Byla e2A-1041-230/2017
Dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nijolios Indreikienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Algimanto Kukalio, Egidijaus Tamašausko,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. T. apeliacinį skundą dėl Varėnos rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 9 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Epsilon Energo“ ir R. K. ieškinį atsakovui A. T. dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą ir civilinę bylą,

Nustatė

4Ginčo esmė

5

  1. Ieškovai UAB „Epsilon Energo“ ir R. K. ieškinyje teismo prašė priteisti iš atsakovo ieškovės UAB „Epsilon Energo“ naudai 15 924,24 Eur žalos atlyginimą bei 5 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos, priteisti iš atsakovo ieškovo R. K. naudai 2 500 Eur žalos atlyginimą bei 5 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad 2014 m. pradžioje atsakovas A. T. kreipėsi į teismą, siekdamas prisiteisti iš ieškovo R. K. 14 353 Eur skolą. Atsakovo prašymu Varėnos rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 4 d. nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotas ieškovui R. K. priklausantis turtas 65 000 Lt (18 825,30 Eur) sumai. Vykdant minėtą nutartį buvo aprašytas bei areštuotas įvairus ieškovo R. K. turtas, tame tarpe ir ieškovės UAB „Epsilon Energo“ 100 vnt. akcijų. Ieškovė UAB „Epsilon Energo“, vykdydama savo veiklą, 2014 m. birželio 2 d. kreipėsi į UAB „Medicinos bankas“ su prašymu dėl paskolos gavimo, tačiau būtent dėl ieškovui R. K. (UAB „Epsilon Energo“ direktoriui) atsakovo prašymu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių – areštuotų ieškovės UAB „Epsilon Energo“ akcijų ieškovei buvo atsisakyta suteikti kreditą, dėl ko ji patyrė nuostolius. Ieškovės UAB „Epsilon Energo“ patirtus nuostolius sudaro permokėtos palūkanos ir šie nuostoliai yra būtent atsakovo neteisėtų veiksmų rezultatas, kadangi Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 23 d. nutartimi Varėnos rajono apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 1 d. sprendimas, kuriuo atsakovo A. T. ieškinys atmestas, buvo paliktas nepakeistas. Dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, ieškovas R. K. patyrė neturtinę žalą, t. y. ilgą laiką (2 metus) buvo apribota jo galimybė naudotis bei disponuoti savo turtu, banko sąskaitomis, gyventi normalų gyvenimą, ieškovas R. K., kaip asmuo ir kaip verslininkas, patyrė nemalonius (neigiamus) dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, reputacijos pablogėjimą.
  2. Atsakovas A. T. su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad ieškinio reikalavimas dėl 15 924,24 Eur priteisimo UAB „Epsilon Energo“ naudai nepagrįstas, kadangi pareikštas netinkamos šalies ir neįrodyta, kad šis atsakovas žalą patyrė dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, o reikalavimas dėl 2 500 Eur neturtinės žalos priteisimo neįrodytas, nes ieškovas nepagrindė reikalavimo priteisti neturtinę žalą, nenurodė jokių konkrečių aplinkybių, dėl ko tą žalą jis galimai patyrė. Ieškovas R. K. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neskundė, neprašė teismo pakeisti vienas laikinąsias apsaugos priemones kitomis, neprašė taikyti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Bylą, kurioje buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, nagrinėjo įvairių instancijų teismai net 4 kartus, taigi tarp šalių buvo susiklostę labai sudėtingi, nevienareikšmiai tarpusavio santykiai, kurių baigties nei viena iš ginčo šalių negalėjo numatyti, o atsakovas negalėjo tinkamai įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmių. Byloje nėra įrodymų, jog akcijų areštas trukdė plėtoti įmonės veiklą, įrodymų apie įmonės finansinę būklę iki laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bei po jų pritaikymo.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
  1. Varėnos rajono apylinkės teismas 2017 m. sausio 9 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, priteisė iš atsakovo A. T. ieškovei UAB „Epsilon Energo“ 15 924,24 Eur turtinės žalos atlyginimą, 5 proc. metines palūkanas nuo 15 924,24 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-05-11), 358 Eur bylinėjimosi išlaidas, priteisė iš atsakovo A. T. ieškovui R. K. 1 500 Eur neturtinės žalos atlyginimą, 5 proc. metines palūkanas nuo 1 500 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-05-11), 34 Eur bylinėjimosi išlaidas, priteisė iš atsakovo A. T. į valstybės biudžetą 8,63 Eur bylinėjimosi išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu.
  2. Teismas nustatė, kad Varėnos rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 4 d. nutartimi atsakovo A. T. prašymu buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, areštuojant ieškovui R. K. priklausantį turtą 65 000 Lt (18 825,30 Eur) sumai. Atsakovui pateikus minėtą nutartį vykdyti antstoliui, buvo aprašytas bei areštuotas įvairus ieškovo R. K. turtas, tame tarpe ir ieškovės UAB „Epsilon Energo“ 100 vnt. akcijų. Varėnos rajono apylinkės teismas 2015 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu A. T. ieškinį atmetė. Kauno apygardos teismas 2016 m. vasario 23 d. nutartimi Varėnos rajono apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 11 d. sprendimą paliko nepakeistą bei konstatavo, jog atsakovo ieškinys yra nepagrįstas.
  3. Teismas atmetė atsakovo argumentą, jog UAB „Epsilon Energo“ yra netinkama šalis byloje ir nurodė, jog nors byloje dėl skolos ir palūkanų priteisimo ši šalis nedalyvavo, bet ji dėl atsakovo veiksmų patyrė turtinę žalą ir šį ieškinį reiškia bendraisiais civilinės atsakomybės pagrindais. Atsakovas A. T. kreipėsi į antstolį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, ko pasėkoje buvo areštuotas ne tik R. K. priklausantis turtas, bet ir UAB „Epsilon Energo“ akcijos. Atsakovas A. T., būdamas verslininkas, turėjo žinoti ir suprasti, kad tokios priemonės, kaip visų UAB „Epsilon Energo“ akcijų areštas, gali paveikti bendrovės, kurios vienintelis akcininkas yra R. K., veiklą. Teismas sprendė, kad atsakovas A. T. (įvertinus jo veiklą, patirtį ir statusą), atlikdamas tokius veiksmus, prisiėmė savo veikimo riziką, turėjo ir galėjo suvokti tokių veiksmų pasekmes. Priimtu teismo sprendimu, kuris atsakovo reikalavimą pripažino nepagrįstu, buvo nustatyti atsakovo neteisėti veiksmai. Neteisėtais veiksmais, kaip civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, sąlyga pripažintinas asmens, prašiusio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, bendrojo pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas, patvirtinamas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, kuriuo jo reikalavimai pripažinti nepagrįstais ir atmesti.
  4. Teismas, vertindamas atsakovo argumentus dėl ieškovo procesinio neveikimo neskundžiant laikinųjų apsaugos priemonių ir neprašant jų pakeisti ar panaikinti, kaip pagrindo taikyti CK 6.251 straipsnio 2 dalį, pažymėjo, kad nepasinaudojimas teise skųsti teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių savaime negali būti vertinamas kaip civilinio proceso tikslams ir civilinio proceso principams prieštaraujantis elgesys. Tik nesąžiningo naudojimosi ir (ar) piktnaudžiavimo priklausančiomis procesinėmis teisėmis fakto konstatavimas šiuo atveju galėtų turėti įtakos sprendimui dėl nuostolių atlyginimo ar nuostolių atlyginimo dydžio mažinimo. Šiuo atveju tokių aplinkybių byloje nenustatyta.
  5. Teismas taip pat nustatė, kad ieškovė UAB „Epsilon Energo“ yra veikiantis privatus juridinis asmuo (verslininkas), kurio tikslas yra gauti pelną bei tenkinti jo akcininkų interesus. Ji, vykdydama savo veiklą, 2014 m. birželio 2 d. kreipėsi į UAB „Medicinos bankas“ su prašymu dėl paskolos gavimo (apyvartinėms lėšoms). Būtent dėl ieškovui R. K. (UAB „Epsilon Energo“ vieninteliam akcininkui) atsakovo prašymu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių ir areštuotų ieškovės UAB „Epsilon Energo“ akcijų ieškovei buvo atsisakyta suteikti kreditą. Kad UAB „Epsilon Energo“ vykdydama savo veiklą kreipėsi ir į kitus bankus, patvirtino ieškovas R. K. bei liudytoja L. S.. Teismas, įvertinęs minėtus duomenis, sprendė, kad susidarius nurodytai situacijai (esant įrašams apie taikomas laikinąsias apsaugos priemones), tikėtina, jog bankai, kurių kreditavimo sąlygos yra labai panašios, atsisakė teikti paskolą ir ieškovė buvo priversta kreiptis į kitas įstaigas (bendroves) dėl kreditavimo (paskolų gavimo).
  6. Teismas nustatė, kad 2014-07-04, 2015-09-04 ieškovei UAB „Epsilon Energo“ buvo suteiktos paskolos 40 546,80 Eur sumai, kurias suteikė UAB „Creditfirm“. Ieškovė gavo paskolą, tačiau daug didesnėmis palūkanomis, nei būtų gavusi banke. Pagal Lietuvos banko skelbiamas palūkanų normas (aukščiausią ribą) bei ieškovei UAB „Epsilon Energo“ suteiktų paskolų iš privataus juridinio asmens palūkanų dydį, ieškovė UAB „Epsilon Energo“ 2014 m. permokėjo 4 080,24 Eur, 2015 m. – 10 195,07 Eur ir 2016 m. – 1 648,93 Eur. Taigi ieškovė UAB „Epsilon Energo“ patyrė 15 924,24 Eur suma daugiau išlaidų nei galėjo patirti, jeigu nebūtų atsakovo neteisėtų veiksmų ir tai laikytina turtine žala. Atsakovo kaltę dėl kilusios žalos patvirtina minimalaus atsargumo nebuvimas ar nepakankamumas.
  7. Teismas taip pat pripažino, kad ieškovas R. K., kaip asmuo ir kaip verslininkas, patyrė nemalonius (neigiamus) dvasinius išgyvenimus, kuomet ilgą laiką jam buvo apribota galimybė naudotis bei disponuoti savo turtu, banko sąskaitomis (buvo areštuotos ir jo bendrovės akcijos), jis patyrė didelius nepatogumus, reputacijos pablogėjimą. Tokie atsakovo veiksmai lėmė, jog ieškovas patyrė neturtinę žalą. Teismas, įvertinęs atsakovo neteisėtus veiksmus (areštuotas visas turtas, net ir ieškovo įmonės akcijos, arešto trukmė daugiau kaip 2 metai), vadovaudamasis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijais ieškovo R. K. prašomą priteisti neturtinę žalą sumažino iki 1 500 Eur sumos.
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai
  1. Apeliaciniu skundu atsakovas A. T. prašo panaikinti Varėnos rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 9 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
   1. Teismas nemotyvavo, kodėl CPK 146 straipsnio 2 dalies nuostatos gali būti taikomos byloje nedalyvavusiems asmenims. Šiuo atveju laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos tik ieškovo R. K. atžvilgiu, taigi tik R. K. (proceso dalyvis) gali kreiptis dėl nuostolių atlyginimo. Tokia galimybė kitam asmeniui (ne proceso dalyviui) CPK 146 straipsnio 2 dalis nenumatyta. Taigi ieškovė UAB „Epsilon Energo“ neturėjo teisės kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo.
   2. Teismas pažeidė procesinės teisės normas dėl įrodymų vertinimo ir nepagrįstai tinkamu įrodymu pripažino kompiuteriu atspausdintą ir nepasirašytą bei nepatvirtintą elektroninį susirašinėjimą tarp banko darbuotojo ir UAB „Epsilon Energo“.
   3. Teismas netinkamai vertino UAB „Medicinos banko“ byloje pateiktą informaciją apie UAB „Epsilon Energo“ kreipimąsi dėl kredito suteikimo. Bankas informavo, kad su ieškove elektroniniu paštu bendravęs A. L. nuo 2015-01-31 banke nebedirba, todėl bankas neturi galimybių patikrinti A. L. elektroninio pranešimo tikrumo ir autentiškumo, detaliau pakomentuoti tokio elektroninio pranešimo turinį ar jo išsiuntimo aplinkybes. Sprendimus priimančių banko organų sprendimo dėl kredito (ne)suteikimo UAB „Epsilon Energo“ nebuvo, o banko darbuotojas neturi teisės atsisakyti tęsti tolimesnius dalykinius santykius su klientu. Be to, elektroniniame pranešime nenurodyta, kad bankas atsisako tenkinti kliento prašymą dėl kredito suteikimo. Dėl akcininko akcijų arešto bankas nurodė, kad gali tik spėti, jog informacija apie UAB „Epsilon Energo“ akcininką buvo analizuojama su tikslu įvertinti šio asmens, kaip UAB „Epsilon Energo“ laiduotojo, priimtinumą bankui. Bankas neturi galimybių atsakyti, ar UAB „Epsilon Energo“ akcininkui priklausančio turto apribojimai tuo metu buvo vienintelė ir/ar pagrindinė aplinkybė, dėl kurios nebuvo sudarytos sąlygos galutiniam banko sprendimui dėl kredito (ne)suteikimo UAB „Epsilon Energo“ priimti.
   4. Ieškovė UAB „Epsilon Energo“ neįrodė, kad jos veiklai kreditai būdavo reikalingi kiekvienais metais (tiek iki laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tiek jų taikymo metu), be to Lietuvoje veikia 6 bankai, 151 kredito davėjas, 3 užsienio bankų kontroliuojamos finansų įmonės, todėl pasikreipus dėl kredito gavimo į vienintelį banką ir elektroniniu paštu pabendravus su jo vadybininku, negalima teigti, kad ir kitos kredito įmonės būtų skolinę/neskolinę tokiomis pačiomis sąlygomis.
   5. Ieškovai neįrodė kreipimosi į kitus bankus dėl paskolos suteikimo fakto, o R. K. ir L. S. parodymai, kad buvo kreiptasi į kitus bankus telefonu (žodžiu) ir buvo atsisakyta suteikti paskolą, vertintini kritiškai, jie nepatvirtinti jokiais kitais įrodymais.
   6. Byloje nėra jokių įrodymų, už kokias palūkanas UAB „Medicinos bankas“ būtų skolinęs ir ar būtų skolinęs, jeigu laikinosios apsaugos priemonės nebūtų taikytos, t. y. neaiškus galimai patirtos žalos dydis. Be to, nustatyta, kad UAB „Epsilon Energo“ iš UAB „Creditfirm“ skolinosi už 36 procentus metinių palūkanų, t. y 8-10 kartų didesnes palūkanas, nei tuo metu skolino bankai. Ieškovė yra verslininkė, turinti patirties versle, jai turi būti taikomi padidinti apdairumo, atidumo, rūpestingumo ir protingumo standartai. Ji privalėjo elgtis kvalifikuotai ir atidžiai, kai skolinosi su tokio dydžio palūkanomis.
   7. Teismas nepagrįstai nusprendė, kad ieškovas R. K. patyrė nemalonius (neigiamus) dvasinius išgyvenimus, kuomet ilgą laiką jam buvo apribota galimybė naudotis bei disponuoti savo turtu, banko sąskaitomis, jis patyrė didelius nepatogumus, reputacijos pablogėjimą, kadangi bylos nagrinėjimo metu nustatytos kitos aplinkybės, t. y. R. K. nurodė, kad neturtinę žalą patyrė dėl nuolatinių važinėjimų į Varėną, Kauną bei dėl apribotų jo galimybių naudotis turtu ir pinigais. Be to, R. K. 2014-2016 metais beveik kiekvieną mėnesį pakankamai dideles grynųjų pinigų sumas įnešdavo į UAB „Epsilon Energo“ sąskaitą. Taigi teismo nustatytos aplinkybės yra prieštaringos paties ieškovo nurodytoms aplinkybėms.
   8. Ieškovas R. K. nepagrindė reikalavimo priteisti neturtinę žalą, nenurodė jokių konkrečių aplinkybių, dėl ko tą žalą jis galimai patyrė, todėl jo reikalavimas yra neįrodytas ir teisiškai nepagrįstas. Žalos dydis neatitinka teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijų ir formuojamos teismų praktikos.
   9. Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, nukrypo nuo teismų praktikos dėl civilinės atsakomybės taikymo ir sąlygų, nepasisakė dėl visų būtinų civilinei atsakomybei atsirasti sąlygų, nemotyvavo, kodėl atsakomybės naštą dėl byloje nedalyvavusio asmens nuostolių perkėlė atsakovui, pažeidė procesines įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisykles, netinkamai taikė materialiąsias teisės normas, reglamentuojančias civilinę atsakomybę ir turtinės bei neturtinės žalos, atsiradusios dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo.
  2. Ieškovai UAB „Epsilon Energo“ ir R. K. atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo, kad dėl žalos, padarytos pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, gali ir turi teisę kreiptis ne tik atsakovas, kurio atžvilgiu buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, bet ir bet kuris asmuo, kurio turtinės teisės buvo suvaržytos, t. y. kuriam buvo padaryta nuostolių tomis priemonėmis. Byloje įsiteisėjusiais teismų sprendimu ir nutartimi nustatyti atsakovo neteisėti veiksmai, t. y. bendrojo pobūdžio reikalavimų elgtis atidžiai ir rūpestingai bei taip, kad niekam nepadarytum žalos, pažeidimai. Atsakovas nekėlė jokių abejonių dėl byloje pateiktų ieškovės elektroninio susirašinėjimo laiškų (įrodymų) teisėtumo (tikrumo), neteikė jokių pareiškimų apie įrodymų suklastojimą, nereikalavo jų papildyti ir pan., taip pat neginčijo byloje ieškovo pateikto žalos turtinės (nuostolių) skaičiavimo, jo teisingumo, todėl teismas įvertinęs byloje esančius duomenis dėl sumokėtų palūkanų bei ieškovės galimybę, esant tokio masto turto areštui, gauti kreditą kitomis (realiomis rinkos) sąlygomis padarė pagrįstas išvadas ir tokiu būdu jokių procesinių teisės normų dėl įrodymų įvertinimo nepažeidė.
 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6Dėl apeliacinio skundo ribų ir ginčo esmės

  1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuodamas apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis), kurios nagrinėjamu atveju nenustatytos. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas taip pat nenustatė (CPK 329 straipsnis).
  2. Byloje kilo ginčas dėl civilinės atsakomybės už ieškovams atsiradusią žalą, atsakovo prašymu taikius laikinąsias apsaugos priemones, sąlygų buvimo.
  3. Nustatyta, kad Varėnos rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 4 d. nutartimi atsakovo A. T. prašymu buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, areštuojant ieškovui R. K. priklausantį turtą 65 000 Lt (18 825,30 Eur) sumai. Antstolis aprašė bei areštavo įvairų ieškovui R. K. priklausantį turtas, tame tarpe ir 100 vnt. ieškovės UAB „Epsilon Energo“ akcijų. Varėnos rajono apylinkės teismas 2015 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu A. T. ieškinį atmetė. Kauno apygardos teismas 2016 m. vasario 23 d. nutartimi Varėnos rajono apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 11 d. sprendimą paliko nepakeistą bei konstatavo, jog atsakovo ieškinys yra nepagrįstas.
  4. Ieškovai – UAB „Epsilon Energo“ ir jos direktorius ir vienintelis akcininkas R. K. – remdamiesi nurodytomis aplinkybėmis, ieškinyje teismo prašė priteisti iš atsakovo ieškovei UAB „Epsilon Energo“ – 15 924,24 Eur turtinę žalą, o ieškovui R. K. – 2 500 Eur neturtinę žalą.
  5. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovo ieškovei UAB „Epsilon Energo“ 15 924,24 Eur turtinę žalą, o ieškovui R. K. 1 500 Eur neturtinę žalą. Teismas pripažino esant nustatytomis atsakovo civilinės atsakomybės sąlygoms abiejų ieškovų atžvilgiu.
  6. Atsakovas prašo panaikinti priimtą teismo sprendimą, kadangi, jo nuomone, teismas nenustatė visų būtinų civilinei atsakomybei atsirasti sąlygų, todėl netinkamai taikė materialiąsias teisės normas, reglamentuojančias civilinę atsakomybę, nemotyvavo, kodėl nagrinėjamu atveju taikytinos CPK 146 straipsnio 2 dalies nuostatos ieškovės UAB „Epsilon Energo“ atžvilgiu, kadangi ji nedalyvavo byloje, kurioje buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, taip pat pažeidė įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisykles.

7Dėl ieškovės UAB „Epsilon Energo“ teisės reikšti ieškinį atsakovui dėl žalos, padarytos laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, atlyginimo

  1. Apeliantas teigia, kad ieškovė UAB „Epsilon Energo“ neturi teisės reikalauti priteisti nuostolius, atsiradusius dėl atsakovo prašymu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, kadangi jai nebuvo pareikšti reikalavimai ir ji nedalyvavo byloje, kurioje buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Šį apeliacinio skundo argumentą grindžia netinkamu CPK 146 straipsnio 2 dalies nuostatų taikymu.
  2. CPK 146 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad įsiteisėjus sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas, atsakovas turi teisę reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos atsakovas patyrė dėl ieškovo prašymu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių.
  3. Atsakovas nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismas nemotyvavo, kodėl šią teisės normą taikė ieškovės UAB „Epsilon Energo“ atžvilgiu, nes teismas sprendime nurodė, kad, remiantis kasacinio teismo praktika, į teismą su tokio pobūdžio ieškiniu gali kreiptis asmuo, kurio turtinės teisės buvo suvaržytos laikinosiomis apsaugos priemonėmis ir jis dėl tokio suvaržymo patyrė nuostolių.
  4. Kolegija sutinka su tokia pirmosios instancijos teismo išvada. Iš tikrųjų kasacinis teismas, pasisakydamas dėl nuostolių, atsiradusių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civiliniame procese, atlyginimo, inter alia yra išaiškinęs, kad, atmetus ieškinį, asmuo, kurio turtinės teisės ieškovo prašymu buvo suvaržytos laikinosiomis apsaugos priemonėmis ir kuris dėl tokio suvaržymo patyrė nuostolių, gali kreiptis į teismą atskiru ieškiniu ir turi būti nustatytos šios civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, žala ir priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Lit-Invest“ v. UAB „Paribys“, bylos Nr. 3K-7-411/2010; 2011 m. vasario 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. V. v. UAB „Artapolas“, bylos Nr. 3K-3-74/2011; 2013 m. spalio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. G. ir kt. v. V. G., bylos Nr. 3K-7-335/2013).
  5. Be to, pažymėtina, kad bet koks žalos padarymas yra pagrindas atsirasti civilinėms teisėms ir pareigoms (CK 1.136 straipsnio 2 dalies 5 punktas), konkrečiai – civilinės atsakomybės teisiniams santykiams (CK 6.245 straipsnio 1 dalis). CK 6.263 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Todėl bet kuriuo atveju ieškovė UAB „Epsilon Energo“, patyrusi žalos dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, turi teisę reikalauti, kad ją atlygintų.

8Dėl būtinųjų atsakovo civilinės atsakomybės sąlygų dėl ieškovei UAB „Epsilon Energo“

9 padarytos žalos nustatymo ir su tuo susijusių įrodymų vertinimo

  1. Atsakovas nesutinka su teismo išvadomis, kad ieškovė UAB „Epsilon Energo“ yra patyrusi nuostolių dėl atsakovo A. T. prašymu ieškovui R. K. taikytų laikinųjų apsaugos priemonių ir kad šie nuostoliai yra pagrįsti ir įrodyti. Tokiu būdu keliamas nagrinėjamoje byloje reikalingų įrodyti būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų buvimo klausimas.
  2. Neteisėti veiksmai yra įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos neįvykdymas arba veiksmų, kuriuos draudžia įstatymai ar sutartis, atlikimas, arba bendrojo pobūdžio reikalavimų elgtis atidžiai ir rūpestingai bei taip, kad niekam nepadarytum žalos, pažeidimas (CK 6.246 straipsnis, 6.263 straipsnio 2 dalis). Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, nagrinėjamu atveju neteisėtais veiksmais, kaip civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, sąlyga pripažintinas asmens, prašiusio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, bendrojo pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas, patvirtinamas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, kuriuo jo reikalavimai pripažinti nepagrįstais ir atmesti. Tai atitinka ir kasacinio teismo praktikoje dėl žalos, padarytos nepagrįstu laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, suformuluotas taisykles.
  3. Tačiau asmuo, kuris dėl tokių neteisėtų asmens veiksmų patyrė žalą, turi teisę reikalauti nuostolių, kurie yra tokių veiksmų rezultatas (t. y. susiję su jais priežastiniu ryšiu), atlyginimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gruodžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Militzer and Munch Fortransas“ v. Vokietijos bendrovė „ Lex System“ GmbH, bylos Nr. 3K-3-589/2006; 2010 m. gruodžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Lit-Invest“ v. UAB „Paribys“, bylos Nr. 3K-7-411/2010). Tai reiškia, kad būtina nustatyti, kokį poveikį taikyta laikinoji apsaugos priemonė turėjo ieškovo turtiniams ir kitiems interesams.
  4. Nagrinėjamoje byloje neigiamas laikinųjų apsaugos priemonių poveikis ieškovės UAB „Epsilon Energo“ interesams grindžiamas tuo, kad pagal atsakovo A. T. prašymą byloje, kurioje jis reiškė reikalavimą dėl skolos iš R. K. priteisimo, taikius laikinąsias apsaugos priemones ir ieškinio sumai areštavus R. K. priklausantį turtą, buvo areštuotos pastarojo valdomos UAB „Epsilon Energo“ akcijos. Ieškovė UAB „Epsilon Energo“ teigia žalą patyrusi būtent dėl šių akcijų arešto, kadangi dėl jų arešto, UAB „Medicinos bankas“ atsisakius suteikti paskolą, ji neteko teisės gauti kreditą palankesnėmis sąlygomis, t. y. už mažesnes palūkanas.
  5. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad būtent dėl ieškovui R. K. (UAB „Epsilon Energo“ vieninteliam akcininkui) atsakovo prašymu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių ir areštuotų UAB „Epsilon Energo“ akcijų ieškovei UAB „Epsilon Energo“ buvo atsisakyta suteikti kreditą už įprastines palūkanas ir ši ieškovė buvo priversta imti kreditą greitųjų kreditų bendrovėje už dideles palūkanas, t. y. teismas konstatavo priežastinį ryšį tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir ieškovei UAB „Epsilon Energo“ atsiradusių nuostolių. Atsakovas apeliaciniame skunde teigia, kad buvo netinkamai įvertinti įrodymai ir netinkamai pritaikytos materialiosios civilinę atsakomybę reglamentuojančios teisės normos.
  6. CK 6.247 straipsnyje nurodyta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Asmens elgesys gali būti ne vienintelė priežastis žalai atsirasti, tačiau pakankama. Teismų praktikoje pažymėta, kad priežastinio ryšio taikymas atitinka civilinės atsakomybės tikslą kompensuoti padarytus nuostolius, kurių atsiradimas yra susijęs su veikimu ar neveikimu, dėl kurio šie nuostoliai atsirado; civilinėje atsakomybėje pripažįstamas atsakomybės pagrindu ir netiesioginis priežastinis ryšys, kai žala atsiranda ne tiesiogiai iš neteisėtų veiksmų, bet yra pakankamai susijusi su žalingais padariniais; taikant deliktinę atsakomybę, netiesioginis priežastinis ryšys pripažįstamas tinkama civilinės atsakomybės sąlyga, jeigu neteisėti veiksmai padėjo žalai (nuostoliams) atsirasti ar jiems padidėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. R. v. UAB „Klaipėdos autobusų parkas“, bylos Nr. 3K-3-53/2010). Be to, svarbu nustatyti, kad atsiradusi žala neturėtų būti pakankamai nutolusi nuo atliktų veiksmų.
  7. Kolegija sutinka, kad byloje ieškovės UAB „Epsilon Energo“ pateiktas elektroninis susirašinėjimas iš dalies patvirtina, jog dėl R. K. turimų šios bendrovės akcijų arešto bendrovei atsirado tam tikrų sunkumų gauti kreditą. Iš šio susirašinėjimo matyti, kad su UAB „Medicinos bankas“ vadybininku vyko derybos dėl kredito suteikimo, ieškovė teikė duomenis, tačiau 2014-06-17 svarstymas dėl kreditavimo suteikimo buvo nutrauktas dėl tos priežasties, kad įmonės akcijos areštuotos ir esant kitiems areštams akcininko turtui, bankas galės tęsti svarstymus tik po areštų nuėmimo.
  8. Nesutiktina su apelianto teiginiu, kad toks susirašinėjimas yra netinkamas įrodymas, kadangi jis nepasirašytas ir nepatvirtintas. Byla iškelta naudojantis informacinių ir elektroninių ryšių technologijos priemonėmis, t. y. CPK 1751 straipsnio tvarka, todėl remiantis šio straipsnio 7 dalimi, kadangi elektroniniai duomenys teismui pateikti teisingumo ministro nustatyta tvarka ir forma, jų įrodomoji galia yra tokia pat kaip ir kitų įrodymų, o pagal CPK 197 straipsnio 1 dalį rašytiniai įrodymai – tai dokumentai, dalykinio ir asmeninio susirašinėjimo medžiaga, kitokie raštai, kuriuose yra duomenų apie aplinkybes, turinčias reikšmės bylai.
  9. Atsakovo argumentas, kad teismas netinkamai įvertino elektroninio susirašinėjimo įrodomąją vertę, kadangi susirašinėjimą vykdęs vadybininkas A. L. banke nebedirba ir banke nebuvo priimtas sprendimas dėl kredito ieškovei UAB „Epsilon Energo“ nesuteikimo, nepaneigia nustatytos aplinkybės, kad ieškovė kreipėsi į banką dėl paskolos suteikimo, tačiau derybos buvo nutrauktos, nustačius, kad akcininko turimos akcijos ir turtas yra areštuoti. Atsakovo nurodytos aplinkybės tėra nepatvirtintos abejonės dėl susirašinėjimo tikrumo ir kitoks jame nurodytos informacijos interpretavimas, bet ne susirašinėjimo aplinkybes paneigiantys įrodymai. Teismas taip pat pagrįstai, įvertinęs ieškovų paaiškinimus ir liudytojos L. S. parodymus, nustatė, kad ieškovė UAB „Epsilon Energo“ dėl kredito suteikimo kreipėsi dar bent į du bankus.
  10. Tačiau yra pagrindas sutikti su apeliacinio skundo argumentu, kad akcijų areštas galėjo būti tam tikra kliūtimi kreditui suteikti, tik bankui analizuojant akcininko turtinę padėtį, tokiu būdu siekiant užsitikrinti šio asmens laidavimą, t. y. tai galėjo būti ne vienintelė ir/ar pagrindinė priežastis atsisakyti suteikti kreditą. Byloje surinkti įrodymai leidžia spręsti, kad būtent dėl ieškovo R. K., kaip UAB „Epsilon Energo“ direktoriaus ir akcininko, turto arešto jo, kaip laiduotojo, turtinė padėtis buvo įvertinta kaip nepatikima. Tai patvirtina UAB „Medicinos bankas“ rašytiniai paaiškinimai byloje. Nustatyta aplinkybė, kad bankas papildomai aiškinosi akcininko turtinę padėtį, patvirtina, kad pasekmės dėl akcininkui taikyto turto arešto ieškovei UAB „Epsilon Energo“ atsirado ne tiesiogiai, nes jos pačios turtas nebuvo areštuotas, o akcininko turto suvaržymai galėjo turėti įtakos tik papildomai paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonei – laidavimui.
  11. Pažymėtina, kad ieškovės UAB „Epsilon Energo“ pateikti finansinės 2014 m. gruodžio 31 d. atskaitomybės duomenys nepatvirtina šios ieškovės geros finansinės padėties kredito ėmimo metu, kadangi bendrovėje turto 2013 m. buvo apskaityta 593 334 Lt vertei, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 488 980 Lt, t. y. iš esmės viršijo pusę apskaityto turto vertės, 2014 m. turto vertė – 598 686 L, o per vienerius metus mokėtinos sumos – 453 569 Lt. Todėl būtent tokia įmonės finansinė padėtis galėjo lemti, kad buvo nutrauktos derybos dėl kredito suteikimo. Tai iš dalies patvirtina ir atsakovo iniciatyva UAB „Pietų auditas ir apskaita“ auditoriaus pateikta nuomonė dėl UAB „Epsilon Energo“ galimybių gauti paskolą iš kredito įstaigos 2014 m., kurios auditoriaus įvertintos pagal finansinės atskaitomybės duomenis kaip labai ribotos. Pažymėtina, kad šio įrodymo pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino.
  12. Taip pat ieškovės pateikti duomenys apie jos akcininko ir direktoriaus R. K. 2014 m. (kaip ir 2012-2013 m.), po to, kai buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, įneštas į bendrovės sąskaita dideles pinigines lėšas (paskolas, kaip nurodė pati ieškovė) leidžia spręsti, kad ne akcijų ir R. K. turto areštas nulėmė kredito nepalankiomis sąlygomis ėmimą, bet neaiškus ir neatskleistas piniginių lėšų, būtinų bendrovės veiklai vystyti, užsitikrinimo būdas.

   10

  13. Byloje nėra pateikta įrodymų, kad apribota akcininko laidavimo galimybė atėmė ieškovei UAB „Epsilon Energo“ galimybes gauti kreditą kitomis sąlygomis, pvz. įkeičiant turtą, užsitikrinus kito asmens laidavimą ir pan. Taip pat nėra duomenų, kad ieškovė UAB „Epsilon Energo“ būtų kreipusi į tą patį UAB „Medicinos bankas“ dėl kredito suteikimo, pasiūlydama jo grąžinimą užtikrinti kitomis užtikrinimo priemonėmis ar kad kreditas būtų suteiktas kitomis sąlygomis. Atsižvelgtina ir į tai, kad ieškovė nedėjo maksimalių pastangų, kad kreditą gautų palankesnėmis sąlygomis, nes tokių įrodymų nėra pateikta, o pabandžiusi gauti kreditą UAB „Medicinos bankas“ vos po kelių žodinių kontaktų telefonu su kitais bankais kreipėsi į greitųjų kreditų bendrovę. Be to, ieškovė neįrodė ir patirtų nuostolių būtinumo, pagrįstumo ir protingumo.

   11

  14. Atsižvelgiant į tai, spręstina, kad ieškovė UAB „Epsilon Energo“ neįrodė, t. y. nepateikė pakankamai įrodymų, kad dėl atsakovo prašymu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių jos vieninteliam akcininkui R. K. žalą patyrė ir bendrovė, kurios turtas atsakovo prašymu nebuvo areštuotas, o buvo areštuotos tik akcijos, kaip atsakovo R. K. turtas. Šiuo atveju ieškovei UAB „Epsilon Energo“ atsiradusios turtinės pasekmės pernelyg nutolę nuo atsakovo neteisėtų veiksmų, be to, priežastinis ryšys laikytinas neįrodytu. Pirmosios instancijos teismas, iš esmės netinkamai įvertinęs įrodymus, nepagrįstai nustatė, kad yra visos atsakovo civilinės atsakomybę dėl ieškovei UAB „Epsilon Energo“ padarytos žalos pagrindžiančios sąlygos, t. y. teismas netinkamai taikė CPK 6.147 straipsnio, numatančio priežastinį ryšį, nuostatas. Dėl to teismo sprendimas, priimtas ieškovės UAB „Epsilon Energo“ atžvilgiu, naikintinas, priimant naują sprendimą, kuriuo ieškinys šioje dalyje atmestinas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).

12Dėl neturtinės žalos priteisimo

  1. Pirmosios instancijos teismas, iš dalies tenkindamas ieškovo R. K. reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo, šią sprendimo dalį pagrindė tuo, kad ieškovas dėl atsakovo prašymu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių patyrė didelius nepatogumus, reputacijos pablogėjimą, nemalonius dvasinius išgyvenimus, kadangi ilgą laiką jam buvo apribota galimybė disponuoti savo turtu (banko sąskaitomis, bendrovės akcijomis), todėl jis patyrė neturtinę žalą. Atsižvelgdamas į tai ir remdamasis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, teismas priteisė iš atsakovo ieškovui R. K. 1 500 Eur neturtinę žalą.
  2. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad ieškovas R. K. savo reikalavimą grindė ir bylos nagrinėjimo metu teigė patyręs žalą dėl kitų aplinkybių, t. y. dėl nuolatinių važinėjimų į Varėną, Kauną bei dėl apribotų galimybių naudotis turtu ir pinigais, be to, nenurodė jokių konkrečių aplinkybių, dėl kurių jis galimai patyrė žalą, todėl mano, kad ieškovas R. K. savo reikalavimo nepagrindė ir neįrodė. Apelianto nuomone, žalos dydis neatitinka teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijų ir suformuotos teismų praktikos.
  3. CK 6.250 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad neturtinė žala – tai asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos padarinius, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus (nurodyto straipsnio 2 dalis). Kadangi neturtinės žalos dydį pagrindžiančių kriterijų sąrašas nebaigtinis, o kiekvienu konkrečiu atveju pažeidžiama skirtinga įstatymo saugoma teisinė vertybė ir neturtinė žala patiriama individualiai, tai teismas turėtų spręsti dėl kompensacijos už patirtą neturtinę žalą dydžio, aiškindamasis ir vertindamas individualias bylai svarbias neturtinės žalos padarymo aplinkybes ir kitus faktus, reikšmingus nustatant tokio pobūdžio žalos dydį, atsižvelgdamas į įstatyme bei teismų praktikoje įtvirtintus ir teismo konkrečiu atveju reikšmingais pripažintus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-288/2014 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika).
  4. Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nustatęs, kad ieškovui R. K. taikytos laikinosios apsaugos priemonės – turto areštas galiojo ilgą laiko tarpą, t. y. 2 metus, taikyti turto suvaržymai apribojo jo teisę disponuoti turimu turtu ir pažeidė asmens reputaciją (turto areštas registruotas viešame registre), pagrįstai sprendė, kad ieškovas R. K. yra patyręs tam tikrą neturtinę žalą, nes nurodyti veiksmai neabejotinai sukėlė tam tikrus nepatogumus dėl turtinių teisių suvaržymo, neigiamus išgyvenimus dėl reputacijos pablogėjimo. Ieškovas R. K., būdamas bendrovės akcininku ir direktoriumi, dėl jo turtui taikyto arešto turėjo patirti tam tikrą savo reputacijos pažeminimą, kai jis vykdydamas ūkinę veiklą dėl taikytų apribojimų verslo santykiuose nebekėlė pasitikėjimo, nes nebegalėjo bendrovės prievolių įvykdymo užtikrinti savo laidavimu. Be to, svarbu ir tai, kad suvaržymai truko pakankamai ilgą laiką.
  5. Kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad šiuo atveju buvo pažeista ne tokia esminė žmogaus vertybė, kaip gyvybė ar sveikata, o ieškovui R. K. buvo taikyti tik nuosavybės teisių suvaržymai, tačiau pažymi, kad nustatytas neturtinės žalos dydis (1 500 Eur) tikrai nėra didesnis nei bylose, kuriose buvo ginamos esmingesnės asmens vertybės. Pažymėtina, kad šis dydis nėra nesąžiningas, neprotingas ar neteisingas, atsižvelgiant ir į nustatytus neturtinės žalos dydžius bylose dėl nuosavybės teisių gynimo (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys Nr. 3K-3-189/2010, 3K-3-90/2013). Todėl atsižvelgiant į tai, kad dėl atsakovo veiksmų ieškovo R. K. teisės buvo suvaržytos ilgą laiką ir tai turėjo realių pasekmių jo kaip verslininko, vadovo reputacijai, taip pat nenustačius akivaizdaus šio dydžio neatitikimo suformuotai teismų praktikai, ši sprendimo dalis paliktina nepakeista (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Dėl bylinėjimosi išlaidų

  1. Pakeitus sprendimą, perskirstytinos ir bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis).
  2. Kadangi sprendimo dalis dėl neturtinės žalos priteisimo ieškovo R. K. atžvilgiu paliekama nepakeista, tai paliktina nepakeista ir sprendimo dalis dėl išlaidų A. K. priteisimo.
  3. Ieškovės UAB „Epsilon Energo“ ieškinį atmetus iš šios ieškovės atsakovui A. T. priteistinos turėtos bylinėjimosi išlaidos proporcingai atmestų reikalavimų daliai.
  4. Atsakovas A. T. turėjo 400 Eur atstovavimo išlaidas pirmosios instancijos teisme ir sumokėjo 400 Eur žyminį mokestį už apeliacinį skundą, todėl iš ieškovės UAB „Epsilon Energo“, jos reikalavimus atmetus, atsakovui R. T. priteistina šiai ieškovei tenkanti išlaidų dalis – 345,72 Eur atstovavimo išlaidos (15 924,24 Eur : 18 424,24 Eur (15 924,24 Eur + 2 500 Eur) x 100 = 86,43 %) ir tiek pat žyminio mokesčio už apeliacinį skundą – 345,72 Eur, iš viso 691,44 Eur, o valstybei – 7,46 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidas.

14Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

15Varėnos rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 9 d. sprendimą pakeisti.

16Panaikinti šio sprendimo dalis, kuriomis patenkintas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Epsilon Energo“ reikalavimas ir iš atsakovo A. T. ieškovei priteista 15 924,24 Eur turtinė žala, 5 % dydžio metinės palūkanos ir 358 Eur bylinėjimosi išlaidos ir šioje dalyje priimti naują sprendimą ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Epsilon Energo“ reikalavimą atmesti.

17Panaikinti sprendimo dalį, kuria iš A. T. priteista į valstybės biudžetą 8,63 Eur bylinėjimosi išlaidos.

18Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Epsilon Energo“ (įmonės kodas 302786882) atsakovui A. T. (a. k. ( - ) 691,44 Eur bylinėjimosi išlaidas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose, o valstybei – 7,46 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidas.

19Palikti nepakeistą sprendimo dalį, kuria priteista iš atsakovo A. T. ieškovui R. K. 1 500 Eur neturtinės žalos atlyginimas ir 5 % dydžio metinės palūkanos bei 34 Eur bylinėjimosi išlaidos.

20Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai