Byla 2-20089-944/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Aušra Barškietytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovei E. Ž. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Gelvora“ kreipėsi ieškiniu į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės E. Ž. 760,53 Lt skolą, 2423,81 Lt delspinigius, 111,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, iš viso: 3295,79 Lt, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodyta, kad 2002-08-05 UAB „Tele2“ ir E. Ž. sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. V2.17C67216479432, pagal kurią UAB „Tele2“, atsižvelgiant į sutartyje numatytus terminus ir sąlygas, suteikė atsakovei mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už paslaugas. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovei laikotarpiu nuo 2003-03-31 iki 2004-10-31 išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas faktūras, tačiau atsakovė jų neapmokėjo ir įsiskolino UAB „Tele2“ 760,53 Lt. 2009 m. kovo 31 d. UAB „Tele2“ ir UAB „Gelvora“ pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, kuria UAB „Tele2“ atlygintinai perleido UAB „Gelvora“ naudai visas reikalavimo teises į atsakovės skolą. Ieškovė informavo atsakovę apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal neapmokėtas PVM sąskaitas faktūras, tačiau atsakovė prievolės neįvykdė ir su ieškove neatsiskaitė. Vadovaujantis Sutarties 6.6 punktu, atsakovė privalo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos laikotarpiu nuo 2004-11-29 iki 2013-08-21 (už 3187 dienas), iš viso 2423,81 Lt delspinigių. Ieškinyje taip pat prašoma priteisti iš atsakovės 111,45 Lt ieškovės patirtas ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas. Kadangi atsakovė savo prievolės ieškovei gera valia nevykdė, ieškovas kreipėsi į teismą.

4Atsakovei adresuoti procesiniai dokumentai, kuriuose nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2013-10-12 CPK 123 str. 3 d. numatyta tvarka. Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsakovės atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, teismo sprendimas priimtinas už akių, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d., 285, 286 str.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – 2009-03-31 Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-21 (b. l. 7-10) , 2009-05-04 pranešimo dėl reikalavimo perleidimo (b. l. 11), 2002-08-05 Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties V2.17C67216479432 (b. l. 12-13, PVM sąskaitų faktūrų, išrašytų už laikotarpį nuo 2003-03-31 iki 2004-10-31 (b. l. 16-35), delspinigių paskaičiavimo akto(b. l. 39), ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinės (b. l. 40), išrašo iš UAB „Tele2“ ir UAB „Gelvora“ priedo Nr. 1 prie 2009-03-31 Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-21 (b. l. 41) – vertinimą bei atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad skola apmokėta, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas tenkinti ieškovės reikalavimą dėl 760,53 Lt skolos priteisimo. Ieškinio dalis dėl 760,53 Lt skolos priteisimo pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl 760,53 Lt skola priteistina iš atsakovės ieškovei (CK 6.2 str., 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.260 str.).

8Ieškovė reiškia reikalavimą dėl 2423,81 Lt delspinigių priteisimo iš atsakovės, prie ieškinio pridėjo 2013-09-07 delspinigių paskaičiavimo aktą, iš kurio matyti, kad 2423,81 Lt delspinigių suma paskaičiuota už laikotarpį nuo 2004-11-29 iki 2013-08-21, t. y. už 3187 dienas.

9Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2010-11-02 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010 pabrėžė, kad netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatyme yra įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.), tokiu būdu teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti.

10Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos tik CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustatyta tvarka ir pagrindais. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 str. 3 d.) įstatymo nesukonkretintos. Kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007;

112007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Netesybų dydis turi būti vertinamas atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu.

12Nagrinėjamoje byloje teismas, spręsdamas dėl tinkamo netesybų dydžio, pažymi, kad netesybų instituto Lietuvos civilinėje teisėje paskirtis yra kompensacinė, o ne baudinė. Netesybos turi kompensuoti kreditoriaus nuostolius dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo jos vykdymo, tačiau kreditorius negali nepagrįstai turtėti bausdamas skolininką, todėl teismas sprendžia, kad ieškovės prašomos priteisti netesybos (delspinigiai) yra neprotingai didelės. Iš teismui pateikto Išrašo iš UAB „Tele2“ ir UAB „Gelvora“ priedo Nr. 1 prie 2009-03-31 reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-21 (b. l. 41) matyti, kad kreditorius UAB „Tele2“ perleido reikalavimą į skolininkės E. Ž. 760,53 Lt skolą naujajam kreditoriui UAB „Gelvora“. 2009-05-04 Pranešimu dėl reikalavimo perleidimo (b. l. 11) ieškovė UAB „Gelvora“ surašė informacinį pranešimą atsakovei E. Ž., jog įgijo teisę į jos skolą ir pareikalavo per tris dienas nuo šio pranešimo gavimo dienos į nurodytą sąskaitą sumokėti 760,53 Lt skolos sumą, 208,16 Lt skolos išieškojimo išlaidas, 136,90 Lt delspinigius. Įvertinus šią delspinigių sumą ir taikant 2002-08-05 mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties Nr. V2.17C67216479432 (b. l. 12-13) 6.6 punkte nustatytą 0,1 proc. dydžio delspinigių normą, teismas daro išvadą, kad ieškovė pati pripažino, jog iki 2009-05-04 susidariusi 136,90 Lt delspinigių suma yra pakankama kompensuoti jos nuostolius dėl sutartinės prievolės atsiskaityti už paslaugas nevykdymo, t. y. paskaičiavo delspinigius už šešis mėnesius (180 dienų). Pagal pateiktus duomenis matyti, kad skola atsirado laikotarpiu nuo 2003-03-31 iki 2004-10-31, reikalavimo teisę dėl skolos išieškojimo paslaugų teikėjas ieškovui perleido 2009-03-31, 2009-05-04 ieškovė pranešė apie reikalavimo perleidimą ir nurodė įsiskolinimo sumą. Byloje nėra jokių duomenų, kad ieškovė nuo 2009-05-04 iki ieškinio teisme padavimo – 2013-09-30, būtų atlikusi kokius nors aktyvius veiksmus. Teismo nuomone, didelė santykinė delspinigių apimtis ir 3187 dienų terminas, per kurį paslaugų teikėjas ir jo teisių perėmėjas nesiėmė priemonių išieškoti skolą, lėmė neadekvačias, daugiau nei tris kartus viršijančias skolą netesybas. Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovė sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovei nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovės sąskaita. Kadangi 2009-05-04 pranešime skolininkui buvo nurodyti 136,90 Lt dydžio delspinigiai, teismo nuomone ši suma yra pagrįsta ir atitinka LR CK 1.5 str. reikalavimus, todėl priteistina. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal formuojamą teismų praktiką, sprendžiant dėl netesybų dydžio yra aktualus ir galimų nuostolių dydis. Byloje nėra jokių duomenų, kad galimi ieškovės nuostoliai yra didesni nei 136,90 Lt netesybos, todėl reikalavimas priteisti didesnio dydžio delspinigius atmestinas kaip neįrodytas (LR CPK 178 str., LR CK 6.258 str., 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d.).

13Ieškovė reiškia reikalavimą dėl 111,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo, teismui pateikė išklotinę (b. l. 40), iš kurios turinio matosi, kad ieškovė dėl atsakovės skolos patyrė išlaidų, siųsdama 25 pranešimus, spausdinimui naudodama popierių, vokus, apkraudama darbu buhalteriją, į išlaidas taip pat įskaičiavusi išlaidas darbus atlikusio darbuotojo darbo užmokesčiui bei užklausų Nekilnojamojo turto registrui ir Gyventojų registrų tarnybai išlaidas. Tačiau teismui ieškovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių šias išlaidas ir jų sąsajas su atsakovo skolos išieškojimu, t. y. byloje nėra duomenų apie 25 atsakovui siųstus pranešimus, spausdinimui panaudotą popierių ir vokus, detalizuotus ieškovės buhalterijos darbo kaštus išieškant skolą ir kt.). Įvertinus aptartas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovės reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo neįrodytas byloje esančiais duomenimis, todėl atmestinas (CPK 178 str.).

14Iš atsakovės, laiku neatsiskaičiusios su ieškove, priteistina ieškovei 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (nuo 897,43 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2013-10-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

15Pagal CPK 93 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Bendra ieškovės ieškinio suma – 3295,79 Lt, teismas, priteisdamas ieškovei iš atsakovės 760,53 Lt skolą ir 136,90 Lt delspinigius, iš viso 897,43 Lt, patenkino 27 procentus ieškinio.

16Ieškovės byloje turėtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 99 Lt žyminis mokestis (b. l. 42). Ieškinį patenkinus iš dalies iš atsakovės ieškovei priteistina žyminio mokesčio dalis – 26,73 Lt.

17Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 bei atsižvelgiant į tai, kad byloje susidarė mažesnės nei 10,00 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, pašto išlaidos nėra išieškomos.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 279 str. 2 d., 286 str., 287 str. 1 d., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti ieškovei UAB „Gelvora“, juridinio asmens kodas 125164834, buveinė A. Juozapavičiaus g. 7, Vilniuje, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT02 7044 0600 0031 0074, AB SEB banke, iš atsakovės E. Ž., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ), 760,53 Lt skolą, 136,90 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (897,43 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2013-10-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 26,73 Lt bylinėjimosi išlaidas.

21Kitą ieškinio dalį atmesti.

22Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos LR CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Aušra Barškietytė, rašytinio proceso... 2. ieškovė UAB „Gelvora“ kreipėsi ieškiniu į teismą, prašydama... 3. Ieškinyje nurodyta, kad 2002-08-05 UAB „Tele2“ ir E. Ž. sudarė Mobiliojo... 4. Atsakovei adresuoti procesiniai dokumentai, kuriuose nustatytas 14 dienų... 5. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – 2009-03-31 Reikalavimo... 8. Ieškovė reiškia reikalavimą dėl 2423,81 Lt delspinigių priteisimo iš... 9. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 10. Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar... 11. 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis... 12. Nagrinėjamoje byloje teismas, spręsdamas dėl tinkamo netesybų dydžio,... 13. Ieškovė reiškia reikalavimą dėl 111,45 Lt ikiteisminio skolos... 14. Iš atsakovės, laiku neatsiskaičiusios su ieškove, priteistina ieškovei 5... 15. Pagal CPK 93 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies,... 16. Ieškovės byloje turėtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 99 Lt žyminis... 17. Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d.,... 19. ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti ieškovei UAB „Gelvora“, juridinio asmens kodas 125164834,... 21. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 22. Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių,... 23. Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...