Byla 2-375-798/2016
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo uždarosios akcinės bendrovės „Jovitos turizmo agentūra“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Kelionių turas“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. lapkričio 4 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjos skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo uždarosios akcinės bendrovės „Jovitos turizmo agentūra“ bankroto byloje.

2Apeliacinės instancijos teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Šiaulių apygardos teismo 2011 m. spalio 11 d. nutartimi UAB „Jovitos turizmo agentūra“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Ius Positivum“.

5Pareiškėja (kreditorė) UAB „Kelionių turas“ kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašė: 1) panaikinti BUAB „Jovitos turizmo agentūra“ kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatus; 2) pripažinti negaliojančiu BUAB „Jovitos turizmo agentūra“ kreditorių susirinkimo protokolą Nr. 5-1; 3) įpareigoti BUAB „Jovitos turizmo agentūra“ bankroto administratorių sušaukti kreditorių susirinkimą, kuriame būtų numatytas klausimas dėl neparduoto įmonės turto nurašymo ar panaudojimo, taip pat įmonės pabaigos. Nurodė, kad 2015 m. liepos 10 d. įvyko įmonės kreditorių susirinkimas, ir įmonės kreditorės UAB „Mercbusas“ pasiūlymas dėl susirinkimo darbotvarkės nebuvo pateiktas susipažinti kitiems įmonės kreditoriams. Be to, pažymėjo, kad yra pasibaigęs Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 33 straipsnio 4 dalyje nustatytas 24 mėnesių įmonės likvidavimo terminas.

6Atsakovė BUAB „Jovitos turizmo agentūra“ bankroto administratorė UAB „Ius Positivum“ prašė skundą atmesti, skirti pareiškėjai 5729 Eur baudą, ją sumokant atsakovei ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad bankroto administratorei nekyla prievolės prieš kreditorių susirinkimą atskirai supažindinti kiekvieną kreditorių su pateiktais pasiūlymais, o 24 mėnesių įmonės likvidavimo terminas nėra praleistas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Šiaulių apygardos teismas 2015 m. lapkričio 4 d. nutartimi pareiškėjos skundą atmetė, priteisė bankroto administratorei iš pareiškėjos 300 Eur advokato pagalbos išlaidų. Teismas nurodė, kad pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę (už ar prieš) dėl kiekvieno nutarimo. Bylos medžiaga patvirtina, kad kreditoriams buvo suteikta galimybė dalyvauti susirinkime, gauti atitinkamą informaciją ir pareikšti savo poziciją balsuojant, ir į 2015 m. liepos 10 d. kreditorių susirinkimą neatvyko nė vienas kreditorius, tarp jų ir pareiškėja. Teismas sprendė, kad skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo tvarka nebuvo pažeista, jokio išankstinio pranešimo apie raštu pareikštas nuomones ar alternatyvius pasiūlymus, jų pateikimą, turinį, ĮBĮ normos nenumato. Taip pat teismas nurodė, kad 2014 m. balandžio 14 d. teismo nutartimi buvo pratęstas 24 mėnesių terminas iki tol, kol bus baigtos visos BUAB „Jovitos turizmo agentūra“ bankroto procedūros, todėl 24 mėnesių likvidavimo terminas nėra praleistas ir administratorė įmonės turtą – autobusą „Neoplan N116“ realizuoja ĮBĮ nustatyta tvarka. Teismas taip pat netenkino pareiškėjos prašymo įpareigoti administratorę sušaukti kreditorių susirinkimą, kuriame būtų numatytas klausimas dėl neparduoto įmonės turto nurašymo ar panaudojimo, taip pat įmonės pabaigos, nes įstatymas išsamiai nustato subjektus, turinčius teisę sušaukti kreditorių susirinkimą. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjos siūlymas autobusą nurašyti ir perduoti jai yra nesąžiningas kitų kreditorių atžvilgiu, bei prieštarauja ĮBĮ 33 straipsnio 6 daliai, pagal kurią įkeistas turtas parduodamas iš varžytinių Vyriausybės nustatyta tvarka.

9Teismas atmetė administratorės prašymą skirti baudą pareiškėjai, nes byloje nėra pakankamai duomenų, rodančių, jog pareiškėja akivaizdžiai siekė sukelti nepatogumus, trukdžius, rūpesčius.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Pareiškėja UAB „Kelionių turas“ atskirajame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. lapkričio 4 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos skundą tenkinti visa apimtimi bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Ginčijamo kreditorių susirinkimo metu buvo svarstyta dėl bankrutuojančiai įmonei priklausančio autobuso pardavimo. Dėl šio klausimo buvo pateiktas administratorės siūlymas, apie kurį įmonės kreditoriai buvo informuoti ir kreditorės UAB „Mercbusas“ siūlymas, apie kurį kiti kreditoriai nebuvo informuoti, todėl neturėjo galimybės pareikšti savo nuomonės (pritarti ar nepritarti alternatyviam projektui), o tai reiškia, kad buvo pažeistos kreditorių teisės gauti informaciją, išreikšti savo nuomonę svarstomais klausimais. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad ĮBĮ nereglamentuoja kreditorių pateiktų projektų svarstymo tvarkos, tačiau tokia aplinkybė neduoda pagrindo išvadai, kad bankroto administratorius, organizuodamas kreditorių susirinkimą, gali neinformuoti kreditorių apie gautus kitų kreditorių projektus svarstytinais klausimais.
  2. ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalis numato, kad jeigu per 24 mėnesius nuo teismo nutarties pripažinti įmonę bankrutavusia įsiteisėjimo dienos lieka neparduoto ir kreditoriams neperduoto įmonės turto ir kreditorių nepatenkintų reikalavimų, šis turtas, kaip neturintis rinkos vertės, kreditorių sprendimu turi būti nurašytas. Teismas nurodė, kad įstatyme nustatytas 24 mėnesių terminas buvo pratęstas iki kol bus baigtos visos bankroto procedūros. Pažymėtina, kad šiai dienai iš esmės visos reikalingos procedūros yra baigtos, išskyrus vienintelio autobuso, kuris įkeistas pareiškėjai, realizavimą. Teismo motyvas, kad bankroto administratorė autobusą realizuoja ĮBĮ nustatyta tvarka reiškia, kad po dviejų varžytinių, daugiau kaip 4 mėnesius trukusio pardavinėjimo laisvoje rinkoje, yra tikslinga ir protinga ir toliau neapibrėžtą laiką bandyti parduoti autobusą, nepaisant nei to, kad rinkoje nėra susidomėjimo šiuo daiktu, nei to, kad kasdien autobuso vertė mažėja, prieštarauja teisingumo, protingumo principams, bankroto procedūrų tikslams ir principams. Be to, net ir esant pratęstam 24 mėnesių terminui, bankroto procedūros negali būti tęsiamos neapibrėžtą laiką – matant, kad turto pardavinėjimas jokios naudos neduoda, t. y. pagal paklausą rinkoje jis yra bevertis, turi būti taikomos ĮBĮ 33 straipsnio nuostatos, įskaitant turto nurašymą ir perdavimą įkaito turėtojui, t. y. apeliantei.
  3. Administratorės nesąžiningas elgesys, kreditorių teisių pažeidinėjimas neturėtų būti toleruojamas.

12Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė BUAB „Jovitos turizmo agentūra“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašo išreikalauti iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenis apie UAB „Kelionių turas“ ir UAB „Mercbusas“ darbuotojus (2 t., 1-11 b. l.). Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. BUAB „Jovitos turizmo agentūra“ 2015 m. liepos 10 d. kreditorių susirinkime naujas darbotvarkėje nenumatytas klausimas nebuvo svarstomas – kreditorius UAB „Mercbusas“ pateikė tik alternatyvų pasiūlymą svarstomu darbotvarkės klausimu, o tokiu atveju, priešingai nei nurodė apeliantė, tiek pagal ĮBĮ, tiek pagal teismų praktiką, administratorius neturi prievolės prieš susirinkimą informuoti kitų kreditorių ar dėl to atidėti kreditorių susirinkimą. Be to, priešingai nei nurodė apeliantė, dauguma kreditorių priėmė visiems kreditoriams ekonomiškai naudingą nutarimą, nes jį įgyvendinus ir realizavus autobusą, įmonė gautų piniginių lėšų, kurios būtų skirtos proporcingai kreditorių finansiniams reikalavimams bent iš dalies padengti. Tuo tarpu apeliantė nesąžiningai siekia, jog autobusas nebūtų parduotas, o būtų tiesiog nurašytas ir neatlygintinai jai perduotas.
  2. Nepagrįsti skundo teiginiai, kad BUAB „Jovitos turizmo agentūra“ bankroto procedūros iš esmės yra baigtos, autobusas yra bevertis ir rinkoje nepaklausus. Apeliantė nenurodė jokių aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima daryti bent jau pagrįstą prielaidą, kad autobusas yra bevertis ar nepaklausus. Priešingai, į administratorę nuolat kreipiasi suinteresuoti asmenys, tačiau autobuso realizavimas negalimas dėl apeliantės prašymu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių.
  3. Nors apeliantė nurodė, kad administratorė elgiasi nesąžiningai ir negina kreditorių interesų, tačiau nepateikė jokių aplinkybių ir jas pagrindžiančių įrodymų, kurių pagrindu būtų galima daryti tokią išvadą.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str., 338 str.).

15Nagrinėjamoje byloje apeliantė ginčija 2015 m. liepos 10 d. įvykusio BUAB „Jovitos turizmo agentūra“ pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo buvo nutarta dėl bendrovei priklausančio autobuso pardavimo tvarkos, t. y. buvo nutarta autobusą pardavinėti laisvu pardavimu 4 mėnesius, apie pardavimą skelbti www.autoplius.lt bei nustatytos autobuso pardavimo kainos. Apeliantė nesutinka su teismo išvada, jog priimant ginčijamą nutarimą nebuvo pažeista kreditorių informavimo bei nutarimo priėmimo tvarka. Tiek skundas apygardos teismui, tiek atskirais skundas grindžiamas argumentu, kad kiti kreditoriai nebuvo informuoti apie kreditoriaus UAB „Mercbusas“ alternatyvų siūlymą ir jo motyvaciją, dėl to negalėjo išreikšti savo nuomonės svarstomais klausimais. Apeliacinės instancijos teismas atmeta šiuos argumentus kaip nepagrįstus.

16Byloje nustatyta, kad 2015 m. liepos 7 d. atsakovė sušaukė BUAB „Jovitos turizmo agentūra“ kreditorių susirinkimą, kuriame darbotvarkės klausimu Nr. 1 buvo svarstoma dėl BUAB „Jovitos turizmo agentūra“ priklausančio autobuso pardavimo tvarkos nustatymo. Dėl nesusidariusio balsų kvorumo 2015 m. liepos 7 d. susirinkimas neįvyko. Pakartotinis susirinkimas su ta pačia darbotvarke sušauktas 2015 m. liepos 10 d., visi susirinkime dalyvavę kreditoriai balsavo raštu, nei vienas kreditorius susirinkime tiesiogiai nedalyvavo. Kreditorė UAB „Mercbusas“, balsuodama raštu, pateikė alternatyvų pasiūlymą svarstomu darbotvarkės klausimu, už kurį balsavo ji pati ir apeliantė UAB „Kelionių turas“, tačiau šiam nutarimo projektui priimti neužteko kreditorių balsų daugumos. Pažymėtina, kad apeliantė skunde neneigia, kad kreditoriams buvo žinoma apie susirinkimo darbotvarkę. Procedūriniu pažeidimu apeliantė laiko tai, kad kiti kreditoriai nebuvo informuoti apie alternatyvų kreditorės UAB „Mercbusas“ pasiūlymą ir negalėjo pareikšti savo nuomonės.

17Kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose, balsuoti jame priimamais klausimais ir ginti savo teises (ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punktas). ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę (už ar prieš) dėl kiekvieno nutarimo ir ši nuomonė turi būti įskaitoma į kreditorių susirinkimo (taip pat ir pakartotinio susirinkimo) balsavimo rezultatus, apie tai paskelbiant kreditorių susirinkimo metu. Kaip matyti iš kreditorių susirinkimo protokolo, jame svarstyti du alternatyvūs nutarimo projektai ir kreditorių balsų dauguma priimtas nutarimas, kurį pasiūlė administratorė (1 t., 77-78 b. l.). Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje, jokio išankstinio pranešimo apie raštu pareikštas nuomones ar alternatyvius pasiūlymus, jų pateikimą, turinį, ĮBĮ normos nenumato. Teismų praktikoje akcentuojama, jog negali būti tapatinami kreditorių susirinkime spręstini klausimai (darbotvarkė) ir pasiūlymai, kaip juos spręsti (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-390/2012, 2014 m. rugsėjo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1566/2014). Kreditorius, kuris suinteresuotas būti informuotas apie kitų kreditorių raštu pareikštą nuomonę (kuria laikytinas ir alternatyvus pasiūlymas) susirinkimo darbotvarkės klausimu, turi galimybę šią informaciją sužinoti iki kreditorių susirinkimo, taip pat dalyvauti susirinkime, jame gauti atitinkamą informaciją ir pareikšti savo poziciją balsuodamas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-469/2013; 2014 m. rugsėjo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1566/2014). Apeliantė apie kreditorės UAB „Mercbusas“ pasiūlymą žinojo, kiti kreditoriai, žinodami susirinkimo darbotvarkę, taip pat turėjo visas galimybes sušaukto kreditorių susirinkimo metu susipažinti su kito kreditoriaus UAB „Mercobusas“ pasiūlymu ir už jį balsuoti. Pažymėtina, kad kiti kreditoriai šio nutarimo neskundė ir neteigė, jog, nežinodami informacijos apie alternatyvų pasiūlymą, negalėjo pareikšti savo nuomonės.

18Apeliantė skunde taip pat nurodo, kad pagal ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalį, jeigu per 24 mėnesius nuo teismo nutarties pripažinti įmonę bankrutavusia įsiteisėjimo dienos lieka neparduoto ir kreditoriams neperduoto bankrutavusios įmonės turto ir kreditorių nepatenkintų reikalavimų, šis turtas, kaip neturintis rinkos vertės, kreditorių, kurių reikalavimams tenkinti neužteko lėšų, sprendimu turi būti nurašytas. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad Šiaulių apygardos teismo 2014 m. balandžio 14 d. nutartimi 24 mėnesių terminas pratęstas iki tol, kol bus baigtos visos BUAB „Jovitos turizmo agentūra“ bankroto procedūros, todėl likvidavimo terminas nėra praleistas, ir bankroto administratorė autobusą realizuoja ĮBĮ nustatyta tvarka. Apeliantės manymu, net ir esant pratęstam 24 mėnesių terminui, bankroto procedūros negali tęstis neapibrėžtą laiką, o pardavinėjamam turtui esant iš esmės beverčiam, turi būti taikomos kitos ĮBĮ 33 straipsnio numatytos taisyklės, įskaitant turto nurašymą ir perdavimą apeliantei. Visų pirma pažymėtina, kad apeliantės teiginys, jog įmonei priklausantis autobusas yra bevertis, nepagrįstas jokiais įrodymais (CPK 178 str.). Be to, kaip nurodo administratorė atsiliepime į atskirtąjį skundą, atsakovė negalėjo autobuso iki šiol realizuoti, nes apeliantės prašymu nagrinėjamoje byloje 2015 m. liepos 20 d. nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas BUAB „Jovitos turizmo agentūra“ kreditorių susirinkimo 2015 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. 5-1 vykdymas, t. y. sustabdytas autobuso realizavimas iki kol nebus išspręstas klausimas dėl ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumo. Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gruodžio 17 d. nutartimi minėta 2015 m. liepos 20 d. teismo nutartis panaikinta ir UAB „Kelionių turas“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmestas.

19Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai neturi esminės reikšmės klausimo, dėl kurio kilo ginčas, teisingam išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas šių argumentų neaptaria. Dėl tos pačios priežasties teismas netenkina ir atsakovės atsiliepime nurodyto prašymo išreikalauti papildomus įrodymus apie UAB „Kelionių turas“ ir UAB „Mercbusas“ darbuotojus.

20Remiantis išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutarties, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

21Atmetus atskirąjį skundą, iš apeliantės UAB „Kelionių turtas“ priteisiamos atsakovės BUAB „Jovitos turizmo agentūra“ patirtos advokato pagalbos išlaidos (CPK 98 str. 1 d.). Atsakovė pateikė įrodymus, kad už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą patyrė 726 Eur bylinėjimosi išlaidų (2 t., 63, 64 b. l.). Prašomų atlyginti išlaidų dydis viršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 (2015-03-19 įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) 8.16 p. nurodytą dydį, todėl yra mažintinas. Atsižvelgiant į tai, kad byla nėra sudėtinga, bei vadovaujantis minėtomis Rekomendacijomis, atsakovei iš apeliantės UAB „Kelionių turas“ priteistina 294,04 Eur šių išlaidų (CPK 98 str.).

22Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Šiaulių apygardos teismo 2015 m. lapkričio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

24Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Kelionių turas“ (į. k. 302598873) atsakovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Jovitos turizmo agentūra“ (į. k. 145604942) 294,04 Eur bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. Apeliacinės instancijos teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. spalio 11 d. nutartimi UAB „Jovitos... 5. Pareiškėja (kreditorė) UAB „Kelionių turas“ kreipėsi į teismą su... 6. Atsakovė BUAB „Jovitos turizmo agentūra“ bankroto administratorė UAB... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. lapkričio 4 d. nutartimi pareiškėjos... 9. Teismas atmetė administratorės prašymą skirti baudą pareiškėjai, nes... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Pareiškėja UAB „Kelionių turas“ atskirajame skunde prašo panaikinti... 12. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė BUAB „Jovitos turizmo... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Nagrinėjamoje byloje apeliantė ginčija 2015 m. liepos 10 d. įvykusio BUAB... 16. Byloje nustatyta, kad 2015 m. liepos 7 d. atsakovė sušaukė BUAB „Jovitos... 17. Kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti... 18. Apeliantė skunde taip pat nurodo, kad pagal ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalį, jeigu... 19. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai neturi esminės... 20. Remiantis išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas... 21. Atmetus atskirąjį skundą, iš apeliantės UAB „Kelionių turtas“... 22. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 23. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. lapkričio 4 d. nutartį palikti... 24. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Kelionių turas“ (į. k....