Byla 2-469/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Vyto Miliaus ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės ,,Vaučerių bankas“atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 18 d. nutarties, kuria atmesti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Visoda“ kreditorių uždarosios akcinės bendrovės „Infigo“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Vaučerių bankas“ skundai dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Visoda“ 2012 m. birželio 1 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais civilinėje byloje Nr. B2-2148-259/2012, byloje dalyvaujant tretiesiems asmenims akcinei bendrovei „Swedbank“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Swedbank lizingas“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4BUAB „Visoda“ 2012 m. birželio 1 d. kreditorių susirinkime buvo priimti šie nutarimai:

51) patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2011-12-10 iki 2012-05-25;

62) patvirtinti pradinę BUAB „Visoda“ nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto komplekso, t.y. negyvenamosios patalpos - automobilių remonto dirbtuvių, kurių unikalus Nr. 2196-5010-9011:0002, kitų statinių - kiemo aikštelės, kurios unikalus Nr. 2196-3014-6572, bei valstybinės žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 2101-0007-0057, dalies nuomos teisės, pardavimo kainą pirmosioms varžytynėms 880 000 Lt plius PVM, jei turtas PVM objektas (tame tarpe įkeisto turto kaina 850 000 Lt, neįkeisto turto kaina 30 000 Lt). Nekilnojamojo turto komplekso nepardavus pirmosiose varžytynėse, patvirtinti pradinį, turto komplekso pardavimo kainą antrosioms varžytynėms 792 000 Lt plius PVM, jei turtas PVM objektas (tame tarpe įkeisto turto kaina 765 000 Lt, neįkeisto turto kaina 27 000 Lt). Nekilnojamojo turto kompleksą parduoti iš varžytynių 2001-07-03 LRV nutarimo Nr. 831 nustatyta tvarka. Nustatyti abejose varžytynėse 3 % turto kainos didinimo intervalą. Nustatyti 1 000 Lt mokestį abiejų varžytynių žiūrovui. Įpareigoti administratorių organizuoti šio turto pardavimo varžytynes, apie abiejų varžytynių vykdymą paskelbiant tuo pačiu metu.Nekilnojamojo turto nepardavus antrose varžytynėse, patvirtinti pradinę BUAB „Visoda“ nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto komplekso, t.y. negyvenamosios patalpos - automobilių remonto dirbtuvių, kurių unikalus Nr. 2196-5010-9011:0002, kitų statinių- kiemo aikštelės, kurios unikalus Nr. 2196-3014-6572, bei valstybinės žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 2101-0007-0057, dalies nuomos teisės, pardavimo kainą trečiosioms varžytynėms 704 000 Lt plius PVM, jei turtas PVM objektas (tame tarpe įkeisto turto kaina 680 000 Lt, neįkeisto turto kaina 24 000 Lt). Nekilnojamojo turto komplekso nepardavus trečiosiose varžytynėse, patvirtinti pradinę turto komplekso pardavimo kainą antrosioms varžytynėms 616 000 Lt plius PVM, jei turtas PVM objektas (tame tarpe įkeisto turto kaina 595 000 Lt, neįkeisto turto kaina 21 000 Lt). Nekilnojamojo turto kompleksą parduoti iš varžytynių 2001-07-03 LRV nutarimo Nr. 831 nustatyta tvarka. Nustatyti abiejose varžytinėse 3 % turto kainos didinimo intervalą. Nustatyti 1 000 Lt mokestį abiejų varžytynių žiūrovui. Įpareigoti administratorių organizuoti šio turto pardavimo varžytynes, apie abiejų varžytynių vykdymą paskelbiant tuo pačiu metu;

73) BUAB „Visoda“ nuosavybės teise priklausantį trumpalaikį turtą (įvairiausias padėvėtas automobilių detales) pardavinėti be varžytynių 2011-12-16 kreditorių susirinkimo patvirtintomis kainomis, apie jo pardavimą skelbiant viešai. Dėl per 2 mėn. neparduoto turto organizuoti kreditorių susirinkimą dėl pardavimo kainų ir pardavimo tvarkos nustatymo;

84) patvirtinti administratoriaus paruoštas 2011 metų UAB „Visoda“ metines finansines ataskaitas (balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitas);

95) pakeisti patvirtintą administravimo išlaidą sąmatą ir nuo šio sprendimo nustatyti: a) atlyginimas administratoriui - 4 000 Lt plius PVM visam bankroto procesui iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos; b) turto išlaikymo išlaidos (elektra, vanduo, dujos, apsauga ir kt.) ir priežiūros išlaidos - pagal faktą, bet ne daugiau kaip 2 000 Lt plius PVM/mėn.; c) kitos išlaidos (pašto kanceliarinių prekių, kuro, ryšio) – pagalfaktą, bet ne daugiau kaip 500 Lt plius PVM/mėn.

10BUAB „Visoda“ kreditorius UAB „Infigo“ pateikė teismui skundą, kuriuo prašė pripažinti neteisėtais, negaliojančiais ir panaikinti BUAB „Visoda“ 2012-06-01 kreditorių susirinkimo nutarimus Nr. 2, 3 ir 5. Kreditoriaus vertinimu, ginčijamu nutarimu Nr. 2 buvo nustatytos pernelyg mažos BUAB „Visoda“ turto pardavimo kainos. Nesutikimą su ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 3 kreditorius grindė tuo, jog „Swedbank“, AB siūlomas nutarimo projektas dėl trečio darbotvarkės klausimo kreditoriams pateiktas nebuvo, todėl tiek kreditoriaus UAB „Infigo“, tiek kitų susirinkime nedalyvavusių kreditorių atžvilgiu buvo priimtas netikėtas (siurprizinis) kreditorių susirinkimo nutarimas, dėl kurio jie negalėjo pasisakyti. UAB „Infigo“ nuomone, ginčijamu nutarimu Nr. 5 įmonės bankroto administratoriui yra nustatytas pernelyg mažas atlyginimas. UAB „Infigo“ nuomone, 2011-05-13 BUAB „Visoda“ kreditorių susirinkime patvirtinta administravimo išlaidų sąmata bei nustatytas atlyginimas administratoriui buvo tinkamas, todėl jo nereikėjo keisti.

11BUAB „Visoda“ kreditorius UAB „Vaučerių bankas“ pateikė teismui skundą, kuriuo prašė pripažinti neteisėtais, negaliojančiais ir panaikinti visus BUAB „Visoda“ 2012-06-01 priimtus kreditorių susirinkimo nutarimus. Kreditoriaus UAB „Vaučerių bankas“ nuomone, kreditorių susirinkimas negalėjo svarstyti naujų klausimų, kol Lietuvos apeliaciniame teisme neišnagrinėta civilinė byla Nr. 2A-1470/2012 pagal BUAB „Visoda“ kreditoriaus UAB „Infigo“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011-12-16 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2374-273/2011, kuriuo buvo atmestas UAB „Infigo“ ieškinys dėl kredito sutarties, sutartinės hipotekos ir sutartinio įkeitimo sandorių pripažinimo negaliojančiais. Šiuo metu BUAB „Visoda“ kreditoriaus „Swedbank“, AB kreditoriniai reikalavimai sudaro 94,57 % visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų, ko pasėkoje sprendimų priėmimas kreditorių susirinkimuose priklauso išimtinai nuo jo valios. Tuo tarpu patenkinus UAB „Infigo“ ieškinį bei kredito sutartį, sutartinės hipotekos ir sutartinio įkeitimo sandorius pripažinus negaliojančiais ab initio, kreditorių finansinių reikalavimų santykis neabejotinai pasikeistų bei būtų pagrindas konstatuoti, kad visi kreditorių susirinkimo nutarimai priimti esant dabartiniam, neteisingam kreditorių finansinių reikalavimų santykiui, taip pat yra neteisėti. Reikalavimą pripažinti negaliojančiu antru darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą kreditorius taip pat grindė motyvu, kad šiuo nutarimu nustatytos BUAB „Visoda“ turto pardavimo kainos yra pernelyg mažos. Nurodė, kad kreditoriams nebuvo pateiktas „Swedbank“, AB siūlomas nutarimo projektas dėl trečio darbotvarkės klausimo, todėl raštu balsavę ir/ar susirinkime nedalyvavę kreditoriai nežinojo, kad kreditorių susirinkime bus sprendžiamas „Swedbank“, AB siūlomas nutarimo projektas. Tokiu būdu buvo pažeistos kreditorių teisės, kadangi buvo priimtas netikėtas (siurprizinis) kreditorių susirinkimo nutarimas, kas lemia šio nutarimo neteisėtumą. UAB „Vaučerių bankas“ teigimu, penktu darbotvarkės klausimu nustatytasatlyginimas bankroto administratoriuiyra pernelyg mažas.

12Bankrutavusios UAB „Visoda“ administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ nurodė, jog skundai yra iš dalies pagrįsti, prašė kreditorių skundus nagrinėti teismo nuožiūra. Administratoriaus teigimu, susirinkimo atidėjimas, kol bus išnagrinėtas UAB „Infigo“ apeliacinis skundas, būtų užvilkinęs BUAB „Visoda“ bankroto procesą, tokiu būdu pažeidžiant kitų BUAB „Visoda“ kreditorių teises kuo greičiau gauti savo finansinio reikalavimo patenkinimą. Administratoriaus nuomone, naikinti trečiu darbotvarkės klausimu priimtų nutarimų nėra pagrindo, kadangi kreditorių susirinkime dalyvavo BUAB „Visoda“ kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma yra 13 058 194,57 Lt, kas sudaro 96,23 % visų bendrovės kreditorių finansinių reikalavimų. Už skundžiamu trečiu darbotvarkės klausimu priimtus nutarimus balsavo „už“ - 95,77 % visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos. Todėl nutarimas priimtas teisėtai (ĮBĮ 24 str. 1 d.). UAB „Infigo“ ir UAB „Vaučerių bankas“ buvo tinkamai informuoti apie susirinkimą, savo teise fiziškai dalyvauti kreditorių susirinkime (ĮBĮ 21 str. 1 d. 3 p.) nepasinaudojo. Administratoriaus nuomone, UAB „Infigo“ir UAB „Vaučerių bankas“ motyvai dėl skundžiamų nutarimų Nr. 2 ir 5 nepagrįstumo yra teisingi, nes šie nutarimai gali pažeisti tiek pačios BUAB „Visoda“, tiek jos kreditorių interesus.

13BUAB „Visoda“ kreditorius „Swedbank“, AB prašė skundus atmesti, skirti UAB „Infigo“ ir UAB „Vaučerių bankas“ abiems po 20 000 Lt baudą, taip pat CPK 300 straipsnio tvarka įvertinti, ar UAB „Vaučerių bankas“ direktoriaus V. A. ir BUAB „Visoda“ administratoriaus l.e.p. direktoriaus K. S. veiksmuose, surašant dokumentus, kuriais buvo siekiama sudaryti įspūdį, kad UAB „Vaučerių bankas“ BUAB „Visoda“ kreditorių susirinkimo nutarimus gavo ne anksčiau kaip 2012-06-18, turi administracinio nusižengimo ar nusikalstamos veikos požymių. Kreditoriaus „Swedbank“, AB nuomone, skundų argumentai dėl susirinkimo nutarimo antru darbotvarkės klausimu negaliojimo yra nepagrįsti, nesĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punktas nustato, kad nekilnojamasis turtas ir įkeistas turtas parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka. Vyriausybės 2001-07-03 nutarimu Nr. 831 patvirtinto Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos aprašo (toliau - Aprašas) 7 punktas nustato, kad turto vertinimo tvarką nustato ir pradinę turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas. Analogiškai reglamentuojama ir ĮBĮ 23 straipsnio 5 punkte. Vadinasi, būtent kreditorių susirinkimui, o ne teismui teisės aktai suteikia teisę nustatyti parduodamo turto vertę bei pardavimo tvarką. Teismas, kuriam gali būti skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas, tik patikrina, ar kreditorių priimami sprendimai yra pagrįsti, teisingi ir motyvuoti, ar nepažeidžia kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Kreditorius „Swedbank“, AB atkreipia dėmesį, jog prieš nustatant ginčo įkeisto turto pardavimo kainas, jis buvo įvertintas ir kreditoriams buvo pateikta UAB „Resolution valuation“ atlikta Turto vertės nustatymo pažyma, kurioje nurodyta, kad ginčo BUAB „Visoda“ nekilnojamojo turto vertė yra 880 000 Lt. BUAB „Visoda“ kreditorių 2012-06-01 susirinkimui buvo pateikti du nutarimų projektai (administratoriaus ir „Swedbank“, AB), tačiau abiejuose projektuose buvo nustatyta ta pati pradinė BUAB „Visoda“ priklausančio „Swedbank“, AB įkeisto turto pradinė pardavimo kaina - 880 000 Lt. Nei UAB „Infigo“, nei UAB „Vaučerių bankas“ savo siūlomo nutarimo projektonepateikėir susirinkimenedalyvavo, jokių argumentų, dėl ko ginčijamas nutarimas galėtų būti pripažintas negaliojančiu, savo skunduose taip pat nenurodė. Skunduose nepagrįstai teigiama, jog nustatytos turto pardavimo kainos yra pernelyg mažos, pakankamos tik įkaito turėtojo reikalavimams patenkinti. Kreditoriaus „Swedbank“, AB nuomone, tokiais veiksmais UAB „Infigo“ ir UAB „Vaučerių bankas“ akivaizdžiai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis ir vilkina bankroto procesą, kadangi ginčo turto nustatyta rinkos vertė yra 880 000 Lt, o įkaito turėtojo reikalavimai yra 12 832 452,49 Lt, t. y. 14 kartų didesnis, nei parduodamo turto vertė. Kreditoriaus „Swedbank“, AB nuomone, skundų argumentai dėl susirinkimo nutarimo trečiu darbotvarkės klausimu negaliojimo taip pat yra nepagrįsti. Iš kreditoriams pateiktų nutarimų projektų trečiu darbotvarkės klausimu matyti, jog BUAB „Visoda“ administratorius pasiūlė neparduotą trumpalaikį turtą parduoti už kainą ne mažesnę, kaip antrinių žaliavų supirkimo kaina, o „Swedbank“, AB pasiūlė neparduotą trumpalaikį turtą parduoti BUAB „Visoda“ kreditorių 2011-12-16 susirinkimo patvirtintomis kainomis. Taigi, BUAB „Visoda“ kreditoriai nutarė ginčo turtą parduoti už didžiausią iš pasiūlytų kainų, kas yra naudinga visiems kreditoriams. Kreditoriaus „Swedbank“, AB nuomone, BUAB „Visoda“ kreditoriai, balsuodami už BUAB „Visoda“ administravimo išlaidų sąmatą, įskaitant ir atlyginimą administratoriui, atsižvelgė į ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nustatytus reikalavimus ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą. Nei UAB „Infigo“, nei UAB „Vaučerių bankas“ alternatyvaus pasiūlymo nepateikė, prieš patvirtintą administravimo išlaidų sąmatąir administratoriaus atlyginimo dydį nebalsavo, todėl galimo savo teisių pažeidimo negali grįsti savo neveiklumu ir nerūpestingumu. Kreditorius „Swedbank“, AB atkreipia dėmesį, jog BUAB „Visoda“ administratorius ginčo nutarimo dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimoneskundė, reiškia su juo sutiko. Ginčas kilo ne dėl administravimo išlaidų padidinimo, o dėl jų sumažinimo, todėl „Swedbank“, AB mano, jog UAB „Infigo“ ir UAB „Vaučerių bankas“ nelaikytini suinteresuotais asmenimis skundui pareikšti, nes atsižvelgiant į faktinę bankroto bylos situaciją, akivaizdu, kad UAB „Infigo“ ir UAB „Vaučerių bankas“neturės prisidėti prie administravimo išlaidų atlyginimo.

14Atsiliepime į kreditoriaus UAB „Vaučerių bankas“ skundą kreditorius „Swedbank“, AB papildomai nurodė, jog UAB „Vaučerių bankas“ skundas yra pateiktas praleidus ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje numatytą 14 dienų terminą skundui pateikti. Be to, UAB „Vaučerių bankas“ argumentai, jog BUAB „Visoda“ kreditoriai neturi teisės priimti jokių nutarimų, kol nebus išnagrinėtas UAB „Infigo“ apeliacinis skundas civilinėje byloje Nr. 2A-1470/2012, yra nepagrįsti. Kauno apygardos teismas 2010-09-01 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2273-259/2010 patvirtino „Svvedbank“, AB 12 832 452,49 Lt dydžio kreditorinius reikalavimus.

15Bankrutavusios UAB „Visoda“ kreditorius „Swedbank lizingas“, UAB prašė skundus atmesti, UAB „Infigo“ ir UAB „Vaučerių bankas“ skundų nepagrįstumą grįsdamas analogiškais kaip ir kreditoriaus „Swedbank“, AB pateiktais argumentais.

16II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

17Kauno apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 18 d. nutartimi nutarė kreditorių UAB „Infigo“ ir UAB „Vaučerių bankas“ skundus atmesti ir paskirti UAB „Infigo“ ir UAB „Vaučerių bankas“ po 10 000 Lt baudą.

18Teismas netenkino „Swedbank“, AB prašymo atmesti UAB „Vaučerių bankas“skundą tuo faktiniu pagrindu, jog skundas yra pateiktas praleidus ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje numatytą 14 dienų terminą skundui pateikti, nurodęs, jog nenustatyta jokių aplinkybių, įrodančių suinteresuoto asmens teiginį, jog UAB „Vaučerių bankas“ skundžiamus nutarimus gavo anksčiau nei 2012-06-18.

19Teismas sprendė, kad naikinti skundžiamus nutarimus dėl jų priėmimo procedūrinių pažeidimų nėra pagrindo, nes BUAB „Visoda“ 2012-06-01 kreditorių susirinkime dalyvavo BUAB „Visoda“ kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma yra 13 058 194,57 Lt, o tai yra 96,23 % visų teismo patvirtintų bendrovės kreditorių finansinių reikalavimų suma,skundžiamus susirinkimo nutarimusantru irpenktu darbotvarkės klausimais priėmė kreditoriai, turintys atitinkamai 96,23% bei 95,94% visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumą, o už trečiu darbotvarkės klausimu priimtus nutarimus balsavo kreditoriai, turintys 95,77 % visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumą. Teismas nurodė, kad UAB „Infigo“ ir UAB „Vaučerių bankas“ buvo tinkamai informuoti apie susirinkimą, savo teise realiai dalyvauti kreditorių susirinkime (ĮBĮ 21 str. 1 d. 3 p.) nepasinaudojo, šiems kreditoriamsbuvo žinoma, jog kreditorių susirinkime gali būti svarstomi klausimai, atitinkamai išplečiant darbotvarkėje išdėstytus klausimus kreditorių susirinkime dalyvaujančių asmenų iniciatyva.

20Teismas atmetė UAB „Vaučerių bankas“ skundo argumentus, jog BUAB „Visoda“ kreditoriai neturėjo teisės priimti skundžiamų kreditorių susirinkimo nutarimų, kol nebus išnagrinėtas UAB „Infigo“ apeliacinis skundas civilinėje byloje Nr. 2A-1470/2012. Teismas nurodė, jog Kauno apygardos teismas 2010-09-01 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2273-259/2010 patvirtino „Svvedbank“, AB 12 832 452,49 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą, ši teismo nutartis nepanaikinta, todėl turi būti vykdoma.Susirinkimo nutarimų atidėjimas, kol bus išnagrinėtas UAB „Infigo“ apeliacinis skundas, būtų užvilkinęs BUAB „Visoda“ bankroto procesą, tokiu būdu pažeidžiant kitų BUAB „Visoda“ kreditorių teisės kuo greičiau gauti savo finansinio reikalavimo patenkinimą, tuo pažeidžiant įstatymo leidėjo įtvirtintą principą kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp bylos šalių.

21Teismas atmetė pareiškėjų skundus dėl antru, trečiu ir penktu darbotvarkės klausimais priimtų nutarimų nepagrįstumo, nurodęs, jog pareiškėjai jokių įrodymų apie kitą turto vertę nepateikė, savo teiginių, kuriais grindžia šių nutarimų neteisėtumą, leistinais įrodymais nepagrindė (LR CPK 177, 178 str.).. Teismas taip pat atmetė kaip neįrodytą UAB „Vaučerių bankas“ skundo dalį, kuriame skundžiami nutarimaipatvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2011-12-10 iki 2012-05-25 ir patvirtinti administratoriaus paruoštas 2011 metų UAB „Visoda“ metines finansines ataskaitas (balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitas), nes šiems teiginiams pagrįsti pareiškėjas jokių motyvų nepateikė.

22Teismas, spręsdamas dėl pareiškėjų skundų pagrįstumo, sutiko su suinteresuotų asmenų, bankrutuojančios bendrovės kreditorių UAB „Swedbank lizingas“ ir „Swedbank“, AB teiginiu, jog pareiškėjai UAB „Infigo“ ir UAB „Vaučerių bankas“ akivaizdžiai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis šioje bankroto bylos nagrinėjimo stadijoje, pateikę aiškiai nepagrįstus ir nemotyvuotus skundus dėl 2012-06-01 priimto kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, taip vilkindami tinkamą bankroto procesą. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms, UAB „Infigo“ ir UAB „Vaučerių bankas“ skirtina bauda (LR CPK 95 straipsnio 2 dalis).

23III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

24Atskiruoju skundu kreditorius UAB „Vaučerių bankas“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo2012 m. rugsėjo 18 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – UAB „Vaučerių bankas“ skundą tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai sprendė, kad susirinkimo nutarimų atidėjimas, kol Lietuvos apeliaciniame teisme civilinėje byloje Nr. 2A-1470/2012bus išnagrinėtas UAB „Infigo“ apeliacinis skundas, būtų užvilkinęs BUAB „Visoda“ bankroto procesą. Iš tiesų bankroto procesas būtų labiau užvilkintas tuo atveju, jei kreditorių susirinkimai vyktų ir priiminėtų nutarimus, nes patenkinus UAB „Infigo“ ieškinį, kreditorių finansinių reikalavimų santykis neabejotinai pasikeistų bei būtų pagrindas konstatuoti, kad visi kreditorių susirinkimo nutarimai priimti esant dabartiniam, neteisingam kreditorių finansinių reikalavimų santykiui, taip pat yra neteisėti.Tokiu atveju būtų skundžiami kreditorių susirinkimų nutarimai, BUAB „Visoda“ turto pardavimo sandoriai, teisme reiškiami reikalavimai dėl piniginių lėšų, gautų pardavus BUAB „Visoda“ turtą ir perduotų „Swedbank“, AB, grąžinimo.
  2. Teismas nepagrįstai atmetė skundą dėl nutarimo, kuriuo buvo nustatytos per mažos nekilnojamojo turto kainos, tuo motyvu, jog pareiškėjai jokių įrodymų apie kitą turto vertę nepateikė. UAB „Resolution valuation“ pateikta Turto vertės nustatymo pažyma neatitinka Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje įtvirtintos nuostatos, kad nekilnojamojo turto vertinimo rezultatai fiksuojami turto vertinimo ataskaitoje. Kadangi bankroto byloje nėra tokios įstatymo reikalaujamos ataskaitos, atitinkamas nutarimas turėjo būti panaikintas.
  3. Teismas nepagrįstai atmetė skundą dėl nutarimo, priimto trečiuoju darbotvarkės klausimu, nepagrįstai nurodęs, jog kreditoriamsbuvo žinoma, kad kreditorių susirinkime gali būti svarstomi klausimai, atitinkamai išplečiant darbotvarkėje išdėstytus klausimus. Kreditorius turi aiškiai žinoti, kokie klausimai bus sprendžiami kreditorių susirinkime, nes nuo to priklauso jo apsisprendimas, ar dalyvauti susirinkime. Be to, ĮBĮ suteikia kreditoriams teisę pareikšti savo nuomonę raštu ir tai yra įskaitoma į kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatus. Šios galimybės realizavimas siejamas su išankstiniu žinojimu apie kreditorių susirinkime numatomus nagrinėti klausimus. Priėmus nutarimą klausimu, apie kurį kreditoriai nebuvo informuoti, pažeidžiamos šių kreditorių teisės ir tai sąlygoja tokių nutarimų neteisėtumą.
  4. Sprendžiant dėl atlyginimo administratoriui nustatymo, pažymėtina, kad net ir nesant jokių leistinų įrodymų, nustatytas atlyginimas yra absurdiškai mažas, kas prieštarauja protingumo ir teisingumo principams.

25Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Swedbank lizingas“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo2012 m. rugsėjo 18 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Kadangi Kauno apygardos teismas yra patvirtinęs kreditorių finansinius reikalavimus, bet kokie apelianto samprotavimai, susiję su negalimumu kreditorių susirinkimuose priiminėti nutarimus, yra nepagrįsti.
  2. ĮBĮ 33 straipsnio 1 d. 1 punktas ir Vyriausybės 2001-07-03 nutarimu Nr. 831 patvirtinto Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos aprašo 7 punktas nustato, kad įmonės turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas. Teisės aktai nenustato privalomos turto įvertinimo procedūros, prieš tvirtinant šias kainas. Nagrinėjamu atveju kreditoriai nusprendė atlikti turto vertinimą ir todėl buvo pavesta tokį vertinimą atlikti UAB „Resolution valuation“, kuri pateikė Turto vertės nustatymo pažymą.
  3. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo 3-iuoju darbotvarkės klausimu, pažymėtina, kad už pasiūlytą nutarimo projektą balsavo 95,77 proc. balsų kreditorių susirinkime, apeliantas alternatyvaus nutarimo projekto nepasiūlė, kreditorių susirinkime nedalyvavo. Kreditoriai nutarė ginčo turtą parduoti už didžiausią iš pasiūlytų kainų, kas naudinga visiems kreditoriams.
  4. Apeliantas nebuvo ir nėra pateikęs alternatyvaus pasiūlymo dėl administravimo išlaidų sąmatos ir administratoriaus atlyginimo patvirtinimo bei nebalsavo prieš patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą ir administratoriaus atlyginimo dydį, todėl galimo savo teisių pažeidimo negali grįsti savo neveiklumu. Administratorius nutarimo dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo neskundė, reiškia su ja sutiko

26Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo „Swedbank“, AB prašo atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo2012 m. rugsėjo 18 d. nutartį palikti nepakeistą bei skirti apeliantui 20 000 Lt baudą už aiškiai nepagrįsto atskirojo skundo padavimą. Atsiliepimas grindžiamas analogiškais kaip ir trečiojo asmens UAB „Swedbank lizingas“ atsiliepime į atskirąjį skundą pateiktais argumentais. Prašymą skirti apeliantui 20 000 Lt baudą už aiškiai nepagrįsto atskirojo skundo padavimą „Swedbank“, AB motyvuoja tuo, kad atskirojo skundo argumentai rodo, jog apeliantas neturi realaus suinteresuotumo skundo patenkinimu, kadangi skundžiamais nutarimais kreditoriai nutarė nustatyti didžiausią iš pasiūlytų tiek nekilnojamojo, tiek kilnojamojo turto pradinių pardavimo kainų, o siekia vilkinti bankroto procesą, tuo didindamas tiek BUAB „Visoda“, tiek jos kreditorių nuostolius. Kadangi atskirojo skundo padavimas sustabdė ne mažiau kaip 880 000 Lt vertės turto pardavimą, apeliantui skirtina maksimali bauda. Be to, „Swedbank“, AB atkreipia dėmesį, jog apeliantas nepagrįstai ginčija jau ne pirmą BUAB „Visoda“ kreditorių susirinkimo nutarimą ir Kauno apygardos teismo procesinį sprendimą, todėl piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra sistemingas.

27IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka paskirtis- patikrinti skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą bei pagrįstumą faktiniu ir teisniu aspektais, taip pat įvertinti, ar nėra absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

29Išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 18d. nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys). Apeliacijos dalyką nagrinėjamu atveju sudaro teismo nutarties, kuria atmesti kreditorių reikalavimai panaikinti kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus, teisėtumas bei pagrįstumas.

30Dėl pagrindo atidėti kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimą, kol teisme bus išnagrinėta byla, kurioje ginčijami kreditavimo bei hipotekos sandoriai

31Argumentą, kad kreditoriai susirinkame negalėjo priimti ginčijamų nutarimų, kol nebus išnagrinėta civilinė byla pagal UAB ,,Infigo“ netiesioginį ieškinį, pareikštą bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Visoda“, akcinei bendrovei „Swedbank“ ir kt. dėl kredito sutarties, sutartinės hipotekos bei sutartinio įkeitimo sandorių pripažinimo negaliojančiais, apeliantas grindžia tuo, jog ieškinio patenkinimo atveju iš esmės pasikeistų kreditorinių reikalavimų dydžiai, jų santykis (kreditoriaus AB ,,Swedbank“ patvirtinto reikalavimo suma yra 12 832 452,49 Lt, kas sudaro 94,57 procentų nuo patvirtintų kreditorinių reikalavimų), todėl, apelianto manymu, visi kreditorių susirinkimų nutarimai, priimti iki sandorių pripažinimo negaliojančiais, t.y. esant dabartiniam kreditorių finansinių reikalavimų santykiui, taip pat būtų neteisėti, o tai bankroto procesą užvilkintų žymiai labiau, negu kreditorių susirinkimų bei nutarimų priėmimo atidėjimas iki minėtos bylos išnagrinėjimo. Ši apelianto pozicija yra nepagrįsta: AB ,,Swedbank“ kreditorinio reikalavimo suma yra patvirtinta įsiteisėjusia teismo nutartimi, o ta reiškia, kad bankas yra bankrutuojančios UAB ,,Visoda“ kreditorius (ĮBĮ 3 str. 1 d., 26 str. 1 d.). Būdamas kreditoriumi, kurio reikalavimas yra teismo patvirtintas, AB ,,Swedbank“ turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose (ĮBĮ 21 str. 2 d. 1 p.) ir juose balsuoti (ĮBĮ 22 str. 6 d.). Teisėjų kolegija pastebi, jog net ir tuo atveju, jeigu būtų panaikintas sandoris, kurio pagrindu tam tikras subjektas tapo įmonės kreditoriumi, tai per se nereikštų kreditoriaus statuso praradimo, ypač situacijoje, kai netiesioginiu ieškiniu nebuvo ginčijama aplinkybė, kad kreditavimo sandorio pagrindu bankrutuojančiai įmonei kreditas buvo suteiktas. Taigi, kol kredito suma nėra grąžinta, bankas turėtų galimybę pretenduoti į kreditoriaus statusą kitu teisniu pagrindu (pvz., remiantis CK 6.237 str. 5 d.). Taip pat, sandorio pripažinimas negaliojančiu savaime negalėtų reikšti ir visų kreditorių susirinkimų nutarimų, priimtų dalyvaujant teisėtai kreditoriumi patvirtintam asmeniui, neteisėtumo bei jų negaliojimo. Tokiu būdu pripažįstama, jog aptarimas apelianto argumentas grindžiamas ne teisės normomis, o prielaidomis, juo labiau, kad byla, dėl kurios apeliantas siekė stabdyti bankroto procedūras (nešaukti kreditorių susirinkimų, kuriuose sprendžiami esminiai su bankroto procesu susiję klausimai ir juose nepriimti nutarimų), yra išnagrinėta, UAB ,,Infigo“ ieškinys yra atmestas, sprendimas įsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1470/2012).

32Dėl bankrutuojančios įmonės nekilnojamojo turto pradinės pardavimo kainos nustatymo

33Apeliantas nurodo, jog UAB „Resolution valuation“ pateikta Turto vertės nustatymo pažyma neatitinka Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje įtvirtintos nuostatos, kad nekilnojamojo turto vertinimo rezultatai fiksuojami turto vertinimo ataskaitoje. Kadangi bankroto byloje nėra tokios įstatymo reikalaujamos ataskaitos, nutarimas dėl nustatytos pernelyg mažos turto kainos turėjo būti panaikintas.

34Šis apelianto argumentas nepagrįstas: remiantis ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktu, kreditorių susirinkimas turi teisę tvirtinti įmonės turto pardavimo kainą. ĮBĮ 33 straipsnio 1 d. 2 punktas nustato, kad nekilnojamasis ir įkeistas turtas parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka. Bankrutuojančios įmonės turto pardavimo tvarka nustatyta Vyriausybės 2001-07-03 nutarimu Nr. 831 patvirtintame Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos apraše, kurio 7 punktas nustato, kad įmonės turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas. Nei ĮBĮ 33 str., nei minėtasis aprašas (t.y. teisės aktai, tiesiogiai reglamentuojantys bankrutuojančios įmonės turto pardavimo kainos nustatymą) nenustato privalomos turto įvertinimo procedūros pagal Turto ir verslo vertinimo įstatymo reikalavimus prieš kreditorių susirinkimui tvirtinant pradines turto kainas, todėl aplinkybė, jog turto pardavimo kaina nebuvo nustatyta nurodyto įstatymo 22 straipsnyje numatytoje turto vertinimo ataskaitoje, nereiškia kreditorių susirinkime patvirtintos kainos neteisėtumo ar nepagrįstumo. Nagrinėjamu atveju kreditoriai nusprendė atlikti turto vertinimą, nenustatydami vertinimo dokumento teisinio statuso (t.y. nebuvo reikalaujama turto vertinimo ataskaitos, atitinkančios TVVĮ reikalavimus). Šį vertinimą atliko UAB „Resolution valuation“, kuri pateikė Turto vertės nustatymo pažymą, ja remdamasis kreditorių susirinkimas ir nustatė parduodamo nekilnojamojo turto pradines kainas.

35Apelianto argumentas, esą skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu buvo nustatytos per mažos nekilnojamojo turto kainos, nepagrįstas įrodymais, nors tokiu atveju, kai kreditorius ginčija kreditorių susirinkimo nutarimu nustatytą kainą dėl jos nepagrįstumo, būtent jam tenka pareiga įrodyti, kad kreditorių daugumos balsais nustatyta kaina yra pernelyg maža (CPK 12, 178 str.). Teisėjų kolegija pažymi, jog nors BUAB ,,Visoda“ yra likviduojama dėl bankroto bendrovė ir dėl šios priežasties nagrinėjamas ginčas susijęs tiek su pačios bendrovės, tiek su jos kreditorių interesais, todėl, kaip yra pažymėjęs kasacinis teismas, tokiose bylose yra viešasis interesas ir teismas privalo būti aktyvus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-22/2010), ši aplinkybė negali būti absoliutinama. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl įrodinėjimo pareigos bylose, kai viena iš bylos šalių yra bankrutuojanti įmonė, yra nurodęs, kad ir tokiose bylose privaloma taikyti rungimosi principą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-335/2009). Pažymėtina ir tai, kad nagrinėjamoje byloje taip pat yra aktualūs kasacinio teismo nurodymai dėl civilinio proceso normų, reglamentuojančių įrodinėjimo taisyklių, tame tarpe – įrodymų pakankamumo taisyklės, aiškinimą bei taikymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-260/2001; 2009 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-378/2009; kt.). Nagrinėjamos bylos atveju apeliantas jokių įrodymų, kurie pagrįstų jo argumentus dėl nepagrįstai mažos turto kainos nepateikė, todėl nėra pagrindo pripažinti, jog teismas turėjo panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nustatyta pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina.

36Dėl nutarimų priėmimo procedūros

37Apeliantas nesutinka su teismo išvada, jog priimant nutarimą trečiuoju darbotvarkės klausimu (dėl neparduoto trumpalaikio turto pardavimo kainų sumažinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo), nebuvo pažeista kreditorių informavimo bei nutarimų priėmimo tvarka. Skundas grindžiamas argumentu, jog kreditorius turi aiškiai žinoti, kokie klausimai bus sprendžiami kreditorių susirinkime, nes nuo to priklauso jo apsisprendimas, ar jame dalyvauti.

38Teisėjų kolegija pažymi, jog apeliantas neįrodinėjo aplinkybės, kad klausimas dėl neparduoto trumpalaikio turto pardavimo kainų sumažinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo nebuvo įtrauktas į kreditorių susirinkimo darbotvarkę, apie kurią buvo informuoti visi kreditoriai pranešimu. Taigi, argumentas, jog kreditoriams nebuvo žinoma, kokie klausimai bus sprendžiami susirinkime, yra nepagrįstas. Tiek iš skundo Kauno apygardos teismui, tiek iš atskirojo skundo argumentų darytina išvada, jog aptariamo nutarimo priėmimo procedūros pažeidimu apeliantas laiko tai, kad vienas iš kreditorių (,,Swedbank“ AB ) pateikė alternatyvų administratoriaus pasiūlytam nutarimo projektą, apie kurį nebuvo informuoti kiti kreditoriai. Teisėjų kolegija pažymi, jog remiantis ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalimi, kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę (už ar prieš) dėl kiekvieno nutarimo. Šios nuomonės įskaitomos į kreditorių susirinkimo (taip pat ir pakartotinio susirinkimo) balsavimo rezultatus ir apie tai turi būti paskelbta kreditorių susirinkimo metu. Kaip matyti iš kreditorių susirinkimo protokolo, jame trečiuoju darbotvarkės klausimu buvo svarstyti du alternatyvūs nutarimo projektai- pasiūlytas administratoriaus ir pasiūlytas kreditoriaus ,,Swedbank“, AB. Už pastarąjį pasiūlymą balsavo du kreditoriai, kurie savo nuomonę pareiškė raštu- ,,Swedbank“, AB ir ,,Swedbank lizingas“, UAB- kreditoriai kurių patvirtinta reikalavimų suma sudaro 95,77 procentus. Tuo tarpu apeliantas, žinodamas apie susirinkimo darbotvarkę, nei balsavime paštu, nei tiesiogiai susirinkime, nedalyvavo, taigi, nebalsavo ir už alternatyvų priimtajam- siūlytą administratoriaus- nutarimo projektą. Taigi, žinodamas svarstomą klausimą, jis susirinkime nedalyvavo, savo teise balsuoti už pasiūlytą nutarimo projektą nepasinaudojo. Minėta, jog remiantis ĮBĮ 24 str. 1 d., raštu kreditorių pareikštos nuomonės įskaitomos į kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatus ir apie tai turi būti paskelbiama kreditorių susirinkimo metu. Jokio išankstinio pranešimo apie balsu pareikštas nuomones ar alternatyvius pasiūlymus, jų pateikimą, turinį, ĮBĮ normos nenumato, todėl kreditorius, kuris suinteresuotas būti informuotas apie kitų kreditorių raštu pareikštą nuomonę (kuria laikytinas ir alternatyvus pasiūlymas), turi galimybę dalyvauti susirinkime, jame gauti atitinkamą informaciją ir pareikšti savo poziciją balsuodamas. Kaip minėta, šiomis teisėmis apeliantas nesinaudojo, todėl jo skundo argumentai dėl jo teisų pažeidimo vertintini kaip spekuliatyvūs, grindžiami ne siekiu apginti realiai pažeistą teisę, bet užvilkinti priimtų nutarimų įgyvendinimą, o tuo pačiu- bankroto procedūrą.

39Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų 1-uoju ir 5-uoju darbotvarkės klausimais

40Pažymėtina, jog nei skunde pirmosios instancijos teismui, nei atskirajame skunde nėra nurodoma jokių teisnių argumentų dėl nutarimų, kuriais patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita bei pakeista administravimo išlaidų sąmata iki bankroto bylos pabaigos, UAB ,,Vaučerių bankas“ nenurodo. Tokie atskirojo skundo argumentai kaip ,,nustatytas atlyginimas yra absurdiškai mažas, kas prieštarauja protingumo ir teisingumo principams“ negali būti vertinami kaip teisiniai argumentai, kuriuos teismas turėtų nagrinėti, vertinti bei dėl jų pasisakyti.

41Dėl prašymo skirti apeliantui baudą už piktnaudžiavimą procesu paduodant atskirąjį skundą

42Atsiliepime į atskirąjį skundą „Swedbank“, AB prašo skirti apeliantui maksimalią įstatyme numatytą- 20 000 Lt baudą už aiškiai nepagrįsto atskirojo skundo padavimą. Šį prašymą kreditorius motyvuoja tuo, kad atskirojo skundo argumentai rodo, jog apeliantas neturi realaus suinteresuotumo skundo patenkinimu, kadangi skundžiamais nutarimais kreditoriai nutarė nustatyti didžiausią iš pasiūlytų tiek nekilnojamojo, tiek kilnojamojo turto pradinių pardavimo kainų, o siekia vilkinti bankroto procesą, tuo didindamas tiek BUAB „Visoda“, tiek jos kreditorių nuostolius.

43CPK 95 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatęs CPK 95 straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki dvidešimt tūkstančių litų baudą. Tokią baudą galima paskirti, kai yra minėtoje teisės normoje nustatyti piktnaudžiavimo atvejai: nesąžiningas ieškinio (apeliacinio, kasacinio skundo) padavimas arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai naudojantis tokiomis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais sąmoningai sukeliama kitai proceso šaliai esminė žala (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005).

44Apelianto veiksmuspaduodant atskirąjį skundą yra pagrindas vertinti kaip nesąžiningą naudojimąsi procesu: jis skundžia nutartį, kuria jo teisės ir teisėti interesai nėra pažeidžiami-priešingai, ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu buvo nuspręsta tiek kilnojamąjį, tiek nekilnojamąjį turtą parduoti už įmanomai didžiausią kainą, kas atitinka visų kreditorių interesus. Nepagrįsto skundo dėl kreditorių susirinkimo, įvykusio 2012 m. birželio 1 d., nutarimų panaikinimo padavimas, taip pat šio nepagrįsto atskirojo skundo padavimas bankroto procedūrą (turto pardavimą) sustabdė netgi aštuoniems mėnesiams, kas, atsižvelgiant į sutrumpintus bankroto bylų nagrinėjimo terminus, vertintina kaip reikšmingas proceso užvilkinimas, todėl teisėjų kolegija, konstatuodama apelianto sąmoningą veikimą prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą, skiria apeliantui 5000 Lt dydžio baudą.

45Nustatydama baudos dydį teisėjų kolegija atsižvelgia ir į aplinkybę, jog nagrinėjamas skundas nėra pirmas nepagrįstas UAB ,,Vaučerių bankas“ skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo bei atitinkamai- nepagrįstas atskirasis skundas. Remiantis informacinės teismų sistemos Liteko duomenimis, apeliantas skundė ir 2011 m. gegužės 13 d. įvykusio BUAB „Visoda“ kreditorių susirinkimo visus priimtus nutarimus ir tuo atveju tiek jo skundas, tiek atskirasis skundas buvo atmesti kaip nepagrįsti (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-42/2012). Šios aplinkybės leidžia spręsti, jog apeliantas sistemingai piktnaudžiauja procesu. Kita vertus, maksimali įstatyme numatyta bauda galėtų būti skiriama tuo atveju, kai piktnaudžiavimas procesu yra ne tik sistemingas, bet ir itin šiurkštus.

46Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

47Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

48Paskirti apeliantui UAB ,,Vaučerių bankas“ (įmonės kodas 302298737) 5000 Lt (penkių tūkstančių litų) baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. BUAB „Visoda“ 2012 m. birželio 1 d. kreditorių susirinkime buvo priimti... 5. 1) patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo... 6. 2) patvirtinti pradinę BUAB „Visoda“ nuosavybės teise priklausančio... 7. 3) BUAB „Visoda“ nuosavybės teise priklausantį trumpalaikį turtą... 8. 4) patvirtinti administratoriaus paruoštas 2011 metų UAB „Visoda“ metines... 9. 5) pakeisti patvirtintą administravimo išlaidą sąmatą ir nuo šio... 10. BUAB „Visoda“ kreditorius UAB „Infigo“ pateikė teismui skundą, kuriuo... 11. BUAB „Visoda“ kreditorius UAB „Vaučerių bankas“ pateikė teismui... 12. Bankrutavusios UAB „Visoda“ administratorius UAB „Įmonių bankroto... 13. BUAB „Visoda“ kreditorius „Swedbank“, AB prašė skundus atmesti,... 14. Atsiliepime į kreditoriaus UAB „Vaučerių bankas“ skundą kreditorius... 15. Bankrutavusios UAB „Visoda“ kreditorius „Swedbank lizingas“, UAB... 16. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 17. Kauno apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 18 d. nutartimi nutarė kreditorių... 18. Teismas netenkino „Swedbank“, AB prašymo atmesti UAB „Vaučerių... 19. Teismas sprendė, kad naikinti skundžiamus nutarimus dėl jų priėmimo... 20. Teismas atmetė UAB „Vaučerių bankas“ skundo argumentus, jog BUAB... 21. Teismas atmetė pareiškėjų skundus dėl antru, trečiu ir penktu... 22. Teismas, spręsdamas dėl pareiškėjų skundų pagrįstumo, sutiko su... 23. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 24. Atskiruoju skundu kreditorius UAB „Vaučerių bankas“ prašo panaikinti... 25. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Swedbank lizingas“... 26. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo „Swedbank“, AB prašo... 27. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka paskirtis- patikrinti skundžiamos... 29. Išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė... 30. Dėl pagrindo atidėti kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimą, kol teisme... 31. Argumentą, kad kreditoriai susirinkame negalėjo priimti ginčijamų... 32. Dėl bankrutuojančios įmonės nekilnojamojo turto pradinės pardavimo kainos... 33. Apeliantas nurodo, jog UAB „Resolution valuation“ pateikta Turto vertės... 34. Šis apelianto argumentas nepagrįstas: remiantis ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktu,... 35. Apelianto argumentas, esą skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu buvo... 36. Dėl nutarimų priėmimo procedūros... 37. Apeliantas nesutinka su teismo išvada, jog priimant nutarimą trečiuoju... 38. Teisėjų kolegija pažymi, jog apeliantas neįrodinėjo aplinkybės, kad... 39. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų 1-uoju ir 5-uoju darbotvarkės... 40. Pažymėtina, jog nei skunde pirmosios instancijos teismui, nei atskirajame... 41. Dėl prašymo skirti apeliantui baudą už piktnaudžiavimą procesu paduodant... 42. Atsiliepime į atskirąjį skundą „Swedbank“, AB prašo skirti apeliantui... 43. CPK 95 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatęs CPK 95 straipsnio 1... 44. Apelianto veiksmuspaduodant atskirąjį skundą yra pagrindas vertinti kaip... 45. Nustatydama baudos dydį teisėjų kolegija atsižvelgia ir į aplinkybę, jog... 46. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 47. Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 18 d. nutartį palikti nepakeistą.... 48. Paskirti apeliantui UAB ,,Vaučerių bankas“ (įmonės kodas 302298737) 5000...