Byla e2-1790-236/2019
Dėl viešojo pirkimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Fegda“ ir tiltų statybos uždarajai akcinei bendrovei „TILSTA“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės akcinės bendrovės „PANEVĖŽIO KELIAI“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 7 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės akcinės bendrovės „PANEVĖŽIO KELIAI“ ieškinį atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Fegda“ ir tiltų statybos uždarajai akcinei bendrovei „TILSTA“,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija vykdo viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „Liepkalnio g., Žirnių g. ir Minsko pl. dviejų lygių sankryžos rekonstravimas“ (toliau – ir Pirkimas, Konkursas), (Pirkimo Nr. 432089).

62.

7Ieškovė AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, prašydama panaikinti atsakovės 2019-10-08 sprendimą Nr. A39-1363/19(3.10.15-INF) „Dėl pasiūlymų eilės, laimėtojo nustatymo ir priimto sprendimo sudarytą sutartį“; įpareigoti atsakovę grąžinti Konkurso procedūras į pasiūlymo vertinimo stadiją, atmesti tiekėjų grupės UAG „Fegda“ ir tiltų statybos UAB „TILSTA“ pasiūlymą bei sudarytą naują pasiūlymų eilę; priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

83.

9Ieškinio užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vykdomo atviro konkurso „Liepkalnio g., Žirnių g. ir Minsko pl. dviejų lygių sankryžos rekonstravimas“ (Pirkimo Nr. 432089) procedūras ir uždrausti sudaryti Konkurso sutartį.

104.

11Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prašė prašymą atmesti.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

135.

14Vilniaus apygardos teismas 2019-11-07 nutartimi nutarė prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti.

156.

16Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju ieškinyje išdėstytos aplinkybės nesudaro pagrindo preliminariai vertinti ieškinį kaip akivaizdžiai nepagrįstą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo stadijoje.

177.

18Teismas nustatė, kad atsakovė vykdo atvirą konkursą „Liepkalnio g., Žirnių g. ir Minsko pl. dviejų lygių sankryžos rekonstravimas“ (Pirkimo Nr. 432089). Pirkimo objektas – Liepkalnio g., Žirnių g. ir Minsko pl. dviejų lygių sankryžos (toliau – ir Sankryža) rekonstravimas. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerija (toliau – ir LAKD) ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2019-05-08 sudarė finansavimo sutartį Nr. S-309, kurios pagrindu ieškovei skirta 5 000 000 Eur dotacija Pirkimui įgyvendinti. Iš Finansavimo sutarties nuostatų matyti, jog atsakovė įsipareigojo atlikti konkrečius veiksmus ir pateikti su tuo susijusius dokumentus tam, kad išlaidos pagal Finansavimo sutartį už darbus ir (ar) paslaugas būtų tinkamos gauti, o būtent: tvirtinti Savivaldybės programos sąmatą (forma B – 1). Programos sąmata gali būti tikslinama ne vėliau kaip iki 2019-10-15 (Finansavimo sutarties 4.1.2 p.); <...> Paskutinę paraišką lėšoms gauti teikti iki 2019-12-12 (Finansavimo sutarties 4.6.1 p.). LAKD turi teisę neapmokėti už darbus ir (ar) paslaugas ir grąžinti Savivaldybei pateiktus dokumentus lėšoms gauti, jeigu jie parengti nesilaikant Sutartyje nustatytų reikalavimų arba yra kitų teisės aktų pažeidimų (Finansavimo sutarties 6.4 p.). Pagal Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 4 dalį, numatytais terminais nepanaudota valstybės biudžeto dotacija negali būti panaudojama kitą laikotarpį ir grąžinama ją skyrusiai valstybės institucijai. Taigi, Finansavimo sutarties sąlygos dėl terminų yra esminės. Iš atsakovės kartu su atsiliepime pateiktų dokumentų ir paaiškinimą galima daryti pakankamai pagrįstą prielaidą, jog teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės lemtų Finansavimo sutartyje nustatytų terminų nesilaikymą, o tai suponuotų 5 ml. Eur dotacijos praradimą Pirkimui įgyvendinti.

198.

20Teismas pažymėjo, kad nors ieškovė nurodė, jog tikėtina, kad suplanuotų darbų iki 2019-12-12 atsakovė faktiškai neįvykdys, tačiau teismas sprendė, kad nurodyti ieškovės argumentai laikytini deklaratyviais ir nepagrindžiantys aukščiau teismo nurodytų išvadų.

219.

22Teismas nustatė, kad Pirkimu siekiama išspręsti problemas, susijusias su Sankryža, t. y. su eismo pralaidumu, triukšmo ir taršos mažinimu. Atsakovė pateikė detalius paaiškinimus bei tai patvirtinančius įrodymus, jog rekonstravus Sankryžą – problemos dėl eismo spūsčių, padidinto triukšmo bei oro taršos bus minimizuotos. Dėl neužtikrinamo saugumo naudojantis Sankryža internetinėje platformoje www.tvarkaumiesta.lt suinteresuoti asmenys ne kartą kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Eismo organizavimo skyrių.

2310.

24Teismas sprendė, kad šiuo atveju Pirkimo rezultatas neabejotinai yra susijęs su viešuoju interesu. Pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones, būtų pažeistas viešasis interesas, o tuo pačiu ir ekonomiškumo bei proporcingumo principai.

2511.

26Teismas sutiko, kad laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas gali sukelti tam tikras neigiamas finansines pasekmes ieškovei, tačiau ieškovė šias neigiamas finansines pasekmes galėtų pašalinti kitu savo teisių gynimo būdu – ieškiniu dėl žalos atlyginimo.

2712.

28Teismas pažymėjo, kad ieškovė civilinėje byloje Nr. e2-4224-653/2019, kuri buvo sujungta su civiline byla Nr. e2-4239-653/2019, buvo pateikusi dvejus prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ginčo pirkime, kurie buvo iš esmės analogiški kaip ir nagrinėjamoje byloje pateiktam prašymui.

2913.

30Teismas, atsižvelgdamas į Pirkimo objekto paskirtį ir svarbą, taip pat į tai, kad nesudarius atitinkamos Pirkimo sutarties iškiltų rizika prarasti LAKD skiriamą 5 000 000 Eur dotaciją Pirkimui įgyvendinti, sprendė, kad šiuo konkrečiu atveju vykdomas viešasis pirkimas priskirtinas tokiai specifinei situacijai, kuomet būtina skubiai, neatsižvelgiant į ginčo baigtį, užtikrinti viešąjį interesą.

3114.

32Teismo vertinimu, pritaikius ieškovės prašomas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jų neigiamos pasekmės viršytų jų naudą, tuo pačiu būtų pažeistas viešasis interesas, ekonomiškumo, efektyvumo bei proporcingumo principai.

3315.

34Teismas konstatavo, kad šiuo atveju nėra būtinų sąlygų, sudarančių pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkintinas.

35III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

3616.

37Ieškovė AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019-11-07 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir tiekėjų grupės UAB „Fegda“ ir tiltų statybos UAB „TILSTA“ (atsakingasis partneris UAB „Fegda“) sudarytos viešojo pirkimo „Liepkalnio g., Žirnių g. ir Minsko pl. dviejų lygių sankryžos rekonstravimas“ (Pirkimo Nr. 432089) sutarties vykdymą iki sprendimo įsiteisėjimo.

3817.

39Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

4017.1.

41Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į aplinkybę, kad Finansavimo sutartyje numatyti terminai jau yra praleisti bei padarė klaidingą išvadą, kad neva laikinųjų apsaugos priemonių taikymas turėtų įtakos minėtų terminų praleidimą, ir atitinkamai, Konkursui skirto finansavimo praradimą.

4217.2.

43Pirmosios instancijos teismas neįvertino naujausios bei aktualios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, kuri patvirtina, jog laikinosios apsaugos priemonės privalėjo (privalo) būti taikomos.

4417.3.

45Potencialus Konkursui skirto finansavimo praradimas nėra specifinė aplinkybė ir negali sudaryti pagrindo netaikyti laikinų apsaugos priemonių.

4617.4.

47Nesustabdžius Konkurso sutarties vykdymo būtų pažeidžiama visuomenės teisė į viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą ir teisėtumą, interesas užtikrinti Konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi bei pati Finansavimo sutartis.

4817.5.

49Pirmosios instancijos teismas nepaneigė fakto, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimas teismo sprendimo įvykdymas taps neįmanomu.

5018.

51Atsiliepime į ieškovės AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ atskirąjį skundą atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašo ieškovės atskirąjį skundą atmesti. Nurodo:

5218.1.

53Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra nuosekliai laikomasi pozicijos, kad pirkimo procedūrų užbaigimas ir pirkimo sutarties sudarymas yra atskiras pagrindas atmesti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, kuriuo siekiama sustabdyti pirkimo procedūrų vykdymą ir neleisti sudaryti pirkimo sutarties, o jeigu tok prašymas jau buvo patenkintas – jį panaikinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2018-01-25 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-407-180/2018 ir jos 16 punkte nurodytą teismų praktiką).

5418.2.

55Pirmos instancijos teismas pagrįstai ir remdamasis visuma perkančiosios organizacijos pateiktų argumentų bei juos pagrindžiančių įrodymų sprendė, kad šiuo konkrečiu Pirkimo atveju nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

5618.3.

57Ieškovė nepagrįstai teigia, kad LAKD Finansavimo sutartyje numatyti terminai bet kuriuo atveju jau yra praleisti ir dėl to nėra pagrindo netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

5818.4.

59Priešingai nei teigia apeliantė, perkančioji organizacija jau kurį laiką aktyviai siekia išspręsti su Sankryža susijusias problemas ir įgyvendinti šį projektą.

6018.5.

61Apeliantės teiginiai, kad netaikant laikinųjų apsaugos priemonių bus pažeistas viešasis interesas, nes Pirkimo sutartis bus sudaryta su tariamai kvalifikacijos reikalavimų neatitinkančia ir netgi melagingą informaciją pateikusia tiekėjų grupe, yra nepagrįsti.

6219.

63Atsiliepime į ieškovės AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Fegda“ prašo ieškovės atskirąjį skundą atmesti. Nurodo:

6419.1.

65Aplinkybė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeistas viešasis interesas, yra prejudicinis faktas (CPK 182 str.). Ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra visiškai analogiškas prašymams, kurie buvo išnagrinėti civilinėse bylose Nr. e2-4224-653/2019 ir Nr. e2-4239-653/2019. Nagrinėjama situacija viešojo intereso atžvilgiu iki šios dienos yra visiškai nepasikeitusi, todėl nagrinėjamu atveju turėtų būti vadovaujamasi minėtose civilinėse bylose nustatytais prejudiciniais faktais, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų viešąjį interesą. Abi minėtos nutartys, kuriomis atmesti ieškovės prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra peržiūrėtos apeliacine tvarka ir Lietuvos apeliacinis teismas abu kartus paliko pirmosios instancijos teismo nutartis nepakeistas (Lietuvos apeliacinio teismo 2019-11-21 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1625-790/2019 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2019-11-28 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1587-236/2019).

6619.2.

67Ieškovė pirmosios instancijos teismo prašė Konkurso procedūrų stabdymo ir įpareigojimo nesudaryti viešojo pirkimo sutarties. Tuo tarpu, atskirajame skunde prašoma stabdyti 2019-11-08 perkančiosios organizacijos ir tiekėjo sudarytos sutarties vykdymą.

6819.3.

69Tinkamas ir greitas darbų pagal Konkurso sutartį įgyvendinimas yra neabejotinai reikšmingas visuomenės sveikatos, saugumo bei kitų visuomeninių interesų užtikrinimui.

7019.4.

71Nagrinėjamu atveju neegzistuoja nei preliminarus ieškinio pagrįstumas, nei grėsmė teismo sprendimo vykdymui.

7219.5.

73Konkurso procedūrų tęstinumas pirmosios instancijos teismo buvo pripažintas reikšmingu viešojo intereso apsaugai užtikrinti, ieškovės atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nagrinėjamoje byloje.

7420.

75Lietuvos apeliaciniame teisme 2019-12-16 gauti ieškovės AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ rašytiniai paaiškinimai ir nauji įrodymai (2019-10-31 ieškinio Dėl 2019-10-08 sprendimo Nr. A39-1363/19(3.10.15-INF) panaikinimo kopija, 2019-09-23 ieškinio Dėl 2019-08-27 sprendimo Nr. A39-1135/19(3.10.15-UK) bei 2019-0913 sprendimo Nr. A39-1193/19(3.10.15-AD10) panaikinimo kopija; 2019-08-27 sprendimo Nr. A39-1135/19(3.10.15-UK) Dėl pasiūlymo atmetimo, pasiūlymų eilės, laimėtojo nustatymo ir priimto sprendimo sudaryti sutartį kopija; 2019-10-08 sprendimo Nr. A39-1363/19(3.10.15-INF) Dėl pasiūlymų eilės, laimėtojo nustatymo ir priimto sprendimo sudaryti sutartį kopija).

76IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7721.

78Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

7922.

80Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria atmestas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių, yra teisėta ir pagrįsta (CPK 263 str. 1 d.).

81Dėl naujų įrodymų

8223.

83Ieškovė AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ kartu su atskiruoju skundui pateikė naujus įrodymus (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2019-09-23 nuomonės dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. e2-4224-653/2019 kopiją ir atviro konkurso „Liepkalnio g., Žirnių g. ir Minsko pl. dviejų lygių sankryžos rekonstravimas“ (Nr. 432089) sąlygų 3 priedo „Pirkimo sutarties projektas“ kopiją), taip pat kartu su rašytiniais paaiškinimais naujus įrodymus, nurodytus šios nutarties 20 punkte.

8424.

85Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 314 straipsniu, priima į bylą atsakovės su atskiruoju skundu pateiktus naujus įrodymus ir juos vertina.

86Dėl naujo atskirojo skundo reikalavimo

8725.

88CPK 312 straipsnyje nustatyta, kad apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Toks skundas negali būti grindžiamas ir aplinkybėmis, kurios apelianto nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme (CPK 306 str. 2 d.). Nurodyti imperatyvūs draudimai taip pat taikomi ir atskiriesiems skundams (CPK 338 str.). Taigi, esminio bylos nagrinėjimo teisme procesas vyksta pirmosios instancijos teisme ir būtent toje instancijoje pagal proceso operatyvumo, koncentruotumo bei draudimo piktnaudžiauti juo principus (CPK 7 str., 42 str. 5 d.) turi būti pateikti visi be išimties šalių reikalavimai, atsikirtimai bei įrodymai. Tuo tarpu, apeliacinis procesas nėra skirtas kurio nors klausimo pakartotinam išnagrinėjimui ar, juo labiau, naujų reikalavimų kėlimui ir nagrinėjimui, jis, minėta, skirtas pirmosios instancijos teismo padarytų teisės ir / ar fakto klaidų ištaisymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2018-11-12 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1505-464/2018).

8926.

90Nagrinėjamu atveju atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija vykdo viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „Liepkalnio g., Žirnių g. ir Minsko pl. dviejų lygių sankryžos rekonstravimas“ , (Pirkimo Nr. 432089). Ieškinio užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vykdomo atviro konkurso „Liepkalnio g., Žirnių g. ir Minsko pl. dviejų lygių sankryžos rekonstravimas“ (Pirkimo Nr. 432089) procedūras ir uždrausti sudaryti Konkurso sutartį. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atmetė ieškovės prašymą.

9127.

92Tuo tarpu, atskiruoju skundu ieškovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019-11-07 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir tiekėjų grupės UAB „Fegda“ ir Tiltų statybos UAB „TILSTA“ (atsakingasis partneris UAB „Fegda“) sudarytos viešojo pirkimo „Liepkalnio g., Žirnių g. ir Minsko pl. dviejų lygių sankryžos rekonstravimas“ (Pirkimo Nr. 432089) sutarties vykdymą iki sprendimo įsiteisėjimo. Darytina išvada, kad ieškovė atskiruoju skundu pareiškė naują reikalavimą, kurio pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo.

9328.

94Apeliacinis teismas sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai dėl minėto reikalavimo nenagrinėtini, kadangi apeliantė šio reikalavimo nereiškė pirmosios instancijos teisme.

9529.

96Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad dalyvaujantys byloje asmenys prašymus, su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, turi teisę paduoti spręsti apeliacinės instancijos ir kasaciniam teismui, kai šių teismų žinioje yra byla dėl ginčo esmės. Bylos dėl ginčo esmės Lietuvos apeliaciniame teisme nėra.

97Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

9830.

99Remiantis bendrąja proceso teisės norma, įtvirtinta CPK 144 straipsnio 1 dalyje, nustačius, kad ieškinys yra tikėtinai (prima facie) pagrįstas, sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, kurį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas. CPK 4237 straipsnis nustato specialiąsias taisykles, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. Pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė įvykdyti tikėtinai ieškovei palankų teismo sprendimą, o nustačius, kad tokia grėsmė egzistuoja – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas.

10031.

101Apeliacinis teismas pažymi, kad viešojo intereso apsauga sprendžiant viešųjų pirkimų ginčus turi apimti abu jo aspektus – tiek visuomenės interesą dėl tam tikro pirkimo objekto (prekės, paslaugos, darbų rezultato) ir jo teikiamos naudos, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi – nė vienas iš jų a priori (iš anksto) neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu; sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindu. Pirmiau pažymėti pagrindai turėtų būti aiškinami ir taikomi siaurai bei apimti tik tam tikras išskirtines situacijas, inter alia, atsižvelgiant į šiuos kriterijus: a) ar tam tikras visuomenės interesas dėl pirkimo objekto nebuvo tenkintas ilgą laiką arba niekada ir tokia situacija per se (savaime) nėra ar anksčiau nebuvo laikoma kaip sukelianti realios žalos visuomenei; b) ar visuomenei nekyla akivaizdžios ir neištaisomos žalos, susijusios su svarbiausių konstitucinių gėrių apsauga (visuomenės saugumas, individų sveikata ir pan.); c) ar visuomenės intereso patenkinimas reikalauja ypatingos skubos, kuri pateisintų pirkimo objekto poreikio iškėlimą prieš sąžiningą tiekėjų konkurenciją, ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011; 2018-12-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-359/2018).

10232.

103Apeliacinis teismas sutinka su apeliante, kad kasacinis teismas naujausioje teismų praktikoje yra išaiškinęs, jog yra pagrįsta ir racionalu, išskyrus tam tikras specifines situacijas, kai iš tiesų būtina skubiai, neatsižvelgiant į ginčo baigtį, užtikrinti viešąjį interesą dėl pirkimo objekto ar jo teikiamos naudos, apginti ieškovų tiekėjų turtinius interesus, inter alia, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir neteisėtai sudarytos viešojo pirkimo sutarties panaikinimo, jau pirmame teismo procese dėl neteisėtų perkančiųjų organizacijų veiksmų, o ne vėliau sprendžiant ginčus dėl pastarųjų civilinės atsakomybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018-12-20 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-359-469/2018). Tačiau atmestini apeliantės teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino naujausios bei aktualios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, kuri patvirtina, jog laikinosios apsaugos priemonės privalėjo (privalo) būti taikomos.

10433.

105Apeliacinio teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi tuo, kad egzistuoja akivaizdi rizika prarasti LAKD skirtą 5 mln. eurų finansavimą Pirkimo objektui, bei tuo, kad Pirkimo objektas yra skirtas išspręsti problemas, susijusias su Sankryžos eismo pralaidumu ir susidarančiomis spūstimis, kurios lemia dažnus eismo įvykius ir dėl oro bei triukšmo taršos kelia neigiamas pasekmes aplinkinių teritorijų gyventojams bei darbuotojams, bei mažina investicinį aplinkinių rajonų bei viso Vilniaus patrauklumą.

10634.

107Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai pripažino ginčo Pirkimo situaciją specifine, kai iš tiesų būtina skubiai, neatsižvelgiant į ginčo baigtį, užtikrinti viešąjį interesą dėl pirkimo objekto ar jo teikiamos naudos.

10835.

109Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad ginčo Pirkimas įvyko ir atsakovė su tiekėjų grupe 2019-11-08 sudarė Pirkimo sutartį. Dėl to darytina išvada, kad byloje nėra ginčo dėl to, jog Pirkimas pasibaigė.

11036.

111Apeliacinio teismo vertinimu, tokioje situacijoje nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas netenkino ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad, pasibaigus pirkimui, išnyksta teisinis pagrindas taikyti pirkimo procedūrų sustabdymą kaip laikinąją apsaugos priemonę, o tuo atveju, jei pirkimas pasibaigia pirkimo sutarties sudarymu, taip pat išnyksta teisinis pagrindas taikyti ir įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties. Jeigu tokia sutartis sudaryta iki procesinio klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjimo, pirmosios instancijos teismas, remdamasis vien šia aplinkybe, turi pagrindą apelianto prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių – viešojo pirkimo procedūrų stabdymo – taikymo atmesti. Tai reiškia, kad pirkimo sutarties sudarymas sudaro savarankišką pagrindą atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų byloje, kurių dalyką sudaro viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas arba įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o tokio prašymo atmetimo pirmosios instancijos teisme atveju – tokio teismo nutartį palikti nepakeistą (Lietuvos apeliacinio teismo 2018-01-25 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-407-180/2018 ir jos 16 punkte nurodytą teismų praktiką).

11237.

113Apeliacinis teismas taip pat atmeta kaip nepagrįstus, neparemtais jokiais byloje esančiais įrodymais atskirojo skundo teiginius, kad Finansavimo sutartyje numatyti terminai jau yra praleisti. Priešingai nei teigia apeliantė, pirmos instancijos teismas pagal byloje esančius įrodymus ir byloje nustatytas aplinkybes pagrįstai sprendė, kad nagrinėjamu atveju dėl specifinio Pirkimo objekto bei jo įgyvendinimui skirto 5 mln. eurų finansavimo nėra pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

11438.

115Dėl apeliantės atskirojo skundo reikalavimo panaikinus Vilniaus apygardos teismo 2019-11-07 nutartį ir klausimą sprendžiant iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir tiekėjų grupės UAB „Fegda“ ir Tiltų statybos UAB „TILSTA“ (atsakingasis partneris UAB „Fegda“) sudarytos viešojo pirkimo „Liepkalnio g., Žirnių g. ir Minsko pl. dviejų lygių sankryžos rekonstravimas“ (Pirkimo Nr. 432089) sutarties vykdymą iki sprendimo įsiteisėjimo pasisakyta šios nutarties 27-29 punktuose.

11639.

117Apeliacinis teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą į tai, kad nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai ir atsiliepimuose į atskirąjį skundą nurodyti atsikirtimai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

118Dėl proceso baigties

11940.

120Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties (CPK 263 str. 1 d.).

12141.

122Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovės AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ atskirasis skundas netenkinamas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

123Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

124Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija vykdo viešąjį... 6. 2.... 7. Ieškovė AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 8. 3.... 9. Ieškinio užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 10. 4.... 11. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į prašymą... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 5.... 14. Vilniaus apygardos teismas 2019-11-07 nutartimi nutarė prašymo dėl... 15. 6.... 16. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju ieškinyje išdėstytos aplinkybės... 17. 7.... 18. Teismas nustatė, kad atsakovė vykdo atvirą konkursą „Liepkalnio g.,... 19. 8.... 20. Teismas pažymėjo, kad nors ieškovė nurodė, jog tikėtina, kad suplanuotų... 21. 9.... 22. Teismas nustatė, kad Pirkimu siekiama išspręsti problemas, susijusias su... 23. 10.... 24. Teismas sprendė, kad šiuo atveju Pirkimo rezultatas neabejotinai yra susijęs... 25. 11.... 26. Teismas sutiko, kad laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas gali sukelti tam... 27. 12.... 28. Teismas pažymėjo, kad ieškovė civilinėje byloje Nr. e2-4224-653/2019, kuri... 29. 13.... 30. Teismas, atsižvelgdamas į Pirkimo objekto paskirtį ir svarbą, taip pat į... 31. 14.... 32. Teismo vertinimu, pritaikius ieškovės prašomas taikyti laikinąsias apsaugos... 33. 15.... 34. Teismas konstatavo, kad šiuo atveju nėra būtinų sąlygų, sudarančių... 35. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 36. 16.... 37. Ieškovė AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 38. 17.... 39. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 40. 17.1.... 41. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į aplinkybę, kad... 42. 17.2.... 43. Pirmosios instancijos teismas neįvertino naujausios bei aktualios Lietuvos... 44. 17.3.... 45. Potencialus Konkursui skirto finansavimo praradimas nėra specifinė aplinkybė... 46. 17.4.... 47. Nesustabdžius Konkurso sutarties vykdymo būtų pažeidžiama visuomenės... 48. 17.5.... 49. Pirmosios instancijos teismas nepaneigė fakto, kad nepritaikius laikinųjų... 50. 18.... 51. Atsiliepime į ieškovės AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ atskirąjį skundą... 52. 18.1.... 53. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra nuosekliai laikomasi pozicijos, kad... 54. 18.2.... 55. Pirmos instancijos teismas pagrįstai ir remdamasis visuma perkančiosios... 56. 18.3.... 57. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad LAKD Finansavimo sutartyje numatyti terminai... 58. 18.4.... 59. Priešingai nei teigia apeliantė, perkančioji organizacija jau kurį laiką... 60. 18.5.... 61. Apeliantės teiginiai, kad netaikant laikinųjų apsaugos priemonių bus... 62. 19.... 63. Atsiliepime į ieškovės AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ atskirąjį skundą... 64. 19.1.... 65. Aplinkybė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeistas... 66. 19.2.... 67. Ieškovė pirmosios instancijos teismo prašė Konkurso procedūrų stabdymo ir... 68. 19.3.... 69. Tinkamas ir greitas darbų pagal Konkurso sutartį įgyvendinimas yra... 70. 19.4.... 71. Nagrinėjamu atveju neegzistuoja nei preliminarus ieškinio pagrįstumas, nei... 72. 19.5.... 73. Konkurso procedūrų tęstinumas pirmosios instancijos teismo buvo pripažintas... 74. 20.... 75. Lietuvos apeliaciniame teisme 2019-12-16 gauti ieškovės AB „PANEVĖŽIO... 76. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 77. 21.... 78. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 79. 22.... 80. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 81. Dėl naujų įrodymų ... 82. 23.... 83. Ieškovė AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ kartu su atskiruoju skundui pateikė... 84. 24.... 85. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 314 straipsniu, priima į... 86. Dėl naujo atskirojo skundo reikalavimo ... 87. 25.... 88. CPK 312 straipsnyje nustatyta, kad apeliaciniame skunde negalima kelti... 89. 26.... 90. Nagrinėjamu atveju atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija... 91. 27.... 92. Tuo tarpu, atskiruoju skundu ieškovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 93. 28.... 94. Apeliacinis teismas sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai dėl minėto... 95. 29.... 96. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad dalyvaujantys byloje... 97. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių ... 98. 30.... 99. Remiantis bendrąja proceso teisės norma, įtvirtinta CPK 144 straipsnio 1... 100. 31.... 101. Apeliacinis teismas pažymi, kad viešojo intereso apsauga sprendžiant... 102. 32.... 103. Apeliacinis teismas sutinka su apeliante, kad kasacinis teismas naujausioje... 104. 33.... 105. Apeliacinio teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas... 106. 34.... 107. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą,... 108. 35.... 109. Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad ginčo Pirkimas įvyko ir atsakovė... 110. 36.... 111. Apeliacinio teismo vertinimu, tokioje situacijoje nėra pagrindo naikinti... 112. 37.... 113. Apeliacinis teismas taip pat atmeta kaip nepagrįstus, neparemtais jokiais... 114. 38.... 115. Dėl apeliantės atskirojo skundo reikalavimo panaikinus Vilniaus apygardos... 116. 39.... 117. Apeliacinis teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą į tai, kad nėra... 118. Dėl proceso baigties ... 119. 40.... 120. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 121. 41.... 122. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 123. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 124. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 7 d. nutartį palikti nepakeistą....