Byla 2S-870-516/2011
Dėl antstolio veiksmų

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Romualdos Janovičienės ir Andžej Maciejevski,

2kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens antstolės D. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ skundą suinteresuotiems asmenims UAB „Speisuva“, antstolei D. M. dėl antstolio veiksmų.

3Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Pareiškėjas UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti antstolės D. M. 2010-10-20 patvarkymą aprašyti UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ pinigines lėšas, esančias kasoje ir sustabdyti vykdymo veiksmus. Nurodė, kad antstolė D. M., vykdydama Vilniaus apygardos teismo 2010-05-27 vykdomąjį dokumentą Nr. 2-5982-431/2010 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ 109288,74 Lt sumai išieškotojo UAB „Speisuva“ naudai, 2010-10-20 patvarkymu areštavo UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ pinigines lėšas, esančias įmonės kasoje. Paaiškino, kad tokie antstolės veiksmai šiurkščiai pažeidžia 2010-05-27 teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kadangi minėta nutartimi kasoje esančios piniginės lėšos areštuotos nebuvo, tokiu būdu antstolė viršijo įstatymo ir teismo jai suteiktus įgaliojimus.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 8 d. nutartimi civilinę bylą Nr. 2-23932-781/2010 nutraukė.

8Teismas priteisė iš antstolės D. M. 1000 Lt bylinėjimosi išlaidų pareiškėjui UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“.

9Teismas konstatavo, jog antstolei pačiai panaikinus skundžiamą patvarkymą, neliko skundo dalyko, tokiu atveju byla nutrauktina.

10Pareiškėjas UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ prašė iš antstolės priteisti 1000 Lt bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali bylinėjimosi išlaidų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas . Teismas nustatė, jog ieškovo prašomų priteisti išlaidų advokato pagalbai dydis neviršija teisingumo ministro nustatytų rekomendacijų. Atsižvelgiant į tai, jog byla nutraukiama dėl to, kad antstolė panaikino skundžiamą patvarkymą kaip neteisėtą ir priimtą pernelyg plečiamai išaiškinus teismo nutartį, pagal analogiją taikant CPK 94 str., pareiškėjo prašymas tenkintinas, iš antstolės priteistinos 1000 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atskiruoju skundu antstolė D. M. prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-12-08 dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pakeisti – UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ patirtų bylinėjimosi išlaidų neatlyginti, o nusprendus atlyginti, priteisti jas mažesnes, nei 400 Lt dydžio.

13Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. dėl pagrindo priteisti bylinėjimosi išlaidas nurodo, jog antstolis nėra pareiškėjas, todėl vien jau dėl šios priežasties bylinėjimosi išlaidos negali būti priteistos. Be to, antstolis, kaip dalyvaujantis byloje asmuo neturi jokio asmeninio suinteresuotumo bylos baigtimi, kadangi turto aprašo sudėtis niekaip neįtakoja ir negali įtakoti antstolio interesų. Apskritai antstoliui, kaip nešališkam asmeniui turinčiam pareigą imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeidžiant kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų, nėra jokio skirtumo, koks turtas bus aprašytas vykdant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nutartį, kadangi tokioje byloje turtas yra tik aprašomas, kurio sudėtis niekaip neįtakoja antstolio turtinių interesų. Apeliantė pažymi, kad prašymas atlyginti išlaidas advokato pagalbai apmokėti pateiktas tik 2010-12-06, t.y. po to, kai pareiškėjas gavo antstolio 2010-11-19 patvarkymą dėl kasoje esančių piniginių lėšų panaikinimo, kas sudarė pagrindą civilinei bylai nutraukti. Šios aplinkybės apeliantės teigimu verčia daryti išvadą apie pareiškėjo nesąžiningumą, kadangi išlaidos „sukurtos“ tuomet, kai neliko skundo dalyko ir tapo aiški civilinės bylos baigtis.
  2. dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio pagrįstumo pažymi, kad priteistos išlaidos yra akivaizdžiai per didelės ir visiškai neatitinkančios bylos sudėtingumo ir advokato darbo laiko sąnaudų. Teigia, kad toje pačioje vykdomoje byloje dar 2010-07-19 UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ buvo pateikusi skundą dėl antstolio veiksmų, kurio dalykas buvo pinginių lėšų, esančių banko sąskaitose arešto pagrįstumas. Taigi apeliantės nuomone, dar 2010 m. liepos mėn. tas pats advokatas buvo susipažinęs su vykdomosios bylos esme, vykdomojo dokumento turiniu. Nurodo, jog civilinė byla yra visiškai nesudėtinga, skundo turinys paprastas, surašytas pritaikius elementarias teisės normas ir pateikus nuorodą į vykdomojo dokumento rezoliucinę dalį, todėl tokio skundo surašymui nereikėjo 5 advokato darbo valandų. Apeliantės nuomone, tokių išlaidų dydis turėtų būti mažesnis nei 400 Lt.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-12-08 nutartį palikti nepakeistą ir priteisti iš antstolės D. M. 400 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimą.

15Teigia, kad pirmosios instancijos teismas CPK 98 str., 443 str. pagrindu teisėtai priteisė pareiškėjui išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Pareiškėjo ir antstolio interesai šioje byloje yra priešingi CPK 443 str. taikymo prasme. Interesų priešprieša byloje pasireiškia tuo, kad pareiškėjas siekė antstolio atlikto veiksmo panaikinimo, o antstolė juos laikė teisėtais.

16Pareiškėjas taip pat nurodo, jog priteistų išlaidų advokato pagalbai dydis neviršija Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakyme nustatytų rekomendacijų. Skundas dėl antstolio veiksmų pagal savo pobūdį, sudėtingumą ir specifiką artimas ieškiniui, todėl rekomenduojamas priteistino užmokesčio už advokato paslaugas dydis yra 2400 Lt.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo nutartis pakeistina (CPK 337 str. 1 d. 4 p.)

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.; Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

20Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarčių negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys, 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, todėl teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 8d. nutarties, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdama jo ribų.

21Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nutraukdamas civilinę bylą, pagrįstai nustatė, jog yra pagrindas priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau neteisingai aiškino ir taikė bylinėjimosi išlaidų priteisimą reglamentuojančias procesinės teisės normas, todėl nepagrįstai pareiškėjui iš suinteresuoto asmens antstolės D. M. priteisė 1000 Lt bylinėjimosi išlaidų

22Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi, kuria iš jos suinteresuotam asmeniui priteistas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas.

23Vykdomosios bylos Nr. 0012/10/01902 duomenimis nustatyta, kad antstolė D. M., priėmė vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2010-05-27 vykdomąjį dokumentą Nr. 2-5982-431/2010 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ 109288,74 Lt sumai išieškotojo UAB „Speisuva“ naudai (v.b.l.1-2). 2010-10-20 antstolė priėmė patvarkymą aprašyti UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ pinigines lėšas, esančias įmonės kasoje (v.b.l.50). 2010-11-19 antstolė priėmė patvarkymą, kuriuo panaikino skundžiamą 2010-10-20 patvarkymą kaip neteisėtą ir priimtą pernelyg plečiamai išaiškinus teismo nutartį (v.b.l. 72). Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010-12-08 nutartimi civilinę bylą nutraukė.

24Pagal bendrą principą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo civiliniame procese – bylą laimėjusiai šaliai atlyginamos jos išlaidos, kurių ji turėjo siekdama apginti pažeistą teisę teisme (CPK 93 straipsnis). Bylinėjimosi išlaidų paskirstymą reglamentuojančios normos turi ir prevencinį pobūdį – proceso dalyviai skatinami ieškoti kompromiso, nereikšti nepagrįstų ieškinių (skundų), pasinaudoti alternatyviais ginčo sprendimo būdais.

25Skundai dėl antstolių veiksmų nagrinėjami ypatingosios teisenos tvarka (CPK 442 straipsnio 6 punktas). Ypatingosios teisenos bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, su išimtimis ir papildymais kuriuos nustato CPK V dalis (CPK 443 straipsnio 1 dalis). CPK 443 str. 6 d. nustato bendrąją taisyklę, kad dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Tačiau tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas.

26Teisėjų kolegija pažymi, kad šioje byloje pareiškėjo ir suinteresuoto asmens teisinis suinteresuotumas bylos baigtimi yra priešingas, nes pareiškėjas skundė antstolio veiksmus, kurie, pareiškėjo manymu, yra neteisėti, dėl to pirmosios instancijos teismas turėjo teisinį pagrindą priteisti bylinėjimosi išlaidas. Be to, CPK nedraudžia, o kaip tik suteikia byloje dalyvaujančiam asmeniui teisę vesti bylą per atstovą, todėl suinteresuotas asmuo turėjo teisę samdytis advokatą, o jo turėtos advokato pagalbos išlaidos turi būti atlygintos. Tokią teisėjų kolegijos poziciją patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuoja praktika (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2006; 2008 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-36/2008).

27Apeliantės teigimu, teismas turi teisę padalinti turėtas bylinėjimosi išlaidas, ar priteisti iš dalyvaujančio asmenų tik tuo atveju, jeigu jo pareiškimas atmetamas. Teisėjų kolegija atmeta tokį apeliantės argumentą kaip nepagrįstą, kadangi bylinėjimosi išlaidos gali būti paskirstomos ir tuo atveju, jeigu byla užbaigiama nepriimant teismo sprendimo ( CPK 94 str.).

28Suinteresuotas asmuo taip pat pažymi, kad prašymas atlyginti išlaidas advokato pagalbai apmokėti pateiktas tik 2010-12-06, t.y. po to, kai pareiškėjas gavo antstolio 2010-11-19 patvarkymą dėl kasoje esančių piniginių lėšų panaikinimo, kas sudarė pagrindą civilinei bylai nutraukti. Šios aplinkybės apeliantės teigimu verčia daryti išvadą apie pareiškėjo nesąžiningumą, kadangi išlaidos „sukurtos“ tuomet, kai neliko skundo dalyko ir tapo aiški civilinės bylos baigtis. Tačiau apeliacinės instancijos teismas su tokiu atskirojo skundo argumentu taip pat nesutinka.

29CPK 98 straipsnis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo bei išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Taigi šalis, pretenduojanti į išlaidų advokato pagalbai atlyginimą, visais atvejais privalo pareikšti prašymą dėl tokių išlaidų atlyginimo iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Vadinasi, ta aplinkybė, jog pareiškėjas pateikė prašymą atlyginti išlaidas advokato pagalbai apmokėti tik 2010-12-06, t.y. iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, nesudaro pagrindo teigti, kad pareiškėjas elgėsi nesąžiningai.

30Dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio

31Išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra vienos iš išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, rūšių.

32Teismas, taikydamas CPK 98 str., pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus pripažinęs, kad šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų ir kad jos turi būti apmokamos, sprendžia, ar advokatui už teisinę pagalbą civilinėje byloje asmens sumokėtos sumos pripažįstamos bylinėjimosi išlaidomis ir turi būti atlyginamos. Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia. Tai reiškia, jog teismui yra suteikta teisė, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, įvertinti šalių patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Spręsdamas dėl advokato pagalbai apmokėti išleistos išlaidų dalies dydžio, teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas; 4) teisinių paslaugų kompleksiškumą; 5) ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; 6) turto (pinigų sumų) dydį (priteistiną ar ginčijamą); 7) specialiųjų žinių reikalingumą; 8) teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; 9) sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje 3K-3-533/2008, 2009 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2009).

33Iš civilinės bylos medžiagos matyti, jog suinteresuotas asmuo advokatui R. M. už skundo dėl antstolės patvarkymo areštuoti kasos lėšas surašymą byloje dėl antstolės veiksmų sumokėjo 1210 Lt (b.l. 27,28).

34Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.2 p. nurodyta, kad rekomenduojamas maksimalus užmokesčio advokatui dydis už ieškinį surašymą yra 2400 Lt (3*800).

35Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į bylos nesudėtingumą (nebuvo jokių parengiamųjų, nagrinėjimo iš esmės teismo posėdžių, nebuvo jokių papildomų procesinių dokumentų surašymo), į tai, kad toje pačioje vykdomojoje byloje dar 2010-07-19 pareiškėjas buvo pateikęs skundą dėl antstolio veiksmų, kurio dalykas buvo pinginių lėšų, esančių bankų sąskaitose arešto pagrįstumas, į tai, kad skundui dėl antstolio veiksmų parengti nebuvo būtinas specialus pasirengimas, į tai, kad skundo turinys paprastas, nes ginčas apėmė pakankamai nesudėtingus materialinės ir procesinės teisės klausimus, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismo priteistų iš suinteresuoto asmens antstolės D. M. bylinėjimosi išlaidų dydis turi būti mažintinas iki 850 Lt. Teisėjų kolegijos teigimu, ruošiant procesinius dokumentus advokato darbo ir laiko sąnaudos nebuvo tokios didelės, kurios sudarytų prielaidas priteisti maksimalius įkainius, todėl teisėjų kolegija, įvertinusi advokato atliktus veiksmus procese nuo skundo surašymo dienos iki teismo sprendimo priėmimo, Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R–85 8.2 punkte nustatytą rekomenduojamą maksimalų dydį už skundo parengimą, bylos pobūdį, daro išvadą, jog 850 Lt suma už advokato suteiktą teisinę pagalbą pareiškėjui pirmosios instancijos teisme yra protinga, pagrįsta, reali.

36Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 8 d. nutarties dalis dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo keistina, sumažinant iš suinteresuoto asmens priteistų bylinėjimosi išlaidų dydį iki 850 Lt.

37Pareiškėjas UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ atsiliepime į antstolės D. M. atskirąjį skundą taip pat prašo priteisti patirtas išlaidas už advokato pagalbą surašant šį atsiliepimą. UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ pateikė įrodymus, kad advokatui už paslaugas sumokėjo 400 Lt (b. l. 123).

38Pareiškėjo prašymas tenkintinas iš dalies. Atsižvelgiant į Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nurodytą dydį už dokumento, kuriame rašytinio proceso metu pareikštas atsikirtimas (8.15 p.), pareiškėjo atstovo suteiktų teisinių paslaugų apimtį ir pobūdį apeliacinės instancijos teisme, į bylos sudėtingumą ir apimtį, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, pareiškėjui priteistina 300 Lt išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme (CPK 98 str.).

39Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 8,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.). Iš dalies patenkinus atskirąjį skundą, iš pareiškėjo UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ ir iš antstolės D. M. priteistina po 4,25 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str. 2 d.).

40Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

41Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutarties dalį, kuria iš antstolės D. M. pareiškėjui UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ priteista 1000 Lt bylinėjimosi išlaidų pakeisti. Sumažinti iš antstolės D. M. priteistas bylinėjimosi išlaidas iki 850 Lt.

42Kitą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 8 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

43Priteisti iš antstolės D. M. pareiškėjui UAB “Sisteminio modernizavimo grupė” 300 Lt (tris šimtus litų) išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme.

44Priteisti iš pareiškėjo UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ ir iš antstolės D. M. po 4 (keturis) litus ir 25 centus pašto išlaidų valstybei, mokamų į surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Pareiškėjas UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ kreipėsi į teismą su... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 8 d. nutartimi civilinę... 8. Teismas priteisė iš antstolės D. M. 1000 Lt bylinėjimosi išlaidų... 9. Teismas konstatavo, jog antstolei pačiai panaikinus skundžiamą patvarkymą,... 10. Pareiškėjas UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ prašė iš antstolės... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu antstolė D. M. prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo... 13. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. dėl... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas UAB „Sisteminio... 15. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas CPK 98 str., 443 str. pagrindu... 16. Pareiškėjas taip pat nurodo, jog priteistų išlaidų advokato pagalbai dydis... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 18. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarčių negaliojimo pagrindų... 21. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirojo... 22. Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi, kuria... 23. Vykdomosios bylos Nr. 0012/10/01902 duomenimis nustatyta, kad antstolė D. M.,... 24. Pagal bendrą principą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo civiliniame... 25. Skundai dėl antstolių veiksmų nagrinėjami ypatingosios teisenos tvarka (CPK... 26. Teisėjų kolegija pažymi, kad šioje byloje pareiškėjo ir suinteresuoto... 27. Apeliantės teigimu, teismas turi teisę padalinti turėtas bylinėjimosi... 28. Suinteresuotas asmuo taip pat pažymi, kad prašymas atlyginti išlaidas... 29. CPK 98 straipsnis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio... 31. Išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra vienos iš išlaidų, susijusių su... 32. Teismas, taikydamas CPK 98 str., pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo... 33. Iš civilinės bylos medžiagos matyti, jog suinteresuotas asmuo advokatui R.... 34. Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos... 35. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į bylos nesudėtingumą (nebuvo jokių... 36. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, Vilniaus miesto 1... 37. Pareiškėjas UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ atsiliepime į... 38. Pareiškėjo prašymas tenkintinas iš dalies. Atsižvelgiant į Lietuvos... 39. Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su... 40. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 41. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutarties dalį,... 42. Kitą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 8 d. nutarties... 43. Priteisti iš antstolės D. M. pareiškėjui UAB “Sisteminio modernizavimo... 44. Priteisti iš pareiškėjo UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ ir iš...