Byla 2-1612-835/2012
Dėl skolos

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Audra Dudzinskienė, sekretoriaujant R. V., dalyvaujant ieškovės atstovams direktoriui E. B., advokatui L. P., atsakovės atstovui direktoriui N. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Sprendimai verslo plėtrai“ ieškinį atsakovei UAB „TPP“ dėl skolos,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 1210,00 Lt skolą, 871,20 Lt delspinigius, 90,18 Lt palūkanas, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 715,00 Lt bylinėjimosi išlaidas (65,00 Lt žyminis mokestis ir 650,00 Lt už teisines paslaugas).

3Ieškovės atstovai ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad šalys 2011-03-16 pasirašė Atlygintinų paslaugų sutartį (toliau –Sutartis), pagal kurią ieškovė įsipareigojo paruošti projektą paramai gauti. Projektas buvo paruoštas tinkamai, kokybiškai ir sutartyje numatytais terminais, dėl jo atsakovė pretenzijų neturėjo. Atsakovei buvo pateikta PVM sąskaita-faktūra Nr. SVP-110302, kuri iki šios dienos neapmokėta. Atsakovė savo įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdė ir liko skolinga ieškovei 1210,00 Lt su PVM. Pagal Sutarties 5 punktą, atsakovei praleidus mokėjimo terminus, ieškovė įgijo teisę skaičiuoti 0,4 proc. dydžio delspinigius, kurie sudaro 871,20 Lt. Ieškovė savo darbą atliko nepažeisdama Sutarties sąlygų, o ieškovė, nesumokėjusi už atliktas paslaugas, pažeidė prievolę atsiradusią Sutarties pagrindu, todėl iš jos priteistina 1210,00 Lt skolos, 871,20 Lt delspinigių, 90, 18 Lt palūkanų, viso 2171,38 Lt atsakovei.

4Atsakovės atstovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, kadangi Sutartyje aptartas rezultatas nebuvo pasiektas, paslaugos tiekėjas darbą atliko nekokybiškai, todėl reikalavimas dėl skolos yra nepagrįstas. Taip pat nesutiko su Sutartyje sulygtu 0,4 procentų dydžio delspinigių dydžiu, mano kad jie yra neprotingai didelės ir prašo sumažinti iki 0,06 procento. Su palūkanų paskaičiavimais sutiko, jų neginčijo.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Iš bylos medžiagos ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad ieškovė ir atsakovė 2011-03-16 pasirašė Atlygintinų paslaugų sutartį, pagal kurią ieškovė pavedė atsakovei paruošti „Vietinių užimtumo iniciatyvų projektą UAB „TPP“ veiklos plėtra ir modernizavimas“ ir paraišką Alytaus darbo biržai, paramai pagal šį projektą gauti, taip pat atstovauti atsakovę darbo biržoje ir kitose institucijose, siekiant projekto įgyvendinimo (b. l. 10-11). Pagal Sutarties 2.1. punktą šalys susitarė, kad už teikiamas konsultacijas ir projekto paruošimą mokestis lygus 4500,00 Lt. Atsakovė 500,00 Lt sumokėjo avansu, o dėl likusių sumų susitarė nustatyta tvarka ir terminais: -1000,00 Lt atsakovė sumoka iki 2011-04-29, likusią dalį sumoka per 5 darbo dienas po sutarties su darbo birža pasirašymo. Ieškovė Sutartyje numatytas paslaugas atliko laiku, kokybiškai ir tinkamai, parengė projektą ir jį pateikė darbo biržai su tikslu paramai gauti (b. l. 13-17). Jokių pretenzijų dėl projekto savalaikiškumo ar kokybės atsakovė nepareiškė. Darbo biržos rašte (b. l. 19) nurodyta, kad projektas visus keliamus reikalavimus atitiko, o tai įrodo, jog projektas Alytaus teritorinėje darbo biržoje buvo įvertintas kaip tinkamas finansuoti. Centrinė darbo birža į finansuojamų projektų sąrašą neįtraukė dėl lėšų trūkumo programai finansuoti. Atsakovė ieškovei apmokėjimui 2011-04-06 pateikė PVM sąskaitą faktūrą Nr. SVP110302 (b. l. 12), pagal kurią atsakovė privalo sumokėti 1000,00 Lt be PVM, tačiau ši sąskaita neapmokėta iki šiol. Sutartis su darbo birža nebuvo pasirašyta, todėl ieškovė 2.1.2. punkte numatyto mokėjimo atlikti nereikalauja. Atsakovė pripažino, kad ieškovei nesumokėjo už atliktas paslaugas. Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, pripažintina, kad atsakovė savo įsipareigojimo pilnai neįvykdė ir taip pažeidė prievolę atsiradusią Sutarties pagrindu ir liko skolinga ieškovei 1000,00 Lt be PVM.

7Bendra prievolių teisėje galiojanti taisyklė yra ta, kad sutarčių privalo būti laikomasi ir jų sąlygos turi būti vykdomos, nors ir galimi kokie nors sunkumai vienai iš šalių, pvz.: gaunamas mažesnis pelnas ar netgi patiriami nuostoliai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.189 str., 6.200 str.). Taigi prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, kad ieškinys yra pagrįstas, todėl tenkintinas visiškai (CK 6.38 str. 1 d., 6.200 str.). Atsakovei pažeidus prievolę, atsiradusią tarp šalių sudarytos Sutarties pagrindu, kadangi ieškovė įvykdė savo prisiimtus įsipareigojimus, už kuriuos atsakovė su ja neatsiskaitė, iš atsakovės ieškovei priteistina 1210,00 Lt skola (CK 6.1, 6.38, 6.817 str.).

8Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Aptariant sutartines netesybas, svarbu pažymėti tai, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartį civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartį civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Schmitz C. B.“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Taigi šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma.

9Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Škotijos firma „F. L.“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Schmitz C. B.“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.).

10Sprendžiant dėl priteistinų sutartinių netesybų dydžio, svarbu atsižvelgti į tai, jog netesybos nustatytos šalių valia jų sudarytoje sutartyje, įvertinti konkrečių sutartinių santykių pobūdį (pvz., abi sutarties šalys – privatūs verslo subjektai, turintys patirties verslo bei derybų srityje, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas). Teismas neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Baltarusijos Respublikos Prezidento reikalų valdybos valstybinės gamybos ir prekybos unitarinė įmonė „B. R.“ v. B. V. salų bendrovė W. C.., bylos Nr. 3K-3-443/2008; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Nagrinėjamu atveju abi šalys yra verslo subjektai, turintys patirties verslo bei derybų srityje ir laisva valia pasirinkę Sutarties sąlygas, todėl ieškovės prašomi 0,4 proc. delspinigiai už dieną nėra per dideli, o taip pat neprieštarauja šalių interesų pusiausvyros ir teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principams. Iš atsakovės ieškovei priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

11Ieškinį patenkinus iš atsakovės ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro žyminis mokestis – 65,00 (b. l. 26, 40) ir išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti – 650,00 Lt (b. l. 24-25, 41-42) bei išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą valstybei – 23,70 Lt (teismo pažyma apie išlaidas, b. l. 1) (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 ir 6 p., 93 str. 1 d., 98 str.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263-268 straipsniais, 270 straipsniu,

Nutarė

13ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovės ieškovei 1210,00 Lt skolą, 871,20 Lt delspinigius, 90,18 Lt palūkanas, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 2171,38 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-02-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 65,00 Lt žyminį mokestį ir 650,00 Lt už advokato teisinę pagalbą.

15Priteisti iš atsakovės valstybei 23,70 Lt išlaidas už procesinių dokumentų įteikimą. Šios išlaidas sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660. Mokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Alytaus rajono apylinkės teismo Civilinių bylų raštinę (206 kab.).

16Sprendimas per 30 d. nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai