Byla 2S-996-577/2016

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų Druskininkų savivaldybės profesinės sąjungos „Solidarumas“, Jaunimo profesinės sąjungos „Solidarumas“, Karjeros specialistų profesinės sąjungos „Solidarumas“ ir Vežėjų profesinės sąjungos „Solidarumas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 22 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų Druskininkų savivaldybės profesinės sąjungos „Solidarumas“, Jaunimo profesinės sąjungos „Solidarumas“, Karjeros specialistų profesinės sąjungos „Solidarumas“ ir Vežėjų profesinės sąjungos „Solidarumas“ ieškinį atsakovui Lietuvos profesinei sąjungai „Solidarumas“ dėl juridinio asmens organo sprendimo panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovai Druskininkų savivaldybės profesinės sąjungos „Solidarumas“, Jaunimo profesinės sąjungos „Solidarumas“, Karjeros specialistų profesinės sąjungos „Solidarumas“ ir Vežėjų profesinės sąjungos „Solidarumas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinę prašo pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ Koordinacinės tarybos 2015-10-03 nutarimą dėl visų valdybos narių atšaukimo. Taip pat pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones: kol bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas sustabdyti atsakovo 2015-10-03 Koordinacinės tarybos nutarimą atšaukti visus Valdybos narius ir neleisti rinkti naujos LPS „Solidarumo“ valdybos. Nurodė, jog informacija, kad atšaukti tik renkami valdybos nariai, o dalis valdybos narių įgyvendina savo pareigas, nepagrindžiama jokiais duomenimis ir prieštarauja atsakovo 2015-10-03 nutarimui. Pasak ieškovų, pateiktas LPS „Solidarumas“ pirmininkės 2016-01-12 raštas dėl Koordinacinės tarybos posėdžio atidėjimo ir valdybos rinkimų paskelbimo įrodo, kad netaikius laikinosios apsaugos priemonės bei išrinkus valdybą, ieškovų reikalavimų įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas.

4Atsakovas Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ atsiliepime prašė netenkinti ieškovų prašymo.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. sausio 22 d. nutartimi ieškovų prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Teismo manymu, ieškovų prašymas nėra pakankamai motyvuotas. Pažymėjo, kad 2015-10-29 ir 2016-01-11 nutartimis atsisakyta tenkinti ieškovų prašymą tuo pagrindu, kad ieškovai neįrodė prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo, tačiau pakartotiniai prašydami taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ieškovai nenurodė naujų aplinkybių, kurios sudarytų objektyvų pagrindą taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones; nepagrindė, kokią įtaką atsakovo 2016-01-12 raštas, kuriame nurodyta, kad Koordinacinės tarybos posėdis atidedamas iki 2016-02-06, turi ieškinio reikalavimams ir kodėl būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Taip pat atkreipė dėmesį, kad teismas 2016-01-11 nutartyje nustatė, kad atsakovas veiklą vykdo bei kad yra priimami su jo valdymu susiję sprendimai, o tai paneigia ieškovų nurodomą argumentą, kad profesinė sąjunga yra palikta be valdymo. Be to, iš paties ieškovų pateikto rašto matyti, kad 2015-02-06 numatoma spręsti klausimą dėl atšauktų valdybos narių paskyrimo. Ieškovai nepateikė duomenų, leidžiančių daryti išvadą, jog atsakovas realiai ėmėsi kokių nors veiksmų, siekdamas išvengti jam nepalankaus teismo sprendimo. Sprendė, jog nėra pakankamo pagrindo manyti, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

6Ieškovai Druskininkų savivaldybės profesinės sąjungos „Solidarumas“, Jaunimo profesinės sąjungos „Solidarumas“, Karjeros specialistų profesinės sąjungos „Solidarumas“ ir Vežėjų profesinės sąjungos „Solidarumas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-01-22 nutartį ir iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos uždrausti atsakovui rinkti valdybos narius. Nurodė, jog nutartyje nerašoma, kuris prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skundžiama nutartimi atmestas (byloje pateikti trys prašymai); joje klaidingai, neatsižvelgiant į ieškinio patikslinimą, nurodoma, kad ieškovai reikalauja panaikinti atsakovo sprendimą atšaukti visus valdybos narius, išskyrus J. M., R. G., J. Ž. ir V. V.. Nesutinka su skundžiamos nutarties teiginiais, kad atsakovas vykdo veiklą, ir kad priimami su jo valdymu susiję sprendimai, nes byloje tokių įrodymų nėra. Pasak apelianto, teismas neteisingai vertino ieškovų pateiktą raštą, nes jame skelbiama ne apie 2015-02-06 numatomą spręsti klausimą dėl atšauktų valdybos narių paskyrimo, o apie valdybos rinkimus. Teigia, jog būtent 2016-01-12 raštas Nr. 10-003 yra pakankamas įrodymas, kad atsakovas siekia išvengti jam nepalankaus teismo sprendimo, yra pasiruošęs išrinkti valdybos narius pagal rašte išdėstytą valdybos rinkimų tvarką.

7Atsakovas Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ atsiliepime prašo palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-01-22 nutartį. Nurodė, kad ieškovai jau tris kartus teikė iš esmės analogiškus prašymus dėl tos pačios laikinosios apsaugos priemonės taikymo. Tokį elgesį traktuoja kaip piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ir veikimą prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą. Taip pat nurodo, kad remiantis įstatais pirmininkei suteikta teisė tiek rengti, tiek atšaukti numatytus posėdžius. Teigia, kad ieškovo nurodomu raštu buvo siekiama ne išvengti nepalankaus teismo sprendimo, o užtikrinti organizacijos efektyvų darbą, suteikti pakankamą terminą kolektyviniams nariams išrinkti ir siūlyti savo atstovus į valdybą. Mano, jog nutartyje pagrįstai nustatyta, jog atsakovas veiklą vykdo ir yra priimami su jo valdymu susiję sprendimai.

8Atskirasis skundas netenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

10Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmos instancijos teismas pagrįstai netenkino ieškovų prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

11Pagal CPK 144 str. 1 d. teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, esant dviem sąlygoms: 1) jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą; 2) jeigu netaikant konkrečių priemonių teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba tapti neįvykdomu. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galbūt ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010; 2014 m. spalio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1458/2014).

12Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – asmens, kuriam jos taikomos, didesnio ar mažesnio masto teisių ir interesų varžymas – suponuoja šio instituto taikymo išimtinumą, todėl asmeniui, kuris teismui teikia tokį prašymą, tenka pareiga pagrįsti tokių priemonių taikymo būtinumą. Vien tik kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas nesuteikia pranašumo prieš kitą šalį ir savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, tiek kreipimasis į teismą, tiek pareikštų reikalavimų pobūdis ir mastas iš esmės priklauso nuo paties pareiškėjo valios. Deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti taip pat nesudaro pagrindo varžyti kito asmens teises (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1329/2014; 2014 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1756/2014).

13Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-2012/2011, yra nurodęs, kad ieškiniai pagal procesinį tikslą skirstomi į ieškinius: 1) dėl pripažinimo; 2) dėl priteisimo; 3) dėl teisinių santykių modifikavimo. Ieškiniai dėl pripažinimo paprastai turi prejudicinę galią ieškiniams dėl priteisimo ir nereikalauja priverstinio vykdymo.

14Nagrinėjamu atveju, atskirasis skundas iš esmės grindžiamas argumentu, jog teismas neteisingai įvertino 2016-01-12 rašte Nr. 10-003 esančią informaciją, ir teigia, kad jame esantys duomenys patvirtina, jog atsakovas yra pasiruošęs išrinkti valdybos narius bei siekia išvengti jam nepalankaus teismo sprendimo. Kaip minėta, ieškovai ieškiniu prašo pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ Koordinacinės tarybos 2015-10-03 nutarimą dėl visų valdybos narių atšaukimo. Taigi, pareikštas reikalavimas yra dėl pripažinimo ir jis priverstinio vykdymo nereikalauja. Be to, kaip minėta, apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja atskirojo skundo ribose. Teismo reikalavimu, atsakovas LPS „Solidarumas“ pateikė koordinacinės tarybos 2016-03-05 posėdžio protokolą, iš kurio turinio matyti, kad šiame posėdyje buvo išrinkta valdyba. Dėl šios priežasties tenkinti atskirojo skundo reikalavimą, t.y. panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-01-22 nutartį ir iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos uždrausti atsakovui rinkti valdybos narius, apskritai nebėra tikslinga. Kita vertus, ieškovų prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė neatitiktų laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiamų tikslų ir nepagrįstai suvaržytų atsakovo kolektyvinių narių įstatuose numatytas teises. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, turi būti įvertinama ne tik reali grėsmė, bet ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams ir jų tikslingumas bei ekonomiškumas. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškovo atskirajame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį.

15Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino ieškovų prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 22 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p., CPK 338 str.).

16Kiti atskirojo skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi ir neturi esminės reikšmės bylos nagrinėjimui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

18Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai