Byla e2-276-351/2015
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Virgina Pankauskienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finance“ ieškinį atsakovei I. B. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

2atsakovei I. B. už akių,

Nustatė

3Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 1000 Lt skolos, 1750,30 Lt palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2012-08-31 tarp jos, valdančios sistemą Vivus.lt, ir atsakovės pagal Vivus.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 9941793001 (toliau – sutartis). Ieškovė paskolino atsakovei 1000 Lt sumą 24 mėnesių terminui, kurią ši turėjo grąžinti iki 2014-08-31. Atsakovė savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos ir palūkanų, todėl ieškovė 2012-11-20 vienašališkai sutartį nutraukė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 19 straipsniu. Pagal sutartį skaičiuojamos palūkanos už laikotarpį nuo 2012-09-30 iki 2013-11-28, susidaro mokėti 1750,30 Lt, kas laikytina minimaliais ieškovės nuostoliais.

4Atsakovė be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašo atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Formaliai ištyrus įrodymus ir pasitvirtinus jų turiniui yra pagrindas priimti tokį sprendimą, nes, kaip matyti iš bylos medžiagos, 2012-08-31 tarp ieškovės UAB „4finance“, valdančios sistemą Vivus.lt, ir atsakovės I. B. pagal Vivus.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 9941793001. Ieškovė paskolino atsakovei 1000 Lt sumą 24 mėnesių terminui, kurią ši turėjo grąžinti iki 2014-08-31. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir 2012-08-31 pervedė atsakovei 1000 Lt, tačiau atsakovė savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos ir palūkanų, todėl ieškovė 2012-11-20 vienašališkai sutartį nutraukė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 19 straipsniu.

7Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d., 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Atsakovė prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, todėl iš jos ieškovės naudai priteistina 1000 Lt (289,62 €) skola (CK 6.63 str. 1 d. 1 p. ir 2 p., 6.256 str. 2 d.).

8Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 1750,30 Lt palūkanų po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos, t.y. 80 procentų dydžio palūkanas nuo negrąžintos kredito sumos ir priskaičiuotų palūkanų, nes tai yra ieškovės nuostoliai (negautos pajamos) remiantis CK 6.249 str. 1 d. ir 6.261 str. Šalis sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. LR Konstitucijos 46 str. 5 d. nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT), konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (LAT nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-536/2008; Nr. 3K-3-502/2009; Nr. 3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 str. 1 d. nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 str. nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 str., mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (LAT nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-7-751/2003, Nr. 3K-3-161/2004, Nr. 3K-3-434/2005, Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. LR Vartojimo kredito įstatymo 21 str. numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovės prašomos priteisti palūkanos laikytinos neprotingai didelėmis. Šiuo atveju palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., teismas turi teisę mažinti sutartimi nustatytas palūkanas, todėl paskaičiuotos palūkanos mažintinos dviem trečdaliais - iki 583,73 Lt (168,97 €).

9Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

10Atsižvelgiant į tenkintų reikalavimų dalį, iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 36 € žyminio mokesčio ieškovei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str.).

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str., 285 str.- 287 str., 441 str.,

Nutarė

12Ieškinį patenkinti iš dalies ir priimti sprendimą už akių.

13Priteisti iš atsakovės I. B., asmens kodas ( - )

14- 289,62 € skolos,

15- 168,97 € palūkanų,

16- 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 458,59 € sumą nuo 2014-12-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 36 € bylinėjimosi išlaidų ieškovės UAB „4finance“, įmonės kodas 301881644, naudai.

17Kitą ieškinio dalį atmesti.

18Atsakovė I. B. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šilutės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai