Byla e2-295-196/2015
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų uždarosios akcinės bendrovės ,,Jono statyba“, J. įmonės ,,Jonas“, J. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 7 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-5906-553/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Tinkasas“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Jono statyba“, J. įmonei „Jonas“ ir J. J. dėl skolos priteisimo.

2Teisėjas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Tinkasas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Jono statyba“ ir J. įmonės „Jonas“ ieškovo naudai 132 097,52 Lt skolos ir 121 200,95 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas lygiomis dalimis; priteisti ieškovo UAB „Tinkasas“ naudai nurodytas sumas iš subsidiaraus skolininko J. J., nepakankant J. įmonės „Jonas“ turto visiems ieškinio reikalavimams patenkinti, šiuos reikalavimus nukreipti į J. J. turtą.

5Ieškovas pareiškė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovams UAB „Jono statyba“ ir J. įmonei ,,Jonas“ priklausantį turtą ieškinio sumai, prašymą motyvuodamas tuo, kad ieškinio suma yra didelė, o atsakovai elgiasi nesąžiningai. Taip pat ieškovas prašė areštuoti subsidiariam atsakovui J. J. priklausantį turtą

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 7 d. nutartimi areštavo atsakovams UAB „Jono statyba“ ir J. įmonės ,,Jonas“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis bendrai 253 299 Lt sumai, nesant ar nepakankant piniginių reikalavimų užtikrinimui atsakovų UAB „Jono statyba“ ir J. įmonės „Jonas“ nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto, areštavo atsakovo turtines teises ir pinigines lėšas, esančias bankų ir/ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, priklausančias atsakovui ir esančias pas jį ar trečiuosius asmenis, uždraudė disponuoti, kitaip suvaržyti turtą, neviršijant areštuotinų sumų, leido atsakovui atsiskaityti su ieškovu pagal šioje byloje pareikštą ieškinį, mokėti darbuotojams darbo užmokestį, kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, privalomuosius mokesčius į valstybės (savivaldybės) bei socialinio draudimo biudžetus, nesant ar nepakankant UAB „Jono statyba“ ir J. įmonės „Jonas“ turto, areštavo subsidiaraus atsakovo J. J. turtą. Teismas nurodė, kad ieškovas pareiškė atsakovams 253 298,47 Lt dydžio reikalavimą ir pateikė įrodymus, kad tarp UAB „Tinkasas“ ir UAB „Jono statyba“ 2013-06-20 buvo sudaryta Sutartis Nr. 2013/06/20, už kurios tinkamą įvykdymą laidavo J. įmonė „Jonas“ 2013-06-20 Laidavimo sutarties Nr. 2013-06-01 pagrindu. Teismui taip pat buvo pateikta atliktų darbų aktai, užbaigtų statybos darbų patikrinimo aktai, lokalinės sąmatos, PVM sąskaitos faktūros ir raginimas atsiskaityti. Teismo vertinimu, ieškovas įvykdė pareigą tikėtinai pagrįsti savo ieškinio reikalavimą. Įvertinęs nustatytas aplinkybes apie atsakovų neatsiskaitymą už atliktus rangos darbus ilgą laiką bei ieškovo pateiktą neigiamą informaciją apie UAB „Jono statyba“ iš internetinės „Verslo žinių“ svetainės ir neturint byloje įrodymų, kad atsakovai yra finansiškai pajėgūs įvykdyti ieškovui galimai palankų teismo sprendimą, teismas sprendė, kad yra pagrindas taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones, nes nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str.). Teismas, siekdamas užtikrinti šalių interesų pusiausvyrą bei atsakovų teisėtų interesų apsaugą, sprendė, kad ieškovo reikalavimams užtikrinti pirmiausiai turėtų būti areštuojamas solidariųjų atsakovų UAB „Jono statyba“ ir J. įmonės „Jonas“ nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, o tik jo nesant ar esant nepakankamai – piniginės lėšos ir turtinės teisės, tuo atveju, jeigu nepakaktų atsakovų UAB „Jono statyba“ ir J. įmonės „Jonas“ turto, turėtų būti areštuojamas subsidiaraus atsakovo J. J. turtas.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Atsakovai UAB „Jono statyba“ ir J. įmonė ,,Jonas“, J. J. atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 7 d. nutartį panaikinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

101. Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ne tik atsakovams juridiniams asmenims, bet ir atsakovo J. J. turtui, nors jam šioje byloje nėra reiškiami jokie reikalavimai. Teismas netinkamai užtikrino šalių interesų pusiausvyrą bei atsakovo J. J. teisėtų interesų apsaugą. Vien ta aplinkybė, kad J. J. yra individualios įmonės savininkas, nesudaro pagrindo šio asmens įtraukti į bylą atsakovu ir taip siekti riboti jo galimybes disponuoti turtu ar turtinėmis teisėmis.

112. Ieškovo ieškinio reikalavimai yra nepagrįsti.

123. Teismas netinkamai įvertino ginčo sumos dydį. Ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepagrįstas duomenimis apie atsakovų turtą ir turtinę padėtį, todėl teismas negali vertinti atsakovų turtinės padėties ieškinyje pareikšto reikalavimo dydžio aspektu. Ieškovas nepagrindė tikimybės ir grėsmės, kad galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, realumo.

134. Pradėtas teisminis procesas remiasi tik ieškovo prielaidomis bei abstrakčiais argumentais. Todėl būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimas, ypač pradinio teisminio proceso etapo metu, neturėtų būti maksimalus. Vien tik teisės normų ir laikinųjų apsaugos priemonių tikslų nurodymas negali būti laikomas pagrindu, kuriuo remiantis būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės ir ypač tokios, kurios tiesiogiai trukdo įmonės veiklai, todėl laikinosios apsaugos priemonės yra pritaikytos nepagrįstai ir turi būti panaikintos. Palikus galioti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, būtų nepagrįstai suvaržoma atsakovų teisė naudotis ir disponuoti jiems priklausančiu turtu būtų pažeisti interesų pusiausvyros, ekonomiškumo, proporcingumo bei teisingumo principai.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str., 338 str.).

17Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas bei nustatyta grėsmė teismo sprendimo neįvykdymui. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo.

18Apeliantai atskirajame skunde apskųstos pirmosios instancijos teismo nutarties nepagrįstumą grindžia tuo, kad ieškovo ieškinio reikalavimai nėra pagrįsti. Šį argumentą apeliantai motyvuoja tuo, kad vienas iš reikalavimų nepagrįstas jokiais rašytiniais įrodymais. Sutiktina su apeliantų argumentais, kad tuo atveju, jei ieškovas tikėtinai nepagrindžia pareikšto ieškinio reikalavimo, laikinosios apsaugos priemonės iš esmės negali būti taikomos. Tačiau pažymėtina, kad teismas tik preliminariai vertina ieškovo pareikšto ieškinio pagrįstumą, t. y. pats ieškinys (ginčas) (jo reikalavimų pagrįstumas) nėra nagrinėjamas iš esmės ir teismas netiria bei nevertina ieškinio teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo, nes jie tirtini ir vertintini tik nagrinėjant ginčą iš esmės, o ne sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nagrinėjamu atveju vertinamas tik tikėtinas ieškinio pagrįstumas, t. y. preliminarus ieškinio pagrįstumas procesine, bet ne materialiąja teisine prasme. Ieškovas nurodė ieškinyje savo argumentus, pateikė prie ieškinio atitinkamus dokumentus, kurie, jo manymu, patvirtina kiekvienos iš pareikšto reikalavimo sudėtinių dalių pagrįstumą. Nagrinėjamu atveju nėra akivaizdžių duomenų, kad pagal ieškovo pareikštą reikalavimą negalėtų būti priimtas jam palankus teismo sprendimas. Šią išvadą patvirtina ir aplinkybė, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 9 d. preliminariu sprendimu ieškovo UAB „Tinkasas“ ieškinį atsakovams UAB „Jono statyba“ ir J. įmonei ,,Jonas“, J. J. tenkino. Nors minėtas preliminarus sprendimas nėra įsiteisėjęs, tačiau atsižvelgiant į šiuos bylos duomenis, šioje proceso stadijoje nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovo ieškinys nėra net tikėtinai pagrįstas. Remiantis šiomis aplinkybėmis, nėra pagrindo išvadai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apeliantams negalimumo dėl pareikšto ieškinio nepagrįstumo.

19Nepagrįsti ir apeliantų argumentai, kad ieškovas nepagrįstai į bylą atsakovu įtraukė J. J., o pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones J. J. turtui. Pažymėtina, kad materialinėje teisėje šalimis laikomi materialinių teisinių santykių subjektai, kuriuos sieja tarpusavio teisės ir pareigos. Kai kreipiamasi į teismą, materialinio teisinio santykio šalys įgyja naują teisinę padėtį ir tampa proceso šalimis. Iškeliant bylą, rengiantis jos teisminiam nagrinėjimui daromos tik prielaidos, kad šalis sieja tam tikri materialiniai teisiniai santykiai, kad jos turi tarpusavio teisių ir pareigų ir dėl to kilo ginčas. Ar byloje ieškovas ir atsakovas yra tinkamos šalys, išaiškinama teisminio nagrinėjimo metu nustačius visas bylos aplinkybes, ištyrus ir įvertinus įrodymus. Iki teismo sprendimo priėmimo proceso šalys laikytinos tikėtinais materialinių teisinių santykių subjektais, nes atsakyti į klausimą, ar tikrai ieškovas ir atsakovas yra konkretaus materialinio teisinio santykio subjektai, įmanoma tik nustačius visas bylos aplinkybes, kurios taikant laikinąsias apsaugos priemones nenustatinėjamos. Netinkamu atsakovu laikomas asmuo, nesantis ginčijamo materialinio teisinio santykio subjektu ir neturintis pareigos atsakyti pagal pareikštą reikalavimą. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškinys yra pareikštas atsakovui J. J., todėl atitinkamoje bylos stadijoje laikinosios apsaugos priemonės šio asmens turtui taikytos pagrįstai, tuo siekiant užtikrinti būsimo procesinio sprendimo byloje įvykdymą.

20Apskųstos pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumą, o kartu ir nepagrįstumą, apeliantai grindžia ir tuo aspektu, kad nėra kito būtinojo elemento laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, t. y. teismo sprendimo įvykdymo galimo pasunkėjimo arba pasidarymo nebeįmanomu grėsmės.

21Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-22/2012; 2013 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1535/2013; 2014 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-879/2014). Prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo (atsakovų) finansines galimybes, t. y. ar jam (jiems) ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; 2013 m. gegužės 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-1535/2013). Proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, yra įtvirtintas onus probandi principas, t. y. kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Kai ieškinys pareikštas dėl pinigų sumos priteisimo, ir teismas pritaiko areštą atsakovo turtui atitinkamai sumai, atsakovas, siekdamas arešto panaikinimo, turi pareigą įrodyti, kad galimai ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti įvykdytas ir netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, t. y. turi pateikti teismui jo gerą turtinę padėtį patvirtinančius įrodymus.

22Nagrinėjamoje byloje apeliantams pareikšto reikalavimo suma yra 73 360,46 Eur (253 299 Lt). Tokio ieškinio suma apeliantams laikytina keliančia padidintą būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, dėl ko pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamą pagrindą taikyti apeliantams laikinąsias apsaugos priemones pareikšto ieškinio apimtyje (CPK144 str. 1 d.). Apeliantai, tvirtindami, kad jiems pareikšto reikalavimo dydis nesukelia grėsmės būsimo teismo sprendimo vykdymui galimai ieškovui palankaus teismo sprendimu atveju, nepateikė teismui jokių duomenų, pagrindžiančių savo turtinę padėtį bei paneigiančių ieškinio didelės sumos prezumpciją. Tokiu atveju, byloje nesant jokių apeliantų gerą finansinę padėtį patvirtinančių įrodymų, nėra pagrindo išvadai, jog galimai ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti įvykdytas ir netaikius laikinųjų apsaugos priemonių.

23Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad pirmosios instancijos teismas laikėsi proporcingumo, teisingumo ir ekonomiškumo principų ir nepažeidė šalių interesų pusiausvyros, kadangi teismas visų pirma areštavo atsakovams priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o ne atsakovams priklausančias lėšas.

24Remdamasis išdėstytomis faktinėmis ir teisinėmis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirajame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo keisti arba naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista.

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Tinkasas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas:... 5. Ieškovas pareiškė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 7 d. nutartimi areštavo... 8. III. Atskirojo skundo argumentai... 9. Atsakovai UAB „Jono statyba“ ir J. įmonė ,,Jonas“, J. J. atskirajame... 10. 1. Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ne tik atsakovams... 11. 2. Ieškovo ieškinio reikalavimai yra nepagrįsti.... 12. 3. Teismas netinkamai įvertino ginčo sumos dydį. Ieškovo prašymas taikyti... 13. 4. Pradėtas teisminis procesas remiasi tik ieškovo prielaidomis bei... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 18. Apeliantai atskirajame skunde apskųstos pirmosios instancijos teismo nutarties... 19. Nepagrįsti ir apeliantų argumentai, kad ieškovas nepagrįstai į bylą... 20. Apskųstos pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumą, o kartu ir... 21. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 22. Nagrinėjamoje byloje apeliantams pareikšto reikalavimo suma yra 73 360,46 Eur... 23. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad pirmosios instancijos... 24. Remdamasis išdėstytomis faktinėmis ir teisinėmis aplinkybėmis,... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 26. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 7 d. nutartį palikti nepakeistą....