Byla 2A-486-157/2016
Dėl Vilniaus apygardos teismo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Romualdos Janovičienės ir Alvydo Poškaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Pilat Business Ltd. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo

22015 m. lapkričio 12 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-4074-450/2015 pagal ieškovo Pilat Business Ltd. ieškinį atsakovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei ,,Versenta“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir be pagrindo gautų lėšų grąžinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė ,,TAVC“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Gabringa“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas Pilat Business Ltd. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančiomis su atsakove bankrutavusia uždarąją akcine bendrove ,,Versenta“ (toliau – BUAB ,,Versenta“) sudarytas 2010 m. lapkričio 25 d. Investavimo į bendrovę sutartį, 2010 m. lapkričio 26 d. Akcijų pasirašymo sutartį, 2012 m. kovo 16 d. Susitarimą dėl investicijų grąžinimo sutartį, įpareigoti atsakovę grąžinti be pagrindo įgytus 800 000 Eur bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas nurodė, kad 2010 m. lapkričio 25 d. atsakovė BUAB „Versenta“ už 4 900 000 Lt pardavė UAB „Vilniaus pramogų arena“ ledo rūmus su dengta aikštele; kad tą pačią dieną su atsakove sudarė Investavimo į bendrovę sutartį, pagal kurią atsakovė įsipareigojo investuoti į ieškovo bendrovę ne mažiau kaip 1 400 000 Eur, o ieškovas įsipareigojo po 5 metų grąžinti investuojamą sumą ir 50 proc. priskaičiuotų metinių palūkanų už 5 metus (ieškovas įsipareigojo mokėti atsakovui 10 proc. dydžio metines palūkanas, kurios sumokamos po metų už visus metus); kad 2010 m. lapkričio 26 d. šalys sudarė Akcijų pasirašymo sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo pateikti 1 419 200 vienetų paprastųjų vardinių bendrovės akcijų, kurių vienos nominali vertė 1 Eur, o akcijas pasirašantis asmuo – per 10 dienų nuo sutarties sudarymo sumokėti 1 419 200 Eur už naujai išleidžiamas akcijas; kad už naujai išleidžiamas akcijas atsakovė turėjo sumokėti pinigais, gautais pardavus jai priklausantį nekilnojamąjį turtą – ledo rūmus su dengta aikštele; kad 2012 m. kovo 16 d. šalys sudarė Susitarimą dėl investicijų grąžinimo, pagal kurį ieškovo iš atsakovės gauta investicijų suma turėjo būti grąžinta atsakovei nustatyta tvarka; kad vykdydamas susitarimą ir būdamas tikras, jog atsakovė yra įvykdžiusi savo prievolę atsiskaityti pagal aukščiau nurodytus sandorius, jis jai pervedė 800 000 Eur; kad po Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 19 d. sprendimo (civilinė byla Nr. 2A-1305/2013) pripažinti 2010 m. lapkričio 25 d. pirkimo–pardavimo sutartį negaliojančia jis pamatė, jog piniginių lėšų iš atsakovės pagal Investavimo į bendrovę sutartį ir Akcijų pasirašymo sutartį nebuvo gavęs ir, kad 2012 m. kovo 16 d. Susitarimą dėl investicijų grąžinimo sudarė per klaidą, neteisingai manydamas, jog užsienio bendrovė Wall Investments Ltd. yra įvykdžiusi prievolę už atsakovę. Ieškovo vertinimu visos trys sutartys turi būti pripažintos negaliojančiomis CK 1.90 straipsnio pagrindu (iš esmės suklydus), o atsakovė privalo grąžinti be pagrindo įgytą turtą – 800 000 Eur (CK 6.237 straipsnis).

7Atsakovė BUAB „Versenta“ su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog ieškovas, kaip privatus verslo subjektas, pasirašė susitarimą dėl itin didelės (beveik 5 mln. Lt arba beveik 1,5 mln. Eur) piniginių lėšų sumos grąžinimo atsakovei – bankrutavusiai įmonei, ir šio sandorio pasirašymo metu nesidomėjo realiu Investavimo į bendrovę bei Akcijų pasirašymo sutarčių įvykdymu, rodo didelį jo nerūpestingumą, todėl tokio suklydimo negalima pateisinti. Taip pat nurodė, kad laiko tarpas, praėjęs nuo 2010 iki 2013 m. (kada ieškovas sužinojo apie neva neįvykdytas sutartis), yra pakankamai ilgas ir vien ši aplinkybė įrodo jo aplaidumą. Teigia, kad 800 000 Eur buvo gauti pagal 2012 m. kovo 16 d. Susitarimą dėl Investicijų grąžinimo, t. y. šios lėšos buvo gautos esant teisiniam pagrindui – galiojančiam ir nenuginčytam susitarimui.

8Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „TAVC“ (toliau – UAB ,,TAVC“) su ieškiniu sutiko ir nurodė, kad nors kreditoriui dalis lėšų, jas ieškovui grąžinus pagal sutartį atsakovei, jam buvo išmokėtos iš dalies atsiskaitant, tačiau šie pinigai gauti neteisėtai ir todėl grąžintini ieškovui.

9Trečias asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Gabringa“ (toliau – UAB ,,Gabringa“) su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad ieškovas nepagrįstai atsiskaitymą pagal 2010 m. lapkričio 25 d. Investavimo į bendrovę ir 2010 m. lapkričio 26 d. Akcijų pasirašymo sutartį sieja su 2010 m. lapkričio 25 d. pirkimo–pardavimo sutartimi. Mano, kad jeigu ieškovas ginčijamo 2012 m. kovo 16 d. susitarimo pasirašymo metu klaidingai įsivaizdavo, kad jam buvo pervesta 1 419 200 Eur, tai negali būti laikoma suklydimu LR CK 1.90 straipsnio prasme, sutarties pasirašymas ir savanoriškas šios sutarties vykdymas, vienareikšmiai patvirtina, kad ieškovas, būdamas atidus ir rūpestingas pelno siekiantis asmuo (įmonė), neabejotinai gerai suvokė ir suprato šio susitarimo pasekmes. Teigia, kad pasirašydamas 2012 m. kovo 16 d. susitarimą dėl investicijų grąžinimo, ieškovas patvirtino, jog investuotojas (UAB „Versenta“) tinkamai įvykdė 2010 m. lapkričio 25 d. sutartyje nurodytus įsipareigojimus dėl investicijų į bendrovę Pilat Business Ltd. Taip pat nurodė, kad ginčijamų sutarčių pasirašymo metu nebuvo jokių ieškovo valios trukumų, kurie galėtų sudaryti pagrindą šiuos sandorius pripažinti negaliojančiais (CK 1.90 straipsnis).

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimu ieškinį atmetė bei paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

12Teismas nustatė, kad 2010 m. lapkričio 25 d. atsakovė BUAB ,,Versenta“ ir UAB ,,Vilniaus pramogų arena“ sudarė negyvenamųjų patalpų – ledo rūmų su dengta ledo aikštele, pirkimo–pardavimo sutartį, kuria šį turtą atsakovė pardavė už 4 900 000 Lt; kad Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 19 d. sprendimu ši sutartis pripažinta negaliojančia, atsakovei grąžinta minėta negyvenamoji patalpa; kad 2010 m. lapkričio 25 d. ieškovė ir atsakovė sudarė Investavimo į bendrovę sutartį; kad pagal šią sutartį atsakovė įsipareigojo investuoti į ieškovės įmonę ne mažiau kaip 1 400 000 Eur, o ieškovė – po 5 metų nuo sumokėjimo grąžinti investuojamą sumą ir 50 proc. priskaičiuotų metinių palūkanų už 5 m.; kad investuojamą sumą atsakovė įsipareigojo pervesti iki 2010 m. gruodžio 31 d.; kad 2010 m. lapkričio 26 d. šalys sudarė Akcijų pasirašymo sutartį, pagal kurią atsakovė per 10 dienų nuo šios Sutarties sudarymo dienos įsipareigojo pinginiu įnašu – 1 419 200 Eur, apmokėti už naujai išleidžiamas akcijas; kad 2012 m. kovo 16 d. šalys pasirašė Susitarimą dėl investicijų grąžinimo, kuriuo ieškovė įsipareigojo grąžinti atsakovei 1 419 200 Eur; kad Redwood Comercial Limited ieškovės vardu pervedė atsakovei 800 000 Eur.

13Teismas, įvertinęs 2010 m. gruodžio 31 d. Akcijų pasirašymo susitarimo nuostatas (2.4., 3.2. punktus, kuriuose numatyta, kad už akcijas mokėtinas 1 419 200 Eur piniginis įnašas, mokėjimo terminas – 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo), ieškovės 2010 m. lapkričio 29 d. patvirtinimą (patvirtinta, kad gauta 1 419 200 Eur suma už akcijas; kad atsakovė nėra skolinga), 2012 m. kovo 16 d. Susitarimo turinį (ieškovės patvirtino, kad atsakovė tinkamai įvykdė Sutartį dėl investicijų į bendrovę), – konstatavo, kad ieškovė suprato ginčijamų susitarimų nuostatas, o aplinkybė, kad ji nustatytais terminais būtų neatsiskaičiusi su ieškove, neįrodyta. Įvertinęs šias aplinkybes teismas nustatė, kad nėra pagrindo taikyti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 45 straipsnio 12 dalį.

14Teismas taip pat konstatavo, kad ieškovas be pagrindo Investavimo sutarčių vykdymą tapatina su 2010 m. lapkričio 25 d. pirkimo–pardavimo sutarties vykdymu, kad byloje nepateikta įrodymų, jog investicija apmokėta iš lėšų, gautų pardavus atsakovei priklausančius ledo rūmus su dengta ledo aikštele.

15Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškovo pateiktą 2010 m. lapkričio 26 d. Papildomą susitarimą dėl skolų įskaitymo, pažymėjo, kad pateikta tik patvirtinta jo kopija; kad ir po šio Susitarimo sudarymo ieškovas vėlesniais raštais patvirtino apie visišką atsiskaitymą; kad nei vienoje iš ginčijamų sutarčių nebuvo nuorodų į trišalį susitarimą. Dėl nurodytų priežasčių teismas konstatavo, kad Papildomas susitarimas dėl skolų įskaitymo nepaneigia fakto, jog atsakovė yra atsiskaičiusi pagal 2010 m. spalio 26 d. akcijų pasirašymo sutartį.

16Teismas įvertinęs tai, kad ieškovas yra įmonė, verslo subjektas, kuriam taikytina padidinta rūpestingumo pareiga, į tai, kad jis ne kartą raštu patvirtino apie visišką atsakovės atsiskaitymą, konstatavo, kad tokiu pripažinimu jis veikė savo rizika. Nurodė, kad net ir jei atsakovė nebūtų atsiskaičiusi pagal Sutartį, ieškovo bei atsakovės bankroto administratoriaus 2012 m. kovo 16 d. susitarimas galėtų būti vertinamas kaip didelis nerūpestingumas, o ne sandorio šalies suklydimas

17(CK 1.90 straipsnio 5 dalis).

18III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

19Ieškovas Pilat Business Ltd. apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti visiškai. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad 2010 m. lapkričio 25 d. atsakovės ir UAB ,,Vilniaus pramogų arena“ sudarytoji bei ginčijamos sutartys nėra susijusios, nes atsakovė už naujai išleidžiamas ieškovo akcijas turėjo sumokėti pinigais, gautais pardavus jai priklausantį nekilnojamąjį turtą – ledo rūmus. Todėl ši 2010 m. lapkričio 25 d. nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis laikytina pagrindine.
 2. Teismas neteisingai vertino, kad 2010 m. lapkričio 26 d. papildomas susitarimas dėl skolų įskaitymo nepaneigia fakto, jog atsakovė yra atsiskaičiusi pagal Akcijų pasirašymo sutartį. Šis bei 2013 m. lapkričio 28 d. papildomas susitarimas patvirtina, kad ieškovas iki 2013 m. lapkričio 28 d. pagrįstai manė, jog atsakovė tinkamai įvykdė savo įsipareigojimus ir investavo į ieškovą.
 3. Teismas neatsižvelgė į Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 19 nutartyje (civilinė byla Nr. 2A-1305/2013) konstatuotą aplinkybę, kad ledo rūmų pirkimo–pardavimo sutartis yra negaliojanti, nes UAB ,,Vilniaus pramogų arena“ neįrodė, jog atliko mokėjimą atsakovei. Tai patvirtina, kad atsakovė pažeidė 2010 m. lapkričio 26 d. Akcijų pirkimo–pardavimo sutartį, pagal kurią įsipareigojo sumokėti lėšomis, gautomis pardavus ledo rūmus, atsakovė neįrodė, kad už akcijas sumokėjo iš minėto sandorio gautais pinigais.
 4. Teismas netinkamai aiškino ir taikė CK 1.90 straipsnio nuostatas, nevertino atsakovės veiksmų, neatsižvelgė į tai, kad sudarant ginčo sandorius atsakovė taip pat veikė savo rizika, jai turėjo būti taikoma padidinta rūpestingumo pareiga. Teismo konstatuos aplinkybės prieštarauja Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 19 d. sprendimui, nes nustačius, kad atsakovė įvykdė Investavimo į bendrovę ir Akcijų pasirašymo sutartis, paneigiama įsiteisėjusiu teismo sprendimu konstatuota aplinkybė, kad ji lėšų už ledo rūmus iš UAB ,,Vilniaus pramogų arena“ negavo.
 5. Teismas, atmesdamas reikalavimą grąžinti atsakovės be pagrindo įgytą turtą, neatliko CK 6.237 straipsnyje nurodytų sąlygų vertinimo.
 6. Teismas netinkamai aiškino ginčo sutarčių sąlygas (CK 6.193 straipsnis). Akcijų pirkimo–pardavimo, Akcijų pasirašymo sutarčių (3.2 punktai) sisteminė analizė neleidžia daryti išvados, kad šių sutarčių pasirašymas patvirtino atsakovės prievolės įvykdymą. Teismas visiškai nepateikė 2010 m. lapkričio 26 d. akcijų pasirašymo sutarties vertinimo.
 7. Teismo sprendimas nemotyvuotas, išvados nepagrįstos materialinės teisės normomis, nėra aišku, kokius rašytinius įrodymus teismas tyrė ir vertino, kuriais rėmėsi, o kuriuos atmetė.
 8. Teismas pažeidė teisėjų nepriklausomumo, teismo nešališkumo, rungimosi principus (CPK 12, 13, 21 straipsniai), nes už atsakovę formulavo atsikirtimus, o svarstydamas laikinųjų apsaugos priemonių jos atžvilgiu taikymą pasisakė dėl ieškinio nepagrįstumo.

20Atsakovė BUAB ,,Versenta“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį tenkinti iš dalies ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo šiuos argumentus:

 1. Apeliantė nepateikė teisinių argumentų, kodėl Wall Investments Ltd. atliktas mokėjimas turėtų būti laikomas mokėjimu pagal 2010 m. lapkričio 26 d. akcijų pasirašymo sutartį.
 2. Teismas tinkamai įvertino byloje esančius rašytinius įrodymus ir padarė pagrįstą išvadą, kad mokėjimo faktą patvirtina apeliantės 2010 m. lapkričio 29 d. raštas, 2012 m. kovo 26 d. susitarimas.

21Trečiasis asmuo UAB ,,Gabringa“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo šiuos argumentus:

 1. Apeliantė nepateikė įrodymų, kad atsakovės ir UAB ,,Vilniaus pramogų arena“ 2010 m. lapkričio 25 d. sutartis būtų susijusi su jos ginčijamais sandoriais. Investavimo į bendrovę sutarties nuostatose nėra nuorodų, kad atsiskaitymas būtų siejamas su Ledo rūmų pirkimo–pardavimo sutartimi. Apeliantės pateikti 2010 m. lapkričio 26 d., 2013 m. lapkričio 28 d. trišaliai susitarimai sudaryti ne tarp ginčo šalių, o tarp ieškovo ir kitų asmenų, jie nepaneigia fakto, kad atsakovė ieškovui sumokėjo Sutartyje nurodytą pinigų sumą, nepateikti įrodymai, patvirtinantys trišalio susitarimo realų įvykdymą.
 2. Apeliantė neįvykdė teismo įpareigojimo ir nepateikė 2010 m. lapkričio 26 d., 2013 m. lapkričio 28 d. trišalių susitarimų originalų, todėl jie negali būti pripažinti ir vertinti kaip patikimi leistini įrodymai. Minėtuose susitarimuos nebuvo jokios nuorodos į trišalį susitarimą, šie susitarimai nepaneigia fakto, kad ieškovas gavo iš atsakovės lėšas, jie sudaryti tarp susijusių ir vienas nuo kito priklausančių juridinių asmenų (Wall Investments Ltd. yra UAB ,,Vilniaus pramogų arena“ vienintelis akcininkas).
 3. Nepagrįsti apelianto argumentai, kad teismas netinkamai aiškino ir taikė CK 1.90 straipsnio nuostatas. Teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovė ginčo sutartis pasirašė visiškai suvokdama jų turinį, jų sudarymo metu neegzistavo jokios klaidingos prielaidos apie esmines nurodytų sandorių aplinkybes. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai (2010 m. lapkričio 29 d. patvirtinimas, 2012 m. kovo 16 d. susitarimas dėl investicijų grąžinimo, pervestų lėšų faktas) paneigia nepagrįstus teiginius apie tariamą suklydimą.
 4. Jeigu asmuo gauna turtą pagal įstatymą ar sutartį, tokiems teisiniams santykiams nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo be pagrindo teisės normos netaikomos. Ieškovė pareiškė reikalavimus, kurie kyla iš sutartinių teisnių santykių, todėl teismas pagrįstai nustatė nesant pagrindo taikyti CK 6.237 straipsnį.
 5. Nagrinėjant bylą ieškovas nenurodė jokių faktinių ar teisinių argumentų, nepareiškė reikalavimų dėl sutarčių aiškinimo ir vykdymo taisyklių pažeidimo, todėl laikytina, kad sutarčių aiškinimo klausimas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.
 6. Nepagrįsti apelianto teiginiai, kad teismas pažeidė CPK 270 straipsnio 4 dalį, nes sprendime aiškiai nurodė nustatytas bylos aplinkybes, detaliai išvardijo įrodymus, kuriais grindė savo išvadas, argumentus, dėl kurių atmetė tam tikrus byloje esančius įrodymus, nurodė materialinės teisės normas.
 7. Nepagrįsti teiginiai, kad teismas pažeidė CPK 12, 13, 21 straipsnius, o tai, jog teismas atmetė ieškovės argumentus kaip nepagrįstus, nereiškia minėtų normų pažeidimo.

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Nagrinėjamoje byloje absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320 straipsnis).

24Teisėjų kolegija, prieš imdamasi nagrinėti apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, bylos medžiagą ir skundžiamo teismo sprendimo išvadų teisėtumą ir pagrįstumą, pažymi šiuo atveju aktualias sutartines bei įstatymines nuostatas, šiai bylai aktualiuose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimuose suformuluotus nurodymus.

25Atsakovė BUAB ,,Versenta“ ir UAB ,,Vilniaus pramogų arena“ 2010 m. lapkričio 25 d. sudarė Nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutartį, kuria atsakovė įsipareigojo parduoti jai nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – ledo rūmus su dengta ledo aikštele ir bendrojo naudojimo patalpa, adresu ( - ) 9, Vilnius, o UAB ,,Vilniaus pramogų arena“ – ją nupirkti už 4 900 000 Lt šiuos pinigus sumokant atsakovei mokėjimo pavedimu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po sutarties pasirašymo dienos (1.1., 2.1., 2.2. punktai; t. 1, b. l. 206-212). Ieškovas ir atsakovė 2010 m. lapkričio 25 d. Investavimo į bendrovę sutartimi sutarė, kad atsakovė investuos į ieškovę ne mažiau kaip 1 400 000 Eur, o ši po 5 metų nuo sumokėjimo momento grąžins investuojamą sumą ir 50 proc. priskaičiuotų metinių palūkanų už 5 metus; investuojamą sumą pervesti iki 2010 m. gruodžio 31 d.; kaip prievolės užtikrinimo garantiją ieškovė įsipareigojo atsakovės nuosavybėn perleisti naujai išleidžiamų bendrovės akcijų emisiją lygią investuojamai sumai (1.1., 1.2., 4.3. punktai; t. 1, b. l. 7-10). Šalys 2010 m. lapkričio 26 d. sudarė Akcijų pasirašymo sutartį, kuria ieškovas įsipareigojo pateikti atsakovei 1 419 200 vnt. bendrovės akcijų, o atsakovė – sumokėti už jas 1 419 200 Eur per 10 dienų nuo šios sutarties pasirašymo (1.1., 3.2. punktai; t. 1, b. l. 11-12). Ieškovas ir atsakovė 2012 m. kovo 16 d. Susitarime dėl investicijų grąžinimo nurodė, kad atsakovės sumokėta 1 419 200 Eur investicijų suma bus jai grąžinta iki 2014 balandžio 15 d.; kad atsakovė įvykdė įsipareigojimus dėl investicijų (1. p.; t. 1, b. l. 13-16).

26Pagal CK 1.90 straipsnio 1 dalį iš esmės suklydus sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal suklydusios šalies ieškinį. Suklydimu laikoma klaidinga prielaida apie egzistavusius esminius sandorio faktus sandorio sudarymo metu (CK 1.90 straipsnio 2 dalis). Suklydimas turi esminės reikšmės, kai buvo suklysta dėl paties sandorio esmės, jo dalyko ar kitų esminių sąlygų arba dėl kitos sandorio šalies civilinio teisinio statuso ar kitokių aplinkybių, jeigu normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrąją reikalų padėtį, panašioje situacijoje sandorio nebūtų sudaręs arba būtų jį sudaręs iš esmės kitokiomis sąlygomis (CK 1.90 straipsnio 4 dalis). Suklydimas negali būti laikomas turinčiu esminės reikšmės, jeigu šalis suklydo dėl savo didelio neatsargumo arba dėl aplinkybių, dėl kurių riziką buvo prisiėmusi ji pati, arba, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, būtent jai tenka rizika suklysti (CK 1.90 straipsnio 5 dalis).

27Pagal ABĮ 45 straipsnio 12 dalį, jeigu akcijas pasirašęs asmuo per akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą terminą akcijų neapmoka, laikoma, kad akcijas įsigijo pati bendrovė ir akcijų pasirašymo sutartis su tuo asmeniu negalioja, o įnašai už pasirašytas akcijas negrąžinami.

28Kasacinio teismo praktikoje, aiškinant CK 1.90 straipsnio taikymą, nurodyta, kad dėl suklydimo sudaryti sandoriai turi valios trūkumų; ją nulemia neteisingai suvoktos esminės sandorio aplinkybės arba netiksli valios išraiška. Esminiu laikytinas suklydimas dėl svarbių sudariusiam sandorį asmeniui aplinkybių, kurias teisingai suvokdamas sandorio jis nebūtų sudaręs (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2011). Vertinant, ar buvo suklysta, taikytinas protingumo kriterijus, t. y. šalies, teigiančios, kad ji suklydo, elgesys vertinamas, atsižvelgiant į apdairaus, atidaus žmogaus elgesį tokiomis pačiomis aplinkybėmis. Protingumo principas reiškia, kad, esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui, kiekvienas asmuo privalo pats rūpintis savo teisėmis ir pareigomis. Prieš atlikdamas bet kokį veiksmą asmuo turi apsvarstyti galimus tokio veiksmo teisinius padarinius. Atitinkamo sandorio pagrindu šalims atsiranda teisės ir pareigos, dėl to kiekvienas asmuo, prieš sudarydamas sandorį, turi patikrinti, kokias pareigas pagal sandorį įgis, kokias – praras. Klaidingas teisių ir pareigų įsivaizdavimas negali būti pripažintas suklydimu, jeigu jis įvyko dėl sandorio šalies neapdairumo, neatidumo ar nerūpestingumo. Vertinant, ar apskritai buvo suklysta, reikia atsižvelgti į sandorio šalies amžių, išsilavinimą, sandorio sudarymo aplinkybes ir kitas svarbias aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2011; 2015 m. vasario 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-23-248/2015; kt.).

29Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl įrodinėjimo pareigos, ne kartą yra nurodęs, kad šalis naudodamasi savo teisėmis jos pasirinktu būdu privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų pagrindu, o teismas, vadovaudamasis CPK nustatytomis įrodymų vertinimo taisyklėmis, teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais, įrodymų pakankamumo taisykle, iš įrodymų visumos privalo daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (CPK 3 straipsnio 7 dalis, 42 straipsnio 5 dalis, 12, 13, 178 straipsniai). Taip pat pažymėtina, kad kasacinis teismas ne kartą yra nurodęs, jog įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese yra grindžiama tikimybių pusiausvyros principu, kuris reiškia, kad išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai išlieka tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo, tačiau nagrinėjamoje byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-260/2001; 2009 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-378/2009; kt.). Sprendžiant dėl suklydimo, be kita ko, taikytinas protingumo kriterijus, kai teigiančios šalies elgesys vertinamas atsižvelgiant į tokios šalies amžių, išsilavinimą, sandorio sudarymo ir kitas svarbias aplinkybes, į apdairaus, atidaus žmogaus elgesį tokiomis pačiomis aplinkybėmis, į tai, kad, esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui, kiekvienas asmuo privalo pats rūpintis savo teisėmis, pareigomis ir prieš atlikdamas bet kokį veiksmą, turi apsvarstyti galimus tokio veiksmo padarinius. Kasacinis teismas pabrėžia, kad teisių ir pareigų klaidingas įsivaizdavimas negali būti pripažintas suklydimu, jeigu jis įvyko dėl sandorio šalies neapdairumo, nerūpestingumo, neatidumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-531/2009; 2012 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-518/2012 etc.).

30Kaip minėta, ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti šalių 2010 m. lapkričio 25 d. Investavimo į bendrovę sutartį, 2010 m. lapkričio 26 d. Akcijų pasirašymo sutartį,

312012 m. kovo 16 d. Susitarimą dėl investicijų grąžinimo negaliojančiomis dėl suklydimo, nustatytu terminu neapmokėjus akcijų (CK 1.90 straipsnis, ABĮ 45 straipsnio 12 dalis).

32Dėl 2010 m. lapkričio 25 d. Nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutarties, 2010 m. lapkričio 26 d., 2013 m. lapkričio 28 d. trišalių susitarimų vertinimo

33Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino į bylą pateiktus rašytinius įrodymus (2010 m. lapkričio 25 d. Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį, 2010 m. lapkričio 26 d. Papildomą susitarimą dėl skolų įskaitymo, 2013 m. lapkričio 28 d. Papildomą susitarimą prie 2011 m. lapkričio 26 d. papildomo susitarimo dėl skolų įskaitymo), iš kurių matyti, jog už naujai išleidžiamas akcijas turėjo būti atsiskaityta lėšomis, gautomis pardavus atsakovei priklausančią ledo areną ir, kad atsakovė neatliko sutarto mokėjimo.

34Visų pirma teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantas teigdamas, jog 2010 m. lapkričio 25 d. atsakovės ir UAB ,,Vilniaus pramogų arena“ sudaryta Nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutartis laikytina pagrindine ginčo sutarčių atžvilgiu, nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui, kuris yra fakto teismas, nepateikia šią poziciją pagrindžiančių įrodymų. Nė viename iš šios Sutarties punktų nėra nurodyta, kad jos pagrindu atsakovės įgytos lėšos bus panaudos vykdant Investavimo sutartį. Šalių pasirašytoje Investavimo sutartyje taip pat nėra nuorodų į minėtą sutartį. Apeliantas nepateikė įrodymų, kad Investavimo sutartis būtų pakeista ir / ar papildyta nurodant sąlygas dėl atsiskaitymo tvarkos, lėšų šaltinio (6.1. punktas; CPK 178 straipsnis).

35Antra, apeliantui nepateikus įrodymų, kad šalys būtų sutarę, jog atsakovė į ieškovo bendrovę investuos lėšas, gautas pardavus jai nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – ledo rūmus su dengta ledo aikštele, laikytini kaip neturintys teisinės reikšmės šiai bylai jo argumentai, kad teismas nevertino aplinkybės, jog minėto nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 19 d. sprendimu (civilinė byla Nr. 2A-1305/2013) pripažinta negaliojančia, UAB ,,Vilniaus pramogų arena“ neįrodžius, kad ji sumokėjo sutartą kainą.

36Trečia, 2010 m. lapkričio 26 d. papildomame susitarime dėl skolų įskaitymo sudaryto tarp ieškovės ir UAB ,,Vilniaus pramogų arena“, Wall Investment Ltd. (t. 1, b. l. 184-186) bei prie jo pasirašytame 2013 m. lapkričio 28 d. papildomame susitarime (t. 1, b. l. 187-188) taip pat nėra nuorodų į ginčo sandorius (jų nėra ir ginčo sandoriuose), todėl nėra aišku, kokiu būdu minėti susitarimai, kurių šalimi nėra atsakovė, patvirtina apelianto teiginį, kad Investavimo sutarties sąlygų atsakovė tinkamai neįvykdė ir, todėl yra pagrindas jį pripažinti negaliojančiu ABĮ 45 straipsnio 12 dalies pagrindu.

37Ketvirta, sutiktina su teismu, kad 2010 m. lapkričio 29 d. patvirtinimas, kuriame ieškovė nurodė, jog gavo reikiamą 1 419 200 Eur mokėjimą už akcijas bei, kad atsakovė įmonei neskolinga (t. 1, b. l. 158-162), išrašas iš Maltos bendrovių registratoriaus Nr. C 36867, kuriame nurodyta, jog bendrovės akcininku yra ir atsakovas (priklauso 1 420 499 akcijos; t. 1 b. l. 60-64), – paneigia apelianto įrodymais nepagrįstus teiginius, kad investavimo sutartis nebuvo įvykdyta (CPK 178-177 straipsniai).

38Teisėjų kolegija, įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad teismas vertino ir tyrė ieškovės pateiktus rašytinius įrodymus kartu su kitais byloje esančiais įrodymais ir padarė pagrįstą išvadą, kad 2010 m. lapkričio 25 d. Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis, 2010 m. lapkričio 26 d. Papildomas susitarimas dėl skolų įskaitymo, 2013 m. lapkričio 28 d. Papildomas susitarimas prie 2011 m. lapkričio 26 d. papildomo susitarimo dėl skolų nepatvirtina apelianto teiginių, jog už naujai išleidžiamas akcijas turėjo būti atsiskaityta lėšomis, gautomis pardavus atsakovei priklausančią ledo areną ir, kad atsakovė neatliko sutarto mokėjimo.

39Dėl reikalavimo pripažinti sandorius negaliojančiais dėl suklydimo (CK 1.90 straipsnis)

40Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė

41CK 1.90 straipsnio nuostatas, neatsižvelgė į aplinkybę, jog jis nebūtų sudaręs ginčo sandorių, jei būtų žinojęs, kad atsakovė realiai negavo lėšų už parduotą nekilnojamąjį turtą, ir todėl nepagrįstai konstatavo, jog nėra ieškininiame reikalavime nurodyto teisinio pagrindo ginčo sutartims panaikinti.

42Visų pirma pažymėtina tai, kad, kaip jau buvo paminėta, vertinant, ar buvo suklysta, taikytinas protingumo kriterijus, kuris reiškia, kad, esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui, kiekvienas asmuo privalo pats rūpintis savo teisėmis ir pareigomis; kad prieš atlikdamas bet kokį veiksmą asmuo turi apsvarstyti galimus tokio veiksmo teisinius padarinius. Protingumas reikalauja, kad asmuo, abejojantis dėl savo atliekamo veiksmo teisinės reikšmės ir jo galimų teisinių padarinių, prieš jį atlikdamas, pasikonsultuotų su teisininku arba susilaikytų nuo tokio veiksmo atlikimo. To nepadarius, manytina, jog asmuo elgiasi neapdairiai ir neatidžiai, o taip veikdamas jis pats prisiima ir galimus neigiamus savo veiksmų padarinius.

43Antra, ieškovas yra juridinis asmuo, kuris savo veiklą vykdo nuo 2005 m. rugpjūčio 24 d. (t. 1, b. l. 60-63, 83, 93), t. y. turi daugiau kaip 10 m. verslo praktikos, todėl jam buvo arba turėjo būti žinomi sandorių sudarymo principai, jų esmė, pasekmės. Jis turėjo ir galėjo suvokti tiek apskritai sudaromų sandorių / pasirašomų sutarčių, tiek sutarčių, sudaromų su trečiais asmenimis, esmę, teisines pasekmes, o taip pat galimą riziką, kuri prisiimama atliekant tokius veiksmus. Akivaizdu, jog jo patirtis suteikė pakankamą pagrindą suprasti, kad tuo atveju, jeigu kyla abejonės dėl atliekamų veiksmų tikslingumo, teisingumo, prieš juos atliekant yra būtina pareikalauti papildomų duomenų, kreiptis kvalifikuotos pagalbos etc.

44Trečia, apeliantas teigia, kad 2012 m. kovo 16 d. Susitarime dėl investicijų grąžinimo nurodytų lėšų iš atsakovės nėra gavęs. Tuo tarpu iš minėto Susitarimo turinio matyti, kad jį pasirašiusi ieškovo įmonės direktorė patvirtino, jog Investavimo į bendrovę sutartis įvykdyta tinkamai, t. y. lėšos buvo gautos. Tačiau byloje nėra duomenų, kad prieš pasirašydamas 2012 m. kovo 16 d. sutartį apeliantas būtų aiškinęsis ar Investavimo į bendrovę sutartis buvo įvykdyta, kilę su tuo susiję klausimai, į kuriuos atsakovė būtų neatsakiusi. Pažymėtina, kad atsakovė įsipareigojo pervesti ieškovui didelę pinigų sumą (1 400 000 Eur), todėl, būdamas atidus ir rūpestingas verslo subjektas, jis turėjo / galėjo pastebėti tokios pinigų sumos gavimą / negavimą (CPK 178 straipsnis).

45Ketvirta, vertindamas ieškovo argumentus dėl suklydimo bei atsakovo nesąžiningumo, be nurodytų aplinkybių, pirmosios instancijos teismas, remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu, teisingai atsižvelgė ir į tai, kad ginčo sutartys imtos ginčyti ne iš karto po jų pasirašymo, o tik praėjus 2–5 metams. Taigi, atsižvelgiant į pirmiau paminėtus faktus, apibūdinančius ieškovą, toks jo delsimas įstatymo nustatyta tvarka ginčyti sutartis, nesudaro pagrindo teigti, jog šie sandoriai buvo sudaryti suklydus, neatitiko ieškovo vidinės valios ir kt. (CK 1.90 straipsnis).

46Teisėjų kolegija, atmesdama apelianto argumentus, susijusius su teismo sprendimo išvadomis dėl jo suklydimo pasirašant Sutartis, sprendžia, kad teismas nustatė ir kruopščiai išnagrinėjo esmines faktines aplinkybes, lemiančias šią išvadą, be kita ko, apibūdinančias ieškovo verslo patirtį, jo galimybes suvokti sandorių ypatumus, etc.

47Dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo (CK 6.237 straipsnis)

48Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nustatytas faktines aplinkybės bei padarytas teisines išvadas, sutinka su pirmosios instancijos teismu, kad apeliantui neįrodžius, jog 800 000 Eur atsakovei buvo grąžinti nesant tam teisinio pagrindo šio lėšos negali būti laikomos be pagrindu gautu turtu ir priteistos ieškovui iš atsakovės (CK 6.237 straipsnio 1 dalis).

49Dėl teismo sprendimo nemotyvavimo

50Kaip minėta, apeliantas skunde teigia, kad teismo sprendimas negali būti pripažįstamas teisėtu ir pagrįstu (CPK 263 straipsnio 1 dalis), nes jis neatitinka CPK 270 straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų. Jo teigimu, teismo išvados nepagrįstos materialinės teisės normomis, nėra aišku, kokiais įrodymais remiantis priimtas skundžiamas sprendimas. Tačiau teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su šiais skundo argumentais.

51Visų pirma apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog civilinio proceso normų pažeidimas gali būti pagrindu panaikinti teismo sprendimą tik tuo atveju, jeigu dėl tokio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla (CPK 329 straipsnio 1 dalis). Taigi, sprendimui panaikinti nepakanka konstatuoti CPK normų pažeidimą, bet būtina nustatyti ir tokio pažeidimo pasekmę, t. y. neteisingą bylos išnagrinėjimą.

52Lietuvos Aukščiausiais Teismas yra suformavęs principus, kuriais remiantis vertinama, ar teismo sprendimas (nesvarbu – pirmosios ar apeliacinės instancijos) yra tinkamai motyvuotas. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad pareigos nurodyti priimto sprendimo motyvus apimtis gali skirtis priklausomai nuo sprendimo pobūdžio ir turi būti analizuojama konkrečių bylos aplinkybių kontekste. Teismas privalo pateikti sprendimo motyvus, kad sudarytų galimybę bylos šalims efektyviai pasinaudoti teise į apeliaciją. Teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Pagal kasacinio teismo praktiką absoliučiu sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindu laikomas visiškas motyvų nebuvimas; nepakankamas sprendimo (nutarties) motyvavimas nėra jo absoliutus negaliojimo pagrindas CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkto prasme. Tuo atveju, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu, jeigu sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2012; 2011 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2011 ir kt.). Taigi vertinant, ar teismo sprendimas yra tinkamai motyvuotas, svarbu, ar teismas atsakė į esminius bylos faktinius ir teisnius argumentus.

53Kaip matyti iš skundžiamo teismo sprendimo turinio, teismas išsamiai nurodė teisės aktų normas, reglamentuojančias tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius, tai yra tiek CK, tiek ABĮ nuostatas, detaliai išanalizavo ginčo sutarčių nuostatas, šalių elgesį teik sudarant, teik vykdant sutartis. Visos esminės ginčo aplinkybės teismo sprendime yra ne tik nurodytos, bet ir pateiktas jų vertinimas (CPK 185 straipsnis), todėl Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus minėtus apelianto teiginius.

54Dėl teismo šališkumo

55Apeliantas kaip vieną iš apeliacinio skundo argumentų nurodo aplinkybę, kad teismas nagrinėdamas bylą buvo šališkas, neobjektyvus, turėjo išankstinę nuostatą dėl bylos baigties ir taip pažeidė CPK 6, 21 straipsniuose įtvirtintus principus.

56Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija pažymi, kad teisė į nešališką teismą yra viena iš žmogaus teisių, ginamų tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis, Konstitucijos 29 straipsnis, 31 straipsnio 2 dalis, 109 straipsnis, CPK 6, 21 straipsniai). Konstitucinis Teismas 2001 m. vasario 12 d. nutarime konstatavo, kad teismo nešališkumas ir nepriklausomumas, yra esminė žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo garantija, būtina teisingo bylos išnagrinėjimo, pasitikėjimo teismu sąlyga, todėl turi būti šalinamos prielaidos, galinčios kelti abejonių dėl teisėjo ir teismo šališkumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2010). Kartu kasacinio teismo praktikoje yra akcentuojama, kad visos aplinkybės, sudarančios pagrindą tiek teisėjui nušalinti, tiek pačiam nusišalinti, turi būti pagrįstos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-23/2011).

57Pažymėtina, kad apeliantas nepagrįstai teigia, jog teismas už atsakovę formulavo atsikirtimus. Kaip buvo minėta anksčiau, teismas privalo imtis visų priemonių, t. y. ištirti šalių pateiktus įrodymus, kurios leistų priimti teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą (CPK 14 straipsnis). Pagal bylos medžiagos nustatyta, kad kitaip, nei teigia apeliantas, teismas neformulavo už atsakovę atsikirtimų, o vertino šalių pateiktus rašytinius įrodymus. Taip pat atmestini kaip nepagrįsti apelianto argumentai, kad teismas spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą ir pasisakydamas dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo pažeidė nešališkumo principą. Pažymėtina, kad teismas nagrinėdamas prašymus, susijusius su laikinosiomis apsaugos priemonėmis, privalo pasisakyti dėl ieškinio preliminarus pagrįstumo, tačiau tai nereiškia, kad tokiu būdu byla išsprendžiama iš esmės (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

58Teisėjų kolegija, įvertinusi apelianto argumentus, sprendžia, jog ir šie skundo argumentai laikytini nepagrįstais, pagrindo manyti, kad teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą buvo šališkas, nėra (CPK 6, 21 straipsniai).

59Dėl galimų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo užtikrinimo

60Trečiasis asmuo UAB ,,Gabringa“ vadovaudamasis CPK 794–795 straipsniais prašė įpareigoti ieškovę, kuri yra kitos valstybės juridinis asmuo, įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą 1 200 Eur dydžio užstatą jos bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme atlyginimui užtikrinti.

61Pagal CPK 795 straipsnio 1 dalimi vadovaudamasis šio kodekso nuostatomis, užstato dydį nustato bylą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į galimas atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

62Nagrinėjamu atveju iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos trečiasis asmuo neapteikė jo išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme paskaičiavimo ir pagirdinimo (CPK 98 straipsnio 1 dalis). Todėl teisėjų kolegija daro išvadą, kad nesantį rodymų apie trečiojo asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas, pagrindo įpareigoti ieškovę užtikrinti jų atlyginimą, nėra (CPK 178 straipsnis).

63Dėl žodinio bylos nagrinėjimo

64Ieškovas prašė bylą apeliacine tvarka nagrinėti žodiniame teismo posėdyje, tačiau jokių konkrečių motyvų dėl to nenurodė. Teisėjų kolegijos vertinimu, faktinės bylos aplinkybės gali būti ištirtos rašytinio proceso tvarka, šalys savo paaiškinimus žodžiu galėjo teikti ir teikė bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme. Poreikio skirti bylos žodinį nagrinėjimą dėl keliamų teisinių klausimų teisėjų kolegija taip pat nenustatė, todėl byla išnagrinėta rašytinio proceso tvarka (CPK 322 straipsnis).

65Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

66Ieškovas apeliaciniame skunde prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovei priklausančias ir jos banko sąskaitose esančias pinigines lėšas, neviršijančias reikalavimo sumos – 800 000 Eur. Priimamu šioje byloje apeliacinės instancijos teismo procesiniu sprendimu pirmosios instancijos teismo sprendimas atmesti ieškovo ieškinį paliktinas nepakeistas. Atsižvelgiant į išnagrinėtos bylos materialųjį teisinį rezultatą, teisinio pagrindo tenkinti ieškovo prašymo nėra, todėl jis atmestinas (CPK 144, 150 straipsniai).

67Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ir paskirstymo

68Pagal CK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ir ši būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

69Atmetus ieškovo Pilat Business Ltd. apeliacinį skundą jo turėtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme neatlyginamos (CPK 93 straipsnis). Taip pat netenkinamas trečiojo asmens UAB ,,Gabringa“ prašymas priteisti tokias išlaidas, nes iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios apeliacinės instancijos teismui nebuvo pateikti jas įrodantys dokumentai (CPK 93, 98 straipsniai).

70Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

71Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas Pilat Business Ltd. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 6. Ieškovas nurodė, kad 2010 m. lapkričio 25 d. atsakovė BUAB „Versenta“... 7. Atsakovė BUAB „Versenta“ su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad... 8. Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „TAVC“ (toliau – UAB... 9. Trečias asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Gabringa“ (toliau – UAB... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimu ieškinį atmetė... 12. Teismas nustatė, kad 2010 m. lapkričio 25 d. atsakovė BUAB ,,Versenta“ ir... 13. Teismas, įvertinęs 2010 m. gruodžio 31 d. Akcijų pasirašymo susitarimo... 14. Teismas taip pat konstatavo, kad ieškovas be pagrindo Investavimo sutarčių... 15. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškovo pateiktą 2010 m.... 16. Teismas įvertinęs tai, kad ieškovas yra įmonė, verslo subjektas, kuriam... 17. (CK 1.90 straipsnio 5 dalis).... 18. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 19. Ieškovas Pilat Business Ltd. apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos... 20. Atsakovė BUAB ,,Versenta“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį... 21. Trečiasis asmuo UAB ,,Gabringa“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 24. Teisėjų kolegija, prieš imdamasi nagrinėti apeliaciniame skunde nurodytas... 25. Atsakovė BUAB ,,Versenta“ ir UAB ,,Vilniaus pramogų arena“ 2010 m.... 26. Pagal CK 1.90 straipsnio 1 dalį iš esmės suklydus sudarytas sandoris gali... 27. Pagal ABĮ 45 straipsnio 12 dalį, jeigu akcijas pasirašęs asmuo per akcijų... 28. Kasacinio teismo praktikoje, aiškinant CK 1.90 straipsnio taikymą, nurodyta,... 29. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl įrodinėjimo pareigos,... 30. Kaip minėta, ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti šalių... 31. 2012 m. kovo 16 d. Susitarimą dėl investicijų grąžinimo negaliojančiomis... 32. Dėl 2010 m. lapkričio 25 d. Nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo... 33. Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino į... 34. Visų pirma teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantas teigdamas, jog 2010 m.... 35. Antra, apeliantui nepateikus įrodymų, kad šalys būtų sutarę, jog... 36. Trečia, 2010 m. lapkričio 26 d. papildomame susitarime dėl skolų įskaitymo... 37. Ketvirta, sutiktina su teismu, kad 2010 m. lapkričio 29 d. patvirtinimas,... 38. Teisėjų kolegija, įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad... 39. Dėl reikalavimo pripažinti sandorius negaliojančiais dėl suklydimo (CK 1.90... 40. Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir... 41. CK 1.90 straipsnio nuostatas, neatsižvelgė į aplinkybę, jog jis nebūtų... 42. Visų pirma pažymėtina tai, kad, kaip jau buvo paminėta, vertinant, ar buvo... 43. Antra, ieškovas yra juridinis asmuo, kuris savo veiklą vykdo nuo 2005 m.... 44. Trečia, apeliantas teigia, kad 2012 m. kovo 16 d. Susitarime dėl investicijų... 45. Ketvirta, vertindamas ieškovo argumentus dėl suklydimo bei atsakovo... 46. Teisėjų kolegija, atmesdama apelianto argumentus, susijusius su teismo... 47. Dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo (CK 6.237 straipsnis) ... 48. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nustatytas faktines... 49. Dėl teismo sprendimo nemotyvavimo... 50. Kaip minėta, apeliantas skunde teigia, kad teismo sprendimas negali būti... 51. Visų pirma apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog civilinio proceso... 52. Lietuvos Aukščiausiais Teismas yra suformavęs principus, kuriais remiantis... 53. Kaip matyti iš skundžiamo teismo sprendimo turinio, teismas išsamiai nurodė... 54. Dėl teismo šališkumo ... 55. Apeliantas kaip vieną iš apeliacinio skundo argumentų nurodo aplinkybę, kad... 56. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija pažymi, kad teisė į nešališką... 57. Pažymėtina, kad apeliantas nepagrįstai teigia, jog teismas už atsakovę... 58. Teisėjų kolegija, įvertinusi apelianto argumentus, sprendžia, jog ir šie... 59. Dėl galimų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo užtikrinimo ... 60. Trečiasis asmuo UAB ,,Gabringa“ vadovaudamasis CPK 794–795 straipsniais... 61. Pagal CPK 795 straipsnio 1 dalimi vadovaudamasis šio kodekso nuostatomis,... 62. Nagrinėjamu atveju iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos trečiasis... 63. Dėl žodinio bylos nagrinėjimo... 64. Ieškovas prašė bylą apeliacine tvarka nagrinėti žodiniame teismo... 65. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 66. Ieškovas apeliaciniame skunde prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 67. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ir paskirstymo... 68. Pagal CK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 69. Atmetus ieškovo Pilat Business Ltd. apeliacinį skundą jo turėtos... 70. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 71. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimą palikti...