Byla 2A-434-773/2016
Dėl turto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalės Burdulienės, Izoldos Nėnienės (kolegijos pirmininkė) ir Mindaugo Šimonio (pranešėjas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės V. P., atstovaujamos advokato A. Č. ir trečiojo asmens J. P. apeliacinius skundus dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 25 d. sprendimo ir 2015 m. spalio 27 d. papildomo sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo garažų eksploatavimo bendrijos „Kuršiai“ ieškinį atsakovei V. P., trečiasis asmuo J. P. dėl turto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinius skundus,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas garažų eksploatavimo bendrija „Kuršiai“ (toliau – GEB „Kuršiai“) su ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas: 1. išreikalauti ieškovui GEB „Kuršiai“ privačios nuosavybės teise priklausančią patalpą, pažymėtą indeksu a-4 su rūsiu, pažymėtu indeksu Ra-4, esančią garaže ( - ) (pastato indeksas ( - )), iš svetimo neteisėto atsakovės V. P. valdymo; 2. įpareigoti atsakovę V. P. sumūryti išgriautą pertvarą tarp patalpos a-4, su rūsiu Ra-4, ir garažo G301 su rūsiu R-301; 3. įpareigoti atsakovę V. P. atstatyti durų angą; 4. įpareigoti atsakovę V. P. atlaisvinti ieškovui priklausančią patalpą. Nurodė, kad ieškovui 1990 m. rugpjūčio 28 d. buvo išduotas leidimas statybai, kurio pagrindu buvo pastatyti 7 garažai su kiemo statiniais. Pažymėjo, kad garaže ( - ) ieškovui priklauso patalpa a-4 su rūsiu Ra-4. Nurodė, kad atsakovė V. P. nuo 1992 m. yra GEB „Kuršiai“ narė ir jai buvo skirtas atskiras suformuotas nekilnojamasis daiktas – garažas G-301 su rūsiu R-301, esantis šalia patalpos a-4. Ieškovo teigimu, atsakovė V. P. be teisinio pagrindo ginčo patalpą sujungė su jai skirtu garažu, t. y. išgriovė pertvarą ir užmūrijo atskirą įėjimą. Ieškovo vertinimu, yra visos sąlygos vindikaciniam ieškiniui pateikti – ieškovas turėjo privačios nuosavybės (valdymo) teisę į patalpą a-4 su rūsiu Ra-4, tačiau ją neteisėtai užvaldė atsakovė V. P..

5Atsakovė V. P. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ji 1989 m. įgaliojimu pavedė savo GEB „Kuršiai“ narės teises ir pareigas tvarkyti J. P., kuris turėdamas pirmumo teisę pasirinkti garažą, pasirinko garažo boksą Nr. 301 kartu su a-4 patalpa, tai buvo patvirtinta 1992 m. valdybos sprendimu. Pažymėjo, kad patalpa a-4 nepriklauso ieškovui GEB „Kuršiai“ nuosavybės teise. Atsakovės V. P. teigimu, ji pertvarą išgriovė ir durų angą užmūrijo ne savavališkai, o turėdama tuometinio pirmininko A. C. sutikimą. Atsakovės V. P. vertinimu, ji ginčo patalpą valdo teisėtu pagrindu, be to, valdymas tęsiasi jau 23 metus, yra nepertraukiamas. Pažymėjo, kad ji sąžiningai įgijo ginčo patalpą, ją teisėtai, atvirai ir nepertraukiamai valdo kaip savo.

6Trečiasis asmuo J. P. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad jis 1991 m. visuotinio susirinkimo nutarimu buvo patvirtintas garažų statybos kooperatyvo 12 korpuso (pastato ( - )) brigadininku, todėl jam buvo suteikta teisė pasirinkti garažo boksą. Pažymėjo, kad 1992 m. kooperatyvo valdybos susirinkimas už darbą statant 12 korpusą jam paskyrė garažo boksą Nr. 301 su šalia esančia patalpa a-4, kuri buvo sujungta su bokso patalpomis valdybos pritarimu.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Kauno apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 25 d. sprendimu ieškinį tenkino ir Nutarė išreikalauti iš atsakovės V. P. svetimo neteisėto valdymo bendro naudojimo patalpą, pažymėtą indeksu a-4 (10,8 kv. m) su rūsiu, pažymėtu indeksu Ra-4 (10,24 kv. m), esančią garaže ( - ) (pastato indeksas ( - )); įpareigojo atsakovę V. P. per tris mėnesius atlaisvinti bendro naudojimo patalpą, pažymėtą indeksu a-4 (10,8 kv. m) su rūsiu, pažymėtu indeksu Ra-4 (10,24 kv. m), esančią garaže ( - ) pastato indeksas ( - )); įpareigojo atsakovę V. P. per tris mėnesius atstatyti išgriautą pertvarą tarp patalpos (pažymėtos indeksu a-4) su rūsiu (pažymėtu indeksu Ra-4) ir garažo (pažymėto indeksu G-301) su rūsiu (pažymėtu indeksu R-301), esančių pastate ( - ); įpareigojo atsakovę V. P. per tris mėnesius atstatyti durų angą į patalpą, pažymėtą indeksu a-4 (10,8 kv. m), su rūsiu, pažymėtu indeksu Ra-4 (10,24 kv. m), esančią garaže (pastato indeksas ( - ). Teismas iš nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos Nr. ( - ) kopijos nustatė, kad pastate ( - ), esančiame ( - ) yra 18 garažų, kurių bendras plotas 368,57 kv. m bei bendro naudojimo patalpa, kurios plotas 10,24 kv. m, taip pat 374,07 kv. m ploto rūsys. Teismas nustatė ir tai, kad nurodytas garažas (( - )) nuosavybės teise priklauso ieškovui GEB „Kuršiai“, garažų boksai yra privatizuoti. Teismas nurodė, kad atsakovei V. P. nuosavybės teise priklauso garažo boksas Nr. 301 su rūsiu, esantis garaže ( - ). Teismas sprendė, kad šioje byloje egzistuoja vindikacinio ieškinio sąlygos – ginčo daiktas (patalpa) egzistuoja natūra ir šiuo metu ja naudojasi atsakovė V. P. ir trečiasis asmuo J. P., šalių nesieja prievoliniai teisiniai santykiai. Teismo vertinimu, ieškovas turi teisę reikšti vindikacinį ieškinį, nes jis siekia įgyvendinti bendrijos narių teises, susijusias su bendro naudojimo patalpos a-4 su rūsiu Ra-4 naudojimu ir valdymu. Teismas pažymėjo, kad įrašo registre apie pastatuose esančių bendro naudojimo objektų valdymą, valdymą tik išviešina, tokio fakto įregistravimas registre nesietinas su valdymo atsiradimo pradžia. Teismas sprendė, kad ginčo patalpa a-4 su rūsiu bei garažo boksas G-301 su rūsiu, kurie priklauso atsakovei V. P., yra atskiros patalpos ir byloje nėra įrodymų, kad ginčo patalpa atsakovei būtų perduota nuomos, panaudos ar kitais pagrindais. Teismo vertinimu, atsakovė V. P. ir trečiasis asmuo J. P. neįrodė, kad ginčo patalpos buvo prijungtos bendrijos sutikimu. Teismas pažymėjo, kad GEB „Kuršiai“ įstatai nesuteikė bendrijos pirmininkui teisės vienasmeniškai spręsti dėl bendro naudojimo patalpų sujungimo su bendrijos nariams priklausančiais garažais, pertvarų tarp bendro naudojimo patalpų ir bendrijos nariams priklausančių garažų boksų griovimo ir pan. Teismas nevertino atsakovės V. P. argumento, kad ginčo patalpą ji įgijo įgyjamąja senatimi, nes ji nereiškė savarankiško reikalavimo dėl nuosavybės teisės pripažinimo.

9Kauno apylinkės teismas 2015 m. spalio 27 d. papildomu sprendimu priteisė iš atsakovės

10V. P. valstybės naudai 82 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teismas nustatė, kad ieškovas GEB „Kuršiai“ teikdamas ieškinį nuo žyminio mokesčio mokėjimo buvo atleistas, todėl ieškinį tenkinus visiškai iš atsakovės turėjo būti priteistas visas mokėtinas žyminis mokestis - po 41 Eur už du neturtinio pobūdžio reikalavimus: reikalavimą dėl patalpų atlaisvinimo ir reikalavimą dėl patalpų būklės atstatymo į iki pažeidimo buvusią padėtį, t. y. iš viso 82 Eur.

11III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

12Apeliaciniais skundais atsakovė V. P., atstovaujama advokato A. Č., prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 25 d. sprendimą ir Kauno apylinkės teismas 2015 m. spalio 27 d. papildomą sprendimą. Apeliaciniai skundai grindžiami tokiais argumentais:

131. Teismas peržengė ieškinio reikalavimo ribas. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškinys pareikštas visų bendrijos narių interesais, nes ieškovas šios aplinkybės neįrodinėjo, todėl atsakovė V. P. neturėjo galimybės į šį argumentą atsikirsti. Dėl nurodytos priežasties teismas pažeidė teismo nešališkumo, šalių lygiateisiškumo, rungimosi ir dispozityvumo principus.

142. Teismas, spręsdamas, kad ieškovas GEB „Kuršiai“ turi teisę reikšti ieškinį, nepagrįstai rėmėsi ieškovo įgaliotinių susirinkimo protokolu Nr. ( - ). Apeliantės teigimu, minėtas protokolas neatitinka įstatymų reikalavimų, be to, vadovaujantis ieškovo GEB „Kuršiai“ įstatų 23 punktu, bendrijos narių įgaliotiniams nėra suteikta teisė priimti sprendimus, susijusius su bendrosios dalinės nuosavybės valdymu. Pažymėjo, kad ieškovas nepateikė įgaliotinių įgaliojimų ir jų apimtį patvirtinančių dokumentų.

153. Teismas nepagrįstai sprendė, kad nagrinėjamoje byloje egzistuoja visos vindikacinio ieškinio sąlygos. Nurodė, kad bendrija nuosavybės teisės į ginčo patalpą negali turėti ir neturi. Apeliantės teigimu, bendrija galėtų tik reikšti negatorinį ieškinį reikalaudama grąžinti jai teisėto valdymo teisę. Pažymėjo, kad ieškovas GEB „Kuršiai“ neįrodė, kad atsakovė V. P. ginčo patalpas 23 m. valdo neteisėtai, taip pat nepaneigė fakto, kad 1992 m. bendraturčių valia ir sprendimu ginčo patalpos buvo suteiktos atsakovei valdyti. Nurodė, kad ieškovas GEB „Kuršiai“ neįvykdė teismo įpareigojimo pateikti bendrijos sprendimą dėl bendrijos nariams paskirstytų patalpų. Pasak apeliantės, valdymo ir patalpų sujungimo neteisėtumą turi įrodytas ieškovas. Teismas nesivadovavo sąžiningumo prezumpcija, kurios ieškovas GEB „Kuršiai“ nepaneigė.

164. Teismas nenurodė svarbių priežasčių, kodėl savo iniciatyva atnaujino terminą papildomam sprendimui priimti. Teismas pažeidė procesines teisės normas, nes papildomą sprendimą priėmė nepaskelbęs apie teismo posėdį, kuriame buvo nagrinėjamas klausimas dėl papildomo sprendimo priėmimo, neinformavo atsakovės apie posėdžio laiką ir vietą. Dėl nurodytų priežasčių buvo pažeista atsakovės V. P. teisė būti išklausytai.

17Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo J. P. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 25 d. sprendimą, bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Nurodė, kad teismas neteisingai įvertino faktines bylos aplinkybes, neteisingai taikė šalių santykius reglamentuojančias teisės normas. Pažymėjo, kad jis, būdamas atsakovės V. P. atstovu, 1991 m. balandžio 12 d. buvo paskirtas pastato ( - ) brigadininku. Trečiojo asmens J. P. teigimu, baigus statyti nurodytą pastatą, kooperatyvo valdyba, vykdydama visuotinio susirinkimo protokolą Nr. ( - ) skyrė atsakovei garažo boksą Nr. 301 su šalia esančia patalpa a4/RA4. Nurodė, kad 1993 m. kooperatyvo pirmininkas A. C. vykdydamas valdybos nutarimą davė nurodymą užmūryti patalpos a4/Ra4 durų angą ir minėtą patalpą prijungti prie garažo Nr. 301. Pažymėjo, kad liudytojai A. Š. V. A. patvirtino, jog visi brigadininkai pasirinko didesnius garažo boksus arba boksus su tam tikromis patalpomis, kurių plotas siekė iki 80 kv. m. Trečiojo asmens J. P. teigimu, 23 m. nebuvo keliamas klausimas dėl didesnio ploto patalpų suteikimo brigadininkams, o ginčo patalpa niekada nebuvo bendro naudojimo. Pažymėjo, kad ieškovas GEB „Kuršiai“ nepaneigė atsakovės V. P. sąžiningumo prezumpcijos.

18Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas GEB „Kuršiai“, atstovaujamas advokato

19R. L., prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodė, kad teismas neperžengė ieškinio reikalavimo ribų. Pažymėjo, kad GEB „Kuršiai“ 1999 m. gruodžio 20 d. įgaliotinių susirinkime patvirtintų įstatų 18 punkte numatyta, jog įgaliotinių susirinkimo nutarimai prilygsta visuotinio susirinkimo nutarimams, o 2013 m. spalio 9 d. susirinkime patvirtintų įstatų 27 punkte buvo nustatyta bendrijos įgaliotinių kompetencija. Atkreipė dėmesį, kad kreiptis į teismą nutarė bendrijos valdyba, o ieškinį pateikė bendrijos pirmininkas. Apeliantė nenurodė, kokių teisės aktų reikalavimų neatitinka ieškovo GEB „Kuršiai“ įgaliotinių susirinkimo protokolas Nr. ( - ). Nurodė, kad nors ieškovo GEB „Kuršiai“ nuosavybės teisė garažus – boksus buvo išregistruota, tačiau jis juos pastatė, ir įstatymai nedraudžia bendrijai turėti nekilnojamojo turto objektus nuosavybės teise. Pažymėjo, kad patalpų valdymo forma (nuosavybės ar patikėjimo teise) neturi reikšmės. Ieškovo GEB „Kuršiai“ teigimu, jam nėra žinoma apie dokumentą, kurio pagrindu atsakovė V. P. valdo ginčo patalpą. Nurodė, kad ginčo patalpa yra bendroji dalinė garažų savininkų nuosavybė, todėl bet kokie atsakovės

20V. P. atstovo J. P. susitarimai su buvusiais bendrijos pirmininkais negali būti laikomi sąžiningais.

21Atsiliepimu į atsakovės V. P. apeliacinį skundą trečiasis asmuo J. P. prašo jį tenkinti. Nurodė savo apeliaciniame skunde išdėstytas faktines aplinkybes ir argumentus.

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Teisėjų kolegija absoliučių skundžiamo Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 25 d. sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl apeliacinės instancijos teismas apeliaciniame skunde nustatytose ribose toliau tikrina skundžiamo teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą.

24Trečiasis asmuo J. P. apeliaciniame skunde prašė bylą apeliacine tvarka nagrinėti žodinio proceso tvarka, nes pirmosios instancijos teismas neišnagrinėjo bylos aplinkybių ir neapklausė liudytojų A. Š. ir V. A.. Teisėjų kolegija, susipažinusi su apeliacinių skundų argumentais ir skundžiamu pirmosios instancijos teismo sprendimu, įvertinusi byloje kilusio ginčo pobūdį, atsižvelgusi, kad dalyvaujančių byloje asmenų teisė būti išklausytiems teisme buvo įgyvendinta bylą žodinio proceso tvarka nagrinėjant pirmosios instancijos teisme ir šalims teikiant savo procesinius dokumentus apeliacinės instancijos teismui, būtinumo skirti žodinį bylos nagrinėjimą nenustatė (CPK 322 straipsnis). Taip pat nustatyta, kad 2015 m. rugsėjo 11 d. teismo posėdžio metu buvo apklausti liudytojai A. Š. ir V. A.. Atsižvelgiant į tai, civilinė byla pagal CPK 321 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą bendrąją taisyklę apeliacinės instancijos teisme nagrinėjama rašytinio proceso tvarka.

25Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad ieškovas GEB „Kuršiai“ kreipėsi į teismą prašydamas CK 4.95 straipsnio pagrindu išreikalauti iš atsakovės V. P. patalpą, pažymėtą indeksu a-4 su rūsiu, pažymėtu indeksu Ra-4, esančią garaže ( - ), ir įpareigoti atsakovę atstatyti išgriautą pertvarą. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino visiškai. Atsakovė V. P. ir trečiasis asmuo J. P. apeliaciniais skundais skųsdami pirmosios instancijos teismo priimtą sprendimą nurodė, kad ieškovas GEB „Kuršiai“ neturėjo teisės reikšti ieškinio ir jis nepaneigė aplinkybės, kad atsakovė V. P. teisėtai įgijo ir valdo ginčo patalpas.

26Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad savininkas turi teisę išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo (CK 4.95 straipsnis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra išaiškinta, kad reikšdamas vindikacinį reikalavimą, ieškovas privalo įrodyti šias faktinį ieškinio pagrindą sudarančias aplinkybes: 1) ieškovas turėjo ir turi nuosavybės (valdymo) teisę į daiktą ieškinio pareiškimo momentu ir iki daiktą neteisėtai užvaldant atsakovui, iš kurio reikalaujama grąžinti daiktą; 2) savininkas daikto valdymo teisę prarado be savo valios; 3) daiktą valdo atsakovas; 4) daiktą atsakovas valdo neteisėtai; 6) daiktas yra natūra; 7) bylos šalių nesiejo ir nesieja prievoliniai santykiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-44/2009 ir kt.). Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad byloje dėl valdymo pažeidimo, kurioje ieškovas savo vindikacinio reikalavimo pagrįstumui patvirtinti teikia nuosavybės teisės įrodymus, šie įrodymai turi būti vertinami ir konstatuojamas nuosavybės teisių įrodymas ar neįrodymas, nes tai yra reikšminga išspręsti byloje kilusiam ginčui dėl daikto valdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-282-686/2015).

27Teisėjų kolegija nustatė, kad atsakovei V. P. priklauso garažas (boksas) Nr. 301, esantis garaže ( - ) (t. 1., b. l. 74). Iš pateikto plano nustatyta, kad atsakovei priklausantis garažas (boksas) yra šalia ginčo patalpos a-4 ir rūsio Ra-4 (t. 1., b. l. 59). VĮ Registrų centras 2015 m. balandžio 2 d. rašte nurodė, jog duomenų apie bendro naudojimo patalpą a-4 su rūsiu Ra-4, esančių pastate ( - ), adresu ( - ), teisinę priklausomybę nekilnojamojo turto registre nėra (t. 1., b. l. 114). Taigi, nuosavybės teisė į ginčo patalpas nėra įregistruota. Iš bylos duomenų nustatyta, kad 1992 m. gruodžio 10 d. aktu priėmimo komisija priėmė kooperatinių garažų „Kuršiai“ pastatytus garažus, esančius ( - ) (t. 1., b. l. 34-38). Iš pateiktos Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos Nr. ( - ) kopijos matyti, kad GEB „Kuršiai“ atliko garažų ( - ), esančių ( - ), teisinę registraciją (t. 1., b. l. 40). Byloje esanti 1995 m. birželio 19 d. pirminio teisinio pastatų registravimo išvada patvirtina, kad ieškovui GEB „Kuršiai“ buvo pripažinta nuosavybės teisė į garažą ( - ) ir nuosavybės teisė buvo įregistruota Nekilnojamojo turto registre bei nurodyta, kad garažų boksai privatizuoti (t. 1., b. l. 52-53, 56-58). Ieškovo atstovas bendrijos primininkas E. Ž. 2015 m. rugsėjo 11 d. teismo posėdžio metu patvirtino, kad patalpa a-4 ir rūsys Ra-4 nebuvo privatizuoti ir liko bendro naudojimo patalpomis (2015 m. rugsėjo 11 d. teismo posėdžio garso įrašo 22:50 min.). Pažymėtina, kad liudytojas A. S. taip pat nurodė, jog iš pradžių ginčo patalpa priklausė bendrijai (2015 m. rugsėjo 11 d. teismo posėdžio garso įrašo 1 val. 19 min.). Teisėjų kolegija pažymi, kad iš garažo ( - ) inventorizacinės bylos matyti, kad bendro naudojimo plotas sudaro 10,24 kv. m, be to, inventorizacijos duomenys patvirtina, kad ginčo garaže yra 18 rūsių, kurių bendras plotas 374 kv. m ir atskirai išskirtas rūsys Ra-4, kurio plotas 10,24 kv. m bei 18 garažų, kurių plotas 368,57 kv. m ir atskirai nurodyta patalpa a-4, kurios plotas 10,08 kv. m (t. 1., b. l. 43-45). Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad nurodytos aplinkybės leidžia spręsti, jog ginčo patalpos buvo atskiri bendro naudojimo objektai, kurie pagal tuo metu galiojusių 318-kos narių garažų eksploatavimo bendrijos „Kuršiai“ įstatų 12 punktą garažų (boksų) savininkams priklausė bendrąją daline nuosavybės teise (t. 1., b. l. 11-14). Pažymėtina, kad šiuo metu į garažą ( - ), esantį ( - ), ieškovui yra įregistruotas juridinis faktas „bendro naudojimo objektų valdymas“ (t. 1., b. l. 135-138). Teisėjų kolegija, įvertinusi minėtas aplinkybes, konstatuoja, kad ieškovo GEB „Kuršiai“ pateikti įrodymai patvirtina, jog garažo ( - ), esančio ( - ), bendro naudojimo patalpos, tarp jų ir ginčo patalpos, priklauso bendrijos nariams bendrąja daline nuosavybės teise, todėl bendrija yra šių patalpų teisėta valdytoja ir pagal įstatus atstovauja bendrijos narių kaip savininkų teisėms ir interesams (t. 1., b. l. 135-135).

28Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip neįrodytą apeliantės argumentą, kad ji yra teisėta valdytoja, nes ieškovas GEB „Kuršiai“ jai perdavė valdymo teisę į ginčo patalpas (CPK 178 straipsnis). Teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant vindikacinius reikalavimus vadovaujamasi prezumpcija, kad asmuo, valdantis turtą, yra teisėtas valdytojas, o ieškovas privalo paneigti šią prezumpciją, įrodydamas savo nuosavybės teisę. Be to, savininkas privalo įrodyti įstatyme nustatytas sąlygas, kuriomis jis prarado daiktą, bei paneigti įstatyme įtvirtintą įgijėjo sąžiningumo prezumpciją, tada jis gali atgauti savo daiktą natūra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-229/2007, 2008 m. kovo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-40/2008 ir kt.). Apeliantės teigimu, jos sutuoktiniui J. P. kaip brigadininkui buvo suteikta teisė pasirinkti didesnius garažus ir jis pasirinko boksą Nr. 301 su šalia esančia patalpa a-4 ir rūsiu Ra-4, o šis jo pasirinkimas buvo patvirtintas 1992 m. bendrijos valdybos sprendimu. Byloje esantis garažų kooperatyvo „Kuršiai“ 1991 m. gegužės 21 d. visuotinio narių susirinkimo protokolas Nr. ( - ) patvirtina, kad trečiasis asmuo J. P. iš tikrųjų buvo paskirtas 12 korpuso brigadininku ir brigadininkams buvo numatyta pirmumo teisė skirstantis boksus, tačiau nurodytame protokole nėra numatyta, jog brigadininkai turės teisę į šalia boksų esančias patalpas (t. 1., b. l. 78-81). Pažymėtina, kad ieškovo GEB „Kuršiai“ 2012 m. gegužės 10 d. pažyma patvirtina, jog atsakovei V. P. buvo suteiktas tik garažas (boksas) Nr. 301 (t. 1., b. l. 74). Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovės V. P. atstovo 2015 m. rugsėjo 11 d. teismo posėdžio metu nurodytas 1992 m. gruodžio 10 d. statybos darbų priėmimo naudoti aktas ir 1991 m. gegužės 21 d. bendrijos visuotinio susirinkimo protokolas nepatvirtina atsakovės teisių į ginčo patalpą (t. 1., b. l. 34-38, 78-81). Pažymėtina, kad liudytojas A. Š. tik patvirtino, kad brigadininkams buvo suteikta pirmumo teisė pasirinkti garažus (boksus), tačiau nenurodė, kad jie galėjo pasirinkti boksus su šalia buvusiomis patalpomis (2015 m. rugsėjo 11 d. teismo posėdžio garso įrašo 1 val. 59 min.). Nors liudytojas V. A. patvirtino, kad brigadininkams buvo suteikti didesni garažai (2015 m. rugsėjo 11 d. teismo posėdžio garso įrašo 1 val. 36 min.), tačiau, teismo vertinimu, ši aplinkybė neįrodo, kad atsakovei V. P. buvo suteiktas garažas (boksas) su šalia esančiomis patalpomis. Ieškovo GEB „Kuršiai“ atstovas pirmininkas E. Ž. 2015 m. rugsėjo 11 d. teismo posėdžio metu patvirtino, kad bendrija neturi dokumentų, taip pat ir 1992 m. valdybos sprendimo, kurio pagrindu atsakovei galėjo būti perduotos ginčo patalpos (2015 m. rugsėjo 11 d. teismo posėdžio garso įrašo 35:05 min.). Teisėjų kolegija pažymi, kad trečiasis asmuo J. P. 1990 m. balandžio 12 d. bendrijos narių visuotiniame susirinkime buvo išrinktas valdybos nariu, be to, atsakovė su atsiliepimu į ieškinį pateikė 1990-1992 m. GEB „Kuršiai“ dokumentus, todėl laikytina, kad jeigu būtų buvęs 1992 m. valdybos sprendimas, kuriuo galimai buvo suteiktos patalpos atsakovei, jis turėjo būti jai ar jos atstovui (sutuoktiniui) perduotas (t. 1., b. l. 75-77). Kolegijos vertinimu, byloje nesant nurodyto 1992 m. valdybos sprendimo, atmestinas apelianto J. P. argumentas, kad buvęs bendrijos pirmininkas P. C. davė leidimą išgriauti pertvarą ir prisijungti ginčo patalpas (CPK 178 straipsnis). Atsakovės nurodyta aplinkybė, kad ginčo patalpomis ji naudojasi jau 23 metus, jai nereiškiant savarankiško reikalavimo dėl nuosavybės teisės pripažinimo, neturi įtakos sprendžiant dėl atsakovės teisių į ginčo patalpas (CK 4.47 straipsnis, 4.68 straipsnis). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių faktą, jog ieškovas įstatuose nustatyta tvarka perdavė ginčo patalpas atsakovės V. P. nuosavybėn, todėl nustačius, kad ginčo patalpos priklauso bendrijos nariams, darytina išvada, kad ieškovas paneigė atsakovės kaip sąžiningos turto įgijėjos prezumpciją (CK 4.96 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje egzistuoja visos vindikacinio ieškinio tenkinimo sąlygos, t. y. ieškovo GEB „Kuršiai“ bendrijos nariai turėjo ir turi nuosavybės (valdymo) teisę į daiktą ieškinio pareiškimo momentu ir iki daiktą neteisėtai užvaldė atsakovė, ieškovas neperdavė valdymo teisės atsakovei, atsakovė neįrodė valdymo teisėtumo, daiktas yra natūra, bylos šalių nesiejo ir nesieja prievoliniai santykiai. Teisėjų kolegijai šioje nutartyje nustačius, kad atsakovė privalo grąžinti ieškovui patalpą a-4 su rūsiu Ra-4 ir bylos šalims neginčijant aplinkybės, kad atsakovė V. P. išgriovė pertvarą tarp jai priklausančio garažo (bokso) ir ginčo patalpų, pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškinio reikalavimą dėl išgriautos pertvaros atstatymo (CK 4.95 straipsnis).

29Teisėjų kolegija pagal byloje pateiktus įrodymus ir nustatytas faktines aplinkybes negali sutikti su apeliantės argumentais, kad teismas išėjo už ieškinio ribų ir padarė nepagrįstą išvadą, jog ieškovas reiškia ieškinį bendrijos narių interesais. Ieškovas ieškinyje prašė išreikalauti iš atsakovės

30V. P. svetimo ir neteisėto valdymo patalpą a-4 ir rūsį Ra-4 garaže (( - )), esančiame( - ) e, bei įpareigoti išgriauti sumūrytą pertvarą (t. 1., b. l. 3-7). Ieškovas tiek ieškinyje, tiek teismo posėdžio metu kaip faktinį ieškinio pagrindą nurodė aplinkybę, kad atsakovė V. P. neteisėtai naudojasi ginčo patalpomis. Nustatyta, kad ieškovas dublike nurodė, jog ginčo patalpos yra bendrijos narių dalinė nuosavybė (t. 1., b. l. 89-90). Ieškovo atstovas bendrijos primininkas E. Ž. 2015 m. rugsėjo 11 d. teismo posėdžio metu patvirtino, kad patalpa a-4 ir rūsys Ra-4 buvo bendro naudojimo patalpos (2015 m. rugsėjo 11 d. teismo posėdžio garso įrašo 22:50 min.). Ieškovas kartu su ieškiniu pateikė 2013 m. balandžio 23 d. pranešimą, adresuotą atsakovei, kuriame patalpa a-4 su rūsiu Ra-4 įvardijama kaip bendro naudojimo (t. 1., b. l. 62). Taip pat pateiktas GEB „Kuršiai“ įgaliotinių susirinkimo, įvykusio 2013 m. birželio 18 d., protokolas Nr. ( - ), kurio 1 punktu nutarta kreiptis į teismą dėl bendro naudojimo patalpas a-4 su rūsiu Ra-4 neteisėto sujungimo su garažu Nr. 301 (t. 1., b. l. 63). Iš GEB „Kuršiai“ valdybos 2014 m. gegužės 23 d. posėdžio protokolo Nr. 14/01 nustatyta, kad valdyba nusprendė kreiptis į teisėsaugos institucijas (t. 1., b. l. 67). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje buvo pakankamai duomenų spręsti, kad ieškinys yra reiškiamas visų bendrijos narių interesais dėl bendro naudojimo patalpų, kurios pagal Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos įstatymo 2 straipsnio 4 dalį valdomos bendrosios dalinės nuosavybės teise. Dar daugiau, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atsakovė V. P. nei 2015 m. kovo 31 d. triplike, nei 2015 m. rugsėjo 11 d. teismo posėdžio metu nekėlė klausimo dėl ieškovo teisės reikšti ieškinį visų bendrijos narių interesais. Teisėjų kolegijos vertinimu, Kauno apylinkės teismas skundžiamu 2015 rugsėjo 25 d. sprendimu tenkindamas ieškovo ieškinį neperžengė byloje pareikštų reikalavimų ir nėra pagrindo sutikti su apeliante, kad jai buvo apribota teisė pasirengti teisminei gynybai (CPK 178 straipsnis, 265 straipsnio 2 dalis).

31Apelianto teigimu, GEB „Kuršiai“ įgaliotiniai 2013 m. birželio 18 d susirinkime neturėjo teisės priimti sprendimą kreiptis į teismą dėl turto išreikalavimo. Nustatyta, kad ieškovo GEB „Kuršiai“ įstatuose (2013 m. gruodžio 2 d. įregistruoti juridinių asmenų registre) numatyta, jog visuotinis įgaliotinių susirinkimas tvirtina bendro naudojimo pastatų ir objektų aprašą (27.8 punktas) ir priima nutarimą dėl bendrijos lėšų naudojimo sprendžiant teisminius ginčus tarp bendrijos valdymo organo ar kitų organų ir bendrijos nario (narių) dėl bendrijos valdymo klausimų (27.9 punktas). Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad bendrija, įgyvendindama savo funkcijas kaip jai patikėto turto valdytoja ir naudotoja, turi tiek teisių ir pareigų, kiek reikalinga šioms teisėms ir pareigoms įgyvendinti, veikiant bendrijos narių naudai. Bendrija, būdama juridinis asmuo, turi teisę kreiptis į teismą tais klausimais, kiek jai reikalinga šioms teisėms ir pareigoms įgyvendinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-566/2007). Įvertinusi minėtas aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovas GEB „Kuršiai“ turėjo teisę kreiptis į teismą su ieškiniu prašydamas išreikalauti iš atsakovės V. P. bendro naudojimo patalpas (Bendrijos įstatų 27.9 punktas).

32Teisėjų kolegija, apibendrindama pirmiau nurodytus motyvus ir nustatytas faktines aplinkybes, konstatuoja, kad byloje esantys rašytiniai įrodymai, šalių paaiškinimai patvirtina faktą, kad ieškovas GEB „Kuršiai“ buvo garažo ( - ), esančio ( - ) statytojas, o patalpos a-4 ir rūsys Ra-4 yra bendro naudojimo, todėl valdomos bendrijos narių bendrąja daline nuosavybe ir atsakovei V. P. neįrodžius, jog ginčo patalpos jai buvo perduotos valdyti, ji privalo jas grąžinti (CK 4.95 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškovo GEB „Kuršiai“ ieškinį, tinkamai taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias savininko teisę išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo, nenukrypo nuo kasacinio teismo praktikos ir padarė faktinius bylos duomenis atitinkančias išvadas, todėl atsakovės V. P. ir trečiojo asmens V. P. apeliaciniai skundai atmetami, o skundžiamas Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 25 d. sprendimas paliekamas nepakeistas (CK 4.95 straipsnis, CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

33Dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. spalio 27 d. papildomo sprendimo

34Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad Kauno apylinkės teismas 2015 m. spalio 27 d. savo iniciatyva atnaujino terminą papildomam sprendimui priimti ir priėmė papildomą sprendimą, kuriuo priteisė iš atsakovės V. P. 82 Eur žyminio mokesčio valstybės naudai. Nustatyta ir tai, kad teismas klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo išsprendė rašytinio proceso tvarka nepranešęs byloje dalyvaujantiems asmenims, gavęs atsakovės V. P. apeliacinį skundą (t. 2., b. l. 3-4).

35Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punktą, teismas, priėmęs byloje sprendimą, dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva gali priimti papildomą sprendimą, jeigu neišsprendė bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ar paskirstymo klausimo. CPK 277 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad iškelti klausimą dėl papildomo sprendimo priėmimo galima per dvidešimt dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos. Pagal CPK 277 straipsnio 3 dalį, papildomą sprendimą teismas priima rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį klausimą žodinio proceso tvarka prašo spręsti bent vienas dalyvaujantis byloje asmuo arba kai teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Pagal CPK 133 straipsnio 3 dalį, kai byla nagrinėjama iš esmės rašytinio proceso tvarka, apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį skelbiama specialiame interneto tinklalapyje ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki teismo posėdžio dienos. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad teismas negali nagrinėti bylos, kai nedalyvauja kuris nors iš byloje dalyvaujančių asmenų, jeigu jis nebuvo tinkamai informuotas apie teismo posėdžio vietą ir laiką, nes tokiu atveju būtų pažeidžiama teisė būti išklausytam, šalių lygiateisiškumo ir rungtyniškumo principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2007; 2009 m. gegužės 6 d. nutartis byloje Nr.3K-3-211/2009; kt.). Šių principų nesilaikymas gali lemti Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalies nuostatos dėl teisės į teisingą bylos nagrinėjimą pažeidimą.

36Teisėjų kolegija konstatuoja, kad papildomas sprendimas tampa sudedamąja priimto byloje teismo sprendimo dalimi, kuriuo klausimas išnagrinėjamas iš esmės, todėl apie rašytinį procesą turi būti pranešama CPK 133 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad teismas papildomą sprendimą priėmė nepranešęs byloje dalyvaujantiems asmenims, taip apribodamas atsakovės

37V. P. CPK 277 straipsnio 3 dalyje numatytą teisę prašyti klausimą dėl papildomo sprendimo priėmimo nagrinėti žodinio proceso tvarka ir teisę duoti paaiškinimus, o apeliantė šia aplinkybe grindžia savo apeliacinį skundą, todėl skundžiamas Kauno apylinkės teismo 2015 m. spalio 27 d. papildomas sprendimas panaikinamas dėl absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo (CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punktas).

38Pagal CPK 329 straipsnio 10 dalį, procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas sprendimui panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Šiuo atveju byla gali būti grąžinta iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui tik tuomet, kai šių pažeidimų negali ištaisyti apeliacinės instancijos teismas. Apeliacinės instancijos teismui palikus galioti Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 25 d. sprendimą, kuriuo ieškinys buvo tenkintas visiškai, teismas galutinai išsprendžia bylinėjimosi išlaidų klausimą (CPK 93 straipsnio 5 dalis).

39Teismas nustatė, kad byloje mokėtinas 82 Eur dydžio žyminis mokestis, nuo kurio ieškovas GEB „Kuršiai“ buvo atleistas. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos įstatymo 23 straipsnio 3 dalį, butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai (išskyrus juridinius asmenis) ir bendrija, kreipdamiesi į teismą dėl visų reikalavimų, susijusių su bendrijos veikla, yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Pažymėtina, kad tokios pozicijos laikomasi ir teismų praktikoje: Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-203-163/2015; Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1228-302/2014; Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-2122-413/2014; 2014 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-2124-260/2014; 2014 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-2123-221/2014). Teisėjų kolegija pažymi, kad Kauno apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 6 d. nutartyje, kuria pats pasinaikino nutartį dėl įpareigojimo atsakovę V. P. sumokėti 82 Eur žyminį mokestį už apeliacinį skundą, nurodė, jog atsakovė V. P. neturi mokėti žyminio mokesčio (t. 2., b. l. 22). Įvertinęs minėtas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad nagrinėjamoje byloje ginčas susijęs su bendrijos veikla, todėl ne tik ieškovas, bet ir atsakovė V. P. yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl jis nepriteistinas (CPK 83 straipsnio 1 dalies 14 punktas, 96 straipsnio 4 dalis, Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos įstatymo 23 straipsnio 3 dalis).

40Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

41Atsakovės V. P. apeliacinis skundas dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 25 d. sprendimo netenkinamas, todėl iš jos ieškovui GEB „Kuršiai“ priteisiamos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnis, 302 straipsnis). Ieškovas GEB „Kuršiai“ pateikė 2016 m. vasario 12 d. mokėjimo nurodymą, patvirtinantį, kad už atsiliepimo į apeliacinį skundą paruošimą jis sumokėjo atstovui advokatui 280 Eur. Pažymėtina, kad ieškovas GEB „Kuršiai“ pateikė atsiliepimą būtent į 2015 m. spalio 23 d. atsakovės V. P. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 25 d. sprendimo (t. 2., b. l. 44-47). Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasi CPK 93, 98 straipsnių nuostatomis, taip pat atsižvelgdamas į tai, kad prašomų atlyginti atstovavimo išlaidų už advokato pagalbą dydis neviršija Rekomendacijose numatyto maksimalaus dydžio, o yra gerokai mažesnis, sprendžia, jog ieškovui GEB „Kuršiai“ iš atsakovės V. P. priteistina 280 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidoms atlyginti (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

42Vadovaudamasi CPK 93 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 329 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

43Apeliacinius skundus dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 25 d. sprendimo atmesti.

44Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

45Apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. spalio 27 d. papildomo sprendimo tenkinti.

46Kauno apylinkės teismo 2015 m. spalio 27 d. papildomą sprendimą panaikinti.

47Priteisti iš atsakovės V. P., a. k. ( - ) ieškovui garažų eksploatavimo bendrijai „Kuršiai“, kodas ( - ), 280 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt eurų) atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme atlyginimą.

48Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinius skundus,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas garažų eksploatavimo bendrija „Kuršiai“ (toliau – GEB... 5. Atsakovė V. P. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ji 1989 m. įgaliojimu... 6. Trečiasis asmuo J. P. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad jis 1991 m.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Kauno apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 25 d. sprendimu ieškinį tenkino ir... 9. Kauno apylinkės teismas 2015 m. spalio 27 d. papildomu sprendimu priteisė iš... 10. V. P. valstybės naudai 82 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teismas nustatė, kad... 11. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 12. Apeliaciniais skundais atsakovė V. P., atstovaujama advokato A. Č., prašo... 13. 1. Teismas peržengė ieškinio reikalavimo ribas. Teismas nepagrįstai... 14. 2. Teismas, spręsdamas, kad ieškovas GEB „Kuršiai“ turi teisę reikšti... 15. 3. Teismas nepagrįstai sprendė, kad nagrinėjamoje byloje egzistuoja visos... 16. 4. Teismas nenurodė svarbių priežasčių, kodėl savo iniciatyva atnaujino... 17. Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo J. P. prašo panaikinti Kauno apylinkės... 18. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas GEB „Kuršiai“, atstovaujamas... 19. R. L., prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodė, kad teismas neperžengė... 20. V. P. atstovo J. P. susitarimai su buvusiais bendrijos pirmininkais negali... 21. Atsiliepimu į atsakovės V. P. apeliacinį skundą trečiasis asmuo J. P.... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas... 24. Trečiasis asmuo J. P. apeliaciniame skunde prašė bylą apeliacine tvarka... 25. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad ieškovas GEB „Kuršiai“... 26. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad savininkas turi teisę... 27. Teisėjų kolegija nustatė, kad atsakovei V. P. priklauso garažas (boksas)... 28. Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip neįrodytą apeliantės... 29. Teisėjų kolegija pagal byloje pateiktus įrodymus ir nustatytas faktines... 30. V. P. svetimo ir neteisėto valdymo patalpą a-4 ir rūsį Ra-4 garaže (( -... 31. Apelianto teigimu, GEB „Kuršiai“ įgaliotiniai 2013 m. birželio 18 d... 32. Teisėjų kolegija, apibendrindama pirmiau nurodytus motyvus ir nustatytas... 33. Dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. spalio 27 d. papildomo sprendimo ... 34. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad Kauno apylinkės teismas 2015 m.... 35. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punktą,... 36. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad papildomas sprendimas tampa sudedamąja... 37. V. P. CPK 277 straipsnio 3 dalyje numatytą teisę prašyti klausimą dėl... 38. Pagal CPK 329 straipsnio 10 dalį, procesinės teisės normų pažeidimas arba... 39. Teismas nustatė, kad byloje mokėtinas 82 Eur dydžio žyminis mokestis, nuo... 40. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme ... 41. Atsakovės V. P. apeliacinis skundas dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m.... 42. Vadovaudamasi CPK 93 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 329... 43. Apeliacinius skundus dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 25 d.... 44. Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 45. Apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. spalio 27 d. papildomo... 46. Kauno apylinkės teismo 2015 m. spalio 27 d. papildomą sprendimą panaikinti.... 47. Priteisti iš atsakovės V. P., a. k. ( - ) ieškovui garažų eksploatavimo... 48. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....