Byla 2-10925-924/2018
Dėl skolos, delspinigių priteisimo, kurioje tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Ošupis“ ir akcinė draudimo bendrovė „Gjensidige“

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Edvardas Paliokas, sekretoriaujant Ievai Blauzdžiūnaitei, dalyvaujant ieškovės atstovei advokatei Redai Aleksynaitei, atsakovės atstovui advokatui Linui Viliui, trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Ošupis“ atstovui Tomui Jonučiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tomegris“ ieškinį atsakovei REVITALIS uždarajai akcinei bendrovei dėl skolos, delspinigių priteisimo, kurioje tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Ošupis“ ir akcinė draudimo bendrovė „Gjensidige“.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 992,20 Eur skolos, 246,76 Eur netesybas, 6 procentų dydžio metines palūkanas už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė nurodė, kad šalys 2017-09-14 susitarė, jog atsakovė už krovinio pervežimą per 30 dienų nuo krovinio pristatymo sumokės ieškovei 820 Eur + PVM, t.y. viso 992,20 Eur užmokestį. 2017-09-15 ieškovė sudarė krovinio pervežimo sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Ošupis“, kuria trečiasis asmuo įsipareigojo šalių sutartomis sąlygomis atlikti krovinio pervežimo paslaugą. 2017-09-19 krovinys buvo pakrautas sutartyje-užsakyme numatytoje pakrovimo vietoje Lenkijoje ir 2017-09-20 pristatytas gavėjui (atsakovei) į Lietuvą. Iškrovimo vietoje buvo pastebėta, kad krovinys apgadintas, paletės su statybiniais mišiniais yra pasvirusios link treilerio priekio, dalis apatinių plastikinių kibirų suslėgta ir jų turinys išsiliejęs. Atsakovė dėl apgadinto krovinio pateikė pretenziją ieškovei 3700,99 Eur sumai. Krovinio vežėjas, trečiasis asmuo UAB „Ošupis“, dėl apgadinto krovinio bei žalos atlyginimo kreipėsi į draudimo bendrovę „Gjensidige“. Tačiau nepriklausomam ekspertui atlikus tyrimą, buvo nustatyta, kad krovinys transportavimo metu buvo pažeistas dėl netinkamo krovinio supakavimo, kurį atliko krovinio siuntėjas. Kadangi vežėjui atsakomybė dėl krovinio apgadinimo nekilo, tiek draudimo bendrovė, tiek ieškovė atsisakė atlyginti atsakovės patirtus nuostolius. Atsakovė iki šiol neatsiskaitė su ieškove už suteiktas pervežimo paslaugas.

6Ieškovė taip pat nurodė, kad šalys po 2016-04-13 Ilgalaikės sutarties sudarymo, buvo sutarusios dėl pervežimų už pastovias, iš anksto sutartas kainas, iš tam tikrų regionų. Tokių vežimų atvejais ir buvo teikiami užsakymai pagal Ilgalaikę sutartį, tačiau ginčo objektu esantis krovinys, kurio vežimo kaina ir visos vežimo sąlygos buvo derinamos individualiai šiam pervežimui, nepateko į Ilgalaikės sutarties taikymo sferą. Taigi, jei sutartimi nėra numatyta kitaip, atsakomybė už krovinio pakrovimą ir su tuo susijusias operacijas (sudėjimą, tvirtinimą ir pan.) tenka krovinio siuntėjui. Kiekvienu konkrečiu atveju, kilus tokiam ginčui, reikalinga nustatyti, ar vežėjas sutartimi prisiėmė daugiau pareigų, nei numatyta CMR Konvencijoje. Esamo ginčo atveju, net jei teismas remtųsi Ilgalaikės sutarties nuostatomis, nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovė tokią papildomą atsakomybę ir pareigas būtų prisiėmusi. Ilgalaikės sutarties 4.2.7 p. numato, kad užsakovas (t.y. atsakovė) atsako už teisingą krovinio pakrovimą (tvirtinimo instrukciją) ir teisingą lydinčių dokumentų įforminimą. Ieškovė nebuvo prisiėmusi nei pareigos pakrauti krovinį, nei atsakomybės už jo pakrovimą. Ši pareiga expresis verbis pagal sutarties 4.2.7 p., teko atsakovei, kuri visiškai nesirūpino tinkamu jos atlikimu, pasitikėdama siuntėju ir jokių aktyvių veiksmų iš savo pusės neatlikdama.

7Ieškovės teigimu, siekiant apkaltini vežėją tuo, kad jis neatsisakė gabenti netinkamai pakrauto krovinio, atsakovė turėtų įrodyti, kad netinkamas krovinio pakrovimas buvo toks akivaizdus, kad vežėjui pakrovimo vietoje jis buvo žinomas. Jokių įrodymų apie tai, kad pakrovimo vietoje vežėjo vairuotojas būtų suabejojęs pakrovimo tinkamumu, byloje nėra. Paletės nebuvo aukštos, apvyniotos plėvele, be išorinių defektų, jas pakrovė siuntėjas, vežėjas nebuvo prisiėmęs atsakomybės už krovinio pakrovimą ir nebuvo gavęs jokių specifinių tvirtinimo instrukcijų, todėl vežėjui suabejoti pakrovimo ir krovinio sudėjimo ant palečių tinkamumu nebuvo pagrindo. Todėl atsakovė, remdamasi teiginiu, jog vežėjas turėjo atsisakyti gabenti nesaugiai pakrautą krovinį, turėjo įrodyti, kad tai pakrovimo vietoje buvo vežėjui akivaizdu ir žinoma, tačiau tokių įrodymų byloje nėra.

8Atsakovė ginčija, kad sutartyje numatyti 0,2 procentai delspinigiai už vėlavimą sumokėti vežimo užmokestį mažintini, nes ieškovė neva atsisakė sumokėti vežėjui UAB „Ošupis“ atitinkamą vežimo užmokesčio sumą, o reikalavimas mokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Su tokia pozicija ieškovė nesutinka. Ieškovė nevilkino kreipimosi į teismą, keletą kartų ragino atsakovę sumokėti skolą, atsakymą į 2017-09-26 pretenziją pateikė per gana trumpą laiką - 2017-10-19, priskaičiuota delspinigių suma yra sąlyginai nedidelė, todėl šiuo konkrečiu atveju, prašymas priteisti 0,2 proc. dydžio delspinigius teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams neprieštarauja. Vežimo sutartį su tokia delspinigių sąlyga atsakovė sudarė laisva valia.

9Atsakovė su ieškiniu nesutiko bei prašė jį atmesti. Nurodė, kad iškrovimo vietoje buvo pastebėta, jog pristatytas krovinys apgadintas: kibirai susilankstę, sutrūkę, nuslydę nuo padėklų, kibirų turinys išsipylęs. Dėl paminėtų apgadinimų atsakovei teko krovinį krauti rankiniu būdu, sugadinta krovinio dalis buvo perrūšiuota ir sandėliuota atskirai, kas labai apsunkino sandėliavimą. Atsakovės vertinimu, krovinys buvo sugadintas dėl to, kad pakrovimo metu nebuvo užtikrintos sąlygos saugiai jį transportuoti (vežėjui neatsisakius gabenti nepakankamai saugiai pakrautą krovinį). Kadangi ieškovė Sutartimi ir Užsakymo susitarimu prisiėmė papildomų įsipareigojimų, susijusių su Krovinio pakrovimu bei tvirtinimu, atsakomybė dėl atsakovės patirtų nuostolių, atsiradusių sugadinus krovinį, ieškovei kyla ne CMR Konvencijos, o šalių sutartinių santykių pagrindu. Sutarties, kurios sąlygos turi pirmumo teisę prieš Užsakymo susitarimo sąlygas (Sutarties 3.3 p.), 4.2.5 ir 4.2.7 papunkčių nuostatos įtvirtina užsakovo (atsakovo) pareigą pakrauti krovinį ir užtikrinti teisingą jo pakrovimą (tvirtinimo instrukciją). Atsižvelgiant į tai, kad faktiškai pakrovimo metu užsakovas (atsakovė) nedalyvauja, Sutarties 4.1.5 papunktyje numatyta, kad ekspeditorius (ieškovė), vairuotojo jėgomis, privalo kontroliuoti pasikrovimo/išsikrovimo procesą, įskaitant krovinio kiekio perskaičiavimą, išorinį pakuotės patikrinimą, pasikrovimo/išsikrovimo tvarka. Jei krovinio kiekio suskaičiuoti neįmanoma, esant krovinio kiekio neatitikimui dokumentuose ir raštiškai, bei atsiradus kitiems trūkumams (pažeista pakuotė, krovinys nepakankamai pritvirtintas ir kt.). ekspeditorius (ieškovė) privalo nepalikdama krovinio pasikrovimo/išsikrovimo vietos, nedelsiant informuoti užsakovą (atsakovę) ir padaryti atitinkamus įrašus visuose CMR važtaraščio egzemplioriuose. Vežėjas (vairuotojas) turėjo matyti, kad tarp gretutinių krovinio palečių susidaro apie 3 cm tuščias tarpas, dėl ko kyla grėsmė krovinio saugumui, tačiau apie tai nepranešė užsakovui (ieškovei), nepadarė jokių atžymų CMR važtaraštyje, iš pakrovimo vietos išvyko negavęs patvirtinimo. Taigi atsiradę atsakovės nuostoliai yra tiesiogiai susiję su netinkamu ieškovės sutartinių pareigų vykdymu, todėl ieškovė, netinkamai įvykdžiusi savo sutartines prievoles, privalo atsakovei atlyginti patirtus nuostolius. Atsakovė ieškovės prašomos sumos nesumokėjo, nes įskaitė ją į patirtų nuostolių, atsiradusių dėl krovinio sugadinimo, sumą.

10Taip pat, atsakovė nurodė, kad ieškovės reikalavimas priteisti 0,2 proc. dydžio delspinigius neteisėtas (mažintinas). Ieškovė jokių nuostolių dėl neva neteisėtai neapmokėtos 2017-09-22 PVM sąskaitos-faktūros nepatyrė, ieškovė apie atsisakymą atlyginti nuostolius atsakovei pranešė tik 2017-10-19, o iki tol ieškovė laikėsi pozicijos, kad nuostolius turėtų padengti vežėjas UAB „OŠUPIS“, be to ieškovės reikalavimas sumokėti net 0,2 proc. dydžio delspinigius prieštarauja teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principams.

11Trečiasis asmuo akcinė draudimo bendrovė „Gjensidige“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo ieškinį tenkinti. Nurodė, kad nuotoliai atsirado dėl netinkamos krovinio pakuotės, dėl nuostolių yra atsakingas krovinio siuntėjas. Atsakovė neturėjo teisės įskaityti užmokesčio už suteiktas vežimo paslaugas į patirtus nuotolius ieškovės atžvilgiu.

12Trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Ošupis“ atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu sutinka bei prašo jį tenkinti. Paaiškino, kad jokių nurodymų iš krovinio gavėjo, kaip turėtų būti sutvirtintas krovinys, nebuvo gavę, todėl vairuotojas pakrautą krovinį dėl eismo taisyklių reikalavimų surišo tik diržais.

13Teismas

konstatuoja:

14Ieškinys tenkintinas visiškai.

15Byloje nustatyta, kad tarp šalių 2016-04-13 pasirašyta Ilgalaikė krovinių pervežimo sutartis Nr. 16/09 dėl santykių tarp ekspeditoriaus (ieškovės) ir užsakovo (atsakovės), atsirandančių planuojant bei vykdant pervežimus automobiliais ir atliekant muitinės formalumus, taip pt atsiskaitant už šias paslaugas tvarka (t. 1, b.l. 128-129). Pagal šios sutarties 2.3 papunktį, kiekvienam atskiram krovinio pervežimui, remiantis Sutarties priedais, sudaromas užsakymas pervežimui, kuriame turi būti nurodytos konkretaus krovinio pervežimo sąlygos ir ypatumai. Užsakymai pervežimui ir Sutarties priedai yra neatskiriamos Sutarties dalys.

16Šalys 2017-09-14 sudarė Krovinio pervežimo užsakymo sutartį Nr. PL3 6262/1 (t. 1, b.l. 26), kuriuo sutarė dėl statybinių medžiagų (20 000 kg, 13.6 LDM; toliau - krovinys) pervežimo maršrutu Cieszyn (Lenkija) - Vilnius (Lietuva), už 820 Eur plius 21 proc. PVM, pervežimo kainą, apmokant per 30 kalendorinių dienų po krovinio pristatymo. Ieškovė UAB „Tomegris“ ir trečiasis asmuo UAB „OŠUPIS” pasirašė 2017-09-15 Krovinio pervežimo sutartį - užsakymą Nr. PL23897/2 dėl to paties anksčiau minėto krovinio pervežimo (t. 1, b.l. 27-28). Bylos šalių bei trečiojo asmens sutartomis sąlygomis krovinys buvo pakrautas 2017-09-19, o 2017-09-20 pristatytas į paskirties vietą adresu Ateities g. 25B, Vilnius.

17Iškrovimo vietoje buvo pastebėta, jog krovinys apgadintas: kibirai susilankstę, sutrūkę, nuslydę nuo padėklų, kibirų turinys išsipylęs. Krovinio pristatymo dieną (2017-09-20) buvo surašytas Defektinis aktas (t. 1, b.l. 29) ir padarytos atžymos Tarptautiniame krovinių transportavimo važtaraštyje (toliau - CMR), (t. 1, b.l. 57-58).

18Atsakovė dėl apgadinto krovinio ieškovei pateikė 2017-09-25 pretenziją, kuria prašė kompensuoti 3700,99 Eur patirtus nuostolius (t. 1, b.l. 31). Šią pretenziją ieškovė perdavė vežėjui, t.y. trečiajam asmeniui „Ošupis“ (t. 1, b.l. 36). Kadangi vežėjas civilinę atsakomybę buvo apdraudęs ADB „Gjensidige“, kreipėsi į šią įmonę dėl žalos atlyginimo, kuris, atlikęs žalos bylos administravimą, atsisakė atlyginti atsakovės patirtus nuostolius, informuodama, kad draudiko atsakomybė dėl dalies krovinio sugadinimo nekyla, todėl draudėjas neturi pagrindo laikyti įvykį draudžiamuoju ir nutraukia žalos administravimo bylą (t. 1, b.l. 37). Apie tai trečiasis asmuo informavo ieškovę, o pastaroji 2017-10-19 atsakymu į pretenziją atsakovę (t. 1, b.l. 38-39).

19Ieškovė 2017-09-22 atsakovei už suteiktą krovinio pervežimo paslaugą išrašė PVM sąskaitą faktūrą 992,20 Eur sumai (t. 1, b.l. 41), kurios atsakovė iki šiol neapmokėjo, todėl dėl šios sumos priteisimo ieškovė kreipėsi į teismą. Byloje kilo ginčas dėl atsakovės pareigos atsiskaityti už ieškovės suteiktas paslaugas.

20Dėl skolos už krovinio pervežimą priteisimo.

21Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau –CK) 6.808 straipsnio 1 dalyje, apibrėžiant krovinio vežimo sutartį, nustatyta, kad pagal krovinio vežimo sutartį vežėjas įsipareigoja siuntėjo jam perduotą krovinį nugabenti į paskirties punktą ir išduoti turinčiam teisę gauti krovinį asmeniui (gavėjui), o siuntėjas (gavėjas) įsipareigoja už krovinio vežimą sumokėti nustatytą užmokestį. Pagal CMR konvencijos nuostatas vežimo sutartis taip pat suprantama kaip susitarimas, kuriuo vežėjas įsipareigoja pristatyti krovinį į paskirties vietą siuntėjo nurodytam gavėjui, o siuntėjas – sumokėti vežimo mokestį. Tokia vežimo sutarties apibrėžtis leidžia daryti išvadą, kad vežėjas, priėmęs pervežti siuntėjo krovinį, įsipareigoja ne tik pristatyti jį į paskirties vietą, bet ir perduoti krovinio valdymą siuntėjo nurodytam gavėjui. Kasacinio teismo praktikoje vienos vežimo sutarties šalimis (dalyviais) pripažįstami siuntėjas ir asmenys, jam tiesiogiai įsipareigoję savo vardu ir rizika krovinį pervežti; nepriklausomai nuo to, ar faktiškai krovinį vežė, ar tik įsipareigojo teisiškai, visi šie asmenys laikomi vežėjais CMR konvencijos prasme. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad ši sutartinių santykių kvalifikavimo nuostata aktuali, kai krovinį veža keli vežėjai paeiliui, taip pat, kai krovinio vežimo sutartį su siuntėju sudaręs vežėjas (susitariantysis vežėjas) pats krovinio neveža, bet savo ruožtu dėl to paties vežimo sudaro sutartį su kitu (kitais) vežėju, kuris krovinį veža (faktinis vežėjas) savo vardu, ir kurį, kaip vežėją, suvokia krovinio siuntėjas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gegužės 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-271/2014). Kasacinio teismo praktikoje pasisakoma, kad esant vienam krovinio vežimo dokumentui laikoma, kad jo pagrindu perimdamas krovinį kiekvienas iš vežėjų prisijungia prie vienintelės vežimo sutarties sąlygų ir kartu su kitais vežėjais prisiima atsakomybę už visą vežimą.

22Konkrečiu atveju byloje nesprendžiamas nuostolių atlyginimo klausimas (byloje nėra priimtas priešieškinis), pagal bylos aplinkybes ieškovė įsipareigojusi pervežti sutartyje nurodytą krovinį, ir jį pervežusi pagal sutarties sąlygas turi teisę reikalauti atlyginimo už krovinio pervežimą.

23Atsakovė savo prievolę atsiskaityti su ieškove už suteiktas pervežimo paslaugas ginčija argumentais, kad neprivalo mokėti už pervežimą, nes dalis pristatyto krovinio buvo sugadinta. Todėl, atsakovės vertinimu, ieškovė privalo atlyginti patirtus nuostolius, o atsakovė, kaip minėta neturi pareigos mokėti ieškovei už netinkamai atliktą pervežimą.

24Nors atsakovė bylos nagrinėjimo metu ir rėmėsi aplinkybėmis dėl nuostolių padarymo ieškovei sugadinus dalį krovinio, tačiau priešpriešinio reikalavimo dėl nuostolių atlyginimo įstatymo nustatyta tvarka nereiškė (2018-09-18 teismui pateiktą priešieškinį buvo atsisakyta priimti). Atsakovė pasirinko gintis nuo pareikšto ieškinio atsikirtimais į ieškinį atsiliepimo, tripliko forma. Atsakovė atsikirtimais siekė įrodyti, kad ieškovė neturi teisės į ieškinio patenkinimą. Teisė kreiptis į teismą teisinės gynybos - kiekvieno suinteresuoto asmens teisė ir vienas pagrindinių civilinio proceso teisės principų. Šią teisę suinteresuotas asmuo įgyvendina pareikšdamas ieškinį, priešieškinį ir jame suformuluodamas materialiojo teisinio pobūdžio reikalavimą – ieškinio, priešieškinio dalyką, t. y. išdėstydamas aiškų ir konkretų prašymą, kaip turėtų būti apgintos besikreipiančio suinteresuoto asmens supratimu ir požiūriu jo pažeistos teisės. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė nereiškė priešieškinio šioje byloje taip pat su atsiliepimu į ieškinį, tripliku nepateikė duomenų patvirtinančių patirtus nuostolius, darytina išvadą, kad atsakovė aplinkybių, jog dėl ieškovės galimai neteisėtų veiksmų ir netinkamo sutarties vykdymo sprendimo priėmimo metu yra patyrusi nuostolių neįrodė. Remiantis CMR konvencijos nuostatomis, reikalavimus vežėjui gali reikšti krovinio siuntėjas, gavėjas, arba asmuo, kuris nors ir nėra nei siuntėjas, nei gavėjas, bet atlygino pastariesiems nuostolius ir įgijo reikalavimo teisę į vežėją. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių, jog dėl ieškovės, kaip vežėjo, kaltės sugadinto krovinio patyrė realių išlaidų. Teismo vertinimu, toks teismo sprendimas atsakovei neatima galimybės įstatymo numatyta tvarka kreiptis į teismą dėl nuostolių atlyginimo, kelti su tuo susijusius klausimus vykdymo procese ir kita.

25Teismas, įvertinęs faktines aplinkybes, tai, kad ieškovė pagal 2017-09-14 šalių sudarytą Krovinio pervežimo užsakymo sutartį Nr. PL3 6262/1 išrašė atsakovei 2017-09-22 PVM sąskaitą – faktūrą serija TE Nr. 29111 992,20 Eur (820 Eur + 172 Eur (21 proc. PVM)) sumai, tačiau atsakovė už pervežimo paslaugas su ieškove iki šiol neatsiskaitė, nors ir buvo raginama sumokėti susidariusią skolą, neginčijo skolos dydžio, sutarties sąlygų, todėl teismas ieškinį šioje dalyje tenkina visiškai iš atsakovės priteisdamas 992,20 Eur (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

26Dėl šalių reikalavimų įskaitymo.

27Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo ir dėl to, kad atsakovė tvirtino, jog ji atliko vienarūšių reikalavimų įskaitymą, todėl ji nebėra skolinga ieškovei.

28Vienas iš įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų – priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tuo atveju, kai atsakovas teisme pareiškia, jog prievolė pagal ieškinį yra pasibaigusi dėl iki bylos iškėlimo įvykusio įskaitymo, teismas turi patikrinti tokio atsikirtimo pagrįstumą, t. y. ar įskaitymas įvyko ir ar jis pagrįstas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-363/2009; 2008 m. rugsėjo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2008).

29Atsakovei ginantis nuo pareikšto ieškinio paaiškinimu apie atliktą įskaitymą nereikia reikšti priešieškinio dėl jo atlikto prievolės pasibaigimo sukėlusio veiksmo, reikalaujant teismo tokį įskaitymą patvirtinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009). Tai reiškia, kad atsakovei ginčijant reikalavimą dėl prievolės įvykdymo tuo pagrindu, kad ji yra pasibaigusi priešpriešinių reikalavimų įskaitymu, nereikia reikšti priešinio reikalavimo dėl įskaitymo sandorio nustatymo, tačiau atsakovė privalo įrodyti, kad įskaitymas atliktas laikantis įstatymo reikalavimų.

30Nagrinėjamu atveju, atsakovė nurodė, kad ieškovės prašomos sumos nesumokėjo, nes įskaitė ją į patirtų nuostolių, atsiradusių dėl krovinio sugadinimo, sumą. Atsakovės nuomone, pateikus pretenziją yra laikoma, kad yra įskaityti priešpriešiniai reikalavimai.

31Nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog įstatyme nenustatyta privaloma įskaitymo sandorio forma ir šį sandorį sudarančių asmenų (šalių) valia gali būti išreikšta žodžiu, raštu, veiksmu ar kitokia valios išreiškimo forma (CK 1.64 str. 2 d.), tačiau sprendžiant ginčą dėl įskaitymo svarbu nustatyti, ar šalys dėl įskaitymo susitarė, o jeigu įskaitymas sudarytas vienos šalies valia, ar apie šią valią buvo informuota kita šalis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-407/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-479/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-433/2013). Įskaitymo teisiniai padariniai atsiranda, t. y. prievolė pasibaigia, nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tik būtina, kad kitai prievolės šaliai kontrahentas praneštų apie šį teisinį veiksmą ir kad būtų laikomasi CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatytų įskaitymo sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-347/2013).

32Teismo vertinimu, dėl juridinio asmens veiklos teisinio reglamentavimo paprastai įskaitymo, kaip ir kitų sandorių, sudarymas turėtų būti pagrįstas rašytiniais įrodymais, tačiau pažymėtina, kad kiekvienu konkrečiu atveju įrodymų vertinimas visada turi būti paremtas nuoseklia visų įrodymų analize ir atitikti CPK normų bei teismų praktikos suformuotas bendrąsias įrodinėjimo taisykles. Atkreiptinas dėmesys, kad į bylą nebuvo pateiktas joks tarp šalių pasirašytas tarpusavio atsiskaitymų–užskaitos aktas, ar kitoks atsakovės pareiškimas ieškovei dėl šalių vienarūšių reikalavimų įskaitymo. Pažymėtina, kad atsakovės 2017-09-25 pretenzijoje ieškovei taip pat tokių duomenų nėra, šia pretenzija buvo prašoma tik kompensuoti patirtus nuostolius. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovei iki priešieškinio teismui pateikimo net pačiai nebuvo aišku koks patirtų nuostolių dydis: 2017-09-25 pretenzijoje buvo nurodoma 3700,99 Eur suma, o 2018-09-17 priešieškinyje, kurį teismas atsisakė priimti, nurodoma 1198,81 Eur nuostolių suma. Ieškovė nepripažino, kad buvo gavusi iš atsakovės pareiškimą apie atliktą įskaitymą. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų pareiškimą apie atliktą įskaitymą ar įrodymų, patvirtinančių, kad apie atliktą įskaitymą yra pranešta ieškovei (CPK 178 straipsnis).

33Dėl delspinigių priteisimo (sumažinimo).

34Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 246,76 Eur delspinigių, paskaičiuotus už 124 dienas (992,20 Eur x 0,2 proc. x 124 d.). Atsakovė prašė atmesti reikalavimą dėl delspinigių priteisimo arba juos sumažinti kaip aiškiai per didelius.

35Šalys 2017-09-14 Krovinio pervežimo užsakymo sutartimi (t. 1, b.l. 26) susitarė, kad laiku neatsiskaičius už krovinio pervežimą mokami 0,2 procentai delspinigių nuo visos užsakymo sumos už kiekvieną uždelstą dieną (Sutarties 2.2. p.).

36Atsakovė nurodo, kad ieškovė jokių nuostolių dėl neapmokėtos sąskaitos nepatyrė, tačiau teismas pažymi, kad šiuo atveju ieškovė prašė priteisti iš sutartinę prievolę pažeidusios atsakovės tik netesybas ir nereikalavo nuostolių atlyginimo. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad bendroji netesybų priteisimo taisyklė – jos yra laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių dydžio ar realumo kreditoriui pareiškus reikalavimą jas atlyginti nereikia įrodinėti. Tačiau tam tikrais atvejais kreditorius privalo pagrįsti netesybas įrodinėdamas nuostolius – jeigu pareiškiamas reikalavimas mažinti netesybas ar kyla netesybų mažinimo teismo iniciatyva klausimas. Tokiais atvejais kreditorius turėtų įrodinėti tikėtinus nuostolius, tačiau tik tam, kad pagrįstų protingą netesybų dydį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-446/2013).

37Nagrinėjamu atveju įvertintina tai, kad šalys laisva valia susitarė dėl delspinigių dydžio, be to, šalys yra verslo subjektai, turintys patirties verslo bei derybų srityje bei galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius, todėl 0,2 procentų delspinigių dydis nėra neprotingai didelis. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad, sudarydama sutartį, neturėjo realios galimybės derėtis dėl sutarties sąlygų (įskaitant ir sąlygą dėl netesybų). Kasacinio teismo jurisprudencijoje pripažįstama, kad tais atvejais, kai sutarties šalys yra profesionalios verslininkės, sudariusios komercinę sutartį, tai reiškia, kad jos geba pamatuoti prisiimtą riziką, todėl galimas teismo įsikišimas į jų sutartinius santykius yra labai ribotas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-95-313/2017). Šiuo atveju šalių sudaryta sutartimi nustatytas netesybų dydis, kuris apskaičiuojamas užsakymo sumos nėra akivaizdžiai neprotingas ar per didelis. Be to, atsakovė neginčija sutarties, ar šios sutarties 2.2. punkto nuostatos.

38Teismas sutinka su atsakove, kad kol buvo sprendžiamas žalos atlyginimo klausimas pagal atsakovės ieškovei pateiktą pretenziją, nėra pagrindo skaičiuoti šalių sutartų delspinigių. Tačiau ieškovė delspinigių už šį laikotarpį ir nereikalauja, be to, ieškovė atsakovei atsakymą į pretenziją dėl nuostolių atlyginimo pateikė 2017-10-19, 2017-09-22 PVM sąskaitai – faktūrai apmokėti terminas suėjo 2017-10-22, t.y. kai atsakovei jau buvo žinoma, jog ieškovė nesutinka padengti atsakovės nurodomus nuostolius.

39Ieškovė prašo priteisti 246,76 Eur delspinigių už 124 dienas (ieškinio surašymo data 2018-02-23), vadovaujantis Sutarties 2.2. punkto nuostata, kuria šalys sulygo dėl 0,2 proc. dydžio delspinigių už kiekvieną prievolės pažeidimo dieną. Vadovaujantis nurodyta Sutarties nuostata bei CK 6.71 - 6.72 straipsnių nuostatomis, teismas reikalavimą dėl delspinigių priteisimo tenkina. Tačiau 0,2 proc. delspinigių už 124 dienas nuo 992,20 Eur sumos sudaro ne 246,76 Eur, o 246,06 Eur, todėl būtent ši delspinigių suma ir priteistina iš atsakovės (ieškovė paskaičiuodama delspinigius padarė aritmetinę klaidą).

40Dėl procesinių palūkanų priteisimo.

41Iš atsakovės ieškovei taip pat priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-03-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

42Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

43Patenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovei priteistina 763,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 37,00 Eur sumokėtas žyminis mokestis (1 t., b.l. 42, 43), 726,00 Eur išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti (1 t., b.l. 181-182), (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1, 2 dalys).

44Kadangi ieškovė už ieškinį sumokėjo daugiau žyminio mokesčio negu numato įstatymas (sumokėjo iš viso 47 Eur, nors turėjo sumokėti 37 Eur), permokėta žyminio mokesčio dalis (10 Eur) grąžintina ieškovei (CPK 87 straipsnio 1 dalis 1 p.)

45Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei šioje byloje sudaro 9,85 Eur, kurios taip pat priteistinos iš atsakovės (CPK 92, 96 straipsniai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr.1R-298/1K-290).

46Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

47Ieškinį tenkinti visiškai.

48Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Tomegris“, juridinio asmens kodas 135981539, iš atsakovės REVITALIS uždarosios akcinės bendrovės, juridinio asmens kodas 302616047, 992,20 Eur (devynis šimtus devyniasdešimt du eurus 20 ct) skolos, 246,06 Eur (du šimtus keturiasdešimt šešis eurus 06 ct) delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už teismo priteistą sumą (1238,26 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. kovo 22 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 763,00 Eur (septynis šimtus šešiasdešimt tris eurus) bylinėjimosi išlaidų.

49Priteisti iš atsakovės REVITALIS uždarosios akcinės bendrovės, juridinio asmens kodas 302616047, valstybei 9,85 Eur (devynis eurus 85 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į pasirinktą biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

50Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Tomegris“, juridinio asmens kodas 135981539, 10,00 Eur (dešimt eurų) žyminio mokesčio, sumokėto 2018-01-05, 2018-02-22 mokėjimo nurodymais.

51Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Edvardas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 992,20 Eur skolos, 246,76 Eur... 5. Ieškovė nurodė, kad šalys 2017-09-14 susitarė, jog atsakovė už krovinio... 6. Ieškovė taip pat nurodė, kad šalys po 2016-04-13 Ilgalaikės sutarties... 7. Ieškovės teigimu, siekiant apkaltini vežėją tuo, kad jis neatsisakė... 8. Atsakovė ginčija, kad sutartyje numatyti 0,2 procentai delspinigiai už... 9. Atsakovė su ieškiniu nesutiko bei prašė jį atmesti. Nurodė, kad... 10. Taip pat, atsakovė nurodė, kad ieškovės reikalavimas priteisti 0,2 proc.... 11. Trečiasis asmuo akcinė draudimo bendrovė „Gjensidige“ pateikė... 12. Trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Ošupis“ atstovas teismo... 13. Teismas... 14. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 15. Byloje nustatyta, kad tarp šalių 2016-04-13 pasirašyta Ilgalaikė krovinių... 16. Šalys 2017-09-14 sudarė Krovinio pervežimo užsakymo sutartį Nr. PL3 6262/1... 17. Iškrovimo vietoje buvo pastebėta, jog krovinys apgadintas: kibirai... 18. Atsakovė dėl apgadinto krovinio ieškovei pateikė 2017-09-25 pretenziją,... 19. Ieškovė 2017-09-22 atsakovei už suteiktą krovinio pervežimo paslaugą... 20. Dėl skolos už krovinio pervežimą priteisimo.... 21. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau –CK) 6.808 straipsnio 1... 22. Konkrečiu atveju byloje nesprendžiamas nuostolių atlyginimo klausimas... 23. Atsakovė savo prievolę atsiskaityti su ieškove už suteiktas pervežimo... 24. Nors atsakovė bylos nagrinėjimo metu ir rėmėsi aplinkybėmis dėl... 25. Teismas, įvertinęs faktines aplinkybes, tai, kad ieškovė pagal 2017-09-14... 26. Dėl šalių reikalavimų įskaitymo.... 27. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo ir dėl to, kad atsakovė tvirtino, jog ji... 28. Vienas iš įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų –... 29. Atsakovei ginantis nuo pareikšto ieškinio paaiškinimu apie atliktą... 30. Nagrinėjamu atveju, atsakovė nurodė, kad ieškovės prašomos sumos... 31. Nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje... 32. Teismo vertinimu, dėl juridinio asmens veiklos teisinio reglamentavimo... 33. Dėl delspinigių priteisimo (sumažinimo).... 34. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 246,76 Eur delspinigių,... 35. Šalys 2017-09-14 Krovinio pervežimo užsakymo sutartimi (t. 1, b.l. 26)... 36. Atsakovė nurodo, kad ieškovė jokių nuostolių dėl neapmokėtos sąskaitos... 37. Nagrinėjamu atveju įvertintina tai, kad šalys laisva valia susitarė dėl... 38. Teismas sutinka su atsakove, kad kol buvo sprendžiamas žalos atlyginimo... 39. Ieškovė prašo priteisti 246,76 Eur delspinigių už 124 dienas (ieškinio... 40. Dėl procesinių palūkanų priteisimo.... 41. Iš atsakovės ieškovei taip pat priteistinos 6 procentų dydžio metinės... 42. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.... 43. Patenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovei priteistina 763,00 Eur... 44. Kadangi ieškovė už ieškinį sumokėjo daugiau žyminio mokesčio negu... 45. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei šioje... 46. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 47. Ieškinį tenkinti visiškai.... 48. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Tomegris“, juridinio... 49. Priteisti iš atsakovės REVITALIS uždarosios akcinės bendrovės, juridinio... 50. Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Tomegris“, juridinio... 51. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...