Byla 2A-61-183/2015
Dėl autorių teisių pažeidimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Konstantino Gurino ir Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Galinai Lavrinovič, Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant: ieškovo E. M. atstovui advokatui E. S., atsakovo UAB ,,Contour Lab“ advokatui A. K., atsakovo bankrutuojančios UAB ,,Interust“ bankroto administratoriaus UAB ,,Actualis“ įgaliotam atstovui N. S. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo E. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 23 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-15-392/2014 pagal nurodyto ieškovo ieškinį atsakovams bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Intertrust“ ir uždarajai akcinei bendrovei ,,Contour Lab“ dėl autorių teisių pažeidimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas Lietuvos Respublikos pilietis E. M. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovams BUAB ,,Contour Lab“ ir UAB ,,Intertrust“ dėl autorių teisių į kompiuterių programas ,,Contour Enterprise III“ ir ,,Contour Enterprise IV“ (toliau – Kompiuterių programos) pažeidimo, kurį patikslinęs, prašė:

 1. Įpareigoti atsakovus nutraukti bet kokį kompiuterių programos ,,Contour Enterprise III“ modulių ir jų pirminio kodo naudojimą, o taip pat kompiuterių programos ,,Contour Enterprise IV“ modulių (Kasos operacijos, Operatyvus gamybos valdymas ir apskaita, Kompiuterių programų ,,Contour Enterprise III“ ir ,,Contour Enterprise IV“ integravimas, Didžioji knyga, Kompiuterių programos ,,Contour Enterprise IV“ moduliai, Kompiuterių programos ,,Contour Enterprise III“ apskaitos knygų kūrimas, Duomenų bazės objektų pakeitimai/skriptai, Kiti darbai susieti su kompiuterių programomis ,,Contour Enterprise III“ ir ,,Contour Enterprise IV“) ir jų pirminio kodo naudojimą;
 1. Priteisti iš kiekvieno atsakovo ieškovo naudai po 13 000 Lt (100 MGL) dydžio kompensacijos ir po 5 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo;
 2. Priteisti iš atsakovų ieškovo naudai bylinėjimosi išlaidas;
 3. Priteisti iš atsakovų ieškovo naudai 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo nuo priteistos sumos;
 4. Įpareigoti atsakovus savo lėšomis paskelbti dienraštyje ,,Lietuvos rytas“ ir ,,Verslo žinios“ priimto teismo sprendimo motyvuojamąją ir rezoliucinę dalis (I b. t., 1 – 11 l., IV b. t., 1 – 16 l.).

4Ieškovo teigimu, jis yra verslo procesų automatizavimo sistemos ,,Contour Enterprise“ ir jos pirminio kodo bendraautorius, sukūręs įvairias Kompiuterių programos formas, funkcijas, ataskaitas, įskaitant tokius modulius kaip Atlyginimo, Ilgalaikio turto apskaita, Mažaverčio inventoriaus apskaita, Kasos operacijos, Banko operacijos, Tarpusavio atsiskaitymų apskaita, Skolų valdymas, Einamųjų mokėjimų valdymas.

5Ieškovas nurodė, kad Kompiuterių programas ir jos pirminį kodą sukūrė pagal su atsakovu UAB ,,Intertrust“ sudarytas autorines sutartis (2002-12-02 Nr. 1, 2003-05-23 Nr. 2, 2003-07-01 Nr. 3, 2003-08-01 Nr. 4, 2004-07-01 Nr. 5, 2004-09-01 Nr. 6, 2005-09-01 Nr. 7, 2006-09-01 Nr. 8, 2006-11-27 Nr. 9, 2007-12-01 Nr. 10), kurios bei su atsakovu UAB ,,Intertrust“ pasirašyti atliktų darbų aktai, o taip pat UAB ,,Alpha consulting“ eksperto A. R. atlikta Kompiuterių programos autorystės nustatymo ekspertizė patvirtina, kad nurodytos Kompiuterių programos ir jos pirminio kodo autorius yra ieškovas. Pasak ieškovo, nurodytose autorinėse sutartyse nebuvo numatyta atsakovui UAB ,,Intertrust“ perduodamos arba suteikiamos autorių turtinės teisės bei jų panaudojimo būdai, todėl, remiantis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau - ATGTĮ) 40 straipsnio 3 dalimi, laikytina, kad autorinės sutartys buvo sudarytos tik dėl tų kūrinio naudojimo būdų, kurie sutarties šalims yra būtini, siekiant tikslo, dėl kurio šios sutartys buvo sudarytos, t. y. tik dėl ATGTĮ 15 straipsnio 1 dalies 5 ir 8 punktuose numatytų teisių: platinti kūrinio originalą ar jo kopijas, parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti, taip pat importuojant, eksportuojant; viešai skelbti kūrinį, įskaitant jo padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete), kadangi autorinėmis sutartimis ieškovas įsipareigojo be darbdavio raštiško sutikimo neskelbti, neplatinti ar kaip kitaip neperduoti autorinio darbo medžiagos trečioms šalims (autorinių sutarčių 2.2 punktas); be to, jam, kaip Kompiuterinių programų autoriui, priklauso visos kitos autorių turtinės teisės, išskyrus tas, kurios buvo perduotos atsakovui UAB ,,Intertrust“ (kūrinio viešo skelbimo ir platinimo teisės).

6Ieškovo teigimu, jis neišsaugojo visų autorinių sutarčių ir atliktų darbų aktų, pasirašytų su atsakovu UAB ,,Intertrust“, dalis dokumentų yra be parašų, priėmimo – perdavimo aktuose nebuvo fiksuojami visi sukurti kūriniai, todėl prašė teismo ATGTĮ 80 straipsnio pagrindu išreikalauti iš nurodyto atsakovo dokumentus, papildomai patvirtinančius ieškovo autorystę į Kompiuterių programas ir jų pirminį kodą.

7Pasak ieškovo, jis yra Kompiuterių programų ir jų pirminio kodo autorių neturtinių teisių bendraautorius, o atsakovas UAB Intertrust“, tinklalapyje www.contourenterprise.lt paskelbęs Kompiuterių programos Bendrąją viešąją licenciją, nenurodydamas joje vardo ieškovo, kaip Kompiuterių programos ir jos pirminio kodo autoriaus, pažeidė ieškovo teisę į autoriaus vardą (ATGTĮ 14 str. 1 d. 2 p.).

8Ieškovas dublike (III b. t., 63 – 68 l.) papildomai nurodė, kad pagal darbo sutartį dirbo ne su nurodytomis kompiuterių programomis, o su kitais atsakovo projektais; kad autorinėmis sutartimis buvo perduotas tik kompiuterių programos pritaikomų formų objektinis kodas, t. y. galutinės programos, o ne jų pirminis kodas; kad ,,svn“ duomenų bazė naudojama vidiniam atliktų darbų saugojimui, bet ne darbų perdavimui.

9Atsakovai UAB „Intertrust“ ir UAB ,,Contour Lab“ atsiliepimais į pradinį ir patikslintą ieškinius prašė juos atmesti ir priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas (III b. t., 1 – 7 l., IV b. t., 38 l.). Nurodė, kad 2000-03-13 – 2002-11-29 laikotarpiu ieškovas programavimo darbus vykdė atsakovo UAB „Intertrust“ nurodymu, darbo sutarties pagrindu, pirmieji darbai pagal autorinę sutartį buvo perduoti 2003 metais, taigi autoriaus turtinės teisės į ieškovo iki 2002 m. pabaigos sukurtus kodus priklauso šiam atsakovui.

10Atsakovo UAB „Intertrust“ teigimu, kompiuterių programos ,,Contour Enterprise III“ versija buvo kuriama kelių autorių, vadovaujant atsakovui, kuris, gavęs individualų kliento užsakymą dėl kompiuterių programos tobulinimo, pateikdavo autoriams konkrečią užduotį; be to, atsakovas suteikdavo ieškovui darbų atlikimui reikalingą įrangą ir sudarydavo kitas darbo sąlygas, mokėjo atlyginimą, taigi atsakovas UAB „Intertrust“ savo finansiniais ištekliais ir poreikiais organizavo ieškovo kūrybinį procesą. Atsakovas UAB „Intertrust“ nurodė, kad kompiuterių programos ,,Contour Enterprise III“ struktūrą sudaro branduolys ir pritaikomos formos, kurių kodus ir kūrė ieškovas; nei viena pritaikoma forma be branduolio negali veikti kaip kompiuterinė programa; turtinės teisės į kompiuterių programos branduolį priklauso atsakovui UAB „Intertrust“; be to, autorinių sutarčių dalyku buvo pirminis kodas ir jo pagrindu veikianti programa ,,Contour Enterprise III“; ieškovas pirminį kodą sukūrė atsakovo UAB „Intertrust“ kompiuteryje ir perdavė jį atsakovui UAB „Intertrust“ , patalpindamas jį į atsakovo UAB „Intertrust“ ,,svn“ duomenų bazę; perdavimo faktą patvirtina ir ieškovas, jo paties sukurtas bylas pažymėjęs autorių teisių apsaugos ženklu bei ieškiniu prašydamas išreikalauti būtent tą duomenų bazę, į kurią ir sukėlė (perdavė) pirminį kodą.

11Pasak atsakovo UAB „Intertrust“, atsakovai viešai neplatina ,,Contour Enterprise III“ versijos, kurios vienu iš autorių yra ieškovas, pirminio kodo; viešai platinamas tik IV versijos pirminis kodas; be to, ieškovas nepagrįstai teigia, kad autorinės sutartys yra nutrauktos, kadangi visos prievolės pagal šias sutartis yra įvykdytos ir pasibaigusios.

12Atsakovai triplike (III b. t., 75 – 81 l.) papildomai nurodė, kad atsakovas UAB „Intertrust“ buvo suinteresuotas įgyti visas turtines teises į pirminį kodą, nes jo neturint, negalima padaryti programos pakeitimų; kad atsakovas UAB „Intertrust“ 2000 – 2008 m. laikotarpiu ieškovui sumokėjo 273 468,48 Lt; kad atsakovas UAB „Intertrust“ nėra niekam perdavęs kompiuterių programos ,,Comtour Enterprise III“ pirminio kodo.

13II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

14Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 23 d. sprendimu atmetė ieškovo E. M. ieškinį, priteisė iš ieškovo po 5 000 Lt bylinėjimosi išlaidų už advokato pagalbą atsakovams UAB „Intertrust“ ir UAB „Contour Lab“ (V b. t., 9 – 16 l.).

15Teismas nurodė, kad iš bylos medžiagos ir šalių atstovų paaiškinimų matyti, jog laikotarpiu nuo 2000-03-13 iki 2002-11-29 ieškovas programavimo darbus vykdė jo ir atsakovo UAB „Intertrust“ sudarytos darbo sutarties Nr. 11 pagrindu; vėliau ieškovas atsakovui UAB „Intertrust“ dirbo autorinių sutarčių pagrindu; pirmieji darbai pagal autorinę sutartį buvo perduoti 2003 metais. Teismo teigimu, kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ versija buvo kuriama daugelio autorių, atsakovo BUAB „Intertrust“ užsakymu ir nurodymu, jam vadovaujant ir skirstant strategines programavimo užduotis; ieškovo sukurtų pirminių kodų koncepciją taip pat sukurdavo ir ieškovui pateikdavo atsakovas BUAB „Intertrust“ techninės užduoties pavidalu; be to, darbų atlikimui atsakovas suteikdavo ieškovui įrangą ir sudarydavo kitas darbo sąlygas. Pasak teismo, ieškovas, būdamas programuotoju, neabejotinai žinojo ir neprieštaravo, kad jo, kaip ir kitų programuotojų sukurtų kodų pagrindu veikiančias programas atsakovas pardavinėtų savo klientams.

16Teismo nuomone, aiškinant ieškovo ir atsakovo sudarytų sutarčių turinį ir nustatant tikruosius šalių ketinimus, aukščiau nurodytos aplinkybės patvirtina, kad nors de iure darbo teisiniai santykiai ieškovo ir atsakovo UAB „INTERTRUST“ nebesiejo nuo 2002 m. lapkričio mėn., tačiau faktiškai ir toliau ieškovas, kurdamas kompiuterių programas, veikė kaip atsakovo darbuotojas; tai patvirtina ir visų autorinių sutarčių turinys, kuriose atsakovas įvardijamas kaip darbdavys; tokius faktinius santykius patvirtino ir atsakovų atstovai, teismo posėdžio metu nurodę, kad darbo sutarties pakeitimas į autorines sutartis buvo atliktas tik siekiant palankesnio ieškovo pajamų apmokestinimo.

17Teismas pažymėjo, kad ATGTĮ 10 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta, jog kompiuterių programos autorius yra fizinis asmuo ar fizinių asmenų grupė, sukūrę programą; pagal to paties straipsnio 2 dalį turtinės autorių teisės į kompiuterių programą, kurią sukūrė darbuotojas, atlikdamas savo tarnybines pareigas ar darbo funkcijas, priklauso darbdaviui, jeigu kitaip nenustatyta sutartyje. Teismo teigimu, ieškovas, ginčydamas, kad ne atsakovas UAB „Intertrust“ yra kompiuterių programos „Contour Enterpise III“ išimtinių turtinių teisių turėtojas, turėjo pateikti šiuos teiginius pagrindžiančius įrodymus, tačiau to nepadarė.

18Teismo teigimu, kad iš Autorinių sutarčių 1 p. matyti, kad jų dalyku buvo pirminis kodas ir jo pagrindu veikianti kompiuterių programa „Contour Enterpise“; ieškovas pirminį kodą sukūrė atsakovo UAB „Intertrust“ kompiuteryje ir perdavė jį atsakovui, taigi ir visas autorines turtines teises į šiuos darbo rezultatus. Pasak teismo, apie tai vienareikšmiškai nurodyta kompiuterių programos „Contour Enterpise“ kode: „COPYRIGHT: © IntertrustLtd“, kurį, ieškovo prašymu pateiktą išvadą parašęs specialistas A. R. išvertė kaip „Autorių teisės: © InterTrust Ltd.“; be to, iš Autorinių sutarčių 2.2. p. matyti, kad ieškovas įsipareigojo be darbdavio raštiško sutikimo neskelbti, neplatinti ar kitaip neperduoti autorinio darbo medžiagos trečiosioms šalims, taigi ieškovas negali pasinaudoti ir kitaip įvardintomis, tačiau iš esmės tapatų turinį turinčiomis ATGTĮ 15 straipsnyje numatytomis teisėmis: išleisti kūrinį, platinti kūrinio originalą ar jo kopijas, viešai skelbti kūrinį, įskaitant jo padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete); tuo tarpu atsakovas UAB „Intertrust“ gali tiek pats, tiek per atsakovą UAB „Contour Lab“ platinti kompiuterių programą „Contour Enterpise“; atsakovo UAB „Contour Lab“ veiksmams nereikalingas ieškovo leidimas, o pakanka atsakovo UAB „Intertrust“ sutikimo. Teismas nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog teisių objektas yra kompiuterių programa, autoriaus, turinčio neturtines teises, įvardinimas nėra privalomas. Teismo sprendimu, aukščiau išdėstytos aplinkybės patvirtina, jog ieškovas nepatyrė žalos, nes atsakovai neatliko neteisėtų veiksmų jo atžvilgiu ir nepažeidė ATGTĮ.

19Teismas nurodė, kad kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ sistemos struktūrą sudaro branduolys ir pritaikomos formos, kurių kodus kūrė ir ieškovas; nei viena pritaikoma forma be branduolio negali veikti kaip kompiuterinė programa, tuo tarpu turtinės teisės į kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ branduolį priklauso atsakovui UAB „Intertrust“; be to, visos ieškovo sukurtos pritaikomos formos, kaip ir visos kitos kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ formos, be branduolio yra nepanaudojamos; vien tik ieškovo sukurti pirminiai kodai net negali būti surinkti į veikiančią programą, atliekančią kokią nors funkciją; be branduolio tam dar reikalingi kitų, atsakovui UAB „Intertrust“ priklausančių, pritaikomų formų pirminiai kodai, į kuriuos ieškovas neturi jokių teisių. Teismas pažymėjo, kad kompiuterių programos „Contour Enterprise IV“ ir „Contour Enterprise III“ yra atskiros kompiuterių programos; kompiuterių programa „Contour Enterprise IV“ visiškai nepriklauso nuo kompiuterių programos „Contour Enterprise III“, jas susieja integracijos modulis, kuris leidžia vartotojui iš kompiuterių programos „Contour Enterprise IV“ iškviesti kompiuterių programos „Contour Enterprise III“ funkciją. Teismo teigimu, ieškovo dalyvavimas šių dviejų programų integracijos darbuose nereiškia, kad jis dalyvavo kompiuterių programos „Contour Enterprise IV“ kūrime.

20Teismo nuomone, svarbu tai, jog specialisto A. R. išvadoje nurodyti ir tiriami „Contour Enterprise“ programų moduliai neturi nieko bendra su „Contour Enterprise“ programomis, t. y. šių modulių programose nėra, jie nėra programų struktūros elementai, o apklausiamas A. R. patvirtino, jog nurodyti moduliai yra ieškovo ir jo paties sugalvoti, „Contour Enterprise“ programose jų nėra, taigi autorinės teisės objektas – modulis - neegzistuoja. Teismo teigimu, specialisto išvadą pateikęs A. R. kūrybiniu ieškovo procesu įvardijo bet kokį, net mažiausią, ieškovo atliktą veiksmą, tarp jų ir tokį, kurio laikas yra 1 sekundė, tačiau akivaizdu, kad neįmanoma per 1 sekundę prasmingai sukurti ar pakeisti 3862 bylas, bet įmanoma jas įdėti į duomenų bazę; taigi praktiškai neįmanoma apskaičiuoti ieškovo kūrybinio darbo apimties. Be to, specialistas A. R. nurodė, kad išvadose nurodytas procentinis ieškovo indėlis į programų sukūrimą apima visus jo veiksmus – pakeitimą, įdėjimą, galimą peržiūrą, bet jis yra tik apytikslis, nes produktą gali sukurti vienas asmuo, o patalpinti į bazę - jau kitas, kūrybos ir patalpinimo procesai nėra griežtai atriboti. Pasak teismo, iš ieškovo atstovo bylinėjimosi išlaidų išklotinės matyti, kad ieškovo atstovui už specialisto išvados derinimą buvo sumokėti 2 323 Lt; tai leidžia manyti, jog išvada buvo derinama su ieškovu ir gali būti tendencinga, todėl, nesant kitų patikimų įrodymų apie ieškovo autorinį indėlį, negalima remtis specialisto A. R. išvada, o teismo siūlomos ekspertizės, galinčios nustatyti autorinį ieškovo indėlį į programų kūrimą, skyrimo ieškovas atsisakė.

21Teismas sprendė, kad ieškinys abiejų atsakovų atžvilgiu atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas; atmetus ieškinį, atsakovams iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, tačiau atsakovo UAB „Contour Lab“ nurodytos 34 485 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, o atsakovo UAB „INTERTRUST“ – 9 075 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, mažintinos iki 5 000 litų kiekvienam atsakovui atsižvelgiant į bylos apimtį.

22III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

23Apeliaciniu skundu ieškovas E. M. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą ieškinį patenkinti bei priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas (V b. t., 25 – 42 l.).

24Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Teismas klaidingai nustatė, kad ieškovas, kurdamas kompiuterių programą ,,Contour Enterprise“ pagal autorines sutartis, veikė kaip atsakovo darbuotojas, kadangi nebuvo susitarta dėl darbo tvarkos, darbdavys neužtikrino darbo sąlygų, ieškovas autorinių sutarčių galiojimo laikotarpiu dirbo namuose savo kompiuteriu; ieškovo atliktu darbu buvo siekta konkretaus rezultato, sutartyse aiškiai apibrėžtas užsakomas kūrinys, reglamentuotas turtinių teisių į šį kūrinį perdavimo klausimas; autorinių sutarčių galiojimo laikotarpiu ieškovas buvo sudaręs autorines sutartis ir su kitomis įmonėmis, o 2008 – 2010 m. laikotarpiu dirbo pagal darbo sutartį kitoje bendrovėje;
 2. Teismas nepagrįstai sprendė, kad visos autorių turtinės teisės į kompiuterių programą priklauso atsakovui ATGTĮ 10 straipsnio 2 dalies pagrindu;
 3. Teismas klydo, teigdamas, kad ieškovo sukurtų pirminių kodų koncepciją sukurdavo ir ieškovui pateikdavo atsakovas techninės užduoties pavidalu, kadangi atsakovas tik formuluodavo konkrečias technines užduotis, kurias ieškovas įvykdydavo savarankiškai;
 4. Teismas klydo, aiškindamas teisės aktų ir autorinių sutarčių nuostatas, kadangi atsakovui buvo perduotos tik autorių turtinės teisės platinti kūrinio originalą ar jo kopijas, o taip pat viešai skelbti kūrinį; atsakovas šiomis turtinėmis teisėmis galėjo naudotis tik iki autorinių sutarčių nutraukimo; turtinės teisės į programos ,,Contour Enterprise“ pirminį kodą (pradinę programą) nebuvo perduotos ir priklauso išimtinai ieškovui;
 5. Teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovo UAB ,,Countour Lab“ veiksmams nereikalingas ieškovo leidimas, nes be autoriaus leidimo negalimas tolesnis teisių perleidimas, o ieškovas šiam atsakovui autoriaus turtinių teisių neperdavė;
 6. Teismas klaidingai interpretavo specialisto išvadas; autorių teisių objektas yra ne moduliai, o pirminio kodo bylos, kurių autorystę ir buvo siekiama nustatyti;
 7. Teismas klydo, spręsdamas dėl autorių turtinių teisių objekto ir subjekto, bei nepagrįstai atmetė ieškinio reikalavimus dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

25Atsakovas UAB ,,Contour Lab“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti (V b. t., 46 – 50 l.). Atsakovas, pakartodamas dalį pirmosios instancijos teismui teiktų procesinių dokumentų argumentų, nurodo, kad teismas teisingai konstatavo ieškovo ir atsakovo santykių pobūdį; ieškovui atsakovo pateiktų techninių užduočių faktas ir pobūdis patvirtintas įrodymais byloje; pirminio kodo bylų perdavimas atsakovui patvirtintas ekspertizės prieduose.

26Atsakovas BUAB ,,Intertrust“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti (V b. t., 54 – 55 l.). Atsakovo teigimu, priešingai nei nurodo ieškovas, jis, kurdamas kompiuterių programą ,,Contour Enterprise“ veikė kaip darbdavio (atsakovo UAB ,,Intertrust“) atstovas; kurdamas kompiuterių programą atliko savo darbines funkcijas ir dirbo pagal darbdavio pateiktą užsakymą; atsakovas paskirdavo užduotį ieškovui pagal konkrečius nurodymus; ieškovui, kaip įmonės programuotojui, būdavo pateikiamos konkrečios techninės užduotys, o ieškovas, būdamas programuotoju, neabejotinai sutikdavo, kad jo kodų pagrindu sukurtos programos būtų pardavinėjamos atsakovo klientams. Atsakovas pažymi, kad nors ieškovo darbo sutartis buvo pakeista autorinėmis sutartimis, šitokiu būdu nebuvo siekiama pakeisti iki šiol tarp šalių susiklosčiusių darbinių santykių; tokiu būdu buvo siekiama palankesnių sąlygų ieškovui, susijusių su jo gaunamų pajamų apmokestinimu; darbo sutarties pakeitimas autorine sutartimi neturėjo įtakos ieškovo darbinėms funkcijoms ir paskirtų užduočių vykdymo tvarkai; nagrinėjamu atveju turėtų būti nagrinėjami darbuotojo ir darbdavio santykiai bei aiškinamas sutarties turinys. Atsakovo teigimu, atsižvelgtina ir į teisės aktais nustatytą autorystės prezumpciją; kompiuterių programos ,,Contour Enterprise“ autorius atsakovas UAB ,,Intertrust“ lenktiniuose skliaustuose įrašydamas raidę C, vardą (pavadinimą) Intertrust Ltd informavo, kad jis yra šios kompiuterių programos autorius; taigi visos autoriaus turtinės teisės buvo vienareikšmiškai perduotos atsakovui programos kode įrašant ,,COPYRIGHT: © Intertrust Ltd.“ (,,Autorių teisės: © Intertrust Ltd.“). Atsakovas nurodė, kad kompiuterių programos ,,Contour Enterprise III“ sistemos struktūrą sudaro branduolys ir pritaikomos formos, prie kurių kodų kūrimo prisidėjo ir ieškovas, tačiau turtinės teisės į kompiuterių programos ,,Contour Enterprise III“ branduolį visa apimtimi priklauso atsakovui; ieškovo kurtos formos be branduolio yra nepanaudojamos. Atsakovas pažymi, kad kompiuterių programos ,,Contour Enterprise III“ ir ,,Contour Enterprise IV“ yra skirtingos programos, visiškai nepriklausančios viena nuo kitos; vien tai, kad ieškovas dalyvavo šių abiejų programų integracijos darbuose, nereiškia, jog ieškovas dalyvavo ,,Contour Enterprise IV“ kūrime ir turi kokias nors teises į šią programą.

27Lietuvos apeliaciniam teismui 2015 m. sausio 5 d. nutartimi atnaujinus civilinės bylos nagrinėjimą pagal apeliacinį skundą (I b. t., 37 – 38, 42 – 55, 62 - 63 l.), siekiant teisingai nustatyti tikruosius ketinimus šalių autorinių sutarčių, sudarytų nuo 2003-05-23 – 2006-11-27 tarp ieškovo ir atsakovo BUAB „Intertrust“ bei 2008-09-18 tarp ieškovo ir atsakovo UAB ,,Contour Lab“, aplinkybes, susijusias su paminėtų sutarčių sudarymu, ieškovo ir atsakovų ikisutartiniais santykiais, bei tinkamai išaiškinti sutartis, kuriomis grindžiami ieškinio reikalavimai, atsakovas UAB ,,Contour Lab“ ir ieškovas E. M. pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui rašytinius paaiškinimus ir kitus duomenis.

28Atsakovas UAB ,,Contour Lab“ 2015 m. sausio 19 d. paaiškinime, prie kurio pateikė programavimo užduočių pavyzdžius, pradinio kodo bylą bei kasos funkcijos veikimo programoje vizualizaciją (V b. t., 73 – 93 l.), nurodo, kad kompiuterių programos ,,Contour Enterprise“ kūrimo procesą sudarė šios stadijos: atsakovo BUAB ,,Intertrust“ konsultantas, bendraudamas su vartotoju, atlikdavo programos vartotojo poreikių ir reikalingo programos funkcionalumo tyrimą, aprašydavo funkcijas, vizualizaciją, veikimo logiką, skaičiavimo algoritmus, duomenų išrankos algoritmą (sukurdavo techninę užduotį); programavimo vadovas priimdavo visus esminius sprendimus dėl realizacijos, nurodydavo programuotojui, kokias naudoti klases ir funkcijas, kaip geriau realizuoti funkciją, išdėstydavo principinius realizacijos algoritmus; programuotojas (tarp jų ir ieškovas E. M.) pateiktą formą perkeldavo į specialią programą ir pagal techninės užduoties bei programavimo vadovo realizacijos nurodymus sukurdavo pradinį programos kodą; programavimo vadovas tikrindavo ir, esant reikalui, keisdavo sukurtą kodą; konsultantas tikrindavo gautą rezultatą ir nurodydavo ką ir kaip reikalinga modifikuoti. Atsakovo nuomone, ieškovas E. M. yra jo parašytų pradinių kodų bendraautorius su atsakovu BUAB ,,Intertrust“, nes, rašydamas pradinį kodą, jis programine kalba išreikšdavo BUAB ,,Intertrust“ sukurtą ir jam nurodytą įgyvendinti koncepciją; šalių santykių objektas yra atitinkamos ,,Contour Enterprise“ programos pradinio kodo bylos, kurias atsakovas BUAB ,,Intertrust“ pavedė sukurti ieškovui; šie objektai nėra tapatūs kompiuterių programai ,,Contour Enterprise“.

29Atsakovo teigimu, ieškovo pateiktos 2010-05-18 A. R. atliktos ekspertizės duomenimis (ekspertizės išvadų Priedas Nr. 7), ieškovas dalyvavo 802 vnt. pritaikomų formų pradinio kodo bylų sukūrime, tai patvirtina ir atsakovo pateikta 2012-03-13 pažyma Nr. 12/1; atsakovo pateiktų 2012-03-13 pažymų Nr. 12/2 ir Nr. 12/3 duomenimis, ieškovas E. M. dalyvavo 3 iš 1032 ,,Contour Enterprise“ branduolio bylų sukūrime, 1029 iš 1032 bylų kūrime dalyvavo kiti programuotojai, 3 nurodytos bylos ieškovo sukurtos darbo santykių 2000 – 2002 m. laikotarpiu; šios bylos nagrinėjimo dalykas yra autoriaus turtinės teisės į kompiuterių programos ,,Contour Enterprise“ pradinio kodo bylas, būtent 802 vnt. pritaikomų formų pradinio kodo bylų ir 3 vnt. branduolio pradinio kodo bylų.

30Pasak atsakovo UAB ,,Contour Lab“, ieškovo ir atsakovo BUAB ,,Intertrust“ darbo santykiai prasidėjo 2000-03-13 darbo sutarties Nr. 11 pagrindu, tęsėsi iki 2002-11-29; šių santykių pagrindu ieškovas sukūrė 227 iš 802 vnt. ,,Contour Enterprise“ pritaikomų formų pradinio kodų bylų, 3 iš 1032 vnt. ,,Contour Enterprise“ branduolio bylų; 575 iš 802 vnt. sukurtų pritaikomų formų pradinio kodo bylų ieškovas sukūrė autorinių sutarčių pagrindu; iš viso ,,Contour Enterprise“ pritaikomų formų bylų yra 1836 vnt; taigi ieškovas ATGTĮ 10 straipsnio 2 dalies pagrindu neturi autoriaus turtinių teisių nei į ,,Contour Enterprise“ 227 vnt. pritaikomų formų pradinio kodo bylų, nei į branduolio pradinio kodo bylas; likusias 1034 vnt. pritaikomų formų bylų ir 1032 vnt. branduolio bylų sukūrė kiti atsakovo BUAB ,,Intertrust“ programuotojai; tai patvirtina, kad ieškovas niekada neturėjo tikslo įgyti, o BUAB ,,Intertrust“ - neturėjo tikslo perduoti autoriaus turtinių teisių į programą ,,Contour Enterprise“.

31Atsakovo nuomone, ieškovo ir atsakovo BUAB ,,Intertrust“ darbo santykiai į autorinius santykius buvo pakeisti ieškovo prašymu dėl palankesnio autorinių pajamų mokestinio režimo; faktiniai šalių santykiai dėl to nepasikeitė, ieškovas, kaip darbuotojas, naudodamasis darbdavio, atsakovo BUAB ,,Intertrust“ ištekliais, vykdė darbdavio pavestas programavimo darbų užduotis, o darbdavys už tai sumokėdavo sutartą atlyginimą. Be to, ieškovo sukurtos 575 vnt. pradinio kodo bylų dėl kompiuterių programos technologinės struktūros negali būti sukompiliuotos ir veikti kaip savarankiška programa be ,,Contour Enterprise“ branduolio; ekspertas A. R. pats sugalvojo (ir pripažino tai pirmosios instancijos teismo posėdyje) neegzistuojančius ,,Contour Enterprise“ struktūrinius modulius, kuriuos tariamai sukūrė ieškovas ir kurie tariamai sudaro visą programą ir šių neegzistuojančių modulių pagrindu reikalauja teisių į visą programą.

32Atsakovas UAB ,,Contour Lab“ taip pat nurodė, kad kompiuterių programa ,,Contour Enterprise“ žymima atsakovo BUAB ,,Intertrust“ prekių ženklu ,,Contour“ (reg. Nr. 44172); pats ieškovas 552 iš 575 vnt. jo sukurtų pradinio kodo bylų autorinių sutarčių laikotarpiu 2003 – 2008 m. žymėjo ,,Copyright“ ženklu, taip pripažindamas, kad autorių turtinės teisės į jo sukurtas pradinio kodo bylas priklauso ne jam, o atsakovui BUAB ,,Intertrust“ bei nurodyto atsakovo programos kūrimo partneriui UAB ,,InterSoft Lab“; be to, pagal autorinių sutarčių 2.2 punkto nuostatas, disponuoti kūriniu gali tik atsakovas BUAB ,,Intertrust“.

33Ieškovas E. M. 2015 m. vasario 19 d. pateiktame paaiškinime dėl ieškovo ir atsakovų sutartinių santykių, prie kurio pridėjo darbo sutarčių su UAB ,,Forbis“ ir UAB ,,Solver“ nuorašus, pažymas apie darbą ir išmokėtas išmokas (V b. t., 116 – 131 l.), nurodo, jog pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovas autorinių sutarčių, sudarytų su atsakovu BUAB ,,Intertrust“ galiojimo laikotarpiu 2006 – 2010 m., pagal darbo sutartis dirbo kitose įmonėse, todėl jis negalėjo tuo pačiu metu pagal darbo sutartį dirbti atsakovui; ieškovas kūrė ginčo kompiuterių programą laisvu nuo darbo metu, įskaitant ir savaitgalius.

34Ieškovo teigimu, atsakovas UAB ,,Contour LAb“ klaidingai aprašė kompiuterių programos ,,Contour Enterprise“ kūrimo procesą; nurodytos programavimo darbų užduotys buvo surašomos tik po to, kai ieškovas sukurdavo atitinkamą funkciją; sukūrus atitinkamą funkciją, konsultantai tikrindavo jos veikimą ir aprašydavo atsakovo nurodytose programavimo darbų užduotyse, kurios būdavo pateikiamos klientams tvirtinti.

35Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija 2015 m. gegužės 26 d. viešame posėdyje priėmė ir protokoline nutartimi pridėjo prie bylos šalių pateiktus aukščiau nurodytus dokumentus bei teismo posėdžio metu pateiktus prašymus dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo (V b. t., 161 – 166 l.).

36Ieškovas E. M. 2015 m. gegužės 26 d. teismo posėdžio metu nurodė, kad darbo sutartis į autorinę sutartį buvo pakeista ieškovo iniciatyva, jam (E. M.) pasiūlius atsakovui BUAB ,,Interstrust“ pasirašyti ieškovo pateiktą autorinės sutarties projektą; darbų apimtys buvo skirtingos, pagrindinė užduotis – parengti galutinius produktus, atsakovo BUAB ,,Intertrust“ parduodamus klientams. Ieškovo teigimu, kiekvienu kūrinio perdavimo aktu ir buvo perduodamas atsakovui konkretus kūrinys, kuris vėliau būdavo tobulinamas pagal klientų reikalavimus; pagal nutylėjimą pati kompiuterių programa perdavimo akte nėra nurodyta; klientų užsakymai būdavo registruojami bendroje sistemoje, konsultantai atsiųsdavo užduoties aprašymą; ieškovas nebendraudavo tiesiogiai su galutiniu vartotoju – programos naudotoju.

37Atsakovo UAB ,,Contour Lab“ atstovas O. K. teismo posėdžio metu paaiškino, kad kompiuterių programą ir jos modulius platina atsakovo BUAB ,,Intertrust“ leidimu; UAB ,,Contour Lab“ ir ieškovo sudaryta 2008-09-18 ,,Autorinė sutartis Nr. 1“ yra autorinė sutartis, kurios pagrindu ieškovas atliko tris darbus, už kuriuos jam buvo atlyginta.

38IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

39Byla pagal apeliacinį skundą nagrinėjama, neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.). Nagrinėjamoje byloje nenustatyta absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2-3 d.).

40Dėl šalių teisinių santykių ir autoriaus turtinių teisių perdavimo

41Nustatyta, kad ieškovas E. M. ieškinio reikalavimus įpareigoti atsakovus BUAB ,,Intertrust“ ir UAB ,,Contour Lab“ nutraukti bet kokį kompiuterių programų ,,Contour Enterprise III“ ir ,,Contour Enterprise IV“ modulių ir jų pirminių kodų naudojimą, o taip pat priteisti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą, grindė „Autorinėmis sutartimis“, sudarytomis su atsakovais.

42Nagrinėjamoje byloje tarp bylos šalių kilęs ginčas dėl bylos šalių sudarytų sutarčių ir faktinių santykių pobūdžio, dėl perdavimo „Autorinių sutarčių“ pagrindu atsakovams autorių turtinių teisių (jų apimties) į nurodytas kompiuterių programas bei jų modulius, o tam yra svarbu įvertinti ir išaiškinti tarp bylos šalių sudarytas „Autorines sutartis“.

43CK 6.193 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Jeigu šalių tikrų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama, atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys, o 2 dalyje nurodoma, kad visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos, atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes. Aiškinant sutartį, reikia atsižvelgti ir į įprastines sąlygas, nors jos sutartyje nenurodytos.

44Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos, atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybe; aiškinant sutartį, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais; tai reiškia, kad sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu; sutartį būtina aiškinti kaip vientisą dokumentą, o ne vertinti atskiras jos sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2004; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007; 2010 m. liepos 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-349/2010; 2014 m. gegužės 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-279/2014; 2014 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-294/2014).

45Darbo kodekso (toliau - DK) 93 straipsnis numato, kad darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas. Pagal DK 94 straipsnio 1 dalį, darbo sutarties turinys yra jos šalių sulygtos sutarties sąlygos, apibrėžiančios šalių teises ir pareigas, o 95 straipsnio 1 dalis nustato, kad kiekvienoje darbo sutartyje šalys privalo sulygti dėl būtinųjų sutarties sąlygų: darbuotojo darbovietės (įmonės, įstaigos, organizacijos, struktūrinio padalinio ir kt.) ir darbo funkcijų, t. y. dėl tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbo arba tam tikrų pareigų.

46Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad teisinių santykių kvalifikavimui kaip darbo teisinių santykių, būtina nustatyti, kad jie atitinka visus DK 93 straipsnyje nustatytus darbo sutarties požymius. Esminiai DK 93 straipsnyje nustatyti darbo sutarties požymiai, skiriantys ją nuo kitų atlygintinų sutarčių, yra šie: 1) darbuotojas dirba tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eina tam tikras pareigas; 2) darbuotojas dirba paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai. Pirmasis iš paminėtų požymių reiškia, kad darbuotojas vykdo tam tikrą rūšiniais požymiais apibrėžtą darbo funkciją, o ne atlieka konkrečią užduotį. Antrasis iš paminėtų požymių reiškia, kad darbuotojas, vykdydamas darbo funkciją, nėra savarankiškas, jis privalo paklusti teisėtiems darbdavio nurodymams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-387/2006).

47ATGTĮ 2 straipsnio 5 dalis nustato, kad autorių teisių subjektu laikytinas autorius, kitas fizinis arba juridinis asmuo, ATGTĮ nustatytais atvejais turintis išimtines turtines autorių teises, taip pat fizinis arba juridinis asmuo, kuriam perėjo išimtinės turtinės autorių teisės (autorių teisių perėmėjas). ATGTĮ 4 straipsnio 2 dalies 1 punktas numato, kad kompiuterių programos yra autorių teisių objektas, o pagal to paties straipsnio 3 dalies 2 punktą, autorių teisių objektais taip pat laikomi duomenų rinkiniai, duomenų bazės (išreikštos techninėmis priemonėmis skaityti pritaikyta ar kita forma), kurie dėl turinio parinkimo ar išdėstymo yra autoriaus intelektinės kūrybos rezultatas.

48ATGTĮ 10 straipsnio 2 dalis numato, kad turtinės autorių teisės į kompiuterių programą, kurią sukūrė darbuotojas, atlikdamas savo tarnybines pareigas ar darbo funkcijas, priklauso darbdaviui, jeigu kitaip nenustatyta sutartyje.

49ATGTĮ 12 straipsnio nuostatomis, autorius arba kitas autorių teisių subjektas gali pranešti visuomenei apie savo turtines teises, panaudodamas autorių teisių apsaugos ženklą. Jį sudaro trys elementai: apskritime arba lenktiniuose skliaustuose įrašyta raidė C, autoriaus arba kito autorių teisių subjekto vardas (pavadinimas) ir kūrinio pirmojo išleidimo metai, o pagal ATGTĮ 14 straipsnio 3 dalį, kompiuterių programų ir duomenų bazių autoriaus asmeninės neturtinės teisės negali būti naudojamos tokiu būdu, kuris nepagrįstai suvaržytų autorių turtinių teisių į šias kompiuterių programas ir duomenų bazes turėtojo teises, tarp jų ir teisę savo nuožiūra adaptuoti, keisti ir platinti šiuos kūrinius, išskyrus atvejus, kai tokie veiksmai pažeistų autoriaus garbę ar reputaciją.

50Pagal ATGTĮ 38 straipsnio 1 dalį, autorių turtinės teisės gali būti perduodamos sutartimi, paveldėjimo tvarka ir kita įstatymų nustatyta tvarka, o 3 dalyje nustatyta, kad negali būti perduodamos teisės į visus būsimus arba aiškiai neidentifikuotus autoriaus kūrinius. ATGTĮ 39 straipsnio 2 dalis nustato, kad ATGTĮ 15 straipsnio 1 dalyje nurodytas turtines teises autorius gali perduoti kitiems asmenims pagal autorinę sutartį dėl teisių perdavimo arba suteikti pagal autorinę licencinę sutartį (išimtinė arba neišimtinė licencija), o ATGTĮ 40 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punkte nustatyta, kad autorinėje sutartyje turi būti nurodytas kūrinio pavadinimas, perduodamos ar suteikiamos autorių turtinės teisės (kūrinio panaudojimo būdai). ATGTĮ 41 straipsnio 1 dalies nuostatomis, pagal autorinę kūrinio užsakymo sutartį autorius įsipareigoja sukurti sutarties sąlygas atitinkantį kūrinį ir perduoti užsakovui sutartyje nurodytas autorių turtines teises į kūrinį arba suteikti užsakovui teises naudoti kūrinį, nurodant kūrinio naudojimo būdą, o užsakovas įsipareigoja sumokėti autoriui sutartyje nustatytą autorinį atlyginimą, jeigu kitaip nenustatyta sutartyje.

51Bylos duomenimis, 2000 m. kovo 13 d. tarp ieškovo ir atsakovo UAB ,,Intertrust“ buvo sudaryta darbo sutartis Nr. 11, pagal kurią ieškovas buvo priimtas dirbti inžinieriumi – programuotoju, o darbdavys įsipareigojo du kartus per mėnesį mokėti atlyginimą; ši darbo sutartis buvo nutraukta 2002 m. lapkričio 29 d. Darbo sutarties įstatymo 28 straipsnio pagrindu (darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu) (III b. t., 8 – 9 l.).

52Nustatyta, kad tarp ieškovo E. M. ir atsakovo UAB ,,Intertrust“ buvo sudarytos „Autorinės sutartys“ (2003-05-23 autorinė sutartis Nr. 2, 2003-07-01 autorinė sutartis Nr. 3, 2003-08-01 autorinė sutartis Nr. 4, 2004-09-01 autorinė sutartis Nr. 6, 2005-09-01 autorinė sutartis Nr. 7, 2006-09-01 autorinė sutartis Nr. 8, 2006-11-27 autorinė sutartis Nr. 9, 2007-12-01 autorinė sutartis Nr. 10), kurių objektas – „Valdymo sistemos ,,Contour Enterprise“ specializuotų formų ir ataskaitų kūrimas“ - 1 p.), kuriomis šalys susitarė, kad už atliktus darbus autoriui bus sumokėtas sutartyse nurodytas autorinis atlyginimas (1.2 p.), kad fizinių asmenų pajamų mokestį nuo autorinio atlyginimo išskaičiuoja ir į valstybės biudžetą sumoka ,,darbdavys“ (1.4 arba 1.5 p.), kad sutartyje numatytų autorinių darbų pradinė redakcija turi būti pateikta sutartyse nurodytais terminais (1.3 p.); kad ,,darbdavys įsipareigoja suteikti autoriui galimybes naudotis kompiuterine technika, ryšio priemonėmis ir sudaryti kitas reikiamas sąlygas darbui“ (2.1 p.); kad ,,autorius įsipareigoja be darbdavio raštiško sutikimo neskelbti, neplatinti ar kaip kitaip neperduoti autorinio darbo medžiagos trečiosioms šalims“ (2.2 p.; I b. t., 42 – 55, 62 - 63 l.)

53Be to, pagal 2008 m. rugsėjo 18 d. atsakovo UAB ,,Contour Lab“ ir ieškovo E. M. sudarytą Autorinę sutartį Nr. 1, kurios objektas – ,,Valdymo sistemos ,,Contour Enterprise“ specializuotų formų, funkcijų bei ataskaitų kūrimas, kiti programavimo bei palaikymo darbai“ (1 p.), sutarties šalys susitarė, kad už atliktus darbus autoriui bus mokamas autorinis atlyginimas pagal nustatytą tarifą, už ,,Contour Enterprise III“ programavimo darbus mokant 58,82 Lt (įskaitant autorinį atlyginimą) valandinį atlyginimą (1.2 p.); kad fizinių asmenų pajamų mokestį nuo 1.2 punkte nurodyto atlyginimo išskaičiuoja ir į valstybės biudžetą sumoka darbdavys (1.7 p.); kad sutartyje numatytų autorinių darbų pradinė redakcija turi būti pateikta ne vėliau kaip 2008-09-18, o galutinė darbų redakcija 2009-09-11 (1.3 p.); kad autorinis atlyginimas išmokamas periodiškai, pagal abiejų šalių patvirtintą atliktų darbų aktą (1.4 p.); kad darbdavys įsipareigoja suteikti autoriui galimybes naudotis kompiuterine technika, ryšio priemonėmis ir sudaryti kitas reikiamas sąlygas darbui (2.1 p.); kad ,,autorius įsipareigoja be darbdavio raštiško sutikimo neskelbti, neplatinti ar kaip kitaip neperduoti autorinio darbo medžiagos trečiosioms šalims“ (2.2 p.; I b. t., 37 – 38 l.). Beje, 2008-10-03 ieškovas su atsakovu UAB ,,Countour Lab“ buvo sudaręs darbo sutartį Nr. 5, pagal kurią ieškovas buvo priimtas vadybininko – konsultanto pareigoms, o darbo sutarties šalys susitarė dėl trumpesnės, 4 valandų darbo dienos, dirbant 5 dienas per savaitę (III b. t., 193 – 196 l.), tačiau ši darbo sutartis buvo nutraukta 2009-01-15, ieškovo prašymu.

54Apygardos teismas netinkamai vertino bylos šalių sudarytų sutarčių pobūdį, be pagrindo skundžiamame sprendime nurodydamas, kad ir po 2002 m. lapkričio mėn. ieškovas, kurdamas kompiuterių programas, faktiškai veikė kaip atsakovo darbuotojas, nors de iure darbo teisiniai santykiai ieškovo ir atsakovo UAB ,,Intertrust” nebesiejo, t. y. kad šalis ir toliau iš esmės siejo darbo santykiai. Nepagrįsti ir apygardos teismo sprendimo argumentai, kad tokią teismo išvadą patvirtina autorinių sutarčių turinys, kuriose atsakovas įvardijamas kaip ,,darbdavys“, bei atsakovų paaiškinimai pirmosios instancijos teismo posėdžio metu, kad darbo sutarties pakeitimas į autorines sutartis buvo atliktas tik siekiant palankesnio ieškovo pajamų apmokestinimo.

55Minėta, jog pagal kasacinio teismo praktiką, kvalifikuojant darbo teisinius santykius, būtina nustatyti, kad jie atitinka visus DK 93 straipsnyje nustatytus darbo sutarties požymius, todėl sutiktina su apeliacinio skundo argumentais, kad byloje esančios ,,autorinės“ sutartys neatitinka darbo sutarčių požymių, kadangi jose nėra susitarta nei dėl darbo laiko, nei dėl darbo tvarkos, todėl, nesant pagrindo bylos šalių santykius vertinti kaip darbo santykius, apygardos teismas be pagrindo taikė ir ATGTĮ 10 straipsnio 2 dalies nuostatas.

56Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad esminiu autorinės sutarties požymiu, skiriančiu ją nuo kitų sutarčių, yra autoriaus turtinių teisių perdavimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2000 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-620).

57Nors bylos šalių sudarytose „autorinėse sutartyse“ nėra aiškiai nurodytas autoriaus turtinių teisių perdavimas, tačiau sutartimis jų šalys susitarė dėl sutarties objekto – autorinio darbo (1 p.), atliktų darbų apmokėjimo (1.2 p.), be to, bylos šalys susitarė ir dėl terminų, iki kada užsakovui (atsakovams, sutartyse įvardinamiems kaip ,,darbdavys“) turi būti pateikiama pradinė autorinių darbų redakcija (1.3 p.). Beje, pažymėtina, kad ir ieškovas, apeliaciniame skunde nesutikdamas su apygardos teismo pateiktų bylos šalių faktinių santykių pobūdžio vertinimu, nurodo, jog autorinės sutartys buvo sudarytos dėl konkretaus rezultato – kompiuterių programos ,,Contour Enterprise“ specializuotų formų ir ataskaitų sukūrimo, t. y. kad autorinis kūrinys - įvairios kompiuterių programos ,,Contour Enterprise“ specializuotos formos ir ataskaitos - buvo sukurtos ne jo paties iniciatyva, tačiau atsakovo UAB ,,Intertrust“ užsakymu. Beje, apeliacinės instancijos teismo posėdyje atsakovo UAB ,,Contour Lab“ vadovas patvirtino, kad 2008-09-18 Autorinė sutartis Nr. 1 sutartis, sudaryta tarp šio atsakovo ir ieškovo, laikytina autorine sutartimi. Taigi yra pagrindo šalių sudarytas sutartis kvalifikuoti autorinėmis kūrinio užsakymo sutartimis (ATGTĮ 41 str.).

58Tačiau pažymėtina, kad apygardos teismas, nors ir suklydo, kvalifikuodamas bylos šalis siejusių sutartinių santykių pobūdį, pagrįstai sprendė, jog visas autoriaus turtines teises į kompiuterių programas autorius (ieškovas) perdavė atsakovui UAB ,,Intertrust“, teisingai nurodydamas, kad turtinių teisių perdavimą patvirtina ir kompiuterių programos ,,Contour Enterprise“ kode nurodyta autoriaus turtinių teisių žyma - ,,Copyright: © Intertrust Ltd“. Be to, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, tarp jų į autorinės sutarties, sudarytos tarp ieškovo ir atsakovo UAB ,,Contour Lab“, struktūrą ir turinį, darytina išvada, kad ir atsakovui UAB ,,Contour Lab“ buvo perleistos autoriaus turtinės teisės, atsiradusios šios sutarties pagrindu.

59Pažymėtina, kad apeliantas klaidingai apeliaciniame skunde nurodo, jog autorinėse sutartyse sureglamentuotas turtinių teisių į kūrinį perdavimas. Tačiau, bylos duomenimis, nei vienoje iš šalių į bylą pateiktų autorinių sutarčių nėra aptartas autoriaus turtinių teisių perdavimas; to nepatvirtina ir apelianto argumentai, kad ieškovo atsakovams BUAB ,,Intertrust“ ir UAB ,,Contour Lab“ perduotų autoriaus turtinių teisų apimtis nustatytina pagal Autorinių sutarčių 2.2 punktą.

60Minėta, kad sutarčių 2.2 punkte, kuriuo turinys analogiškas visose ieškovo ir atsakovų pasirašytose sutartyse, numatyta, kad ,,autorius įsipareigoja be darbdavio raštiško sutikimo neskelbti, neplatinti ar kaip kitaip neperduoti autorinio darbo medžiagos trečioms šalims“. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, minėtų sutarčių 2.2 punkto turinys, atsižvelgiant į autorinių sutarčių tikslą, objektą, turinį bei atlygintiną pobūdį, sudaro pagrindą išvadai, kad individualiu užsakymu atsakovų BUAB ,,Intertrust“ ir UAB ,,Contour Lab“ veiklai buvo sukurta ir jų naudojama kompiuterinė programa bei jos moduliai, atsakovui BUAB ,,Intertrust“ perduotos turtinės teisės į kompiuterio programą, kaip autorių teisių objektą, atsakovui UAB ,,Contour Lab“ – perduotos turtinės teisės į atskirus kompiuterinės programos modulius, sukurtus konkrečių klientų užsakymu (ATGTĮ 15 str.), ir sutarčių 2.2 punktas aiškintinas kaip ieškovo įsipareigojimas atsakovui, užtikrinant, kad sutarčių objektas, sukurtas atsakovui, jo užsakymu ir jam finansuojant, nebūtų atskleistas ar perduotas tretiesiems asmenims ir tokiu būdu nebūtų pažeisti atsakovo turtiniai interesai; tai atitinka ir Lietuvos aukščiausiojo Teismo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-278-684/2015).

61Dėl to, kas pasakyta, atmestinas ir apelianto argumentas, kad atsakovams perduotų autoriaus turtinių teisių apimtis turėtų būti aiškinama siaurinamai, siekiant kuo plačiau išsaugoti autorių teises ieškovui. Be to, minėta, kad ieškovui už atliktus darbus yra sumokėta, byloje šios aplinkybės nėra ginčijamos. Todėl neturi pagrindo apeliacinio skundo argumentai, jog ieškovui, kaip autoriui, priklauso visos kitos autoriaus turtinės teisės, t. y. teisė atgaminti, išleisti, perdirbti kompiuterių programų modulius bei visos autorių turtinės teisės į ieškovo sukurtą šių kompiuterių programų modulių išeities kodą.

62Nesudaro pagrindo apygardos teismo sprendimo panaikinimui ir apelianto argumentai, kad atsakovo techninėse užduotyse ieškovui nebuvo pateikiama pirminio kodo koncepcija. Nagrinėjamu atveju tai nėra reikšminga aplinkybė, kadangi ieškovas, profesionalus programuotojas, sudaręs autoriaus sutartis su atsakovu, įsipareigojo atsakovo užsakymu sukurti konkrečią, sutartyse įvardintą kompiuterių programą (veikiančią pirminio kodo pagrindu) bei jos specializuotas formas ir ataskaitas, todėl ieškovo apeliacinio skundo teiginiai, kad visi techniniai sprendimai, kompiuterių programos dizainas, pirminio kodo kūrimas ir modeliavimas bei kiti susiję sprendimai buvo išimtinai ieškovo kūrybinis darbas, nepaneigia apygardos teismo išvados dėl autoriaus turtinių teisių perdavimo, nes nagrinėjamu atveju ieškovo nurodytų veiksmų atlikimas ir buvo autorių sutarčių objektas.

63Pažymėtina, kad apeliantas, aiškindamas autorinių sutarčių nuostatas, nepagrįstai nurodo, kad sutartys turi būti aiškinamos ieškovo, kaip silpnesnės sutarties šalies, naudai. Minėta, kad pagal CK nuostatas, esant ginčui dėl sutarties nuostatų aiškinimo, sutartis aiškinama ją pasiūliusios šalies nenaudai ir ją priėmusios šalies naudai. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu ieškovas patvirtino, kad jis pasiūlė atsakovui BUAB ,,Intertrust“ pasirašyti tokio pobūdžio ir turinio autorines sutartis, pateikdamas šių sutarčių projektus, o atsakovas BUAB ,,Intertrust“ jas pasirašė. Taigi nėra pagrindo minėtų sutarčių aiškinti ieškovo naudai, o ne atsižvelgiant į aukščiau nurodytus atsakovų turtinius interesus.

64Be to, nesudaro pagrindo ieškinio reikalavimų tenkinimui ir ta aplinkybė, kad ieškovas nurodo nutraukęs autorines sutartis. Nors sutarčių 2.3 punktas numato, kad sutartis gali būti nutraukiama abipusiu šalių susitarimu (1 p.), autoriaus iniciatyva (2 p.), darbdavio iniciatyva, apie tai įstatymų nustatyta tvarka ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį įspėjus autorių raštu (3 p.), tačiau nagrinėjamu atveju ieškovo ir atsakovų sudarytas autorines sutartis pripažinus autorinėmis kūrinio užsakymo sutartimis, kurios yra įvykdytos, ieškovui sukūrus sutarčių objektą ir pateikus jį atsakovams (užsakovams), o pastariesiems už tai sumokėjus ieškovui sutartyse nurodytą atlyginimą, todėl ieškovo argumentai dėl sutarčių nutraukimo nebeturi teisinės reikšmės sutarčių galiojimui ir teisiniams šalių santykiams.

65Taigi, nors apygardos teismas suklydo, vertindamas tikrąjį bylos šalių santykių pobūdį, ir nepagrįstai konstatavo, kad autorinių sutarčių pagrindu šalis siejo darbo santykiai, taip pat be pagrindo taikė ATGTĮ 10 straipsnio nuostatas, tačiau teisingai nustatė, jog ieškovas perleido atsakovams autoriaus turtines teises į kompiuterių programas ir jų modulius, bei nurodė, kad ieškovas nepatyrė žalos, kadangi atsakovai neatliko neteisėtų veiksmų jo atžvilgiu ir nepažeidė ATGTĮ, kad tais atvejais, kai autoriaus teisių objektas yra kompiuterių programa, autoriaus, turinčio neturtines teises, įvardinimas nėra privalomas, todėl pagrįstai netenkino ieškinio reikalavimų dėl uždraudimo naudoti perduotus autoriaus kūrinius bei kompensacijos priteisimo, kaip ir ieškinio reikalavimo dėl žalos atlyginimo už autoriaus neturtinių teisių pažeidimą (ATGTĮ 12 str., 14 str. 3 d.).

66Teisėjų kolegija nepasisako dėl apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį kitų argumentų, kurie neturi teisinės reikšmės teisingam bylos išsprendimui.

67Dėl to, kas pasakyta, nėra pagrindo panaikinti iš esmės teisingą skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliaciniame skunde nurodytais argumentais (CPK 328 - 330 str.).

68Dėl bylinėjimosi išlaidų

69CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

70Nagrinėjamu atveju, atmetus esminius ieškovo apeliacinio skundo reikalavimus, netenkintinas ir apelianto prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme atlyginimo (CPK 93 str. 1 d., 302 str.).

71Be to, atsakovas UAB ,,Contour Lab“ prašo priteisti 3 630 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su advokato pagalba, turėtų apeliacinės instancijos teisme (V b. t., 143 – 146 l.).

72Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad nepatenkinti apeliacinio skundo esminiai reikalavimai, be to, turėdama omenyje, kad pripažintini pagrįstais dalis apeliacinio skundo argumentų, susijusių su sutarties pobūdžio aiškinimu, bei vadovaudamasi CPK 98 straipsniu, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau - Rekomendacijos) 8.11, 8.15, 8.18 punktais, sprendžia, kad teisinga ir protinga nustatyti 800 Eur atsakovo UAB ,,Contour Lab“ bylinėjimosi išlaidų dydį, reikalingą apmokėti advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme, kuris priteistinas iš ieškovo (CPK 93 str. 2 d., 98 str., Rekomendacijų 2, 8.11, 8.15, 8.18 p.).

73Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

74Palikti iš esmės nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 23 d. sprendimą.

75Priteisti iš ieškovo E. M. (asmens kodas ( - ) 800 Eur (aštuoni šimtai eurų) atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Contour Lab“ (juridinio asmens kodas 301854750) bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas Lietuvos Respublikos pilietis E. M. kreipėsi į Vilniaus apygardos... 4. Ieškovo teigimu, jis yra verslo procesų automatizavimo sistemos ,,Contour... 5. Ieškovas nurodė, kad Kompiuterių programas ir jos pirminį kodą sukūrė... 6. Ieškovo teigimu, jis neišsaugojo visų autorinių sutarčių ir atliktų... 7. Pasak ieškovo, jis yra Kompiuterių programų ir jų pirminio kodo autorių... 8. Ieškovas dublike (III b. t., 63 – 68 l.) papildomai nurodė, kad pagal darbo... 9. Atsakovai UAB „Intertrust“ ir UAB ,,Contour Lab“ atsiliepimais į... 10. Atsakovo UAB „Intertrust“ teigimu, kompiuterių programos ,,Contour... 11. Pasak atsakovo UAB „Intertrust“, atsakovai viešai neplatina ,,Contour... 12. Atsakovai triplike (III b. t., 75 – 81 l.) papildomai nurodė, kad atsakovas... 13. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 23 d. sprendimu atmetė ieškovo... 15. Teismas nurodė, kad iš bylos medžiagos ir šalių atstovų paaiškinimų... 16. Teismo nuomone, aiškinant ieškovo ir atsakovo sudarytų sutarčių turinį ir... 17. Teismas pažymėjo, kad ATGTĮ 10 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta,... 18. Teismo teigimu, kad iš Autorinių sutarčių 1 p. matyti, kad jų dalyku buvo... 19. Teismas nurodė, kad kompiuterių programos „Contour Enterprise III“... 20. Teismo nuomone, svarbu tai, jog specialisto A. R. išvadoje nurodyti ir tiriami... 21. Teismas sprendė, kad ieškinys abiejų atsakovų atžvilgiu atmestinas kaip... 22. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 23. Apeliaciniu skundu ieškovas E. M. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 24. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Teismas... 25. Atsakovas UAB ,,Contour Lab“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį... 26. Atsakovas BUAB ,,Intertrust“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį... 27. Lietuvos apeliaciniam teismui 2015 m. sausio 5 d. nutartimi atnaujinus... 28. Atsakovas UAB ,,Contour Lab“ 2015 m. sausio 19 d. paaiškinime, prie kurio... 29. Atsakovo teigimu, ieškovo pateiktos 2010-05-18 A. R. atliktos ekspertizės... 30. Pasak atsakovo UAB ,,Contour Lab“, ieškovo ir atsakovo BUAB ,,Intertrust“... 31. Atsakovo nuomone, ieškovo ir atsakovo BUAB ,,Intertrust“ darbo santykiai į... 32. Atsakovas UAB ,,Contour Lab“ taip pat nurodė, kad kompiuterių programa... 33. Ieškovas E. M. 2015 m. vasario 19 d. pateiktame paaiškinime dėl ieškovo ir... 34. Ieškovo teigimu, atsakovas UAB ,,Contour LAb“ klaidingai aprašė... 35. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija 2015 m. gegužės 26 d. viešame... 36. Ieškovas E. M. 2015 m. gegužės 26 d. teismo posėdžio metu nurodė, kad... 37. Atsakovo UAB ,,Contour Lab“ atstovas O. K. teismo posėdžio metu paaiškino,... 38. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 39. Byla pagal apeliacinį skundą nagrinėjama, neperžengiant apeliaciniame... 40. Dėl šalių teisinių santykių ir autoriaus turtinių teisių perdavimo... 41. Nustatyta, kad ieškovas E. M. ieškinio reikalavimus įpareigoti atsakovus... 42. Nagrinėjamoje byloje tarp bylos šalių kilęs ginčas dėl bylos šalių... 43. CK 6.193 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad aiškinant sutartį, pirmiausia... 44. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, esant ginčui dėl sutarties... 45. Darbo kodekso (toliau - DK) 93 straipsnis numato, kad darbo sutartis yra... 46. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad teisinių santykių... 47. ATGTĮ 2 straipsnio 5 dalis nustato, kad autorių teisių subjektu laikytinas... 48. ATGTĮ 10 straipsnio 2 dalis numato, kad turtinės autorių teisės į... 49. ATGTĮ 12 straipsnio nuostatomis, autorius arba kitas autorių teisių... 50. Pagal ATGTĮ 38 straipsnio 1 dalį, autorių turtinės teisės gali būti... 51. Bylos duomenimis, 2000 m. kovo 13 d. tarp ieškovo ir atsakovo UAB... 52. Nustatyta, kad tarp ieškovo E. M. ir atsakovo UAB ,,Intertrust“ buvo... 53. Be to, pagal 2008 m. rugsėjo 18 d. atsakovo UAB ,,Contour Lab“ ir ieškovo... 54. Apygardos teismas netinkamai vertino bylos šalių sudarytų sutarčių... 55. Minėta, jog pagal kasacinio teismo praktiką, kvalifikuojant darbo teisinius... 56. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad esminiu autorinės... 57. Nors bylos šalių sudarytose „autorinėse sutartyse“ nėra aiškiai... 58. Tačiau pažymėtina, kad apygardos teismas, nors ir suklydo, kvalifikuodamas... 59. Pažymėtina, kad apeliantas klaidingai apeliaciniame skunde nurodo, jog... 60. Minėta, kad sutarčių 2.2 punkte, kuriuo turinys analogiškas visose ieškovo... 61. Dėl to, kas pasakyta, atmestinas ir apelianto argumentas, kad atsakovams... 62. Nesudaro pagrindo apygardos teismo sprendimo panaikinimui ir apelianto... 63. Pažymėtina, kad apeliantas, aiškindamas autorinių sutarčių nuostatas,... 64. Be to, nesudaro pagrindo ieškinio reikalavimų tenkinimui ir ta aplinkybė,... 65. Taigi, nors apygardos teismas suklydo, vertindamas tikrąjį bylos šalių... 66. Teisėjų kolegija nepasisako dėl apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį... 67. Dėl to, kas pasakyta, nėra pagrindo panaikinti iš esmės teisingą... 68. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 69. CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 70. Nagrinėjamu atveju, atmetus esminius ieškovo apeliacinio skundo reikalavimus,... 71. Be to, atsakovas UAB ,,Contour Lab“ prašo priteisti 3 630 Eur bylinėjimosi... 72. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad nepatenkinti apeliacinio skundo... 73. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 74. Palikti iš esmės nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 23... 75. Priteisti iš ieškovo E. M. (asmens kodas ( - ) 800 Eur (aštuoni šimtai...