Byla e2A-1030-798/2020
Dėl Panevėžio apygardos teismo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vilijos Mikuckienės, Antano Rudzinsko (kolegijos pirmininko ir pranešėjo) ir Jūratės Varanauskaitės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „TRANSREVIS“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo

32020 m. birželio 5 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „TRANSREVIS“ ieškinį atsakovei Utenos rajono savivaldybės administracijai dėl neteisėto perkančios organizacijos sprendimo.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „TRANSREVIS“ (toliau ir – Tiekėja) ieškinyje prašė:

8i) pripažinti neteisėtu ir panaikinti Utenos rajono savivaldybės administracijos (toliau ir – Perkančioji organizacija) 2020 m. kovo 12 d. Nr. VS-504 ir 2020 m. kovo 26 d. Nr. VS-608 raštais priimtą sprendimą atmesti UAB „TRANSREVIS“ Pasiūlymą; ii) atveju, jei būtų konstatuota, kad pirkimo atviro konkurso būdu „Keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Utenos mieste paslaugos“ Nr. 463875 (toliau ir – Pirkimas) sąlygos (3.19.4 papunktis) buvo netikslios, neaiškios ir dviprasmiškos, pripažinti tokias Pirkimo sąlygas neteisėtomis ir Pirkimo procedūras nutraukti; iii) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

102.

11Panevėžio apygardos teismas 2020 m. birželio 5 d. sprendimu ieškinį atmetė bei sprendimui įsiteisėjus, nusprendė panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2020 m. balandžio 7 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

123.

13Teismas sprendė, kad ieškovė turi procesinį ir teisinį suinteresuotumą, todėl gali teikti ieškinį dėl Pirkimo rezultatų ir kitų Pirkimo procedūroje priimtų Perkančiosios organizacijos sprendimų. Ieškovė yra Pirkimo dalyvė, pateikė Pasiūlymą, siekė sudaryti viešojo pirkimo sutartį, o nesutikusi su atsakovės sprendimu, teikė Pretenziją. Tai, kad ieškovės Pretenzija buvo pateikta po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nereiškia, jog ieškovė neturi suinteresuotumo bylos baigtimi. Ieškovės Pretenzijoje ir pateikiamame ieškinyje iš esmės nesutinkama su Perkančiosios organizacijos sprendimu, kad UAB „Transigva“ yra subtiekėja ir turėjo būti išviešinta Pirkimo pasiūlymų teikimo metu. UAB „TRANSREVIS“ Pretenzijoje nurodyta, kad Tiekėja nesutinka su Perkančios organizacijos Pirkimo sąlygų 3.19.4 papunkčio aiškinimu, taip pat nurodyta, jog ieškovė atitinka kvalifikacijos reikalavimus, o Perkančioji organizacija nepagrįstai sprendė, kad ieškovė remsis UAB „Transigva“ pajėgumais kvalifikacijos reikalavimų atitikties tikslais. Taigi byloje tarp šalių kilo ginčas, ar Tiekėja atitinka Pirkimo sąlygų 3.19.4 papunktyje numatytus kvalifikacijos reikalavimus ir, ar turėjo Pasiūlyme nurodyti (išviešinti) UAB „Transigva“ kaip subtiekėją.

144.

15Teismas nustatė, kad ieškovė Pasiūlyme nenurodė, jog su UAB „Transigva“ bus sudarytos Preliminarios paslaugų dėl transporto priemonių remonto, techninio aptarnavimo, plovimo, diagnostikos ir nuomos dėl žemės sklypo ir aikštelės sutartys bei UAB „Transigva“ kaip subtiekėjos. Atsakovė, gavusi iš ieškovės Preliminarią nuomos sutartį, konstatavo, kad nurodyta sutartis patvirtina ieškovės savarankišką atitikimą Pirkimo 3.19.4 papunkčio sąlygų daliai, numatančių, kad tiekėjas privalo nuosavybės teise turėti arba turėti galimybę nuomotis (ar kitais teisiniais pagrindais naudotis) teikėjo valdymo centrą ir garažus ar specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles perkamų paslaugų teikimui naudojamų transporto priemonių laikymui, todėl dėl Preliminarios nuomos sutarties nuostatų teismas sprendė plačiau nepasisakyti. Iš Preliminarios paslaugų teikimo sutarties turinio teismas nustatė, jog pagrindinės sutarties dalykas bus UAB „TRANSREVIS“ pateiktų transporto priemonių remontas, techninis aptarnavimas, plovimas, diagnostika; darbai bus atliekami UAB „Transigva“ autoservise, t. y. vykdant viešo pirkimo sutartį UAB „Transigva“ atlygintinai atliks transporto priemonių remontą bei ir techninį aptarnavimą (Preliminarios paslaugų teikimo sutarties 2–3 punktai, 6.2 papunktis). Teismas padarė išvadą, kad atsakovė pagrįstai konstatavo, jog ieškovė neperima remonto dirbtuvių ir specialių plovyklų naudojimosi teisių. Sudaryta Preliminaria paslaugų sutartimi iš esmės susitarta dėl paslaugų, kurios yra reikalingos įgyvendinti Pirkime numatytas paslaugas. UAB „Transrevis“ neturėjo pakankamai pajėgumų įgyvendinti Pirkime nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Ieškovė turėjo Pasiūlyme išviešinti UAB „Transigva“ kaip subtiekėją. Teismas pažymėjo, kad Pirkimo dokumentų Bendrųjų nuostatų 3.3 papunktyje numatyta, jog tiekėjo kvalifikacija turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (susipažinimo su pasiūlymais dienos). Ieškovė, būdama susipažinusi su visomis Pirkimo sąlygomis, turėjo suprasti, kad pasitelkiamas subtiekėjas turėjo būti išviešintas jai teikiant Pasiūlymą. Ieškovei neišviešinus Pasiūlyme subtiekėjos UAB „Transigva“, atsakovė pagrįstai vertino, kad subtiekėjo pajėgumai nėra pasitelkiami ir vertino tik ieškovės atitikimą kvalifikacijai. Teismas nesutiko su ieškovės teiginiais, kad UAB „Transigva“ galėjo būti išviešinta po Pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Šiuo atveju UAB „TRANSREVIS“ rėmėsi UAB „Transigva“ pajėgumais, dėl to ši įmonė turėjo būti išviešinta Pasiūlymo pateikimo metu. Tiekėja, teikdama Pasiūlymą, žinodama, jog Pirkimo sąlygos reikalauja įgyvendinti remonto ir plovimo paslaugas, turėjo būti iki Pasiūlymo pateikimo termino įgijusi pajėgumus.

165.

17Nors, ieškovės teigimu, šalys skirtingai vertino Pirkimo sąlygas, tačiau, teismas, įvertinęs šalių procesiniuose dokumentuose pateiktus paaiškinimus ir byloje esančius įrodymus, padarė išvadą, kad Tiekėja tinkamai suprato Pirkimo sąlygų 3.19.4 papunkčio apimtį, taikymą ir aiškinimą, nes Perkančiajai organizacijai teikė Preliminarias paslaugų teikimo ir nuomos sutartis. Perkančioji organizacija, įvertinusi pateiktas Preliminariais paslaugų ir nuomos sutartis, pripažino, kad Preliminari nuomos sutartis atitinka Pirkimo dokumentuose numatytus kvalifikacijos reikalavimus, todėl, teismo vertinimu, teigti, jog Tiekėja ir Perkančioji organizacija skirtingai vertino Pirkimo sąlygų reikalavimus, nėra jokio pagrindo. Taip pat nėra teisinio pagrindo tenkinti ieškinio reikalavimą dėl Pirkimo nutraukimo ex officio (savo iniciatyva), kadangi Pirkimo sąlygų nuostatos ne tik nesuponuoja jų akivaizdaus netikslumo, neaiškumo ir / ar neteisėtumo, tačiau priešingai, Pirkimo sąlygos yra suformuluotos tiksliai, aiškiai ir nedviprasmiškai.

18III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

196.

20Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „TRANSREVIS“ prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2020 m. birželio 5 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos apeliacinio skundo argumentus:

216.1.

22UAB „TRANSREVIS“ pozicija byloje – nepageidavo remtis jokių subjektų pajėgumais, nes pati atitiko Pirkimo sąlygose suformuluotus reikalavimus bei nesirėmė UAB „Transigva“ kvalifikacija, taip pat UAB „Transigva“ nelaikytina subtiekėja. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vertino, kad: i) apeliantė, teikdama Pasiūlymą ir būdama susipažinusi su visomis Pirkimo sąlygomis, turėjo suprasti, jog pasitelkiamas subtiekėjas turėjo būti išviešintas teikiant Pasiūlymą; ii) UAB „Transigva“ yra subrangovė.

236.2.

24Pirkimo objektą sudarė keleivių vežimo paslaugos, prie kurių teikimo UAB „Transigva“ neprisideda ir šios veiklos nevykdo. Pirkimo sąlygų 21.3 papunktyje nustatyta, jei nekilnojamojo turto nuomą ar tam tikras autotransporto priemonių aptarnavimą teikiantys subjektai ar kitokias tiekėjams paslaugas teikiantys subjektai būtų laikomi subtiekėjais, kaip tai nurodė pirmosios instancijos teismas, tai, pagal tokią logiką, tiekėjai būtų turėję įvardinti subtiekėjais ir išviešinti: i) kuro tiekėjai (degalinės), ii) autoservisai, kuriuose remontuojami autobusai, iii) autobusų pardavėjai, jei būtų numatoma įsigyti papildomų autobusų, iiii) draudimo bendrovės, kuriose draudžiama vežėjo civilinė atsakomybė, iiiii) techninio aptarnavimo priežiūros tarnybos ir pan. Šiuo atveju UAB „Transigva“, sutikusi UAB „TRANSREVIS“ išnuomoti garažus ar stovėjimo aikšteles, nėra ir nelaikytina subtiekėja bei negali būti laikoma ūkio subjektu, suteikiančia UAB „TRANSREVIS“ kvalifikaciją. Pagal Pirkimo sąlygų 3.19.4 papunktį ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, negali būti laikomas subtiekėju – toks ūkio subjektas neatliks jokių aktyvių veiksmų ir neprisidės prie Pirkimo sutarties vykdymo.

256.3.

26Skundžiamame sprendime nepasisakyta dėl ieškinyje nurodytos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintos Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos (toliau ir – Metodika) ir Metodikos 21.9 papunktyje išdėstytų taisyklių, reikšmingų nagrinėjamam ginčui.

276.4.

28Pirkimo sąlygų 3.19.4 papunkčio formuluotėje aiškiai nurodyta, kad tiekėjai patys gali neturėti valdymo centro, garažų ar specialiai įrengtų stovėjimo aikštelių perkamų paslaugų teikimui naudojamų transporto priemonių laikymui bei remonto dirbtuvių, specialių plovyklų, skirtų paslaugų teikimui naudojamoms transporto priemonėms, o nurodytus daiktus (turtą) valdyti bei naudoti kitais teisiniais pagrindais. UAB „TRANSREVIS“ atitinka kvalifikacijos reikalavimus, nes Vilniaus mieste nuosavybės teise turi valdymo centrą, garažus ar specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles perkamų paslaugų teikimui naudojamų transporto priemonių laikymui bei remonto dirbtuves, specialias plovyklas, skirtas paslaugų teikimui naudojamoms transporto priemonėms (nesiremia kito ūkio subjekto pajėgumais). Kadangi Pirkimo dokumentai nurodė, kad teikėjas gali nuomotis nurodytus daiktus (turtą), UAB „TRANSREVIS“ susitarė su arčiau Utenos esančia UAB „Trasigva“ dėl daiktų (turto) nuomos. Pirmosios instancijos teismas nepagrindė teisiniais argumentais bei teismų praktika savo padarytų išvadų, kad turto nuomotojas laikytinas subtiekėju. Šios aplinkybės patvirtina, kad Pirkimo sąlygos yra dviprasmiškos ir neaiškiai suformuluotos.

296.5.

30Skundžiamame sprendime nepagrįstai nurodyta, kad nėra teisinio pagrindo tenkinti UAB „TRANSREVIS“ reikalavimą teismui savo iniciatyva nutraukti Pirkimą. Teismas nevertino Pirkimo sąlygose suformuotų dviprasmybių (ginčo esmės), kurias šalys traktuoja visiškai skirtingai. Pagal Pirkimo sąlygų 3.19.4 papunktį patys tiekėjai gali neturėti minimos infrastruktūros, o ją valdyti prievoliniais pagrindais. UAB „TRANSREVIS“ atitinka šį kvalifikacijos reikalavimą, kadangi daiktus (turtą) nuomojasi iš UAB „Transigva“, kuri nėra subtiekėja, ar ūkio subjektas, kuriuo pajėgumais Tiekėja remiasi. Atsakovė aiškina, kad apeliantė nuosavybės teise neturi infrastruktūros, todėl galėjo remtis tik kitų ūkio subjektų pajėgumais, tačiau pateikdama Pasiūlymą UAB „Transigva“ neišviešino kaip subtiekėjo. Todėl Pirkimo sąlygų 3.19.4 papunktis buvo neaiškus ir netikslus, atitinkamai ginčo Pirkimo sąlygos neteisėtos, nes Tiekėja ir Perkančioji organizacija jas supranta skirtingai.

317.

32Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė Utenos rajono savivaldybės administracija prašo skundą atmesti ir Panevėžio apygardos teismo 2020 m. birželio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

337.1.

34Apeliantė tikslingai neatskleidžia esminių faktinių aplinkybių. UAB „TRANSREVIS“ Pasiūlymo atmetimas ir atitinkamai šis ginčas yra ne dėl Preliminarios nuomos sutarties atitikties Pirkimo sąlygų 3.19.4 papunkčiui, o dėl Preliminarios paslaugų teikimo sutarties šalies neišviešinimo Pasiūlyme. Todėl dauguma apeliacinio skundo argumentų (9–

3538 punktai) nesusiję su ginčo dalyku. Apeliantė siekia suklaidinti teismą Preliminarios nuomos sutartimi pridengdama kito ūkio subjekto paslaugų teikimą ir šios sutarties pateikimo teisinius padarinius bei reikšmę.

367.2.

37Byloje tarp šalių nėra ginčo dėl Pirkimo sąlygų 3.19.4 papunkčio, t. y. apeliantė ir atsakovė vienodai aiškina šį reikalavimą tiekėjo kvalifikacijai. Ginčo šalys vienodai vertina, kad tais atvejais, kai pats tiekėjas (apeliantė) valdo ir naudoja teritoriją arba patalpas, tai laikoma, kad savarankiškai atitinka Pirkimo sąlygų 3.19.4 papunktį. Perkančioji organizacija vertino, jog Tiekėja atitinka Pirkimo sąlygų 3.19.4 papunkčio reikalavimo dalį dėl tiekėjo valdymo centro ir garažų ar specialiai įrengtų stovėjimo aikštelių. Ginčo dėl nuomos santykių nėra. Apeliantė teisingai suprato Pirkimo sąlygų 3.19.4 papunkčio apimtį, taikymą ir aiškinimą. Tačiau dėl remonto ir plovimo patalpų pateikė ne naudojimosi, valdymo ar nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus, o Preliminarią paslaugų teikimo sutartį, dėl to UAB „Transigva“ turėjo būti nurodyta Teikėjos Pasiūlyme kaip subtiekėja arba kaip subjektas, kurio pajėgumais remiasi.

387.3.

39Apeliantė neatitiko Pirkimo sąlygų 3.19.4 papunkčio reikalavimo Pasiūlymo pateikimo metu, kadangi techninis pajėgumas buvo įgytas po Pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Preliminari paslaugų teikimo sutartis sudaryta 2020 m. vasario 19 d., t. y.

4036 dienos po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

417.4.

42Apeliaciniame skunde nurodyti nauji argumentai, kad Tiekėja turi infrastruktūrą nuosavybės teise Vilniaus mieste, bet supratusi, kad infrastruktūra turi būti Utenos mieste, sudarė sutartis su UAB „Transigva“.

437.5.

44Apeliantė neturi suinteresuotumo ginčyti Pirkimo sąlygų, kadangi: i) pavėlavo ginčijo Pirkimo sąlygų 3.19.4 papunkčio reikalavimo aiškumą, tikslumą, nedviprasmiškumą (iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos neteikė nei pretenzijos, nei prašymo paaiškinti nurodytų Pirkimo sąlygų reikalavimus); ii) pretenzijoje nepasisakė dėl Pirkimo sąlygų 3.19.4 papunkčio reikalavimo neatitikimo VPĮ normoms (nesilaikė ikiteisminės stadijos). Todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 5 straipsniu, ieškinio dalis dėl Pirkimo sąlygų aiškumo, tikslumo ir nedviprasmiškumo atmestina.

457.6.

46Pirkimo sąlygų 3.19.4 punkto reikalavimas yra aiškus, tikslus ir nedviprasmiškas, todėl teismas neturėjo pareigos ex officio (savo iniciatyva) vertinti jo teisėtumo ir spręsti dėl Pirkimo nutraukimo.

477.7.

48Metodikos 21.9 papunktyje nurodyti tik tie dokumentai ir tik tokie santykiai, kurie leidžia pačiam tiekėjui faktiškai naudoti įrankius, įrenginius ar technines priemones, t. y. nurodomi nuomos ar panaudos santykiai bei būdai, kuriais nuosavybės teise įsigyjami įrankiai, įrenginiai ar techninės priemonės (lizingas, preliminari sutartis, ketinimų protokolas). Metodikos 21.9 papunktyje nenurodoma, kad paslaugų sutartis yra prilyginama nuomos ar panaudos sutartims. Jeigu apeliantė siekia remtis Metodika, tuomet turėtų būti taikomi Metodikos 22 ir 24 punktai dėl rėmimosi kitų ūkio subjektų pajėgumais.

49Teisėjų kolegija

konstatuoja:

50IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados Dėl bylos nagrinėjimo ribų

518.

52Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 320 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio

532 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių ginčijamo sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė. Byloje taip pat nėra pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas. Dėl faktinių aplinkybių

549.

55Utenos rajono savivaldybės administracija Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2019 m. gruodžio 7 d. paskelbė skelbimą apie „Keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Utenos mieste paslaugos“ pirkimą atviro konkurso būdu

56Nr. 463875. UAB „TRANSREVIS“ 2020 m. sausio 13 d. pateikė Pasiūlymą. Atsakovė 2020 m. vasario 18 d. pateikė prašymą ieškovei kaip galimai laimėtojai pateikti kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, kuriuos Tiekėja pateikė 2020 m. kovo 10 d. Utenos rajono savivaldybė 2020 m. kovo 12 d. raštu Nr. VS-504 „Dėl EBVPD ir kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų vertinimo, pasiūlymo atmetimo“, nusprendė atmesti UAB „TRANSREVIS“ Pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, nes pasitelkiamas kitas ūkio subjektas, kad Tiekėja atitiktų Pirkimo dokumentų 3.19.4 papunktyje nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. UAB „TRANSREVIS“ pateikė Perkančiajai organizacijai 2020 m. kovo 18 d. Pretenziją, kurioje prašė panaikinti sprendimą dėl Tiekėjos pasiūlymo atmetimo bei UAB „TRANSREVIS“ pasiūlymą įvertinti. Utenos rajono savivaldybė 2020 m. kovo 26 d. raštu Nr. VS-608 Tiekėjos Pretenziją atmetė kaip nepagrįstą. Dėl Tiekėjos teisinio suinteresuotumo ginčyti Perkančiosios organizacijos sprendimus

5710.

58Viešųjų pirkimų teisinių santykių kontekste, dėl tiekėjų teisinio suinteresuotumo ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ir sprendimus šiems, kasacinio teismo, inter alia (be kita ko) remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau ir – Teisingumo Teismas) praktika, pripažinta plati teisė ginti interesus teisme. Pagrindinis tiekėjo teisinį suinteresuotumą identifikuojantis kriterijus – siekis sudaryti viešojo pirkimo sutartį, t. y. šio intereso gynimas, kai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų atitinkamas tiekėjas neteisėtai ribojamas ar jam neleidžiama sudaryti sutarties, arba turtinės padėties atkūrimas, ypač kai šio intereso jau nebeįmanoma įgyvendinti. Aptariamas kriterijus (interesas viešojo pirkimo sutartimi) aiškintinas plačiai, siekiant tiekėjams užtikrinti pažeistų teisių gynybos veiksmingą įgyvendinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013).

5911.

60Teisingumo Teismo pažymėta, kad perkančiosios organizacijos sprendimų peržiūros procedūra turi būti prieinama bent jau kiekvienam asmeniui, kuris yra ar buvo suinteresuotas, jog su juo būtų sudaryta viešojo pirkimo sutartis, ir kuris dėl tariamo pažeidimo gali arba galėjo patirti žalą nuo to momento, kai perkančioji organizacija išreiškė savo valią, galinčią lemti teisinius padarinius. Tam, kad būtų galima pasinaudoti perkančiosios organizacijos sprendimų, priimtų iki viešojo pirkimo sutarties sudarymo, peržiūrėjimo procedūromis, pakanka parodyti teisinį suinteresuotumą dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo ir tiekėjui net nebūtina turėti formaliojo dalyvio ar kandidato statuso (žr. pl. Teisingumo Teismo 2005 m. sausio 11 d. Sprendimą Stadt Halle ir RPL Lochau, C-26/03, Rink. 2005, p. I-1).

6112.

62Teisėjų kolegija nesutinka su atsakove, kad UAB „TRANSREVIS“ neturi teisinio suinteresuotumo ginčyti Perkančiosios organizacijos sprendimus, kuriais atmestas Tiekėjos Pasiūlymas kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygų 3.19.4 papunkčio. UAB „TRANSREVIS“ dalyvavo Pirkime, pateikė Perkančiajai organizacijai Pasiūlymą bei dokumentus, kurias įrodinėja atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, taip pat pateikė Pretenziją dėl subjektinių teisių pažeidimo (dėl Pasiūlymo atmetimo). Taigi yra dviejų teisinio subjektiškumo elementų, apibrėžiančių UAB „TRANSREVIS“ suinteresuotumą, kaip sąlygą inicijuoti Perkančiosios organizacijos veiksmų peržiūros procedūrą, visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-296-378/2019).

6313.

64CPK4233 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009; 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011; 2015 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-543-415/2015).

6514.

66Teisėjų kolegija atmeta atsakovės teiginius, kad Pretenzijos argumentai nesutampa su ieškinio argumentais, kaip nepagrįstus. 2020 m. kovo 18 d. Pretenzija grindžiama argumentais, jog Utenos rajono savivaldybės administracija netinkamai aiškino ir taikė Pirkimo sąlygų

673.19.4 papunktį bei nepagrįstai Preliminarias paslaugų teikimo ir nuomos sutartis prilygino kaip tiekėjos rėmimąsi kito ūkio subjekto (UAB „Transigva“) pajėgumais. Ieškinyje ir apeliaciniame skunde taip pat išdėstyti argumentai dėl Pirkimo sąlygų 3.19.4 papunkčio neaiškumo, netikslumo ir dviprasmiškumo, skirtingo Perkančiosios organizacijos bei Tiekėjos nurodyto Pirkimo sąlygų papunkčio traktavimo bei UAB „Transigva“ pripažinimo subtiekėja. Dėl Pirkimo sąlygų 3.19.4 papunkčio

6815.

69Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs (išsamūs), be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-498/2011). Perkančiosios organizacijos, pirkimo dokumentuose nustatydamos pirkimo sąlygas, turi nepažeisti skaidrumo principo, inter alia (be kita ko) reiškiančio jų (pirkimo sąlygų) aiškumą, tikslumą, nedviprasmiškumą. Šiame kontekste Teisingumo Teismas konstatavo, kad vienodo požiūrio principas, reiškiantis skaidrumo pareigą, kuri leidžia patikrinti, kaip laikomasi tiekėjų lygiateisiškumo, perkančiąją organizaciją įpareigoja pirkimo dokumentuose nurodyti pirkimo sąlygas taip, jog bet kuris pakankamai gerai informuotas ir normaliai rūpestingas (uolus) konkurso dalyvis galėtų vienodai jas suprasti bei aiškinti ir todėl turėtų vienodas galimybes rengdami savo pasiūlymus (Teisingumo Teismo 2001 m. spalio 18 d. sprendimas SIAC Construction, C-19/00, Rink. 2001, p. I-7725; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011; 2013 m. kovo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013).

7016.

71Pirkimo sąlygos turi būti aiškinamos ir taikomos sistemiškai, nesuabsoliutinant lingvistinio aiškinimo metodo, atsižvelgiant į tikrąją perkančiosios organizacijos valią bei į kituose teisės aktuose įtvirtintas normas, taip pat į kitas nuostatas (pvz., Viešųjų pirkimų tarnybos teisės aktus). Tačiau sisteminis pirkimo sąlygų aiškinimo rezultatas neturi lemti visiškai priešingos išvados, palyginus su lingvistine jų išraiška. Toks pirkimo sąlygų aiškinimo padarinys bet kokiu atveju nepateisinamas, nesuderinamas su uolaus ir rūpestingo tiekėjo teisėtais lūkesčiais dėl jų supratimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-39-690/2015).

7217.

73Pirkimo dokumentų 3.6 papunktyje nustatyta, jog tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, turi atitikti 1 ir 2 lentelėse nurodytus reikalavimus; šiai informacijai patikrinti bus naudojamas Europos bendrasis viešojo pirkimo dokumentas (toliau ir – EBVPD) (Pirkimo priedas Nr. 5). EBVPD preliminariai patvirtinantis, kad tiekėjas ir subtiekėjai, kurių pajėgumais remiasi teikėjas, atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

7418.

75Pirkimo sąlygų 3.19.4 papunktyje nurodyti šie Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai: Tiekėjas privalo nuosavybės teise turėti arba turėti galimybę naudotis (kitais teisiniais pagrindais naudoti): i) tiekėjo valdymo centrą – įmonės transporto veiklos valdymo vietą, kurioje laikomi dokumentai, susiję su keleivių vežimu, t. y. apskaitos dokumentai, personalo dokumentai, dokumentai, kuriuose yra duomenų apie vairavimo ir poilsio laiką, ir kiti dokumentai, pagal kuriuos galima nustatyti, ar laikomasi Taisyklių ir Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 reikalavimų; ii) garažus ar specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles perkamų paslaugų teikimui naudojamų transporto priemonių laikymui; iii) remonto dirbtuves, specialias plovyklas, skirtas paslaugų teikimui naudojamoms transporto priemonėms (toliau ir – Infrastruktūra). Dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjas turi nuosavybes teise, nuomos ar kitais teisiniais pagrindais valdomą tiekėjo valdymo centrą, paslaugų teikimui naudojamoms transporto priemonėms laikyti skirtus garažus ar specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles, nurodant jų adresus arba galimos pasitelkti nuomos, panaudos ar kitais teisiniais pagrindais (pateikiamos sutartys, preliminarios sutartys ar kiti galimybę naudotis patvirtinantys dokumentai). Jei su pasiūlymu bus pateiktos sutarčiai vykdyti reikalingų teikėjo valdymo centro, transporto priemonėms laikyti garažų ar specialiai įrengtų stovėjimo aikštelių, remonto dirbtuvių, specialių plovyklų naudojimosi preliminariosios sutartys – iki sutarties sudarymo vežėjas perkančiajai organizacijai turi pateikti dokumentus (pagrindines sutartis), įrodančius teikėjo teisę sutarties galiojimo laikotarpiu naudotis sutarčiai įvykdyti reikalingomis transporto priemonėms laikyti garažais ar specialiai įrengtomis stovėjimo aikštelėmis, remonto dirbtuvėmis, specialiomis plovyklomis, tiekėjo valdymo centru. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

7619.

77UAB „TRANSREVIS“ nurodo, kad Pirkimo sąlygų 3.19.4 papunkčio formuluotėje aiškiai nurodyta, jog patys tiekėjai gali neturėti Infrastruktūros, o ja naudotis (valdyti) prievoliniais ar daiktinės teisės pagrindais. Perkančioji organizacija Pirkimo sąlygų 3.19.4 papunktį aiškina taip: i) tiekėjai, taip pat UAB „TRANSREVIS“, atitinka šį reikalavimą, jeigu patys valdo ir naudoja patalpas; naudojimosi teisė suprantama, kaip galimybė bet kuriuo metu patekti į patalpas / teritoriją, jose savarankiškai atlikti funkcijas, aktyvius veiksmus; jeigu patalpų ir (ar) teritorijos naudojimasis nėra perduodamas, t. y. remonto, diagnostikos, plovimo funkcijas vykdo ne pats tiekėjas, laikoma, kad jis neperėmė naudojimosi teisės; ii) jeigu kiti subjektai yra patalpų valdytojai ir naudotojai, tačiau tiekėjas remiasi jų kvalifikacija ir (arba) pajėgumais, tuomet teikėjas nelaikomas savarankiškai atitinkančiu reikalavimo, o laikomas pasitelkusiu patalpų valdytojų ir naudotojų pajėgumus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (toliau ir – VPĮ) 49 straipsnio 3 dalį.

7820.

79Teisėjų kolegijos vertinimu, UAB „TRANSREVIS“ ir Utenos rajono savivaldybės administracija iš esmės analogiškai traktuoja Pirkimo sąlygų 3.19.4 papunktį – tiekėjas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad nuosavybės teise arba kitais teisiniais pagrindais turi galimybę naudoti Infrastruktūrą. Apeliantė teisingai nurodo, kad iš Pirkimo sąlygų

803.19.4 papunkčio formuluotės yra aišku ir suprantama, jog tiekėjas, kuris pats turi nuosavybės teise į Infrastruktūrą arba Infrastruktūrą valdo kitais teisiniais pagrindais vertinamas kaip atitinkantis kvalifikacijos reikalavimus. Nagrinėjamu atveju Tiekėja pateikė Perkančiajai organizacijai dokumentus, kuriais įrodinėja, jog kitais (nuomos ir paslaugų teikimo) teisiniais pagrindais turi galimybę naudoti (valdyti) Infrastruktūrą. Taigi tarp šalių ginčas kilo ne dėl to, kad TRANSREVIS“ ir Utenos rajono savivaldybės administracija skirtingai aiškina Pirkimo sąlygų 3.19.4 papunktį, o dėl to, ar kitais teisiniais pagrindais pasitelkiama UAB „Transigva“ yra subjektas, kurio pajėgumais remiasi Tiekėja, todėl turėjo būti išviešinta.

8121.

82Pirkimo dokumentų 3.23 papunktyje numatyta, kad teikėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jog atitiktų Pirkimo dokumentų 3.19 papunktyje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Šiuo atveju tiekėjas turi įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant pirkimo sutartį teikiami ištekliai bus prieinami; kartu su pasiūlymu privalo pateikti sutarčių at kitų lygiaverčių teisiškai įpareigojančių dokumentų nuorašus, kurie patvirtintų, kad teikėjui kitų ūkio subjektų konkretūs ir aiškiai nurodyti ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Taip pat Pirkimo dokumentų Priede Nr. 3 nurodyta, kad dalyvis Pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus ir kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį.

8322.

84UAB „TRANSREVIS“ 2020 m. sausio 13 d. Pasiūlymo dalyje „Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus ir kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat kitus žinomus subtiekėjus“ (lentelėje) nenurodė subtiekėjų bei kitų ūkio subjektų. Apeliaciniame skunde UAB „TRANSREVIS“ pažymi, jog laikosi nuoseklios pozicijos – nepageidavo remtis jokių subjektų pajėgumais.

8523.

86Teisėjų kolegija sprendžia, kad UAB „TRANSREVIS“, Pasiūlyme neišviešinusi kitų ūkio subjektų pasitelkimo fakto, deklaravo savo pačios savarankišką kvalifikacijos reikalavimų atitiktį pagal Pirkimo sąlygų 3.19.4 papunktį.

8724.

88Pagal VPĮ 45 straipsnio 3 dalį, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą.

8925.

90Utenos rajono savivaldybės administracija pateikė Tiekėjai 2020 m. vasario 18 d. prašymą pateikti kvalifikacijos atitiktį pagrindžiančius dokumentus. UAB „TRANSREVIS“ 2020 m. kovo 10 d. pateikė Perkančiai organizacijai EBVPD ir kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, taip pat su UAB „Transigva“ sudarytas 2020 m. vasario 19 d. Preliminarias paslaugų teikimo ir nuomos sutartis, kuriose nurodyta, jog pagrindinė sutartis bus sudaryta tik tuo atveju, jei UAB „TRANSREVIS“ laimės viešąjį pirkimą „Keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais maršrutais Utenos mieste“ Nr. 463875 (Preliminarių paslaugų teikimo ir nuomos sutarčių 7 punktas).

9126.

92Iš UAB „TRANSREVIS“ ir UAB „Transigva“ sudarytos 2020 m. vasario 19 d. Preliminarios nuomos sutarties Nr. TR-TRN/20-01 turinio nustatyta, jog šia sutartimi šalys sulygo dėl pagrindinės nuomos sutarties sudarymo, kurios dalykas – teisė naudoti Utenoje, Metalo g. 3 žemės sklype įrengtą aikštelę bei dalį pastato komercinei veiklai vykdyti, nuomininkui už turto nuomą mokant nuomotojui šalių pagrindinėje sutartyje sutartą kainą (Preliminarios nuomos sutarties 1, 2 ir 6 punktai). Taigi Tiekėja pagrindė, jog kitais teisiniais pagrindais (nuomos teisnių santykių pagrindu) turi galimybę naudotis valdymo centru (pastato dalimi) ir specialiai įrengta stovėjimo aikštele perkamų paslaugų teikimui naudojamų transporto priemonių laikymui. Galimybė naudoti (valdyti) remonto dirbtuves, specialias plovyklas, skirtas paslaugų teikimui naudojamoms transporto priemonėms, nurodytų nuomos teisinių santykių pagrindu neįgyta.

9327.

94Iš UAB „TRANSREVIS“ ir UAB „Transigva“ sudarytos 2020 m. vasario 19 d. Preliminarios paslaugų teikimo sutarties Nr. TR-RTRN/20-02 turinio nustatyta, kad šia sutartimi šalys susitarė dėl pagrindinės pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo, kurios dalykas – UAB „TRANSREVIS“ pateiktų UAB „Transigva“ transporto priemonių remonto, techninio aptarnavimo, plovimo, diagnostikos atlygintinių paslaugų teikimas UAB „Transigva“ autoservise Utenoje, Metalo g. 3 (Preliminarios paslaugų teikimo sutarties 1, 2 ir 3 dalys). Galimybė naudoti (valdyti) remonto dirbtuves, specialias plovyklas, skirtas paslaugų teikimui naudojamoms transporto priemonėms (UAB „Transigva“ autoservisą), nurodytų paslaugų teikimo teisinių santykių pagrindu neįgyta.

9528.

96Apeliaciniame skunde nurodyta, kad ginčo atvejis nepriskiriamas rėmimuisi pajėgumais pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 patvirtintos Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos (toliau ir – Metodika) 21.9 papunktį, nes panašaus reikalavimo atveju nuomos ar kitokios sutartys yra priskiriamos lygiaverčiams įrodymams, o ne atvejams, kada tai laikoma rėmimusi pajėgumais.

9729.

98Metodikos 21.9 papunktyje nurodytas kvalifikacijos reikalavimas Tiekėjo pirkimo sutarčiai vykdyti turimiems įrankiams, įrenginiams ar techninėms priemonėms. Šis kvalifikacijos reikalavimas yra taikomas tik atliekant paslaugų arba darbų pirkimus ir tik tais atvejais, kai sėkmingam pirkimo sutarties įvykdymui bus reikalingi atitinkami įrankiai, įrenginiai, techninės priemonės. Paprastai pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose nenurodo konkrečių įrankių, įrenginių, techninių priemonių, kuriais privalo disponuoti tiekėjas, tačiau, nurodydamas siekiamą rezultatą, leidžia tiekėjui pasirinkti tokius, kurie yra būtini sėkmingam ir teisėtam pirkimo sutarties įvykdymui. Išimtiniais atvejais, kai yra įsigyjamas ypatingas pirkimo objektas ir kai pirkimo vykdytojo siekiamo pirkimo sutarties rezultato neįmanoma pasiekti naudojant kitokius, nei pirkimo vykdytojo aiškiai ir tiksliai pirkimo dokumentuose nurodyti ir apibrėžti atitinkami įrankiai, įrenginiai, techninės priemonės, pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose nurodo, kokiais įrankiais, įrenginiais, techninėmis priemonėmis tiekėjas turi disponuoti. Jeigu reikalingam įrankiui, įrenginiui ar techninei priemonei taikomi ypatingi saugumo, energijos efektyvumo, aplinkos apsaugos ir pan. reikalavimai, pirkimo vykdytojas pateikia informaciją apie minėtų reikalavimų taikymą. Reikalavimai dėl turimų įrankių, įrenginių ar techninių priemonių pateikti lentelėje.

9930.

100Techninės specifikacijos 10 ir 21 punktuose, Sutarties 7.1.23 papunktyje įtvirtinti reikalavimai higienai, saugumui, kuriuos turi nuolat užtikrinti vežėjas. Taigi, akivaizdu, kad sėkmingam keleivių vežimo autobusais paslaugų vykdymui reikalingi atitinkami įrankiai, įrenginiai, techninės priemonės, todėl arba Teikėja turi teikti transporto priemonių remonto, plovimo, diagnostikos ir kt. priežiūros paslaugas, arba pateikti sutarčių ar kitų lygiaverčių teisiškai įpareigojančių dokumentų nuorašus, kurie patvirtintų, kad Tiekėjai kitų ūkio subjektų konkretūs ir aiškiai nurodyti ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį.

10131.

102Byloje nustatyta, kad pagal Preliminarią paslaugų teikimo sutartį UAB „Transigva“ atliks UAB „TRANSREVIS“ perduotų transporto priemonių remontą, plovimą, diagnostiką ir pan. savo autoservise. Tiekėja nepateikė Perkančiajai organizacijai dokumentų, patvirtinančių UAB „TRANSREVIS“ nuosavybės arba kitais teisniais pagrindais valdomas remonto dirbtuves, specialias plovyklas, skirtas paslaugų teikimui naudojamoms transporto priemonėms. Taigi Tiekėjos pateiktas lygiavertis įrodymas (Preliminari paslaugų teikimo sutartis) patvirtina, kad kito ūkio subjekto konkretūs ir aiškiai nurodyti ištekliai (UAB „Transigva“ autoservise teikiamos paslaugos) bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį, tačiau Preliminarios nuomos ir paslaugų teikimo paslaugų teikimo sutartys neįrodo Tiekėjos atitikties dalies techninių reikalavimų, nes nuomos ir paslaugų teikimo teisinių santykių pagrindu UAB „TRANSREVIS“ neįgyja teisės naudoti (valdyti) UAB „Transigva“ autoservisą.

10332.

104Pagal Metodikos 24 punktą remdamasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, tiekėjas neatsižvelgia į tai, koks teisinis ryšys sieja tiekėją ir tą ūkio subjektą, kurio pajėgumais jis remiasi. Galimos įvairios naudojimosi kitam subjektui priklausiančiais ištekliais formos, pavyzdžiui: <...> naudojimasis asmenų, tiesiogiai nedalyvaujančių pirkimo procedūrose pajėgumais (šių asmenų įrankiais, įrenginiais, techninėmis priemonėmis) ir panašiai. Pagal VPĮ 49 straipsnio 3 dalį kai tiekėjas pageidauja remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo perkančiajai organizacijai pasiūlyme (paraiškoje) įrodyti, kad vykdant pirkimo sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam bus prieinami.

10533.

106Tiekėjai privalo pasiūlyme įvardinti ir atskleisti subtiekėjus, ypač tuos, kurių kvalifikacija jie remiasi tam, kad patys atitiktų pirkimo dokumentų reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-376/2014; 2014 m. lapkričio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2014; 2017 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-354-690/2017).

10734.

108Kai ir netiesiogiai perkančiajai organizacijai vykdoma viešojo pirkimo sutartis, tai visiškai atitinka subtiekimo sampratą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-354-690/2017; 2020 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje

109Nr. e3K-3-86-916/2020). Būtina išviešinti visus subjektus, kurie vykdant sutartį veiks aktyviai, savo veiksmais prisidės prie perkančiosios organizacijos poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, nepriklausomai nuo tokių subjektų statuso pasiūlymų pateikimo ir vertinimo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-469-469/2019). Net ir mažareikšmis prisidėjimas laikomas subtiekimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2012).

11035.

111Tiekėjui, pateikiant pasiūlymą, nurodžius, kad nesirems kitų ūkio subjektų pajėgumais, vėlesnis, po pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, ūkio subjektų išviešinimas nėra galimas. Kasacinis teismas yra pabrėžęs, jog perkančiosios organizacijos (perkantieji subjektai) turi griežtai laikytis savo pačių nustatytų kriterijų; perkančiosios organizacijos (perkantieji subjektai) tiekėjų pasiūlymus (plačiąja prasme) vertina išimtinai pagal viešojo pirkimo sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-23-248/2017). Priešingu atveju būtų ne tik paneigti tiekėjų lygiateisiškumo ir sąžiningumo principai, užtikrinantys vienodas sąlygas tiekėjams dalyvauti Pirkime bei sąžiningą ir objektyvų jų pasiūlymų (paraiškų) vertinimą, giežtai laikantis aiškiai apibrėžtose Pirkimo sąlygose įtvirtintų reikalavimų, bet ir būtų prieštaraujama kasacinio teismo praktikai dėl tiekėjo pareigos išviešinti pasitelkiamus ūkio subjektus momento, tik tiekėjo ir kitų ūkio subjektų kvalifikacijos, tačiau ne jų tarpusavio ryšio pripažinimo objektyvia kategorija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-469-469/2019).

11236.

113Teisėjų kolegija, apibendrinusi nustatytų faktinių aplinkybių ir į bylą pateiktų įrodymų visumą daro išvadą, jog UAB „TRANSREVIS“, Pasiūlyme deklaravusi savarankišką atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, neatitinka Pirkimo dokumentų Bendrųjų nuostatų 3.3 papunkčio, nustatančio, kad tiekėjo kvalifikacija turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (susipažinimo su pasiūlymais dienos) ir Pirkimo sąlygų 3.19.4 papunktyje nustatytų techninio pajėgumo reikalavimų.

11437.

115Pirma, Pasiūlymo pateikimo metu bei iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos UAB „TRANSREVIS“ nepateikė Perkančiajai organizacijai dokumentų, pagrindžiančių nuosavybės teisę į Infrastuktūrą arba kitais teisiniais pagrindais naudojamą Infrastuktūrą (taip pat Vilniaus mieste), taip pat byloje nustatyta, jog Tiekėja negalėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių, jog kitais teisiniais pagrindais gali naudoti (valdyti) Infrastruktūrą, nes su UAB „Transigva“ nebuvo sudariusi Preliminarių nuomos ir paslaugų teikimo sutarčių.

11638.

117Antra, po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos UAB „TRANSREVIS“ buvo suteikta galimybė pagrįsti, jog nuosavybės teise arba kitais teisiniais pagrindais turi galimybę naudoti Infrastruktūrą. Tiekėja nepateikė Perkančiajai organizacijai įrodymų, kad nuosavybės teise turi galimybę naudoti Infrastruktūrą (taip pat Vilniaus mieste), tačiau pateikė duomenis, jog nuomos ir paslaugų teikimo teisinių santykių pagrindu turi galimybę naudoti dalį Infrastuktūros, t. y. Tiekėja autoserviso iš UAB „Transigva“ nenuomoja ir kitais teisiniais pagrindais (paslaugų teikimo) naudotis (valdyti) negali, nes Preliminaria paslaugų teikimo sutartimi šalys nėra susitarusios dėl naudojimosi (panaudos) UAB „Transigva“ autoservisu ir UAB „Transigva“ neperduoda UAB „TRANSREVIS“ autoserviso laikinai (viešojo prikimo sutarties vykdymo laikotarpiui) atlygintinai arba neatlygintinai valdyti (naudotis) autoservisą). Dėl to paslaugas pasitelkiamas teikti ūkio subjektas (UAB „Transigva“) įgauna iš anksto išviešinamų subjektų statusą (Pirkimo dokumentų 3.23 papunktis; Priedas Nr. 3). Tiekėja, pateiktame Pasiūlyme deklaravusi, jog nesirems kitų ūkio subjektų pajėgumais, vėliau, po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, negalėjo išviešinti UAB „Transigva“.

11839.

119Teisėjų kolegija sprendžia, jog Pirkimo sąlygų 3.19.4 papunktyje suformuluotas aiškus ir nedviprasmiškas tiekėjų kvalifikacijos reikalavimas, todėl nėra pagrindo Pirkimo sąlygas pripažinti neteisėtomis ir ginčo Pirkimo procedūras nutraukti. Utenos rajono savivaldybės administracijos sprendimai dėl UAB „TRANSREVIS“ Pasiūlymo atmetimo, priimti 2020 m. kovo 12 d. bei 2020 m. kovo 26 d. Raštais Nr. VS-504 ir Nr. VS-608, yra teisėti. Perkančioji organizacija laikėsi Pirkimo dokumentuose nustatytų kriterijų ir UAB „TRANSREVIS“ Pasiūlymą bei pateiktus dokumentus dėl kvalifikacijos atitikties vertino nepažeidusi teikėjų lygiateisiškumo ir sąžiningumo principų, teisingai įvertino Tiekėjos pareigos išviešinti pasitelkiamus ūkio subjektus momentą, t. y. Utenos rajono savivaldybės administracija pagrįstai atmetė Tiekėjos Pasiūlymą kaip neatitinkantį Pirkimo sąlygų 3.19.4 papunkčio. Paslaugų teikimui pasitelkiamas ūkio subjektas (UAB „Transigva“) neišviešintas kaip subjektas, kurio pajėgumais Tiekėja remiasi (VPĮ 49 straipsnio 3 dalis, 88 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina ir tai, kad byloje nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą spręsti, jog Perkančioji organizacija galėjo atmesti UAB „TRANSREVIS“ Pasiūlymą ir todėl, jog Tiekėja iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, savo Pasiūlyme deklaravusi savarankišką atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, neatitiko kvalifikacijos reikalavimų (Pirkimo sąlygų 3.19.4 papunkčio), nes nepateikė dokumentų, įrodančių galimybę naudotis Infrastruktūra nuosavybės teise arba kitais teisiniais pagrindais (nebuvo sudariusi Preliminarių nuomos ir paslaugų teikimo sutarčių, todėl negalėjo pateikti dokumentų, įrodančių galimybę naudotis Infrastruktūra). Dėl bylos procesinės baigties

12040.

121Apibendrindama visus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovės apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą sprendimą, todėl Panevėžio apygardos teismo 2020 m. birželio 5 d. sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

12241.

123Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta, dėl kitų skundo argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, juolab, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.). Dėl bylinėjimosi išlaidų

12442.

125Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Pagal CPK 98 straipsnį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Apeliacinis skundas netenkintas, todėl iš ieškovės UAB „TRANSREVIS“ priteisiamos atsakovei Utenos rajono savivaldybės administracijai bylinėjimosi išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme.

12643.

127Utenos rajono savivaldybės administracija 2020 m. liepos 20 d. pateikė prašymą dėl 2 595,45 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo bei įrodymus, patvirtinančius turėtas išlaidas už teisines paslaugas: 2020 m. birželio 3 d. sąskaitą už teisines paslaugas ir AB SEB bankas 2020 m. liepos 17 d. patvirtinimą dėl 2 595,45 Eur įskaitymo į kliento sąskaitą (CPK 98 straipsnio 1 dalis). Atsakovė prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo paaiškina, kad advokatas dokumentų analizei, situacijos įvertinimui, procesinių dokumentų rengimui skyrė 19.50 val. Iš sąskaitos už teisines paslaugas nustatyta, kad viena teisinių išlaidų valanda įvertinta 133,10 Eur su pridėtinės vertės mokesčiu (19.50 val.× 133,10 Eur = 2 595,45 Eur).

12844.

129Nagrinėjamojoje byloje, pagal nuo 2015 m. kovo 20 d. galiojančių Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ 7 punktą ir 8.11 papunktį, rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokestis advokatui už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą sudaro 2 037 Eur (1 358 Eur × 1,5 koef.). Teisėjų kolegija, vadovaudamasi sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, atsižvelgusi į Rekomendacijas ir įvertinusi nurodytų kriterijų visumą, sprendžia iš bylą pralaimėjusios UAB „TRANSREVIS“ priteisti Utenos rajono savivaldybės administracijai

1302 037 Eur atstovavimo išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme.

131Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

132Panevėžio apygardos teismo 2020 m. birželio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

133Priteisti atsakovei Utenos rajono savivaldybės administracijai (juridinio asmens kodas 188710442) iš ieškovės UAB „TRANSREVIS“ (juridinio asmens kodas 124107111) 2 037 Eur (du tūkstančius trisdešimt septynis eurus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. 2020 m. birželio 5 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „TRANSREVIS“ (toliau ir – Tiekėja)... 8. i) pripažinti neteisėtu ir panaikinti Utenos rajono savivaldybės... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. 2.... 11. Panevėžio apygardos teismas 2020 m. birželio 5 d. sprendimu ieškinį... 12. 3.... 13. Teismas sprendė, kad ieškovė turi procesinį ir teisinį suinteresuotumą,... 14. 4.... 15. Teismas nustatė, kad ieškovė Pasiūlyme nenurodė, jog su UAB... 16. 5.... 17. Nors, ieškovės teigimu, šalys skirtingai vertino Pirkimo sąlygas, tačiau,... 18. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 19. 6.... 20. Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „TRANSREVIS“ prašo panaikinti... 21. 6.1.... 22. UAB „TRANSREVIS“ pozicija byloje – nepageidavo remtis jokių subjektų... 23. 6.2.... 24. Pirkimo objektą sudarė keleivių vežimo paslaugos, prie kurių teikimo UAB... 25. 6.3.... 26. Skundžiamame sprendime nepasisakyta dėl ieškinyje nurodytos Viešųjų... 27. 6.4.... 28. Pirkimo sąlygų 3.19.4 papunkčio formuluotėje aiškiai nurodyta, kad... 29. 6.5.... 30. Skundžiamame sprendime nepagrįstai nurodyta, kad nėra teisinio pagrindo... 31. 7.... 32. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė Utenos rajono savivaldybės... 33. 7.1.... 34. Apeliantė tikslingai neatskleidžia esminių faktinių aplinkybių. UAB... 35. 38 punktai) nesusiję su ginčo dalyku. Apeliantė siekia suklaidinti teismą... 36. 7.2.... 37. Byloje tarp šalių nėra ginčo dėl Pirkimo sąlygų 3.19.4 papunkčio, t. y.... 38. 7.3.... 39. Apeliantė neatitiko Pirkimo sąlygų 3.19.4 papunkčio reikalavimo Pasiūlymo... 40. 36 dienos po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.... 41. 7.4.... 42. Apeliaciniame skunde nurodyti nauji argumentai, kad Tiekėja turi... 43. 7.5.... 44. Apeliantė neturi suinteresuotumo ginčyti Pirkimo sąlygų, kadangi: i)... 45. 7.6.... 46. Pirkimo sąlygų 3.19.4 punkto reikalavimas yra aiškus, tikslus ir... 47. 7.7.... 48. Metodikos 21.9 papunktyje nurodyti tik tie dokumentai ir tik tokie santykiai,... 49. Teisėjų kolegija... 50. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 51. 8.... 52. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 320... 53. 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK... 54. 9.... 55. Utenos rajono savivaldybės administracija Centrinėje viešųjų pirkimų... 56. Nr. 463875. UAB „TRANSREVIS“ 2020 m. sausio 13 d. pateikė Pasiūlymą.... 57. 10.... 58. Viešųjų pirkimų teisinių santykių kontekste, dėl tiekėjų teisinio... 59. 11.... 60. Teisingumo Teismo pažymėta, kad perkančiosios organizacijos sprendimų... 61. 12.... 62. Teisėjų kolegija nesutinka su atsakove, kad UAB „TRANSREVIS“ neturi... 63. 13.... 64. CPK4233 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su... 65. 14.... 66. Teisėjų kolegija atmeta atsakovės teiginius, kad Pretenzijos argumentai... 67. 3.19.4 papunktį bei nepagrįstai Preliminarias paslaugų teikimo ir nuomos... 68. 15.... 69. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs (išsamūs), be dviprasmybių,... 70. 16.... 71. Pirkimo sąlygos turi būti aiškinamos ir taikomos sistemiškai,... 72. 17.... 73. Pirkimo dokumentų 3.6 papunktyje nustatyta, jog tiekėjai, dalyvaujantys... 74. 18.... 75. Pirkimo sąlygų 3.19.4 papunktyje nurodyti šie Techninio ir profesinio... 76. 19.... 77. UAB „TRANSREVIS“ nurodo, kad Pirkimo sąlygų 3.19.4 papunkčio... 78. 20.... 79. Teisėjų kolegijos vertinimu, UAB „TRANSREVIS“ ir Utenos rajono... 80. 3.19.4 papunkčio formuluotės yra aišku ir suprantama, jog tiekėjas, kuris... 81. 21.... 82. Pirkimo dokumentų 3.23 papunktyje numatyta, kad teikėjas gali remtis kitų... 83. 22.... 84. UAB „TRANSREVIS“ 2020 m. sausio 13 d. Pasiūlymo dalyje „Dalyvis... 85. 23.... 86. Teisėjų kolegija sprendžia, kad UAB „TRANSREVIS“, Pasiūlyme... 87. 24.... 88. Pagal VPĮ 45 straipsnio 3 dalį, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė... 89. 25.... 90. Utenos rajono savivaldybės administracija pateikė Tiekėjai 2020 m. vasario... 91. 26.... 92. Iš UAB „TRANSREVIS“ ir UAB „Transigva“ sudarytos 2020 m. vasario 19 d.... 93. 27.... 94. Iš UAB „TRANSREVIS“ ir UAB „Transigva“ sudarytos 2020 m. vasario 19 d.... 95. 28.... 96. Apeliaciniame skunde nurodyta, kad ginčo atvejis nepriskiriamas rėmimuisi... 97. 29.... 98. Metodikos 21.9 papunktyje nurodytas kvalifikacijos reikalavimas Tiekėjo... 99. 30.... 100. Techninės specifikacijos 10 ir 21 punktuose, Sutarties 7.1.23 papunktyje... 101. 31.... 102. Byloje nustatyta, kad pagal Preliminarią paslaugų teikimo sutartį UAB... 103. 32.... 104. Pagal Metodikos 24 punktą remdamasis kitų ūkio subjektų pajėgumais,... 105. 33.... 106. Tiekėjai privalo pasiūlyme įvardinti ir atskleisti subtiekėjus, ypač tuos,... 107. 34.... 108. Kai ir netiesiogiai perkančiajai organizacijai vykdoma viešojo pirkimo... 109. Nr. e3K-3-86-916/2020). Būtina išviešinti visus subjektus, kurie vykdant... 110. 35.... 111. Tiekėjui, pateikiant pasiūlymą, nurodžius, kad nesirems kitų ūkio... 112. 36.... 113. Teisėjų kolegija, apibendrinusi nustatytų faktinių aplinkybių ir į bylą... 114. 37.... 115. Pirma, Pasiūlymo pateikimo metu bei iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos... 116. 38.... 117. Antra, po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos UAB „TRANSREVIS“ buvo... 118. 39.... 119. Teisėjų kolegija sprendžia, jog Pirkimo sąlygų 3.19.4 papunktyje... 120. 40.... 121. Apibendrindama visus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovės... 122. 41.... 123. Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta, dėl kitų skundo... 124. 42.... 125. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 126. 43.... 127. Utenos rajono savivaldybės administracija 2020 m. liepos 20 d. pateikė... 128. 44.... 129. Nagrinėjamojoje byloje, pagal nuo 2015 m. kovo 20 d. galiojančių Lietuvos... 130. 2 037 Eur atstovavimo išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme.... 131. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos... 132. Panevėžio apygardos teismo 2020 m. birželio 5 d. sprendimą palikti... 133. Priteisti atsakovei Utenos rajono savivaldybės administracijai (juridinio...