Byla e2-4115-653/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina, sekretoriaujant Aleksui Navickui,

2dalyvaujant ieškovo atstovui A. P., atsakovo atstovui adv. M. N., trečiojo asmens nepareikšiančio savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje atstovui adv. R. J.,

3išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės mokesčių inspekcijos ieškinį atsakovams BUAB „Autoroad“ ir A. S. dėl žalos atlyginimo

Nustatė

4Ieškovas pateikė ieškinį, kuriame prašė priteisti iš atsakovo A. S. 277 515,12 Eur žalos atlyginimo bei 5 proc. dydžio metines palūkanas. Ieškinį grindžia tuo, kad nežiūrint į įmonės įsiskolinimą valstybei – 277 515,12 Eur mokestinę nepriemoką – atsakovas atliko atsiskaitymus kitiems kreditoriams, nors pirmiausiai turėjo padengti minėtą nepriemoką. Per laikotarpį nuo 2016-01-01 iki 2017-01-31 buvo išmokėta 2 541 144,45 Eur atskaitingiems asmenims, kurie šiomis lėšomis mokėjo tiekėjams už automobilius Šveicarijoje bei už kitas paslaugas. Įmonės vadovas, žinodamas apie bendrovės blogą finansinę padėtį, privalėjo užtikrinti, kad būtų laikomasi CK 6.930-1 str. įtvirtintos atsiskaitymo tvarkos. Tą pažeidus, atsakovas pažeidė kreditoriaus interesus.

5Mokestinė nepriemoka susidarė nuo 2016 m. sausio mėn. Tuo tarpu atsakovas, turėdamas grynųjų pinigų kasoje ir pas atskaitingus asmens, įmokų biudžetui nemokėjo; nepriemokos dydžio neginčijo. Išieškojimas vyksta nuo 2016-01-11, o nuo 2016-09-12 išieškojimas perduotas antstoliams. Laikotarpiu nuo 2016-01-01 iki 2017-01-31 VMI pervesta suma tik vykdant išieškojimą priverstine tvarka. Atsakovo atlikti mokėjimai kitiems asmenims buvo nevienkartiniai, bet vykdavo sistemingai.

6Teismo posėdyje ieškovas sumažino prašomą priteisti sumą iki 275 524,87 Eur bei atsisakė nuo ieškinio atsakovo BUAB „Autoroad“ atžvilgiu.

7Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad įmonė įsigydavo automobilius užsienio valstybėse, o atgabenus į Lietuvą – jais prekiaudavo. Įmonė ketino susigrąžinti mokesčius už įsigytus automobilius Vokietijoje ir tokiu būdu sumokėti Lietuvoje mokesčius ieškovui. Tačiau mokesčių susigrąžinti nepavyko. Prašymas dėl mokesčių susigrąžinimo buvo pateiktas dar prieš skolos ieškovui susidarymą. Skola ieškovui 2016 m. pradžiai susidarė 21 735,36 Eur, tačiau didžiausia skola – tik 2016 m. rugsėjo mėn., t.y. po to, kai buvo atliekami mokėjimai atskaitingiems asmenimis. Dėl to ieškovas nepagrįstai teigia, jog buvo suteiktas prioritetas kitiems kreditoriams.

8Atsakovas siekė vykdyti įprastinę ūkinę veiklą, o ne išvengti mokesčių mokėjimo. Skola ieškovui didėjo netolygiai. Skola ieškovu atsirado ne dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, o dėl negalimumo susigrąžinti mokesčius iš Vokietijos.

9BUAB „Autoroad“ su ieškiniu sutiko, prašė jį tenkinti, bet prašomas sumas priteisti

10BUAB „Autoroad“ naudai.

11Nurodė, kad ieškovas pareiškė netiesioginį ieškinį, nes bankroto byloje patvirtintas

12VMI reikalavimas 275 524,87 Eur sumai. Po bankroto bylos iškėlimo bankroto administratorius būtų pareiškęs analogišką ieškinį. Bankroto byla iškelta po ieškinio pareiškimo 2017-05-23 Vilniaus apygardos teismo nutartimi.

13Teismo posėdyje ieškovas ieškinį palaikė prašė jį tenkinti.

14Teismo posėdyje trečiasis asmuo ieškovo pusėje prašė ieškinį tenkinti, bet priteisti sumas BUAB „Autoroad“.

15Teismo posėdyje atsakovas A. S. prašė ieškinį atmesti.

16Byla dalyje, kurioje ieškinys pareikštas BUAB „Autoroad“ nutraukiama. Ieškinio atsisakymas neprieštarauja viešajai tvarkai bei imperatyvioms įstatymo normoms, ieškovui ieškinio atsisakymo pasekmės yra žinomos, todėl atsisakymas priimamas (CPK 140 str. 1 d., 293 str. 4 p.).

17Kitoje dalyje ieškinys tenkintinas.

182017-05-26 Vilniaus apygardos teismo nutartimi UAB „Autoroad“ yra iškelta bankroto byla (c.b. Nr. eB2-4192-781/2017). Teismas nustatė, kad atsakovas aktualių finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikė. VĮ „Registrų centras“ duomenimis, paskutinis bendrovės balansas pateiktas už 2015 m. Bendrovė turto iš viso deklaravo 689 751 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 757 022 Eur, t. y. įmonė yra nemoki, nes jos įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. VĮ „Registrų centras“ duomenimis, įmonės vardu nekilnojamas turtas neregistruotas; VĮ „Regitra“ duomenimis, draudėjo vardu registruotų transporto priemonių nėra. Pagal SODRA viešuosius duomenis, įmonė turi vieną apdraustą darbuotoją, skola VSDF biudžetui sudaro 5351,69 Eur. Pagal VMI viešuosius duomenis, įmonė turi 277 342,22 Eur mokestinės nepriemokos. Antstolių informacinės sistemos duomenimis, atsakovo atžvilgiu vykdoma viena vykdomoji byla. Atsakovui taikytos priverstinio poveikio priemonės buvo neveiksmingos. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas nuosavybės teisėmis valdytų kokį nors kitą materialų turtą, vykdytų veiklą, gautų pajamas.

19Šioje byloje ieškinys pareikštas 2017-04-21, t.y. iki bankroto bylos UAB „Autoroad“ iškėlimo. Vien ieškinio pateikimo momentas nesudaro pagrindo pripažinti, jog ieškinys yra individualaus pobūdžio. Kaip buvo minėta, sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo teismas konstatavo, jog jau 2015 m. įmonė buvo nemoki (priešingų įrodymų UAB „Autoroad“ bankroto bylą nagrinėjančiam teismui nepateikė). LITEKO duomenimis BUAB „Autoroad“ bankroto byloje yra patvirtintas kreditorių, tarp kurių yra VSDFV, Vilniaus teritorinė muitinė, sąrašas. Jokių argumentų ir įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovo nesąžiningi veiksmai buvo nukreipti tik į ieškovą (VMI), ieškovas nenurodė ir nepateikė. Taigi, šiuo atveju bankroto bylos iškėlimo faktas apsprendžia pareikšto ieškinio vertinimą kaip netiesioginį ieškinį. Priešingas aiškinimas, neužtikrintų kreditorių lygiateisiškumo principo, pažeistų kreditorių reikalavimų tenkinimo taisykles ir prieštarautų bankroto teisės paskirčiai – sustabdyti kreditorių lenktynes dėl nemokios įmonės turto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus

202014 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-389/2014).

21Dėl minėtų motyvų pripažintina, kad ieškinys iš esmės pareikštas ieškovo skolininko – BUAB „Autoroad“ - vardu, todėl ieškinio patenkinimo atveju ieškinyje nurodytos sumos priteistinos BUAB „Autoroad“ naudai (CK 6.68 str.).

22Ištyrus byloje esančius įrodymus, nustatyta, kad ieškovas turi galiojančią vykdytiną

23275 524,87 Eur dydžio reikalavimo teisę BUAB „Autoroad“; toks kreditorinis reikalavimas patvirtintas įsiteisėjusia 2017-08-22 teismo nutartimi bankroto byloje. Pažymėtina ir tai, kad atsakovas (buvęs įmonės vadovas) A. S. niekada neginčijo įstatymų nustatyta tvarka įmonės skolos VMI– mokestinės nepriemokos, susidariusios nuo 2015-12-15, kuri nuo

242016-01-11 buvo išieškoma iš bendrovės sąskaitų, o per 2016 m. nuolat didėjo ir nuo 2016-09-21 buvo išieškoma priverstinė tvarka per antstolius. Pažymėtina, kad mokestinė nepriemoka susidarė dėl to, kad įmonė nemokėjo valstybės biudžetui ne tik PVM, bet ir kitų mokesčių – pelno mokesčio, gyventojų pajamų mokesčio.

25Atsakovas neginčija, jog laikotarpiu nuo 2016-01-01 iki 2017-01-31, nežiūrint į įsiskolinimą valstybės biudžetui, atskaitingiems asmenims, pažeidus imperatyvią LR CK 6.930-1 str. numatytą atsiskaitymo eiliškumo tvarką, iš įmonės kasos buvo išmokėta 2 541 144,45 Eur suma, atsiskaitant už automobilių įsigijimą užsienyje. Šios išmokos nėra susijusios su darbo užmokesčiu.

26Kaip buvo minėta, bankroto byloje buvo nustatytas įmonės nemokumas vertinant finansinės atskaitomybės dokumentus už 2015 m. Tokioje situacijoje atsiskaitymas su kitais kreditoriais vyko įmonės vadovui sąmoningai pažeidžiant imperatyvias įstatymo normas, žinant apie mokestinę prievolę valstybės biudžetui, nesant įmonės sąskaitoje pinigų bei žinant, jog dėl įmonės finansinės būklės nėra galimybės atsiskaityti su visais įmonės kreditoriais. Taigi, šiuo atveju atsakovas pažeidė fiduciarines CK 2.87 straipsnyje įtvirtintas pareigas, sąmoningai nesilaikydamas atsikaitymo tvarkos įmonei būnant nemokumo būsenoje, todėl jam taikytina civilinė atsakomybė. Pažymėtina, kad teismų praktikoje už įstatymuose nustatytų imperatyviųjų teisės normų pažeidimą vadovui civilinė atsakomybė atsiranda net ir esant paprastam neatsargumui.

27CK 2.87 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta norma kasacinio teismo praktikoje aiškinama kaip valdymo organo nario pareiga atitikti objektyvius rūpestingo ir kvalifikuoto verslininko kriterijus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartį civilinėje byloje

28Nr. 3K-7-266/2006; 2011 m. kovo 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2014 m. sausio 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-124/2014; ir kt.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų savo veiklos apribojimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2011 m. balandžio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-214/2011, 2014 m. sausio 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-124/2014; kt.).

29Vertinant atsakovo veiksmus net ir pagal rūpestingo ir kvalifikuoto verslininko kriterijus, darytina išvada, kad šiuo atveju pirmenybės suteikimas kitiems kreditoriams sąmoningai pažeidžiant imperatyvią atsiskaitymo tvarką, nemokant mokesčių valstybei, neatitiko ir rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Kaip matyti iš atsiskaitymų su kitais asmenimis suvestinės atlikti mokėjimai buvo sistemingi, nevienkartinio pobūdžio, tuo tarpu nuo 2016-01-01 su VMI buvo atsiskaitoma tik priverstine išieškojimo tvarka ir išieškota tik 1769,93 Eur. Papildomai pažymėtina ir tai, kad byloje nėra objektyvių duomenų, leidžiančių spręsti, jog mokesčiai už įsigytus automobilius Vokietijoje neabejotinai turėjo būti grąžinti įmonei, taigi atsakovo ketinimai susigrąžinti mokesčius už įsigytus automobilius Vokietijoje ir tokiu būdu sumokėti Lietuvoje mokesčius ieškovui nebuvo pagrįsti objektyviais duomenimis. Taigi, atsakovo priimti verslo sprendimai ne tik buvo neteisėti, bet ir neatitiko įprastos sąžiningos verslo rizikos standartų, todėl atsakovo nurodyti jo elgesio motyvai nepateisina konstatuotų tyčinių neteisėtų veiksmų, dėl kurių įmonės kreditoriai prarado galimybes atgauti skolas. Atsakovo argumentai, jog įsiskolinimas biudžetui 2016 m. pradžiai buvo

3021 735,36 Eur, tačiau didžiausia skola susidarė 2016 m. rugsėjo mėn., neįrodo jokių bylai reikšmingų aplinkybių, tuo labiau, kad atsiskaitymai su kitais kreditoriais vyko nuo 2016-01-01, kuomet jau buvo susidariusi skola valstybės biudžetui, ir byloje nėra duomenų, jog, esant net ir mažesniam įsiskolinimui, įmonė buvo finansiškai pajėgi atsiskaityti su visais kreditoriais.

31Nors teismo posėdžio metu atsakovo atstovas nurodė, jog ieškovo reikalavimas nėra pagrįstas įrodymais, tačiau procesiniuose dokumentuose nei įmonės prievolės ieškovui, nei jos dydžio neginčijo, teismo posėdyje konkrečių argumentų dėl ieškovo su procesiniais dokumentais pateiktų rašytinių įrodymų įrodomosios vertės ir reikšmės nenurodė. Pažymėtina, kad, kaip matyti iš ieškovo pateikto 2017-03-03 Administracinio nurodymo ir administracinio teisės pažeidimo protokolo, A. S. dėl mokesčių valstybės nemokėjimo buvo skirta administracinė bauda, kurios atsakovas taip pat neginčijo, kaip ir neginčijo 2017-03-22 VMI operatyvaus patikrinimo rezultatų, kuriais ieškovas šioje byloje grindžia ieškinį. Taigi, teismas neturi pagrindo pripažinti ieškinio neįrodytu, kaip teigė atsakovas.

32Esant nustatytoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad byloje yra įrodytos visos atsakovo A. S. kaip įmonės vadovo civilinės atsakomybės sąlygos, todėl ieškinys tenkintinas ir iš atsakovo A. S. BUAB „Autoroad“ naudai priteistina 275 524,87 Eur žalos atlyginimo suma bei 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-05-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str.).

33Patenkinus ieškinį, iš atsakovo valstybės naudai priteistina 3041 Eur žyminio mokesčio suma (CPK 93 str., 96 str.).

34Vadovaudamasis LR CPK 259-270 str., 88 str., 93 str., 98 str., teismas

Nutarė

35ieškovo ieškinio atsisakymą atsakovui BUAB „Autoroad“ priimti ir šioje dalyje bylą nutraukti.

36Kitoje dalyje ieškinį tenkinti: priteisti iš atsakovo A. S. BUAB „Autoroad“ naujai 275 524,87 Eur žalos atlyginimo bei 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-05-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

37Priteisti iš atsakovo A. S. 3041 Eur žyminio mokesčio valstybės naudai.

38Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą parduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina,... 2. dalyvaujant ieškovo atstovui A. P., atsakovo atstovui adv. M. N., trečiojo... 3. išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės mokesčių... 4. Ieškovas pateikė ieškinį, kuriame prašė priteisti iš atsakovo A. S. 277... 5. Mokestinė nepriemoka susidarė nuo 2016 m. sausio mėn. Tuo tarpu atsakovas,... 6. Teismo posėdyje ieškovas sumažino prašomą priteisti sumą iki 275 524,87... 7. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad įmonė... 8. Atsakovas siekė vykdyti įprastinę ūkinę veiklą, o ne išvengti mokesčių... 9. BUAB „Autoroad“ su ieškiniu sutiko, prašė jį tenkinti, bet prašomas... 10. BUAB „Autoroad“ naudai.... 11. Nurodė, kad ieškovas pareiškė netiesioginį ieškinį, nes bankroto byloje... 12. VMI reikalavimas 275 524,87 Eur sumai. Po bankroto bylos iškėlimo bankroto... 13. Teismo posėdyje ieškovas ieškinį palaikė prašė jį tenkinti.... 14. Teismo posėdyje trečiasis asmuo ieškovo pusėje prašė ieškinį tenkinti,... 15. Teismo posėdyje atsakovas A. S. prašė ieškinį atmesti.... 16. Byla dalyje, kurioje ieškinys pareikštas BUAB „Autoroad“ nutraukiama.... 17. Kitoje dalyje ieškinys tenkintinas.... 18. 2017-05-26 Vilniaus apygardos teismo nutartimi UAB „Autoroad“ yra iškelta... 19. Šioje byloje ieškinys pareikštas 2017-04-21, t.y. iki bankroto bylos UAB... 20. 2014 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-389/2014).... 21. Dėl minėtų motyvų pripažintina, kad ieškinys iš esmės pareikštas... 22. Ištyrus byloje esančius įrodymus, nustatyta, kad ieškovas turi... 23. 275 524,87 Eur dydžio reikalavimo teisę BUAB „Autoroad“; toks... 24. 2016-01-11 buvo išieškoma iš bendrovės sąskaitų, o per 2016 m. nuolat... 25. Atsakovas neginčija, jog laikotarpiu nuo 2016-01-01 iki 2017-01-31,... 26. Kaip buvo minėta, bankroto byloje buvo nustatytas įmonės nemokumas vertinant... 27. CK 2.87 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta norma kasacinio teismo praktikoje... 28. Nr. 3K-7-266/2006; 2011 m. kovo 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr.... 29. Vertinant atsakovo veiksmus net ir pagal rūpestingo ir kvalifikuoto... 30. 21 735,36 Eur, tačiau didžiausia skola susidarė 2016 m. rugsėjo mėn.,... 31. Nors teismo posėdžio metu atsakovo atstovas nurodė, jog ieškovo... 32. Esant nustatytoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad byloje yra įrodytos... 33. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo valstybės naudai priteistina 3041 Eur... 34. Vadovaudamasis LR CPK 259-270 str., 88 str., 93 str., 98 str., teismas... 35. ieškovo ieškinio atsisakymą atsakovui BUAB „Autoroad“ priimti ir šioje... 36. Kitoje dalyje ieškinį tenkinti: priteisti iš atsakovo A. S. BUAB... 37. Priteisti iš atsakovo A. S. 3041 Eur žyminio mokesčio valstybės naudai.... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...