Byla e2YT-25338-615/2018
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys A. Š., VĮ Turto bankas

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Mindaugas Plučas, sekretoriaujant Vilmai Mikelionienei, dalyvaujant pareiškėjo E. Š. atstovei advokatei Dianai Degutienei, suinteresuotam asmeniui A. Š.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo E. Š. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys A. Š., VĮ Turto bankas.

3Teismas

Nustatė

41.

5Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas priėmė sutuoktinės Z. Š., mirusios ( - ), palikimą pradėdamas jį faktiškai valdyti. Pareiškėjas pareiškime (el. b. l. 1–2) nurodė, kad ( - ) mirė pareiškėjo sutuoktinė Z. Š.. Velionė testamento nepaliko. Po jos mirties liko santuokos metu su pareiškėju bendrai įgytas turtas – privatizuotas santuokos metu 4 kambarių su rūsiu butas ( - ). Pareiškėjas yra įstatyminis įpėdinis. Suinteresuotas asmuo A. Š. yra vienintelis pareiškėjo ir jo sutuoktinės vaikas, įstatyminis įpėdinis. Per įstatymo nustatytą terminą pareiškėjas nesikreipė į notarų biurą dėl palikimo priėmimo, tačiau palikimą priėmė faktiškai turtą valdydamas. Po sutuoktinės mirties pareiškėjas ir toliau liko gyventi bendrame būste. Jis ir toliau naudojosi bendrai su sutuoktine įgytais namų apstatymo ir apyvokos daiktais, naudojosi butu, mokėjo reikiamus būsto išlaikymo ir naudojamų komunalinių paslaugų mokesčius, rūpinosi buto būkle.

62.

7Suinteresuotas asmuo A. Š. atsiliepime į pareiškimą (el. b. l. 24) ir teismo posėdyje nurodė, kad su pareiškimu sutinka, pareiškėjo pareiškimą prašė patenkinti. Nurodė, kad yra pareiškėjo ir Z. Š. sūnus. Mamos palikimą priėmė pareiškėjas, jis rūpinasi butu. Ginčų dėl palikimo nėra.

83.

9Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepime į pareiškimą (el. b. l. 25–26) nurodė, kad VĮ Turto bankas nėra gavęs pranešimo apie palikėjos palikimo perėjimą valstybei. Tuo atveju, jei visapusiškai išnagrinėjus byloje esančius įrodymus, teismas įsitikintų pareiškimo pagrįstumu, suinteresuotas asmuo neprieštaraus pareiškėjo prašymo patenkinimui, taip pat nurodė, kad suinteresuoto asmens atstovas teismo posėdyje nedalyvaus.

104.

11Pareiškėjo atstovė teismo posėdžio metu pareiškimą ir jame nurodytas aplinkybes palaikė. Ginčų dėl palikimo nėra.

12Teismas

konstatuoja:

13Pareiškimas tenkintinas.

145.

15Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-669/2013; 2012 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2012; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009).

166.

17Tiek pagal 1964 m. CK 587 straipsnio 2 dalį, tiek pagal dabar galiojantį CK 5.50 straipsnio 2 dalį, 5.51 straipsnį įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai faktiškai pradėjo valdyti paveldimą turtą arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo. 1964 m. CK 573 straipsnyje nustatyta, kad paveldint pagal įstatymą, pirmosios eilės įpėdiniai lygiomis dalimis yra: mirusiojo vaikai (jų tarpe ir įvaikiai), sutuoktinis ir tėvai (įtėviai). Nors asmens valia, pradėjus faktiškai valdyti paveldėtą turtą, nėra išreiškiama oficialia forma paduodant įgaliotai institucijai pareiškimą, prašymą ar pan., tačiau toks palikimo priėmimo būdas sukuria tokius pat teisinius padarinius, kaip ir pasinaudojus kitu įstatyme nustatytu palikimo priėmimo būdu – asmuo laikomas priėmusiu palikimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2011). 1964 m. CK 573 straipsnyje nustatyta, kad paveldint pagal įstatymą, pirmosios eilės įpėdiniai lygiomis dalimis yra: mirusiojo vaikai (jų tarpe ir įvaikiai), sutuoktinis ir tėvai (įtėviai). Pagal 1964 m. CK 587 straipsnį įgyvendindamas savo teisę į palikimą įpėdinis palikimo priėmimo veiksmus turėjo atlikti per šešis mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos (šiuo metu galiojančio CK 5.50 straipsnyje nustatytas trijų mėnesių terminas). Praleidus šį terminą ir jo įstatymo nustatyta tvarka nepratęsus įpėdinis praranda paveldėjimo teisę. Palikimo priėmimas faktiškai pradėjus valdyti paveldimą turtą – tai įpėdinių valios išreiškimas aktyviais veiksmais, patvirtinantis įpėdinių interesus įgyvendinti teises į visą palikimą. Faktinis palikimo priėmimas reiškia, kad įpėdinis atlieka veiksmus, kuriais parodo, jog siekia priimti palikimą ir turėti į jį nuosavybės teises. Kadangi 1964 m. CK 587 straipsnio 1 dalyje, CK 5.50 straipsnio 1 dalyje draudžiama priimti palikimą iš dalies arba su sąlyga ar išlygomis, tai įpėdinis, priėmęs dalį palikimo, laikomas priėmusiu visą palikimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-657/2013).

187.

19Iš pareiškėjo pareiškime nurodytų aplinkybių ir prie pareiškimo pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėjas ir Z. Š. susituokė ( - ) (el. b. l. 14). Z. Š. mirė ( - ) (el. b. l. 4), į notarų biurą dėl paveldėjimo bylos užvedimo ir palikimo priėmimo niekas nesikreipė, paveldėjimo teisės liudijimas nėra išduotas (el. b. l. 10). Santuokoje pareiškėjas su sutuoktine įgijo butą (unikalus Nr. ( - )) adresu ( - ) (el. b. l. 11). Suinteresuotas asmuo A. Š. yra pareiškėjo ir Z. Š. sūnus (el. b. l. 3). Pareiškėjas liko gyventi bute, mokėjo mokesčius (el. b. l. 12-13). Aplinkybę, kad po Z. Š. mirties pareiškėjas palikimą priėmė faktiškai pradėdamas jį valdyti teismo posėdžio metu patvirtino ir liudytoja G. L. O., kuri nurodė, kad mirus Z. Š. jos palikimą priėmė pareiškėjas, bute liko gyventi pareiškėjas ir jo sūnus. Ginčų dėl palikimo nebuvo ir nėra.

208.

21Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, šalių paaiškinimus ir liudytojos parodymus darytina išvada, jog pareiškėjas priėmė sutuoktinės Z. Š., mirusios ( - ), palikimą, pradėdamas faktiškai paveldimą turtą valdyti kaip savą (CPK 177, 178, 185 straipsniai). Kadangi palikimo neleidžiama priimti iš dalies, su sąlyga ar išlygomis, o įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, tai pareiškėjo pareiškimas tenkintinas – nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėjas faktiškai pradėdamas valdyti paveldimą turtą, priėmė palikimą po savo sutuoktinės Z. Š. mirties ( - ) (CK 5.50 straipsnio 1 dalis, 5.51 straipsnio 1 dalis, CPK 177, 178, 185 straipsniai, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

229.

23Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

2410.

25Pareiškėjas už pareiškimą sumokėjo 75,00 Eur žyminio mokesčio. Už pareiškimą nagrinėjamą ypatingosios teisenos tvarka pateiktą per Lietuvos teismų elektroninių bylą portalą (EPP) mokėtinas 38,00 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 7 dalis), todėl 37,00 Eur žyminio mokesčio permoka grąžinama pareiškėjui (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, remdamasi šiuo teismo sprendimu (CPK 87 straipsnio 3 dalis).

26Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 444 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 448 straipsniu,

Nutarė

27pareiškimą tenkinti.

28Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas E. Š., asmens kodas ( - ) priėmė sutuoktinės Z. Š., asmens kodas ( - ) mirusios ( - ), palikimą, faktiškai pradėdamas jį valdyti.

29Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

30Grąžinti pareiškėjui E. Š., asmens kodas ( - ) 37,00 Eur (trisdešimt septynių eurų 00 ct) žyminio mokesčio permoką (sumokėta 2018 m. rugsėjo 9 d., mokėjimo nurodymo Nr. 3).

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Mindaugas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti juridinę reikšmę... 6. 2.... 7. Suinteresuotas asmuo A. Š. atsiliepime į pareiškimą (el. b. l. 24) ir... 8. 3.... 9. Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepime į pareiškimą (el. b. l.... 10. 4.... 11. Pareiškėjo atstovė teismo posėdžio metu pareiškimą ir jame nurodytas... 12. Teismas... 13. Pareiškimas tenkintinas.... 14. 5.... 15. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra... 16. 6.... 17. Tiek pagal 1964 m. CK 587 straipsnio 2 dalį, tiek pagal dabar galiojantį CK... 18. 7.... 19. Iš pareiškėjo pareiškime nurodytų aplinkybių ir prie pareiškimo... 20. 8.... 21. Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, šalių paaiškinimus ir... 22. 9.... 23. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo... 24. 10.... 25. Pareiškėjas už pareiškimą sumokėjo 75,00 Eur žyminio mokesčio. Už... 26. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263... 27. pareiškimą tenkinti.... 28. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas E. Š., asmens... 29. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo... 30. Grąžinti pareiškėjui E. Š., asmens kodas ( - ) 37,00 Eur (trisdešimt... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...