Byla 3K-3-169/2008

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Aloyzo Marčiulionio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Virgilijaus Grabinsko ir Sigito Gurevičiaus,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ginančio viešąjį interesą Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro kasacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 6 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo Ramūno Volkovo įmonės pareiškimą suinteresuotiems asmenims R. D., VĮ Registrų centro Šiaulių filialui ir A. K. dėl pirkimo-pardavimo sutarties įregistravimo Nekilnojamojo turto registre praleisto termino atnaujinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Pareiškėjas Ramūno Volkovo įmonė 2005 m. birželio 23 d. pareiškimu prašė teismo atnaujinti terminą 2000 m. kovo 8 d. pastato Šiauliuose, Architektų g. 1, pirkimo-pardavimo sutarčiai įregistruoti, nes jį praleido dėl nurodomų priežasčių: nupirkti pastatai buvo nebaigti statyti, sandorio dieną atlikta 49 proc. visų statybos darbų, dėl to pareiškėjas norėjo baigti statybą ir tada pastatą įregistruoti kaip turtinį vienetą, tačiau užtruko administracinė procedūra, taip pat sandorio dieną nebuvo parengtas ir patvirtintas žemės sklypo planas, be to, 2000 m. balandžio mėnesį R. V. išvyko į komandiruotę užsienyje, jam grįžus, sandorio registracijos terminas buvo pasibaigęs.

6Šiaulių miesto apylinkės teismo 2005 m. liepos 7 d. nutartimi pareiškėjui atnaujintas terminas pirkimo-pardavimo sutarčiai įregistruoti kaip praleistas dėl svarbių priežasčių.

7Generalinis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, 2006 m. rugsėjo 15 d. pateikė teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu ir atnaujinus procesą panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2005 m. liepos 7 d. nutartį ir pareiškėjo prašymą atmesti.

8Šiaulių rajono apylinkės teismas 2006 m. gruodžio 7 d. nutartimi procesą civilinėje byloje atnaujino.

9Kasacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas yra dėl apeliacinės instancijos teismo teisės, panaikinus pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą, perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, apimties, taip pat dėl viešąjį interesą ginančio subjekto byloje dėl proceso atnaujinimo statuso byloje atnaujinus procesą.

10II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutarčių esmė

11Šiaulių rajono apylinkės teismo 2007 m. gegužės 24 d. nutartimi generalinio prokuroro prašymas tenkintas: nutarta panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2005 m. liepos 7 d. nutartį ir atmesti pareiškėjo Ramūno Volkovo įmonės pareiškimą dėl praleisto termino pirkimo-pardavimo sutarčiai įregistruoti.

12Teismas nustatė, kad pagal iki 2001 m. liepos 1 d. galiojusio 1964 m. CK 255 straipsnį nekilnojamojo turto įgijimo sandoris turėjo būti per tris mėnesius įregistruojamas, šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Pareiškėjas dėl 2000 m. kovo 8 d. pastatų pirkimo-pardavimo sutarties įregistravimo turėjo galimybę kreiptis į VĮ Registrų centrą, jokie kiti dokumentai nebūtų reikalaujami įregistruojant pagal tokią sutartį įgytą turtą. Tačiau pareiškėjas nuo sutarties sudarymo iki 2005 m. gegužės 3 d. jokių prašymų registrui nepateikė. Pareiškėjas neįrodė nurodomų termino praleidimo priežasčių, t. y. nepateikė dokumentų, kad būtų po pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo daromas pastato projektas, rūpinamasi statybos leidimu ir kt. Šiuo metu pastatas neužbaigtas, o 2005 m. liepos 29 d. įregistruodamas nuosavybės teises pareiškėjas registro tvarkytojui nepateikė jokių dokumentų, kurių parengimas būtų užtrukęs visą laikotarpį nuo 2000 m. kovo 8 d. iki 2005 m. liepos 18 d. R. V. nurodė, tačiau neįrodinėjo aplinkybių apie tai, kad terminą praleido dėl išvykimo į komandiruotę ir gydymosi ambulatoriškai.

13Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 6 d. nutartimi pareiškėjo Ramūno Volkovo įmonės atskirasis skundas tenkintas iš dalies ir nutarta panaikinti Šiaulių rajono apylinkės teismo 2007 m. gegužės 24 d. nutartį ir bylą grąžinti nagrinėti pirmosios instancijos teismui nuo pareiškimo dėl praleisto įstatymo nustatyto termino atnaujinimo priėmimo stadijos.

14Nutartyje apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas atnaujino procesą byloje, pripažinęs pagrįstu prašymą atnaujinti procesą byloje CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu. Pirmosios instancijos teismas, pripažinęs pagrįstu taip pat prašymo argumentą, jog prie pareiškimo atnaujinti praleistą terminą nepridėta įrodymų, patvirtinančių tokį pareiškimą, privalėjo taikyti procesinio dokumento trūkumų šalinimo institutą (CPK 296 straipsnio 1 dalies 11 punktas, 2 dalis). Tačiau, nors ir privalėjo, teismas nenustatė termino procesinio dokumento trūkumams pašalinti. Dėl to teismas išnagrinėjo pareiškimą, kuris neatitiko tokio procesinio dokumento turiniui keliamų reikalavimų. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nurodė, kad teismas, spręsdamas praleisto įstatyme nustatyto termino atnaujinimo klausimą, turi įvertinti, ar nebus pažeisti kitų asmenų teisėti interesai ir viešasis interesas, taip pat ar dėl sutarties įregistravimo termino atnaujinimo būtų neigiamai paveikti suinteresuoto asmens A. K., siekiančio atkurti nuosavybės teises į žemės sklypą, kuriame yra pareiškėjo vardu norimi įregistruoti pastatai. Taip pat apeliacinės instancijos teismas nurodė pirmosios instancijos teismui išsiaiškinti, kokiai veiklai buvo nupirkti pastatai ir ar pareiškėjas nuo sutarties sudarymo naudojasi pastatais.

15III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

16Kasaciniu skundu ginantis viešąjį interesą Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 6 d. nutartį ir palikti galioti Šiaulių rajono apylinkės teismo 2007 m. gegužės 24 d. nutartį. Kasaciniame skunde išdėstyti tokie kasacijos pagrindai ir juos pagrindžiantys esminiai argumentai:

171. Apeliacinės instancijos teismo teisė panaikinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą nėra absoliuti (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Apeliacinės instancijos teismas pats privalo ištaisyti pirmosios instancijos teismo teisės ir fakto klaidas, o byla gali būti grąžinta nagrinėti iš naujo tik išimtiniais atvejais (CPK 327 straipsnis). CPK 327 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas, panaikinęs pirmosios instancijos teismo sprendimą (nutartį) perduoda bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, jeigu nustatomi absoliutūs sprendimo negaliojimo pagrindai arba neatskleista bylos esmė ir pagal bylos įrodymus bylos negalima išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, t. y. ar neatskleista bylos esmė, reikia atsižvelgti į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Pirmosios instancijos teisme atnaujinus procesą byloje pareiškėjui buvo suteikta galimybė pateikti įrodymus, pagrindžiančius įstatyme nustatyto termino įregistruoti sutartį praleidimo priežastis, jų svarbą, tačiau tokie įrodymai nebuvo pateikti. Dėl to nėra pagrindo grąžinti bylą nagrinėti iš naujo, tikintis, kad tokie įrodymai bus pateikti. Apeliacinės instancijos teismo nurodymai išsiaiškinti, kokiai veiklai buvo nupirkti pastatai ir ar pareiškėjas nuo sutarties sudarymo naudojasi pastatais, neturi reikšmės sprendžiant, ar sutarties neįregistravimo per nustatytą įstatyme terminą priežastys yra svarbios. Pirmosios instancijos teismas motyvavo, kad nenustatyta svarbių termino praleidimo priežasčių, dėl to apeliacinės instancijos teismas neturėjo pagrindo pripažinti, kad neatskleista bylos esmė.

182. Skundžiamoje Šiaulių apygardos teismo nutartyje nukrypta nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės aiškinimo ir taikymo praktikos 2005 m. vasario 21 d. nutartyje, byloje Nr. 3K-3-82/2005, 2006 m. birželio 12 d. nutartyje, bylos Nr. 3K-3-298/2006, 2007 m. spalio 9 d. nutartyje, bylos Nr. 3K-3-375/2007. Šiaulių apygardos teismas nutartyje nekonstatavo būtinos bylą grąžinti nagrinėti iš naujo aplinkybės – kad neatskleista bylos esmė, nes tokios aplinkybės ir nėra.

19Prisidėjimu prie Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro kasacinio skundo suinteresuotas asmuo A. K. prašo kasacinį skundą jame išdėstytais argumentais tenkinti.

20Atsiliepimu į Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro kasacinį skundą pareiškėjas Ramūno Volkovo įmonė prašo kasacinio skundo netenkinti. Atsiliepime nurodyti tokie nesutikimo su kasaciniu skundu esminiai argumentai:

211. Kasacinį skundą padavęs generalinis prokuroras neturi teisinio suinteresuotumo dėl skundžiamos apeliacinės instancijos teismo nutarties, nes nėra dalyvaujantis byloje asmuo, dėl to jis negali inicijuoti kasacinio proceso (CPK 342 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismo nutartimi išspręstas bylos grąžinimo pirmosios instancijos teismui klausimas nesusijęs su viešojo intereso gynimu, kurį byloje atlieka generalinis prokuroras.

222. Bylą perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui pagrindas yra taip pat CPK 329 straipsnio 1 dalis, pagal kurią byla grąžinama nagrinėti iš naujo, jeigu padarytas procesinės teisės pažeidimas ir dėl to galėjo būti neteisingai išspręsta byla, kai bylos negalima išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme. Šiuo pagrindu ir buvo byla perduota iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

23Teisėjų kolegija

konstatuoja:

24IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės

25Šiaulių rajono apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 7 d. nutartimi atnaujintas procesas civilinėje byloje dėl praleisto įstatyme nustatyto termino įregistruoti nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartį atnaujinimo. Atnaujinus procesą pirmosios instancijos teismas nutartyje nenustatė svarbių termino praleidimo priežasčių, taigi ir pagrindo atnaujinti praleistą terminą. Apeliacinės instancijos teismas nutartyje, grąžindamas bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, nurodė teismui pasiūlyti pareiškėjui pateikti įrodymus, patvirtinančius termino praleidimo priežasčių svarbą, ir išsiaiškinti kitas aplinkybes.

26V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

27Kasacija yra išimtinė teismų sprendimų teisėtumo patikrinimo forma. Kasacinis teismas, remdamasis byloje teismų priimtuose sprendimuose nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina kasacine tvarka skundžiamus teismų procesinius sprendimus teisės taikymo aspektu (CPK 353 straipsnio 1, 2 dalys).

28Byloje paduotų kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai yra dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių viešąjį interesą ginančio ir pateikusio prašymą dėl proceso atnaujinimo generalinio prokuroro statusą byloje atnaujinus procesą ir apeliacinės instancijos teismo teisės panaikinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą bei grąžinti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui taikymo. Nurodytus teisės klausimus sprendžia bylą kasacine tvarka nagrinėjanti teisėjų kolegija.

29Nagrinėjamoje byloje procesas atnaujintas pagal generalinio prokuroro prašymą CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte įvardytu proceso atnaujinimo pagrindu Šiaulių rajono apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 7 d. nutartimi. CPK 365 straipsnyje nustatyta taisyklė, kad prašymą atnaujinti procesą byloje turi teisę paduoti šalys, tretieji asmenys, neįtraukti į bylą asmenys, jeigu įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas pažeidžia jų teises ar įstatymų saugomus interesus, taip pat gindamas viešąjį interesą – generalinis prokuroras. Ši nuostata, kuria sudaroma galimybė nedalyvavusiam byloje asmeniui – generaliniam prokurorui – inicijuoti proceso atnaujinimą įtvirtinta viešojo intereso apsaugos tikslais. Momentas, kada šie tikslai yra pasiekiami, t. y. ar tik atnaujinus procesą byloje, ar atnaujinus procesą byloje ir priėmus naują galutinį teismo procesinį sprendimą, lemia generalinio prokuroro, kaip proceso šalies, teisinį statusą po teismo nutarties atnaujinti procesą byloje priėmimo. Pagal CPK 49 straipsnio 1 dalį ir 50 straipsnio 1 dalį, jeigu generalinis prokuroras teisme yra pareiškęs ieškinį viešajam interesui apginti, tai jis turi visas ieškovo procesines teises ir pareigas. Prašyme atnaujinti procesą byloje reikia įvardyti, ar prašoma atnaujinti procesą byloje ir įsiteisėjusį teismo sprendimą panaikinti bei priimti naują sprendimą, ar įsiteisėjusį teismo sprendimą pakeisti (CPK 369 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 371 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktai). Asmenys, turintys teisę pateikti prašymą atnaujinti procesą, tarp jų ir generalinis prokuroras, šia apimtimi gali disponuoti ginčo dalyku byloje atnaujinus procesą. Taigi pateikęs prašymą dėl proceso atnaujinimo byloje viešojo intereso gynimo tikslais generalinis prokuroras išlieka dalyvaujančiu byloje asmeniu. Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje įvertina tai, kad atnaujinus procesą byloje generalinis prokuroras tebedalyvauja byloje kaip asmuo, ginantis viešąjį interesą, dėl to jis, kaip dalyvaujantis byloje asmuo, turi teisę paduoti kasacinį skundą (CPK 342 straipsnis).

30Byloje apeliacinės instancijos teismas nutartimi panaikino pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria bylos atnaujintame procese buvo panaikintas įsiteisėjęs teismo sprendimas, ir perdavė bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui nuo pareiškimo dėl praleisto įstatymo nustatyto termino atnaujinimo priėmimo stadijos. Apeliacinės instancijos teismas rėmėsi teise, išnagrinėjus atskirąjį skundą, panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir perduoti klausimą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas), tačiau nenurodė, kuriuo iš CPK 327 ir 329 straipsniuose įvardytų pagrindų vadovavosi, nuspręsdamas grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinės instancijos teismo nutarties motyvuojamojoje dalyje konstatuota, kad pirmosios instancijos teismas negalėjo iš esmės nagrinėti pareiškėjo R. Volkovo įmonės pareiškimo dėl termino nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutarčiai įregistruoti, nes prie pareiškimo nepridėta įrodymų, pagrindžiančių termino praleidimo priežasčių svarbą (CPK 576 straipsnio 1 dalis), ir dėl to pirmosios instancijos teismas turėjo pasiūlyti pareiškėjui pašalinti šio procesinio dokumento trūkumus. Nurodytų proceso teisės normų netinkamo taikymo konstatavimas buvo esminė priežastis, dėl kurios apeliacinės instancijos teismas grąžino bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

31Kasacinio teismo teisėjų kolegija nurodo, kad pagal CPK 329 straipsnio 1 dalį procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų taikymas yra pagrindas sprendimui panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Iš esmės teisėtas ir pagrįstas teismo sprendimas ar nutartis negali būti naikinami vien formaliais pagrindais (CPK 328 straipsnis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pripažįstama, kad procesinės teisės normos netinkamas taikymas, neturėjęs įtakos teismo sprendimo (nutarties) teisėtumui, nėra pagrindas naikinti teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. sausio 29 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-132/2003; 2006 m. gegužės 3 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-311/2006, 2007 m. liepos 13 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-312/2007, 2008 m. kovo 3 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-135/2008 ir kt.).

32Atnaujinęs procesą pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, sprendė dėl pareiškėjo pareiškimo atnaujinti praleistą terminą pastato teisinei registracijai atlikti pagrįstumo, tyrė ir įvertino pareiškime nurodytas aplinkybes dėl šio termino praleidimo priežasčių. Pareiškėjas turėjo galimybę bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu pateikti nurodomas termino praleidimo priežastis patvirtinančius dokumentus, dėl to teismas neturėjo nustatyti termino pareiškimo trūkumams pašalinti, t. y. pasiūlyti pareiškėjui pateikti papildomus įrodymus. Apeliacinės instancijos teismo nutartyje išdėstytas nurodymas pirmosios instancijos teismui išsiaiškinti, kokiai veiklai buvo nupirktas pastatas, ar pareiškėjas naudojasi pastatu ir ar pastato teisinė registracija nepažeis suinteresuoto asmens A. K. teisėtų interesų jam siekiant atkurti nuosavybės teises natūra į žemės sklypą, kuriame yra šis pastatas, taip pat neturi reikšmės sprendžiant dėl praleisto termino pastato teisinei registracijai atlikti atnaujinimo. Bylos aplinkybės dėl praleisto termino ir jo priežasčių pirmosios instancijos teismo yra nustatytos ir įvertintos nepažeidžiant įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių (CPK 176–185 straipsniai).

33Konstatuotina, kad Šiaulių apygardos teismas, nutartimi be pakankamo teisėto pagrindo naikindamas pirmosios instancijos teismo nutartį ir bylą grąžindamas nagrinėti iš naujo, pažeidė CPK 329 straipsnio 1 dalies nuostatas bei nesilaikė šioje nutartyje nurodytose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijų nutartyse formuojamos procesinių teisės normų taikymo bei aiškinimo praktikos, todėl Šiaulių apygardos teismo nutartis negali būti laikoma teisėta.

34Nesant teisinio pagrindo panaikinti Šiaulių rajono apylinkės teismo 2007 m. gegužės 24 d. nutartį, ši nutartis ją peržiūrėjus apeliacinės instancijos teisme turėjo būti paliekama nepakeista. Dėl to kasacinio teismo teisėjų kolegija naikina Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 6 d. nutartį ir palieka galioti Šiaulių rajono apylinkės teismo 2007 m. gegužės 24 d. nutartį (CPK 359 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

35Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

36Panaikinti Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 6 d. nutartį ir palikti galioti Šiaulių rajono apylinkės teismo 2007 m. gegužės 24 d. nutartį.

37Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Pareiškėjas Ramūno Volkovo įmonė 2005 m. birželio 23 d. pareiškimu... 6. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2005 m. liepos 7 d. nutartimi pareiškėjui... 7. Generalinis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, 2006 m. rugsėjo 15 d.... 8. Šiaulių rajono apylinkės teismas 2006 m. gruodžio 7 d. nutartimi procesą... 9. Kasacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas yra dėl apeliacinės instancijos... 10. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutarčių esmė... 11. Šiaulių rajono apylinkės teismo 2007 m. gegužės 24 d. nutartimi... 12. Teismas nustatė, kad pagal iki 2001 m. liepos 1 d. galiojusio 1964 m. CK 255... 13. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007... 14. Nutartyje apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad pirmosios instancijos... 15. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 16. Kasaciniu skundu ginantis viešąjį interesą Lietuvos Respublikos generalinis... 17. 1. Apeliacinės instancijos teismo teisė panaikinti pirmosios instancijos... 18. 2. Skundžiamoje Šiaulių apygardos teismo nutartyje nukrypta nuo Lietuvos... 19. Prisidėjimu prie Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro kasacinio skundo... 20. Atsiliepimu į Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro kasacinį skundą... 21. 1. Kasacinį skundą padavęs generalinis prokuroras neturi teisinio... 22. 2. Bylą perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui pagrindas... 23. Teisėjų kolegija... 24. IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės... 25. Šiaulių rajono apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 7 d. nutartimi atnaujintas... 26. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 27. Kasacija yra išimtinė teismų sprendimų teisėtumo patikrinimo forma.... 28. Byloje paduotų kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai yra dėl... 29. Nagrinėjamoje byloje procesas atnaujintas pagal generalinio prokuroro... 30. Byloje apeliacinės instancijos teismas nutartimi panaikino pirmosios... 31. Kasacinio teismo teisėjų kolegija nurodo, kad pagal CPK 329 straipsnio 1... 32. Atnaujinęs procesą pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą,... 33. Konstatuotina, kad Šiaulių apygardos teismas, nutartimi be pakankamo teisėto... 34. Nesant teisinio pagrindo panaikinti Šiaulių rajono apylinkės teismo 2007 m.... 35. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 36. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų... 37. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...