Byla 2-104-180/2017
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus pramogų arena“ finansinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Versenta“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus pramogų arena“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarties netenkinti nurodytos pareiškėjos prašymo atnaujinti procesą Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. B2-3460-450/2016 dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus pramogų arena“ finansinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Versenta“ bankroto byloje, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama UAB „Versenta“ bankroto byla (civilinės bylos Nr. B2-835-450/2017). Pareiškėja UAB „Vilniaus pramogų arena“ pateikė prašymą patvirtinti jos 1 419 138,09 Eur finansinį reikalavimą UAB „Versenta“ bankroto byloje, tačiau 2013 m. lapkričio 22 d. nutartimi teismas tokį pareiškėjos prašymą atmetė. Šią teismo nutartį Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. vasario 4 d. nutartimi paliko nepakeistą (civilinė byla Nr. 2-208/2014).
 2. Pareiškėja UAB „Vilniaus pramogų arena“ 2016 m. liepos 21 d. kreipėsi į teismą, prašydama atnaujinti procesą dėl jos (pareiškėjos) finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Versenta“ bankroto byloje (civilinės bylos Nr. B2-3460-450/2016 – šiuo metu Nr. B2-835-450/2017)), panaikinti teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartį ir priimti naują procesinį sprendimą – patvirtinti jos 1 419 200,00 Eur finansinį reikalavimą.
 3. Prašymą grindė tuo, kad teismai, spręsdami jos finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Versenta“ bankroto byloje klausimą, pasisakė ir vertino pastarosios įsiskolinimo klausimą tik pagal 2010 m. lapkričio 25 d. nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, ir nevertino įsiskolinimo kitais aspektais. Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-486-157/2016 buvo nustatyti nauji faktai, kurie sudaro pagrindą pareiškėjai kreiptis dėl proceso atnaujinimo pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktą. Nurodytu Lietuvos apeliacinio teismo procesiniu sprendimu nustatytas ir patvirtintas faktas, kad BUAB „Versenta“ yra visiškai atsiskaičiusi su Pilat Business Ltd. pagal 2010 m. lapkričio 25 d. investavimo į bendrovę sutartį. Ši aplinkybė įrodo BUAB „Versenta“ skolos pareiškėjai faktą, nes UAB „Vilniaus pramogų arena“ 2010 m. lapkričio 26 d. papildomu susitarimu dėl skolų įskaitymo ir 2010 m. lapkričio 29 d. susitarimu dėl mokėjimo tvarkos bei kitais dokumentais, patvirtinančiais atsiskaitymo faktą, įvykdė bendrovei Pilat Business Ltd. UAB „Versenta“ 1 419 200,00 Eur įsipareigojimą.
 4. 2010 m. lapkričio 25 d. nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartimi UAB „Versenta“ įsipareigojo pareiškėjai parduoti nekilnojamojo turto objektą – ledo rūmus su ledo aikštele bei bendro naudojimo patalpa, esančius Ąžuolyno g. 9, Vilniuje, už 1 419 138,09 Eur. Tą pačia dieną Pilat Business Ltd. su UAB „Versenta“ sudarė investavimo į bendrovę sutartį, kuria pastaroji įsipareigojo investuoti į Pilat Business Ltd. ne mažiau kaip 1 400 000 Eur, o Pilat Business Ltd. – po 5-erių metų grąžinti investuotą sumą ir 50 procentų dydžio priskaičiuotų metinių palūkanų; UAB „Versenta“ nuosavybėn perleisti naujai išleidžiamų Pilat Business Ltd. akcijų emisiją, lygią investuojamai sumai. 2010 m. lapkričio 26 d. Pilat Business Ltd. ir UAB „Versenta“ sudarė akcijų pasirašymo sutartį, pagal kurią Pilat Business Ltd. įsipareigojo pateikti 1 419 200 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė lygi 1 Eur, o UAB „Versenta“ įsipareigojo sumokėti 1 419 200 Eur. 2010 m. lapkričio 26 d. prašymu UAB „Versenta“ nurodė UAB „Vilniaus pramogų arena“ nustatytą kainą pagal nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį pervesti Pilat Business Ltd. 2010 m. lapkričio 26 d. papildomu susitarimu UAB „Vilniaus pramogų arena“ perdavė Pilat Business Ltd. reikalavimo teisę į 1 419 200 Eur skolą iš Wall Investments Ltd. 2010 m. lapkričio 29 d. Pilat Business Ltd. patvirtino gavusi atitinkamą mokėjimą už akcijas.
 5. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. liepos 19 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2A-1305/2013, pripažino negaliojančia pareiškėjos ir UAB „Versenta“ 2010 m. lapkričio 25 d. nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį ir taikė vienašalę restituciją – grąžino šios sutarties objektą BUAB „Versenta“ nuosavybėn. Taigi susidarė situacija, kai nekilnojamasis turtas buvo grąžintas BUAB „Versenta“, o pareiškėjai nebuvo grąžintos lėšos, sumokėtos UAB „Versenta“ įsipareigojimo Pilat Business Ltd. įvykdymui. Paminėta, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 26 d. nutartimi nustatytas ir patvirtintas faktas, kad UAB „Versenta“ yra visiškai atsiskaičiusi su Pilat Business Ltd. pagal 2010 m. lapkričio 20 d. investavimo į bendrovę sutartį. Ši informacija pareiškėjai tapo žinoma tik po nurodyto procesinio sprendimo priėmimo ir turi esminę reikšmę prašomos atnaujinti bylos teisingam išnagrinėjimui.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 21 d. nutartimi pareiškėjos prašymo netenkino ir priteisė iš pareiškėjos trečiajam asmeniui UAB „Gabringa“ 417,06 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 2. Įvertinęs pareiškėjos prašyme nurodytas aplinkybės bei pateiktus įrodymus, teismas sprendė, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-486-157/2016, nesudaro prielaidų pareiškėjai kreiptis dėl proceso atnaujinimo jos nurodytu pagrindu. Paminėtoje nutartyje teismas konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas vertino ir tyrė ieškovės Pilat Business Ltd. pateiktus rašytinius įrodymus kartu su kitais byloje esančiais įrodymais ir padarė pagrįstą išvadą, kad 2010 m. lapkričio 25 d. nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis, 2010 m. lapkričio 26 d. papildomas susitarimas dėl skolų įskaitymo, 2013 m. lapkričio 28 d. papildomas susitarimas prie 2011 m. lapkričio 26 d. papildomo susitarimo dėl skolų įskaitymo nepatvirtina apeliantės (ieškovės Pilat Business Ltd.) teiginių, kad už naujai išleidžiamas akcijas turėjo būti atsiskaityta lėšomis, gautomis pardavus atsakovei BUAB „Versenta“ priklausančią ledo areną ir, kad pastaroji neatliko sutarto mokėjimo. Toks apeliacinės instancijos teismo išaiškinimas nesudaro pagrindo vienareikšmiškai teigti, kad BUAB „Versenta“ atliko mokėjimus Pilat Business Ltd. ir visiškai atsiskaitė su minėta įmone. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. 2-208/2014, kurioje buvo sprendžiamas Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutarties atsisakyti tvirtinti pareiškėjos finansinį reikalavimą UAB „Versenta“ bankroto byloje pagrįstumas, konstatavo, kad naujai pateikti pinigų pervedimai neįrodo atsiskaitymo pagal ginčo sutartį fakto, nes mokėjimai, galbūt, atlikti kitų UAB „Versenta“ ir bendrovės Pilat Business Ltd verslo santykių pagrindu.
 3. Teismas pažymėjo, kad prašyme dėl proceso atnaujinimo iš esmės yra pakartojamos aplinkybės, išdėstytos atskirajame skunde dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutarties, kurias Lietuvos apeliacinis teismas įvertino ir dėl jų pasisakė 2014 m. vasario 4 d. nutartyje. Taigi aplinkybės dėl pareiškėjos (ne)atsiskaitymo su BUAB „Versenta“, taip pat ir dėl pastarosios ir bendrovės Pilat Business Ltd. sandorių, buvo nagrinėjamos ir pirmosios instancijos teisme, ir apeliacinės instancijos teisme; dėl jų priimti įsiteisėję procesiniai sprendimai. Nurodytais motyvais teismas atmetė pareiškėjos argumentą, kad atsiskaitymų pagal anksčiau paminėtus sandorius aplinkybės UAB „Vilniaus pramogų arena“ tapo žinomos tik po Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2A-486-157/2016 priėmimo.
 4. Teismas sprendė, kad pareiškėjos prašymas nepagrįstas CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu pagrindu ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuotais šios normos taikymo kriterijais, todėl procesas dėl UAB „Vilniaus pramogų arena“ finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Versenta“ bankroto byloje negali būti atnaujinamas.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7

 1. Pareiškėja UAB „Vilniaus pramogų arena“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 21 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą atnaujinti procesą patenkinti ir priimti naują procesinį sprendimą – patvirtinti pareiškėjos 1 419 200 Eur finansinį reikalavimą UAB „Versenta“ bankroto byloje. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Prašymas atnaujinti procesą dėl pareiškėjos finansinio reikalavimo patvirtinimo yra pareikštas dėl to, kad pareiškėja už UAB „Versenta“ yra apmokėjusi Pilat Business Ltd. už naujai išleidžiamas akcijas pagal pastarųjų 2010 m. lapkričio 25 d. sudarytą investavimo į bendrovę sutartį, dėl ko pareiškėja turi regreso teisę į BUAB „Versenta“. Šis klausimas, priešingai nei skundžiamoje nutartyje nurodė teismas, nebuvo išnagrinėtas ir dėl jo nėra priimtas joks sprendimas. Teismas nenurodė ir nepacitavo jokių teismų procesinių sprendimų motyvų, kuriais būtų pasisakyta dėl atsiskaitymo pagal investavimo į bendrovę sutartį.
 2. Tik Lietuvos apeliaciniam teismui išnagrinėjus civilinę byla Nr. 2A-486-157/2016 buvo nustatyti ir galutinai patvirtinti faktai kad: 2015 m. lapkričio 25 d. Pilat Business Ltd. ir UAB „Versenta“ sudarė investavimo į bendrovę sutartį; pagal šią sutartį pastaroji įsipareigojo į investuoti į Pilat Business Ltd. ne mažiau kaip 1 400 000 Eur, o pastaroji – po 5 metų grąžinti investuotą sumą ir 50 procentų priskaičiuotų metinių palūkanų; investuojamą sumą UAB „Versenta“ įsipareigojo pervesti iki 2010 m. gruodžio 31 d.; 2010 m. lapkričio 26 d. šalys sudarė akcijų pasirašymo sutartį, pagal kurią UAB „Versenta“ per 10 dienų nuo sutarties sudarymo dienos įsipareigojo piniginiu įnašu – 1 419 200 Eur, apmokėti už naujai išleidžiamas akcijas; 2012 m. kovo 16 d. šalys sudarė susitarimą dėl investicijų grąžinimo, kuriuo Pilat Business įsipareigojo grąžinti UAB „Versenta“ 1 419 200 Eur; Redwood Comercial Limited Pilat Business vardu pervedė UAB „Versenta“ 800 000 Eur.
 3. Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 26 d. nutartimi buvo nustatytas ir patvirtintas faktas, kad UAB „Versenta“ yra visiškai atsiskaičiusi su Pilat Business Ltd. pagal investavimo į bendrovę sutartį, o pareiškėja 2010 m. lapkričio 26 d. papildomu susitarimu dėl skolų įskaitymo ir 2010 m. lapkričio 29 d. susitarimu dėl mokėjimo tvarkos ir kitais atsiskaitymo faktą patvirtinančiai dokumentai yra padengusi bendrovei Pilat Business Ltd. už UAB „Versenta“ 1 419 200 Eur skolą. Atsižvelgiant į tai, teismas nepagrįstai sprendė, kad nurodytos teismo nutarties turinys nesudaro proceso atnaujinimo prielaidų. CK 6.50 straipsnio 1, 3 dalys įrodo pareiškėjos regreso teisę į UAB „Versenta“.
 4. Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 26 d. nutartimi nustatytos faktinės aplinkybės pareiškėjai nebuvo ir negalėjo būti žinomos nagrinėjant klausimą dėl jos finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Versenta“ bankroto byloje ir tai paaiškėjo tik po nurodyto Lietuvos apeliacinio teismo procesinio sprendimo, kuriuo buvo įvertinti pastarosios ir Pilat Business Ltd. teisiniai santykiai.
 5. CPK 47 straipsnio 4 dalis nustato, kad trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, negali veikti procese prieš šalies, kurios pusėje jis dalyvauja, interesus. Atsakovė BUAB „Versenta“ atsiliepime į prašymą dėl proceso atnaujinimo pritarė pareiškėjos prašymui, o jos kreditorė – trečiasis asmuo UAB „Gabringa“, atsiliepime prašė atsisakyti atnaujinti procesą ir prašymą atmesti. Taigi UAB „Gabringa“ šioje byloje turi priešingą suinteresuotumą nei atsakovė, kurios pusėje į bylą trečiuoju asmeniu be savarankiškų reikalavimų ji įstojo, dėl to nurodytas pastarosios prašymas/veikimas yra neleistinas CPK 47 straipsnio 4 dalies pagrindu. Be to, proceso atnaujinimo klausimas neturės tiesioginės įtakos UAB „Gabringa“ teisėms ir pareigoms. Nepaisant to, kad šie argumentai buvo pateikti pareiškėjos procesiniuose dokumentuose, teismas jų nevertino ir dėl nurodytų aplinkybių nepasisakė. Maža to, nepagrįstai priteisė iš pareiškėjos trečiajam asmeniui 417,06 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 6. Prašymas atnaujinti procesą buvo atmestas itin formaliais ir abstrakčiais motyvais, dėl ko yra būtinybė atskirąjį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, siekiant tinkamai išsiaiškinti bei nustatyti visas bylai reikšmingas aplinkybes.
 1. Trečiasis asmuo UAB „Gabringa“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 19 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-1305/2013 buvo konstatuota, kad 1 419 200 Eur ginčo turto kaina pareiškėjos nebuvo tiesiogiai pervesta UAB „Versenta“ pagal pastarųjų 2010 m. lapkričio 25 d. sudarytą nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį. Pripažinęs sutartį negaliojančia, teismas taikė vienašalę restituciją.
 2. Įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartimi nustatyta, kad pareiškėja neįrodė, jog pervedė 1 419 200 Eur UAB „Versenta“ nei pagal nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, nei pagal vėlesnius atsiskaitymus.
 3. Tiek iš pareiškėjos prašymo atnaujinti procesą, tiek iš atskirojo skundo argumentų akivaizdu, kad pakartotinai yra keliami analogiški reikalavimai, kurie buvo ne kartą teismų išsamiai išnagrinėti, įvertinti ir atmesti. Tokią išvadą skundžiamoje nutartyje pagrįstai padarė ir pirmosios instancijos teismas.
 4. UAB „Gabringa“ yra BUAB „Versenta“ kreditorė ir jos suinteresuotumas šioje byloje akivaizdus – trečiasis asmuo yra suinteresuotas, kad UAB „Versenta“ bankroto byloje neatsirastų naujas kreditorius. Be to, dėl nuolatinių ir nepagrįstų pareiškėjos reikalavimų yra stabdomas UAB „Versenta“ bankroto procesas: bendrovės likvidavimo terminas buvo pratęstas jau kelis kartus, dėl pareiškėjos reikalavimų yra stabdomas bankrutavusios bendrovės sąskaitoje esančių lėšų išmokėjimas kreditoriams.
 5. Pareiškėjos subjektyvi nuomonė, kad jos prašymas dėl proceso atnaujinimo buvo išnagrinėtas ir atmestas formaliais motyvais, nėra pagrindas atskirąjį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
 2. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti procesą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

10Dėl žodinio bylos nagrinėjimo

 1. Pareiškėja prašo jos skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, motyvuodama formaliais ir abstrakčiais skundžiamos nutarties motyvais, siekiu tinkamai išsiaiškinti ir nustatyti bylai reikšmingas aplinkybes.
 2. Pagal bendrąja CPK 336 straipsnio 1 dalyje nustatytą taisyklę atskirasis skundas visuomet yra nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus išimtinius (išskirtinius) atvejus, kai atskirąjį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas. Skirtingai nei nagrinėjant bylas pagal apeliacinius skundus, kai įstatymų leidėjas suteikia apeliacinės instancijos teismui diskrecijos teisę įvertinti ir motyvuotą dalyvaujančių byloje asmenų prašymą dėl žodinio proceso bei nuspręsti, ar žodinis bylos procesas tikrai yra reikalingas (toks prašymas nėra teismui privalomas) (CPK 322 str.), nagrinėjant atskiruosius skundus tokio prašymo pateikimo galimybė įstatyme nėra nustatyta.
 3. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas pagrindo netaikyti nurodytos bendrosios taisyklės neįžvelgia. Kitokios išvados dėl bylos proceso formos, t. y. dėl žodinio apeliacinio proceso būtinumo, nesuponuoja ir anksčiau nurodyti pareiškėjos prašymo motyvai. Šioje proceso stadijoje, kai dar tik sprendžiamas klausimas dėl proceso atnaujinimo galimybės, šalių ginčas nėra nagrinėjamas iš naujo, o vertinama vien tai, ar yra naujai paaiškėjusių esminių aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos proceso atnaujinimo procedūrą inicijuojančiam subjektui tos bylos ankstesnio nagrinėjimo metu. Tokios aplinkybės gali būti identifikuojamos (patikrinamos) rašytino proceso tvarka.

11Dėl skundo argumentų

 1. Laikantis teisinio apibrėžtumo principo, teismams galutinai išsprendus ginčą, jų sprendimas neturėtų būti kvestionuojamas, taip užtikrinant teisinių santykių stabilumą. Nukrypimas nuo šio principo galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinančioms aplinkybėms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2007).
 2. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių esminių aplinkybių atnaujinti (CPK 366 str. 1 d. 2 p.) yra tik tada, kai pareiškėjas įrodo, kad tokios aplinkybės: 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas. Jeigu prašyme atnaujinti procesą nurodytos aplinkybės neatitinka nors vieno iš naujai paaiškėjusių aplinkybių požymio, jos negali būti pripažintos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasmę.
 3. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs prašymo dėl proceso atnaujinimo argumentus, padarė išvadą, kad apeliantė neįrodė CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytos sąlygos egzistavimo, objektyviai lemiančios poreikį atnaujinti bylos dėl jos finansinio reikalavimo UAB „Versenta“ bankroto byloje patvirtinimo procesą. Su tokia pirmosios instancijos teismo išvada apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka.
 4. Apeliantė proceso atnaujinimą inicijuoja iš esmės vieninteliu aspektu – tvirtindama, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 26 d. nutartimi išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2A-486-157/2016 buvo nustatytos aplinkybės, kurios, nagrinėjant jos finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Versenta“ bankroto byloje klausimą, nebuvo žinomos, kad šios aplinkybės turi esminę reikšmę teisingam nurodyto klausimo išnagrinėjimui. Apeliantės teigimu, jai iki nurodytos Lietuvos apeliacinio teismo nutarties priėmimo nebuvo žinomas UAB „Versenta“ visiško atsiskaitymo su Pilat Business Ltd. pagal 2010 m. lapkričio 25 d. investavimo sutartį faktas. Paminėta sutartimi UAB „Versenta“ įsipareigojo investuoti į nurodytą bendrovę ne mažiau kaip 1 400 000 Eur sumą, o pastaroji – po 5 metų grąžinti investuotą sumą su 50 procentų dydžio metinėmis palūkanomis. Įvertinus tai, kad 2010 m. lapkričio 25 d. nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu UAB „Versenta“ turėjo iš apeliantės gauti 1 419 138,09 Eur už ledo rūmų su ledo aikštele bei bendro naudojimo patalpa, esančių Ąžuolyno g. 9, Vilniuje, pardavimą, kad UAB „Versenta“ paprašė apeliantės įvykdyti už ją prievolę Pilat Business Ltd., kad pastaroji 2010 m. lapkričio 29 d. patvirtino gavusi apmokėjimą už akcijas, paminėta Lietuvos apeliacinio teismo nustatyta aplinkybė įrodo apeliantės regresinio reikalavimo šiuo metu bankrutavusiai UAB „Versenta“ egzistavimą. Tokios Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 26 d. nutarties motyvų interpretacijos atmestinos kaip nepagrįstos.
 5. Pirma, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo spręsti, kad atsiskaitymo tvarka pagal 2010 m. lapkričio 25 d. investavimo sutartį, sprendžiant jos finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Versenta“ bankroto byloje klausimą, apeliantei nebuvo žinoma. Tokią išvadą įrodo ne tik tai, kad apeliantė buvo tiesioginė jos nurodytų trišalių susitarimų (2010 m. lapkričio 26 d. papildomas susitarimas dėl skolų įskaitymo, 2013 m. lapkričio 28 d. susitarimas prie 2010 m. lapkričio 26 d. papildomo susitarimo dėl skolų įskaitymo), tikėtina patvirtinančių apeliantės UAB „Versenta“ naudai įvykdytą prievolę Pilat Business Ltd., dalyvė, bet ir tai, kad šios faktinės aplinkybės buvo aptariamos bei vertinamos nagrinėjant apeliantės finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimą. 2013 m. lapkričio 22 d. nutartimi atsisakęs patvirtinti UAB „Vilniaus pramogų arena“ finansinį reikalavimą apygardos teismas taip pat rėmėsi ir Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. 2A-1305/2013, kurioje buvo nagrinėjamas apeliantės ir UAB „Versenta 2010 m. lapkričio 25 d. sudarytos nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties teisėtumas, nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis apie tai, kad bendrovės Pilat Business Ltd. akcijų įsigijimas UAB „Versenta“ vardu neįrodo UAB „Vilniaus pramogų arena“ atsiskaitymo pagal nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį fakto. Paminėta, kad procesui atnaujinti CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu būtinas visų šios nutarties 18 punkte nurodytų požymių egzistavimas. Prašyme dėl proceso atnaujinimo apeliantės įvardintos naujai paaiškėjusios aplinkybės, nagrinėjant klausimą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo apeliantei buvo ne tik žinomos, bet ir įvertintos šį klausimą nagrinėjusių pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų.
 6. Antra, nesutiktina, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-486-157/2016 nustatyta aplinkybė dėl BUAB „Versenta“ atsiskaitymo su Pilat Business Ltd. pagal 2010 m. lapkričio 25 d. investavimo sutartį įrodo apeliantės regresinį reikalavimą bankrutavusiai bendrovei. Paminėtoje byloje buvo sprendžiamas Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimo atmesti ieškovės Pilat Business Ltd. ieškinį atsakovei BUAB „Versenta“, kuriuo (ieškiniu) reikalauta pripažinti 2010 m. lapkričio 25 d. investavimo sutartį negaliojančia, teisėtumas ir pagrįstumas. Iš apeliacinės instancijos teismo 2016 m. balandžio 26 d. nutarties motyvų aišku, kad apie BUAB „Versenta“ atsiskaitymą pagal investavimo sutartį teismas sprendė iš į bylą pateiktų įrodymų: Pilat Business Ltd. 2010 m. lapkričio 29 d. patvirtinimo, kuriame pastaroji nurodė, kad gavo 1 419 200 Eur mokėjimą už akcijas bei Maltos bendrovių registratoriaus Nr. C36867 išrašo, kuriame nurodyta, kad Pilat Business Ltd. akcininke yra atsakovė BUAB „Versenta“. Vertindamas apeliantės šioje byloje akcentuojamus įrodymus: 2010 m. lapkričio 26 d. susitarimą dėl skolų įskaitymo, sudarytą tarp apeliantės, Pilat Business Ltd. ir Wall Investment Ltd. bei prie jo pasirašytą 2013 m. lapkričio 28 d. papildomą susitarimą, Lietuvos apeliacinis teismas sprendė, kad juose nėra nuorodų į ginčo sutartis, taip pat ir investavimo sutartį. Taigi šių duomenų pagrindu teismas nesprendė dėl ginčo sutarčių (ne)įvykdymo. Apeliantė nurodytus teismo motyvus nepagrįstai interpretuoja sau naudinga linkme, nepaisydama, kad teismas duomenų, kuriais ji grindžia savo regresinį reikalavimą BUAB „Versenta“, įrodomąją vertę atsiskaitymo pagal investavimo sutartį faktui nustatyti paneigė (CPK 185 str.). Taigi nagrinėjamu atveju neegzistuoja ir dar viena būtina CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyto proceso atnaujinimo pagrindo taikymo sąlyga – aplinkybės (aplinkybių) esminė reikšmė bylai.
 7. Nesutikimas su skundžiamos nutarties motyvais ar teismo atliktu įrodymų vertinimu nėra pagrindas teigti, kad skundžiamas procesinis sprendimas formalus ir nemotyvuotas.
 8. Skunde keliamas klausimas dėl trečiajam asmeniui UAB „Gabringa“ iš apeliantės priteistų bylinėjimosi išlaidų pagrįstumo. Apeliantės teigimu, trečiasis asmuo pažeidė draudimą veikti prieš šalies, kurios pusėje jis dalyvauja, interesus (CPK 47 str. 4 d.). Be to, proceso atnaujinimas tiesioginės įtakos UAB „Gabringa“ teisėms ir pareigoms nesukelia.
 9. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su nurodytais skundo argumentais. Vien aplinkybė, kad UAB „Gabringa“ – BUAB „Versenta“ kreditorės, pozicija šioje byloje neatitiko BUAB „Versenta“ administratoriaus atsiliepime į prašymą dėl proceso atnaujinimo išreikštos pozicijos, nesudaro pagrindo teigti, kad trečiasis asmuo veikė prieš šalies, kurios pusėje jis dalyvauja, interesus. Apeliantės finansinio reikalavimo patvirtinimas UAB „Versenta“ bankroto byloje sumažintų esamų šios bendrovės kreditorių, taip pat ir UAB „Gabringa“, finansinių reikalavimų patenkinimo galimybes. Apeliantė nepagrįstai neigia UAB „Gabringa“ suinteresuotumą šios bylos baigtimi. Kadangi ginčas buvo išspręstas trečiojo asmens, nesutikusio su apeliantės prašymo dėl proceso atnaujinimo patenkinimu, naudai, teismas pagrįstai pripažino jo teisę į procese patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 47 str. 2 d., 93 str. 1 d.).
 10. Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Kiti nėra reikšmingi. Keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą teismo nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

12Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Atmetus pareiškėjos atskirąjį skundą, trečiasis asmuo įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą atlyginimą (CPK 93 str. 1 d.). Teismui pateikti dokumentai (sąskaita už teisines paslaugas, mokėjimo nurodymas) įrodo, kad UAB „Gabringa“ patyrė 278 Eur atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimo išlaidų. Šios išlaidos neviršija teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose (toliau – rekomendacijos) nustatytų tokių paslaugų maksimalių dydžių, tačiau rekomendacijų 2 punktas numato, kad nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, ankstesnį dalyvavimą byloje, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą etc. Atsižvelgiant į nedidelę atsiliepimo apimtį bei argumentų panašumą kitų trečiojo asmens procesinių dokumentų motyvams, protingumo bei sąžiningumo principus, UAB „Gabringa“ priteistina bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų suma mažintina iki 150 Eur (CPK 98 str.). Bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš apeliantės.

13Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

14Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

15Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Gabringa“ (j. a. k. 301537262) iš pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus pramogų arena“ (j. a. k. 302484955) 150 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai