Byla 2-150/2011
Dėl skolos priteisimo

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Artūro Driuko ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,IREC LT“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-6511-560/2010 pagal ieškovo akcinės bendrovės „Hanner“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „IREC LT“ dėl skolos priteisimo.

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

5Ieškovas AB ,,Hanner“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB ,,IREC LT“ dėl 105 052,73 Lt skolos, 609,46 Lt delspinigių, 8,28 procentų dydžio metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

6Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovui priklausančias pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose, lėšas pas trečiuosius asmenis, nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą ieškinio sumai. Nurodė, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali itin pasunkėti arba tapti nebeįmanomas. Ieškinio suma yra didelė, skolininkas nekilnojamojo turto neturi, jo veikla susijusi su skolų pirkimu ir valdymu, finansiniu tarpininkavimu, dėl šios priežasties kyla reali grėsmė, kad skolininkas be jokių apribojimų gali perleisti pinigines lėšas, iš sutarčių kylančias teises ir pareigas ir kitą turtą bei turtines teises tretiesiems asmenims.

7II.

8Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 15 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino, areštavo atsakovui UAB „IREC LT“ priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą 105 662,19 Lt sumai, uždraudžiant šį turtą perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti bei mažinti turto vertę. Tik nesant (trūkstant) tokio turto, areštavo atsakovo pinigines lėšas bei turtines teises, esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, neviršijant ieškinio sumos. Teismas nurodė, kad ieškovo prašoma priteisti 105 662,19 Lt suma yra pakankamai didelė, ir tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Patenkinus ieškinį, ši suma būtų priteista iš atsakovo, tačiau atsakovui perleidus turtą ar jo atžvilgiu sudarius apsunkinimo sandorius, šią sumą būtų sudėtinga arba negalima išieškoti. Todėl teismas darė išvadą, jog yra pagrindo teigti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, priimto ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju, jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

10Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas taip pat atsižvelgė į atsakovo interesus ir pirmiausiai areštavo atsakovo nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, o jo nesant – pinigines lėšas ir turtines teises. Prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismas sprendė nepranešęs atsakovui, nes, teismo nuomone, egzistavo grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą (CPK 148 str. 1 d.).

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atskiruoju skundu atsakovas UAB ,,IREC LT“ prašo panaikinti šią teismo nutartį ir netenkinti ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirasis skundas grindžiamas šiomis aplinkybėmis:

  1. Ieškinio sumos dydis negali būti vienintelis faktorius, lemiantis laikinųjų apsaugos priemonių taikymą.
  2. Kadangi atsakovas kilnojamojo ar nekilnojamojo turto neturi, skundžiama nutartimi areštuotos atsakovo sąskaitos. Tokio turto areštavimas atsakovo veiklą daro sunkiai įgyvendinamą, dėl ko nukentėtų ne tik atsakovas, bet ir jo kontrahentai, darbuotojai. Dėl to darytina išvada, jog taikius minėtas laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeistas viešasis interesas.
  3. Teismas neįvertino tos aplinkybės, kad atsakovas yra mokus, visuomet atsiskaito su savo kreditoriais. Teismui nepateikta jokių duomenų, patvirtinančių, kad atsakovas, siekdamas išvengti įsipareigojimų, dirbtinai mažina savo turimą turtą.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas AB ,,Hanner“ prašo šio skundo netenkinti, skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad iš antstolės N. L. pažymos apie vykdymo eigą matyti, jog areštuotose sąskaitose piniginių lėšų nėra, todėl nėra pagrindo teigti, jog atsakovo veiklos vykdymas dėl areštuotų sąskaitų tapo negalimas.

14IV.

15Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto sprendimo, jei šis būtų palankus ieškovui, realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, tokio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010). Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią objektyvaus pobūdžio prielaida, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi tai gali objektyviai padidinti teismo būsimo procesinio sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1624/2010; 2008 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-428/2008; 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007). Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti, todėl kiekvienu atveju teismas turi įvertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y., ar jam yra didelė ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, finansine padėtimi.

18Pažymėtina, kad iš ieškovo pateiktos antstolės N. L. (vykdžiusios skundžiamą apygardos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių) 2010 m. spalio 1 d. pažymos apie vykdymo eigą (b. l. 20) matyti, jog atsakovas kilnojamojo ir nekilnojamojo turto neturi, atsakovo bankų sąskaitose piniginių lėšų taip pat nėra. Taigi, minėtos pažymos duomenimis, atsakovas neturi turto, į kurį galėtų būti nukreiptas ieškiniu reikalaujamos sumos išieškojimas, o atsakovas apeliacinės instancijos teismui nepateikė kitų duomenų, paneigiančių ieškovo pateiktuosius (CPK 314 str., 338 str., 185 str., 302 str.).

19Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nėra pagrindo teigti, kad ieškovo 105 662,19 Lt reikalavimas nėra didelis atsakovui, kurio finansinė padėtis ir turimas turtas nepaneigia egzistuojančios objektyvios teismo sprendimo neįvykdymo rizikos dėl didelės ieškinio sumos. Be to, Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 17 d. sprendimu už akių patenkino ieškovo ieškinį iš dalies, šis teismo sprendimas yra įsiteisėjęs ir vykdytinas (CPK 279 str. 1 d., 584 str.), tačiau atsakovas nepateikė duomenų apie šio teismo sprendimo įvykdymą. Pažymėtina, kad minėtu sprendimu už akių ieškovui iš atsakovo priteista pinigų suma viršija pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą, todėl areštuoto turto apimtis nepažeidžia atsakovo teisių (CPK 185 str.).

20Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, kad 105 662,19 Lt suma atsakovui yra didelė, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, o apelianto argumentai nepaneigia tokių teismo išvadų (CPK 178 str., 314 str., 185 str., 302 str.).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai