkūnas Legal Bureau“ (į. k. 301499541), 217,80 EUR (du šimtus septyniolika euro ir 80 euro centų) bylinėjimosi išlaidų. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka... 5. 1.... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio... 7. 1.1.... 8. Priteisti iš atsakovo 6 715,50 EUR skolos.... 9. 1.2.... 10. Priteisti 5 procentų dydžio procesines palūkanas.... 11. 1.3.... 12. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 13. 2.... 14. Ieškovas nurodė, jog už tarp šalių sudaryto Susitarimo dėl teisinių... 15. II.... 16. Preliminarus sprendimas... 17. 3.... 18. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. kovo 1 d. Preliminariu sprendimu... 19. III.... 20. Atsakovo prieštaravimo argumentų santrauka... 21. 4.... 22. Atsakovas A. V. pateikė prieštaravimus, kuriuose su ieškiniu nesutiko ir... 23. 5.... 24. Atsakovas nurodė, jog kreipėsi į ieškovo atstovą dėl politinės... 25. 6.... 26. Ginčo Sutartis buvo pasirašyta ieškovo iniciatyva, jog apsaugoti atsakovą... 27. 7.... 28. Ieškovas atsakovui nėra suteikęs jokių teisinių paslaugų, atsakovas jų... 29. 8.... 30. Atsakovui ieškovo nurodomų teisinių pareigų, kaip merui, nereikėjo, nes... 31. 9.... 32. Atsakovas nesumokėjo avanso, kaip numatyta Sutarties 9 a punkte, todėl... 33. 10.... 34. Be to, ieškovo nurodomas konsultavimas dėl apkaltos yra nepagrįstas, nes... 35. 11.... 36. Sutartyje nėra nurodyta kokias paslaugas turėjo teikti ieškovas, nėra... 37. 12.... 38. Tokia Sutartis pažeidžia vartotojo teises ir ginčas vertintinas, kaip0... 39. IV.... 40. Ieškovo atsiliepimo argumentų santrauka... 41. 13.... 42. Ieškovas pateikė atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus dėl ieškinio... 43. 14.... 44. Nurodė, jog pats atsakovas kreipėsi į ieškovą dėl politinės situacijos... 45. 15.... 46. Atsakovui ne tik buvo teikiamos žodinės konsultacijos, bet ir teikiami... 47. 16.... 48. Atsakovo teiginiai dėl ieškovo domėjimosi kitais klausimais, neatitinka... 49. 17.... 50. Su atsakovu buvo tariamasi dėl atsikaitymo, išnaudojus visas galimybes, buvo... 51. 18.... 52. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 53. 19.... 54. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.).... 55. 20.... 56. Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.... 57. 21.... 58. 2016 m. gruodžio 19 d. ieškovas ir atsakovas pasirašė Susitarimą dėl... 59. 22.... 60. Byloje nėra ginčo, jog visos bylos su atleistais savivaldybės darbuotojais... 61. 23.... 62. 2018 m. lapkričio 05 d. ieškovas išrašė atsakovui sąskaitą dėl 6 715,50... 63. 24.... 64. 2018 m. lapkričio 05 d. priede prie sąskaitos (1 t., p. 4) nurodyti trejopo... 65. 25.... 66. Byloje ginčas kilo iš advokato su klientu (fiziniu asmeniu) sudarytų... 67. 26.... 68. Byloje nėra ginčo, jog ieškovas pateikė atsakovui tipinę Sutartį, kurios... 69. 27.... 70. Kai advokatas savo nuožiūra sudaro su klientu tipinę sutartį, t. y.... 71. 28.... 72. Kai su vartotoju sudaromos tipinės, standartinės, individualiomis sąlygomis... 73. 29.... 74. Lietuvos advokatų etikos kodekso 10 straipsnio 5 dalis nustato, jog advokatas... 75. 30.... 76. Lietuvos advokatų etikos kodekso 10 straipsnio 6 dalis nustato, jog advokatas... 77. 31.... 78. Sutarties įžanginėje dalyje nurodyta, jog ieškovo teikiamos „Teisinės... 79. 32.... 80. CK 6.2884 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad bet kuri vartojimo sutarties... 81. 33.... 82. Advokatūros 48 straipsnio 1 dalis nustato, jog klientas su advokatu,... 83. 34.... 84. Minėta, jog pagal įstatymą sutarties sąlyga turi būti išreikšta aiškiai... 85. 35.... 86. Ieškovo teigimu atsakovui suteiktas paslaugas patvirtina priedas prie... 87. 36.... 88. Dėl ieškovo nurodomų darbų – dėl skolos išieškojimo iš atsakovo... 89. 37.... 90. Apibendrinant darytinos išvados, jog byloje neįrodyta, kad ieškovo nurodomas... 91. 38.... 92. sprendime minėta Sutarties dalis dėl paslaugų apimties laikytina... 93. 39.... 94. Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės... 95. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 96. 40.... 97. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų... 98. 41.... 99. Atsakovas patyrė išlaidas advokato pagalbai apmokėti: 217,80 EUR (1 t., p.... 100. 42.... 101. Teismas patyrė 1,86 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 102. 43.... 103. Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo... 104. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 1 d. Preliminarų...