Byla e2-2874-614/2016
Dėl lėšų įskaitymo į sąskaitą pripažinimo negaliojančiu ir jų grąžinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė Surgailienė, sekretoriaujant Renatai Anderson, dalyvaujant ieškovo UAB „MLCH“ atstovui advokatui Sigitui Čepui, atsakovo LAB banko SNORAS atstovui advokatui Daliui Baranauskui, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „MLCH“ ieškinį atsakovui LAB bankui SNORAS dėl lėšų įskaitymo į sąskaitą pripažinimo negaliojančiu ir jų grąžinimo, ir

Nustatė

2Ieškovas 2015-12-18 kreipėsi į teismą ieškiniu atsakovui LAB bankui SNORAS, kuriuo prašė pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu 401.750,00 JAV dolerių sumos 2014-11-24 įskaitymą į UAB „MLCH“ sąskaitą Nr.56 0075 8001 4046 7204 AB banke SNORAS ir į AB banko SNORAS korespondentinę sąskaitą Standard Chartered Bank New York, NY US, taikyti restituciją ir ieškovo naudai iš atsakovo priteisti 298.659,61 Eur, įpareigojant atsakovą priteistą sumą išmokėti nesilaikant LR įmonių bankroto įstatyme ir LR bankų įstatyme kreditorių nustatytos reikalavimų tenkinimo tvarkos ir priteista sumažinti ieškovo finansinius reikalavimus bankui bankroto byloje (b.l. 1-5, 78). Ieškovas nurodė, kad Lietuvos banko valdyba 2011-11-16 nutarimu Nr.03-186 priėmė sprendimą paskelbti AB banko SNORAS veiklos apribojimą (moratoriumą). Turimais duomenimis AB banko SNORAS veikla sustabdyta 14:57 val. 2011-11-16 mokėtojas JOSS Elastromers BV pervedė 401.760 JAV dolerių iš Ecomony bank N.V. (Olandijos bankas) gavėjui ieškovui UAB „MLCH“ į sąskaitą AB banke SNORAS per banką korespondentą. Mokėjimo pavedimas buvo pateiktas 15:37 val. Olandijos laiku (GMT + 01:00), Lietuvos laiku (GMT + 02:00) buvo 16:37 val. 2011-12-04 UAB „MLCH“ sąskaitoje AB banke SNORAS buvo įskaityta 401.750 JAV dolerių suma. 2011-12-07 bankui iškelta bankroto byla. Lietuvos bankas 2012-08-06 raštu informavo, kad šiuo nutarimu AB bankui SNORAS buvo uždrausta teikti visas finansines paslaugas, įskaitant LR mokėjimo įstatymo 5 str. nustatytas mokėjimo paslaugas ir vykdyti bet kokią kitą veiklą. Pagal LR bankų įstatymo 76 str. 7 d., bankui veiklos apribojimai taikomi nuo sprendimo paskelbti veiklos apribojimą (moratoriumą) ir paskirti laikinąjį administratorių pateikimo bankui dienos. Sprendimas taikyti veiklos apribojimą bankui laikomas paskelbtu, kai apie tai yra informuotas pats bankas, tai yra kai sprendimas jam įteiktas. Kadangi finansinėje veikloje dalyvauja ne tik bankas, svarbu, kad nedelsiant būtų pranešama ir visiems kitiems suinteresuotiems asmenims. Nedelsiant - reiškia tuoj pat. Turimais duomenimis bankas savo bankus korespondentus informavo 2011-11-16 vakare. Pagal LR Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymo 7 str. 1 d., pervedimo nurodymai, mokėjimo nurodymai ir jų įskaitymas yra galiojantys ir net sustabdžius operacijas arba pradėjus sistemos dalyvio bankroto procesą negali būti ginčijami trečiųjų asmenų, jeigu pervedimo nurodymai ir (ar) mokėjimo nurodymai buvo įtraukti į sistemą iki sistemos dalyvio operacijų sustabdymo ir (ar) jo bankroto pradžios. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-04-04 d. nutartyje civilinėje byloje Nr.3K-3-182/2014 pažymėjo, kad bankas po moratoriumo paskelbimo gali banko viduje baigti atlikto iki moratoriumo pradėtas finansines operacijas, jei jos nemažina banko mokumo, todėl atsakovas, būdamas gavėjo, kasatorių, mokėjimo paslaugų teikėjas, galėjo užbaigti finansines operacijas ir įskaityti lėšas į gavėjų sąskaitas, nepaisant moratoriumo paskelbimo. Vadinasi po moratoriumo paskelbimo AB bankas SNORAS galėjo atlikti finansines operacijas jei jos 1) pradėtos iki moratoriumo paskelbimo ir 2) nemažina banko mokumo. Pinigų sumos įskaitymas (gavimas) nemažina banko mokumo, todėl svarbu ar finansinė operacija pradėta iki moratoriumo paskelbimo ar po jo. Iš bylos duomenų matyti, kad mokėjimas buvo pradėtas po moratoriumo, vadinasi atsakovas AB bankas SNORAS negalėjo baigti finansinės operacijos ir ginčo suma neteisėtai buvo įskaityta į ieškovo sąskaitą atsakovo banke ir atsakovo korespondentinę sąskaitą Standard Chartered Bank New York, NY US. Kadangi paskelbus moratoriumą finansinė operacija negalėjo būti atlikta, lėšos turėjo būti grąžintos, turi būti taikoma restitucija - asmuo turi būti grąžinamas į buvusią iki teisės pažeidimo padėtį ir pinigai turi būti grąžinti nesilaikant bendros kreditorių eilės. Kadangi mokėtojas JOSS Elastromers BV 2015-10-20 sutartimi Nr. MJ2211/10.2015 perdavė visas savo teises susijusias su ginčo mokėjimu ieškovui, o ieškovas atsisakė pakartotinio šios sumos apmokėjimo, restitucija taikytina ieškovo naudai.

3Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytą poziciją, prašė taikyti ieškinio senaties terminą ir ieškinį atmesti.

4Atsakovas AB bankas SNORAS atsiliepimu į ieškinį nurodė, jog su ieškiniu nesutinka, prašė atmesti ieškinį. Nurodė, jog ieškovas ir atsakovas 2010-07-29 pasirašė Mokėjimų sąskaitos sutartį Nr. BS100729L993385013. Atsakovui nutarimas apie moratoriumą buvo įteiktas 2011-11-16 d. 15:08 val. 2011-11-16 d. 15:37 val. byloje nedalyvaujanti Elastromers BV savo bankui Ekonomy bank N.V. pateikė SWIFT pranešimą (nurodymą) dėl 401.760 JAV dolerių pervedimo į ieškovo sąskaitą Nr. LT56 0075 8001 4046 7204, esančią atsakovo banke. Ekonomy bank N.V. įvykdė Elastromers BV inicijuotą mokėjimo nurodymą ir per savo banką korespondentą Wells Fargo Bank, N. A. 2011-11-16 d. 16:42 įskaitė minimą sumą į atsakovo korespondentinę sąskaitą, esančią Standar Chrtered Bank Nee York, NY US. Atsakovas šią sumą 2011-11-24 įskaitė į ieškovo sąskaitą atsakovo banke. 2012-01-19 ieškovas pateikė kreditorinius reikalavimus bankroto byloje, taip pat ir dėl 401.750,00 JAV dolerių sumos. Vilniaus apygardos teismas patvirtino 2.401.765,13 Eur reikalavimus atsakovo bankroto byloje. 401.750,00 JAV sumos įskaitymas į atsakovo korespondentinę sąskaitą nepriklausė nuo atsakovo valios, minimą sumą į atsakovo korespondentinę Standard Chartered Bank New York, NY US banke įskaitė būtent Standard Chartered Bank New York, NY US bankas, todėl atsakovas AB bankas SNORAS yra netinkamas atsakovas šioje byloje. Lietuvos apeliacinio teismo 2013-07-09 d. nutartyje civilinėje byloje Nr.2-1807/2013, kuri palikta galioti ieškovo minima Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-04-04 nutartimi civilinėje byloje Nr.3K-3-182/2014, pasakyta, kad tuo atveju, jei apeliantai mano, kad lėšos į atsakovo korespondentines sąskaitas buvo pervestos neteisėtai, jie turi teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo iš trečiųjų asmenų. Be to, ieškovas į teismą gali kreiptis tik dėl savo pažeistų interesų, o šiuo atveju pripažinus lėšų įskaitymą neteisėtu, minimos lėšos būtų grąžintos jų siuntėjui Elastromers BV. Ieškovas savo reikalavimo teisę nepagrįstai kildina iš 2015-10-20 sutarties dėl teisių perėmimo, kadangi ieškovas ginčija tik pačią lėšų išmokėjimo procedūrą, lėšos ieškovo nuosavybe būtų tiek tenkinus pirmą jo reikalavimą, tiek atmetus, tiesiog ieškovas prašo išmokėti lėšas nesilaikant LR bankų ir LR įmonių bankroto įstatymo nustatytos tvarkos. Kasacinis teismas minėtoje byloje pažymėjo, kad LR Mokėjimų įstatymo 2 str. mokėjimo nurodymas apibrėžtas kaip mokėtojo arba gavėjo nurodymas savo mokėjimo paslaugų tiekėjui įvykdyti mokėjimo operaciją (13 str.), kuri laikoma mokėtojo arba gavėjo inicijuotu lėšų įmokėjimu, pervedimu arba išėmimu, neatsižvelgiant į mokėtojo ir gavėjo pareigas, kuriomis grindžiama operacija (14 d.). Tai, pasak teismo, leidžia daryti išvadą, kad mokėjimo paslauga apima ne tik mokėjimo nurodymo davimą, bet ir šiuo nurodymu inicijuotos mokėjimo operacijos atlikimą, kad būtų pasiektas galutinis mokėjimo paslaugos tikslas - lėšų perskirstymas tarp mokėtojo ir gavėjo. Taigi, mokėjimo paslauga nuo jos pradžios iki pabaigos momento laikoma viena finansine paslauga, o ne keliomis tarpusavyje susijusiomis finansinėmis paslaugomis, todėl tuo atveju, jei buvo duotas mokėjimo nurodymas ir jis nebuvo atšauktas, gavėjo mokėjimo paslaugų tiekėjas (šiuo atveju - atsakovas) turėjo ir galėjo užbaigti pradėtą mokėjimo paslaugą. Lietuvos banko valdybos 2011-11-16 d. nutarimas Nr.03-186 atsakovo administracijai buvo įteiktas 15:08 val., Lietuvos banko valdyba 2011-11-18 nutarimu Nr. 03-188 „Dėl akcinės bendrovės banko Snoras veiklos apribojimų dalinio atšaukimo“ iš dalies pakeitė 2011-11-16 nutarimo Nr.03-186 4 p. ir numatė draudimo teikti finansines paslaugas išimtis, t.y. suteikė teisę atsakovui įvykdyti pradėtus sandorius, dėl kurių neįvykdymo atsakovas patirtų nuostolių (4.5 p.). Lietuvos banko valdyba 2011-11-20 nutarimu Nr.03-193 „Dėl nurodymo akcinės bendrovės banko Snoras laikinajam administratoriui ir banko veiklos apribojimų dalinio atšaukimo“ iš dalies pakeitė 4 p. ir numatė draudimo teikti finansines paslaugas išimtis, t.y. suteikė teisę atsakovui įvykdyti pradėtus sandorius, dėl kurių neįvykdymo atsakovas patirtų nuostolių (4.5 p.). Šie pakeitimai suteikė atsakovui teisę įskaityti ginčo lėšas į ieškovo sąskaitą ir 2011-11-24 d., kadangi nutarimo 4.5 p. suteikė teisę atsakovui užbaigti pradėtas operacijas. LR Mokėjimo įstatymo (MĮ) 23 str. 1 d. nustatytas būtinas mokėtojo sutikimas mokėjimo operacijai autorizuoti, o šio įstatymo 34 str. 1 d. įtvirtinta, kad mokėjimo paslaugų vartotojas negali atšaukti mokėjimo nurodymo po to, kai jį gauna mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas, išskyrus šiame straipsnyje nustatytas išimtis. Pagal MĮ 32 str. 1 d. mokėjimo nurodymo gavimo momentu laikomas momentas, kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas gauna mokėjimo nurodymą, tiesiogiai perduotą mokėtojo arba netiesiogiai gautą iš gavėjo ar per gavėją. MĮ 34 str. 4 d. nustatyta, kad mokėjimo nurodymas gali būti atšauktas tik tuo atveju, kai dėl to susitaria mokėjimo paslaugų vartotojas ir jo mokėjimo paslaugų teikėjas, o kai mokėjimo operacija inicijuojama gavėjo ar per gavėją, būtinas ir gavėjo sutikimas. Iš bylos medžiagos matyti, kad mokėtojas Elastromers BV autorizavo mokėjimo operaciją ir jos neatšaukė, todėl mokėjimo paslaugos teikimas negalėjo būti sustabdytas ar nutrauktas. MĮ 27 str. 1 d. nustatyta, kad mokėjimo paslaugų teikėjas grąžina nurašytas lėšas mokėjimo paslaugų vartotojui tik tuo atveju, jei buvo atliktos neautorizuotos mokėjimo operacijos ar mokėjimo operacijos įvykdytos netinkamai. Taigi, darytina išvada, kad atsakyti už netinkamą mokėjimo operacijos atlikimą visų pirma turėtų mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas, jei jis nuskaitė lėšas nuo mokėtojo sąskaitos su tikslu įvykdyti mokėjimo nurodymą, žinodamas, kad gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo (šiuo atveju - atsakovo) veikla yra suspenduota. Pagal MĮ 33 str. atsisakyti vykdyti mokėjimo nurodymą gali mokėjimo nurodymą gavęs mokėjimo paslaugų teikėjas, šiuo atveju - bankas korespondentas, ir tik mokėjimo nurodymas, kurį atsisakyta vykdyti, yra laikomas negautu, t. y. nesukeliančiu jokių padarinių nė vienam iš mokėjimo paslaugos vykdymo subjektų, t. y. mokėtojui, mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjui, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui ir gavėjui.

5Kaip minėta, vienas iš ieškovo reikalavimų yra nukreiptas ne į atsakovą, o į atsakovo korespondentinę sąskaitą ginčo lėšas įskaičiusį banką. Reikalavimu, nukreiptu į atsakovą, ieškovas ginčija mokėjimo paslaugos užbaigimą ir lėšų įskaitymą į ieškovo sąskaitą banke, kurio veikla yra sustabdyta, t. y. atsakovo banke. Teisės aktuose nėra įtvirtintas draudimas bankui, kurio veikla sustabdyta, baigti vykdyti pradėtą finansinę operaciją. Priešingai, LR Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemojse įstatymo 7 str. 1 d. nustatyta, kad pervedimo nurodymai, mokėjimo nurodymai ir jų įskaitymas yra galiojantys ir net sustabdžius operacijas arba pradėjus sistemos dalyvio bankroto procesą negali būti ginčijami trečiųjų asmenų, jeigu pervedimo nurodymai ir (ar) mokėjimo nurodymai buvo įtraukti į sistemą iki sistemos dalyvio operacijų sustabdymo ir (ar) jo bankroto proceso pradžios. Banko veiklos apribojimas (moratoriumas) yra banko veiklos laikinas dalinis apribojimas, kuris taikomas kaip poveikio priemonė dėl banko veiklai keliamų reikalavimų pažeidimo arba prevencinė priemonė atsiradus pirmiesiems nemokumo požymiams (LR Bankų įstatymo 72 str. 1 d. 6 p., 76 str. 1 d., 2 d., 73 st. 1 d.). Banko veiklos apribojimus nustato LR Bankų įstatymas (BĮ) ir priežiūros institucijos sprendimas dėl banko veiklos apribojimo (moratoriumo) paskelbimo. Taigi, šiais aktais turi būti vadovaujamasi. Jais buvo nustatyta, kad atsakovui draudžiama vykdyti įsipareigojimus mokėti ar perleisti banko turtą, jei šie įsipareigojimai kyla iš sandorių ar kitų juridinių faktų, atsiradusių iki banko veiklos apribojimo (moratoriumo) paskelbimo dienos, išskyrus mokėjimus, būtinus apribotai banko veiklai apribojimo (moratoriumo) metu užtikrinti (3 p.), draudžiama įskaityti bet kokius banko ar jo klientų reikalavimus (4 p.). Šiuo atveju reikšminga nustatyti kokiu tikslu ribojama banko veikla, nes nustatyti apribojimai atsakovui ir jų klientams turėtų būti taikomi proporcingai siekiamam tikslui. Bendriausia prasme moratoriumo, taikomo dėl nemokumo, tikslas - atkurti mokumą arba riboti veiklą, mažinančią mokumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-12-02 nutartis Nr.3K-3-618/2013). Atsižvelgiant į tai, atsakovo ir jo klientų veikla paskelbus moratoriumą ribojama tiek, kiek tai mažina atsakovo mokumą.

6Mokėjimo operacijoms ir bankinėms operacijoms fiziškai sustabdyti prireikė papildomai laiko, o atsakovas šių procesų negalėjo sustabdyti, todėl laikinasis atsakovo administratorius pranešimą apie tai, kad atsakovui taikomas moratoriumas, kartu ir prašymą bankams korespondentams įšaldyti atsakovo korespondentinėse sąskaitose esančias lėšas, nebepriimti ir nevykdyti transakcijų, išsiuntė po minėto nutarimo priėmimo. Elastromers BV SWIFT instrukciją dėl ginčo sumos pervedimo į atsakovo sąskaitą pateikė praėjus labai trumpam terminui po Lietuvos banko valdybos nutarimo įteikimo atsakovo administracijai. Teismų praktika pripažįsta, kad objektyviai nebuvo įmanoma buvo nedelsiant sustabdyti visų bankinės sistemos procedūrų, tame tarpe ir nedelsiant informuoti bankus - korespondentus apie apribojimą. Nepaisant to, kad nutarimas įsigaliojo nuo priėmimo dienos, o atsakovui taikomas nuo įteikimo, teismai pripažįsta, kad bankinių sistemų sustabdymui buvo objektyviai būtinas tam tikras laiko tarpas. Nutarimas įteiktas baigiantis darbo dienai, operacijos negalėjo būt iš karto sustabdytos, todėl lėšų pervedimas į atsakovo korespondentinę sąskaitą ieškovo atžvilgiu negali būti laikomas neteisėtu. Pripažinus, kad Elastromers BV (mokėtojo) bankas per savo banką korespondentą į atsakovo korespondentinę sąskaitą esančią Standard Chartered Bank New York, NY US banke įskaitė teisėtai, reikėtų vadovautis suformuota teisės taikymo ir aiškinimo taisykle, kad pagal kurią bankas po moratoriumo paskelbimo gali banko viduje baigti atlikti iki moratoriumo pradėtas finansines operacijas, jei jos nemažina banko mokumo, todėl atsakovas, būdamas gavėjo, kasatorių, mokėjimo paslaugų teikėjas, galėjo užbaigti finansines operacijas ir įskaityti lėšas į gavėjų sąskaitas, nepaisant moratoriumo paskelbimo (citata). Atsakovui į savo korespondentinę sąskaitą Standard Chartered Bank New York, NY US banke gavus 401.750,00 JAV dolerių, jie tapo atsakovo nuosavybe, todėl atsakovas neturėjo teisės inicijuoti naujos mokėjimo operacijos ir po moratoriumo paskelbimo grąžinti jas lėšų mokėtojui. Atsakovo Bendrųjų paslaugų teikimo taisyklių 34 p. numato, kad jeigu klientas yra gavėjas, bankas užtikrina galimybę klientui naudotis mokėjimo operacijos suma mokėjimo sąskaitoje iš karto, kai ta suma įskaitoma į banko sąskaitą ir bankas gauna visą tam reikalingą informaciją. Laikytina, kad ieškovas nuo ginčo sumos įskaitymo į atsakovo korespondentinę sąskaitą gavo ginčo sumą, todėl jos vėlesnis įskaitymas į ieškovo sąskaitą buvo tik techninis dalykas atsakovo vidaus sistemoje, kurio baigtinumą patvirtina LR Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymo 7 str. 1 d. Be to, ieškovas pripažino ginčo sumos įskaitymą į savo sąskaitą atsakovo banke, yra patvirtintas jo finansinis reikalavimas bankroto byloje. Negalimas ir ieškovo prašomas restitucijos taikymas, kadangi tai, kad atsakovas negali naudotis lėšomis yra banko bankroto padarinys. Šiuo metu lėšos yra atsakovo banke pagal banko sąskaitos sutartį ir šioms lėšoms taikoma draudimo apsauga. Ieškovo reikalavimu nesiekiama atstatyti šalis į buvusią padėtį, o priešingai, siekiama atlikti finansinę operaciją, kuria, nors ji ir buvo realiai atlikta, dėl atsakovo moratoriumo ir bankroto ieškovas neturi galimybės naudotis.

7Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytą poziciją, prašė ieškinį atmesti.

8Ieškinys atmestinas (CPK 178 str.).

9Byloje nustatyta, jog ieškovas ir atsakovas LAB bankas SNORAS 2010-07-29 d. sudarė Mokėjimo sąskaitos sutartį (b.l. 35), šalis siejo banko sąskaitos sutarčių teisiniai santykiai.

10Abi ginčo šalys patvirtina, kad 2011-11-16 d. 15:37 val. JOSS Elastromers BV bankui Ekonomy bank N.V. pateikė SWIFT pranešimą (nurodymą) dėl 401.760 JAV dolerių pervedimo į ieškovo UAB „MLCH“ sąskaitą Nr. LT56 0075 8001 4046 7204, esančią atsakovo BAB banke SNORAS. Ekonomy bank N.V. įvykdė Elastromers BV inicijuotą mokėjimo nurodymą ir per savo banką korespondentą Wells Fargo Bank, N. A. 2011-11-16 d. 16:42 įskaitė minimą sumą į atsakovo korespondentinę sąskaitą, esančią Standar Chrtered Bank Nee York, NY US. Atsakovas šią sumą 2011-11-24 įskaitė į ieškovo sąskaitą atsakovo banke.

11Pagal Mokėjimų įstatymo 5 str. 3 p. mokėjimo paslaugas sudaro mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus. Nagrinėjamoje byloje atliekant mokėjimą dalyvavo šie subjektai: mokėtojas JOSS Elastromers, mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas – bankas korespondentas Ekonomy bank N.V., , gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo (atsakovo) bankas korespondentas Standard Chartered Bank New York, NY US, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas – atsakovas BAB bankas SNORAS, ir gavėjas - ieškovas UAB „MLCH“. Ieškovas teigia, kad atsakovas neteisėtai įskaitė lėšas į jo, gavėjo, sąskaitą ir į atsakovo banko korespondento sąskaitą po to, kai buvo paskelbtas banko moratoriumas, todėl, ieškovas prašo grąžinti neteisėtai įskaitytas lėšas mokėtojui JOSS Elastromers, kurio teises ir pareigas dėl šio mokėjimo ieškovas perėmė 2015-10-20 sutartimi Nr.MJ2211/10.2015 (b.l. 16-17). Ieškovo teigimu, atsakovas, gavęs mokėjimo nurodymą iš mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjo – banko korespondento, turėjo atsisakyti priimti vykdyti šį mokėjimo nurodymą ir įskaityti lėšas į gavėjo sąskaitas, nes po moratoriumo paskelbimo bankui buvo draudžiama atlikti bet kokias finansines operacijas, taip pat ir lėšų įskaitymą.

12Mokėjimų įstatymo 2 str. mokėjimo nurodymas apibrėžtas kaip mokėtojo arba gavėjo nurodymas savo mokėjimo paslaugų teikėjui įvykdyti mokėjimo operaciją (13 d.), kuri laikoma mokėtojo arba gavėjo inicijuotu lėšų įmokėjimu, pervedimu arba išėmimu neatsižvelgiant į mokėtojo ir gavėjo pareigas, kuriomis grindžiama operacija (14 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014 m. balandžio 4 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr.3K-3-182/2014 pažymėjo, jog toks reglamentavimas reiškia, kad mokėjimo paslauga apima ne tik mokėjimo nurodymo davimą, bet ir šiuo nurodymu inicijuotos mokėjimo operacijos atlikimą, kad būtų pasiektas galutinis mokėjimo paslaugos tikslas – lėšų perskirstymas tarp mokėtojo ir gavėjo. Taigi mokėjimo paslauga nuo jos pradžios iki pabaigos momento laikoma viena finansine paslauga, o ne keliomis tarpusavyje susijusiomis finansinėmis paslaugomis, todėl tuo atveju, jei buvo duotas mokėjimo nurodymas ir jis nebuvo atšauktas, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas, šiuo atveju atsakovas, BAB bankas SNORAS, turėjo ir galėjo užbaigti pradėtą mokėjimo paslaugą.

13Mokėjimų įstatymo 23 str. 1 d. nustatytas būtinas mokėtojo sutikimas mokėjimo operacijai autorizuoti, o šio įstatymo 34 str. 1 d. įtvirtinta, kad mokėjimo paslaugų vartotojas negali atšaukti mokėjimo nurodymo po to, kai jį gauna mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas, išskyrus šiame straipsnyje nustatytas išimtis. Pagal Mokėjimų įstatymo 32 str. 1 d. mokėjimo nurodymo gavimo momentu laikomas momentas, kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas gauna mokėjimo nurodymą, tiesiogiai perduotą mokėtojo arba netiesiogiai gautą iš gavėjo ar per gavėją. Mokėjimų įstatymo 34 str. 4 d. nustatyta, kad mokėjimo nurodymas gali būti atšauktas tik tuo atveju, kai dėl to susitaria mokėjimo paslaugų vartotojas ir jo mokėjimo paslaugų teikėjas, o kai mokėjimo operacija inicijuojama gavėjo ar per gavėją, būtinas ir gavėjo sutikimas. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad mokėtojas per banką korespondentą davė mokėjimo nurodymą atlikti pervedimą į gavėjo UAB „MLCH“ sąskaitas ir bankai korespondentai, mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjai, apie gautas ir į atsakovo sąskaitą bankuose pervestas lėšas informavo atsakovą. Taigi mokėtojas autorizavo mokėjimo operaciją ir jos neatšaukė, todėl mokėjimo paslaugos teikimas atsakovo negalėjo būti sustabdytas ar nutrauktas.

14Mokėjimų įstatymo 27 str. 1 d. nustatyta, kad mokėjimo paslaugų teikėjas grąžina nurašytas lėšas mokėjimo paslaugų vartotojui tik tuo atveju, jei buvo atliktos neautorizuotos mokėjimo operacijos ar mokėjimo operacijos įvykdytos netinkamai.

15Pagal Mokėjimų įstatymo 33 str. atsisakyti vykdyti mokėjimo nurodymą gali mokėjimo nurodymą gavęs mokėjimo paslaugų teikėjas, šiuo atveju bankas korespondentas Ekonomy bank N.V., ir tik mokėjimo nurodymas, kurį atsisakyta vykdyti, yra laikomas negautu, t. y. nesukeliančiu jokių padarinių nė vienam iš mokėjimo paslaugos vykdymo subjektų, t. y. mokėtojui, mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjui, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui ir gavėjui.

16Kaip jau minėta, pagal Mokėjimų įstatymą mokėjimo paslaugų teikėjas gali atsisakyti vykdyti mokėjimo nurodymą, jei jis nebuvo mokėtojo autorizuotas ar yra vykdomas netinkamai, taip pat mokėjimo paslaugų teikėjas gali atsisakyti vykdyti mokėjimo nurodymą esant kitiems civilinės teisės pagrindams dėl prievolės vykdymo sustabdymo. Šiuo atveju nebuvo įrodinėjama, kad mokėjimo operacijos atliktos netinkamai, ar buvo galimi kiti prievolės vykdymo sustabdymo pagrindai. Ieškovas ginčija tik mokėjimo paslaugos užbaigimą ir lėšų įskaitymą į atsakovo banko korespondento sąskaitą ir į jo (ieškovo) sąskaitą banke, kurio veikla yra sustabdyta.

17Kaip teisingai nurodė atsakovas, teisės aktuose nėra įtvirtintas draudimas bankui, kurio veikla sustabdyta, baigti vykdyti pradėtą finansinę operaciją, priešingai, Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose įstatymo 7 str. 1 d. nustatyta, kad pervedimo nurodymai, mokėjimo nurodymai ir jų įskaitymas yra galiojantys ir net sustabdžius operacijas arba pradėjus sistemos dalyvio bankroto procesą negali būti ginčijami trečiųjų asmenų, jeigu pervedimo nurodymai ir (ar) mokėjimo nurodymai buvo įtraukti į sistemą iki sistemos dalyvio operacijų sustabdymo ir (ar) jo bankroto proceso pradžios.

18Bankų įstatymo 76 str. 7 d. nustatyta, kad bankui veiklos apribojimai taikomi nuo sprendimo paskelbti banko veiklos apribojimą (moratoriumą) ir paskirti banko laikinąjį administratorių pateikimo bankui dienos. Teismų praktika patvirtina, kad apribojimai įsigalioja nuo sprendimo dėl moratoriumo įteikimo momento. Bylos duomenys patvirtina, jog sprendimas dėl moratoriumo atsakovo administracijai buvo įteiktas 2011-11-16 d. 15:08 val. Taigi, nagrinėjamu atveju tokia ginčijimo galimybė teoriškai išlieka, kadangi mokėjimo pranešimą (SWIFT pranešimą) dėl 401.760 JAV dolerių pervedimo į ieškovo sąskaitą mokėtojas JOSS Elastromers savo bankui Ekonomy bank N.V. pateikė 2011-11-16 d. 15:37 val., tai yra praėjus 29 minutėms po to, kai atsakovui BAB bankui SNORAS buvo įteiktas pranešimas apie moratoriumą, o Ekonomy bank N.V. įvykdė JOSS Elastromers inicijuotą mokėjimo nurodymą ir per savo banką korespondentą Wells Fargo Bank, N. A. 2011-11-16 d. 16:42 įskaitė minimą sumą į atsakovo korespondentinę sąskaitą, esančią Standar Chrtered Bank Nee York, NY US. Taigi, įsikaitymas į atsakovo banko korespondento sąskaitą įvyko praėjus apie pusantros valandos nuo moratoriumo įsigaliojimo.

19Tačiau vien ši aplinkybė savaime nereiškia, kad mokėjimo operacija atlikta netinkamai. Tokia teismo pozicija grindžiama moratoriumo kaip teisinio instrumento tikslais ir prasme. Banko veiklos apribojimas (moratoriumas) yra banko veiklos laikinas dalinis apribojimas, kuris taikomas kaip poveikio priemonė dėl banko veiklai keliamų reikalavimų pažeidimo arba prevencinė priemonė atsiradus pirmiesiems nemokumo požymiams (Bankų įstatymo 72 str. 1 d. 6 p., 76 str. 1 d., 73 str. 1 d., 76 str. 2 d.). Banko veiklos apribojimus nustato Bankų įstatymas ir priežiūros institucijos sprendimas dėl banko veiklos apribojimo (moratoriumo) paskelbimo. Bankų įstatymo 76 str. 7 d. 3, 4 p. ir priežiūros institucijos (Lietuvos banko) nutarimo, kuriuo atsakovui paskelbtas moratoriumas, nuostatose įtvirtinta, kad nuo sprendimo paskelbti banko veiklos apribojimą (moratoriumą) ir paskirti banko laikinąjį administratorių pateikimo bankui dienos bankui draudžiama vykdyti įsipareigojimus mokėti ar perleisti banko turtą, jei šie įsipareigojimai kyla iš sandorių ar kitų juridinių faktų, atsiradusių iki banko veiklos apribojimo (moratoriumo) paskelbimo dienos, išskyrus mokėjimus, būtinus apribotai banko veiklai apribojimo (moratoriumo) metu užtikrinti (3 p.); draudžiama įskaityti bet kokius banko ir jo klientų reikalavimus (4 p.). Aiškindamas ir taikydamas šias teisės normas sprendžiant dėl mokėjimo paslaugos moratoriumo laikotarpiu užbaigimo teisėtumo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas net keliose civilinėse bylose nurodė, jog Lietuvos banko valdybos 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimas „Dėl AB banko „Snoras“ veiklos apribojimo (moratoriumo)“ buvo taikomas dėl banko nemokumo rizikos, todėl moratoriumo tikslas ir jam pasiekti būtinos teisinės priemonės analizuojamos nemokumą reglamentuojančių teisės normų kontekste. Bendriausia prasme moratoriumo, taikomo dėl nemokumo, tikslas – atkurti mokumą arba riboti veiklą, mažinančią mokumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjų V. J. ir kt. prašymą patvirtinti finansinius reikalavimus AB banko „Snoras“ bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-618/2013; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-182/2014).

20Taigi, atsižvelgiant į tai, banko ir jo klientų veikla paskelbus moratoriumą ribojama tiek, kiek tai mažina banko mokumą. Neabejotinai bankai, kaip ir kitos finansinės įstaigos, turi veikti siekdamos užtikrinti savo klientų interesus, bendradarbiauti, laiku dalintis informacija, ypač ta, kuri susijusi su banko veiklos legitimumu. Kadangi finansinėje veikloje dalyvauja ne tik bankas, kurio veikla sustabdoma, bet ir kiti subjektai, svarbu, kad apie banko moratoriumą būtų nedelsiant pranešama ir visiems kitiems suinteresuotiems asmenims. Atsakovas nedelsiant, t. y. kai tik bankas sužinojo apie jam taikomus veiklos apribojimus, privalėjo apie tai informuoti visus kartu su juo finansinę veiklą vykdančius subjektus. Iš bylos matyti, kad mokėtojo finansinių paslaugų teikėjas įtraukdamas mokėjimą į sistemą dar nebuvo informuotas apie moratoriumą. Ši aplinkybė galėtų būti reikšminga tuo, kad Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose įstatymo 7 str. 3 d. nustatyta, kad sistemos operatorius, atsiskaitymų tarpininkas, pagrindinė sandorio šalis arba tarpuskaitos namai, sužinoję apie tai, kad sustabdomos sistemos dalyvio operacijos ir (ar) pradedamas jo bankroto procesas, turi imtis visų įmanomų priemonių, kad to dalyvio pateikiami sistemai pervedimo nurodymai ir (ar) mokėjimo nurodymai nebūtų įtraukiami į sistemą. Jeigu pervedimo nurodymai ir (ar) mokėjimo nurodymai buvo įtraukti į sistemą sustabdžius operacijas ir (ar) pradėjus bankroto procesą ir šie nurodymai įvykdomi operacijų sustabdymo ir (ar) bankroto proceso pradžios darbo dieną, jie yra galiojantys ir negali būti ginčijami trečiųjų asmenų, jeigu sistemos operatorius gali įrodyti, kad iki to laiko, kai tokių pervedimo nurodymų ir (ar) mokėjimo nurodymų jau nebuvo galima atšaukti, jis nežinojo ir neturėjo žinoti apie operacijų sustabdymo ir (ar) bankroto proceso pradžią (Atsiskaitymų baigtinumo įstatymo 7 straipsnio 4 dalis). Byloje nustatyta, kad atsakovas, BAB bankas SNORAS, apie jam taikomus veiklos apribojimus informavo mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjus, bankus korespondentus, 2011 m. lapkričio 16 d. vakare, SWIFT pranešimas surašytas šios dienos 21:04:35 val. (b.l. 98-103). Ieškovas neįrodė, ar atsakovas galėjo apie moratoriumą paskelbti anksčiau ir ar tas laiko tarpas, praėjęs nuo Lietuvos banko valdybos nutarimo įteikimo iki informacijos perdavimo visiems kitiems asmenims, turėjo reikšmės sprendžiant dėl atliktų mokėjimo operacijų tinkamumo. Byloje nustatyta, kad atsakovui BAB bankui SNORAS buvo pateiktas autorizuotas mokėjimo nurodymas, kuris inicijuotas praėjus 29 minutėms iki moratoriumo paskelbimo. Tačiau net jei bankai korespondentai mokėjimo nurodymus įtraukė į mokėjimo sistemas nežinodami apie moratoriumą, tai nėra reikšmingai susiję su bylos nagrinėjimo dalyku – mokėjimo paslaugos vykdymo užbaigimu, kadangi bankas po moratoriumo paskelbimo gali banko viduje baigti atlikti net iki moratoriumo pradėtas finansines operacijas, jei jos nemažina banko mokumo, todėl atsakovas, būdamas gavėjo (ieškovo) mokėjimo paslaugų teikėjas, galėjo užbaigti finansinę operaciją ir įskaityti lėšas į gavėjo sąskaitą, nepaisant moratoriumo paskelbimo. Tuo tarpu už bankų korespondentų Standard Chartered Bank New York, NY US ar Ekonomy bank N.V. veiksmus atsakovas neatsako.

21Net ir tuo atveju, jei laikytis kitokios pozicijos (pav. dėl nepakankamo informavimo), negali būti tenkinamas ieškovo prašymas taikyti restituciją ir grąžinti lėšas mokėtojui (kurio reikalavimo teises ieškovas nurodo perėmęs) ar gavėjui, kadangi nėra pagrindo sutikti su ieškovo teiginiais dėl restitucijos taikymo nesilaikant Įmonių bankroto įstatyme ir Bankų įstatyme nustatytos tvarkos. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad bankroto procesas yra kolektyvinis procesas, kuris, nors ir prasideda kaip procesas dėl skolininko nemokumo fakto nustatymo, vėliau tampa kolektyviniu kreditorių reikalavimų tenkinimo iš skolininko turto mechanizmu. Bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių kreditorių, žinančių apie sunkią skolininko finansinę padėtį, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Skirnuva“ v. L. K. IĮ „Talka“, bylos Nr. 3K-3-477/2011). Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad taikant restituciją asmuo grąžinamas į ankstesnę padėtį, buvusią iki jo teisės pažeidimo. Tai reiškia, kad, pritaikius restituciją, asmuo negali gauti mažiau, negu iš jo buvo paimta, tačiau jis negali gauti ir daugiau, nei turėjo. Restitucijos teisinis institutas, kaip ir kiti, negali būti taikomas formaliai, nesiejant su konkrečiomis kiekvienu individualiu atveju reikšmingomis bylos aplinkybėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. V. v. BAB bankas SNORAS, bylos Nr. 3K-3-381/2013). Nagrinėjamoje byloje tai, kad ieškovas neturi galimybės naudotis jam priklausančiomis lėšomis, yra atsakovo bankroto padarinys ir atsakovas negali būti įpareigojamas grąžinti kasatoriams lėšas, išvengiant ĮBĮ nustatytos atsiskaitymo su kreditoriais tvarkos, taip kaip esamam kreditoriui (šiuo metu ieškovo lėšos yra atsakovo banke pagal banko sąskaitos sutartį ir šioms lėšoms pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą yra taikoma draudimo apsauga, yra patvirtintas ieškovo finansinis reikalavimai atsakovo bankroto byloje), taip ir naujam kreditoriui - mokėtojui, jei toks atsirastų. Šiuo atveju restitucijos taikymas yra neįmanomas dar ir todėl, kad ja nesiekiama grąžinti šalis į buvusią padėtį, o priešingai, siekiama atlikti finansinę operaciją, kuri, nors ir buvo realiai atlikta, tačiau dėl banko moratoriumo ir bankroto ieškovas - gavėjas, neturi galimybės realiai naudotis savo lėšomis. Šiais argumentais teismas atmeta ieškovo ieškinį kaip nepagrįstą ir neįrodytą.

22Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos byloje nesusidarė. Atmetus ieškinį ieškovui bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Atsakovas pateikė duomenis apie patirtas 1.391,84 Eur advokato atstovavimo išlaidas ir 18,17 Eur už dokumentų vertimą (b.l. 75-77, 111-113, 115-117), kurios priteisiamos atsakovui iš ieškovo (CPK 93).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 264, 265-270 straipsniais,

Nutarė

24Ieškinį atmesti.

25Priteisti iš ieškovo UAB „MLCH“ atsakovo LAB banko SNORAS naudai 1.410,00 Eur (vienas tūkstantis keturi šimtai dešimt eurų) bylinėjimosi išlaidas.

26Sprendimas per trisdešimt dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė... 2. Ieškovas 2015-12-18 kreipėsi į teismą ieškiniu atsakovui LAB bankui... 3. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė procesiniuose dokumentuose... 4. Atsakovas AB bankas SNORAS atsiliepimu į ieškinį nurodė, jog su ieškiniu... 5. Kaip minėta, vienas iš ieškovo reikalavimų yra nukreiptas ne į atsakovą,... 6. Mokėjimo operacijoms ir bankinėms operacijoms fiziškai sustabdyti prireikė... 7. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė procesiniuose dokumentuose... 8. Ieškinys atmestinas (CPK 178 str.).... 9. Byloje nustatyta, jog ieškovas ir atsakovas LAB bankas SNORAS 2010-07-29 d.... 10. Abi ginčo šalys patvirtina, kad 2011-11-16 d. 15:37 val. JOSS Elastromers BV... 11. Pagal Mokėjimų įstatymo 5 str. 3 p. mokėjimo paslaugas sudaro mokėjimo... 12. Mokėjimų įstatymo 2 str. mokėjimo nurodymas apibrėžtas kaip mokėtojo... 13. Mokėjimų įstatymo 23 str. 1 d. nustatytas būtinas mokėtojo sutikimas... 14. Mokėjimų įstatymo 27 str. 1 d. nustatyta, kad mokėjimo paslaugų teikėjas... 15. Pagal Mokėjimų įstatymo 33 str. atsisakyti vykdyti mokėjimo nurodymą gali... 16. Kaip jau minėta, pagal Mokėjimų įstatymą mokėjimo paslaugų teikėjas... 17. Kaip teisingai nurodė atsakovas, teisės aktuose nėra įtvirtintas draudimas... 18. Bankų įstatymo 76 str. 7 d. nustatyta, kad bankui veiklos apribojimai taikomi... 19. Tačiau vien ši aplinkybė savaime nereiškia, kad mokėjimo operacija atlikta... 20. Taigi, atsižvelgiant į tai, banko ir jo klientų veikla paskelbus... 21. Net ir tuo atveju, jei laikytis kitokios pozicijos (pav. dėl nepakankamo... 22. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos byloje nesusidarė. Atmetus ieškinį... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 24. Ieškinį atmesti.... 25. Priteisti iš ieškovo UAB „MLCH“ atsakovo LAB banko SNORAS naudai 1.410,00... 26. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo...