Byla e2S-2881-275/2018
Dėl antstolio veiksmų, skolininkas A. A., suinteresuoti asmenys - antstolis Donatas Kisielius, A. A

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės (išieškotojos) B. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 14 d. nutarties, kuria atmestas išieškotojos skundas dėl antstolio veiksmų, civilinėje byloje pagal išieškotojos B. G. skundą dėl antstolio veiksmų, skolininkas A. A., suinteresuoti asmenys - antstolis Donatas Kisielius, A. A., ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Išieškotoja B. G. pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kurį vėliau patikslinusi, prašė: 1) nušalinti UAB „Negrita“ atlikti skolininkui A. A. asmeninės nuosavybės teise priklausančio nekilnojamo turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę; 2) neleisti skolininko A. A., pasiūlytam pirkėjui A. A. už 20 000 Eur kainą, nustatytą pagal LR CPK 704 str., įsigyti skolininko vykdymo procese areštuotą turtą, t. y. žemės ūkio paskirties sklypą, kurio bendras plotas sudaro 8,0500 ha, esantį ( - ); 3) skelbti šio turto pirmąsias varžytynes, nurodant 72 405 Eur pradinę turto pardavimo kainą; 4) uždrausti skolininkui siūlyti savo pirkėją; 5) pavesti UAB „Medskina“ atstovaujančiam antstoliui surasti ekspertus, kurie įvertins rinkos vertę bei toliau skelbti varžytynes.

52.

6Nurodė, kad skolininkas siekia naudos tik sau ir nėra suinteresuotas, kad turtas būtų parduotas už kuo didesnę kainą, todėl ir pasiūlė pirkėją- savo sūnų A. A., kuris skubos tvarka pervedė antstoliui pinigus. Skolininkas prisiimdamas daug finansinių įsipareigojimų, akivaizdžiai elgiasi nesąžiningai, pažeidžia kitų kreditorių teises, didina turimus kreditorinius įsiskolinimus ir mažina galimybę atsiskaityti su turimais kreditoriais. Pažymėjo, kad skolininko bandymas išsikelti sau fizinio asmens bankroto bylą parodo jo bandymą nusirašyti skolas. Išieškotojos teigimu, skolininkas sąlygas savo nemokumui sukūrė dirbtinai. Paaiškino, kad už ginčo sklypą skolininko pirkėjo pasiūlyta suma yra akivaizdžiai per maža, kadangi minėto sklypo vertė yra ženkliai didesnė, todėl yra būtina atlikti naują sklypo vertinimą, kadangi vykdomojoje byloje atliktos turto vertinimo ekspertizės yra netinkamos. Paaiškino, kad dar prieš ekspertizės skyrimą konsultavosi su antstolio Donato Kisieliaus kontora, kur jai buvo paaiškinta, jog atlikus turto ekspertizę bus skelbiamos įkainuoto turto varžytynės, tačiau tas padaryta nebuvo. Pažymėjo, kad sužinojusi apie tai, kad skolininkas pasiūlė pirkėją, taip pat kreipėsi į antstolį su pasiūlymu pirkti ginčo sklypą, tačiau antstolis nesutiko su tokiu pasiūlymu, kadangi siekia parduoti turtą skolininko pasiūlytam pirkėjui, o ne didesnę kainą siūlančiam asmeniui. Be to, išieškotojos manymu, skolininkas neturėjo būtinumo sudaryti paskolos sutartis su kreditoriais bei prisiimti kitus finansinius įsipareigojimus.

73.

8Antstolis Donatas Kisielius 2018 m. birželio 7 d. patvarkymu netenkino išieškotojos skundo ir nurodė, kad susipažinęs su pareiškėjos 2018 m. gegužės 31 d. pateiktu 2018 m. gegužės 28 d. skundu (pareiškimu) nustatė, kad pareiškėja ginčija 2018 m. gegužės 18 d. patvarkymo dalį, kuriuo suteikta skolininko, suinteresuoto asmens A. A., pasiūlytam pirkėjui A. A. už 20 000 Eur kainą vadovaujantis CPK 704 straipsnio nustatyta tvarka įsigyti skolininko vykdymo procese areštuotą turtą, t. y. žemės ūkio paskirties sklypą, kurio bendras plotas sudaro 8.0500 ha, esantį ( - ). Paaiškino, jog prie jo vykdomo išieškojimo iš A. A. prisijungė antstolis Darius Bliznikas (2016 m. spalio 11 d. patvarkymas; išieškotina suma III-ios eilės išieškotojai B. G. - 84 125,56 Eur), antstolis Saulius Mulevičius (2017 m. balandžio 25 d. patvarkymas; išieškotina suma III-ios eilės išieškotojui UAB „Medskina“ - 3 344,85 Eur, o VMI prie LR FM - 50 Eur), antstolis Dalius Traigys (2017 m. balandžio 26 d. patvarkymas; išieškotina suma III-ios eilės išieškotojui VMI prie LR FM – 5,49 Eur), antstolė S. K. (2017 m. balandžio 27 d. patvarkymas; išieškotina suma III-ios eilės išieškotojui VMI prie LR FM - 5 Eur) ir antstolis Irmantas Gaidelis (2017 m. gegužės 2 d. patvarkymas; išieškotina suma III-ios eilės išieškotojui VMI prie LR FM – 1 303 Eur). Nurodo, kad 2016 m. spalio 12 d. turto arešto aktu areštuotas skolininkui A. A. asmeninės nuosavybės teise priklausantis žemės ūkio paskirties sklypas, kurio bendras plotas sudaro 8,0500 ha, esantis ( - ). Paaiškino, kad 2016 m. lapkričio 2 d. patvarkymu aukščiau nurodytam skolininko hipoteka įkeistam nekilnojamajam turtui skirta rinkos vertės nustatymo ekspertizė, kurią pavesta atlikti UAB „Negrita“. Nurodė, jog minėta įmonė 2017 m. vasario 8 d. atliko skolininko 2016 m. spalio 2 d. turto arešto aktu areštuoto nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę - turtas įkainotas – 11 300 Eur. Paaiškino, jog 2017 m. balandžio 20 d. skolininkas pateikė prašymą parduoti jam asmeninės nuosavybės teise priklausantį žemės ūkio paskirties sklypą, esantį ( - ), pasiūlytam pirkėjui A. A. už 11 300 Eur. Nurodė, jog tą pačią dieną antstolio kontoroje gautas skolininko pasiūlyto pirkėjo A. A. sutikimas pirkti šį turtą, o 2017 m. balandžio 21 d. į antstolio Donato Kisieliaus depozitinę sąskaitą įskaitytas A. A. atliktas 11 300 Eur pavedimas už perkamą skolininko turtą. 2017 m. balandžio 21 d. patvarkymu skolininko A. A. prašymas patenkintas. 2017 m. gegužės 24 d., 2017 m. birželio 12 d., 2017 m. liepos 31 d. ir 2017 m. rugpjūčio 10 d. buvo gauti įvairūs pareiškėjos pareiškimai dėl antstolio pradėtos aukščiau nurodyto skolininko turto realizavimo tvarkos bei galimai netinkamai atlikto šio turto įkainojimo, taip pat gauti skirtingi siūlymai dėl sumos, kurią išieškotoja sutiktų mokėti už šį turtą. 2017 m. rugsėjo 4 d. gautas skolininko pasiūlyto pirkėjo A. A. tos pačios dienos pranešimas, kuriuo antstolis informuotas apie jo teikiamą galutinį siūlymą dėl kainos, už kurią jis sutiktų pirkti siūlomą skolininko turtą, t. y. 20 000 Eur, pažymi, kad pirkėjas nurodė, kad galutinį siūlymą dėl kainos suformulavo atsižvelgdamas į jo užsakymu turto vertintojo UAB „Verslavita“ parengtą aptariamo turto rinkos vertės vertinimo ataskaitą, pagal kurią nustatyta rinkos vertė - 18 500 Eur. 2017 m. rugsėjo 8 d. gautas pareiškėjos pareiškimas (skundas), kuriame išieškotoja pakartotinai nurodė, kad ji nesutinka su UAB „Negrita“ 2017 m. vasario 21 d. ekspertizės akte pateikta išvada dėl žemės sklypo rinkos vertės. Nurodė, kad įvertinus vykdymo proceso šalių pateiktus skirtingus siūlymus, už kuriuos sutinkama pirkti aptariamą turtą ir skolininko pasiūlyto pirkėjo užsakymu UAB „Verslavita“ suformuluotas išvadas dėl kitokios sklypo rinkos vertės, o taip pat siekiant užtikrinti teisingą vykdymo procese areštuoto turto įkainojimą, 2017 m. spalio 16 d. patvarkymu skirta pakartotinė rinkos vertės nustatymo ekspertizė skolininkui A. A. asmeninės nuosavybės teise priklausančiam žemės ūkio paskirties sklypui, kurio bendras plotas sudaro 8.0500 ha, esančiam ( - ), pavedant ją atlikti UAB „TURTO SPEKTRAS“. 2017 m. spalio 25 d. pareiškėja pateikė pareiškimą (skundą), kuriuo nesutiko su paskirtą ekspertine įstaiga, siūlydama pavesti atlikti ekspertizę UAB „Centro kubas-Nekilnojamasis turtas“. Paaiškino, jog sužinojęs, jog paskirta ekspertinė įstaiga neatlieka tokio pobūdžio ekspertizės, turto vertinimo ekspertizę pavedė atlikti pareiškėjos pasiūlytai ekspertinei įstaigai. UAB „Centro kubas-Nekilnojamasis turtas“ atikus jai pavestą ekspertizę – nustatyta turto rinkos vertė yra - 13 700 Eur.

94.

10Suinteresuoti asmenys teismo nustatytu terminu atsiliepimų į skundą nepateikė.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

125.

13Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 14 d. nutartimi išieškotojos B. G. skundą dėl antstolio veiksmų atmetė. Teismas nustatė, jog pareiškėja nesutinka su visais atliktais ginčo sklypo rinkos vertės vertinimais, su naujai paskirtos ekspertizės ekspertine įstaiga bei taip pat su ginčo sklypo perleidimu be varžytynių skolininko pasiūlytam pirkėjui- skolininko sūnui A. A.. Pažymėjo, jog tinkamas areštuoto turto kainos nustatymas yra antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisant to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis. Atsižvelgiant į tai, laikytina, jog antstolis turto vertei nustatyti gali skirti ekspertizę ne tik esant skolininko ar išieškotojo prieštaravimui antstolio atliktam įkainojimui, bet ir tada, kai antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės. Nagrinėjamu atveju dar vienos ekspertizės skyrimą antstolis grindė jau atliktų ekspertizių prieštaringumu. Nurodė, kad pareiškėja iš esmės neginčija pakartotinės ekspertizės atlikimo būtinumo, tačiau mano, jog pasirinkta netinkama ekspertinė įstaiga dėl jos šališkumo. Tokią pareiškėjos poziciją teismas vertino kritiškai, nes iš LITEKO duomenų nustatė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. birželio 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2VP-23683-466/2018 pareiškėjos B. G. pareiškimo dėl ekspertinės įstaigos nušalinimo antstolio Donato Kisieliaus vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/02033 netenkino, nutartis yra įsiteisėjusi. Nesant pagrindo ekspertinės įstaigos nušalinimui, vykdomojoje byloje esant kelioms skirtingais laikotarpiais atliktoms ekspertizėms, kurių nustatytos vertės ženkliai skiriasi, teismas sprendė, jog antstolis pagrįstai paskyrė pakartotinę ekspertizę galutinei vertei nustatyti.

146.

15Teismas taip pat pažymėjo, jog pareiškėja pageidauja, kad ginčo sklypas būtų parduotas iš varžytynių, tačiau šį pareiškėjos reikalavimą atmetė, kaip nepagrįstą, konstatuodamas, jog turto pardavimas skolininko pasiūlytam pirkėjui- vienas iš CPK nustatytų priverstinio turto realizavimo būdų. Be to, paaiškino, jog kasacinio teismo išaiškinta, kad skolininko turto pardavimas jo nurodytam pirkėjui turi prioritetą prieš turto pardavimą iš varžytynių, nes taip realizuojant turtą sumažinamos galimos vykdymo išlaidos bei greičiau patenkinami kreditorių interesai. Teismas taip pat nurodė, jog atlikus pakartotinę ginčo sklypo ekspertizę ir nustačius, jog ginčo sklypo vertė neviršija siūlomos sklypo pirkimo kainos (20 000 Eur) – bus visos teisines prielaidos sklypo realizavimui CPK 704 straipsnio pagrindu t. y. be varžytinių.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

177.

18Apeliantė (išieškotoja) B. G. pateikė atskirąjį skundą ir prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 14 d. nutartį panaikinti ir patenkinti jos skundą. Nurodo, kad antstolis neįvykdė pirmų varžytynių, kurios buvo planuojamos, taip pat tinkamai neatliko savo pareigos, teisingai įvertinti žemės sklypo rinkos vertę. Apeliantės teigimu, ekspertinės įstaigos UAB „Negrita“ atlikto turto įvertinimo metu yra nustatyta akivaizdžiai per maža kaina-11 300 Eur, dėl to, kad matomai šį sklypą skolininkas siekė nurašyti bankroto sąskaita. Pasiūlyto pirkėjo užsakymu UAB „Verslavita“ ginčo turtą įkainavo 18 500 Eur. Apeliantės teigimu, kita ekspertinė įstaiga UAB „Turto spektras“, kuriai antstolis buvo pavedęs atlikti ekspertizę atsisakė vertinti ginčo turtą, dėl to, kad matė kokia kaina yra įvertintas žemės sklypas ir tiesiog nenorėjo pyktis su kolegomis.

198.

20Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą per teismo nustatytą terminą nepateikė.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Atskirasis skundas atmestinas.

239.

24Byloje sprendžiamas klausimas ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas atmetė išieškotojos skundą dėl antstolio veiksmų, kuris buvo grindžiamas, jog areštuotas skolininko turtas yra įvertintas per maža kaina, taip pat, jog ji siekiama parduoti skolininko pasiūlytam pirkėjui. Apeliantė pateikusi skundą, jame nurodo tik argumentus susijusius su areštuoto turto rinkos verte, dėl to apeliacinės instancijos teismas pasisako tik dėl šių apeliantės argumentų.

2510.

26Byloje nustatyta, jog antstolis Donatas Kisielius vykdo išieškojimą iš skolininko A. A. kreditoriaus BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ naudai. Prie jo vykdomo išieškojimo prisijungė antstolis Darius Bliznikas, kuris vykdo išieškojimą iš skolininko A. A. išieškotojos B. G. naudai. Vykdymo proceso metu buvo areštuotas skolininkui A. A. asmeninės nuosavybės teise priklausantis žemės ūkio paskirties sklypas, kurio bendras plotas 8,0500 ha, esantis ( - ) 2016-11-02 patvarkymu šiam nekilnojamam turtui įvertinti skirta rinkos vertės nustatymo ekspertizė, kurią pavesta atlikti UAB „Negrita“. 2017-02-08 UAB „Negrita“ parengė ekspertizės aktą ir skolininko turtą įkainavo- 11 300 Eur. 2017-04-20 gautas skolininko prašymas parduoti jam asmeninės nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, jo pasiūlytam pirkėjui A. A. už 11 300 Eur. Tą pačią dieną gautas pirkėjo A. A. sutikimas ir 2017-04-21 atliktas 11 300 Eur pavedimas už perkamą skolininko turtą. 2017-05-24, 2017-06-12, 2017-07-31, 2017-08-10 antstolio kontoroje gauti įvairūs išieškotojos pareiškimai dėl antstolio pradėtos skolininko turto realizavimo tvarkos bei galimai netinkamai atlikto šio turto įkainojimo, taip pat gauti skirtingi siūlymai dėl sumos, kurią išieškotoja sutiktų mokėti už šį turtą. 2017-09-04 antstolio kontoroje gautas skolininko pasiūlyto pirkėjo pranešimas, kuriuo antstolis informuotas apie jo teikiamą galutinį siūlymą dėl kainos, už kurią jis sutiktų pirkti siūlomą skolininko turtą, t. y. už 20 000 Eur. Pirkėjas pranešime nurodė, kad galutinį siūlymą dėl kainos suformulavo atsižvelgdamas į jo užsakymu turto vertintojo UAB „Verslavita“ parengtą aptariamo turto rinkos vertės vertinimo ataskaitą, kurioje nurodyta rinkos vertė- 18 500 Eur. Antstolis atsižvelgdamas į tai, jog vykdymo metu buvo pateikti skirtingi pasiūlymai, už kuriuos sutinkama pirkti aptarimą turtą ir skolininko pasiūlyto pirkėjo užsakymu UAB „Verslavita“ atlikta ataskaita, 2017-10-16 patvarkymu paskyrė pakartotinę rinkos vertės nustatymo ekspertizę, ją pavedant atlikti UAB „Turto spektras“. Šiai įstaigai atsisakius bei atsižvelgiant į tai, jog išieškotoja išreiškė poziciją, jog pasitiki UAB „Centro kubas- Nekilnojamasis turtas“ ekspertine įstaiga, 2017-11-01 patvarkymu pakartotinę ekspertizę pavesta atlikti UAB „Centro kubas- Nekilnojamasis turtas“. 2017-12-08 ekspertas vadovaudamasis lyginamuoju vertinimo metodu, pateikė išvadą, jog turto rinkos vertė yra 13 700 Eur.

2711.

28Apeliantė pateikusi skundą nesutinka su nustatyta rinkos kaina. Jos teigimu, turto vertė yra žymiai didesnė, kadangi tai yra 8,0500 ha žemės ūkio paskirties sklypas su mišku, prie ežero su pamatais statybomis, todėl jis negali būti įvertintas 11 300 Eur. Apeliantės manymu, antstolis netinkamai įvykdė jam įstatymo nustatytą pareigą, kadangi netinkamai įvertino areštuotą turtą.

2912.

30Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija, o teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2008; 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009; 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014 ir kt.).

3113.

32Areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (CKP 681 str. 1 d.). Vykdymo proceso metu įkainoto turto vertei pasikeitus, antstolio patvarkymu turtas gali būti perkainojamas laikantis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos (CPK 681 str. 2 d.). Jeigu turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė (CPK 681 str. 4 d.). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vienas iš ekspertizės skyrimo pagrindų – vykdymo proceso šalių motyvuoti prieštaravimai dėl ekspertizės (CPK 682 str. 2 d.), kitas pagrindas – paties antstolio abejonės dėl turto vertės (CPK 681 str. 1 d., CPK 682 str. 3 d.). Tačiau visais atvejais tik antstoliui suteikta teisė spręsti dėl ekspertizės skyrimo reikalingumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-397/2010).

3314.

34Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog vykdymo procese iš esmės ginčo turtas buvo įvertintas trys kartus, t. y. pirmą kartą antstoliui skyrus ekspertizę, ekspertinė įstaiga UAB „Negrita“ įvertino žemės sklypą- 11 300 Eur; skolininko pasiūlyto pirkėjo A. A. savarankiškai užsakytas įvertinimas, kurį atliko UAB „Verslavita“, žemės sklypą įvertino- 18 500 Eur ir pakartotinės ekspertizės metu nustatyta žemės sklypo vertė- 13 700 Eur, kurią nustatė UAB „Centro kubas- Nekilnojamasis turtas“. Apeliantė pateikusi skundą, iš esmės jį grindžia aplinkybe, jog ginčo turtas negali būti įvertintas tokia maža kaina ir yra žymiai vertingesnis, tačiau pažymėtina tai, jog skunde apeliantė remiasi tik ekspertinės įstaigos UAB „Negrita“ atliktu įvertinimu ir vadovaujasi tik šios įstaigos nustatyta kaina. Šiai įstaigai apeliantė buvo pareiškusi nušalinimą, kuris Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 13 d. nutartimi buvo atmestas (civilinė byla Nr. e2VP-23683-466/2018). Nutartis šiai dienai yra įsiteisėjusi. Pažymėtina ir tai, jog skolininko pasiūlytas pirkėjas A. A. yra sutikęs už šį turtą sumokėti 20 000 Eur. Apeliacinės instancijos teismas išanalizavęs bylos medžiagą, šalių argumentus, sprendžia, jog apeliantė teigdama, kad nustatyta turto kaina neatitinka tikrovės ir yra žymiai didesnė, nepateikė jokių pagrįstų įrodymų (parduodamo panašaus turto pardavimo skelbimų ar tai savo iniciatyva, savarankiškai atlikto turto įvertinimo), kurių pagrindu būtų galima abejoti vykdymo procese nustatyta ginčo sklypo nustatyta rinkos kaina (CPK 12, 178 str.). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad tai, jog išieškotojos manymu, šis ginčo turtas yra vertingesnis negu nustato specialistai, nepaneigia byloje esančių ekspertizės išvadų ir nepatvirtina apeliantės nurodomų teiginių. Suprantamas išieškotojos suinteresuotumas, kad skolininko turtas vykdymo procese būtų parduotas už kuo didesnę kainą, tačiau nesant byloje priešingų išvadų, apeliantės teiginiai vertintini tik kaip niekuo nepagrįstos prielaidos bei samprotavimai. Šiuo konkrečiu atveju pažymėtina ir tai, jog pakartotinę ekspertizę buvo pavesta atlikti ekspertinei įstaigai, kuria, kaip nurodė pati apeliantė, ji pasitiki. Dėl to, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantės skunde nurodyti deklaratyvūs teiginiai dėl netinkamo turto įvertinimo nesudaro pagrindo abejoti turto vertės įkainojimo teisingumu.

3515.

36Atmestini ir apeliantės teiginiai, jog nagrinėjamu atveju antstolis pažeidė jam įstatymo nustatytą pareigą, nes netinkamai įvertino skolininko turtą, kadangi byloje esantys duomenys patvirtina, jog šiuo konkrečiu atveju antstolis tinkamai atliko jam pavestas funkcijas, vadovavosi įstatymu ir išnaudojo visas galimybes, siekdamas teisingai nustatyti areštuoto skolininko turto kainą. Kaip jau minėta, apeliantei nepaneigus byloje esančių išvadų, teikiant tik samprotavimus ir pageidavimus dėl jos manymu teisingos kainos, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai atmetė kaip nepagrįstus apeliantės argumentus dėl netinkamai nustatytos turto rinkos kainos.

3716.

38Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

3917.

40Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino proceso teisės normas, reglamentuojančias areštuoto turto įkainojimą, todėl atskirajame skunde nurodytais motyvais keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 338 straipsnis).

41Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 1 p., teismas,

Nutarė

42Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Išieškotoja B. G. pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kurį vėliau... 5. 2.... 6. Nurodė, kad skolininkas siekia naudos tik sau ir nėra suinteresuotas, kad... 7. 3.... 8. Antstolis Donatas Kisielius 2018 m. birželio 7 d. patvarkymu netenkino... 9. 4.... 10. Suinteresuoti asmenys teismo nustatytu terminu atsiliepimų į skundą... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 5.... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 14 d. nutartimi... 14. 6.... 15. Teismas taip pat pažymėjo, jog pareiškėja pageidauja, kad ginčo sklypas... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 17. 7.... 18. Apeliantė (išieškotoja) B. G. pateikė atskirąjį skundą ir prašo... 19. 8.... 20. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą per... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Atskirasis skundas atmestinas. ... 23. 9.... 24. Byloje sprendžiamas klausimas ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas... 25. 10.... 26. Byloje nustatyta, jog antstolis Donatas Kisielius vykdo išieškojimą iš... 27. 11.... 28. Apeliantė pateikusi skundą nesutinka su nustatyta rinkos kaina. Jos teigimu,... 29. 12.... 30. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi... 31. 13.... 32. Areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis,... 33. 14.... 34. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog vykdymo procese iš esmės ginčo turtas... 35. 15.... 36. Atmestini ir apeliantės teiginiai, jog nagrinėjamu atveju antstolis pažeidė... 37. 16.... 38. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties... 39. 17.... 40. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad... 41. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 1... 42. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 14 d. nutartį palikti...