Byla 2-654/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Mavista“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-3566-273/2010 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Murena“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Mavista“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu (actio Pauliana) ir restitucijos taikymo, tretysis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „PakMarkas“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovo BUAB „Murena“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Mavista“, prašydamas pripažinti negaliojančiu 2009-02-27 Susitarimą Nr. 1, sudarytą tarp UAB „Murena“ ir UAB „Mavista“ nuo jo sudarymo momento, priteisti iš UAB „Mavista“ 814 061,45 Lt bei 6 procentų metines palūkanas (b. l. 4-8). Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo UAB „Mavista“ nekilnojamąjį turtą, o nekilnojamojo turto nesant ar jo nepakakus, taikyti atsakovo nuosavybės teise valdomo kilnojamojo turto ir piniginių lėšų areštą.

4Nurodė, kad ieškinio suma yra didelė, ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, kurios kreditorių interesai turi būti ginami, todėl, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Taip pat nurodė, kad atsakovui nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas – statinys, esantis Marijampolėje, Gamyklų g. 3, ir žemės sklypai, esantys Marijampolės savivaldybėje, Mokolų kaime.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2010 m. lapkričio 11 d. nutartimi areštavo atsakovo nekilnojamąjį turtą 814 061,45 Lt sumos, o šio turto nesant ar jo nepakakus, areštavo atsakovo nuosavybės teise valdomą kilnojamąjį turtą ir atsakovo lėšas, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant atsakovui areštuotu turtu disponuoti, išskyrus išmokų, susijusių su darbo santykiais, išmokėjimą, privalomus mokėjimus VSDF, Privalomajam sveikatos draudimo fondui, valstybės ir savivaldybės biudžetams (b. l. 147). Nurodė, kad ieškinyje nurodomos aplinkybės, kad ginčijamas sandoris buvo sudarytas pažeidžiant kitų ieškovo įmonės kreditorių interesus, įgalina spręsti apie tikėtiną atsakovo nesąžiningumą, be to ieškinio suma yra didelė. Dėl šios priežasties būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Tai sudaro pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Mavista“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartį arba nustatyti ieškovui konkretų terminą nutarties įvykdymui (b. l. 150). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais: 1. UAB „Mavista“ yra sėkmingai veikianti ir pelningai dirbanti įmonė, o jos sukauptas turtas ir nuosavas kapitalas beveik 10 kartų viršija pareikšto ieškinio dydį, bendrovė neturi bankinių įsipareigojimų, jos nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų santykis yra 8:1, o tai rodo ypač gerą įmonės finansinę padėtį, todėl nėra realios grėsmės galimam ieškinio reikalavimo įvykdymui. Pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis apygardos teismas nepagrįstai suvaržė atsakovo teises daugiau nei tai yra būtina, vadovaujantis visuotinai priimtais protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijais. 2. Pirmosios instancijos teismo motyvas dėl tikėtino atsakovo nesąžiningumo yra ginčo nagrinėjimo iš esmės dalykas, sprendžiant sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo klausimą, todėl tuo remtis, priimant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, yra subjektyvu ir neteisinga. 3. Skundžiamoje nutartyje nenurodžius konkrečių areštuotinų objektų ir pačios nutarties įvykdymo termino, nepagrįstai suvaržomos atsakovo teisės, kadangi turto arešto registre ir kituose susijusiuose registruose esantys suvaržymai apriboja atsakovo teises disponuoti išimtinai visu turtu, nepriklausomai nuo arešto masto, ir ši situacija gali tęstis neapibrėžtą laikotarpį. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovo BUAB „Murena“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo prašo atmesti atskirąjį skundą (b. l. 158-160). Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą dėl būtinumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekiant išvengti neigiamų padarinių, kadangi pareikšto ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Be to, ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, todėl galimo ieškovui palankus teismo sprendimo įvykdymas turės įtakos ne tik bankrutuojančiai įmonei, bet ir jos kreditoriams. Pareikšto ieškinio suma bankrutuojančiai įmonei yra didelė ir palankaus teismo sprendimo atveju padėtų padengti ieškovo kreditorių patiriamus nuostolius, atsiradusius dėl ieškovo bankroto.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas tenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

12Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010).

13Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią objektyvaus pobūdžio prielaida, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi tai gali objektyviai padidinti teismo būsimo procesinio sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1624/2010; 2008 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-428/2008; 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007). Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti, todėl kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y., ar jam yra didelė ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, įsipareigojimais kreditoriams. Teisingam šio klausimo išsprendimui turi įtakos, ar atsakovas turi ilgalaikio ar trumpalaikio turto, ar šis turtas likvidus, ar apsunkintas disponavimas turtu.

14Ieškovo BUAB „Murena“ pateikto ieškinio UAB „Mavista“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančio (actio Pauliana) ir restitucijos taikymo suma 814 061,45 Lt laikytina didele ir tai gali objektyviai padidinti galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Kaip minėta, ši prezumpcija nėra absoliuti ir, vertinant, ar yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, reikalinga atsižvelgti į apelianto turtinę padėtį.

15Iš į bylą kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikto UAB „Mavista“ 2010-01-01 – 2010-09-30 balanso matyti, kad UAB „Mavista“ ilgalaikis turtas yra 3 756 444 Lt, trumpalaikis turtas – 5 338 124 Lt, bendras įmonės turtas – 9 094 568 Lt., o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai - 1 038 956 Lt. Įvertinus šiuos duomenis, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškinio suma UAB „Mavista“, ją palyginus su įmonės turimo turto ir įsipareigojimų santykiu, nėra didelė, todėl negalima daryti prielaidos, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

16Dėl pasakyto pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria areštuotas UAB „Mavista“ priklausantis nekilnojamasis turtas, o jo nesant ar nepakankant, kilnojamasis turtas ir piniginės lėšos 814 061,45 Lt sumos, naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas (CPK 144 str. 1 d., 148 str., 150 str., 337 str. 2 d., 338 str.).

17Dėl atskirajame skunde nurodyto argumento dėl pirmosios instancijos teismo subjektyvumo, teisėjų kolegija pažymi, kad, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas neanalizuoja ir nevertina ieškinio pagrįstumo. Iki bylos išsprendimo iš esmės nagrinėjant laikinųjų pasaugos priemonių taikymo klausimą vertinamas ne ieškinio pagrįstumas, o aplinkybės, kurios yra susijusios su būsimo teismo sprendimo įvykdymo grėsmės egzistavimo tikimybe.

18Teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį argumentų, nes jie nėra reikšmingi nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio antruoju punktu,

Nutarė

20Panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – netenkinti ieškovo BUAB „Murena“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovo BUAB „Murena“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo... 4. Nurodė, kad ieškinio suma yra didelė, ieškovas yra bankrutuojanti įmonė,... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2010 m. lapkričio 11 d. nutartimi areštavo atsakovo... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Mavista“ prašo panaikinti Kauno apygardos... 9. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 10. Atskirasis skundas tenkintinas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 12. Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų... 13. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią objektyvaus pobūdžio... 14. Ieškovo BUAB „Murena“ pateikto ieškinio UAB „Mavista“ dėl sandorio... 15. Iš į bylą kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikto UAB... 16. Dėl pasakyto pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria areštuotas UAB... 17. Dėl atskirajame skunde nurodyto argumento dėl pirmosios instancijos teismo... 18. Teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų atskirojo skundo bei atsiliepimo į... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartį ir...