Byla e2A-331-236/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Dussmann Service“, viešajai įstaigai „Kretingos maistas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Kazio Kailiūno (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „PONTEM“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. spalio 31 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-691-212/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „PONTEM“ ieškinį atsakovui Anykščių rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Dussmann Service“, viešajai įstaigai „Kretingos maistas“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „PONTEM“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2014 m. rugpjūčio 28 d. rašte Nr. 11-SD-2455 nurodytus sprendimus dėl nustatytos pasiūlymų eilės ir pirkimo laimėtojo bei įpareigoti atsakovą iš naujo įvertinti VšĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymą bei priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas nurodė, jog trečiojo asmens VšĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymas nepagrįstai pripažintas laimėtoju, kadangi pastarasis neatitiko konkurso sąlygų 18 punkto 2 lentelės 12 punkto reikalavimo, techninės specifikacijos 2, 3 ir 4 prieduose nustatytų reikalavimų. Ieškovo teigimu, atsakovas pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktų reikalavimus ir 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus skaidrumo ir lygiateisiškumo principus.

6Atsakovas Anykščių rajono savivaldybės administracija ir trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ atsiliepimuose ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Panevėžio apygardos teismo 2014 m. spalio 31 d. sprendimu nusprendė ieškinį atmesti, priteisti trečiajam asmeniui VšĮ „Kretingos maistas“ iš ieškovo UAB „PONTEM“ 5 500 Lt / 1 592,91 EUR bylinėjimosi išlaidų.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė

10Ieškovas UAB „PONTEM“ apeliaciniu skundu prašė panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2014 m. spalio 31 d. sprendimą, ieškinį tenkinti visa apimtimi ir priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

11Atsakovas Anykščių rajono savivaldybės administracija atsiliepimu prašė apeliacinį skundą atmesti, Panevėžio apygardos teismo 2014 m. spalio 31 d. sprendimą palikti nepakeistą.

12Trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ atsiliepimu prašė apeliacinį skundą atmesti, Panevėžio apygardos teismo 2014 m. spalio 31 d. sprendimą palikti nepakeistą bei priteiti bylinėjimosi išlaidas.

13Trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ nustatytu teminu atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

14Lietuvos apeliaciniame teisme 2015 m. sausio 5 d. gautas ieškovo UAB „PONTEM“ pareiškimas dėl ieškinio ir apeliacinio skundo atsisakymo. Ieškovas prašo priimti pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo, civilinę bylą Nr. 2-691-212/2014 nutraukti bei grąžinti ieškovui sumokėtą žyminio mokesčio dalį; priimti pareiškimą dėl apeliacinio skundo atsisakymo, civilinę bylą Nr. 2A-1769/2014 nutraukti bei grąžinti ieškovui sumokėtą žyminio mokestį. Nurodo, kad yra žinomos ir suprantamos CPK 140 straipsnio 1 dalies, 293 straipsnio 1 dalies 4 punkto, 294 straipsnio 2 dalies, 308 straipsnio 3 dalies nuostatos.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Dėl atsisakymo nuo ieškinio

17Nagrinėjamu atveju apeliantas prašo priimti pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo, civilinę bylą Nr. 2-691-212/2014 nutraukti. Nurodo, kad yra žinomos ir suprantamos CPK 140 straipsnio 1 dalies, 293 straipsnio 1 dalies 4 punkto, 294 straipsnio 2 dalies nuostatos.

18Vadovaujantis CPK 13 straipsnyje įtvirtintu byloje dalyvaujančių asmenų dispozityvumo (autonomijos) principu, šalys bei kiti proceso dalyviai, laikydamiesi CPK nuostatų, turi teisę laisvai disponuoti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis. Viena iš tokių procesinių teisių yra ieškovo teisė bet kurioje proceso stadijoje raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio (CPK 42 str. 1 d., 140 str. 1 d.). CPK 42 straipsnio 1 dalis nustato, kad ieškovas turi teisę CPK nustatyta tvarka atsisakyti ieškinio. Teismas priima nutartį priimti ieškinio atsisakymą ir civilinę bylą nutraukia, jei nenustato, kad ieškinio atsisakymas prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 1 d.).

19Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apelianto minėtą prašymą, sprendžia, jog apeliantui yra žinomi ir suprantami atsisakymo nuo ieškinio teisiniai padariniai. Teisėjų kolegijos nuomone, nėra pagrindo pripažinti, jog ieškovo pateiktas atsisakymas nuo ieškinio prieštarauja įstatymams ar pažeidžia kitų asmenų teises bei teisėtus interesus, nenustatytas ir viešojo intereso gynimo poreikis. Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, teisėju kolegija konstatuoja, kad yra visos būtinos sąlygos priimti ieškinio atsisakymą.

20Pagal CPK 293 straipsnio 4 punktą, teismas nutraukia bylą, jeigu ieškovas atsisakė ieškinio ir atsisakymą teismas priėmė. Nagrinėjamu atveju, priėmus ieškovo pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo, Panevėžio apygardos teismo 2014 m. spalio 31 d. sprendimas panaikintinas, civilinė byla nutrauktina.

21Dėl žyminio mokesčio už ieškinį grąžinimo

22CPK 87 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jeigu ieškinys atsiimamas pradėjus bylą nagrinėti iš esmės arba ieškovas atsisako pareikšto ieškinio, arba šalys sudaro taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog ieškovas už ieškinį sumokėjo 750 Lt, todėl pastarajam grąžintinas 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos – 152,48 Eur (562,50 Lt).

23Dėl atsisakymo nuo apeliacinio skundo

24CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris (kuri) pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas ir priimama nutartis grąžinti žyminį mokestį (CPK 315 str. 5 d.).

25Kaip minėta, Lietuvos apeliaciniame teisme gautas ieškovo pareiškimas dėl apeliacinio skundo atsisakymo, kuriame pastarasis prašo priimti pareiškimą dėl apeliacinio skundo atsisakymo, civilinę bylą Nr. 2A-1769/2014 nutraukti bei grąžinti ieškovui sumokėtą žyminio mokestį. Nurodo, kad yra žinomos ir suprantamos CPK 140 straipsnio 1 dalies, 293 straipsnio 1 dalies 4 punkto, 294 straipsnio 2 dalies, 308 straipsnio 3 dalies nuostatos.

26Atsižvelgiant į tai, jog teisėjų kolegija priėmė ieškovo atsisakymą nuo ieškinio, Panevėžio apygardos teismo 2014 m. spalio 31 d. sprendimą panaikino ir civilinę bylą nutraukė, teisėjų kolegija daro išvadą, jog nagrinėjamu atveju nutraukus bylą nebeliko apeliacijos objekto (dalyko).

27Dėl žyminio mokesčio už apeliacinį skundą grąžinimo

28CPK 87 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jeigu ieškinys atsiimamas pradėjus bylą nagrinėti iš esmės arba ieškovas atsisako pareikšto ieškinio, arba šalys sudaro taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos. Jeigu byla nurodytais būdais užbaigiama ją nagrinėjant apeliacine tvarka, grąžinama 100 procentų žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą, kai byla užbaigiama iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios. Pagrindas grąžinti sumokėtą žyminį mokestį, vadovaujantis šiomis sąlygomis, konstatuotinas ne tik tuo atveju, kai sudaroma taikos sutartis, atsisakoma ieškinio arba ieškovas atsiima ieškinį, bet ir apeliantui atsisakant paduoto apeliacinio skundo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2012, 2012 m. sausio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-33/2012). Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju ieškovui grąžintinas visas už apeliacinį skundą sumokėtas 217,22 Eur (750 Lt) žyminis mokestis.

29Dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo

30CPK 94 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos.

31Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad priteistina iš ieškovo UAB „PONTEM“ trečiajam asmeniui VšĮ „Kretingos maistas“ 1 592,91 Eur (5 500 Lt) išlaidų advokato pagalbai pirmosios instancijos teisme apmokėti (CPK 94 str., 98 str.).

32Trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ pateikė prašymą, kuriame prašo priteisti iš ieškovo 2453,08 Eur bylinėjimosi išlaidų.

33Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinio skundo dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. spalio 31 d. sprendimo padavimas lėmė, kad trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“, pateikdamas atsiliepimą į skundą, objektyviai patyrė bylinėjimosi išlaidas. Dėl šios priežasties, vadovaujantis CPK 94 straipsnio 1 dalimi (nes apeliacinis procesas nutrauktas), trečiojo asmens turėtos bylinėjimosi išlaidos už atsiliepimo į apeliacinį skundą priteistinos iš apelianto.

34Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas, spręsdamas dėl advokato pagalbai apmokėti išleistos išlaidų dalies dydžio, turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nurodytus maksimalius dydžius (toliau – ir Rekomendacijos) bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-533/2008).

35Rekomendacijų 8.11 punkte nustatyta, kad maksimalus užmokesčio už atsiliepimą į apeliacinį skundą dydis yra 1.5 MMA. Teismas išimtinais atvejais gali nukrypti nuo Rekomendacijų 8 punkte nustatytų maksimalių dydžių, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes (Rekomendacijų 11 p.).

36Kaip minėta nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ prašo priteisti 2453,08 Eur išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti.

37Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, atsiliepimo apimtį, priteisiamos išlaidos advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti mažintinos CPK 98 straipsnio 2 dalies ir Rekomendacijų 11 punkte nustatytu pagrindu ir iš ieškovo (apelianto) UAB „PONTEM“ trečiajam asmeniui VšĮ „Kretingos maistas“ priteistina 1 000 Eur išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti suma (CPK 94 str., 98 str.).

38Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

39Ieškovo UAB „PONTEM“ atsisakymą nuo ieškinio priimti, panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2014 m. spalio 31 d. sprendimą, civilinę bylą pagal ieškovo UAB „PONTEM“ ieškinį atsakovui Anykščių rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims UAB „Dussmann Service“, VšĮ „Kretingos maistas“, nutraukti.

40Grąžinti ieškovui UAB „PONTEM“ (juridinio asmens kodas 221412030) 152,48 Eur / 562,50 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt du eurus ir keturiasdešimt aštuonis euro centus / penkis šimtus šešiasdešimt du litus ir penkiasdešimt centų) žyminio mokesčio, sumokėto 2014 m. rugsėjo 25 d. mokėjimo nurodymu Nr. 09251338 per Danske Bank A/S Lietuvos filialą.

41Grąžinti ieškovui UAB „PONTEM“ (juridinio asmens kodas 221412030) 217,22 Eur / 750 Lt (du šimtus septyniolika eurų ir dvidešimt du euro centus / septynis šimtus penkiasdešimt litų) žyminio mokesčio, sumokėto 2014 m. lapkričio 7 d. vietinio mokėjimo nurodymu Nr. 16011 per AB SEB banką.

42Priteisti iš ieškovo UAB „PONTEM“ trečiajam asmeniui VšĮ „Kretingos maistas“ 1 592,91 Eur / 5 500 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus devyniasdešimt du eurus ir devyniasdešimt vieną euro centą / penkis tūkstančius penkis šimtus litų) išlaidų advokato pagalbai pirmosios instancijos teisme apmokėti.

43Priteisti iš ieškovo UAB „PONTEM“ trečiajam asmeniui VšĮ „Kretingos maistas“ 1 000 Eur (vieną tūkstantį eurų) išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „PONTEM“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 5. Ieškovas nurodė, jog trečiojo asmens VšĮ „Kretingos maistas“... 6. Atsakovas Anykščių rajono savivaldybės administracija ir trečiasis asmuo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Panevėžio apygardos teismo 2014 m. spalio 31 d. sprendimu nusprendė... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė... 10. Ieškovas UAB „PONTEM“ apeliaciniu skundu prašė panaikinti Panevėžio... 11. Atsakovas Anykščių rajono savivaldybės administracija atsiliepimu prašė... 12. Trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ atsiliepimu prašė apeliacinį... 13. Trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ nustatytu teminu atsiliepimo į... 14. Lietuvos apeliaciniame teisme 2015 m. sausio 5 d. gautas ieškovo UAB... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Dėl atsisakymo nuo ieškinio ... 17. Nagrinėjamu atveju apeliantas prašo priimti pareiškimą dėl ieškinio... 18. Vadovaujantis CPK 13 straipsnyje įtvirtintu byloje dalyvaujančių asmenų... 19. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apelianto minėtą prašymą, sprendžia,... 20. Pagal CPK 293 straipsnio 4 punktą, teismas nutraukia bylą, jeigu ieškovas... 21. Dėl žyminio mokesčio už ieškinį grąžinimo ... 22. CPK 87 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jeigu ieškinys atsiimamas pradėjus... 23. Dėl atsisakymo nuo apeliacinio skundo... 24. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas... 25. Kaip minėta, Lietuvos apeliaciniame teisme gautas ieškovo pareiškimas dėl... 26. Atsižvelgiant į tai, jog teisėjų kolegija priėmė ieškovo atsisakymą nuo... 27. Dėl žyminio mokesčio už apeliacinį skundą grąžinimo ... 28. CPK 87 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jeigu ieškinys atsiimamas pradėjus... 29. Dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo ... 30. CPK 94 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kai byla baigiama nepriimant teismo... 31. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad priteistina iš... 32. Trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ pateikė prašymą, kuriame... 33. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinio skundo dėl Panevėžio apygardos... 34. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas, spręsdamas dėl advokato pagalbai... 35. Rekomendacijų 8.11 punkte nustatyta, kad maksimalus užmokesčio už... 36. Kaip minėta nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“... 37. Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, atsiliepimo apimtį, priteisiamos... 38. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 39. Ieškovo UAB „PONTEM“ atsisakymą nuo ieškinio priimti, panaikinti... 40. Grąžinti ieškovui UAB „PONTEM“ (juridinio asmens kodas 221412030) 152,48... 41. Grąžinti ieškovui UAB „PONTEM“ (juridinio asmens kodas 221412030) 217,22... 42. Priteisti iš ieškovo UAB „PONTEM“ trečiajam asmeniui VšĮ „Kretingos... 43. Priteisti iš ieškovo UAB „PONTEM“ trečiajam asmeniui VšĮ „Kretingos...