Byla 2-2673/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Kazio Kailiūno ir Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Beta.lt“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 12 d. nutarties, kuria tenkintas ieškovų M. U. ir uždarosios akcinės bendrovės „DotNord“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovų M. U. , uždarosios akcinės bendrovės „DotNord“ ieškinį atsakovams I. P. , A. P. , uždarajai akcinei bendrovei „Verticus“, uždarajai akcinei bendrovei „Beta.lt“ dėl neteisėtų veiksmų ir žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai M. U. ir UAB „DotNord“ pareikštu ieškiniu prašė priteisti ieškovams solidariai iš atsakovų I. P. , A. P. , UAB „Beta.lt“ ir UAB „Verticus“ 20 126 Lt nuostolių; uždrausti atsakovams I. P. , A. P. , UAB „Verticus“ ir/arba UAB „Beta.lt“ savo veikloje naudoti internetinio puslapio dizainą, kurio vaizdas nurodytas antstolio A. N. 2010-06-29 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. Taip pat prašė atsakovų atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones – ieškinio sumai (20 126 Lt) areštuoti atsakovams priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, priklausančias atsakovams ir esančias pas juos ar trečiuosius asmenis. Nurodė, kad reiškia solidarų reikalavimą, du atsakovai yra fiziniai asmenys, todėl darytina išvada, jog reikalavimo suma atsakovams yra didelė. Ieškovų žiniomis atsakovai likvidaus turto neturi.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 12 d. nutartimi tenkino ieškovų M. U. ir UAB „DotNord“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir ieškovų reikalavimų užtikrinimui areštavo atsakovams I. P. , A. P. , UAB „Verticus“, UAB „Beta.lt“ priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, priklausančias atsakovams ir esančias pas juos ar trečiuosius asmenis, 20 126 Lt sumai. Teismas nurodė, kad ieškinyje ieškovų nurodyta ieškinio suma – 20 126 Lt, laikytina pakankamai didele, ir tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, atsižvelgiant į tai, kad ieškovai reiškia solidarų reikalavimą atsakovams, iš kurių du yra fiziniai asmenys. Patenkinus ieškinį, ši suma būtų priteista iš atsakovų, tačiau atsakovams perleidus turtą ar jo atžvilgiu sudarius apsunkinimo sandorius, šią sumą būtų sudėtinga arba negalima išieškoti.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu apeliantas UAB „Beta.lt“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

91. Nagrinėjamu atveju neegzistuoja pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas preliminariai neįvertino ieškovų pareikšto ieškinio pagrįstumo. Ieškovų apelianto atžvilgiu pareikštas ieškinys yra nepagrįstas, apelianto su ieškovais nesieja ir niekada nesiejo jokie sutartiniai santykiai.

102. Apeliantui pareikšto reikalavimo suma nėra didelė. Ieškovai nepateikė jokių blogą atsakovų turtinę padėtį pagrindžiančių įrodymų. Kadangi ieškinys yra pareikštas keturiems atsakovam, pirmosios instancijos teismas privalėjo įvertinti, ar pagal bendrą visų atsakovų turto vertę ieškinio sumą galima laikyti didele. Kai atsakovais yra patraukti keli solidarieji bendraskoliai, grėsmė, kad ieškovui galimas palankus teismo sprendimas bus neįvykdytas, sumažėja arba apskritai jos neatsiranda. Gera apelianto turtinė padėtis paneigia realią būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Apeliantas banko sąskaitose turi 457 129 Lt lėšų, jo teisė disponuoti jam priklausančiu turtu bei lėšomis nėra apribota.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovai M. U. ir UAB „DotNord“ prašė apelianto skundą atmesti ir palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo nutartį. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

121. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, iki byla bus išspręsta iš esmės, vertinamas ne ieškinio pagrįstumas, o kitos aplinkybės, t.y. grėsmė, kad galimas ieškovui palankus teismo sprendimas bus neįvykdytas. Vien ta aplinkybė, jog skundžiamoje nutartyje nėra pasisakoma apie tai, kad teismas preliminariai įvertino ieškinio reikalavimų tikėtiną pagrįstumą, savaime nereiškia, jog teismas tokio vertinimo neatliko.

132. Pateikto dydžio ieškinys, ieškovų nuomone, sudaro pagrindą teigti, kad ieškinio suma atsakovams yra didelė, juolab du atsakovai yra fiziniai asmenys. Atsakovai nepateikė teismui duomenų, patvirtinančių jų gerą finansinę padėtį ir paneigiančių grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą. Atsakovai nepaneigė prezumpcijos dėl didelės ieškinio sumos ir būtinumo užtikrinti pareikštą ieškinio reikalavimą.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsakovų I. P. , A. P. , UAB „Verticus“, UAB „Beta.lt“ atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

17CPK 144 straipsnio 1 dalis numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti. Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, kad nesiėmus šių priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. CPK 144 straipsnio pagrindu teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo, atsižvelgdamas į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesų pusiausvyrą, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, tai yra ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymui užtikrinti būtina imtis laikinųjų apsaugos priemonių.

18Apeliantas teigia, kad teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė preliminariai neįvertinęs ieškinio pagrįstumo, todėl padarė nepagrįstą išvadą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškinio pagrįstumo preliminarus (prima facie) įvertinimas reiškia, kad teismas iš paties ieškinio reikalavimo bei ieškinio faktinių ir teisinių argumentų pobūdžio nusprendžia, jog ieškinys yra akivaizdžiai netenkintinas, tačiau pats ieškinys (ginčas) nėra nagrinėjamas iš esmės bei atitinkamai teismas netiria ir nevertina ieškinio bei atsiliepimo faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo mėn. 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2383/2011, 2011 m. rugsėjo mėn. 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2010/2011). Nesant akivaizdžių duomenų apie ieškinio nepagrįstumą apelianto argumentai dėl ginčo faktinių ir teisinių aplinkybių, dėl apelianto ir ieškovų tarpusavio santykių ar jų nebuvimo, atmetami kaip argumentai, nagrinėtini sprendžiant ginčą iš esmės, o ne taikant laikinąsias apsaugos priemones.

19Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, jog didelė ieškinio suma savaime nesudaro pagrindo byloje automatiškai taikyti atsakovo turto areštą kaip laikinąją apsaugos priemonę. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, tai yra ar jam ši ieškinio suma, palyginus ją su nuosavybės teise valdomo turto verte yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. sausio 07 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Lukrida" v. UAB ,,Vilterma", bylos Nr. Nr. 2-28/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Staldūmė" v. UAB ,,Utvilsta", bylos Nr. 2-428/2008). Ieškinio sumos ir atsakovo turtinės padėties santykio vertinimas, kaip vieno iš kriterijų sprendžiant, ar yra pagrindas konkrečiu atveju taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi būti atliekamas atsižvelgiant į realią turtinę padėtį tokio sprendimo priėmimo metu. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, tai yra ar jam ši ieškinio suma, palyginus ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, fizinio asmens gaunamomis pajamomis, juridinio asmens įstatiniu kapitalu, ūkine veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, taip pat šios įmonės įsipareigojimais, yra didelė.

20Atsakovams pareikšto reikalavimo mastas, neturint jokių duomenų apie jų turtą bei finansines galimybes, sudarė pirmosios instancijos teismui pakankamą pagrindą manyti, kad teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomu. Esant tokioms aplinkybėms pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą spręsti, kad ieškinio patenkinimo atveju galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti, todėl būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

21Byloje esantys apelianto ir atsakovo UAB „Verticus“ balansai, pelno (nuostolių) ataskaitos (atskirojo skundo medžiagos b. l. 17, 18, 21-23, 35, 36) nepatvirtina, kad jiems pareikšto reikalavimo suma nėra didelė. Iš UAB „Verticus“ balanso matyti, kad įmonė iš viso turi turto 360 153 Lt vertės, ilgalaikio turto vertė – 15 426 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 243 116 Lt. Iš pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad įmonė patiria nuostolius. Iš UAB „Beta.lt“ balanso matyti, kad įmonė turi turo 322 768 Lt vertės, ilgalaikio turo vertė – 19 080 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 292 642 Lt. Iš pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad įmonė 2011 m. balandžio 30 d. turėjo 20 126 Lt pelno. Iš apelianto kartu su atskiruoju skundu pateiktų duomenų matyti, kad banko sąskaitose apeliantas turi 457 130 Lt lėšų (atskirojo skundo medžiagos b. l. 56-62). Tačiau šie duomenys nepatvirtina, kad iki bylos išnagrinėjimo iš esmės banko sąskaitose esančių lėšų suma nesikeis. Kartu su atskiruoju skundu jokių duomenų apie atsakovų fizinių asmenų turinę padėtį, gaunamas pajamas apeliacinės instancijos teismui nepateikta. Fiziniams asmenims, neturint duomenų apie jų turtinę padėtį, pareikšto reikalavimo suma yra didelė. Įvertinusi visus šiuos duomenis teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantas nepaneigė objektyvios grėsmės dėl didelės ieškinio sumos būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimo.

22Teisėjų kolegija pažymi, kad jeigu ieškovas atsakovais patraukia kelis asmenis ir įrodinėja jų solidariąją prievolę ieškovui, teismo sprendimo neįvykdymo rizika mažėja, nes išieškoti priteistą pinigų sumą paprastai lengviau, nei iš vieno asmens. Tačiau kelių asmenų patraukimas atsakovais savaime nesumažina teismo sprendimo neįvykdymo rizikos, jeigu jie neįrodo savo geros turtinės padėties (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 23 d. nutarti civilinėje byloje Nr. 2-1673/2011). Nagrinėjamu atveju apeliantas neįrodė savo ir kitų atsakovų geros turtinės padėties.

23Pažymėtina, kad jeigu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės trukdo apelianto veiklai, o ieškinio reikalavimo suma, kaip jis nurodo, jam nėra didelė, apeliantas turi teisę įnešti reikalaujamą sumą į teismo depozitinę sąskaitą, tokiu atveju laikinosios apsaugos priemonės gali būti panaikintos (CPK 148 str. 2 d.).

24Teisėjų kolegija, įvertinusi aukščiau išdėstytą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė laikinųjų apsaugos priemonių institutą reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo jos naikinti.

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai M. U. ir UAB „DotNord“ pareikštu ieškiniu prašė priteisti... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 12 d. nutartimi tenkino ieškovų... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atskiruoju skundu apeliantas UAB „Beta.lt“ prašo panaikinti pirmosios... 9. 1. Nagrinėjamu atveju neegzistuoja pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos... 10. 2. Apeliantui pareikšto reikalavimo suma nėra didelė. Ieškovai nepateikė... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovai M. U. ir UAB „DotNord“ prašė... 12. 1. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, iki byla bus išspręsta iš... 13. 2. Pateikto dydžio ieškinys, ieškovų nuomone, sudaro pagrindą teigti, kad... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 17. CPK 144 straipsnio 1 dalis numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar... 18. Apeliantas teigia, kad teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė... 19. Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, jog didelė ieškinio... 20. Atsakovams pareikšto reikalavimo mastas, neturint jokių duomenų apie jų... 21. Byloje esantys apelianto ir atsakovo UAB „Verticus“ balansai, pelno... 22. Teisėjų kolegija pažymi, kad jeigu ieškovas atsakovais patraukia kelis... 23. Pažymėtina, kad jeigu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės trukdo... 24. Teisėjų kolegija, įvertinusi aukščiau išdėstytą, konstatuoja, kad... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 26. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 12 d. nutartį palikti nepakeistą....