Byla e2-87-943/2020
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos realizacijos centras“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarties, kuria netenkintas ieškovės prašymas ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje pagal ieškovės ieškinį atsakovei restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių plentas“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė UAB „Baltijos realizacijos centras“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Šiaulių plentas“ 57 596 Eur skolą, 8,00 procentų dydžio procesines metines palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, 40 Eur išieškojimo išlaidų kompensavimą bei bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovei priklausančias pinigines lėšas 57 596 Eur sumai, esančias atsakovės atsiskaitomose sąskaitose ar pas trečiuosius asmenis. Nesant lėšų ar jų nepakankant, taikyti kilnojamųjų daiktų, turtinių teisių, priklausančių atsakovei ir esančių pas atsakovę arba trečiuosius asmenis bei kilnojamojo turto areštą nepakankamai arba 57 596 Eur dydžio sumai.

83.

9Ieškovė nurodė, kad atsakovė neatsiskaito, ginčo prievolė nėra užtikrinta įkeitimu ar laidavimu. Ieškovė taip pat atkreipė dėmesį tai, kad iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, jog Šiaulių apygardos teisme yra numatytas posėdis dėl restruktūrizavimo bylos atsakovei iškėlimo, įmonės vadovybė pripažįsta, kad įmonės finansinė būklė yra sunki. Vertinant minėtas aplinkybes, darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas – jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas realiai gali pasidaryti neįmanomas.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Šiaulių apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 19 d. nutartimi ieškovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkino.

135.

14Pirmosios instancijos teismas, preliminariai įvertinęs ieškiniu keliamus reikalavimus, nurodytą ieškinio faktinį pagrindą bei pateiktus įrodymus, sprendė, kad nagrinėjamu atveju ieškinys yra tikėtinai pagrįstas, tačiau neįrodžius antrosios sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – grėsmės, jog nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, prašymo netenkino.

15III. Atskirojo skundo argumentai

166.

17Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Baltijos realizacijos centras“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutartį ir tenkinti prašymą – taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

187.

19Atskirajame skunde nurodoma, kad ieškinyje išdėstyti argumentai bei Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenys įrodo, kad atsakovė sąmoningai vengia vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, pažeidžia kreditorių interesus, nesiima priemonių įsiskolinimams padengti, o tai patvirtina, jog egzistuoja abi privalomos sąlygos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Teismas

konstatuoja:

20IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

218.

22Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pagrįstumo ir teisėtumo. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniais ir teisiniais pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

23Dėl naujų įrodymų priėmimo

249.

25Apeliantė Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė įrodymus – internetinės svetainės www.rekvizitai.lt duomenis apie RUAB „Šiaulių plentas“ apyvartą, kurie apeliantės manymu, patvirtina skundo argumentus dėl egzistuojančios grėsmės teismo sprendimo neįvykdymui.

2610.

27Naujų įrodymų priėmimas apeliacinės instancijos teisme yra išimtinė priemonė, o jos taikymo sąlygos apibrėžtos CPK 314 straipsnyje. Teismą, vertinantį prašymo priimti teikiamus įrodymus, pagrįstumą, saisto įrodymų sąsajumo taisyklė, kuri be kita reiškia ir tai, kad prieš priimant į bylą teikiamus įrodymus turi būti nustatyta, ar informacija (faktiniai duomenys), sudaranti įrodymų turinį, turi patvirtinti arba paneigti aplinkybes, kurios yra reikšmingos konkrečioje civilinėje byloje.

2811.

29Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad internetinėse svetainėse pateikiami duomenys apie įmonės kreditingumą ar kita informacija apie įmonės atskirus finansinius rodiklius, atspindi subjektyvią to asmens nuomonę ir negali būti laikoma oficialiu ir objektyviu rašytiniu įrodymu, todėl ja remtis nebūtų pagrindo (CPK 176 ir 185 straipsniai) (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1361/2013, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-837-407/2016), todėl apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti apeliantės pateiktus įrodymus ir grąžina juos padavusiam asmeniui.

30Dėl pagrindų taikyti laikinąsias apsaugos priemones egzistavimo

3112.

32Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose taikomos tuo atveju, kai įvykdomos šios sąlygos: pirma, tikėtinai pagrindžiamas ieškinio reikalavimas, antra, pagrindžiama, kad nesiėmus prevencinių priemonių galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Šios sąlygos yra kumuliacinės. Tai reiškia, kad jeigu bent viena iš sąlygų neegzistuoja, atsakovo teisės ir interesai laikinųjų apsaugos priemonių forma negali būti suvaržomi (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. vasario 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-181-330/2019 ir joje nurodytą praktiką).

3313.

34Skundžiamą nutartį priėmęs teismas nustatė, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas ir pirmoji sąlyga taikyti laikinąsias apsaugos priemones egzistuoja. Šią teismo išvadą pagrindžia ir bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu nustatytos aplinkybės – remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 24 d. preliminariu sprendimu ieškinio reikalavimus tenkino. Per įstatyme nustatytą terminą atsakovei nepareiškus prieštaravimų dėl pareikšto ieškinio ir teismo priimto sprendimo, preliminarus teismo sprendimas 2019 m. spalio 15 d. įsiteisėjo.

3514.

36Atskiruoju skundu nesutinkama su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kuriomis konstatuota, kad ieškovė neįrodė grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Apeliantė teigia, kad atsakovė vengia atsiskaityti su kreditoriais, nesiima priemonių skoloms padengti ir tai patvirtina jos sąmoningą siekį apsunkinti teismo sprendimo įvykdymą.

3715.

38Prieš vertindamas skundo argumentų pagrįstumą, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bylą, pradėtą pagal ieškovės atskirąjį skundą dėl 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarties, perdavus nagrinėti apeliacinės instancijos teismui, faktinės aplinkybės civilinėje byloje pasikeitė. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. B2-633-883/2019 (2020 metų bylos Nr. B2-238-883/2020) 2019 m. spalio 4 d. iškelta restruktūrizavimo byla UAB „Šiaulių plentas“, nutartis įsiteisėjo 2019 m. spalio 17d.

3916.

40Naujai paaiškėjusios aplinkybės turi esminę reikšmę vertinant skundžiamo teismo procesinio sprendimo teisėtumą, kadangi subjekto, kurio atžvilgiu prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisinis statusas (restruktūrizuojama įmonė) suponuoja pareigą klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų egzistavimo spręsti Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių restruktūrizavimo bylos procesą, kontekste.

4117.

42Šiuo atveju restruktūrizavimo byla atsakovei iškelta taikant Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymą (toliau – ĮRĮ). ĮRĮ 8 straipsnio 1 punktas nustatė, kad įsiteisėjus nutarčiai dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo draudžiama vykdyti visas pinigines prievoles, neįvykdytas iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, įskaitant palūkanų, netesybų ir privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nustatyti priverstinę hipoteką, servitutus, uzufruktą, įskaityti reikalavimus, įkeisti, parduoti ar kitaip perduoti įmonės turtą, reikalingą įmonės veiklai tęsti.

4318.

44Remiantis išdėstytu laikytina, kad nuo restruktūrizavimo bylos atsakovei iškėlimo netenka prasmės ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal finansinius reikalavimus, pareikštus kitose civilinėse bylose, nes iškėlus restruktūrizavimo bylą visiems egzistuojantiems restruktūrizuojamos įmonės kreditoriams, atsižvelgiant į pagrindinius restruktūrizavimo bylos principus, kreditorių lygiateisiškumą bei jų reikalavimų proporcingą patenkinimą, nepriklausomai nuo to ar kreditorinius reikalavimus jie pareiškė restruktūrizavimo byloje ar kitose civilinėse bylose, turi būti sudaromos vienodos galimybės reikalavimų užtikrinimui bei patenkinimui (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1294/2009; 2016 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-487-241/2016; 2017 m. liepos 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1023-943/2017). Be to, restruktūrizavimo bylą nagrinėjantis Šiaulių apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi sustabdė UAB „Šiaulių plentas“ turto (lėšų) realizavimą ir/ar išieškojimą bei paskirstymą pagal teismų ir kitų institucijų sprendimus ir pagal juos išduotus vykdomuosius dokumentus

4519.

46Įmonei iškėlus restruktūrizavimo bylą, jos turtas valdomas ir juo disponuojama įstatymų, reglamentuojančių restruktūrizavimo procesą, nustatyta tvarka, laikantis patvirtinto restruktūrizavimo plano, kurio tikslas, bendru įmonės ir kreditorių sutarimu padėti įmonei, susidūrusiai su laikinais finansiniais sunkumais, perorientuoti ir tęsti veiklą, ir tai panaikina grėsmes, susijusias su turto perleidimu tretiesiems asmenims ar vengimu atsiskaityti su ieškove, siekiant išvengti ieškovės reikalavimo patenkinimo iš šio turto.

4720.

48Be to, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas sudarytų nevienodas galimybes visiems restruktūrizuojamos atsakovės kreditoriams ir suteiktų prioritetą vienos kreditorės reikalavimų užtikrinimui. Taigi, vien aplinkybė, jog iškėlus įmonei restruktūrizavimo bylą, įmonės atsiskaitymams, išieškojimui iš jos turto bei piniginių lėšų taikomi apribojimai eliminuoja galimą teismo sprendimo neįvykdymo grėsmę.

4921.

50Atsižvelgdamas į aptartas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šiuo metu byloje neegzistuoja grėsmė ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui, todėl ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

Nutarė

51Šiaulių apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė UAB „Baltijos realizacijos centras“ kreipėsi į teismą... 6. 2.... 7. Reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 8. 3.... 9. Ieškovė nurodė, kad atsakovė neatsiskaito, ginčo prievolė nėra... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 19 d. nutartimi ieškovės... 13. 5.... 14. Pirmosios instancijos teismas, preliminariai įvertinęs ieškiniu keliamus... 15. III. Atskirojo skundo argumentai... 16. 6.... 17. Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Baltijos realizacijos centras“ prašo... 18. 7.... 19. Atskirajame skunde nurodoma, kad ieškinyje išdėstyti argumentai bei Lietuvos... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 21. 8.... 22. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo... 23. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 24. 9.... 25. Apeliantė Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė įrodymus – internetinės... 26. 10.... 27. Naujų įrodymų priėmimas apeliacinės instancijos teisme yra išimtinė... 28. 11.... 29. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad internetinėse... 30. Dėl pagrindų taikyti laikinąsias apsaugos priemones egzistavimo... 31. 12.... 32. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas byloje dalyvaujančių ar kitų... 33. 13.... 34. Skundžiamą nutartį priėmęs teismas nustatė, kad ieškinys yra tikėtinai... 35. 14.... 36. Atskiruoju skundu nesutinkama su pirmosios instancijos teismo išvadomis,... 37. 15.... 38. Prieš vertindamas skundo argumentų pagrįstumą, apeliacinės instancijos... 39. 16.... 40. Naujai paaiškėjusios aplinkybės turi esminę reikšmę vertinant skundžiamo... 41. 17.... 42. Šiuo atveju restruktūrizavimo byla atsakovei iškelta taikant Lietuvos... 43. 18.... 44. Remiantis išdėstytu laikytina, kad nuo restruktūrizavimo bylos atsakovei... 45. 19.... 46. Įmonei iškėlus restruktūrizavimo bylą, jos turtas valdomas ir juo... 47. 20.... 48. Be to, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad laikinųjų apsaugos... 49. 21.... 50. Atsižvelgdamas į aptartas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 51. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutartį palikti nepakeistą....