Byla B2-2481-413/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Gelžbetonio gaminiai“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant Miglei Lukoševičiūtei, dalyvaujant ieškovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovui A. B., atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Gelžbetonio gaminiai“ atstovui direktoriui V. S.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Gelžbetonio gaminiai“,

Nustatė

3ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie LR FM) kreipėsi pareiškimu į teismą, prašydama iškelti UAB „Gelžbetonio gaminiai“ bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovės įsiskolinimas ieškovei siekia 97 111,29 Eur, kurio atsakovė iki šiol nėra sumokėjusi. Ieškovės žiniomis, atsakovė neturi nekilnojamojo turto bei registruotų transporto priemonių. 2014 m. įmonės balanso duomenimis, bendrovė turėjo turto už 190 682,11 Eur, tuo tarpu per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai siekė 361 682,11 Eur. Vadovaujantis nurodytu, ieškovės nuomone, atsakovė yra nemoki.

4Atsakovė prašo ieškovės pareiškimą atmesti. Nurodo, kad bendrovės ginčas su ieškove dėl mokesčių permokų užskaitymo trunka nuo 2007 m. Pirmasis etapas užtruko iki 2010 m., teismui panaikinus visus nepalankius bendrovei sprendimus. Antrasis etapas užtruko iki 2013 metų, kuomet buvo priimti bendrovei nepalankūs spendimai. Toks ilgas ginčų sprendimo laikotarpis visiškai sustabdė bendrovės veiklą, kas sąlygojo nuostolių atsiradimą. Atsakovės nuomone, bendrovė būtų pajėgi atsiskaityti su visais kreditoriais, tačiau jai reikia laiko ir visų kreditorių sutikimo. Visi bendrovės kreditoriai, išskyrus VMI, sutiko atsisakyti dalies reikalavimų, paversti juos bendrovės akcijomis arba atidėti jų mokėjimą, dėl ko atsakovė 2014 m. gegužės 9 d. pateikė ieškovei pasiūlymą pasirašyti susitarimą dėl mokesčių sumokėjimo terminų bei prievolės sumažinimo iki 43 443 Eur, tačiau ieškovė su bendrovės pasiūlymu nesutiko. Bendrovės 2014 m. birželio 16 d., atsižvelgdama į ieškovės pastabas dėl mokesčių sumokėjimo terminų, pateikė VMI pakartotinį prašymą, tačiau VMI atsakė, kad prašymas nebus nagrinėjamas. Bendrovei kreipusis į akcininkus, prašant, kad pastarieji perimtų bendrovės skolą, 2014 m. rugsėjo 15 d. bendrovės akcininkas - asociacija „Gelgaudiškio invalidų klubas“ 2014 m. rugsėjo 15 d. pateikė VMI prie LR FM pasiūlymą pasirašyti susitarimą dėl bendrovės mokestinės prievolės perėmimo bei prievolės sumokėjimo per terminą, tačiau VMI su pateiktu prašymu nesutiko. 2014 m. lapkričio 12 d. akcininkas, atsižvelgęs į VMI prie LR FM pateiktas pastabas, pateikė dar vieną prašymą, kurio VMI prie LR finansų ministerijos taip pat netenkino. Tuo tarpu 2015 m. gegužės 18 d. pateikus pakartotinį prašymą, VMI prie LR FM nurodė, kad pateiktas prašymas nebus nagrinėjimas. Atsakovė pažymi, kad veiklą vykdo 17 metų, per šį laiką valstybei yra sumokėjusi 638 778 Eur mokesčių. Sumažinus VMI reikalavimo sumą iki 20 000 Eur, jį būtų galima patenkinti iki 2017 m. balandžio 30 d.

5Teismo posėdžio metu šalys palaikė savo pozicijas, išdėstytas teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose.

6UAB „Gelžbetonio gaminiai“ keltina bankroto byla.

7LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Spręsdamas klausimą apie įmonės pradelstų įsipareigojimų ir jos balansinio turto vertės santykį, teismas vadovaujasi tiek prie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pridėtais dokumentais, tiek ĮBĮ 9 straipsnio antrojoje dalyje numatyta tvarka gautais finansiniais įmonės dokumentais ir duomenimis. Tam, jog išsiaiškintų įmonės realią turtinę padėtį, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal naujausius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį pagal naujausius duomenis, turinčius reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo mėn. 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2172/2013).

8Įmonės bankroto procese siekiama dviejų tikslų – tiek ginti įmonės kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje (nemokaus skolininko likvidavimo tikslas), tiek ir atkurti nemokios įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo (atkuriamasis arba reabilitacinis tikslas). Bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-869/2013).

9Civiliniame procese vyrauja rungimosi principas. Juo grindžiama įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė, pagal kurią kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis). Ši įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė iš esmės visa apimtimi taikoma ir sprendžiant ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pagrįstumo klausimą. Tai, kad bankroto bylos turi viešąjį interesą, nesudaro pagrindo išvadai, kad ne proceso šalys, o teismas turi įrodinėjimo pareigą. Taigi, nagrinėjamu atveju ieškovei, siekiančiai atsakovės bankroto, teko pareiga įrodyti, kad įmonė yra nemoki. Atsakovei teko priešinga pareiga, t. y. pateikti teismui duomenis, paneigiančius ieškovės įrodinėjamas aplinkybes ir leidžiančius manyti, kad įmonės mokumas gali būti atkurtas.

10Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Gelžbetonio gaminiai“ įregistruota 1998 m. balandžio 3 d. Bendrovės vadovu nuo įmonės įregistravimo iki bankroto bylos iškėlimo įregistruotas V. S. (b. l. 168-170). Iš atsakovės pateikto 2015 m. spalio 15 d. įmonės balanso matyti, kad bendrovės turtas įvertintas 190 140 Eur (visas turtas trumpalaikis), o kreditoriams mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekia 374 531 Eur, iš kurių ilgalaikiai įsipareigojimai - 13 658 Eur, trumpalaikiai – 360 873 Eur (b. l. 54).

11Teismų praktikoje ne kartą konstatuota, jog sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo pagal Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalį, yra lyginami ne įmonės turimi įsipareigojimai ir sumos, mokėtinos per vienerius metus, o įmonės pradelsti įsipareigojimai ir įmonės turimo turto vertė (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2514/2011, 2011 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2525/2011, 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2387/2011 ir kt.). Įstatymas nenustato jokio termino, kiek turi būti pradelsti įsiskolinimai, svarbu nustatyti, ar įsipareigojimai pradelsti ir ar pradelstų įsipareigojimų dalis viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-823/2008, 2010 m. rugpjūčio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1247/2010).

12Iš 2015 m. rugsėjo 30 d. sudaryto UAB „Gelžbetomio gaminiai“ kreditorių sąrašo matyti, kad bendrovės pradelstos skolos kreditoriams siekia 502 433,38 Eur (b. l. 58), iš kurių 97 111,29 Eur skola ieškovei VMI prie LR finansų ministerijos. Nors atsakovė nurodė, kad visi kreditoriai, išskyrus VMI, sutiko atsisakyti dalies reikalavimų, paversti juos bendrovės akcijomis arba atidėti jų mokėjimą (b. l. 133-136), tačiau pastebėtina, kad vien atsakovės skola ieškovei viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, kas sudaro pagrindą išvadai, kad atsakovė atitinka įstatyminę nemokios įmonės sąvoką. Be to, remiantis žemiau nurodomais argumentais yra pagrindas išvadai, kad atsakovės mokumas negali būti atstatytas, taigi ir reabilitacinis jos tikslas nebus pasiektas.

13Visų pirma, sutiktina su ieškovės argumentais, kad 2013 m. vasario 6 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui administracinėje byloje Nr. A438-97/2013 neskundžiama nutartimi atmetus atsakovės skundą, šalių mokestinis ginčas buvo išspręstas, tačiau ieškovės priskaičiuotų mokesčių valstybei atsakovė iki šiol nesumokėjo ir nebandė juos mokėti. Antra, byloje nustačius, kad įmonė nuo 2008 metų nevykdo ūkinės veiklos ir joje dirba tik trys darbuotojai, ieškovė turėjo pagrįstą pagrindą atmesti atsakovės 2014 m. birželio 16 d. pasiūlymą išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą dalimis (b. l. 100-102, 138). Ieškovės sprendimas yra pagrįstas faktinėmis aplinkybėmis, atsakovė šio sprendimo įstatymo nustatyta tvarka neskundė. Trečia, atsakovės sunki finansinė padėtis ir dabartinė jos būsena, kai ūkinė veikla nevykdoma, o turimas turtas (įrengimai, lėšos, prekių atsargos) įkeistas susijusiai įmonei ir atsakovės kreditoriui UAB „Gelgaudiškio gelžbetonis“ (b. l. 63-76) neteikia jokių vilčių, kad įmonė gali atnaujinti savo veiklą ir sumokėti skolą kreditoriams. Ketvirta, vienintelis ieškovės akcininkas asociacija „Gelgaudiškio invalidų klubas“, kuris sutiko padengti atsakovės skolą ieškovei, yra ne pelno siekianti organizacija, neturinti realių nei finansinių, nei žmogiškųjų išteklių įvykdyti atsakovės įsipareigojimus iki 2019 m. gruodžio 1 d. (140-141), dėl ko ieškovė turėjo pagrįstą pagrindą atmesti atsakovės akcininko prašymą. Pažymėtina, kad VMI sprendimo asociacija neskundė.

14Apibendrinant tai, kas nurodyta, ir atsižvelgiant į tai, kad atsakovė neturi jokio laisvo nuo įkeitimo turto, neatsiskaito su kreditoriais, nemoka valstybės nustatytų privalomųjų mokesčių, įmonės turimo turto ir pradelstų įsipareigojimų santykis yra neigiamas, leidžia spręsti, kad atsakovė yra faktiškai nemoki, dėl ko jai keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu.

15Bankroto administratorius – tai teismo paskirtas atlikti įmonės bankroto procedūras asmuo (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis). Pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Iš Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos duomenų nustatyta, jog pagal Bankroto administratorių atrankos taisykles šios įmonės administratoriumi atrinkta UAB „Kirkiliavas“, kuris ir skirtinas UAB „Gelžbetonio gaminiai“ bankroto administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

16Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1, 2, 4, 6 ir 7 dalimis, teisėjas

Nutarė

17iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Gelžbetonio gaminiai“ (juridinio asmens kodas 158315980, Kalninės g. 17-2, Jurbarkas) bankroto bylą.

18Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Gelžbetonio gaminiai“ administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Kirkiliavas” (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA036).

19Uždėti areštą uždarosios akcinės bendrovės „Gelžbetonio gaminiai“ (juridinio asmens kodas 158315980, Kalninės g. 17-2, Jurbarkas) turtui, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

20Nustatyti 40 dienų terminą uždarosios akcinės bendrovės „Gelžbetonio gaminiai“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

21Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Gelžbetonio gaminiai“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

22Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovei, atsakovei ir administratoriui.

23Nutarties nuorašą nusiųsti turto areštų registro tvarkytojui.

24Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus bei pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

25Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant Miglei... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 4. Atsakovė prašo ieškovės pareiškimą atmesti. Nurodo, kad bendrovės... 5. Teismo posėdžio metu šalys palaikė savo pozicijas, išdėstytas teismui... 6. UAB „Gelžbetonio gaminiai“ keltina bankroto byla.... 7. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto... 8. Įmonės bankroto procese siekiama dviejų tikslų – tiek ginti įmonės... 9. Civiliniame procese vyrauja rungimosi principas. Juo grindžiama įrodinėjimo... 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Gelžbetonio gaminiai“ įregistruota... 11. Teismų praktikoje ne kartą konstatuota, jog sprendžiant klausimą dėl... 12. Iš 2015 m. rugsėjo 30 d. sudaryto UAB „Gelžbetomio gaminiai“ kreditorių... 13. Visų pirma, sutiktina su ieškovės argumentais, kad 2013 m. vasario 6 d.... 14. Apibendrinant tai, kas nurodyta, ir atsižvelgiant į tai, kad atsakovė neturi... 15. Bankroto administratorius – tai teismo paskirtas atlikti įmonės bankroto... 16. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1, 2, 4, 6 ir 7... 17. iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Gelžbetonio gaminiai“ (juridinio... 18. Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Gelžbetonio gaminiai“... 19. Uždėti areštą uždarosios akcinės bendrovės „Gelžbetonio gaminiai“... 20. Nustatyti 40 dienų terminą uždarosios akcinės bendrovės „Gelžbetonio... 21. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Gelžbetonio gaminiai“... 22. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 23. Nutarties nuorašą nusiųsti turto areštų registro tvarkytojui.... 24. Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10... 25. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju...